De Wereldwijde Gemeenschap van de Nieuwe Boodschap van God

The Worldwide Community of The New Message from God is a book of Revelation from the Creator of all life given for those who have been called to receive this Message, to learn and live its teaching, to follow its pathway of preparation and to participate in this great event in history: the appearance of a New Revelation from God in the world.

We live at a time of unprecedented change, a time when Great Waves of environmental, economic and political change are striking the world and a time when Contact with intelligent life in the universe is secretly taking place, with grave implications for the human race. These evolutionary challenges require new wisdom and new revelation from a Divine source and this is why the New Message from God has come.

Through the New Message, God is calling for men and women of conscience to rise to the occasion of our time, to become students of Knowledge, the spiritual mind within each person, and to gather as a Worldwide Community of people working to bring a greater spirit, a greater inspiration and a greater contribution to humanity. It is essential that this Worldwide Community of people gather now and become strong and focused so that the mission of the Creator can advance: to protect our world, to keep the spirit of Knowledge alive and to prepare humanity for a new life in a Greater Community of worlds in the universe. It is for this reason that this book is being presented now.

This book contains individual revelations from the Creator which together present the keys to participating in this community. Compiled by the Messenger, these revelations were given at the home of the New Message in Boulder, Colorado and during the Messenger’s travels in the world. The first of these revelations were given in 2009, an important year in the history of the New Message and a time of great calling from a higher power to those who must be reached and who were meant to participate in the New Message and its mission.

Participation in the Worldwide Community is focused on studenthood, service, advocacy and support of the Message and the Messenger. These are the shared activities which, oriented in the right direction, will yield profound and life-giving results in our world, born out over time through our experience as men and women of Knowledge. Yet central to these activities is the reality of relationship—relationship with Knowledge, with the Angelic Assembly, with the Messenger, with The Society—the core community established by the Messenger— and with others who have been called to participate in this. Working out of relationship, real forward movement cannot occur. Therefore it is our shared work, our shared direction and the relationships that connect us which create the reality of this community and enable it to bring something truly new and powerful into the world.

 

More about the volumes of the New Message from God


De Nieuwe Boodschap van God zal uiteindelijk uit zes afzonderlijke bundels bestaan. Elke bundel bevat twee of meer boeken en ieder boek is onderverdeeld in hoofdstukken.
Bijgevolg kan de toekomstige structuur van de Nieuwe Boodschap van God als volgt weergegeven worden:

The New Message One Book

Bundel > Boek > Hoofdstuk > Vers.

De Nieuwe Boodschap van God bevat de grootste hoeveelheid Openbaringen ooit aan de wereld geschonken. Zij behandelt nagenoeg ieder aspect van ons leven en onthult tegelijkertijd nieuwe realiteiten die nooit eerder onthuld werden De Society spant zich in om zoveel mogelijk boeken en gesproken boodschappen van de Nieuwe Boodschap aan de wereld beschikbaar te stellen en voor haar toegankelijk te maken.

Op dit moment kan De Society een groot aantal van de originele opnamen van de Stem van Openbaring aanbieden. Hierbij word je uitgenodigd om de kracht en het mysterie te ervaren van de “Stem” zoals die oorspronkelijk door de Boodschapper, in een staat van Openbaring, uitgesproken werd. Het is nooit eerder mogelijk geweest om de oorspronkelijke Stem van Openbaring te horen.

Het samenstellen van de Nieuwe Boodschap in haar geheel, is werk in wording dat zich uitstrekt over een lange periode. Daar komt bij dat de Openbaring tot op de dag van vandaag doorgaat met jaarlijks nieuwe leringen. Als gevolg hiervan is het aannemelijk dat de verzameling leringen in elk boek verandert. Hiermee zou de titel van boeken eveneens kunnen veranderen om de groei van elk boek weer te geven. Je leeft in een tijd van Openbaring en bent getuige van het proces van Openbaring dat zich voor jou ontvouwt.

Boeken Online
De Society streeft ernaar om de Nieuwe Boeken gratis online beschikbaar te stellen. Op dit moment zijn er een aantal boeken gratis beschikbaar op www.NewMessage.org. Je kunt de bibliotheek van gratis online boeken hier nakijken.

Gedrukte boeken
De Society biedt enkele boeken van de Nieuwe Boodschap aan in gedrukte vorm. Door de enorme omvang van de geopenbaarde Nieuwe Boodschap is de Society op dit moment echter nog niet in staat de volledige zes bundels van de Nieuwe Boodschap in gedrukte vorm te publiceren. Om een gedrukt exemplaar van de momenteel beschikbare boeken te kopen kun je de New Knowledge Library Store bezoeken.

CD en mp3 Audio
Sommige openbaringen die geschikt zijn voor studenten van de Nieuwe Boodschap zijn verkrijgbaar in de vorm van betaalde CD’s of mp3’s. Met het oog op de financiële haalbaarheid de gehele wereld met de Nieuwe Boodschap te bereiken, biedt De Society sommige Leringen tegen een bescheiden prijs te koop aan in de New Knowledge Library Store.

Het Gratis Boeken project
Met grotere financiële steun zal De Society meer van deze leringen in wijsheid on-line beschikbaar kunnen stellen. Bovendien biedt het Project Gratis boeken van De Society een gratis persoonlijke exemplaar van momenteel beschikbare boeken en mp3’s van de openbaringen van de Nieuwe Boodschap aan aan hen die niet de middelen hebben ze te kopen. Wij nodigen je uit om geld te doneren om het Gratis boeken project te steunen, zodat meer en meer mensen die het niet kunnen betalen toch toegang hebben tot de Nieuwe Boodschap van God.

Toekomstige publicaties
De Society zal haar visie op de publicatie van de volledige Nieuwe Boodschap van God, blijven ontwikkelen. Dit geldt zowel voor de boeken als de bundels en misschien op een dag voor één enkel boek dat eenvoudig “De Nieuwe Boodschap van God” zal heten. Dit is een gigantische onderneming waarvoor De Society jouw bijdrage en deelname nodig heeft. Neem s.v.p. in overweging om een schenking te doen of om aeen Zuil van de Nieuwe Boodschap te worden om deze heilige zaak te steunen. Wij bedanken je voor jouw steun.