Nieuwe Boodschap voor jongeren

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Boodschap voor jonge mensen - Hulp voor jonge volwassenen

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 18 augustus 2008
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Als je jong bent kijk je met meer verwachting naar de wereld. Je zoekt naar wat betekenisvol voor je zou kunnen zijn. Je probeert je omgeving te begrijpen. Maar als je de vrijheid hebt om op deze manier te kijken en het verlangen te kijken naar wat waar zal zijn voor jou, dan zal je veel zaken tegenkomen die je zullen verontrusten. Je zult een wereld zien met wijdverbreide corruptie. Je zult incompetente en oneerlijke leiding zien. Je zult in de oudere generaties misschien een slecht voorbeeld van relaties zien. Als je kijkt, zal het erg ontmoedigend zijn. Als je op een eerlijke manier naar de wereld om je heen kijkt, open en objectief in plaats van eenvoudig te proberen je dromen en ambities in vervulling te brengen, zal je veel dingen zien die belangrijk voor je zullen zijn.

Een van de eerste zaken die hier belangrijk zijn om te begrijpen is dat de dingen die je ontmoedigen, de dingen waarvan je je realiseert dat jij ze niet kunt doen of die je niet zou doen, in feite een goede hulp zijn voor jou, aangezien ze enkele mogelijkheden beginnen te elimineren. Omdat de grotere waarheid van je leven eerder gevonden wordt door dingen weg te strepen dan door rechtstreekse ontdekking van zaken.

Als er teveel keuzes zijn en als velen daarvan aantrekkelijk zijn, hoe kan je het dan ooit weten? Als je probeert jezelf te verplichten om ze stuk voor stuk te ervaren, zul je je jonge jaren op maken, en zul je zoals velen anderen op hun dertigste of veertigste levensjaar ontdekken dat ze nog steeds geen idee hebben waar het over gaat, wie ze zijn, wat ze hier komen doen en waar hun talenten het best tot hun recht komen en de grootste bijdrage leveren.

Sta daarom toe dat teleurstelling je toont wat voor jou niet werkt en wat niet geschikt voor jou is. In plaats van kwaad en veroordelend te worden over wat je ziet, sta toe dat het je laat zien wat niet werkt voor jou, wat je niet zult doen en waar je een streep trekt.

Het is dit uitsluiten van mogelijkheden door zorgvuldig observeren, dat jou dichter bij je ware doel zal brengen. Want je bent inderdaad in de wereld gezonden voor een groter doel, en dit doel bevindt zich in jou, binnen een diepere intelligentie, Kennis genaamd. Het is voorbij je intellect. Het is voorbij je angsten en verlangens. Het wacht daar op ontdekking.

Wat je dichter bij Kennis brengt is het uitsluiten van andere mogelijkheden die aantrekkelijk zijn. Je kunt de waarheid van deze mogelijkheden herkennen door nauwkeurig en objectief observeren. In de meeste gevallen hoef je de realiteit van deze dingen die zoveel tijd, energie en middelen vergen niet te beleven. Zelfontdekking is hier een proces van verfijning. Het is geen proces van najagen van dromen of jezelf onderdompelen in dingen die je verleiden of verrukken.

De zin van je leven is groter dan simpele pleziertjes. Ze is groter dan hobby’s. Ze is groter dan gewoon de makkelijkste baan die er is te vinden of de baan waarbij je het meeste verdient of de grootste sociale erkenning krijgt. Je echte reden om te komen, datgene waarvoor je werkelijk geschapen bent om te doen en tot stand te brengen, is niet begrensd door deze dingen. En wie jij bent is bedoeld voor iets zeer speciaals. Daarom ben je op de manier zoals je bent. Sociale conditionering heeft je tot op zekere hoogte veranderd en heeft zeker je diepere ingevingen tegengewerkt. Maar je bent nog steeds geschapen voor iets speciaals. Maar hoe moet je dit vinden? Dat is de vraag

Natuurlijk hebben veel mensen in de wereld problemen om zelfs maar in de basisbehoeften van het leven te voorzien. Ze hebben deze vrijheid niet om simpelweg te kijken en in overweging te nemen wat de grotere zin in hun leven zou kunnen zijn. Het is een grote tragedie voor de menselijke familie dat zo’n groot deel van de menselijke familie beperkt wordt door deze dwingende omstandigheden. Er is niet alleen een immens lijden, maar het groter potentieel in zoveel mensen zal nooit gerealiseerd worden omdat ze zo belast zijn met hun omstandigheden.

Misschien heb jij deze grotere vrijheid om na te denken over wie je bent in deze veranderende wereld, over wat je echt moet bijdragen, wat je de grootste en diepste voldoening zou geven en waar je je grootste bijdrage kunt leveren aan een wereld in nood. Want je ziel zal alleen vervuld worden door het ontdekken, uitdrukken en vervullen van deze grotere zin. Geen hoeveelheid plezier of comfort of tijdverdrijf zal de diepere behoefte van de ziel bevredigen.

Als je dus zorgvuldig bent in je observaties van anderen, als je kijkt zonder veroordeling, dus alleen kijkt om te zien en te leren, zal je mensen zien die zichzelf overgeven aan hun pleziertjes en hobby’s en je zult herkennen dat hier niets inspirerend aan hen is. Ze zijn als kleine kinderen spelend op de speelplaats, behalve dat ze geen kleine kinderen meer zijn, en op een of andere manier missen ze belangrijke mogelijkheden, hun tijd verspillend met simpele pleziertjes of zelfs gevaarlijke persoonlijke activiteiten, al doende de belangrijkste kans van hun leven opofferend om hun ware richting te vinden en een koers te zetten die voor hen echt zinvol zal zijn.

Het is dit zorgvuldig observeren, dit kijken zonder voorkeur en zien hoe je diepgaand voelt als je naar dingen kijkt, dat het verschil maakt hier. Het is belangrijker dat je jouw innerlijke ervaring kent, dan dat je alleen maar dingen aan de buitenkant evalueert. Dit is een erg nuttige oefening omdat overal om je heen mensen alle mogelijke fouten maken en jij kunt leren van hun ervaring als je ze nauwkeurig observeert en als je peilt hoe je echt voelt van binnen als je hiervan getuige bent. Maar als je mensen beoordeelt en veroordeelt, als je mensen categoriseert, dan ben je echt niet in de positie om dit dieper inzicht dat zo immens waardevol is te verwerven.

Hier, in plaats van gefrustreerd, ontmoedigd en woedend te worden door de wereld, wordt je echt iets geleerd. Er wordt jou zoveel geleerd – wegen die je niet moet gaan, dingen die je niet moet doen, relaties die je niet moet voortzetten, wat werkt voor jou en wat niet werkt voor jou. Hier leert de wereld in al zijn pracht en tragiek je dingen. Maar je moet een student zijn om te leren en een student heeft een open geest en is er niet om te oordelen en veroordelen, maar om te luisteren en te leren te onderscheiden wat waar is en wat niet, wat echt goed is en wat alleen maar goed uitziet.

Hier ontdek je de begoocheling en misleiding die schoonheid, rijkdom en charme omgeven – de drie dingen waar jonge mensen zo gemakkelijk door verleid worden – en al de ogenschijnlijk sociale erkenning die hiermee samen gaat, die in werkelijkheid niets anders is dan een valstrik. Als je mooi bent in de ogen van anderen kan dit evengoed een vloek als een zegen zijn. Het is een zegen als het je geholpen heeft om iets diepgaander en diepzinniger tot uitdrukking te brengen over je leven. Maar voor de meeste mensen is het een vloek omdat zij zich identificeren met hun lichaam. Ze proberen voordeel en waardering te krijgen met hun voorkomen.

Maar vervolgens komen ze er achter dat andere mensen hen eenvoudigweg uitbuiten. Ze worden eenvoudig gebruikt als een middel, gebruikt als een middel tot plezier of gebruikt voor sociaal profijt. Mensen die zich hiervoor lenen cultiveren nooit een dieper bewustzijn omtrent hun leven, misschien pas veel later, als er al veel schade is aangericht.

Mensen die zich overgeven aan het vergaren van rijkdom en het vergaren van bezit zullen daarin een grote leegte aantreffen, alsof ze hol van binnen waren. Nu worden ze behoeders van hun bezittingen, alsof ze museumbewakers zijn van al de dingen die ze verzameld hebben in hun leven, maar als individuen zijn ze hol. Er is niets inspirerend aan hen. Er is niets uit hen gekomen dat echt belangrijk is. Ze hebben hun grotere doel in de wereld niet gevonden.

En wat is charme? Mensen welgevallen of vermaken? Mensen verleiden? Wat levert dat op buiten oppervlakkige herkenning? Het levert nooit bewondering of inspiratie of een dieper respect op. Je kunt je clownesk gedragen bij andere mensen, maar ze zullen je nooit hierdoor respecteren. Je kunt beminnelijk en onderhoudend en overredend zijn, maar mensen zullen met achterdocht en met minachting naar je kijken.

De vruchten van deze activiteiten leiden tot grote leegte en ontaarding. Kijk naar de mensen die veertig en vijftig jaar zijn die zich aan deze dingen overgegeven hebben en vraag jezelf, “Inspireert deze persoon mij? Zou ik mijn leven vorm willen geven volgens deze persoon? Doet deze persoon iets werkelijk belangrijks in de wereld? Of hebben ze alleen maar dingen die ik zou willen hebben?

Kinderen vechten om wie het beste speelgoed krijgt. Kinderen vechten om wie het meeste voordeel of erkenning krijgt. Maar op volwassen leeftijd wordt dit volslagen destructief. En wederom kunnen mensen je in hun dwaasheid en hun povere investering in zichzelf immense wijsheid bieden als je ze geheel objectief kan observeren. Ze leren je alles wat je niet moet doen. Ze besparen je tijd. Als je hun levens helder ziet en de resultaten van hun manier van leven, dat je kunt doen door nauwkeurig observeren, toont het je de aard van hun activiteiten en de betreurenswaardige beloning.

Verder is het zeer belangrijk met wie je omgaat. Iedereen met wie je een relatie opbouwt heeft invloed. In feite oefenen al je bezittingen invloed op je uit, maar het meest je relaties met andere mensen. Misschien word je geboeid door een ander persoon. Misschien is het plezierig om bij hem te zijn. Misschien voel je je erg op je gemak en plezierig in zijn nabijheid, maar stel jezelf de vraag, “Welke invloed zou deze persoon op mijn leven hebben als ik een relatie met hem aan zou gaan?”

En hier bestaan geen neutrale relaties. Of mensen helpen je of ze belemmeren je. Of ze moedigen je aan om je diepere natuur te herkennen en te reageren op een grotere zin in je leven, of ze halen je hiervan weg. Mensen moedigen je aan of weerhouden je door hun adviezen, hun waarschuwingen, maar ook simpelweg door hun manier van leven en waar ze waarde aan hechten en wat ze benadrukken in hun leven.

Als je oprecht de grotere zin en echte richting in je leven wilt ontdekken, kun je je niet veroorloven om met mensen te zijn die deze dingen niet ervaren en serieus in overweging nemen. Ze zullen je tijd stelen. Ze zullen je energie ontnemen. En welk plezier je ook mag hebben op het moment, er zal een waar prijskaartje aan hangen.

En zou je echt beginnen met diepere vragen over je leven te stellen, zoals: “Wie ben ik hier eigenlijk? Wat heb ik de wereld echt te bieden? Wat zijn mijn echt aangeboren talenten?” dan zul je andere mensen kennen aan de manier waarop ze op jou reageren. Je zult zien of ze dit dieper zelfonderzoek wel of niet serieus kunnen steunen. Als ze zeggen, “O, je bent zo serieus. Waarom zo serieus? Maak plezier!” kun je er zeker van zijn dat ze niet waarderen wie je echt bent en dat zij zelf niet begonnen zijn met dit dieper onderzoek. En dus zien ze de centrale betekenis hiervan niet voor hun leven.

Hier is het beter om alleen te zijn dan omgeven door een groep mensen die geen idee heeft of geen verlangen om te weten wat jouw leven echt beweegt. In die situatie verlies je aan alle kanten energie. Je tijd, je concentratie, je emoties en zelfs je financiële middelen worden verspild aan mensen die je beroven van de mogelijkheid om onder de oppervlakte van je leven te duiken en een diepere verbinding binnenin jezelf te maken.

Inzicht in relaties is erg belangrijk, in het bijzonder voor jonge mensen, omdat zij hun leven weggeven voor plezier, voor charme, voor rijkdom, voor voordeel. Hier vertrouwen mensen hun leven toe aan relaties, aan omstandigheden en aan loopbanen die nooit de mogelijkheid bevatten om aan hen te tonen waarom ze hier werkelijk zijn en wat ze werkelijk kunnen doen.

Het is zo eenvoudig om je leven weg te geven, vooral als je aantrekkelijk bent. Dat is het gevaar van aantrekkelijk zijn. Het maakt het zo eenvoudig om je leven weg te geven. Voordat je het weet ben je getrouwd en heb je kinderen en dan ga je nergens heen. Je hebt jezelf vastgelegd. Het is alsof je op een schip bent gestapt dat zeil naar open zee heeft gezet. Als je eenmaal land uit het oog verloren bent, dan is dat het. Je zit op dat schip, goedschiks of kwaadschiks en van dat schip afkomen is erg moeilijk. Hier is het gemakkelijker om uit een relatie te blijven dan er uit te komen.

Daarom moet je jouw tijd en jezelf voldoende waarderen om zeer voorzichtig te zijn in het kritisch inschatten van degenen met wie je omgaat. En met de mensen waarmee je in zee gaat zou je erg oordeelkundig moeten omgaan. Vertel mensen niet terloops alles over jezelf. Onthul niet meteen je diepere belangen en je diepere interesses. Laat dat een beetje later gebeuren.

Wees opmerkzaam en onbevooroordeeld. Luister naar een diepere beweging in andere mensen en leer wat ze doen en hebben gedaan in hun leven omdat ongeacht wat mensen zeggen, wat ze doen is wat van belang is. Los van doelen en ambities van mensen is wat ze al hebben gepresteerd datgene wat jou vertelt waartoe ze in de toekomst werkelijk in staat zullen zijn.

Als ze tekortschieten in het leven, als ze niet iets echts of belangrijks doen, maakt het niet uit hoe groot hun doelstellingen of hoe torenhoog hun ambities zijn. Hun leven vertelt jou dat ze echt niet veel zullen bereiken tenzij ze een of ander belangrijk keerpunt bereiken in hun leven, dat binnenin hen moet plaatsvinden.

Hierbij is het belangrijk dat je inziet dat je een ander persoon niet kan veranderen of verbeteren. Je kunt niet iemand die charmant en getalenteerd overkomt, maar die steeds maar niet goed kan functioneren, bij de hand nemen en veranderen in een functionerend persoon. Jonge vrouwen maken deze vergissing voortdurend, in het bijzonder denkend dat ze de jonge man zullen rehabiliteren. “O, onder haar begeleiding zal deze jonge man productief, betrouwbaar en effectief worden.” Maak deze vergissing niet. Het is een immense verspilling van je tijd. Je kunt een andere persoon niet veranderen of verbeteren. Dit is iets waar ze zelf voor moeten zorgen.

Eigenlijk, wat relaties betreft, is wat je ziet dat wat je krijgt. Hoe een persoon is en wat hij of zij tot op dit moment bereikt hebben is wat je van hem of haar zult krijgen. Daarom, hecht geen waarde aan potentieel. Hecht waarde aan wat er op dit moment feitelijk is. Als een persoon charmant en oppervlakkig is, zal hij of zij charmant en oppervlakkig blijven totdat er echt iets gebeurt binnenin hen. Je kunt van hen geen serieuzere of een eerlijkere of een meer inspirerend persoon maken. Dat zal je niet lukken. Dus probeer het niet eens. Het zal een enorme verspilling van jou tijd en energie zijn.

Ga ook geen seksueel contact aan met iemand totdat je veel meer over hem of haar geleerd hebt en voordat het potentieel voor een echte verhouding duidelijk wordt. Want als je eenmaal seksueel contact hebt, raak je in zekere mate emotioneel gebonden, en dat zal de aard van je relatie onmiddellijk veranderen.

Seksuele verbintenis is zinvol tussen mensen die echte verbintenis kunnen ervaren. Het zou nooit gebruikt moeten worden voor ontspanning. Het zou nooit gebruikt mogen worden om iemands waarde of iemands aantrekkelijkheid te bevestigen. Het zou nooit gebruikt mogen worden om iemands eenzaamheid te compenseren. Het is een te serieuze verbintenis, want er bestaat geen echte tijdelijke seks. Elke seksuele verbintenis is een echte verbintenis. Op het niveau van de natuur is het een wezenlijke zaak. Als je op deze manier betrokken raakt met mensen, zal dat afbreuk doen aan je leven. Je zult je gebruikt voelen. Je verliest je gevoel van eigenwaarde en je zult eveneens het gevoel van andermans waarde verliezen. Er valt hier niets te winnen en veel te verliezen.

Seksualiteit is werkelijk bedoeld voor echte relaties waarin echte verbintenis mogelijk is. En echte verbintenis heeft te maken met waar je leven naar toe gaat en wat je samen kunt bereiken ten dienste van de wereld en van anderen. Verliefd worden kan een mooie droom zijn, maar het is in het geheel geen garantie voor een echte relatie. Een echte relatie wordt gebouwd op een bij elkaar passen, gedeelde waarden en een passend niveau van kracht en betrokkenheid bij de wereld. Als hier een sterk persoon zich verenigt met een zwak persoon, zal de sterke persoon zwakker worden. Daarom moet je, als je sterk wilt worden bij iemand zijn die sterk is. Je moet vriendschappen hebben met mensen die sterk zijn, die jou inspireren. Dan is het niet hun charme, hun schoonheid en hun rijkdom die waardevol zijn, als ze deze zaken überhaupt hebben. Het is hun betrokkenheid bij hun leven. Het is hun eerlijkheid. Het is hun helderheid. Het is hun doelbewustheid.

In rijke landen is het leven te gemakkelijk voor jonge mensen. Ze zien niet hoe serieus hun beslissingen werkelijk zijn. Ze denken dat ze kunnen spelen en bezig zijn met hun hobby’s en hun plezier zonder gevolgen voor de toekomst. Dit zal je in arme landen, waar de keuzemogelijkheden beperkt en met grote gevolgen zijn, niet zien. In de echt arme landen zijn er voor zo veel mensen geen keuzemogelijkheden.

Daarom hebben degenen die de vrijheid hebben om te kiezen een enorme kans. Als deze wordt verprutst is dit een tragedie, omdat het een zeldzame kans is. En het is een kans die je misschien niet zult hebben in de toekomst, in het aangezicht van de Grote Golven van verandering in de wereld – aantasting van het milieu, klimaat verandering, zwaar weer, economische en politieke instabiliteit en het toenemend risico op conflict en oorlog die dit alles zal creëren. Verspillen van je grote venster van mogelijkheden is werkelijk die ene kans van je leven verspelen. Want in de toekomst zullen deze mogelijkheden er niet zijn.

De toekomst zal niet als het verleden zijn. De mensheid staat tegenover een wereld met afnemende hulpbronnen. Het zal alles veranderen in hoe de mensen leven en de keuzes en kansen die beschikbaar voor ze zijn.

Als je echt zou zien hoe belangrijk dit is, zou je jouw tijd niet willen verspillen voor iets of iemand. Tijd zou als kostbaar gezien worden. Onderwijs is kostbaar. Beslissingen zijn echt belangrijk.

Met wie je bent wordt veelbetekenend. De maatstaf die je meeneemt naar je relaties en de maatstaf die je hebt voor relaties worden werkelijk de bepalende factoren in je leven. Want bij wie je jezelf aansluit en met wie je je verbindt in een huwelijk of partnerschap zal de aard van het leven bepalen wat je zult hebben, en het zal bepalen tot op welke hoogte je kunt antwoorden op de diepere Kennis in jezelf.

Zoals We reeds zeiden, als een sterk persoon zich verenigt met een zwak persoon, wordt de sterke persoon zwakker. Dit is de dynamiek van relaties. Wat je zoekt in anderen weerspiegelt wat je zoekt in jezelf. Als je gebiologeerd wordt door schoonheid, rijkdom en charme, nou, dan is dat wat je zoekt in andere mensen. Als je weg wilt lopen voor jezelf, zal je dat zoeken in andere mensen. Of als je ziet dat je jeugd je ene grote kans is om je werkelijke richting in je leven te onderscheiden en dat je echt een werkelijke richting hebt, en dat je echt een hoger doel hebt dat erop wacht om ontdekt te worden, dan wil je geen tijd verspillen aan iets of iemand. Je kunt nog steeds eenvoudig genieten. Je kunt nog steeds zorgeloze momenten hebben. Je kunt nog steeds genieten van eenvoudige genoegens en pleziertjes, maar je bent echt aan het kijken en je bent echt je leven aan het focussen.

Hier moet je bereid zijn weg te breken van de algemene houding van jonge mensen om je heen. Je zult na verloop van tijd zien dat de dwaasheid en onverantwoordelijkheid irritant en ontmoedigend zijn. Hier ben je op zoek naar personen niet naar mensen. De nadruk ligt op het vinden van bepaalde mensen die je diepere waarden en je meest serieuze voornemen delen, in plaats van jezelf over te geven aan groepjes mensen die rondzwalken alsof ze in het rond geblazen worden door de wind – ze maken een hoop lawaai maar bereiken niets.

Dit is erg belangrijk zie je, want hoe je jouw jeugd doorbrengt zal zo bepalen hoe je de rest van je leven doorbrengt. Wat je waardeert in je jeugd zal in grote mate bepalen welk leven je zult hebben en hoe je leven zal verlopen. Hier is het waardevol om met mensen te praten die ouder zijn dan jij. Praat met dertigers. Praat met veertigers. Wat hebben ze geleerd? Als ze alles over moesten doen, wat zouden ze dan doen? Waar waren ze dan terecht gekomen? Nogmaals, beoordeel of veroordeel ze niet, maar luister enkel naar hen en kijk wat je van hun voorbeeld kan leren. Hier kan je leren wat je moet leren zonder te moeten lijden en zelf tragische fouten te maken. Er zijn enkele fouten die je zult moeten maken natuurlijk, maar als je de grote fouten kunt vermijden, de echt kostbare fouten, zal je je leven redden.

Het volgende belangrijke punt om te begrijpen is dat groot talent later in het leven tevoorschijn komt. Denk niet dat je tegen de tijd dat je 24 of 25 bent dit alles hebt uitgezocht, want dat heb je niet. Wat belangrijk is op deze leeftijd is om echte waardes te bepalen en om genoeg over andere mensen te leren om alle dingen te weten die je niet wilt zijn, doen of hebben. Dat beperkt je keuzemogelijkheden, wat een goede zaak is, omdat het echt besluiten nemen mogelijk maakt. Als je moet kiezen tussen veel dingen, kan je niet kiezen, maar als het gebied wordt ingeperkt, als de keuzes beperkt zijn, dan heeft echt besluiten kracht en potentie.

Als je via je eigen ervaring en observatie de verschillende dingen geleerd hebt die je niet wilt zijn, doen of hebben, zal dat je aandacht richten beperken en het meer kracht geven, omdat je je niet overal op kunt richten. Dat is niet je aandacht richten. Focus is het beperken en richten van je aandacht op minder dingen – op de dingen die echt veelbelovend zijn, de dingen die veelbelovend blijven, de dingen die niet wegvallen na zorgvuldige observatie of evaluatie. Maar wat dit echt betekent in termen van wat je kunt worden en doen, dat volgt later.

Maar om ook maar een kans te maken om dit te ontdekken, moet je de basis leggen in je jeugd. De jeugd is er voor het leggen van een basis. Dat is belangrijker dan het hebben van ultieme antwoorden, want ultieme antwoorden, als ze waar en oorspronkelijk zijn, komen later.

Je basis kan op deze manier bekeken worden. Ze is op Vier Zuilen gebouwd. Zoals de poten van een tafel, zijn de Vier Zuilen van je leven: De Zuil van Relaties, de Zuil van Werk, de Zuil van Spirituele Ontwikkeling of Inzicht en de Zuil van Gezondheid. Al deze Zuilen stellen de vier voornaamste kernpunten van je leven voor.

Relaties zijn in de eerste plaats met andere mensen, maar ook je relatie met je leefomgeving, je relatie met wat je doet, zelfs je relatie met je bezit maken allemaal deel uit van de Zuil van Relaties.

De Zuil van Werk heeft betrekking op al het werk dat je verricht, zowel het werk voor je plezier, als het werk om geld te verdienen. Het heeft betrekking op je geldbeheer en hoe je jezelf redt in het licht van je basisbehoeften en je bredere behoeften in de wereld.

De Zuil van Spirituele Ontwikkeling heeft voornamelijk te maken met het verkrijgen van toegang tot de diepere Kennis in je en haar toe te staan je te leiden, je te beschermen en je in staat te stellen om te ontdekken waar het in je leven echt om draait en waar het echt voor is.

De Zuil van Gezondheid behandelt zowel je mentale als je fysieke gezondheid, welke beide voldoende effectief en voldoende duurzaam moeten zijn om je in staat te stellen, te zoeken naar een grotere ervaring in het leven. Als je emotioneel of psychisch beschadigd bent, moet dat gecorrigeerd worden, want anders zal je niet de focus en de energie hebben om je hogere doel waarvoor je hier bent te herkennen en voort te zetten.

Alle Vier deze Zuilen zullen alles wat je doet in beslag nemen. Hoe je ze waardeert en hoe je ze ziet is erg belangrijk, want je leven zal zo sterk en stabiel zijn als de zwakste van je Zuilen. Mensen schieten te kort in het leven omdat hun Zuilen te kort schieten. Omdat maar heel weinig mensen de Vier Zuilen van hun leven bouwen, eindigen hun levens erg instabiel en de zwakste Zuil eindigt met hen te ondermijnen of omver te werpen.

Bijvoorbeeld; ze hebben veel energie gestoken in een succesvolle loopbaan, maar hun relaties zijn nooit gecultiveerd en ontwikkeld en ze hebben zeer weinig vaardigheid en bewustzijn hieromtrent. Dus hun huwelijk mislukt en hun kinderen wenden zich van hen af. En hoeveel rijkdom ze ook vergaard hebben het wordt overschaduwd door het grote persoonlijk verlies waar ze tegenaan lopen bij de afbraak van hun relaties.

In een ander voorbeeld geven sommige mensen zichzelf aan relaties en maken dit tot het middelpunt van het leven, maar zullen nooit hun werkend bestaan of hun financiële realiteit ontwikkelen en dit resulteert in het ondergraven van hun leven en creëert een grote en aanhoudende druk. Als mensen geen aandacht besteden aan hun mentale en fysieke gezondheid begint het de kwaliteit en zelfs de kwantiteit van hun leven te ondergraven.

Dit gaat allemaal over het leggen van een basis. Het gaat niet over het krijgen van ultieme antwoorden. De grotere zin van je leven zal in fases duidelijk worden. In elke fase zou je kunnen denken dat je het echt gevonden hebt, maar het is in werkelijkheid slechts een fase. Het is een proces van openbaring. Denk daarom niet dat je het uiteindelijke antwoord hebt, want dat zal een vergissing zijn. Volg in plaats daarvan het pad van jouw grootste werkelijkheid en weerklank en luister al doende naar je innerlijke ervaring om zeker te stellen dat je op het juiste spoor zit. Want, nogmaals, het is zo gemakkelijk om jezelf over te geven aan iets dat je verlangens en fantasieën stimuleert, maar dat in werkelijkheid geen echte inhoud voor je heeft.

Het volgende belangrijke punt is kijken naar de wereld met objectiviteit en mededogen. De wereld zal je teleurstellen. Het kan je enorm ontmoedigen als je echt ziet wat er gebeurt in de wereld en zelf niet in een staat van vermijding en ontkenning verkeert. Maar zoals met andere mensen, leert de wereld je belangrijke dingen. Je raakt erdoor gedesillusioneerd, jawel, maar je moet gedesillusioneerd worden om helderheid en zekerheid in je leven te hebben, want illusies nemen de plaats in van echte helderheid en zekerheid in je leven.

Uiteindelijk moet je positie met betrekking tot de wereld er een zijn van observatie, helderheid en mededogen. Mededogen is het legitiem lijden van mensen herkennen. Zij herkent zelfs de tragedie van mensen die hun mogelijkheden voor vrijheid en voor vervulling verspillen. Maar zij veroordeelt niet. Ze ziet dit alles als een levensproces. Ze herkent hoe moeilijk het is om werkelijk te kiezen voor een echte richting in je leven en om toegang te krijgen tot de diepere Kennis in jezelf. En ze herkent al de redenen waarom mensen dit niet zullen doen. Ze herkent al de omstandigheden die mensen gekluisterd houden aan levens die hun hogere doel nooit zullen vervullen.

Verspil daarom niet je tijd en energie met kwaad te zijn op de wereld en de wereld te veroordelen. Gebruik deze tijd en energie om je basis op te bouwen. Tenzij je zelf echt iets kunt veranderen of deel uitmaakt van een groep mensen die echt iets kunnen veranderen, veroordeel zaken niet. Veroordeel mensen, organisaties of regeringen niet tenzij jij alleen of jij in samenwerking met anderen echt iets kunt veranderen. Sta niet langs de zijlijn de wereld te veroordelen. Dit lijkt op je polsen doorsnijden en het bloed weg laten vloeien. Het is zo’n groot verlies van energie, en je krijgt er niets voor terug. Het brengt je nergens. Het kan op het moment zelfbevredigend lijken. Het zou op het moment erg gerechtvaardigd kunnen lijken, maar het is werkelijk verspillend en het voegt alleen maar meer woede en kritiek toe aan de mentale omgeving van de wereld – zaken die de wereld niet nodig heeft.

Als je ziet dat je iets productiefs kunt doen, als je een verschil kunt maken door te helpen, te dienen of iets goed te maken, geef jezelf daaraan over. Maar laat de wereld zijn zoals ze is, zonder jouw veroordeling. Dat is erg belangrijk.

Kennis in jou zal de wereld niet veroordelen. Zij is alleen hier om een bepaald soort verandering in de wereld te activeren. Hoe meer je wordt als Kennis in jezelf, hoe meer je zal profiteren van haar immense kracht en onverschrokkenheid en haar vermogen en effectiviteit.

Dit zijn allemaal aanbevelingen voor jonge mensen, maar ze hebben betrekking op mensen van alle leeftijden. Dit zijn zaken die je jouw kinderen zou moeten leren. Dit helpt hun de basis op te bouwen om sterk, in balans en krachtig te worden in hun leven. Deze boodschap is voor jonge mensen, maar nogmaals, haar wijsheid is voor mensen van alle leeftijden. Want het leren van de wijsheid van de wereld is nodig en kan op elke leeftijd gestart worden, en het in contact komen met Kennis en het volgen van de Stappen naar Kennis in jezelf zijn nodig voor alle mensen en voor altijd.

God heeft een Nieuwe Boodschap in de wereld gestuurd om deze zaken te benadrukken en om de Stappen naar Kennis te schenken zodat mensen overal, van alle geloofstradities en landen, van elke aard en elk milieu, deze grotere kans en mogelijkheid kunnen hebben hun hogere doel om in de wereld te zijn te ontdekken, hun werkelijke aard te zien en hun ontwerp als individu volledig te gebruiken – al hun kwaliteiten waardoor ze uniek lijken en hoe deze kwaliteiten om te zetten in kracht, in plaats van zwakheden.

De kracht en de aanwezigheid van Kennis leeft binnenin jou. Zij is er om iets te bereiken. Ze zal je naar alle juiste personen brengen die je moet ontmoeten. Ze zal je naar alle juiste situaties brengen waarin je moet verkeren. En ze zal je bevrijden van al het andere dat je weg zou leiden van herkenning, ervaring en vervulling van een groter leven in deze wereld. Kennis zal je in de positie brengen om je unieke gaven te ontdekken en tot uitdrukking te brengen en zal je de criteria geven op basis waarvan je kunt vaststellen met wie je samen moet zijn in je leven en op welke manier je met hen om moet gaan.

Kennis is Gods grote geschenk aan jou en aan de gehele mensheid. Zij is een geschenk dat slechts bij een enkeling bekend is. Zij is een geschenk dat een sleutelrol vervult in jouw beleving van het leven waarvan je weet dat je het moet leven en waarvoor je in de wereld gekomen bent om dat te ervaren.