Je Hogere Doel Ervaren

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (right-click to download)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 30 augustus 2008
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Je bent hier gekomen voor een groter doel – om een wereld te dienen die geconfronteerd zal worden met Grote Golven van verandering. Je bent gemaakt om een unieke bijdrage te leveren in samenwerking met bepaalde andere individuen die je in de loop van je leven zult ontmoeten.

Je bent in de wereld geboren met het tijdelijk vergeten van je herinnering aan je Aloude Thuis, om je in staat te stellen je te concentreren op je ontwikkeling hier, en om je een stimulans te geven om hier te zijn in deze wereld die moeilijk en problematisch is.

Je grotere doel om in de wereld te komen ligt diep in jezelf verankerd. Het wordt gehouden in een diepere Intelligentie die God in jou heeft geplaatst, een Intelligentie die Kennis wordt genoemd. Dit grotere doel ligt buiten het bereik van je intellect. Je kunt het niet achterhalen. Je weet niet wat het is, wat het zal betekenen of waar het je naartoe zal brengen. Het blijft een mysterie in jou. Het is niet wat je denkt.

De ontdekking, de ervaring en de vervulling van dit grotere doel vertegenwoordigen je grote inspanning in de wereld en het enige dat de diepere behoeften van je ziel zal bevredigen. Want geen enkele hoeveelheid plezier, comfort, pracht of genot zal aan deze diepere behoefte van de ziel voldoen, behalve de realisatie en de uitdrukking van dit grotere doel. Dit grotere doel zal uit je worden opgeroepen door bepaalde omstandigheden in de wereld en door het ontmoeten van bepaalde individuen die voorbestemd zijn om deel uit te maken van je grotere werk hier.

Je kunt dit niet uit jezelf oproepen. Zelfs als je de meest rigoureuze spirituele oefeningen zou doen, zou je dit niet in jezelf kunnen initiëren. Want het antwoord zit in jezelf, maar de roeping is in de wereld omdat je hier bent om iets in de wereld te brengen. Een reeks omstandigheden, een grote behoefte, een dringend probleem, de behoeften van bepaalde mensen, of zelfs, in sommige gevallen, de behoeften van één persoon kunnen de katalysator zijn voor het opkomen van dit grotere doel in je leven.

Dit is echt waar je leven over gaat en waar het voor dient. Het is bedoeld om je opnieuw in contact te brengen met de Aanwezigheid van God in je leven en de diepere Kennis die God in je heeft geplaatst. Het is bedoeld om je te verbinden met mensen op een hoger niveau, die relaties met een hoger doel vertegenwoordigen. Het is bedoeld om je met de wereld te verbinden op een manier die jouw doel en bestemming hier vertegenwoordigt.

De Grote Golven van verandering die op de wereld afkomen, die het aanzien van de wereld en de bestemming van ieder mens zullen veranderen, vertegenwoordigen de context waarin een beroep op je grotere doel zal worden gedaan. Juist de omstandigheden die je geneigd zou zijn om te vermijden of te ontkennen zijn precies die omstandigheden die deze grootsheid uit jou zullen oproepen.

De Grote Golven van Verandering – uitputting van hulpbronnen, veranderend klimaat en extreme weersomstandigheden, afnemende voedselproductie, steeds grotere economische en politieke instabiliteit en het toenemende risico op conflicten en oorlog – komen allemaal tegelijkertijd op de wereld af. Dit zijn de Grote Golven van Verandering, en ze zijn grotendeels het product van het overmatige gebruik en misbruik van de wereld door de mensheid, de roekeloze demonstratie van de mensheid hier op Aarde: menselijke hebzucht, menselijke corruptie, menselijke ambitie, menselijke dwaasheid. Iedereen maakt hier deel van uit, vooral in de rijke landen.

Het is hier niet jouw taak om te beschuldigen en te veroordelen. En je kunt geen enkele regeringsleider of organisatie de schuld geven, omdat ook jij, als je in een welvarend land woont, hebt geprofiteerd van de uitbuiting van de wereld. Je kunt niet klagen wanneer jijzelf en iedereen om je heen deel uitmaken van dit grote dilemma.

Het is niet jouw taak om te beschuldigen en te veroordelen, maar om een groter bewustzijn in de wereld te brengen, om jouw specifieke bijdrage te leveren, om die in jezelf te laten opkomen en om de ware participanten en de ware ontvangers ervan te vinden.

Je inschatting van jezelf in dit opzicht is volkomen ontoereikend. En net als iedereen om je heen heb je een zielige kijk op jezelf – je bent alleen maar bezig met je behoeften, je verlangens en je angsten, en de behoeften van bepaalde andere mensen om je heen.

Maar je hebt een grotere verantwoordelijkheid om in de wereld te zijn. Je hebt een grotere behoefte. Dit is de diepere stroming in je leven. Dit is wat je leven begrijpelijk en inzichtelijk maakt. Het is een stroming die consistent is, die betekenis en richting geeft aan je bestaan hier.

Dus rijst de vraag: Hoe zul je in staat zijn om dit grotere doel te ontdekken dat zo verborgen lijkt binnenin jezelf? Je hebt misschien aanwijzingen; je hebt misschien tekenen dat er iets is in je leven dat belangrijk is, dat je hier bent om iets belangrijks te doen, dat je hier niet toevallig bent. Maar wat dit werkelijk is en wat dit werkelijk zal betekenen en vereisen, blijft verborgen. Je kunt er niet achter komen.

Dus hoe kan het in jou naar boven komen? Wat zal het voortbrengen? Er zijn verschillende dingen die bijdragen aan het opkomen van een groter doel in je leven. Het eerste is teleurstelling en ontgoocheling over je verlangens en bezigheden en de verlangens en bezigheden van andere mensen.

Als je ontdekt dat de genoegens en de voordelen en de verlangens van je familie en vrienden volstrekt ontoereikend zijn voor jouw behoeften, word je op jezelf teruggeworpen en moet je nu je waarden en je prioriteiten heroverwegen en je realiseren dat de pogingen van mensen om zichzelf tevreden te stellen met rijkdom en plezier, genot en veiligheid, niet voldoende zijn om in een soort fundamentele behoefte te voorzien.

Je voelt dit en je ervaart dit in jezelf. En het brengt je ertoe je leven en je verplichtingen ten opzichte van anderen te heroverwegen en de relaties die je tot nu toe hebt opgebouwd opnieuw te evalueren. Op dit moment lijken ze oppervlakkig. Ze zijn nu in plaats van een focus, een afleiding, een belemmering geworden, en je begint je te realiseren dat, op enkele uitzonderingen na, de mensen om je heen die je kennen, zelfs onder je familie, niet werkelijk een idee hebben van wie je bent en waarom je hier bent.

Dit is het begin van een tijd van afzondering, een tijd waarin je je realiseert dat je leven ergens voor wordt gereserveerd. Het is een tijd van echte verwarring omdat je nog steeds in grote mate geregeerd wordt door je vroegere waarden en aspiraties, maar nu wordt alles in twijfel getrokken en ben je in de war.

Deze verwarring kan zo intens zijn dat je zou kunnen denken dat je je verstand verliest, maar in werkelijkheid verkrijg je een dieper bewustzijn. Maar dit bewustzijn is nog niet volledig, en dus heb je veel vragen en weinig antwoorden. Maar iets begint nu je leven in beweging te zetten.

Je begint, nu vaker, de diepere stroming van je leven te ervaren. En terwijl je je dagelijkse bezigheden uitvoert, je verantwoordelijkheden nakomt, is er iets anders dat in je leven gebeurt. Het is alsof je leven zich op twee verschillende niveaus afspeelt die heel weinig met elkaar te maken lijken te hebben.

Je bent nog steeds een persoon. Je houdt je nog steeds bezig met scholing, misschien met werk. Je groeit nog steeds als een individu. Je zorgt voor je dagelijkse bezigheden, al dan niet met succes. Maar je leven kent een heel andere beweging die op zichzelf lijkt te staan, ongeacht wat je aan in de buitenwereld doet.

Hier begin je de belangstelling te verliezen voor je vroegere bezigheden, zelfs voor je vroegere relaties. Hier merk je dat je de belangstelling verliest voor wat iedereen zo actief en dwangmatig lijkt na te streven. Hier ondergaat je leven een soort langzame revolutie, een soort diepe wending binnen in jezelf. Het is als een ommekeer in je leven, als een schip op zee dat langzaam zijn koers wijzigt naar een compleet andere bestemming.

Gedurende deze tijd van heroriëntatie, ben je erg in de war. Je weet niet precies wat er met je gebeurt. Je merkt dat je waarden veranderen; je prioriteiten veranderen; je ervaringen veranderen. Je wordt uit de massa getrokken, en je leven wordt in een andere richting gestuurd.

Hier is het heel belangrijk om je niet vast te leggen op een relatie, op een carrière, noodzakelijkerwijs, of op wat dan ook totdat je een groter gevoel krijgt van wat je moet doen en wat deze revolutie in jou werkelijk betekent. Je zult momenten hebben waarop je je geïrriteerd voelt. Je zult momenten hebben waarop je je hopeloos en zielig voelt, waarop je je dom lijkt te voelen, alsof je niet weet wat je doet. Je kunt onderworpen worden aan de spot en kritiek van andere mensen.

Ze zullen zeggen: “Wat is er mis met jou? Vroeger was je zo’n leuk iemand. Wat is je probleem? Waarom ben je zo serieus? Waarom wil je niet de dingen doen die wij met je willen doen?” En je hebt eigenlijk geen goed antwoord voor ze. Misschien zul je je relaties moeten verlaten en zullen mensen zeggen: “Waarom doe je dit?” en je zult eigenlijk geen goed antwoord voor hen hebben.

Maar onder de oppervlakte van je geest, op een dieper niveau binnen in jezelf, begin je nu te bewegen. Je begint geïntegreerd te raken binnen in jezelf. Voorheen leefde je een soort van vals leven aan de oppervlakte – om anderen tegemoet te komen, om aan de behoeften en verwachtingen van anderen te voldoen, en te proberen je fundamentele onzekerheden te bevredigen.

Maar nu is je leven in beweging, en je begrijpt het gewoonweg nog niet. Als je religieus bent, zul je misschien denken dat God je roept, of jou verandert, of jou zelfs straft. Maar toch blijft de grotere beweging van je leven onverklaarbaar. Het is onredelijk, maar het is zo uiterst oprecht.

Hier is het belangrijk om te ondersteunen waar je naartoe gaat, om jezelf het voordeel van de twijfel te geven en om de moed op te brengen om nee te zeggen tegen de eisen en verwachtingen van anderen, en om nee te zeggen tegen om het even wat voor krachten in jezelf die willen dat je terugkeert naar je vroegere leven.

Accepteer deze transformatie. Ze verloopt langzaam en stapsgewijs omdat je je stabiliteit moet ontwikkelen en behouden terwijl je deze meest diepgaande verandering in jezelf ondergaat. Je verandert nu, heel fundamenteel, maar je kent de reden niet; je kent de uitkomst niet. En je kunt deze dingen niet weten.

Het is alsof je op een berg rijdt en het antwoord aan de andere kant van de berg ligt en je niet om de hoek kunt kijken. Net zoals een schip dat over zee vaart, kun je de andere oever niet zien. Je hebt geen idee hoe het eruit ziet.

Het andere belangrijke aspect dat de opkomst van je hogere levensdoel ondersteunt, is de veranderende omstandigheden in de wereld, in het bijzonder die arena waarin jij voorbestemd bent om een bijdrage te leveren. Als het verandert, als die omstandigheden veranderen, gooit het een verborgen schakelaar in je om. Plotseling beweegt je leven omdat het een bestemming heeft, en die bestemming ligt buiten je macht.

Toch is het nodig dat je begrijpt dat alleen omdat je leven een bestemming heeft, dit niet betekent dat alles wat er met je gebeurt voorbestemd is. Het betekent gewoonweg dat je ergens probeert te komen in je leven. Hoe je daar komt, welke weg je neemt, met welke obstakels je geconfronteerd wordt in de veranderende omstandigheden van het leven, kan heel verschillend zijn. Deze dingen zijn niet vooraf bepaald. Het is je bestemming die vastligt, niet hoe je er komt of zelfs of je er komt.

Want je moet begrijpen dat het hebben van een bestemming in het leven geen garantie is voor succes. En falen in dit opzicht is werkelijk tragisch, want als je je eenmaal realiseert dat je een grotere bestemming hebt, is het van het grootste belang dat je die bestemming vervult, anders zal de zware teleurstelling die je te wachten staat zo diep zijn dat niets die zal kunnen verzachten.

Daarom moet je, zodra je een grotere beweging in je leven begint te voelen, deze met zoveel kracht als je kunt opbrengen ondersteunen. Want nu is het niet zomaar een optie dat je je bestemming vervult; het is een noodzaak.

Je vrijheid hier is de vrijheid om je bestemming te vinden en te vervullen. Het is geen vrijheid om je bestemming werkelijk te ontkennen. Je hebt deze vrijheid. Maar zodra je begint te voelen en te herkennen dat je leven werkelijk in beweging is, worden de keuzes beperkt en is er uiteindelijk geen keuze meer. Het is jouw vrijheid om jezelf naar dit punt van geen keuze te brengen.

Want als er eenmaal geen keuze meer is, dan kan er echte toewijding en zelfbeschikking ontstaan. Dan kun je alles in stelling brengen. Dit is waar je je sterkte, je kracht en je vermogen verwerft om tegenslagen in de wereld te overwinnen, om de stormen van de wereld te doorstaan en de uitdagingen en de kansen aan te gaan die je grotere doel zal genereren.

Op dit moment heb je deze overtuiging niet. Je hebt deze kracht niet. Je hebt deze zelfbeschikking nog niet. Want deze dingen moeten nu ontstaan rond een grotere bestemming om volledig zinvol en werkelijk heilzaam te zijn.

Het vraagt vastberadenheid om in de wereld te leven, en als je een levensbedreigende gebeurtenis meemaakt, is er ook echte vastberadenheid nodig om de bedreiging van je bestaan te overwinnen. Maar in werkelijkheid zal de echte kracht die je moet opbrengen, de echte vaardigheid en kunde die je moet verwerven en de overtuiging in jezelf allemaal voortkomen uit het volgen van dit grotere doel. Je kunt het niet blindelings volgen, want onderweg kun je veel fouten maken. En je kunt de weg kwijtraken, want de wereld kent veel attracties en veel verleidingen.

Het is niet zo dat je gewoon de teugels van je leven uit handen geeft en meegaat alsof je een passagier op een schip bent. Hier moet je de kapitein van het schip én de bemanning zijn. Je moet meester zijn over je eigen zaken. Hier is geen sprake van passiviteit. Hier is geen sprake van luiheid. Geen blind vertrouwen dat alles wel goed zal komen. Want inderdaad, uitgaan van een hoger doel in het leven is ingaan tegen de stroom die bijna iedereen volgt.

Het vereist grote kracht en vastberadenheid om dit te doen. Het vereist echt mededogen voor jezelf en voor andere mensen om hier werkelijk vooruitgang te boeken. Het is een lange reis. Het zal je omstandigheden veranderen. Het zal bepaalde voorzieningen vereisen. Het zal een vastberaden houding vereisen. Het zal echte kracht en doorzettingsvermogen vereisen. Het is niet zoiets als voldoen aan de behoeften van de dag. Het is voorzien in de behoeften van een heel leven.

De gebeurtenissen in de wereld zullen dit stimuleren en je tot actie oproepen. Zelfs als je de roeping zelf niet voelt of je ervan bewust bent, zal zij je initiëren. Zelfs als je je niet bewust bent van de gebeurtenissen die plaatsvinden, als ze te maken hebben met je uiteindelijke doel, zullen ze je doen ontvlammen.

Want je hebt al een relatie met de wereld omdat je groter doel hebt om hier te zijn. En zelfs als dat doel volledig verborgen is, zullen de gebeurtenissen in de wereld je toch raken en bepaalde soorten verandering in je op gang brengen.

Je missie in het leven zal gelanceerd worden, en je zult het niet eens weten. Je zult bepaalde drempels overschrijden, en je zult hen niet eens zien. Gebeurtenissen in de wereld buiten je bewustzijn zullen een schakelaar binnen in je omzetten, en je zult niet weten wat er gebeurt. Je directe omstandigheden leveren geen bewijs voor dit gevoel van verandering dat in je leven plaatsvindt.

Het derde aspect dat het ontstaan van een groter doel in je leven zal ondersteunen, is de komst van bepaalde relaties. Deze relaties gaan werkelijk niet over ontspanning, hobby’s, persoonlijke genoegens. Ze zijn werkelijk van een diepere aard. Ze spreken tot iets diepers binnen in je. Er zit een soort lotsbestemming aan vast, alsof iemand werkelijk je leven is
ingestuurd om een bepaalde verandering in je teweeg te brengen en een dieper bewustzijn in je te ondersteunen.

Dit zijn geen terloopse vriendschappen waarmee je de tijd doorbrengt of je overgeeft aan een soort hobby of obsessie. Hier is iets heel anders aan de hand. Deze mensen, of ze zich nu voordoen als vrienden of kennissen of zelfs als je leraren, spreken tot iets dat dieper en diepzinneger is in je ervaring.

Je zult, na verloop van tijd, mocht je het geluk hebben deze mensen te ontmoeten, beseffen dat zij werkelijk iets belangrijkers met betrekking tot je leven vertegenwoordigen. Ze verruimen je bewustzijn. Ze wakkeren iets diepers binnen in je aan. Je verbinding met hen bevindt zich op een geheel ander niveau. Je kunt nog steeds samen plezier hebben, en zelfs oppervlakkige dingen doen, maar hier is werkelijk iets anders aan de hand.

Het vierde aspect dat de opkomst van een groter doel in je leven zal initiëren is tijd. In dit leven heb je maar zoveel tijd. Je weet niet echt hoeveel tijd je hebt, maar je hebt maar zoveel tijd. Als je tijd wordt verspild of nutteloos wordt besteed, zal het je uitputten. Als er een dieper doel in je ervaring naar voren komt, zul je de waarde van je tijd gaan inzien.

Terwijl andere mensen hun tijd gedachteloos doorbrengen en verspillen aan triviale bezigheden, zul jij je realiseren dat je dat niet kunt doen, dat tijd echt een waardevol goed is en dat je je tijd goed moet gebruiken. En je zult niet willen dat andere mensen jouw tijd verspillen. Dit zal je helpen bij het opnieuw evalueren van wat je aan het doen bent en waaraan je jezelf geeft in je leven.

Tijd wordt nu een soort van druk, een weldadige druk, alsof hij je eraan herinnert dat je iets belangrijks te doen hebt, en jouw tijd belangrijk is. Naarmate dit accent op tijd toeneemt, zul je inzien dat je je zaken moet organiseren. Je moet georganiseerd zijn. Je kunt geen tijd verliezen aan kleine foutjes en vergissingen. Je kunt niet roekeloos met je tijd omgaan, want tijd is belangrijk.

Je zult de behoefte voelen om je beter te organiseren, je meer bewust te worden van wat je doet, je tijd effectiever te gebruiken, de vrije tijd die je hebt doelgerichter in te zetten in plaats van hem voorbij te laten drijven. Dit zal je veel vitaliteit geven. Dit zal vraagtekens zetten bij je zwakke gewoontes en je slechte neigingen.

Je wilt niet dat iemand of iets je tijd verdoet omdat je ergens naartoe wilt. Je hebt een bestemming. Je hebt een afspraak met andere mensen die je nog niet ontmoet hebt. En hoewel je dit niet aan de horizon kunt zien, voel je de aantrekkingskracht. Kennis in jou probeert je nu ergens te brengen. En dit gevoel van urgentie neemt toe, zet je onder druk, vereist dat je je leven organiseert en bewuster bent over wat je verkiest te doen, en met wie je verkiest te zijn, en hoe je je tijd en middelen besteedt.

Naarmate je leven zich begint te bewegen in de richting van zijn grotere bestemming, zal de aantrekkingskracht van die bestemming toenemen. Net als zwaartekracht zal die sterker worden. Na verloop van tijd zal dit je in staat stellen om doelbewust te worden. Met dit soort focus zul je krachtiger en vastberadener worden en beter bestand zijn tegen de verleidingen en overredingen om je heen, waarvan sommige je eerder in beslag namen en je aandacht vasthielden, maar die nu niet meer tot je zelfbeschikking kunnen doordringen.

Zo ontsnap je aan verslavingen. Zo worden slechte gewoonten overwonnen omdat je iets belangrijkers te doen hebt en je de aantrekkingskracht hiervan en de druk voelt. Zelfs als je fouten maakt en terugvalt in oude gewoonten, zul je terugveren. Je zult de behoefte voelen om jezelf te corrigeren, en dat zal intens zijn.

Andere mensen om je heen die nog steeds stuurloos zijn en met de stroom meegaan, zullen je niet begrijpen. Ze zullen je ernst niet begrijpen. Ze zullen niet begrijpen waarom je je aandacht geeft aan iets dat zo onuitsprekelijk is. Ze kunnen zich hierdoor zelfs bedreigd voelen en ze zullen zeker in de war raken.

Het is hier heel belangrijk dat je geen tegenstanders in je leven hebt – mensen die je terugtrekken, die je tegenhouden, die je proberen te houden waar zij willen dat je bent. Je zult veel van deze mensen moeten verlaten, en sommigen zullen gewoon wegvallen omdat ze geen gelijke tred met je kunnen houden.

Iets van het allergrootste belang komt in je leven naar boven en al het andere wordt daaraan ondergeschikt. Je zult je jonge kinderen hier niet in de steek laten, maar zelfs hun behoeften zullen hieraan ondergeschikt worden, omdat je nu de behoeften van God ervaart. Hier zul je je andere taken in het leven niet verwaarlozen, maar je prioriteiten zullen zeker veranderen.

Uiteindelijk wordt het de aantrekkingskracht van je bestemming die je aantrekt, die je leven samenbrengt, die je in staat stelt om één stem in je geest te volgen in plaats van vele stemmen. Dit is dat wat je in staat stelt om conflicten en innerlijke dissociatie te overwinnen. Hier worden dingen die betekenisvol zijn in jou sterker en beginnen dingen die zonder betekenis zijn onderkend te worden en weg te vallen.

Net als bij het beklimmen van een grote berg begin je je te ontdoen van dingen die overbodig zijn en die je gewicht en last vergroten. Je past aan wat je met je meedraagt en je ontdekt dat anderen deze berg gewoon niet kunnen beklimmen. Het is niet hun tijd. Ze voelen de roeping niet en ze hebben de kracht niet.

Hier in plaats van te proberen je hele leven mee te nemen, realiseer je je dat je maar een paar dingen kunt meenemen, en misschien een paar mensen. En in sommige gevallen zul je alleen moeten reizen – om kracht op te doen, je lasten aan te passen, je prioriteiten opnieuw te bepalen.

Als je geen grotere bestemming en doel in het leven had, zou dit niet gebeuren. Als je ergens op gefixeerd zou raken, zou het echt een obsessie zijn, een teken van zwakte in plaats van kracht. Maar de realiteit is dat je wel degelijk een groter doel hebt, en het oefent nu al aantrekkingskracht op je uit. Je voelt nu al een diepere aantrekkingskracht. Dit is volkomen natuurlijk en noodzakelijk, maar het is niet in overeenstemming met je vroegere plannen, doelen en begrip.

Hier probeer je misschien een filosofie te creëren over wat je aan het doen bent. Misschien zal je intellect proberen bij te blijven, nieuwe ideeën proberen te creëren, nieuwe denkstructuren, nieuwe associaties, om te proberen betekenis en inhoud te geven aan dit mysterieuze streven. Maar uiteindelijk zul je het mysterie onder ogen moeten zien en aan jezelf moeten bekennen dat je niet weet waarom je doet wat je doet, maar dat het werkelijk belangrijk is.

Uiteindelijk zal je intellect in dienst moeten komen te staan van de kracht van de Geest in jou. Op dit punt zal je intellect je werkelijk op een heilzame manier gaan dienen, in plaats van een constante ergernis te zijn.

Je bent zo gezegend dat je in staat bent om de opkomst van een groter doel in je leven te ervaren. Er zijn zoveel mensen in de wereld die slaaf zijn van hun omstandigheden, van armoede, van de dictaten van een starre cultuur. Er zijn zoveel mensen die geen keuzevrijheid hebben, die hun omstandigheden niet kunnen veranderen of die hun leven geen andere wending kunnen geven.

Ze zijn gebonden omdat ze geplaagd worden door ontbering. Ze worden overweldigd door de behoeften van hun families. Ze worden op hun plaats gehouden. Ook zij hebben grotere gaven om aan de wereld te geven, maar hun omstandigheden zullen hen – velen van hen, de meesten van hen – ervan weerhouden die ooit te vinden. Ze verkeren niet in gunstige omstandigheden. Ze beschikken niet over een gunstige omgeving waarin een groter doel naar boven kan komen. En dat is een grote belemmering.

Denk niet dat mensen precies zijn waar ze moeten zijn, perfect geplaatst, want als je eenmaal deze wereld betreedt, treed je de chaos van deze wereld binnen. En je omstandigheden en je omgeving zijn heel belangrijk om te bepalen of en wanneer je grotere kansen geboden worden.

De eik werpt veel zaden af, maar slechts een of twee zullen een nieuwe boom worden. Het is niet Gods bedoeling dat hier zoveel misgaat; het zijn de omstandigheden van de wereld.

Jouw taak is niet om die omstandigheden te veranderen volgens jouw ideeën, maar om een grotere roeping te beantwoorden en je voor te bereiden op een groter werk; om je leven op orde te brengen, in een grotere focus; om je terug te trekken uit je obsessies; om je zwakte te overwinnen en te investeren in je kracht; om je voor te bereiden op een grotere bestemming, die wel eens heel anders zou kunnen zijn dan je persoonlijke doelen en ideeën over je leven. Ja, je bent hier om een verschil te maken, maar waar die bijdrage geleverd moet worden en wat die bijdrage is, gaat jouw ideeën en overtuigingen te boven.

Als je je kunt onderwerpen aan een grotere kracht in je leven; als je kunt toegeven aan de kracht en de aanwezigheid van Kennis in jezelf; als je intellect bereid is de dienaar te zijn in plaats van de meester, dan heb je werkelijk een kans.

Koester deze kans. Neem hem niet voor lief. Er zijn zo weinig mensen in de wereld die deze kans krijgen. Schrik er niet voor terug. Verzet je er niet tegen en vecht er niet tegen. Geef hem niet weg om je vrienden te volgen of om je te onderwerpen aan de sociale eisen van je familie of je cultuur, want dan stel je ze boven de roeping van God. Want deze mysterieuze beweging in je leven vertegenwoordigt een grotere roeping.

Je grootste verantwoordelijkheid in het leven is de Kennis in jezelf. Ze is werkelijk voor God. Maar deze verantwoordelijkheid ligt niet bij een geloof, een denksysteem of een verzameling ideeën. Ze ligt zelfs niet echt bij een Leer. Ze ligt bij iets dat mysterieuzer is.

Hoe God je roept en wat God je te doen vraagt is mysterieus. Ga er niet van uit dat wat je aan het doen bent datgene is waartoe God je geroepen heeft. Denk niet dat het kleine heuveltje waar je op staat de echte berg van het leven is die je moet beklimmen. Rechtvaardig je omstandigheden of je gedrag niet door te denken dat je een grotere bestemming vervult of dat God je hier heeft neergezet om deze dingen te doen, want dan onderschat je de werkelijke aard van je Roeping hier.

Als je echt dat aan het doen was waarvoor je naar hier gekomen bent, zou je een heel diepe tevredenheid voelen. En je zou deze tevredenheid voelen ondanks alle moeilijkheden en obstakels die je misschien tegenkomt bij het uitvoeren van deze activiteiten. Je zou een diepe tevredenheid voelen.

Misschien wil je geest wel andere dingen. Je zou fantasieën en dromen hebben over rijkdom en schoonheid en macht, over een relatie met mooie mensen, over reizen naar exotische plaatsen, over het bezitten van prachtige dingen. Maar eigenlijk is je hart diep van binnen tevreden.

Je ervaart niet de voortdurende ergernis en rusteloosheid waar iedereen om je heen mee geplaagd wordt en die je probeert te vervullen door de aanwinst van mensen en dingen, nieuwe sensaties, pleziertjes, stimuli.

Als je werkelijk bezig bent met je grotere doel in het leven, is er een diepe tevredenheid, ondanks de moeilijkheden die je misschien tegenkomt. Je bent echt op de juiste plaats, gaat met de juiste mensen om en doet de dingen die je moet doen.

Dit is een heel andere ervaring. Die is zeldzaam in de wereld. En iedereen die dit ervaart is als een licht in de wereld, een inspiratie voor anderen. Mensen zullen naar je toe komen omdat ze zich tot je aangetrokken voelen. Ze willen weten waarom je je voelt zoals je je voelt, wat is het aan jou dat anders is, dat hen aantrekt?

Maar je hebt deze tevredenheid nog niet gevonden omdat je nog in voorbereiding bent. Je bent nog bezig met de reis van je oude leven naar een nieuw leven. En je kunt het oude leven niet met je meenemen. Je kunt geen nieuw leven bovenop een oud leven plaatsen. Je kunt je leven niet zomaar opnieuw inrichten. Het is niet hetzelfde als andere kleren aantrekken. Het is niet hetzelfde als een kostuum aantrekken. Het is alsof je van de ene kant van het ravijn naar de andere kant gaat. Het is als zeilen van de ene oever naar de andere.

Je bent in voorbereiding. Bekijk je leven op deze manier en het zal zinvol voor je zijn. Het zal betekenis toekennen aan wat je doet en wat je probeert te doen. Het zal je laten zien wat waardevol is en wat niet, en het verschil tussen wat er goed uitziet en wat werkelijk goed is.

Jij probeert ergens te komen en anderen proberen naar een ontmoetingspunt te gaan om jou te ontmoeten. Sommigen van hen zullen het misschien niet halen, maar je moet er nog steeds naartoe. Je kunt niet tevreden zijn en je situatie goed noemen, of denken dat je precies bent waar je moet zijn omdat je ergens probeert te komen. En je kunt dit niet veranderen.

Je kunt beslissen om er tegenin te gaan. Je kunt haar weigeren. Je kunt langs de kant van de weg in slaap vallen. Of je kunt andere wegen proberen. Maar je kunt je bestemming niet veranderen.

Zie dit niet als een verlies van vrijheid, want de vrijheid om tegen je lot in te kiezen is de vrijheid om chaotisch te zijn. Het is de vrijheid om jezelf te verliezen. Het is de vrijheid om te verdwalen in de wereld. En wat voor soort vrijheid is dat anders dan de vrijheid om jezelf te beschadigen, de vrijheid om jezelf en je leven en je grote kans om op dit moment in de wereld te zijn te verspillen?

Je werkelijke vrijheid is om je grotere doel hier te vinden en te vervullen. Dit is wat vrijheid werkelijk is. Het is het vrij zijn voor iets. Niet alleen het vrij zijn van iets.

God heeft een Nieuwe Boodschap de wereld ingezonden om de mensheid voor te bereiden op de Grote Golven van verandering en om de mensheid voor te bereiden op de uitdagingen en de mogelijkheden om zich in te laten met intelligent leven in het universum. Dit zijn de twee grootste gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid, en jij bent hier om er op een heel unieke en specifieke manier deel van uit te maken.

Misschien vallen deze twee grote gebeurtenissen buiten je bewustzijn. Misschien heb je je er nooit mee beziggehouden. Maar ze zullen de wereld waarin jij leeft veranderen en ze zijn verbonden met waarom jij hier bent.

Je bent niet op de wereld gekomen om onder normale omstandigheden te leven, om te leven zoals je voorouders leefden, om een voorspelbaar leven te leiden. Je bent hier gekomen in een tijd van grote veranderingen en omwentelingen, een tijd van grote moeilijkheden en toch een tijd van grote kansen voor de menselijke familie. Het is geen toeval dat je hier bent in deze tijden waarin je geconfronteerd wordt met een wereld die schokkende veranderingen en grote moeilijkheden ondergaat.

Je kunt je elke rol inbeelden. Je kunt dromen over wat je zou kunnen doen, zijn of hebben, maar in werkelijkheid ben je de wereld ingezonden om een bijdrage te leveren onder precies deze omstandigheden – in het aangezicht van de Grote Golven van verandering en in het aangezicht van de opkomst van de mensheid in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum.

Als je de context van je leven niet kent, hoe kun je dan ooit onderscheiden waar je leven voor dient, of welke betekenis eraan ontleend kan worden? Als je je eigen context voor je leven creëert, is dat slechts een fantasie. Het is niet gefundeerd in de werkelijkheid.

Je hebt een grotere bestemming. Je hebt dit niet uitgevonden. Je bent de wereld ingezonden met een missie. Je aanwezigheid hier heeft een doel. Je moet bepaalde mensen ontmoeten. Je moet naar bepaalde plaatsen toe gaan. Je moet bepaalde dingen begrijpen. Je moet bepaalde verbanden leggen met de wereld en de toestand van de wereld. Dit is noodzakelijk.

Wees dan dankbaar. Je leven heeft werkelijk een bedoeling, betekenis en richting. Wees dankbaar dat je gered bent van een hopeloze en niets zeggende poging om jezelf te vervullen, overeenkomstig jouw fantasieën of jouw opvattingen, of de overtuigingen van anderen. Wees dankbaar dat je leven, van nature, werkelijk waardevol is. Wees dankbaar dat je een belangijker doel hebt, en met dat doel een grotere kracht om de Grote Golven van verandering het hoofd te bieden en ware relaties en partnerschap te vinden in dienst van een groter doel in de wereld. Na verloop van tijd, zul je beseffen welk een grote zegen dit is.