Het Heilige Leven

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal::

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 15 Maart 2013
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Je bent voorbestemd om een heilig leven te leiden – een leven met een doel, betekenis en richting. Maar de wereld is een onzekere plek, en veel mensen hebben door armoede, onderdrukking, religieuze onderdrukking en familieverplichtingen niet de mogelijkheid om een grootser leven op zich te nemen. Maar voor hen die op dit moment deze kans hebben, is de roeping hier, zie je. Het verlangen zit binnenin jou.

De Wil van de Hemel is overal om je heen, maar de wereld kent vele attracties, verleidingen en afleidingen. Mensen worden weggeroepen, en zoals zo vaak het geval is, geven ze hun leven voortijdig weg – in relaties, door zich te binden aan mensen, plaatsen en dingen. Dit vult tijdelijk de behoefte op, de behoefte aan het heilige leven.

Mensen vullen hun levens op met noodzakelijkheden, bang dat als zij dit niet doen, er niets voor hen zal zijn. Gedreven door de angst om niet te hebben, proberen zij zoveel te hebben als zij kunnen, totdat hun armen vol zijn en zij niet meer kunnen dragen. Nu worden te zeer gehinderd door hun eigen verlangens en onzekerheden om het heilige leven te kunnen ontvangen.

Je bent met een doel naar de wereld gezonden. Dit doel vereist dat je een nieuw soort levenservaring aangaat – een andere gemoedstoestand, een ander bewustzijn van jezelf en anderen en een andere relatie met de wereld zelf.

Je bent voorbestemd om dit alles te doen, zie je, en bestemming is alles. Dat is het allerbelangrijkste. Maar mensen creëren hun eigen bestemmingen, of proberen dat te doen. De culturen waarin zij leven moedigen hen hiertoe aan, schrijven voor wat gedaan moet worden, wat volbracht moet worden op een bepaalde leeftijd – wanneer je zou moeten trouwen, een gezin moet stichten voordat je er klaar voor bent, je leven op moet vullen met alles wat de cultuur of de maatschappij voorschrijft. Maar God heeft een ander plan voor jou.

De mensen denken dat het heilige leven een kloosterleven is, maar dat is niet het geval. Want in bijna alle gevallen zijn de werkzaamheden van mensen daarbuiten in de wereld. Daar  moeten ze leren het heilige leven te leven.

Maar om dit leven te benaderen, moet je je overgeven en onderkennen dat je pogingen om jezelf te vervullen vruchteloos zijn en niet tot succes zullen leiden. Dit valt sneller te leren door objectief de levens van mensen om je heen te bekijken – hun successen, hun mislukkingen, en uiteindelijk hun teleurstelling.

De wereld demonstreert elke vorm van dwaling en misleiding. Als je dit kunt zien, zal dat je tijd besparen. Dat zal je lijden besparen. Dat zal je nodeloos experimenteren besparen. Dat zal je ernstige teleurstelling besparen. Dat zal je ervan weerhouden je leven weg te geven om vervolgens heel hard te moeten werken om het later terug te winnen.

Mensen zijn niet bereid te wachten. Ze worden gedreven door hun cultuur, hun conditionering en hun onzekerheid. Hun moment van herkenning kan nog jaren duren. Wat zullen ze doen tussen nu en dan? Kunnen zij wachten? Kunnen zij de Pijler van Werk, de Pijler van Relatie, de Pijler van Gezondheid en de Pijler van Spirituele Ontwikkeling opbouwen? Want daar dient je jeugd voor, zie je. Er moet veel gebeuren. Een hoge concentratie is nodig. Er zijn belangrijke prestaties die geleverd moeten worden.

Maar de mensen willen nu het antwoord. Zij zijn niet bereid met de vragen te leven, maar alleen door met de vragen te leven krijg je op den duur de echte antwoorden. Maar dit vergt zelfverzekerdheid, zelfvertrouwen en zelfrespect en de steun van ten minste één wijze metgezel om je te herinneren aan en je te waarschuwen voor je neigingen en je fouten.

Je hebt een doel en een bestemming, zie je, maar je moet het fundament voor deze bestemming leggen. Je moet het begrip en het bewustzijn van deze bestemming en je behoefte eraan ontwikkelen en cultiveren.

Want alleen de Hemel kan je vervullen in deze wereld, en de Hemel vervult je door via jou te werken, via de diepere kracht en aanwezigheid in jou, de kracht van Kennis. Al het andere is een hulpmiddel. Al het andere is tijdelijk en onderhevig aan grote verandering en teleurstelling.

Je moet dit heilige leven vinden. Je begint bij jezelf, binnenin jezelf, om de bron en het centrum van je kracht en innerlijke richting te vinden. Je begint je los te maken van die relaties en bezigheden die niet het diepere verlangen van je hart vertegenwoordigen. En je vindt de Openbaring in de wereld die jou zal ontsteken, want je moet ontstoken worden door krachten van buiten jezelf. Je kunt jezelf niet doen ontvlammen.

De reis kent etappes. Zij heeft drempels. Het is niet alleen een antwoord of een geloof of een denksysteem of het aanhangen van een organisatie. Die dingen leiden niet tot een heilig leven zonder deze diepere overwegingen.

Er is een tijd in je leven dat de Hemel je zal roepen. Je moet er klaar voor zijn. Je zult je leven er klaar voor moeten maken. Dat is je werk, zie je. Naast je werk om jezelf te onderhouden en je basisverantwoordelijkheden, is dit je werk.

Maar als de Hemel roept en je bent er niet klaar voor, zal dat een groot conflict binnenin jezelf creëren, een grote verwarring, een grote frustratie omdat je er niet klaar voor bent, zie je. Je hebt dat fundament niet gelegd. Je hebt niet dat bewustzijn verworven of die innerlijke afweging  gemaakt of tot het inzicht gekomen dat je hier bent voor een groter doel, en dat je dit niet voor jezelf kunt bedenken of het van anderen kunt overnemen, en dat je veel geduld en doorzettingsvermogen moet hebben om je hierop voor te bereiden.

Kijk naar de wereld om je heen. Kijk naar de opkomst en de ondergang van mensen. Kijk naar de leegte van succes. Kijk naar de rusteloosheid en de eenzaamheid. Kijk naar het lijden en de verslaving. Kijk naar de oppervlakkigheid van menselijke communicatie en relaties. Dit alles zal je eraan herinneren dat je bedoeld bent voor een heilig leven. Als je dit kunt zien zonder veroordeling en zonder vermijding of afwijzing, zul je zien dat het leven alles voor je demonstreert en aantoont dat deze bezigheden hopeloos en verspillend zijn.

Wat is dit heilige leven waar Wij het over hebben? Het is een leven waarin alles belangrijk is. Je tijd is belangrijk. Alles wordt gedaan voor een doel en is betekenisvol. Zelfs je momenten van zorgeloosheid of diepe ontspanning, ook zij zijn betekenisvol. De duizend eenvoudige genoegens van het leven, ze zijn betekenisvol.

In het heilige leven, wordt tijd nooit verspild. Het is kostbaar. En je moet er aanwezig voor zijn en leren om er voortdurend aanwezig voor te zijn, in een staat van innerlijk luisteren, een staat van observatie van de wereld en een staat van diepe dankbaarheid voor de successen en de mislukkingen die je daar ziet. Want zij herinneren je aan de kracht van Kennis en de behoefte aan Kennis.

Het heilige leven heeft een sterk fundament. Om je stabiliteit te bieden moeten de Vier Pijlers van het leven voldoende gebouwd zijn, zodat je grotere dingen kunt leren en beschikbaar kunt zijn voor een grotere betrokkenheid met de kracht en de aanwezigheid van Kennis binnenin jou en de Grotere Krachten in het universum die door God zijn gezonden om je bij te staan in je ontwikkeling.

Dan weet je bij wie je moet zijn en hoe je bij hen moet zijn, en er is geen verwarring in je relaties. Er is geen conflict of verwarring ten aanzien van je verplichtingen en verbintenissen. Dan werk je in de wereld zonder te klagen, doe je wat gedaan moet worden om jezelf te onderhouden, zodat je je grotere innerlijke betrokkenheid kunt opbouwen. Dan ben je in staat eindelijk die mensen te ontvangen die jou werkelijk kunnen helpen en met wie je een groter doel en bestemming hebt.

Dan bereid je jezelf voor op de Openbaring in de wereld die je zal oproepen om te reageren. En je zult klaar zijn om te antwoorden, klaar om je omstandigheden te veranderen indien nodig, klaar om te bewegen indien nodig, klaar om te gaan waar Kennis wil dat je gaat en in staat om dit te doen.

Wat een grote vrijheid is dit. Wat een diepte, kracht en resonantie creëert dit in je leven. Terwijl anderen slaven zijn van hun omstandigheden en hun verplichtingen, heb jij een vrijheid die ongeëvenaard is in de wereld. Je hebt geduld. Je kunt rustig zitten en genieten van de ruimtelijkheid van het moment. Je kunt genieten van de eenvoudige dingen die je hebt en die je dienen, in dankbaarheid en waardering. Je lijdt niet eindeloos door het verlangen naar dingen die je niet hebt. Je hebt geen ernstige spijt. Je straft jezelf niet met je fouten uit het verleden, want je hebt het heilige leven bereikt, en alles, heilzaam of niet, heeft je geholpen om dit te vinden en je hierop voor te bereiden en dit rijk binnen te gaan.

Dit klinkt misschien als een fantastisch leven, alleen weggelegd voor zeer selecte individuen. Maar dit is voor jou bedoeld, zie je. De Hemel heeft je niet naar de wereld gezonden om hier verdwaald te raken en te worden verspild. Je hele leven in de wereld is gebaseerd op wie je heeft gezonden, waar je vandaan kwam, waar je heen gaat. Hier bepaalt de Hemel wie en wat je bent, en niet de wereld zelf.

Ja, je hebt een lichaam. Ja, je hebt een geest. Ja, je maakt deel uit van de maatschappij. Ja, je moet om zijn minst leren met mensen om te gaan en voor jezelf te zorgen en tot op zekere hoogte verantwoordelijk te worden voor de wereld. Maar je grotere verantwoordelijkheid ligt bij de Hemel en bij Kennis binnenin je om je te leiden.

Dit is het heilige leven. Het is geen leven van conflicten en voortdurende compromissen. Het is geen leven van verplichtingen aan mensen, plaatsen en dingen die niet je bestemming of je grotere werk in de wereld vertegenwoordigen. Het is geen leven waarin je voortdurend op zoek bent, dingen wilt om je ongerustheid en je vrees dat je in feite je grote kans mist te compenseren – een vrees die mensen voortdurend drijft om steeds meer te verwerven en weg te lopen voor hun eigen ervaring, die hen hun werkelijke toestand zou tonen, welke zij zich moeten realiseren om hun behoefte aan het heilige leven te herkennen.

Het heilige leven kan bestaan in elk land, in elke religie. Maar iedereen die geroepen is tot dit ervaringsniveau heeft bepaalde dingen gemeen. Zij zijn tot het besef gekomen van de beperkingen van de wereld en de hopeloze poging tot persoonlijke vervulling daarin. Zij hebben de genoegens en het verdriet van de wereld voldoende geproefd om in te zien dat zij een grotere kracht en een grotere bron in hun leven moeten beantwoorden. Zij zijn gaan inzien dat God een diepere kracht in hen heeft geplaatst, een diepere stem, een diepere drang. En in de loop van de tijd hebben zij geleerd hier voldoende op te vertrouwen om de volgende stap te zetten.

Zij hebben zich bevrijd van andere verplichtingen zodat zij helder kunnen denken en hun leven objectief kunnen zien zonder te worden overgehaald of gedomineerd door de wil, de intentie of de gewoonten van anderen. Zij hebben een punt bereikt waarop zij meer waarde hechten aan ervaring dan aan geloof. En zij hebben ingezien dat hun werkelijke zekerheid ligt in een diepere verbondenheid, in plaats van in het formuleren en verdedigen van hun overtuigingen en ideeën.

Zij behoren tot de meest fortuinlijke mensen ter wereld. Zij hebben fysieke vrijheid verworven, emotionele vrijheid, psychologische vrijheid. Zij hebben een punt bereikt waarop zij de zegeningen en leiding van de Hemel in zuivere vorm kunnen ontvangen.

Zij zijn spiritueel, maar niet noodzakelijk religieus. Zij kunnen al dan niet tot een religieuze gemeenschap behoren of een religieuze overtuiging of traditie aanhangen. In beide gevallen, reageren zij op iets dat boven het geloof, boven de ideologie, boven de traditie uitstijgt. Zij hebben de vrijheid verkregen om dit te doen.

Je bent geroepen tot dit heilige leven. Je bent voorbestemd om deze vrijheid te hebben, want alleen hier kunnen je grotere gaven worden herkend en aan de wereld worden gegeven waar ze bedoeld zijn om te worden gegeven. Alleen hier ben je vrij om te gaan waar Kennis wil dat je gaat. Je bent vrij om situaties achter te laten die achtergelaten moeten worden. Je bent vrij om die individuen in de wereld te vinden met wie je een grotere verbondenheid hebt. Je bent in staat je verleden te vergeven en de eindeloze conflicten en degradatie in de wereld om je heen. Je bent sterk genoeg geworden om je geest te leiden en je denken zodanig te sturen dat je een grotere koers in het leven kunt aanhouden.

Maar hier, zie je, vereist dit alles ontwikkeling en voorbereiding. Anders zou je de roeping van de Hemel niet kunnen ontvangen. Je zou haar niet kunnen accepteren, en toch zou zij je hart breken. Je zou niet kunnen ondernemen wat zij je te doen vraagt, want je bent niet vrij, niet onder je huidige omstandigheden of emotioneel of innerlijk, om dat te kunnen. Het heeft dus geen zin om te zeggen: “Nou, wanneer zal deze roeping van de Hemel in mijn leven plaatsvinden?” want op dit moment heb je te werken aan het in evenwicht brengen van je leven, moet je de Stappen naar Kennis nemen en jezelf bevrijden van de spijt en de pijn uit je verleden.

Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld leert jou hoe je deze dingen moet doen, en je moet deze dingen doen, anders zul je niet klaar zijn. Je zult dat fundament niet hebben. Je zult die vrijheid niet hebben. Je kunt heel bevrijdende gedachten hebben. Je kunt in democratie geloven. Je kunt in persoonlijke zelfexpressie geloven. Maar je bent niet echt vrij om in een vrije staat te functioneren. Je bent niet vrij om toegewijd te zijn, om verenigd te zijn, om geleid te worden, om betrokken te zijn.

Dus er is werk aan de winkel, en zo bouw je het doelbewuste leven op, zie je. Je bouwt het op omdat je doelbewust wordt in alles wat je zegt, alles wat je doet en uiteindelijk in alles wat je denkt. Zo betrokken raak je bij jezelf, zo aanwezig voor anderen en zo aanwezig bij de wereld – niet langer verdwaald in fantasie of spijt, niet langer lijdend door het verleden of wegdrijvend in de toekomst, niet langer betoverd door romantiek en verleiding.

Jij hebt deze vrijheid opgebouwd. Stap voor stap, steen voor steen, bouw je het fundament. Dat is je werk voor vandaag, morgen en alle dagen die nog komen. Je begint je voor te bereiden op het doelbewuste leven door nu, in toenemende mate, doelbewust te worden. Dat is het werk dat voor je ligt.

Vrijheid moet verdiend worden. Zij moet worden opgebouwd. Zij moet op zoveel manieren in de loop van de tijd worden bereikt. Hier begin je het heilige leven te leven door je voor te bereiden op het heilige leven. God heeft je de kracht van Kennis gegeven om dit mogelijk te maken, om je de kracht te geven je neigingen en de onderdrukkende aard van jullie culturen en hun invloeden op jou te overwinnen. God heeft je Kennis gegeven om je de helderheid te geven om de belangrijke beslissingen te nemen en om weerstand te bieden aan verleiding, overreding, manipulatie en zelfs aan de krachten van het kwaad in deze wereld.

Je hebt deze grote sterkte en kracht. Je hebt dit grote geschenk om je te leiden. Maar je moet dit willen, en weten dat je dit nodig hebt en dat geen ander alternatief in het leven jou dat wat je zoekt zal brengen.

Je moet je realiseren dat je je leven niet in je eentje kunt opbouwen. Je kunt geen succes opbouwen. Je kunt geen vervulling of voldoening opbouwen omdat dit wordt verdiend door een diepere betrokkenheid bij degenen die jou de wereld in hebben gezonden. Het zijn de producten van Kennis die door je leven heen werken op manieren die je nooit verwacht had, op manieren die anders zijn dan jouw plannen, jouw doelen en jouw ideeën om gelukkig te worden.

God heeft weer gesproken. De Openbaring in de wereld wordt nu gegeven om alles te verduidelijken waarover Wij hier spreken en jullie voor te bereiden op een grotere bestemming in een wereld die voor de grote verandering staat.

Onderweg kom ontelbare problemen, vragen en beslissingen tegen. Daarom neem je de Stappen naar Kennis; en je leert hoe je binnenin jezelf kunt luisteren. Je leert hoe je kunt ontsnappen aan je ideeën en je plannen, je angsten en ergernissen. Je leert hoe je moet luisteren en opmerkzaam moet zijn.

Hier begin je het heilige leven te leven door alles te oefenen wat het vereist en wat het demonstreert. Hier begin je de Aanwezigheid te voelen, en begin je actief om helderheid te vragen, zodat de waarheid je getoond wordt. Want je zult zien dat het de waarheid is die je geluk, je vrijheid en je veiligheid zal verzekeren.

Dit is het heilige leven. Wie dit verworven heeft en dit opgebouwd heeft, zal resoneren met anderen die hetzelfde hebben gedaan, zowel binnen deze wereld als buiten deze wereld. Hier resoneren mensen van verschillende naties en religies met elkaar, want zij volgen hetzelfde Mysterie. Hier worden ware relatie, verbinding en eenheid ervaren, voorbij alle scheidslijnen, kwalificaties en onderscheid van de wereld. Hier bereid je je door middel van relaties voor op betrokkenheid bij de grotere kracht van je leven, en vind je wat je altijd hebt gezocht in betrokkenheid bij anderen, namelijk doel, betekenis en richting, en een diepe resonantie.

Maar je kunt het heilige leven niet bovenop je oude leven bouwen. Je moet, als een pelgrim, op zoek gaan naar het heilige leven en stap voor stap het fundament ervan bouwen en de krachten, de kwaliteiten en de vereisten beginnen te beoefenen. Hier zul je niet slechts genoegen nemen met het uiterlijk van dingen – spirituele ideeën, snuisterijen of simpele dingen – want je bent nu op zoek naar de diepe eenheid.

De Hemel reageert op hen die het heilige leven aan het opbouwen zijn, die de moed, de eerlijkheid en de standvastigheid hiervoor hebben. Zij zijn het aan wie de Hemel aandacht zal schenken, want zij zijn het die een belofte inhouden voor zichzelf en voor het welzijn van anderen, en uiteindelijk voor de vooruitgang van de mensheid.

Aan iedereen wordt Gods Nieuwe Openbaring aangeboden, hoewel maar weinig mensen in de wereld zich van haar bewust zijn. Maar alles waar Wij over spreken is al eerder gepresenteerd in de grote tradities, maar die zijn zo bedekt geraakt met traditie en interpretatie – en alle dingen die de mensen er onderweg op ongepaste, onjuiste wijze aan hebben toegevoegd – dat het moeilijk is de ware weg te vinden. Je zou een uitzonderlijke leraar binnen deze tradities nodig hebben om je daarheen te leiden, om je voorbij de manifestatie naar het Mysterie te leiden.

God heeft weer gesproken om de mensheid de zuivere Boodschap van Openbaring, de Stappen naar Kennis en de weg te geven. Het is de omvangrijkste en de grootste Openbaring die ooit aan de mensheid is gegeven. Ze behandelt de roeping, het doel en de behoefte uitzonderlijk goed.

Voor hen die tot het inzicht zijn gekomen dat zij zichzelf in de wereld niet kunnen vervullen – zij die zo eerlijk naar zichzelf zijn geworden, zo bewust van hun toestand, zo bewust van de toestand van de wereld – zal Gods Nieuwe Openbaring het grootste geschenk zijn dat zij ooit zouden kunnen ontvangen. Zij zullen een punt bereikt hebben waarop zij hun grote behoefte kunnen beseffen. Want het is alleen deze grote innerlijke behoefte die je zal bezielen en je zal voorbereiden op het heilige leven.