Het Fundament Leggen voor een Grootser Leven

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Building the Foundation for a Greater Life You Need Greater Strength

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 10 januari 2016
te Boulder, CO, Verenigde Staten

About this Recording

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Om een wereld met enorme veranderingen en omwentelingen onder ogen te zien is een grotere Intelligentie nodig om je te leiden, een grotere kracht binnenin je die verder gaat dan jezelf, maar waar je deel van uitmaakt. Dat vereist standvastigheid, medeleven en geduld. Het zal van je vergen dat je afstand doet van wat je denkt dat de wereld moet hebben en van je klachten tegen de wereld, ongeacht hoe diep die ook zitten.

Je bent niet naar de wereld gezonden om deze leefwereld te veroordelen – een wereld van de afgescheidenen, een wereld van verandering, een wereld van moeilijkheden, een wereld van aanpassing, een wereld van veranderende gebeurtenissen en verwarrende situaties.

Je bent niet hierheen gezonden om de wereld te veranderen volgens jouw ideeën of opvattingen over wat deze leefwereld zou verbeteren – een drijfveer die het leven van veel mensen stuurt, maar zelden met een over het geheel genomen goed resultaat.

Nee. De wereld zal nu onvoorspelbaarder worden. Want jullie hebben de lucht, het water en de aardbodem zo veranderd dat de wereld uit zichzelf zal beginnen te veranderen, een verandering die het gevolg is van misbruik en verkeerd gebruik van de wereld door de mensen. Zij verandert op dit moment al, terwijl Wij spreken, op manieren die zelfs in de tijden van de menselijke beschaving nog niet zijn vertoond.

De meeste mensen kunnen het niet eens onder ogen zien, zozeer zijn zij gebonden aan hun angst, hun vooroordelen en hun overtuigingen, en denken zij te weten wat de werkelijkheid is. De grote verandering die op komst is zal overweldigend voor hen zijn, en tenzij zij hun ogen kunnen openen en het onder ogen zien, zullen zij onvoorbereid zijn op wat komen gaat.

Jullie zullen een grotere kracht nodig hebben. Je zult jouw kracht en een grotere kracht nodig hebben, samen verenigd. Zonder deze grotere kracht zullen jullie niet de vastberadenheid, de moed of de helderheid hebben om te weten hoe het verder moet in een wereld die nu steeds chaotischer en onzekerder zal worden.

Het is niet een kwestie van je leven weggeven aan God. Het is een kwestie van het verenigen van je krachten, in de mate waarin je ze ontwikkeld hebt, en de grotere kracht die God in je heeft geplaatst om je te begeleiden. Want deze kracht leeft in je als een zaadje dat wacht om te ontkiemen, om tevoorschijn te komen, erop wacht tot je een staat van rijpheid en innerlijke eerlijkheid bereikt waarin je beseft dat je jezelf niet kunt vervullen in deze omgeving, in deze wereld.

Je weet niet eens echt hoe je jezelf moet beschermen. Je hebt nog niet de criteria voor een echte relatie. Je hebt nog niet de criteria om verstandige beslissingen te nemen. Nog niet. Niet volledig.

Om een situatie als deze het hoofd te bieden, zul je een grotere sterkte en kracht van buiten jezelf nodig hebben. En deze kracht zal vereisen dat jouw kracht voldoende ontwikkeld is, dus dat je stabiel genoeg, eerlijk genoeg en voldoende betrouwbaar bent, zodat de Hemel je belangrijke dingen te doen kan geven.

In plaats van naar deze grotere kracht te zoeken, of te beweren dat je er klaar voor bent, of te beweren dat je die al in je bezit hebt, zul je hier het nederige werk moeten doen van het leggen van een fundament – een fundament dat voldoende veilig, sterk en flexibel is om je te ondersteunen in de moeilijke en turbulente tijden die komen gaan.

Zonder dit fundament, kan God niet met je werken. De Hemel kan je geen grotere dingen te doen geven omdat je niet stabiel zult zijn. Je zult niet zeker zijn. Je zult niet betrouwbaar zijn. Je zult doorgaan met oneerlijk te zijn tegen jezelf en blind te zijn voor bepaalde dingen.

Mensen willen spirituele rollen en belangrijk werk opeisen. Ze willen dat het wonder en het mysterie zich nu door hen manifesteren, maar ze zijn er nog niet klaar voor, zie je.

De Hemel kan niet op ze vertrouwen. Ze zijn wisselvallig. Ze hebben hun leven weggegeven aan andere dingen die hen bezighouden, hen dag na dag, geleidelijk, langzaam verterend. Ze kennen zelfs hun eigen geest niet. Ze zijn nog nooit ver genoeg naar binnen gereisd om zichzelf objectief te bekijken en om de basis te hebben om te kunnen bepalen of ze op de goede weg zijn of niet. Ze zijn verdwaald en verward.

Dus heeft de Hemel nu de Stappen naar Kennis gegeven om je te helpen het fundament te leggen voor een veilig en zinvol leven. Je kunt geen constructie, een huis of een gebouw bouwen zonder een echt fundament. Hoe sterker het fundament, hoe meer je erop kunt bouwen. Hoe zwakker het fundament, hoe minder er kan worden gebouwd. Als het te zwak is, kan er niets worden gebouwd.

Zoveel mensen vandaag de dag, zelfs in de welvarende landen – mensen die kansen hebben, mensen die onderwijs hebben genoten – hebben geen fundament. Zij denken dat hun ideeën en hun overtuigingen of hun broze relaties met anderen hun fundament zijn. Maar dit is niet het fundament waar Wij hier vandaag over spreken.

Overtuigingen, veronderstellingen – hoe hardnekkiger je overtuigingen, hoe minder stabiel je in werkelijkheid bent. Je bent breekbaar. Je kunt een veranderende wereld niet aan. Je kunt je niet aanpassen. Je kunt niet van koers veranderen. Je kunt je gedachten en je aanpak niet veranderen. Je zit vast, alsof je geest in steen is veranderd. En nu ben je slechts een obstakel in de rivier, een belemmering voor de vooruitgang.

Mensen die zeer stabiel en krachtig lijken, kunnen uiterst zwak zijn en onwillig en niet in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Dus moet je eerst de fundering bouwen. Er is geen ontkomen aan. Als je rollen, titels en bekwaamheden opeist voordat dit is gebeurd, zal dat geen betekenis hebben. Het zal zeer bedrieglijk zijn. De Hemel zal jou of je uitspraken niet eren.

Als je denkt dat wat je voor jezelf in deze wereld hebt opgebouwd je fundament is, dan zullen de Grote Golven van verandering die komen, ofwel worden ontkend ofwel worden gezien als een enorme bedreiging voor alles wat je tot stand hebt gebracht.

God heeft opnieuw gesproken in een tijd van de grootste nood, een groot keerpunt voor de menselijke familie, waarin zij wordt geconfronteerd met een nieuwe leefwereld en een toenemende reeks omstandigheden waarmee zij als geheel nog nooit te maken heeft gehad.

De grote Leringen uit het verleden kunnen je hier niet op voorbereiden. De grote Leraren en Boodschappers uit het verleden kunnen je hier niet volledig op voorbereiden.

Daarom heeft God opnieuw gesproken, want God weet wat er komen gaat. De Hemel ziet wat er aan de horizon verschijnt, wat de mensheid voor zichzelf in beweging heeft gezet.

Het komt meedogenloos op jullie af. Jullie kunnen het niet volledig tegenhouden, maar jullie moeten je erop voorbereiden. En de mate waarin jullie dat doen zal jullie stabiliteit in de wereld vertegenwoordigen.

Het is dit platform, dit fundament waarover Wij hier vandaag spreken, waarop in de loop van de tijd jullie grotere werk kan worden gevestigd en gebouwd.

Dit fundament moet Vier Pijlers hebben – de Pijler van Gezondheid, mentale en fysieke gezondheid; de Pijler van Relaties, relaties die stabiel zijn en afgestemd op je grotere doel en intentie; de Pijler van Werk, het werk dat je doet om jezelf te ondersteunen en het werk dat je doet voor anderen, in dienst van anderen; en de laatste is je Spirituele Ontwikkeling, wat in feite betekent de mate waarin je verbonden bent met de diepere Intelligentie die God in je heeft geplaatst, de diepere Intelligentie die wij Kennis noemen.

Kennis is uiteindelijk je fundament in de wereld, maar je uiterlijke leven moet stabiel genoeg en erop gericht zijn. Want Kennis is hier niet om alles te bevestigen wat je hebt gedaan en om alles te zegenen wat je tot stand gebracht hebt. Zij heeft een ander Plan voor je – het werkelijke Plan dat jou in de wereld bracht, waarmee je instemde voordat je zelfs maar hier kwam, maar dat vergeten werd en verrast en overschaduwd door je ervaring en je moeite om in de wereld te zijn.

God heeft de Stappen naar Kennis gegeven, deze grotere kracht en sterkte die niet door de wereld is aangetast, die de wereld niet kan bezoedelen. Je kunt haar uit het oog verliezen, maar ze is er altijd.

Je kunt haar niet voor jezelf gebruiken. Je kunt haar niet gebruiken om liefde of rijkdom te verwerven of om te proberen jezelf hier te vervullen volgens je eigen opvattingen, want [God] heeft een ander Plan voor je leven, het echte Plan dat jou hier heeft gebracht.

God geeft je het gereedschap en de benodigdheden om je fundament te leggen – om je te leren hoe je je diepere ervaring kunt eren; om werkelijk eerlijk te zijn tegen jezelf; om je te leren hoe je met heldere blik kunt kijken, met mededogen; om je te leren hoe je veroordeling, wrok en vermaning tegen anderen kunt opgeven, die je alleen maar kunnen verblinden en je verhinderen om te zien en te begrijpen wat er om je heen gebeurt.

God is hier om je te bevrijden van die overtuigingen die je hinderen of die onjuist zijn, zelfs van je religieuze overtuigingen die onjuist zijn, die je verhinderen de ware gave te herkennen die God binnenin je heeft geplaatst – de grote gave, de kracht van Kennis.

God regelt je leven niet. God praat niet elke dag met je. Denkt je dat de Heer van ontelbare werelden en miljoenen melkwegstelsels zich op deze manier met jou bezighoudt? Je moet beslist aan een soort plaatselijke godheid denken, een dwaas idee op zijn minst en op zijn hoogst een tragisch gebrek aan begrip.

God weet hoe hij jou moet redden. Je weet niet hoe je jezelf moet redden. God heeft Kennis binnenin je geplaatst om je te redden en te leiden. Jij weet niet hoe je jezelf moet redden en leiden.

Kijk naar je verleden. Kijk naar je beslissingen. Kijk naar de toestand van je geest en de toestand van je gezondheid – eerlijk, objectief. Verberg niets. Kun je eerlijk zeggen dat je jezelf kunt leiden en redden?

Entering now a world of far greater unpredictability and human suffering and contention, your current abilities are no match for this. Whatever strengths you have are built on a set of assumptions that are probably no longer correct or even relevant to reality and to where the world is going. This is not to bring you down. It is to make you straight. Right where you are.

Nu je een wereld betreedt die veel onvoorspelbaarder is en veel menselijk lijden en strijd kent, zijn je huidige vermogens daar niet tegen opgewassen. De sterke punten die je hebt, zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen die waarschijnlijk niet langer juist of zelfs maar relevant zijn voor de werkelijkheid en voor de richting waarin de wereld zich ontwikkelt. Dit dient niet om je naar beneden te halen. Het dient om je te corrigeren. Precies waar je nu bent.

Je kunt jouw weg naar de Hemel niet vinden. Je zult niet in staat zijn om weg door de Grote Golven van verandering te vinden zonder deze kracht waar Wij het hier vandaag over hebben. En je moet een fundament hebben, wat wil zeggen dat je de tijd hebt genomen om je leven opnieuw op te bouwen op een sterker en zekerder platform. God geeft je zelfs de kracht hiervoor.

Je wordt nog steeds in beslag genomen door wat je wilt en wat je vermijdt. Maar God bied je precies dat wat je moet doen om deze kracht en dit evenwicht te hebben, die je zeker nodig zult hebben in al je pogingen en relaties.

Dus begrijp dat je jezelf niet aan God kunt overgeven. Dat is helemaal niet hoe dit werkt. Je kunt jezelf niet overgeven aan God en wachten op boodschappen. Dat is niet hoe dit werkt. Je begint het harde, alledaagse werk te doen van het werkelijk opbouwen van je leven terwijl je je verbinding met Kennis ontwikkelt. En je ontwikkelt je verbinding met Kennis zonder echt te weten wat zij is of hoe sterk zij is.

Onderweg, moet je telkens weer afstand doen van je veronderstellingen en van je ideeën, zodat je met helderheid vooruit kunt. Want Kennis is hier om je ergens te brengen waar je zelf nooit zou kunnen komen. En zij is alleen hier opdat je vervulling, veiligheid en ware relaties zult vinden.

Dit fundament te hebben betekent, indien je succesvol bent, dat je een doorgeefluik van Genade zult worden, en op een hoger niveau in de wereld zult werken en bemoedigen – geen spectaculair niveau, geen grandioos niveau, maar komend vanuit een hogere stimulans met een grotere kracht en een grotere liefde.

Veel mensen proberen de wereld te veranderen, waarbij ze denken te weten hoe ze de wereld moeten veranderen. Er zijn duidelijke problemen die opgelost moeten worden. En als zij daaraan werken, is dat zinvol. Maar sommige mensen denken dat zij weten hoe zij de werkelijkheid kunnen verbeteren, of zij zijn vastbesloten om ongeacht wat er gebeurt de omstandigheden te veranderen.

En ze hebben hun vijanden. En hoewel zij beweren vreedzaam en geweldloos te zijn, zijn zij van binnen boos en gefrustreerd en agressief. Zij dragen alleen maar bij aan de onenigheid en conflicten in de wereld. Zij zijn nu alleen maar nog een tegengestelde kracht te midden van vele tegengestelde krachten – allemaal wedijverend om macht en erkenning, allen proberend hun eigen versie erop na te houden van hoe de wereld zou moeten zijn.

Ongeacht hoe glorieus hun bedoelingen ook mogen zijn, dit is niet het werk van de Hemel. Je kunt deze wereld niet in een paradijs veranderen. Als je het probeert, zul je haar vernietigen. Jullie zullen haar ruïneren, zoals jullie dat nu doen. Je kunt de omstandigheden voor mensen verbeteren, en dat is belangrijk, maar er zijn grenzen aan wat je kunt doen.

Uiteindelijk, als je dit fundament voldoende hebt opgebouwd en de bewegingen van Kennis in jezelf begint te ervaren, met echte helderheid en zonder misleiding, zul je inzien hoe weinig je voorheen werkelijk begreep, hoe je grote en weloverwogen denkbeelden, of je onwrikbare religieuze overtuigingen, of je positie in de maatschappij waren gebouwd op een reeks wankele veronderstellingen.

Voordat God je belangrijker werk kan geven, moet je stabiel worden – emotioneel, geestelijk en lichamelijk, zoveel als mogelijk is binnen je algemene toestand en omstandigheden. Als je in een zeer arm land woont, als je zelf in armoede leeft, zullen dat andere omstandigheden zijn dan iemand die in een meer welvarend milieu leeft. Maar het geschenk van een waarachtig leven is beschikbaar ongeacht waar je bent. Waar Wij hier vandaag over spreken is op iedereen en overal van toepassing.

Jij bouwt aan je fundament en Kennis begint je leven opnieuw vorm te geven. Zij geeft een nieuwe vorm aan je prioriteiten, je waarden, je relaties, en zij doet dit zo natuurlijk omdat ze het meest natuurlijke is dat ooit voor je zou kunnen gebeuren.

Jij die een onnatuurlijk leven bent gaan leiden, gebaseerd op sociale waarden of de verwachtingen van anderen, begint nu verlichting van deze dingen te ervaren – onmiddellijke verlichting als je de Stappen naar Kennis neemt. Je komt terug bij hoe je je werkelijk voelt, wat je werkelijk weet, hoe je werkelijk bent in plaats van een grote illusie te zijn of een sociaal product of eenvoudigweg een manifestatie van je cultuur en haar verschuivende waarden.

Mensen zijn verdwaald in de wereld, maar uiteindelijk wil iedereen precies datgene waarover Wij hier spreken. Dit is voor hen de gewoonste zaak. Het is hun meest natuurlijke en diepste neiging. Het vertegenwoordigt de behoefte van hun ziel. En toch vormt dit een contrast met alle prikkels en verleidingen van de wereld, alle angst en verschrikkingen en wreedheid van de wereld die je ziet.

Je moet eerlijk genoeg worden om te begrijpen wat Wij je vertellen. Wat Wij je hier vertellen is de meest belangrijke informatie die je op dit moment kunt ontvangen. Het lost niet alleen je probleem voor vandaag op. Het geeft je het fundament voor een heel nieuw leven, een nieuwe manier van zijn die in overeenstemming is met je ware aard en je grotere doel voor je komst.

Je kunt alle rijkdom van de wereld bezitten. Je kunt trouwen met dat mooie gezicht, verhuizen naar die mooie plek en de mooie dingen bezitten. Maar als je jezelf niet kent, als je niet het leven leeft waarvoor je hier echt bedoeld bent, volgens het doel dat je hier gebracht heeft, dat je niet voor jezelf bedacht hebt, dan lijd je nog steeds en voel je je ongelukkig, slecht op je gemak met jezelf en anderen, gefrustreerd, ongelukkig. En je relaties zullen dit weerspiegelen.

Dit is de eeuwenoude wijsheid die voorheen alleen aan bepaalde vooruitziende individuen werd gegeven, want de maatschappij werd te zeer aan banden gelegd en onderdrukt om iedereen de kans te geven om ook maar ergens aan te beginnen.

Maar dit is nu een andere wereld. Jullie hebben bepaalde vrijheden en mogelijkheden. Jullie hebben een groter wereldbewustzijn dan jullie voorouders. Jullie hebben meer praktische wijsheid dan jullie voorouders. Jullie hebben toegang tot meer zaken dan jullie voorouders.

Jij werd naar de wereld gezonden om een rol te spelen in de grote overgang naar een nieuwe wereldrealiteit. Je bent hier niet gekomen voor je eigen heling of je eigen persoonlijke vervulling. Je bent hier werkelijk gekomen om dienstbaar te zijn in je eigen unieke hoedanigheid in een grotere situatie die zich voor de hele wereld en de hele mensheid voordoet.

Daartoe, heb je een Nieuwe Boodschap van God nodig, want alleen in deze tijd biedt God de Stappen naar Kennis overal aan, voor iedereen die ze kan vinden. De Weg van Kennis is in alle grote godsdiensten verankerd, maar zij blijft in zoveel gevallen bedekt of verborgen of gecorrumpeerd, dat de doorsnee mens er geen toegang toe heeft, en heeft nauwelijks waarachtig onderricht ter beschikking om hem hierin aan te moedigen.

Wat Wij vandaag tegen jou zeggen vertegenwoordigt een Wijsheid die elke menselijke leraar in de wereld te boven gaat. De diepte en de betekenis van wat Wij presenteren gaat verder dan wat je reeds gelooft of denkt te begrijpen, en kan je op die manier voorwaarts leiden en niet slechts worden gebruikt om jezelf te valideren. De grote waarheid is mysterieus omdat ze je voorwaarts leidt naar nieuw terrein. Je zult haar nooit helemaal kunnen vatten omdat je voorwaarts moet blijven gaan naar nieuw terrein. En de Kracht van de Hemel zal altijd je mentale capaciteit en je begrip en de grenzen van je overtuigingen te boven gaan.

Hoe meer je je hiermee bezighoudt, hoe meer je deze grote rivier van intentie door je leven zult zien stromen, en je zult je gezegend voelen als nooit tevoren. En je zult je gesterkt voelen als nooit tevoren. En je zult relaties hebben van een hogere kwaliteit en waarde. En je leven zal zin krijgen op een manier die nooit eerder mogelijk was. En je zult dingen doen die belangrijk zijn, maar je zult altijd beschikbaar zijn om iets te doen dat zelfs nog belangrijker is, want de deur zal worden geopend, en je hebt nu eindelijk de vrijheid om er doorheen te gaan.

Er zal een Grotere Kracht uit de Hemel voor nodig zijn om je in staat te stellen de Grote Golven van Verandering te doorkruisen. Het zal de Kracht van de Hemel vergen om je eindelijk de waarde van je eigen geest te laten begrijpen en waar die werkelijk voor bedoeld is, in dienst van de Kennis.

Het is de Kracht van de Hemel die je een fundamentele integriteit geeft die niet door je cultuur of familie of vrienden is ingegeven. Het is de Kracht van de Hemel die je de wereld in heeft gezonden voor een groter doel dat nog ontdekt, gerealiseerd en vervuld moet worden. Het is de Kracht van de Hemel die spreekt tot het diepere deel van jou, voorbij je intellect en je sociale conditionering, het diepere deel van jou dat Kennis wordt genoemd.

Je hebt geen idee hoe belangrijk het is om de woorden te horen die Wij vandaag tot je spreken. Maar je kunt ze beantwoorden, en je kunt beginnen aan een grotere reis in het leven, die altijd voor jou bestemd was.

De Hemel weet waar je bent. De Hemel wacht op jou tot je eindelijk tot bezinning komt en antwoordt. De Hemel levert de bouwstenen en het gereedschap om je ware fundament in de wereld te leggen. De Hemel kijkt toe om te zien of je kunt antwoorden, of je de Boodschapper die vandaag in de wereld is en Gods Nieuwe Openbaring voor een worstelende mensheid kunt herkennen – een Openbaring die nu in één keer aan de hele wereld wordt gegeven, aan mensen van alle naties, culturen en religies.

Dit vertegenwoordigt de volgende grote stap in Gods plan voor de mensheid, die voortbouwt op wat al eerder is gegeven, maar voorziet in dingen die nog nooit eerder werden aangereikt, die nu spreekt tot een beschaafde wereld, een wereld met wereldwijde handel en communicatie, die spreekt tot een wereld met een wereldomvattende verandering en omwenteling.

Jij bent naar de wereld gezonden. Wij zijn hier om je te leiden naar wat jou gezonden heeft en wat er op dit moment binnenin je leeft.