De Kracht van Kennis

The Power of Knowledge - The Greater Intelligence within YouDe Kracht van Kennis onthult de werkelijkheid van “Kennis”, de diepere spirituele geest in jou, die de sleutel bevat tot de ontdekking van jouw groter doel en richting in het leven.

Boek 5 van de Nieuwe Boodschap van God bevat 14 openbaringen die gegeven werden om de werkelijkheid te introduceren van je spirituele natuur, de crisis veroorzaakt door gescheiden te leven van je diepere natuur en hoe je aan deze crisis kunt ontsnappen en de reis kunt beginnen om deze deling tussen je denkende geest en de geest van Kennis in jou te genezen. Hiermee verschijnt de mogelijkheid om Kennis te volgen in het nu en in de toekomst, wat je leidt naar een nieuw leven, nieuwe relaties en de vervulling van je doel waarvoor je in de wereld bent.

Door dit boek heb je de mogelijkheid om te begrijpen waar Kennis binnen je ervaring leeft en een blijvende verbinding te ontwikkelen met deze diepere ervaring, die altijd bij jou is geweest.

De reis van het vinden en volgen van Kennis zal je terugbrengen bij jouw oorspronkelijk doel om in de wereld te zijn, de herinnering aan hen die jou hebben gezonden en de grotere bijdrage die je moet leveren aan een wereld die in de toekomst met grote en moeilijke veranderingen wordt geconfronteerd. Hier begint een geheiligd proces dat de kracht heeft om je van jouw verleden te bevrijden en je voor te bereiden op een nieuw en groter leven in de toekomst.

Ieder hoofdstuk van De Kracht van Kennis is een openbaring gegeven door de Bron en door de Boodschapper Marshall Vian Summers samengesteld tot deze tekst.

Een Nieuwe Boodschap van God is in de wereld gekomen. Zij is een expressie van de tijdloze zuivere verbinding met God zoals die door de hele menselijke geschiedenis en vanaf het begin van het zichtbare universum heeft bestaan. De mensheid heeft nu direct toegang tot deze zuivere ervaring, niet gehinderd door onbegrip, gezag en corruptie. Zij is nu de wereld opnieuw binnengetreden.

De Kracht van Kennis is het vijfde boek van Bundel 1 van De Nieuwe Boodschap van God.

Verken het eerste hoofdstuk van De Kracht van Kennis

Kom meer te weten over Gods Nieuwe Boodschap


De Nieuwe Boodschap van God zal uiteindelijk uit zes afzonderlijke bundels bestaan. Elke bundel bevat twee of meer boeken en ieder boek is onderverdeeld in hoofdstukken.
Bijgevolg kan de toekomstige structuur van de Nieuwe Boodschap van God als volgt weergegeven worden:

The New Message One Book

Bundel > Boek > Hoofdstuk > Vers.

De Nieuwe Boodschap van God bevat de grootste hoeveelheid Openbaringen ooit aan de wereld geschonken. Zij behandelt nagenoeg ieder aspect van ons leven en onthult tegelijkertijd nieuwe realiteiten die nooit eerder onthuld werden De Society spant zich in om zoveel mogelijk boeken en gesproken boodschappen van de Nieuwe Boodschap aan de wereld beschikbaar te stellen en voor haar toegankelijk te maken.

Op dit moment kan De Society een groot aantal van de originele opnamen van de Stem van Openbaring aanbieden. Hierbij word je uitgenodigd om de kracht en het mysterie te ervaren van de “Stem” zoals die oorspronkelijk door de Boodschapper, in een staat van Openbaring, uitgesproken werd. Het is nooit eerder mogelijk geweest om de oorspronkelijke Stem van Openbaring te horen.

Het samenstellen van de Nieuwe Boodschap in haar geheel, is werk in wording dat zich uitstrekt over een lange periode. Daar komt bij dat de Openbaring tot op de dag van vandaag doorgaat met jaarlijks nieuwe leringen. Als gevolg hiervan is het aannemelijk dat de verzameling leringen in elk boek verandert. Hiermee zou de titel van boeken eveneens kunnen veranderen om de groei van elk boek weer te geven. Je leeft in een tijd van Openbaring en bent getuige van het proces van Openbaring dat zich voor jou ontvouwt.

Boeken Online
De Society streeft ernaar om de Nieuwe Boeken gratis online beschikbaar te stellen. Op dit moment zijn er een aantal boeken gratis beschikbaar op www.NewMessage.org. Je kunt de bibliotheek van gratis online boeken hier nakijken.

Gedrukte boeken
De Society biedt enkele boeken van de Nieuwe Boodschap aan in gedrukte vorm. Door de enorme omvang van de geopenbaarde Nieuwe Boodschap is de Society op dit moment echter nog niet in staat de volledige zes bundels van de Nieuwe Boodschap in gedrukte vorm te publiceren. Om een gedrukt exemplaar van de momenteel beschikbare boeken te kopen kun je de New Knowledge Library Store bezoeken.

CD en mp3 Audio
Sommige openbaringen die geschikt zijn voor studenten van de Nieuwe Boodschap zijn verkrijgbaar in de vorm van betaalde CD’s of mp3’s. Met het oog op de financiële haalbaarheid de gehele wereld met de Nieuwe Boodschap te bereiken, biedt De Society sommige Leringen tegen een bescheiden prijs te koop aan in de New Knowledge Library Store.

Het Gratis Boeken project
Met grotere financiële steun zal De Society meer van deze leringen in wijsheid on-line beschikbaar kunnen stellen. Bovendien biedt het Project Gratis boeken van De Society een gratis persoonlijke exemplaar van momenteel beschikbare boeken en mp3’s van de openbaringen van de Nieuwe Boodschap aan aan hen die niet de middelen hebben ze te kopen. Wij nodigen je uit om geld te doneren om het Gratis boeken project te steunen, zodat meer en meer mensen die het niet kunnen betalen toch toegang hebben tot de Nieuwe Boodschap van God.

Toekomstige publicaties
De Society zal haar visie op de publicatie van de volledige Nieuwe Boodschap van God, blijven ontwikkelen. Dit geldt zowel voor de boeken als de bundels en misschien op een dag voor één enkel boek dat eenvoudig “De Nieuwe Boodschap van God” zal heten. Dit is een gigantische onderneming waarvoor De Society jouw bijdrage en deelname nodig heeft. Neem s.v.p. in overweging om een schenking te doen of om aeen Zuil van de Nieuwe Boodschap te worden om deze heilige zaak te steunen. Wij bedanken je voor jouw steun.


Ontvang via e-mail onze nieuwsbrief met Nieuws en Aanvullingen van de Nieuwe Boodschap van God:


– Je krijgt bericht wanneer er nieuwe vertalingen en video’s beschikbaar zijn.
– E-mails worden ongeveer één keer per week verstuurd.
– Je privacy zal worden gerespecteerd (Zie ons privacybeleid).
– We hebben geen zakelijke partnerschappen!
– Je kunt je op elk moment uitschrijven.