De Verplichting


Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op 16 april 2011
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > God Heeft Weer Gesproken > Hoofdstuk 3

Vandaag zullen we het hebben over God, de Hogere Autoriteit.

De Hogere Autoriteit spreekt nu tot jou, spreekt via de Aanwezigheid der Engelen, spreekt tot een deel van jou dat het diepste centrum en bron van jou Wezen is, spreekt voorbij jouw sociale conditionering, voorbij jouw ideeën en veronderstellingen en de ideeën en veronderstellingen van jouw cultuur en zelfs jouw religie.

De Hogere Autoriteit heeft een Boodschap voor de wereld en voor ieder individu in de wereld. De Boodschap is meer dan een idee. Het is zelfs meer dan een reeks ideeën. Het is een roeping en een bekrachtiging, die jou roept om te reageren en te bevestigen dat er een diepere natuur binnenin jou en alle mensen van de wereld bestaat. De bekrachtiging is een keerpunt in jouw vermogen om te reageren.

De Kracht en de Aanwezigheid heeft de leiding over het fysieke universum, een universum dat veel groter en uitgestrekter is dan je je voor kunt stellen en zelfs voorbij het fysieke universum reikt tot in de sferen van de Schepping zelf, dat iets is dat maar enkelen voor mogelijk hebben gehouden.

Maar toch spreekt de Hogere Autoriteit tot jou in jouw meest private plaats, het centrum van je Wezen, diep beneden het oppervlak van je geest.

Dit is jouw belangrijkste relatie en de Bron van betekenis en zin in al je relaties met mensen, met locaties en zelfs met dingen.

Je hebt deze Hogere Autoriteit nu nodig om tot het diepere deel van jouw te spreken, om jou vertrouwd te maken met jouw diepere deel en om je voor te bereiden op leven in een nieuwe wereld en op het aangaan van een universum van intelligent leven, dat de Grotere Gemeenschap van leven is. Je weet niets af van deze zaken, maar ze zijn een deel van jou.

Misschien heb je jouw diepere natuur ervaren in tijden van helderheid, in tijden van vooruitziendheid en zelfs in tijden van telleurstelling, toen je in staat was om buiten jouw verlangens en angsten en de verlangens en angsten van anderen om te luisteren.

De Hogere Autoriteit roept naar jou, roept naar jou door de oeroude gangen van jouw geest, roept naar jou voorbij jouw veronderstellingen en jouw vooringenomenheden.

Want God heeft weer gesproken en het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Het is een diepere communicatie, veel dieper en diepzinniger dan het intellect kan begrijpen.

Het spreekt van een groter doel en een diepere verantwoordelijkheid en een bredere associatie, zowel binnen deze wereld als erbuiten. Via deze associatie wordt je een brug, een brug naar de wereld, een brug naar je Oude Thuis, waar je vandaan bent gekomen en waarnaar je terug zult keren.

Mensen willen veel. Zij hebben grote angsten – de angst om te verliezen, de angst om niet te hebben, de angst voor ontbering, de angst voor onderdrukking, de angst voor pijn en lijden en pijn van overlijden.

Maar de Hogere Autoriteit spreekt voorbij al deze zaken. Het is de Schepper die tot de Schepping spreekt.

De Schepping in jou is de diepere intelligentie die wij Kennis noemen. Zij is het eeuwige deel van jou. Zij is het deel van jou dat voor dit leven bestond en dat na dit leven zal bestaan, reizend door de werelden van Afzondering, slechts geleid door de kracht van de Stem.

Mensen willen veel dingen. Zij hebben grote angsten. Veel mensen ferme overtuigingen. Maar de Hogere Autoriteit spreekt voorbij dit soort zaken, tegen iedereen die kan zien en horen en die op een dieper niveau kan reageren.

Dit kan je niet evalueren. Het is groter dan je verstand. Je kunt hier niet over debatteren, want het gaat je vermogen te boven.

Het is mysterieus omdat het alomtegenwoordig is. Haar oorsprong is voorbij deze wereld en alle werelden, dus je kunt het je niet voorstellen.

Maar de ervaring is zo diep dat het de koers van je leven kan veranderen en jou kan laten ontwaken uit je droom van Afzondering, jou uit jouw vooringenomenheden en jou associaties en alles roepend, zodat je de oeroude Stem kunt horen, zo oeroud dat zij spreek over een leven buiten jou schatting. Maar een leven dat jouw leven is.

God weet wat er achter de horizon aankomt. God weet waarom je hier bent. God heeft jou voor een doel hier naartoe gestuurd. Jouw plannen en doelstellingen geven hier zelden rekenschap van.

Het is iets groters. Het is iets dat veel eenvoudiger is en minder hoogdravend. Het is iets dat essentieel voor jouw Wezen en voor jouw natuur en voor jouw ontwerp is.

Het is de meest primaire relatie die je hebt, de diepste liefde, de grootste affiniteit. Het verenigd jou met jezelf en brengt jouw leven scherp in beeld.

Het roept je uit situaties die schadelijk zijn of waar je niets van te verwachten hebt, roept je naar een grotere participatie in de wereld, geleid door de mysterieuze Oeroude Stem, een Stem die niet lijkt op iets wat je ooit eerder hebt gehoord, dieper dan alles wat je ooit hebt gevoeld, groter dan alles wat je kunt zien of aanraken.

Mensen willen veel, ze worden door grote angsten gedreven. Zelfs hun vermaak zit vol angst en bezorgdheid.

Maar de Oeroude Stem bevind zich voorbij angst, en als je reageert ben jij voorbij angst.

Wie weet wat dit is? We kan dit evalueren?

Wees niet dwaas en denk in termen van productiviteit. Wees niet analytisch. Want dit vind plaats op een dieper en diepzinniger niveau.

Deins hier niet voor terug. Want dit is jouw leven, jouw doel en jouw roeping.

De Aanwezigheid en de Gratie zijn bij jou. Maar je kijkt naar andere dingen. Jou geest is ergens anders. Dat wat jou verlost en rehabiliteert is nu bij jou. Maar je kijkt de andere kant op.

De Openbaring is in de wereld. God is weer gekomen met een grotere Boodschap voor de mensheid en een voorbereiding op een moeilijke en gevaarlijke toekomst voor de menselijke familie.

Wat is dit? Wat betekend dat? Waarom gebeurt het? Hoe bereid je je voor?

Alleen de Openbaring kan deze vragen beantwoorden. Door jezelf af te zonderen kan je deze vragen niet beantwoorden.

Mensen willen veel. Ze zijn erg afgeleid. Ze zijn erg druk. Maar ze weten niet waar ze zijn of waar ze mee bezig zijn. Hun doeleinden zijn voor het grootste deel de doeleinden van de samenleving. Ze weten niet waar hun leven naar toe leid, of waarom ze hier zijn, of wie ze gestuurd heeft en wat ze zal rehabiliteren en ze zal vervullen en hun leven zin en richting geeft.

De Oeroude Stem spreekt nu tot jou. En jij zult de Oeroude Stem in jezelf horen reageren, want jouw band is zeer diep. Zij is als de rivieren die ondergronds stromen, onder de woestijn, ondergrondse rivieren van het puurste water, maar die niet vanaf het oppervlak gezien kunnen worden en die niet gevonden kunnen worden behalve met andere middelen.

Terwijl je jouw leven aan de oppervlakte leeft, ben je diep van binnen verbonden met het Goddelijke. En deze verbinding wordt ervaren door de roeping en de reactie, door de diepere Stem en een belangrijkere richting te volgen.

Mensen vragen waarom? Waarom gebeurt dit? Ze moeten stoppen en luisteren en leren luisteren, om hun aandacht volledig in dit moment te brengen, zodat ze kunnen horen, voelen en zien dat de Openbaring zich in hen roert.

Dus de Openbaring roert, de Openbaring in iedere persoon. Zo spreekt God tot de wereld tijdens de tijd van Openbaring. Dit is relatie op het diepste en belangrijkste niveau.

Je kunt niet wegbreken van God. Want God gaat overal met je mee. God is elk moment bij je, in elke activiteit die je uitvoert.

Alleen in je gedachten kan je afgescheiden zijn, jezelf met andere zaken associëren, met andere dingen identificeren. Maar de Oeroude Stem zit binnenin jou, jou roepend om te reageren, jou leidend, jou terughoudend.

Om je diepere voorgevoelens te begrijpen en de aansporingen van je hart, moet je beginnen te luisteren. Luister in jezelf. Luister naar de wereld zonder oordeel en veroordeling. Luister naar de tekens van wat er komen gaat. Luister naar hoe je moet reageren. Luister naar met wie je moet zijn en met wie je niet moet zijn.

Hier volg je geen angst. Hier is geen veroordeling. Hier is een groter onderscheidingsvermogen en een grotere herkenning.

God heeft Kennis in jou geplaatst om jou te leiden en jou te beschermen en je naar een groter leven en participatie in de wereld te leiden. Zij verblijft buiten de sfeer en het bereik van het intellect. Het gebeurt op een dieper niveau.

Als je dit eenmaal begint te ervaren, begin je een groter onderscheidingsvermogen te krijgen. Je wordt voorzichtig met wat je doet en met wie je jezelf associeert. Je luistert diep naar anderen om te zien of je met hen zou moeten participeren en wat ze met jou communiceren.

Mensen geloven veel, maar ze weten erg weinig. Ze leven aan het oppervlak van hun geest, die turbulent en chaotisch is en geregeerd wordt door de winden en passies van de wereld.

Hun veronderstellingen zijn een vervanging voor de diepere relatie. Hun vooringenomenheden zijn een vermijding van de grotere verplichting die zij bestemd zijn te hebben.

Afgezonderd kunnen ze niet zien. Kunnen ze niet weten. Kunnen ze niet reageren. Ze worden gedomineerd door hun gedachten, door hun verstand, door hun reacties. Ze zijn slaven die slaafs leven.

Maar het Mysterie bevind zich in hen. Zij is het belangrijkste in het leven. Buiten het bereiken van doelstellingen, het veiligstellen van rijkdom en kameraadschap en erkenning in de samenleving, is zij het aller belangrijkste, omdat het de arena is van een grotere verplichting.

Het Mysterie is de bron van al het belangrijke. Alle grote uitvindingen en contributies, de grote relaties, de belangrijke ervaringen, komen allemaal van het Mysterie, wie je bent, waarom je hier bent, wat jou roept, jouw belangrijkere associaties, jouw bestemming met bepaalde mensen in de wereld, jouw vermogen om je weg te vinden, terwijl iedereen om je heen slaapt, droomt en onontvankelijk is. Dit is de reis die je moet maken, of je leven zal een nare droom zijn en niet meer dan dat.

Als je terugkeert naar je Spirituele Familie, nadat je deze wereld verlaat, zullen ze jou in ogenschouw nemen om te zien of je jouw taak hebt volbracht, of je de diepere verbinding hebt gemaakt. En je zult weten of je dat wel of niet hebt gedaan.

Er is hier geen oordeel en veroordeling, alleen maar erkenning. Wat hier voorheen mysterieus was wordt de realiteit zelf en jouw prioriteiten zijn helder. Er is geen afleiding. Er is geen weerstand.

En je wilt terugkomen, tegen jezelf zeggend: “Deze keer zal ik het me herinneren. Nu weet ik het. Nu kan ik het zien. Ik zal het me herinneren.”

Maar je moet het je herinneren terwijl je hier bent. Dat maakt het verschil. Dat is het begin van al het belangrijke. Dat is het keerpunt van je leven.

Het is alleen mysterieus omdat je ervan gescheiden bent, gevangen in de wereld van vorm, verloren in de wereld, opgroeiend als een individu, je aanpassend aan een moeilijke en veranderende wereld. Dan komt er iets om je eraan te herinneren en je begint te voelen dat het Mysterie bij jou is en in jou en dat het jou beïnvloed.

Haar bron bevind zich voorbij de fysieke realiteit, want wie jij bent is voorbij de fysieke realiteit. Waar je uiteindelijk naar toe gaat bevind zich voorbij de fysieke realiteit. Maar het is de bedoeling dat je hier bent, want je bent hier voor een doel naartoe gestuurd. Dat is het Mysterie.

We spreken over deze zaken om je op een dieper niveau te verplichten, om dat wat authentiek is op te roepen, om tot een deel van jou te spreken dat je amper kent, dat het groter deel van jou is. En dit deel van jou zal reageren door Onze oeroude onderlinge verplichting.

Je bent hier bang voor, maar je verlangt er tegelijkertijd naar. Het is een natuurlijk verlangen, natuurlijker dan al het andere wat je in de wereld doet of zou kunnen doen.

Het is de Verplichting.