De Inwijding


Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers
op 28 June 2011
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Voetnoot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Terwijl het dagelijks leven in de wereld gewoon door gaat moet de Boodschapper verkondigen. Hij moet Gods Nieuwe Openbaring verkondigen, want ze bevat de sleutel tot de levens en toekomst van zo veel mensen.

Het zal hun roeping initiëren, hun grote roeping, die niet door enig andere lering of enig andere realiteit geïnitieerd kon worden.

Ze is hier om de wereld voor te bereiden op de grote verandering die er aankomt; de Grote Golven van verandering – de grote veranderingen in milieu, economie en politiek – die vele malen groter zijn dan mensen momenteel verwachten.

Veel mensen wachten op een Nieuwe Openbaring, omdat ze deze Inwijding niet hebben gevonden in de religies uit het verleden of in de tradities van de wereld. De diepere verbinding hebben ze niet kunnen vinden via liefde, via werk, via enig andere activiteit. En ze wachten al zo lang. Ze zo lang hebben ze gewacht op de nieuwe openbaring.

Voor hen, is het niet slechts een lering of een fenomeen. Voor hen is het niet alleen maar iets om over te speculeren of om mee te strijden of te ontkennen en te verwerpen. Voor hen is de Verkondiging niet lachwekkend of ongewoon. Deze is het perfecte ding.

Het is hun Inwijding. Het bevat hun roeping, die tot hen spreekt via de oude gangen van hun geesten, tegen een deel van hen dat ze nauwelijks kennen, maar dat het centrum van hun wezen en hun aanwezigheid in de wereld is.

Voor hen is dit het grootste moment, hoewel ze misschien niet de volle betekenis ervan begrijpen of wat het in de toekomst van hen zal vragen. Voor hen is dit waarop ze hebben gewacht.

Ze zijn deze wereld ingestuurd om hier te zijn ten tijde van een grote overgang. Ze zijn hierheen gestuurd om onderdeel te zijn van de bouw van een nieuwe toekomst. Hun verbinding is meer met de toekomst dan met het verleden. Zij zijn de kinderen van de toekomst.

Wat eerder is gebeurd, wat eerder onthuld is, kan inspirerend of voordelig voor hen zijn, maar het bevat niet hun inwijding. Het bevat niet hun grotere roeping. Deze dingen bevatten niet waar ze naar hebben gezocht en waar ze zo lang op hebben gewacht. Het is hun lot, begrijp je.

Je kunt niet veranderen wat in gang is gezet voordat jij in de wereld kwam. Alhoewel de dagelijkse en jaarlijkse dingen jouw omstandigheden veranderen en je kansen wijzigen, is je lotsbestemming nog steeds hetzelfde.

Je kunt hiermee strijden. Je kunt hiermee wedijveren. Je kunt proberen het te vervangen met grote projecten, prachtige liefdesaffaires, grote avonturen en tal van afleidingen en fantasieën, maar je kunt niet veranderen wat in je is geplaatst voordat je hier kwam.

Hoe het gebeurt, of het zal gebeuren, waar het zal gebeuren kan allemaal verander worden en wordt ook verandert door de veranderende omstandigheden in de wereld en door de verschuivende loyaliteiten in mensen en hun omstandigheden en hun omgeving enzovoort.

Als het je lotsbestemming is om de Nieuwe Openbaring te ontvangen, dan kun je je roeping niet ergens anders vinden. Probeer het als je wilt. Bied weerstand. Ontken het. Neem geen deel. Probeer er een fout in te ondekken. Probeer het belachelijk te maken. Probeer het af te houden. Maar je kunt het feit niet ontkennen dat het je lotsbestemming bevat.

Je verstand kan speculeren. Je verstand zal twijfelen. Je verstand zal bedenken dat het belachelijk is; dat kan niet. Maar je hart zal weten. Je ziel zal worden geactiveerd.

Het is als de Stem die tegen je sprak voordat je in de wereld kwam, je voorbereidend om deze moeilijke en uitdagende omgeving binnen te gaan. Het is die Stem—als die Stem, als Onze Stem—die de verbinding activeert, die de primaire focus en de betekenis van je leven hersteld.

Maar op het moment van Inwijding zul je niet begrijpen. Het zal zo verwarrend zijn. Het is zo anders dan jouw doelstellingen en jouw ideeën en jouw begrip van jezelf en van wat je doet in de wereld.

En opeens is het alsof je door de bliksem getroffen bent en voor een moment, is alles in de duisternis verlicht. En je ziet de waarheid over jou leven en hoe ver je werkelijk verwijderd bent van jouw grotere bestemming en roeping, op drift alsof je op een vlot in de ocean zat, meegenomen door de winden en de golven van de wereld.

Maar God heeft jou gevonden terwijl je dobberde op de uitgestrektheid van de zeeën, jou gevonden. Als een minuscuul stipje op het oppervlak van de oceaan, werd je gevonden. Je werd gevonden door de Openbaring.

Ongeacht je omstandigheden of je geestesgesteldheid, zal de roeping tot je spreken, want het vertegenwoordigd je lotsbestemming. Het is niet andermans bestemming. Je hoeft je over hen geen zorgen te maken. Het is jouw lotsbestemming.

Misschien zeg je: “Hoe moet dat met andere mensen? Hoe moet het met mijn partner? Hoe moet het met mijn kinderen? Hoe moet het met mijn geliefde vriend?”

Maar God heeft het stipje op de oceaan gevonden en dat stipje ben jij.

Dit is Inwijding. Het is inderdaad Mysterieus. Met je verstand kun je het niet begrijpen. Je kunt niet bepalen wat het betekent of waartoe het je zal aanzetten. Het bevind zich buiten jouw controle omdat God zich buiten jou controle bevind.

Jouw grote ideeën, jouw hechte overtuigingen, ze lijken allemaal oppervlakkig en zwak in het aangezicht van de Aanwezigheid. Jouw argumenten zijn hol. Jouw afwijzing is zonder echte emotie. Jouw ontkenning is niet oprecht. Aan jouw weigering ontbreekt overtuiging. Omdat het je Inwijding is.

En als de inwijding eenmaal herkent is, na enige strijd, strekt de reis van voorbereiding zich voor jou uit. De Stappen naar Kennis strekken zich voor jou uit. De terugwinning van je echte leven en alles wat het van jou en jouw huidige omstandigheden en verplichtingen zal vragen, zijn voor jou klaargezet, stap voor stap.

Je kunt vanuit waar je bent je bestemming niet bereiken, omdat je stuurloos bent en je veilige haven niet hebt gevonden. Je hebt het land nog niet in zicht waar je leven zou moeten plaatsvinden.

Wat een tijd dan om geraakt te worden door de Openbaring. Vluchtig zal het lijken, maar plotseling begint alles anders aan te voelen. Je hebt een ervaring gehad die in contrast staat tot jouw normale ervaringen en dit begint een contrast te creëren dat je met je mee zult dragen. Want niets dat je in je eentje kunt doen kan hier aan tippen. Deze is groter dan elke ervaring die je ooit hebt nagestreefd. Deze is groter dan enig doel dat je jezelf ooit hebt gesteld.

Je voelt je angstig en overweldigd, verward, maar het is OK. Het is natuurlijk. Als je leven zo plotseling wordt veranderd, leidt dat zeker tot verwarring en desoriëntatie. Het zou je zeker uit de droom helpen van je huidige obsessies en afleidingen.

Als God eenmaal Gods stempel op je heeft gedrukt, is het niet alsof dat je het uit je leven kunt wegpoetsen of wegmoffelen of uitleggen of het voor jezelf rationaliseren zodat de kracht verminderd. Ga je twisten met jouw openbaring?

Het is niet per ongeluk dat je tegen de Nieuwe Openbaring bent aangelopen of er zelfs alleen maar over hebt gehoord. Alle krachten van de Hemel die jou ondersteunen, hebben geprobeerd jou tot dit punt van herkenning te brengen en te voorkomen dat je jouw leven in het proces ruïneert, om de schade te beperken die je al hebt aangericht en de verspilling die je reeds hebt gecreëerd, zodat jij beschikbaar zou zijn en in staat zou zijn te antwoorden.

De inwijding maakt dat je je misschien hulpeloos en verward, erg onzeker voelt. Je zou zelfs kunnen denken dat het grote pech is. Maar vanuit de positie en het perspectief van de Hemel ben je onder de enkelen die gezegend zijn; iemand die de beste gelegenheid heeft gekregen. Dus wat als dat betekent dat je je leven en je omstandigheden moet wijzigen? Wat is dat vergeleken met wie je bent en waarom je bent gestuurd?

Belangrijk voor jou, ja, op dit moment en betekenisvol misschien voor anderen die bij jou betrokken zijn. Maar je hebt een grotere gelegenheid gekregen, en zelfs meer dan een gelegenheid – een roeping.

Als deze Inwijding eenmaal is geschied, zal je reis veranderen in het begin misschien heel subtiel, maar iets heeft de koers van je leven gewijzigd. Je zult nooit meer echt dezelfde zijn. Zelf als je je leven zou wijden aan het ontkennen en verwerpen van wat er was gebeurd, zal je nooit meer dezelfde zijn.

Je zult nooit meer gelukkig zijn met alleen kleine pleziertjes. Je zult nooit meer tevreden zijn met je voormalige doelstellingen of afleidingen, hobby’s of interesses. Iets is er veranderd.

Vanuit het gezichtspunt van de Hemel is het een grote zegen. Eindelijk kent jou leven een mogelijkheid om verlost te worden. Maar voor jou kan dat op het moment erg moeilijk lijken.

Je moet je een weg banen naar de Openbaring als dat je Inwijding is, en je zult weten of dit in het centrum van je wezen ligt. Het is geen intellectuele discussie met jezelf. Het is geen rationeel proces. Menselijke rationalisatie is slecht een mechanisme om met een onzekere en onvoorspelbare wereld om te gaan. Het is passend in bepaalde situaties en hopeloos in andere.

Het is belangrijk dat je van de Boodschapper afweet, omdat als de Inwijding gebeurt terwijl hij in de wereld is, je mogelijkheden groter en betekenisvoller zullen worden. Het zou grote pech voor jou zijn als je hem zou missen terwijl hij hier is.

De openbaring komt slecht om de paar eeuwen of misschien eenmaal per millennium en jij bent op dat moment hier. Vanuit het perspectief van de Hemel is dit een grote zegen, een grote gelegenheid.

Maar wie kan de Boodschapper herkennen? Het is een gewone verschijning. Hij ziet er niet bijzonder uit. Hij bekleedt geen belangrijke positie in de wereld. Hij zal verdwijnen in de massa. Hij zal zich onder hen begeven. Niemand zal hem herkennen, met uitzondering misschien van degenen die getroffen zijn door de Openbaring.

Voor diegenen die hem ontmoeten, zal hij misschien zijn ware doel en werk niet onthullen, afhankelijk van wie ze zijn. Hoe bestaat het dat iemand dit niet ziet? Hoe bestaat het dat iemand die zo belangrijk is voor de wereld niet wordt herkend door mensen die naast hem staan?

Het is de hachelijke situatie waarin de wereld verkeerd. Iedereen heeft ogen om te zien en oren om te horen, maar ze kijken de andere kant op en ze proberen te luisteren naar wat er in hun hoofd om gaat en wat bevestigt wat in hun hoofd zit en niet wat in de realiteit bestaat.

Dus ze kijken, maar ze zien niet. En ze luisteren, maar ze horen niet. Ze staan naast de Boodschapper, maar ze herkennen niet dat ze naast de belangrijkste persoon van de wereld van dit moment staan.

Hij zal dit nooit over zichzelf zeggen. Hiervoor is hij veel te nederig, dus moet het voor hem worden gezegd.

Het is net als eeuwen geleden. Je dronk thee aan een tafel met Mohammed, maar je wist niet wie hij was. Nou, hij ziet er uit als ieder ander. De Aanwezigheid straalt niet van hem af. Hij is niet zo geweldig of zo almachtig dat iedereen om hem heen flauw valt door zijn aanwezigheid. Hij is een gewone, traditioneel geklede man, gewoon een man. Daar is hij. Ik kan hem nu zien. Daar staat hij. Niets bijzonders. Hij moest hard spreken om de mensen zelfs maar naar hem te laten luisteren. Zo blind was iedereen om hem heen, slechts enkelen konden zien. Zo groot is het dilemma en de last van de Boodschapper tijdens elke Openbaring.

De Inwijding begint met een schok. Het begint met ontevredenheid en de herkenning dat je zoekt, dat je niet tevreden bent met wat je hebt en waar je bent en met waar je mee bezig bent, omdat het niet vertegenwoordigt wie je bent en waarom je hier bent gekomen.

Diegenen die denken dat ze tevreden zijn, hebben nog niet diep genoeg gegraven in zichzelf om zich te realiseren dat ze niet in de buurt komen van waar ze moeten zijn en wat ze moeten doen.

Het doel is niet geluk, maar voorbereiding, klaar staan, contact, hereniging en uiteindelijk bijdragen aan de wereld, steeds in overeenstemming met de persoon. Daarom is het najagen van geluk zo misleidend, omdat de Openbaring je ongemakkelijk laat voelen. Ze zal je uitdagen.

Denk je dat God komt om je te gerieven als je de wereld in gestuurd bent om iets te doen dat je nu niet aan het doen bent, en niet zult doen tenzij jou iets groters gegeven wordt, tenzij je uit het volk geroepen wordt, tenzij de reis aangepast wordt door de Kracht van de Hemel?

Je zult enkel een stip op de oceaan zijn, een onbekende voor jezelf, een onbekende voor anderen. Zelf als je een goede positie hebt en rijkdom en status hebt vergaard in de maatschappij zal de lege aard van je leven voordurend aanwezig zijn, tenzij je je grotere werk hebt gevonden en dat uitvoert naar eer en geweten.

Degenen die dit doen ervaren een voldoening en een gevoel van waarde en kracht die ieder ander verloren heeft, ongeacht wat ze van zichzelf beweren.

Gods Nieuwe Openbaring zal de aard van de menselijke spiritualiteit verduidelijken, welke bedekt is door cultuur, door gewoonten en door politieke manipulatie.

Zij zal duidelijk maken dat je geboren bent met twee intelligenties – een wereldse intelligentie die geconditioneerd is door de wereld en een diepere intelligentie binnenin je, die nog steeds verbonden is met God. Zij zal duidelijk maken dat het intellect grenzen kent en je voorbij deze grenzen onder de oppervlakte van de geest moet gaan.

Zij zal duidelijk maken dat je jezelf niet kunt vervullen los van je grotere werk en bestemming en dat alle pleziertjes die je zoekt slechts tijdelijk zijn en de diepere behoeften van je ziel niet zullen vervullen.

Zij zal duidelijk maken dat je in tijden van grote veranderingen leeft, waar de afzondering van de mensheid van het universum zal eindigen en waar de Grote Golven van veranderingen de wereld zullen treffen – een tijd van grote onrust en onzekerheid, een tijd voor de Openbaring om plaats te vinden.

Misschien willen mensen veel van de Boodschapper – hopend op vrijstelling, op wonderen, hopend om te geloven in een bovennatuurlijk iemand, hopen dat hun levens wordt verrijkt door zijn aanwezigheid en zijn werk.

Ze zullen teleurgesteld worden, zoals de voorgaande Boodschappers veel mensen hebben teleurgesteld. Daarom worden Boodschappers ontkend, afgewezen, vermeden en in sommige gevallen vernietigd omdat mensen niet krijgen wat ze willen hebben. Ze ontvangen enkel wat ze werkelijk nodig hebben.

Tussen wat mensen willen en de Wil van de Hemel, zit zo’n een groot verschil. Maar als je in waarheid de diepere behoeften van je leven zou onderscheiden die verder gaan dan overleven, en de simpele dingen verwerven die nodig zijn voor stabiliteit en veiligheid in de wereld, dan zou je zien dat wat jij wilt en de Wil van de Hemel werkelijk hetzelfde zijn. Maar deze herkenning zou alleen plaatsvinden in een zeer diepe staat van eerlijkheid van het individu naar zichzelf.

Het is onwaarschijnlijk dat je dit nu al hebt gevonden. Maar jij die Onze woorden hoort, bent op een punt aangekomen waar Inwijding kan gebeuren. Je moet naar je hart luisteren, niet met je oordeel en je ideeën en alle benodigdheden waarvan jij denkt dat ze nodig zijn om de Openbaring voor jouw echt en betekenisvol te laten zijn, alsof jij zulke zaken zou kunnen vaststellen.

Zelfs gebukt onder ellende hebben mensen niet de nederigheid om te herkennen dat zij niet de voorwaarden kunnen bepalen in zake hun primaire relatie met de Schepper en met de Wil van de Hemel.

Je religieuze overtuiging kan dit niet bewerkstelligen, omdat het gebeurt buiten het bereik van het geloof. Geloof brengt je niet in je Oude Thuis, je Hemelse staat, omdat geloof te zwak is, te tijdelijk. Als je deze wereld verlaat, zul je geen enkel geloof hebben. Ze verdwijnen allemaal, samen met je lichaam. Je zult er gewoon zijn, jij, zoals je echt bent.

Je Spirituele Familie zal je ontvangen en je vragen of je bepaalde dingen hebt bereikt en op dat moment, zonder de last en het verblindend effect van je overtuigingen, zal het zo helder zijn als glas, dat je wel of niet die belangrijke taken hebt uitgevoerd. En er is geen veroordeling als je zou moeten ontkennen. Het betekent alleen maar dat je werk nog niet af is.

Je moet je terug de Hemel in werken, begrijp je. Je moet de gescheiden wereld, het gescheiden universum dienen. Je moet jezelf terugwerken, door je bijdrage en je zelfontwikkeling. Je kan niet terugkeren naar jou Oude Thuis als een armzalig, in conflict verkerend, twistziek, gegriefd persoon. De Hemel zou voor jou op Hel lijken, als dat het geval zou zijn.

God verleent niet eenvoudig dispensatie voor al deze problemen, omdat God ze niet heeft gemaakt. Ze dienen ongedaan gemaakt te worden. God heeft jou de kracht van Knowledge gegeven, de diepere intelligentie en een grotere roeping om de tragedie van je voormalig leven en bestaan te wissen en jouw waardigheid en jouw doel aan je terug te geven die de jouwe zijn om op te eisen en het doel dat het jouwe is om te dienen.

Dit alles begint met de Inwijding. Als het waar en doeltreffend moet zijn, begint het met de Inwijding. Daar stelt God de voorwaarden van de overeenkomst en stelt het begin van jouw ware reis naar je echte thuis in.

Je kunt jezelf niet terugbrengen naar je ware staat omdat je de weg niet kent. Je kunt niet eenvoudig het recept van iemand anders volgen, omdat de ontmoeting met Knowledge en de Aanwezigheid ergens onderweg moet plaatsvinden, anders is dit een intellectuele onderneming en niet een reis van de ziel.

De wereld rest nog maar weinig tijd. Er is geen tijd om jezelf decennia en eeuwen te perfectioneren, of te proberen je dilemma’s uit te werken. De roeping is voor nu. Het is vijf voor twaalf.

Dit zal je onder druk zetten als je kunt antwoorden; maar druk zal de tijd verkorten die nodig is om te reageren en voorbereidingen te treffen. En dat is een grote zegen, want tijd staat gelijk met lijden voor degenen die niet kunnen antwoorden.

Het geschenk is binnenin jou, maar je kunt de deur niet ontgrendelen. Het hebt de sleutel niet. Je kunt je diepere natuur niet ontdekken omdat je nog niet het hele plaatje ziet. Je bent nu nog niet in relatie met je Bron omdat jou diepere natuur de relatie met jou Bron is. Hoe zou het je dit kunnen vinden, levend in Afscheiding, verdwaald op de oceanen van de wereld?

Dit is het geschenk van de hemel—dat je leven verlost kan worden – . Maar jij moet toestaan dat de weg aan jou wordt gepresenteerd.

Je moet antwoorden op de Openbaring. Als je niet gereageerd hebt op Gods eerdere Openbaringen, dan zit je op de nieuwe Openbaring te wachten.

Op enig moment, op een moment van wanhoop of ontgoocheling, zul je een diepere stimulans in jou voelen. En je zult herkennen dat je voor een groter doel bent gekomen dat je nog niet ontdekt hebt, maar dat op je wacht, wachtend op het moment waar je leven geroepen wordt.

De Inwijding in PDF