Voorbereiden op een Grotere Rol in de Wereld

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

My Role and Greater Purpose

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 6 mei 2011
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Iedereen is de wereld ingezonden voor een groter doel, een doel dat groter is dan zijn of haar eigen plannen, doelen en ambities. Dit doel is verbonden met het doel van anderen, en met de conditie waarin hun cultuur en maatschappij, en uiteindelijk met de hele wereld verkeert.

Als dit doel in de loop van de tijd duidelijk gerealiseerd kan worden zul je zien dat het in harmonie is met ieders hogere doel. En hoewel je uiteindelijke rol zeer specifiek kan zijn, waarbij je alleen met bepaalde mensen en bepaalde situaties te maken hebt, resoneert deze rol met het hogere doel van iedereen hier.

Maar het ontdekken van dit hogere doel is geen intellectuele bezigheid. Het is geen puzzel die je in elkaar zet. Het is geen ideologie die je inkadert en versterkt. Als het al iets is dan is het een wegvallen van overtuigingen en veronderstellingen, een wegvallen van valse doelen en zinloze ambities. Want je doel is er al, en wacht erop ontdekt te worden, maar het wordt overschaduwd en bedekt door zo veel andere dingen.

Daarom is dit geen intellectueel streven. Daarom moet je komen tot de Grote Praktijken van Gods Nieuwe Openbaring. Ze werden ontworpen om jou tot dit grotere besef te brengen en gaandeweg je leven in balans en harmonie te brengen, en de eindeloze conflicten en grieven die je achtervolgen, verwarren en in een diffuse staat houden, te beëindigen.

Je geschenken zijn voor anderen, wat betekent dat je ze niet uit jezelf kan halen. Het is door ware betrokkenheid bij anderen dat je grotere geschenken omhoog beginnen te komen. Ze komen niet allemaal in één keer omdat de ontdekking niet in één keer gebeurt. Het is niet alsof je je iets groots realiseert en dat vanaf dat moment alles duidelijk is. Want dit is helemaal niet het geval.

Jouw doel zal uiteindelijk een rol voor jou onthullen, een rol in verbinding met anderen, een rol in samenhang met bepaalde noden in de wereld waar jij speciaal voor moet zorgen en die jij speciaal moet aanpakken. Dit is niet een rol die je voor jezelf bedenkt, gebaseerd op wat voor spirituele ideeën dan ook je voor jezelf hebt samengesteld.

Mensen doen dit natuurlijk. Ze willen een verlichte leraar worden, een avatar, een spirituele prins of prinses, een profeet. Maar je kunt deze rollen niet creëren. Ze worden je in werkelijkheid gegeven door Grotere Machten, en je moet heel hard werken om ze op je te nemen en om er succesvol en heilzaam in te functioneren.

Mensen willen hun normaal gedrag en overtuigingen gebruiken om een hoger doel en een hogere rol in het leven te bereiken. Maar al deze benaderingen en veronderstellingen en denkpatronen moeten worden doorzien als je een ware ontdekking wilt doen en klaar wilt zijn om de rol op je te nemen en de grotere verantwoordelijkheid die ermee gepaard gaat.

Daarom moet je een voorbereiding volgen die je niet zelf bedacht hebt. Daarom moet je je begrip niet bouwen op een lappendeken van verschillende ideeën die je gekozen hebt uit deze traditie en die traditie, een eclectische benadering, omdat het allemaal gebaseerd is op voorkeur en veronderstelling. Je moet een pad volgen dat de kracht heeft deze dingen te veranderen, want het zijn deze dingen die je houden waar je bent, die je misleiden en tegenhouden.

Alleen God kent jouw ware rol. Alleen zij die gezonden zijn om jouw ontwikkeling te overzien weten waarom je werkelijk hier bent. Hier moet je groot vertrouwen in stellen en de nederigheid en het zelfvertrouwen hebben om je voor te bereiden op iets wat je nu nog niet begrijpt en je misschien niet eens kunt inbeelden of voorstellen. Je kent je diepere aard niet. Je begrijpt je ware aanleg nog niet. Je beseft je grotere potentieel en vermogens nog niet, die in de loop van de tijd geleidelijk, zorgvuldig en productief ontwikkeld moeten worden.

Terwijl je door de dagelijkse plichtplegingen van je leven gaat, en omgaat met de problemen die ontstaan, en de angst en gerust die altijd bij je zijn, is een groter proces gaande dat ondanks je moeilijkheden en je misverstanden, probeert vorderingen te maken.

Dit is geen proces dat je in jullie universiteiten leert. Dit is geen proces waarover je in een boek leest en waarvan je denkt dat je het begrijpt. Ja, er zijn inzichten die je kunnen helpen als je deze grotere voorbereiding oppakt. Ja, er is grote wijsheid die gedeeld wordt in woorden. Maar de reis en voorbereiding zijn in wezen mysterieus omdat ze functioneren buiten het domein en het bereik van het intellect.

Uiteindelijk is het jouw rol, als je die van verre begint te onderscheiden, die je zal vertellen wat je moet zijn, doen en hebben in deze wereld om deze mantel van grotere verantwoordelijkheid op je te nemen.

Je zet je koers uit al naar gelang de rol die eindelijk na vele kronkels in de weg in zicht komt, na vele golfbewegingen op het pad. Na vele verkeerde veronderstellingen en verkeerde pogingen en verkeerde conclusies, begin je op te bemerken dat er een rol voor je is. Dit komt gewoonlijk naar boven als je in de buurt bent van de mensen die voorbestemd zijn hier deel van uit te maken en die je in de goede richting kunnen wijzen. Alleen en geïsoleerd zul je het niet zien, niet zo duidelijk dat het een punt op het kompas kan zijn waarvandaan je je koers kunt uitzetten.

Vervolgens is er altijd het gevaar dat je rol zal veranderen omdat de omstandigheden zijn veranderd, en de andere mensen die erbij betrokken moesten zijn onderweg afgevallen zijn en het geheiligd rendez-vous niet kunnen maken. Dus terwijl je doel voorbestemd is, is de uitdrukking ervan dat niet, en de omstandigheden waaronder het kan opkomen kunnen drastisch veranderen in het licht van andere gebeurtenissen.

Dit is geen solo actie. Dit is niet jouw Afscheiding nog perfecter maken. Dit is niet jezelf tot verlichting brengen. Dat is een waanbeeld. Dit is voorbereiding treffen voor een grotere deelname aan het leven in samenwerking met bepaalde andere mensen. Bid dat zij het rendez-vous met jou niet missen.

Dit is een Plan dat afkomstig is van de Schepper. Het is het Plan om diegenen te verenigen die verenigd moeten worden en om diegenen te scheiden die gescheiden moeten worden, om diegenen die betrokken moeten raken te betrekken en een proces op gang te brengen waarbij grotere wijsheid en duidelijkheid gerealiseerd kan worden.

Maar mensen nemen verschillende beslissingen. Ze reageren vanuit hun eigen conditionering en instelling. Ze kunnen de tekenen missen. Ze kunnen de verbintenis verkeerd interpreteren. Ze kunnen elk moment uit de koers raken en voor de rest van hun leven uit de koers blijven. De foutmarge is enorm groot. Dus spreken We over waarschijnlijkheden en mogelijkheden.

Mensen kunnen falen. Mensen kunnen hun eigen motivatie te niet doen. Mensen kunnen hun fysieke of mentale gezondheid ruïneren. Mensen kunnen hun leven weggeven aan andere dingen, wat zeer gebruikelijk is, en daarom niet voorbereid zijn op de verbintenis en haar als gevolg daarvan compleet missen.
Daarom is jouw studie van de Nieuwe Openbaring zo ontzettend belangrijk. Om die te volgen moet je in de loop van de tijd een groot vertrouwen en zelfvertrouwen opbouwen, en vertrouwen in de kracht van Kennis – de diepere Intelligentie binnenin je om je te leiden en je tegen te houden wanneer dat noodzakelijk is.

Mensen willen vele dingen. Mensen geloven in vele dingen. Mensen hebben vooringenomen opvattingen. Mensen hebben vaste overtuigingen. Mensen hebben grote investeringen gedaan in hun leven, die getoetst en heroverwogen moeten worden.

In iedereen zit het verlangen naar vereniging en ook het verlangen naar Afscheiding omdat je twee geesten binnenin je hebt. Je hebt je wereldse geest, die volledig gericht is op het streven om als individu gezond en succesvol te zijn – een tamelijk vruchteloze poging. En dan heb je de diepere Geest van Kennis binnenin je, die je grotere doel voor jou bewaart en die zich volledig inzet om jou dit te laten ontdekken en tot uitdrukking te brengen.

Daarom is het leren volgen van Kennis zo belangrijk. Hier zijn de keuzes fundamenteel, maar ze kunnen in het begin moeilijk te onderscheiden zijn omdat je zo gewend bent je wereldse geest en de geest van anderen te volgen, slaaf te zijn van je overtuigingen en veronderstellingen, je verlangens en je angsten. Jou te bevrijden van deze dingen vertegenwoordigt de grote verlossing die Gods Nieuwe Openbaring biedt.

Maar jij moet nog steeds het werk doen. Jij moet nog steeds de reis maken. Jij moet nog steeds jezelf bezighouden met de diepe evaluatie van je leven om te kunnen onderscheiden wat echt is en wat niet, wat noodzakelijk is en wat niet, wat met je mee kan gaan en wat niet.

Daarom moeten We altijd, bij het presenteren van de Openbaring, waarschuwen voor de gewone fouten en veronderstellingen die mensen zullen maken. De weg is zeker, maar heel specifiek. Hij weeft een draad door de diepe jungle, en je moet in staat zijn het pad te onderscheiden en weten hoe je moet omgaan met obstakels die zich binnenin jou en om je heen voordoen. Het pad is specifiek voor jou. Daarom kun je niet algemeen aanvaarde veronderstellingen en opvattingen volgen, omdat deze je niet zullen helpen als je weg vervolgt.

Een grotere rol in het leven op je nemen is een transformatie die mysterieus en toch fenomenaal is. Het vertegenwoordigt een niveau van succes dat door niets anders geëvenaard wordt. In feite verbleekt elke andere vorm van succes daarmee in vergelijking. Dit is waar jullie grote filantropen, jullie grote kunstenaars, jullie grote wetenschappers, jullie grote artiesten, jullie grote leiders, jullie grote voorvechters tevoorschijn komen, meestal vanuit een zeer eenvoudige begin.

Diskwalificeer jezelf daarom niet. Je weet hiervoor niet genoeg over jezelf. Denk niet dat je het begrijpt, want je begrijpt het nog niet. Veronderstel niet dat je een grote en herkenbare rol op je zal nemen, want dat is zeer onwaarschijnlijk. Denk niet dat je te dwaas of dom of zwak bent om deze reis te ondernemen, want je kent de bron van je eigen kracht niet.

Het pad zal zich voor je openen als je je geest helder kunt houden, wat een zeer grote uitdaging is en een deel is van de training en ontwikkeling die je moet ondergaan om een groter leven en een groter doel op je te nemen.

Maak je niet druk om je vriend of deze andere mensen. Je kunt hun bestemming niet bepalen, hun grotere bestemming. Probeer niet iemand met je mee te nemen want hij is misschien niet klaar, en zijn of haar pad kan afwijken van het jouwe. Je kunt wel intens van mensen houden, maar je kunt je niet vastklampen aan hen als je een bron van vrijheid en waarheid in je leven moet zijn.

Bij het horen van Onze woorden kun je enkele van de uitdagingen voor jou beginnen te zien en hoe zeer dit verschilt van de manier waarop je momenteel denkt en doet, en hoe veel kracht en vastberadenheid je mee moet brengen naar dat wat naar je roept.

Sommige mensen denken dat rollen verkeerd zijn, zoals wanneer je een rol in een stuk hebt, of een rol in een film of wanneer je gewoon een rol speelt. Maar dat is niet waar Wij het hier over hebben. Wij spreken over jouw bestemming in de wereld. We spreken over wat je afgesproken hebt om te doen voordat je de wereld in kwam. We spreken over iets dat alleen Kennis binnenin je werkelijk begrijpt. Zij zal je leiden, maar jij moet leren haar te herkennen en te volgen, zonder de reis echt te kennen of hoe het eindresultaat eruit zal zien.

Want zelfs als je jouw rol duidelijk van een afstand kon zien zou die anders zijn tegen de tijd dat je er eindelijk bent. Hij zal veranderd zijn. Omstandigheden zullen veranderd zijn. Want er zijn vele factoren en krachten die hier een rol spelen. Het is niet alleen maar jij en wat je meebrengt op je reis. Het is de conditie waarin de wereld verkeert. Het is het succes of het falen van anderen die voorbestemd zijn om met je mee te doen. Het is alles wat onderweg zou kunnen gebeuren.

De wereld is gevaarlijk. Hoewel mooi en betoverend is ze gevaarlijk. Ze kent fysieke gevaren. Ze kent psychologische gevaren. Daarom word je mettertijd zeer voorzichtig en kritisch. Je let op wat je zegt. Je gaat de massa niet achterna. Je houdt jezelf in zodat je kunt zien en weten. Je trekt je van tijd tot tijd terug uit de wereld en probeert zo je eigen richting in te slaan en dat vol te houden en te ondersteunen.

Je vrienden veranderen, je kennissen veranderen, je prioriteiten veranderen, je waarden veranderen – op natuurlijke wijze, zoals dat moet, naarmate je steeds eerlijker wordt naar jezelf toe en naarmate je leven authentieker en autonomer wordt.

De beginnende student denkt altijd dat hij op het punt staat van een grote ontdekking. De iets verder gevorderde student denkt dat de volgende stap echt de grote stap zal zijn. De gevorderde student beseft gewoon dat hij de volgende stap moet nemen.

Voor de beginnende student is het erg moeilijk deze grote verandering in instelling en benadering te begrijpen, maar dit maakt deel uit van de voorbereiding, een essentieel deel van de voorbereiding. Het is een transformatie van het beheerst worden door je gedachten en de gedachten van je cultuur, religie en maatschappij, naar het geleid worden door de kracht en de aanwezigheid van Kennis.

Hier heb je nog steeds je gedachten en gevoelens, verlangens en angsten, maar zij worden allemaal op elkaar afgestemt door de kracht van Kennis. En je kunt ze duidelijk zien omdat je beseft dat wie jij bent niet je verstand is. Dat is een grote ontdekking die jij zult maken als je verder gaat, als je deze grotere berg beklimt en het landschap van de wereld kunt zien – een landschap dat je daarvoor niet kon zien – en de relatie tussen alle dingen, die je daarvoor niet kon zien toen je in de dalen en bossen beneden was.

De reis vereist grote voorzichtigheid en vele geheugensteuntjes. En omdat jullie niet allemaal bij de Boodschapper kunnen zijn, en hij niet altijd bij jullie kan zijn, geven Wij deze wijsheid aan jou om in overweging te nemen, zowel als openbaring als een constante en lopende geheugensteun.
De reis wordt geleid door de Grotere Machten. Dit is wat jou verenigt met je Bron en met hen die jou de wereld ingezonden hebben. Het verenigt jou niet met alle mensen, maar met bepaalde mensen voor een groter doel.

Hier zullen je gedachten veranderen. Je overtuigingen zullen veranderen. Je veronderstellingen zullen veranderen. Je waarneming zal verfijnder worden en verder reikend. Je intuïtie zal groeien. Je zult een grotere discretie verwerven, want je beseft dat alles wat je zegt belangrijk is, en je wilt jezelf niet verkeerd inzetten voor mensen of situaties die je niet kunnen ondersteunen bij het maken van deze grotere reis die de ware roeping van je leven vertegenwoordigt.

Andere mensen zullen je frustreren, in verwarring brengen, je teleurstellen. Je zult willen dat ze met je meegaan, maar ze zijn er misschien niet toe in staat. Je wilt dat ze je begrijpen, maar ze begrijpen het niet. Je wilt de reis niet alleen maken, maar je moet op eigen gelegenheid en door je eigen inspanning deze berg op.

Je zult nieuwe relaties opdoen op deze berg, relaties van een veel hoger kaliber, van een grotere integriteit, met een grotere belofte. Maar je kunt niet aan de voet wachten tot anderen met je meegaan. Je moet beginnen en de Stappen naar Kennis nemen.

Aanvankelijk zal het ontmoedigend zijn te beseffen hoe weinig mensen waarvan jij dacht dat je ze kende jou niet echt kennen en deze reis niet met jou kunnen maken. Ze kunnen het niet eens waarderen. Ze zien jou als hun broer, of hun zus, of hun vriend, of hun zoon of hun dochten. Ze kunnen niet zien dat je een groter individu bent met een grotere bestemming.

Je zult proberen de Openbaring met anderen te delen, en je zult gesloten blikken zien of mensen die zeggen dat ze het begrijpen, maar ze kunnen haar nog niet echt ontvangen. Het zal schokkend zijn. Je voelt je misschien erg alleen. Maar dat betekent niet dat de roeping niet echt is en dat je geen grotere bestemming hebt. Laat deze bestemming ongedefinieerd zijn. Ze zal niet grandioos zijn. Slechts in de zeer zeldzame gevallen zullen mensen de aandacht van de wereld om hen heen trekken, aangezien dit ernstige tegenspoed met zich mee brengt.

De Grotere Machten zijn hier om je voor te bereiden en je te beschermen zodat dat wat waar is en echt binnenin je naar buiten kan komen sterk kan worden in de wereld. Maar in het begin is het een tere, kleine zaailing in de grond, niet in staat om de hardvochtige krachten van de wereld te weerstaan. Daarom moet hij opgekweekt en verzorgd en beschermd worden. Je kunt andere mensen er niet overheen laten stampen met hun onwetendheid en hun domheid en hun gebrek aan oprechtheid. Bewaar het juweel binnenin je hart. Gooi het niet op straat.

Je weet nog niet wat je hier moet geven. Je wordt voorbereid. Je bent aan het oefenen. Je leven is in beweging. Je leven is aan het veranderen. Wat een grote zegen is dit. Want in je vroegere leven was er voor jou geen hoop op vervulling en succes. Of je nu rijkdom verwerft of niet, of je nu liefde verkrijgt of niet, je ziel blijft onvervuld. En in de loop van de tijd zal er een grote leegte neerdalen.

Je wordt gered van een dodelijke alledaagsheid. Je wordt gered voor een groter doel. Je ware verbinding met de Bron van je leven en met grotere personen in de wereld wordt voorbereid, maar je hebt een lange weg te gaan. Het is een reis van vele stappen, en je moet ze allemaal nemen.

Naarmate je verder vordert zal je rol in zicht komen, maar slechts sporadisch. Dit is belangrijk omdat je hier het verschil zal begrijpen tussen die rol en waar je je vandaag bevindt, en zeker het verschil tussen die rol en waar je was toen je net begon. En je zult dit gebruiken om je koers te bepalen en je voortgang te meten, want je kun inzien dat die rol een grotere kracht en vele andere vaardigheden vereist die je nog niet volledig ontwikkeld hebt.

Hier wordt oprechtheid naar jezelf toe een belangrijke controle voor jezelf – niet alleen oprechtheid over hoe je je voelt, of dat je anderen over je problemen kan vertellen, maar een diepere oprechtheid op het niveau van Kennis. Want je kunt Kennis voelen binnenin jezelf, diep onder de oppervlakte van je geest. Zij zal je zeggen of je moet stoppen of van koers moet veranderen. En als ze stil is, moet je door blijven gaan. Je brengt misschien je plannen, je verlangens en je voorkeuren naar Kennis. Als ze stil is, betekent het dat deze dingen niet belangrijk zijn. Je zult dit grotere bewustzijn verwerven naarmate je vordert, en zij zal jouw barometer worden. Zij zal je kompas worden.

Kennis kletst niet erop los zoals je persoonlijke geest. Ze is een stabiele kracht, een grote aantrekkingskracht, een kracht die aan je trekt, die je voort trekt. Ze is verbazingwekkend intelligent omdat ze verbonden is met de Schepper. Zij is het die je de berg op brengt, want zij is vastbesloten en onverbiddelijk. Dit zal de bron van je kracht zijn, niet je persoonlijke wil of kracht van je affirmaties. Dit zal je ervan weerhouden je leven weg te geven aan mensen, plaatsen of dingen die niet jouw bestemming vertegenwoordigen.

Toch is ze stil. Ze is rustig. Maar ze is krachtig. Ze zal nooit al jouw vragen beantwoorden, waarvan de meeste simpelweg een uitdrukking zijn van je angst en onrust. Ze zal niet alles aan je uitleggen, want de tekenen van je leven komen zonder uitleg. Je volgt de Weg, ze legt niets uit.

Hoe verder je komt hoe lichter je geest wordt. Ze zal vreugde putten uit simpele dingen. Je zult liefde voelen voor vele mensen. Je zult mededogend worden met iedereen die je ziet, ongeacht hun fouten of hun dilemma’s. Je geest zal niet kritisch en veroordelend zijn. Ze zal mededogend zijn, en toch zal ze gefocust zijn.

Het is een hele andere staat dan de staat waarin je vandaag verkeert, die erg chaotisch is en enorm gedreven door perceptie en emoties. Maar deze grotere staat kent een stabiliteit die niet vernietigd kan worden door de wereld, een kracht die niet door de wereld ondermijnd kan worden.

Zij zal je relaties brengen van een kaliber dat je anders nooit zou kunnen vinden. Het zal jou een leven brengen waarvoor je volledig bent toegerust. En je zult uiteindelijk ontdekken dat wat je weet en wat je wilt waarlijk hetzelfde zijn.