Het Keerpunt

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods boodschapper
Marshall Vian Summers
op 24 januari 2013
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Als je eenmaal echt eerlijk tegenover jezelf wordt over je leven en je aangelegenheden, ongeacht hoe pijnlijk deze herkenning op dat moment misschien is, dan markeert dat een keerpunt in je leven – een keerpunt waar je dingen helderder begint te zien en meer bereid bent om dingen helderder te zien, om eerlijker te zijn tegenover jezelf over de mensen met wie je omgaat en over je plannen en doelen, en zelfs over je fundamentele overtuigingen, die zelden oprecht in twijfel getrokken worden.

Dit keerpunt komt voort uit lijden. Het komt voort uit de herkenning dat je niet slaagt in je poging je leven succesvol te organiseren in overeenstemming met hoe je je echt van binnen voelt. Misschien voldoet het [je leven] aan de criteria van de cultuur en de verwachtingen van je familie en anderen, en juichen zij je toe als zijnde geslaagd, maar van binnen is er leegte. Binnenin weet je dat je geen solide basis hebt gevonden. Je hebt niet bereikt waar je naar zocht.

Zelfs als je alle dingen zou bereiken die succes en vooruitgang in deze wereld voorstellen – mooie relaties, leuke familie, mooi huis – zelfs als je werk op een bepaalde manier betekenisvol was, wat zo zelden het geval is, als je niet datgene vindt wat je doel is zal je ziel wegkwijnen. Je zult aan de binnenkant lijden. Je zult jezelf feliciteren en anderen je laten feliciteren, maar van binnen ben je bang en onvervuld.

Dat is het keerpunt, zie je. Je bent moe van het lijden, moe van valse idealen, moe van het streven naar dat wat je niet tevreden kan stellen. Misschien op een ogenblik van wanhoop of extreme twijfel aan jezelf, begin je jezelf af te vragen: “Wat is de waarheid?” Je vraagt het niet om te debatteren met de waarheid, niet om te onderhandelen met de waarheid, maar simpelweg omdat je haar met hart en ziel nodig hebt.

Dit markeert het keerpunt en hier begint de terugkeer. Aanvankelijk is de terugkeer misschien helemaal niet duidelijk. Je bent nu gewoon vragen aan het stellen. Je twijfelt aan dingen waar je voorheen in hebt geloofd. Je twijfelt aan de waarden waar je mee opgegroeid bent, de waarden waarvan men misschien van jou verwacht dat je ze aanneemt en vervult. Maar je maakt, misschien op de geringste wijze, een begin, met je terugkeer naar je Bron, je terugkeer naar het grotere doel dat je in de wereld heeft gebracht, waar je bij je voorgaande inspanningen en omgang geen rekening mee gehouden hebt.

Je weet niet wat dit is, want je hebt nog niet de plek bereikt waar je het duidelijk kan zien. Want je bent nog in de fase van ontdoen, de fase van ontmantelen van wat je gecreëerd hebt dat niet waar is, dat niet echt is, dat je hart en ziel niet vertegenwoordigt. Je hebt deze dingen opgebouwd uit gemakzucht, uit opportunisme, of onder druk van de verwachtingen van anderen, of de overtuiging dat je alleen gelukkig kon zijn en betekenisvolle relaties kon hebben als je zulke dingen en zo’n status bereikte.

Nu hebben de wolken zich verzameld rond je dromen, je verwachtingen en je fantasieën, en ervaar je jezelf in een toestand van wanhoop, een toestand van frustratie en onrust. Misschien denk je dat je in het leven aan het mislukken bent, maar de Hemel kijkt ernaar als een groot en hoopvol teken.

Misschien is er nu een kans, een ver verwijderde kans maar een reële kans, dat deze persoon de hoek omslaat en doorgaat met het brengen van echte oprechtheid in zijn inspanningen en de moed heeft die dingen los te laten die niet waar of niet gepast zijn.

Het is in dit proces van ontdoen dat je je connectie met Kennis legt, de diepere kracht binnenin jou die God je gegeven heeft om je te gidsen, je te beschermen en je naar een groter leven van bijdrage en vervulling in de wereld te leiden.

Misschien is deze reis lang met vele etappes. Je kunt het proces niet controleren. Je kunt het alleen versnellen door deze grotere oprechtheid in je geest en je gedachten en je betrokkenheid met anderen te brengen.

Op dit keerpunt is het zeer belangrijk dit niet met mensen te bespreken die het niet kunnen begrijpen, het niet te bespreken met je vrienden en kameraden die misschien niet het vermogen bezitten om te beseffen wat je doormaakt. Ze zullen zeer waarschijnlijk proberen je aan te moedigen om door te gaan met wat je daarvoor deed en om niet te gaan twijfelen aan jezelf, om niet ten prooi te vallen aan de overtuigingen van anderen.

Hier zul je zien wie de werkelijke vrijheidspleiters echt zijn in je leven. En hoewel ze het misschien goed bedoelen en respect hebben voor je, als zij niet kunnen begrijpen wat je echt ervaart, kunnen zij een grote belemmering zijn voor je vooruitgang.

Je komt op dit keerpunt niet alleen doordat je de leegte van je beloningen of de mislukking van wat je nastreeft ontdekt, maar ook omdat de Hemel je roept. Voor jou is de tijd gekomen om een begin te maken met je terugkeer, en nu is er een andere Kracht in je leven – een mysterieuze Kracht die je niet met je verstand kunt begrijpen, een Kracht waar je niet mee kunt onderhandelen, een Kracht die steeds sterker wordt als je verder gaat. Nu is het een zwak lichtje in je geest, maar het is een lichtje, en het werpt haar openbaring over je leven zoals dat waarlijk is, en je moet omgaan met de gevolgen hiervan.

Je denkt op dit moment misschien dat je op alle manieren gefaald hebt, maar voor de Hemel is dit het begin van een nieuw leven, een leven van ware belofte, echte prestatie en waarachtige en grotere relaties. Nu begin je aan de terugkeer. Maar om te beginnen, moet je jezelf voldoende losmaken van je vroegere verplichtingen om de helderheid van geest te hebben om vrij van de invloeden te zijn die jou eerder steeds zo overhaalden – invloeden die je nauwelijks begreep, maar die een grote invloed op je denken en gedrag hadden.

Je hebt tijd nodig, tijd om te heroverwegen, tijd om voldoende moed in jezelf te verzamelen om je eigen integriteit te honoreren die je voorheen was kwijtgeraakt en die je nu moet terugvinden – stap voor stap, gebeurtenis voor gebeurtenis, beslissing voor beslissing. Nu bestaat je reis uit het losmaken van de ketenen die je tegenhielden, het ongedaan maken van datgene wat je niet naar je ware leven zou kunnen leiden – waarbij je de zelfmisleiding en je onoprechtheid naar anderen onder ogen ziet, de pijn onder ogen ziet, maar waarbij je ook de juistheid en de correctheid voelt van wat je nu net begint te aanschouwen.

Ja, hier is pijn, maar het is de pijn van verlossing. Het is niet de pijn van verdwaald zijn in de wereld, van een slachtoffer zijn van de wereld, van een slaaf zijn van de wereld.

Je zult nu beslissingen moeten nemen, heel eenvoudige beslissingen, een voor een. Je kunt je leven niet overdoen, want dat is op dit moment hiervan niet het doel. Het is om jezelf te bevrijden. Het is om de knopen die je vasthouden en onderdrukt hebben, los te maken. Het is om het inzicht te corrigeren over bepaalde mensen waarmee je je had verbonden voordat je een idee of een begrip had van je ware aard en doel in de wereld.

Je terugkeer zal moeizaam zijn. Hij zal turbulent zijn. Hij zal onzeker zijn. Je zult merken dat je terugvalt en jezelf moet oprapen en opnieuw moet kiezen. Je zult de kracht van overtuiging nu in een helderder licht zien. Hoe meer je dit verlangen naar de waarheid kunt ervaren, hoe meer zij jou in contrast alle beslissingen laten zien die je hebt genomen, alle afspraken die je hebt gemaakt, alle verbintenissen die je bent aangegaan die in groot contrast staan tot een dieper gevoel en herkenning binnenin jezelf.

Hier moet je jezelf de vraag stellen: “Leef ik het leven dat ik voorbestemd was om te leven?” Je moet dit voortdurend vragen, zie je, omdat het je eraan zal herinneren dat je een grote en diepgaande verandering ondergaat – een verandering die het verstand te boven gaat, die je intellectuele capaciteit te boven gaat, die je manipulatie en controle te boven gaat. Laat deze verandering voortduren.

De Hemel trekt je nu aan. Het licht binnenin je wordt iedere keer als je de waarheid verkiest te volgen een beetje sterker. Zelfs als dit betekent dat je je leven opnieuw moet beginnen – zonder vrienden, zonder erkenning, zonder belofte van succes en vooruitgang – als dit is wat nodig is, dan moet je dit volgen.

Dit is het geboren worden van echte vrijheid, innerlijke vrijheid – de vrijheid om waarlijk oprecht te zijn tegenover jezelf, de vrijheid om de waarheid te herkennen, de waarheid die alle anderen lijkt te ontgaan die hun leven willen modelleren naar hun eigen doelen.

Nu word je uit de massa getrokken en op een grotere reis gezet, maar op dit moment weet je niets af van het eindpunt of het resultaat. Je weet niet waar het toe zal leiden, of wat het zal betekenen, of wie het in je leven zal brengen.

Als je getrouwd bent en kinderen hebt, hangt het helemaal af van wat Kennis je vraagt te doen. Uiteraard ben je verantwoordelijk voor de opvoeding van je kinderen en hun ondersteuning, maar als je huwelijk niet in overeenstemming is met de geboorte van de openbaring binnenin jou, dan zul je Kennis moeten volgen om te weten wat je moet doen en hoe je verder moet gaan.

Dit kan een grote uitdaging zijn. Het is alsof je bij aanvang over een grotere drempel heen moet alleen maar om te kunnen beginnen. Want je begint aan een nieuw leven en je partner wil misschien niet met je meegaan of kan niet met je meegaan. En feitelijk kunnen ze in ernstige twijfel en ontsteltenis verkeren over de verandering die in jou plaatsvindt. Je vormt een bedreiging voor de gevestigde stand van zaken tussen jou en hen. Je vormt een bedreiging voor je loyaliteit aan hen. Dit kan leiden tot grote onrust in hun gemoed. Maar de Kracht van de Hemel is groter dan de verplichtingen van de Aarde.

Hier moet je stapje voor stapje volgen. Hier zal de waarheid steeds duidelijker worden of je partner samen met jou verder kan gaan op deze grotere reis of niet. Je zult een tijdje niet in staat zijn jezelf te verklaren, want je hebt nog niet voldoende inzicht gekregen in je reis om andere mensen te vertellen wat je werkelijk aan het doen bent. Wat je kunt zeggen is: “Ik volg een diepere kracht en zekerheid binnenin mezelf, en ik moet dit volgen. Ik moet begrijpen wat het betekent voor mijn leven en waar het me naar toe zou kunnen leiden.”

De terugkeer kan zeer moeilijk zijn onder deze omstandigheden, maar moeilijkheid betekent dat de beslissingen die je neemt een grotere impact en een grotere betekenis zullen hebben, en je in veel hogere mate kracht en wijsheid zullen geven dan indien je beslissingen veel kleiner en minder uitdagend waren.

De Hemel kent de terugkeer. De Hemel orkestreert de terugkeer. Maar jij bent het die de beslissingen moet nemen en de aanpassingen moet doen en de gevolgen ervan moet afhandelen. Dus denk niet dat je een blinde volgeling bent. Neem geen passieve houding aan. Denk niet dat je gewoon geleid wordt in alle dingen, alsof je een klein kind was.

Jij moet de beslissingen nemen. Jij moet de gevolgen onder ogen zien. Jij moet voor jezelf spreken. Laat daarom het mysterie van je verbintenis met de Hemel voor de mensen in je omgeving een mysterie blijven. Tenzij ze dit soort diepere zaken kunnen begrijpen, zou dit niet genoemd of besproken moeten worden.

Jij moet je beslissingen nemen en er verantwoordelijk voor zijn. Door dit te doen zul je de moed, de kracht en de vastberadenheid ontwikkelen om voort te gaan, wat niet ontwikkeld zou worden als je gewoon maar een blinde volgeling was of dacht dat je in alle zaken geleid gaat worden.

Zoals je zult zien tijdens het proces van de terugkeer, zullen zij die je leiden anderen hebben om voor te zorgen, en zij kunnen niet te allen tijde bij je blijven. Het is de kracht van Kennis binnenin jou die zal reageren en dat zal jouw kracht zijn, dat zal jouw fundament zijn, dat zal jou de moed geven om voort te gaan wanneer iedereen om je heen in onzekerheid verkeert.

Daarom neem je de Stappen naar Kennis. Op een bepaald moment moet je beginnen met de feitelijke voorbereiding omdat je alleen hier dag na dag de kracht en de verbinding kunt ontwikkelen die je nodig zult hebben om correctie en richtlijnen te ontvangen van de Hogere Machten, van de Raad der Engelen. Maar voordat zij jou waarlijk kunnen leiden, moet je deze kracht en deze moed hebben. Hierin moet je jezelf bewijzen, zie je. Je moet aan hen en aan jezelf bewijzen dat je moed hebt en vertrouwd kan worden en dat erop je gerekend kan worden om grotere dingen te doen – dingen die buiten je begrip liggen, dingen die voorbij je angsten en voorkeuren liggen. Dit is de betekenis van het leven van een groter leven.

Als je eenmaal op de terugweg bent is het belangrijk dat je de juiste metgezellen vindt, het juiste inzicht, de juiste voorbereiding en ten slotte de juiste leraar. Hier kun je opnieuw verdwaald raken, want er zijn vele stemmen. Er zijn vele deuren. Er zijn vele beloftes. Daarom is Kennis binnenin jou de absolute fundamentele kracht, want zij zal alleen datgene zoeken wat waar is en aan alle andere aanbiedingen, kansen en verleidingen voorbijgaan.

Nu moet je reis bekrachtigd en versneld worden, want tijd is van essentieel belang. Je hebt niet veel tijd. Zelfs de wereld heeft niet veel tijd. Je moet je op veel dingen voorbereiden. Je leven moet in evenwicht gebracht worden en je moet de juiste focus en betrokkenheid hebben.

Hoe meer je jezelf inhoudt, hoe meer je zult lijden en verloren zult raken in besluiteloosheid en tweeslachtigheid. Het is hier beter om gestaag vorderingen te maken zonder de uitkomst te weten, dan om te blijven hangen in de hoop dat je de voordelen waar je voorheen van genoten hebt mee kunt nemen. Want dat zal alleen maar leiden tot meer irritatie, lijden en ellende voor jou en meer ervaringen van mislukking en teleurstelling.

Denk daarom niet dat je alle tijd van de wereld hebt. Denk niet je de de tijd kunt nemen. Denk niet dat het niet belangrijk is wat je kiest om te doen en hoe je jezelf erbij betrekt.

De Hemel roept je. Het is voor een hoger doel. Het is juist voor dat doel dat je de wereld in heeft gebracht. Het is juist dit waar je bij al je voorgaande inspanningen hopeloos naar hebt gezocht.

Gods Nieuwe Openbaring in de wereld kan je voorbereiden, omdat zij zonder menselijke vervorming is. Ze is zonder menselijk commentaar. Ze is zonder het gewicht van de geschiedenis, menselijk conflict en misverstand.

Hier worden de Stappen naar Kennis gegeven in de meest heldere termen. Ze dagen je uit omdat je betrokken moet raken. Je wilt niet dat je geest in een mist van verwarring en angst ronddwaalt. Je wilt hem er zo krachtig mogelijk bij betrekken. Je wilt niet dat je voorbereiding voor je groter leven halfslachtig is of gebaseerd op ambivalentie of verwarring.

Daarom moet je, als je eenmaal begint, werkelijk beginnen. Je moet vastbesloten worden. Bepaalde dingen zullen onecht blijken te zijn. Bepaalde beloftes of verwachtingen zullen onwaar blijken te zijn. Deze dingen moet je onder ogen zien. Het maakt allemaal deel uit van je essentiële onderricht, zie je.

Om het ware te herkennen, moet je het onechte herkennen. Om te voelen wat waar is, moet je voelen wat onecht is. Om vast te houden aan wat waar is, moet je de overtuigingen en de verleidingen van het onechte herkennen. Dit verkrijg je in de loop van de tijd. Dit wordt wijsheid vergaren genoemd.

Hier worden je fouten en vergissingen en de betreurenswaardige dingen uit je verleden de echte grond voor het ontwikkelen van ware wijsheid, want zij laten allemaal de behoefte aan Kennis zien. Zij zijn allemaal voor jou zonder een spoor van twijfel het bewijs dat je niet terug kunt keren naar die dingen en weten wat je niet moet doen brengt dus meer duidelijkheid en focus aangaande datgene wat gedaan moet worden.

Want je moet een pad volgen en een reis maken. Er is een bepaalde richting. Er zijn bepaalde doelen en drempels. Het gaat niet over doelloos rondzwerven in de wereld. Het gaat niet over vrij zijn om te zijn wat je maar wilt of te doen wat je maar wilt zonder dat het gevolgen heeft, want dat is alleen maar chaos.

Hier wordt Kennis sterker omdat het de Macht van de Hemel binnenin je is. Dit is je connectie met God. Dit is waar het Licht van de Hemel diep binnenin je schijnt. Je komt hier iedere dag terug. Onder alle omstandigheden moet je de terugkeer proberen, en dit zal steeds sterker worden – want ze geeft je haar zekerheid, haar kracht en haar richting en de mogelijkheid het ware van het onechte te kunnen onderscheiden op manieren waarop je dat vroeger niet kon.

Hier moet je student-zijn vastberaden en niet louter terloops zijn. Als het terloops is betekent het dat je nog steeds halfslachtig bent. Je hebt nog niet voldoende de grond van je zekerheid gevonden om je de vastberadenheid te geven die je nodig hebt om een nieuw leven te creëren en te volgen, dat nu geleid wordt door de Grotere Machten en bevestigd door Kennis binnenin jezelf.

Hier beëindig je de Afscheiding binnenin jezelf tussen je wereldlijke geest en de diepere geest van Kennis binnenin je. Hier herwint je ziel haar verbinding met de Hemel. Hier kunnen waar geluk en oprechte relaties tot stand worden gebracht. Hier wordt jouw ware belofte in de wereld mogelijk, waar dat voorheen niet mogelijk was.

Het is niet een zaak van het hebben van keuzes. Het is een zaak van weten wat je binnenin jezelf moet volgen. Het is niet de zaak om vrij zijn om te doen wat je maar wilt. Het is de zaak van vrij te zijn om te doen wat je echt weet dat je moet doen. Dat is de werkelijke betekenis van vrijheid.

Hier wordt nu alles waar je vroeger in geloofde, wat zo nobel en waardevol en opbouwend leek in je vroegere leven, opnieuw gedefinieerd, want nu hebben ze een ware context en een ware betekenis. Vrijheid, verlossing, relatie, bijdrage, waardigheid, doel, betekenis, dienstverlening – al deze dingen beginnen nu een ware betekenis te krijgen omdat hun context is vastgesteld. Terwijl het vroeger louter ideeën waren, overtuigingen, verwachtingen en wensen, worden ze nu de basis van je leven, niet vanwege waar je in gelooft, maar vanwege hoe je leeft en wat je doet.

Dit is de terugkeer. Ze kent verschillende drempels, want er zijn dingen die je gaandeweg moet aanleren en afleren, dingen waar je nu op dit moment nog niet eens klaar voor bent.

Je bent nog steeds halfslachtig in je aanpak. Je laat je geest constant dwalen. Je houdt je nog steeds bezig met kleine activiteiten die je in verwarring en op een dwaalspoor brengen. Je geeft jezelf nog steeds het recht om dingen te doen die schadelijk zijn voor jou, met veel smoesjes en verklaringen. Je geeft je nog steeds over aan zelftwijfel, zelfmedelijden en zelfveroordeling. Je oordeelt nog steeds uit gewoonte over anderen, veroordeelt hen om hun mislukkingen, veroordeelt de wereld omdat die niet is wat je wilt dat ze is, en je bent verontwaardigd over kleine dingen, bezorgd over kleine dingen, obsessief met jezelf en anderen.

Er moeten nog vele drempels komen waar je een kans hebt deze dingen te herkennen en je ervan te bevrijden. Want het gaat allemaal om vrijheid, zie je – de vrijheid om te zien, de vrijheid om te weten en de vrijheid om te handelen met de kracht van Kennis binnenin jezelf.

Hier zul je merken dat terughoudendheid zo ontzettend noodzakelijk is en een van de eerste dingen die je echt moet leren erkennen en gebruiken. Want je kunt jezelf niet weggeven zoals je voorheen deed. Je kunt jezelf niet toestaan betrokken te raken bij sociale bezigheden zoals je vroeger deed. Je zult jezelf moeten inhouden. Je zult je bij het spreken moeten inhouden. Je zult je oordeel en veroordeling moeten inhouden. Je zult jezelf moeten weerhouden van het aangaan van ongepaste verplichtingen. Je zult jezelf moeten weerhouden om dingen te willen hebben die niet goed voor je zijn, die alleen maar je tijd zullen verdoen en je leven nog veel meer.

Terughoudendheid beschermt je hier. Het neem de vrijheid die chaos was weg en geeft je de vrijheid die waar is. Het leert je sterk te zijn met jezelf, leert je hoe je met je geest en gedachten om moet gaan, hoe je geen slachtoffer of slaaf van je verlangens en obsessies kunt zijn.

Dit geeft allemaal sterkte, kracht en vastberadenheid aan jou terug en de moed om dingen onder ogen te zien die andere mensen niet onder ogen zullen zien, om een handelswijze te volgen die weinigen om je heen volgen, om jezelf te bevrijden van de noodzaak van overeenkomst, goedkeuring en consensus.

Het is een grote vrijheid, maar die bevochten moet worden. Soms moet je strijden met jezelf. Want een deel van jou wil terug gaan naar wat veilig en zeker is, naar dat wat geen uitdaging kent. Een deel van jou leeft daar nog. Maar het grotere deel van jou moet voorwaarts gaan. En het deel van jou dat klein en zwak is moet leren dat wat sterk en zeker is te volgen. Dit is de terugkeer.

Terugkeren naar God is niet de wereld verlaten. Het is in de wereld komen om de wereld te begrijpen, om jezelf in de wereld te begrijpen en om datgene te volgen dat je leidt om je specifieke geschenken te geven waar ze echt nodig zijn, wat iets is dat het intellect nooit kan bepalen.

Jouw werk is hier. Je zult te zijner tijd terugkeren naar je Aloude Thuis, maar je werk is hier. Als het oprecht opgepakt wordt, als het waarlijk herkend wordt, zal het jou kracht, zekerheid en grote sterkte geven in de wereld. Als het niet opgepakt wordt, dan ben je verloren in een zee van verwarring, zelftwijfel, frustratie en teleurstelling.

En er is niets wat je echt kan redden behalve leren leven met je eigen integriteit, behalve leren leven met de waarheid van jouw leven, waardoor de terugkeer begint – de terugkeer naar dat wat je hier kwam doen, de terugkeer naar je eigen integriteit, de terugkeer naar de kracht en macht die je had voordat je in de wereld kwam, die verloren ging in het doolhof van verwarring, frustratie en beïnvloeding in je vroegere leven.

Gezegend is de terugkeer, maar zij kan soms zeer uitdagend zijn. Echter, het lijden dat dit met zich mee kan brengen is niets vergeleken bij het lijden dat steeds meer gevoeld zal worden naarmate je ouder wordt, naarmate de belofte van je leven steeds verder weg raakt, naarmate je moet leven met de gevolgen van je verkeerde beslissingen en de irritatie die dit veroorzaakt binnenin jezelf.

De vraag gaat niet over in vrede leven en gelukkig zijn. De vraag gaat over het leven van het ware leven. Dit zal je innerlijke vrede geven. Dit zal je waar geluk geven, maar het is een uitdaging op zich. Je krijgt dat niet door het alleen maar te willen. Je moet de reis ondernemen, de reis van vele stappen.

Dit is de ware belofte van je leven. Je wint je kracht terug. Je wint je waardigheid terug. Je wint je onderscheidingsvermogen en discretie terug. Je wint de kracht terug om ware beslissingen te nemen. Je wint de kracht terug om jezelf van tweedracht zaaiende en destructieve verplichtingen te bevrijden. Je wint de kracht om te zien wat waar is en wat onwaar is, en het onderscheidingsvermogen dat je nodig hebt in anderen om te zien wat waar en onwaar is binnenin hen. Je moet dit terugwinnen. Het ligt er, eis het op.