Het Geschenk van een Nieuw Leven

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
14 mei, 2011
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Bundel 1 > Het Nieuwe Leven > Hoofdstuk

God’s Nieuwe Openbaring is niet hier om eenvoudig waarde toe te voegen aan jouw huidige bestaan of om je huidige ideeën en bezigheden te bekrachtigen. Ze is niet hier om de wereldreligies te bekrachtigen of zich te conformeren aan hun veronderstellingen of verwachtingen, want God is niet gebonden aan deze dingen. Zij is niet hier om jouw verwachtingen te bekrachtigen, want de Schepper van alle universums is met zekerheid niet hieraan gebonden.

Werkelijk, de Nieuwe Boodschap van God is hier om hen die haar echt kunnen beantwoorden een nieuw leven te verschaffen en hen een bredere basis te bieden waarop een betekenisvol leven gebouwd kan worden – een geïnspireerd leven, een leven dat geleid wordt door Kennis, een leven van ware relaties en betekenisvolle betrokkenheid met de wereld.

Hier worden rollen niet toegekend, maar mensen wordt de basis gegeven zodat Kennis in hen, de grotere kracht die God gegeven heeft om ze te leiden, zichtbaar voor ze wordt, dat ze na verloop van tijd leren die te vertrouwen en die te volgen, de moeilijkheden van het leven te navigeren en de grotere moeilijkheden die ze onder ogen moeten zien in een nieuwe wereld van afnemende hulpbronnen en grotere instabiliteit.

Mensen komen naar de Nieuwe Boodschap om de kijken of ze overeenkomt met hun overtuigingen, hun ideeën en hun verwachtingen. Natuurlijk doet ze dit niet. Mensen komen naar de Nieuwe Boodschap van God met de bedoeling om haar als een hulpbron te gebruiken teneinde te krijgen wat ze voor zichzelf willen hebben. Maar de Nieuwe Openbaring heeft een groter plan en een grotere belofte voor ze.

Mensen komen naar de Nieuwe Boodschap in de hoop dat ze de noodzakelijke wijsheid zullen vinden om hun fouten te corrigeren en hun huidige investeringen nuttig en betekenisvol te maken. Maar de Nieuwe Boodschap is hier om ze een nieuw leven te geven – niet simpelweg een nieuw idee bovenop een oud leven, niet simpelweg een zoetje om de bittere smaak van de huidige ervaring beter verteerbaar en acceptabel te maken. Mensen verwachten te weinig en willen te weinig, en hun verwachtingen zijn niet in overeenstemming met de bedoeling en de kracht van de Openbaring.

Mensen komen naar God’s Nieuwe Openbaring met de bedoeling om te kijken hoe ze haar meteen kunnen gebruiken, alsof zij niets meer is dan een koffer met gereedschap die mensen kunnen gebruiken om te proberen hun levens te verbeteren. Maar ze kunnen hun levens niet verbeteren, want ze weten niet waar ze mee bezig zijn. Ze weten niet wat ze heen gaan en hun veronderstellingen en overtuigingen zijn vaker niet dan wel in overeenstemming met hun groter doel en ware richting in het leven.

Misschien denken mensen dat God groot en onverklaarbaar is, maar ze proberen God te gebruiken als een soort dienstbode, een loopjongen voor hun verlangens, hun wensen en hun moeilijkheden. Ze zeggen: “Nou, wat kan God voor mij doen? Wat zal God’s Nieuwe Openbaring voor mij doen?”

Aan deze vraagstelling kan je zien dat hun houding en benadering niet passend zijn. Er is geen eerbied. Er is geen respect. Er is geen inzicht dat ze te maken hebben met iets dat vele malen groter is dan hun begripsvermogen en dat hun verwachtingen, hun waarden en hun voorkeuren verre overtreft. Dus wat kan God anders voor ze doen dan hen via de veranderingen en teleurstellingen in het leven aanmoedigen om naar dit grote treffen toe te komen met een duidelijkere intentie en een eerlijkere benadering?

De Nieuwe Boodschap is hier om de mensheid te behoeden voor rampspoed en voor onderwerping in het universum nu jullie beginnen op te komen in een Grotere Gemeenschap van leven, een Grotere Gemeenschap waarin jullie altijd geleefd hebben en waarmee jullie nu moeten leren omgaan.

Zij is eveneens hier om individuen een nieuwe ervaring, een nieuwe basis te geven en de mogelijkheid om hun leven te rehabiliteren, zichzelf te verlossen en hun talenten en de kracht van Kennis binnenin hen te gebruiken om de wereld te dienen, waarvan de noden en moeilijkheden met de dag stijgen.

Veel mensen hebben de zoektocht naar meer betekenis opgegeven, of ze hebben dit om te beginnen nooit gecultiveerd. Voor hen zal de Nieuwe Openbaring een curiositeit zijn of een reden tot veroordeling, iets waar ze hun angsten, hun oordelen en hun grieven op kunnen projecteren zonder ooit echt te begrijpen waar ze mee te maken hebben.

Hier zal natuurlijk op allerlei manieren op gereageerd worden, maar het is belangrijk voor hen die hier naartoe komen met een eerlijke bedoeling en in nederigheid en oprechtheid om zich bewust te worden van de kracht en potentie van God’s Openbaring en van wat zij voor hen kan betekenen – om hen te rehabiliteren, om hen een grotere zin en richting te geven, die reeds binnenin hen leeft.

Je bedenkt zin en richting niet, want het zit ingebouwd, begrijp je. Het maakt deel uit van de blauwdruk van je diepere natuur, voorbij het domein van het intellect. Dit bevind zich voorbij discussie en speculatie. Je kunt er eeuwig over redetwisten, maar dat betekend alleen maar dat je het niet begrijpt.

Het is belangrijk dat mensen de Openbaring oprecht benaderen en dat ze vanaf het begin het idee hebben dat ze te maken hebben met iets van groter gewicht. Het is niet louter een lering onder andere leringen. Het is niet eenvoudig een belofte die hun in het leven zal geven wat ze willen in het leven. Het is alles bij elkaar een volledig ander niveau. Daarom is het een Nieuwe Boodschap van God, op dit moment de enige Boodschap in de wereld.

Dit betekent niet dat de Nieuwe Boodschap een nieuw leven voor jou zal creëren en jou een rol zal geven, want dat moet van binnenuit komen – tussen jou en jezelf, tussen jou en jouw betrokkenheid bij het leven.

Veel mensen zullen de Nieuwe Boodschap nodig hebben om hun centrum van oefening en focus te zijn en sommige mensen zullen geroepen worden om de Nieuwe Boodschap direct te dienen, want dat is hun roeping. Maar velen zal zij ze de kracht geven om een grotere richting waar te nemen en ze een grotere innerlijke kracht en sterkte geven om de noodzakelijke beslissingen te nemen en te doen wat gedaan moet worden om een positieve en zinvolle kant op de gaan.

Vandaag de dag zijn veel mensen in de wereld die weten dat ze zich ergens op voor moeten bereiden, die zich tot een grotere deelname geroepen voelen , die het gevoel hebben dat hun leven belangrijker is dan de alledaagse activiteiten. Sommigen zullen niet hun weg vinden in de traditionele wereldreligies, want ze zijn voorbereid en geroepen voor iets nieuws in de wereld. Ze zijn meer verbonden met de toekomst dan met het verleden en de toekomst roept hen en trekt hen vooruit. Er zijn mensen voorbestemd om God’s Openbaring te ontvangen en haar te bestuderen en haar toe te passen. Ze zullen hun weg niet ergens anders vinden.

Als je voorbestemd bent voor iets van deze omvang, zal je nergens anders voldoening en vervulling vinden – probeer het als je wilt, geloof zo hard als je kunt geloven. Probeer je leven als een tiran te veranderen, je kunt nog steeds geen primair contact leggen tenzij je leven zich in de goede richting beweegt en de aard van het contact dat voor jou bedoeld is helder onderscheiden en geaccepteerd kan worden.

Voor deze mensen zal de Openbaring een nieuw leven verzorgen, niet eenvoudig een uitbreiding van hun oude leven, niet eenvoudig een verantwoording voor wat ze in het verleden wel of niet gedaan hebben. Het is niet eenvoudig een bemoediging om tegen hen te zeggen; “ Nou, je bent prima. Wat je gedaan hebt is prima. Het is ok.”

Nee. De Openbaring zal jouw fouten duidelijker naar voren laten komen, jouw telleurstellingen duidelijker laten blijken, je jouw gebrek aan richting dieper laten voelen. Ze zal in het begin misschien zelfs je lijden vergroten totdat je het ware geschenk van Openbaring kunt onderscheiden en kunt herkennen dat je nu aan een grotere reis begint, misschien een reis die je al een tijdje vervolgt die nu een grote stap vooruit maakt.

Hier is geen plaats voor compromissen. Je kunt geen zaken doen met God. Je kunt niet onderhandelen over je eigen doel en bestemming, want deze dingen kan je niet veranderen. Je kunt ze alleen vermijden, ontkennen of door het proces gaan van accepteren en er aanspraak op maken.

Hoe jouw doel vorm vindt hangt af van de veranderende omstandigheden in de wereld. Dus hierin is niet alles voorbestemd, zeker niet. Jouw succes of mislukking hangt niet allen af van jouw participatie, maar ook van de participatie en het gereed zijn van anderen die voorbestemd zijn om een belangrijke rol in jouw leven te spelen. Als ze hierin falen, zal dat effect hebben jouw resultaat, want jouw progressie is afhankelijk van de ontwikkeling van bepaalde mensen.

Dit is geen individuele bezigheid waarin je jezelf individueel tot verlichting probeert te brengen. Het is een verenigen en samengaan met anderen voor een groter doel. Als zij falen, zal dit jouw resultaat beïnvloeden. Als jij faalt, zal dit hun resultaat beïnvloeden. Daarom heeft hier falen zo’n groot gevolg. Je denkt nog steeds alsof je in Afzondering leeft, dus kan je niet zien dat jouw lot verbonden is met anderen.

Dit zijn anderen die je in het leven zult moeten vinden. Het zullen niet de charmante persoonlijkheden zijn en de mooie gezichten en het gracieuze sociale gedrag dat zoveel mensen aantrekt. Het zullen zelfs niet mensen zijn waar je van zou kunnen houden of waarmee je wat associaties uit het verleden hebt. De meeste van deze mensen zullen de toekomst niet met je delen zelfs niet als je een associatie uit het verre verleden met ze hebt. Nu heb je Kennis nodig, want alleen zij binnenin jouw zal weten. Zij zal zien. Zij zal antwoorden.

Als die ander niet klaar is, zal dat een drama voor jou zijn. Dat betekent niet dat jouw leven over is. Het betekent alleen dat voor jouw een ander plan gemaakt moet worden. Als gevolg zal jouw reis langer en meer onzeker zijn.

Er is zoveel dat afgeleerd moet worden. Er is zoveel conditionering die niet alleen contraproductief is maar in feite destructief voor het individu. Er is zoveel gedreven verwachting die jou ertoe brengt je in te zetten voordat je zelfs maar weet waar je in het leven mee bezig bent, voordat je een verbinding met Kennis hebt gemaakt, dat als enige jouw groter doel en bestemming bevat.

God zou deze dingen nooit kenbaar maken aan het intellect, een deel van jouw geest dat door de wereld geconditioneerd is en zo onbetrouwbaar en zo zwak en zo gemakkelijk door andere krachten te overtuigen is. Nee, het geschenk is aan een dieper deel van jouw gegeven, dat niet door de wereld beïnvloed is, dat niet beïnvloed is door jouw veranderende gevoelens en houdingen, jouw wisselende emoties, jouw hoop, jouw angst, jouw extase of jouw behoeftigheid. Het wordt door niets van dit alles aangedaan. Het leeft diep in de oceaan [van jouw geest], niet aan de turbulente oppervlakte.

Het nemen van de Stappen naar Kennis wordt dan essentieel, of jouw leven een nutteloze bezigheid blijven – mensen najagen, compromissen najagen, ambitie najagen, dromen najagen, hoop najagen, in alle gevallen wegrennen voor angst, doodsbang om verdwaald en alleen te zijn, doodsbang dat je leven nooit zal aansluiten.

Kennis bestaat voorbij de wereld van verlangen en angst en daardoor is het evenwichtig. Daardoor is het sterk. Daardoor is het onveranderlijk en kan jij het niet veranderen. Dit vertegenwoordigd echter jouw verlossing. Ongeacht wat je denkt of doet, of hebt gedaan of niet hebt gedaan, leeft de kracht van verlossing binnenin jou.

God hoeft jouw situatie niet uit te werken. De Heer van het universum is niet op jouw leven gefocust. Maar God heeft Kennis binnenin jou geplaatst en het bevat jouw doel en richting. Het zal de mensen vinden die jij moet vinden. Het zal correctie, harmonie en evenwicht in je leven brengen als je in staat bent het te ontwaren, het te volgen en het toe te passen wanneer dat noodzakelijk is.

Dit is hetgeen wat een nieuw leven creert – niet een oud leven met enkele verbeteringen; niet een oud leven met een nieuw geloofssysteem; niet een oud leven in een nieuw jasje of een smaakvolle religieuze verklaring voor alles; niet een tragisch personage gekleed voor succes; niet een eenzaam, afgezonderd iemand die nu sociaal aanvaardbaar is geworden omdat je steeds de juiste dingen zegt en doet. Je bent niet eenvoudig een aanplakbord voor andermans overtuigingen. Jou wacht een grotere belofte.

God geeft om je, want God verschaft jou een nieuw leven. Anders zou God iedereen aan zijn lot overlaten en zich er niet druk om maken. Dit is hetgeen mensen in feite geloven, want als je denkt dat God’s Openbaringen eeuwen geleden werden gegeven en God verder de mensheid niets meer te vertellen heeft, dan moet je tot de conclusie komen dat het God niets kan schelen en niets meer te zeggen heeft terwijl de mensheid nu collectief met drempels geconfronteerd wordt waar ze nooit eerder mee geconfronteerd is.

Hoe ga je om met een wereld in verval? Hoe moet je omgaan met interventie van rovende rassen uit het universum die hier zijn om hun voordeel te doen met zwakte en verdeeldheid onder de mensheid? Hoe moet je omgaan met politieke en economische beroering op een schaal nooit eerder gezien in de wereld? Als je eerlijk bent tegen jezelf, moet je ten slotte toegeven dat je zelfs geen idee hebt. Dit is echter de conditie waarin de wereld verkeerd en wat jij en iedereen met jou onder ogen zult moeten zien.

Als deel van de Nieuwe Boodschap stuurt God een voorbereiding voor de Nieuwe Wereld. God zend jou de opzet en voorbereiding om een aanvang te maken met het vestigen van een nieuw leven. Er is de Boodschap voor de wereld en iedereen erin. Vervolgens is er de Boodschap voor het individu dat voelt dat het een groter doel en bestemming in de wereld heeft. Je zult uit moeten maken of dit jou aanspreekt.

God heeft jouw ideeën en overtuigingen niet uitgevonden. God heeft jouw voorkeuren en jouw angsten niet gecreëerd. God heeft de wereld niet gecreëerd die het product is van ieders voorkeuren en angsten. Je kunt God niet de schuld geven van de sociale omstandigheden van de mensheid. Je kunt God niet de schuld geven van oorlogen en wreedheden, uitbuiting, slavernij en armoede. Dat alles is een menselijke schepping, gebaseerd op hebzucht en onwetendheid, gebaseerd op onvoldoende mensen die voldoende bijdragen aan de wereld om hen heen.

Maar God creëerde wel de aanwezigheid van Kennis binnenin jou en alleen God’s Nieuwe Openbaring maakt dit zeer helder, zonder een fineer van geschiedenis en menselijke interpretatie die jouw begrip versluiert. De stroom is helder. De Boodschap is puur. Je ontvangt haar uit haar Bron, in plaats van datgene te interpreteren dat eeuwen later gemaakt werd voor menselijke consumptie.

Voor een nieuw leven, moet jij het werk doen. Je word niet betovert. Het is niet een slokje toverdrank nemen en alles is anders. Het is geen vorm van verslaving of beneveling. Jij zult het werk moeten doen. Jij zult het risico moeten nemen. Jij zult de beslissingen moeten nemen. Jij zult andere mensen teleur moeten stellen. Je zult je eigen doelen en ambities teniet moeten doen. Je zult je plannen moeten veranderen.

Zo word je sterk. Zo raak je verenigd in jezelf. Zo volg je één stem in plaats van veel stemmen in je hoofd. Zo komt je ware loyaliteit boven tussen je andere beloftes en verplichtingen.

Zo herwin je jouw kracht en jouw zelfvertrouwen. Zo stop je met je dwaas te gedragen, je leven weg te geven aan domme en zinloze zaken. Zo weet je wie te kiezen om bij te zijn en hoe de verleidingen te weerstaan die je naar elders in het leven leiden.

Je word sterk omdat Kennis in je is. Je doorstaat moeilijkheden omdat Kennis in je is. Je kunt pijn en verlies ziekte en zelfs verwerping van anderen waar je om geeft onder ogen zien, omdat de kracht van Kennis in je is. Als je iemand anders ontmoet die deze kracht ontwikkeld heeft, zal je relatie zich op een volledig ander niveau bevinden – speciaal in de wereld – in staat om veel grotere dingen te creëren dan je in je eentje zou kunnen produceren.

God geeft jouw de bron van je kracht, maar jij moet haar leiding gebruiken en je moet de persoonlijke vaardigheden ontwikkelen die jou in staat stellen een voertuig voor Kennis te worden – iemand met kracht en integriteit, iemand die anderen kan inspireren en zelfvertrouwen, steun en richting kan geven.

Dit is God’s Nieuwe Openbaring. Dit is wat zij voort zou moeten brengen. Nu moeten veel krachtige contribuanten in de wereld zijn, anders wordt de mensheid geconfronteerd met een grote en snelle achteruitgang.

Laat dit je inzicht