De Revolutie

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:


Download (klik rechts om te downloaden)

A Spiritual Revolution Within

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 24 mei 2011
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Je bent geboren met twee geesten, de Geest die God heeft geschapen en de geest die geschapen en geconditioneerd is door de wereld, je wereldse geest. Op dit moment heb je deze twee geesten.

Je bent waarschijnlijk zeer bekend met de wereldse geest omdat hij jou bijna 100 procent van de tijd beheerst. Dat betekent niet dat je je volledig bewust bent van hem of van al zijn gedachten en impulsen, want mensen zijn erg bang om bepaalde delen van hun wereldse geest te gaan ervaren – de donkere en angstige delen, de gevaarlijke delen, de mysterieuze delen.

Mensen blijven streven naar de toekomst, deels om weg te lopen van hun huidige ervaring, en dat is waarom de meeste mensen geen vijf minuten stil kunnen zitten. Ze zijn bang voor hun eigen geest, de wereldse geest.

Maar er is een diepere Geest binnenin je, de Geest die We Kennis noemen. Hij vertegenwoordigt het deel van jou dat God nooit heeft verlaten. Het is niet religieus want als je verbonden bent met God, dan is er geen behoefte aan religie. Religie heeft geen enkele zin. Er is alleen maar realiteit. Maar dit is een diepere en grotere realiteit dan de realiteit die je ervaart in je wereldse geest.

Dus je hebt deze twee geesten. Ze zijn zo verschillend. De ene is veel krachtiger dan de andere. Het doel van alle spirituele oefening is om je naar de diepere Geest te brengen. Het is niet alleen maar geloof in God, of geloof in de profeten, of geloof in je eigen overtuigingen en religieuze principes.

Het ware doel van spirituele oefening is je naar de diepere Geest te brengen, om je wereldse geest te verbinden met de diepere Geest. Want de diepere Geest kan je wereldse geest niet dienen, en je wereldse geest moet de diepere Geest dienen.

Slechts hier vind je ware integriteit. Slechts hier ben je volledig jezelf. Slechts hier vind je je grotere kracht, doel en bestemming. Slechts op dit niveau kun je echt relaties onderscheiden en weten met wie je moet zijn en hoe je met hen moet zijn, ongeacht andere aantrekkelijkheden of verleidingen. Er is geen grotere waarde of beloning in de wereld, of in welke andere wereld dan ook in het universum, dan je weer te verbinden met de diepere Geest.

Deze diepere Geest roept je. Hij heeft de aantrekkingskracht van het Goddelijke. Het is waar je je verbindt met het Goddelijke. Het is waar Gods Wil met je communiceert, niet in woorden maar in impulsen op een dieper niveau – voorbij het rijk van de vijf zintuigen, voorbij het rijk van het intellect, voorbij het rijk van ideeën en ideologie.

Dit is de Grote Aantrekking. Maar mensen zijn bang, en dus blijven ze druk bezig. Ze blijven geobsedeerd door dingen aan de buitenkant, streven een heleboel dingen na, waarvan de meeste hen nooit zullen bevredigen – vol angst, vol ambitie, vol wrok, vol fantasie. Dit is wat jullie wereldse geest beheerst.

Werk wordt hier niet alleen maar nuttig en belangrijk, maar in feite obsessief en afleidend. Want als je niet eens vijf minuten met jezelf kunt zijn, hoe kun je dat dan echt zijn met iemand anders? Hoe kun je zijn met wat dan ook? Hoe kun je creatief zijn? Hoe kun je inzicht hebben? Hoe kun je reflecteren en je bewust zijn van je fouten?

Mensen weten dat ze zwak en feilbaar zijn maar ze proberen hun overtuigingen te versterken als een vertoon van kracht, één groot vertoon van kracht. De stellige overtuiging, de overtuigde gelovige is als een blok beton – niet in staat te reageren, dood, onwrikbaar, resistent, niet verbonden, defensief en veroordelend. Dit is de persoonlijke geest in een toestand van teruggetrokken zijn en verharding. Het is een gevangenis zonder muren, maar zo vast dat niets hem kan verplaatsen.

Je zit vast aan dingen die je niet eens kunt zien, vast aan angst – de angst dat je fouten maakt, de angst verloren te zijn, de angst dat je een fout hebt gemaakt in je leven en dat je daarmee geconfronteerd wordt, de angst dat je je leven verspilt en dat je dat onder ogen moet zien.

Wat is trots anders dan angst die iets anders maskeert? Wat is zelfverzekerdheid anders dan onzekerheid die zich voordoet als iets anders?

Als je begint te reageren op je diepere aard, de grotere Geest binnenin je, brengt dat een revolutie teweeg – een revolutie waar de bestaande en vroegere krachten geleidelijk aan, of zelfs door periodes van strijd, onderuit gehaald worden door iets dat veel krachtiger en reëler en betekenisvoller is.

Ideologieën worden onderuit gehaald. Vroegere associaties worden onderuit gehaald. Zelfverloochening wordt onderuit gehaald. De goden van je vroegere leven blijken vals en zwak te zijn en mettertijd worden ze onderuit gehaald. Je religieuze principes blijken te beperkt te zijn, kunnen niet spreken tot het mysterie van je leven en zelfs zij kunnen onderuit gehaald worden. Zelfs dingen die nuttig voor je waren en je tot de revolutie brachten, zelfs die blijken nu onnodig te zijn. Je kunt er niet meer op vertrouwen.

Mensen komen naar Gods Nieuwe Openbaring, of zelfs Gods vroegere Openbaringen, op zoek naar vrede en troost, maar als ze hun betrokkenheid werkelijk serieus nemen wordt er een soort revolutie in gang gezet die niet erg vreedzaam is, niet erg troostend. De Hel breekt los op weg naar de Hemel.

De waarheid bevindt zich binnenin je, maar jij moet door het verstand heen om er te komen. En de geest zit vol met veel dingen – dingen waarvan je je niet eens bewust bent, demonen van eigen makelij, demonen van andermans makelij – allemaal spookbeelden in de nacht. Ze lijken zo ontzagwekkend dat je bang bent ze te naderen. Maar het zijn louter spookbeelden.

Tijdens het proces van het nemen van de Stappen naar Kennis heb je prachtige momenten van verademing en herkenning, en je hebt andere tijden dat je echt aan het worstelen bent, worstelen omdat je iets anders moet kiezen dan waar je vroeger in geloofde.

Je ziet de uitkomst van een relatie voor je ermee begint en je moet dit accepteren. Je begint de waarheid te zien in dingen en dat is in strijd met wat je ervan wilt. Je begint te zien dat je vroegere doelen niet echt passen bij je hogere bestemming en dus moet je de kracht hebben om ze opzij te zetten. Je voelt je geroepen om naar bepaalde plekken te gaan en je moet de kracht en de vrijheid hebben om naar deze plekken te gaan. Je moet de ketenen van verplichtingen aan bepaalde mensen en situaties die geen deel uitmaken van je hogere leven verbreken. Je moet de kracht hebben dit te doen.

Deze kracht, deze vrijheid, deze vastberadenheid, deze eerlijkheid tegenover jezelf komen alle van Kennis, want Kennis is vrij. Kennis is eerlijk. Kennis is vastberaden. Kennis is krachtig.

Zij is sterk in contrast met je wereldse geest, die eerlijk gezegd geen van deze kwaliteiten bezit. Die is zwak, misleid, meelijwekkend en kruiperig. Die veroordeelt zichzelf en anderen, is zwak, wraakzuchtig en obsessief.

In werkelijkheid is je wereldse geest bedoeld om Kennis te dienen. Hier worden zijn grotere krachten en intelligentie en capaciteiten echt benut en wordt hij verlost en krijgt hij een hoger doel en grotere integratie in je leven.

Maar voordat dit kan gebeuren, moet er een revolutie plaatsvinden – een spirituele revolutie, een revolutie tegen ideeën en verplichtingen, tegen angst, tegen schuldgevoelens, tegen obsessies, tegen grieven – een revolutie om je te bevrijden zodat je kunt vinden wat tot je roept en wat al zo lang op jou wacht.

Hier merk je dat het zijn met Kennis volkomen anders is dan verloren te zijn in je gedachten en merk je dat mensen niet aanwezig zijn voor zichzelf of elkaar omdat ze verloren zijn in hun gedachten. Hier merk je dat de waarheid is als de zon en dat gedachten zijn als de wolken die hem verduisteren. Hier merk je dat Kennis sterk is en blijvend – zij verandert niet van dag tot dag – en dat dit in tegenstelling is met je wereldse geest die altijd in een staat van beweging en verwarring verkeert ondanks zijn uitroepen van zekerheid en zelfverzekerdheid.

Dat wat zwak is binnenin je moet dat wat sterk is dienen. Kennis mag en zal niet ten dienste staan van jouw wereldse geest. Ze is veel krachtiger dan je wereldse geest. Ze is niet bang voor de wereld. Ze is niet bang voor de dood. Ze is niet bang voor verlies. Kun jij voor jezelf beweren dat jij zo onverschrokken bent? In alle eerlijkheid: dat kun je niet.

Dat wat zwak is wordt verlost als het ten dienste staat van dat wat sterk is. Het deel van je geest dat zwak is wordt verlost als het het deel van jou dat sterk is dient. Het lichaam is zwak maar het wordt vernieuwd en versterkt door iets hogers te dienen.

God veroordeelt je niet. God is niet geïnteresseerd in jouw kwaaltjes, obsessies of afleidingen. God roept je gewoon via de aanwezigheid van Kennis in jezelf en de aanwezigheid van Kennis in hen die je misschien ontmoet die sterk genoeg is om door je afleidingen en bezigheden heen te reiken om feitelijk je aandacht te trekken. Dit is wanneer mensen momenten van inspiratie hebben, momenten van voorkennis, momenten van herkenning, momenten van inzicht, momenten van zekerheid.

Gods Nieuwe Openbaring heeft de Stappen naar Kennis verschaft en er zijn er veel van. Deels is de bedoeling ervan je wereldse geest te richten om in harmonie met je diepere Geest te denken zodat de revolutie makkelijker kan zijn en de overgang soepeler en vloeiender en gerichter.

Zij [de Stappen naar Kennis] zorgen voor een tegenstelling tussen de toestand van Kennis en je wereldse geestestoestand zodat je objectiever naar je wereldse toestand kunt kijken, met meer mededogen en met meer vriendelijkheid en acceptatie. Want Kennis veroordeelt je niet. Ze roept je alleen maar. En de aantrekking van het Goddelijke is zó krachtig wanneer je die eenmaal begint te voelen, te accepteren en toe te laten tot je ervaring.

Maar in tijden van worsteling lijkt het of je met jezelf in oorlog bent. Er woedt een zware strijd over wie de overhand zal hebben – je persoonlijke geest verzet zich, probeert zichzelf opnieuw in zijn romances, zijn bezigheden, zijn verworvenheden, zijn obsessieve arbeidsethos zijn religieuze ideologie, zijn politieke campagnes te verliezen, en al deze dingen trekken je weg, weg, weg – weg van de aantrekking en de tegenwoordigheid van Kennis binnenin je.

Als je verder gaat en wijzer wordt zul je in staat zijn de strijd te herkennen en je te realiseren dat het een onderdeel vormt van het leerproces, omdat al het leren afleren vereist. Al het leren vereist dat je voorgaande opvattingen, overtuigingen, aannames en ideeën overwint. Al het ware leren is opnieuw overdenken, opnieuw evalueren en opnieuw toepassen van wat je weet in jouw leven. Leren hier is niet simpelweg slagen voor testen of dingen uit je hoofd opzeggen op het moment dat het nodig is. Dit is ware scholing – zuiver, krachtig, verlossend, constructief en vol potentie.

Elke ware leersituatie is als een revolutie. Het vereist dat je meer aanwezig bent, dat je aandacht schenkt, dat je ontwaakt uit je droomtoestand, dat je datgene overwint wat je leven voorheen beheerst heeft – de valse leiders van geloof, ideologie, obsessie, angst en fantasie.

Je ziet in de wereld om je heen revoluties tegen onderdrukkende leiders wanneer mensen de beperkingen, de corruptie en de onmenselijkheid die hun leven en omstandigheden beheersen niet langer kunnen verdragen en bereid zijn alles te riskeren om verandering mogelijk te maken.

Jij die al geleefd hebt met dingen die je niet doet terwijl je weet dat je ze wel moet doen, jij moet voor jezelf dit punt vanwaar terugkeer niet mogelijk is bereiken, het punt waarop je de onderdrukkende aard van je geest niet langer kunt verdragen. Je kunt de manier waarop je met mensen of met jezelf omgaat niet langer verdragen, en zo begint de revolutie.

Maar de revolutie moet een werkelijk doel hebben. Het moet vrijheid vóór iets zijn en niet alleen maar vrijheid ván iets. En hier geeft de Openbaring je een zeer helder doel. Daarom verlost Kennis je, omdat het je doel is.

De geest werkt in harmonie wanneer hij ten dienste staat van iets hogers. Maar wat hij dient moet reëel zijn, heilzaam, authentiek. Het moet hoger zijn. Het moet echt zijn. Het kan niet zo zijn dat jouw revolutie simpelweg een vroegere macht omverwerpt. Het moet een nieuwe staat van zijn gaan verwezenlijken.

Je kunt je uiterlijke leven eindeloos veranderen, rondreizen, altijd maar nieuwe ervaringen hebben. Maar Wij spreken over de revolutie binnen in – dat wat mensen niet onder ogen willen zien, dat waar mensen geen aandacht aan besteden, dat wat mensen zullen vermijden, eindeloos op zoek naar datgene wat hen eerder zo vaak teleurgesteld heeft.

De ware revolutie zal niet ontstoken worden door grieven en woede maar in feite door een diepere oproep die geen woede kent, die geen grieven kent. Dit is wat de revolutie binnenin zal doen ontbranden. Want wat genadevol en machtig is staat in schril contrast met dat wat dat niet is. En je kunt niet beide hebben. Eén moet leiden. De ander moet volgen. Kennis zal niet volgen. Ze zal slechts terugtreden als ze niet geëerd en herkend wordt.

Daardoor is je keus erg beperkt en dat is goed omdat dat je een duidelijk pad verschaft zonder dubbelzinnigheid zodat het risico op misverstand en misvatting tot een minimum wordt beperkt.

Dit wordt onderwezen in alle religies, maar de religies zijn aangepast, overdekt met ritueel een ceremonie, ideologie en interpretatie. Binnen elke religie zou je een wijze leraar nodig hebben om je naar dit zuivere pad te brengen.

Gods Nieuwe Openbaring wordt niet gehinderd door al deze dingen. Zij biedt de Stappen naar Kennis heel duidelijk aan. Het is een nieuwe hoop voor een worstelende mensheid in verval.

Accepteer de revolutie. Word alleen op deze manier revolutionair. Laat de revolutie gestimuleerd worden door iets groots, machtigs en genadigs. Zie jezelf erdoor heen gaan. Laat het gebeuren. Accepteer het. Blijf voorwaarts gaan. Besef dat verandering niet vreedzaam is. Het is uitdagend en onzeker. Het kan soms, op bepaalde momenten, erg ongemakkelijk zijn. Accepteer dit en ga voorwaarts.

Je moet deze berg op zodat je kunt zien. Stop langdurig voor iemand of iets en de strijd is voorbij. Jouw weg zal makkelijker zijn. Er zullen problemen zijn. Er zullen kwesties zijn. Er zullen verleidingen vanuit de wereld zijn. Er zullen oude gewoontes zijn die opnieuw de kop opsteken, maar als je eenmaal sterk wordt met Kennis kan geen van deze dingen je echt nog langer tegenhouden.

Jij hebt een hogere roeping in de wereld. Je moet je voorbereiden voordat je kunt weten wat deze is. Je moet door een revolutie gaan voordat je in de positie bent meer verantwoordelijkheid en bewustzijn in de wereld te kunnen accepteren. Je moet verankerd zijn in Kennis zodat je de moed, de helderheid en de oprechtheid hebt om een grotere rol en een grotere dienstbaarheid in de wereld op je te nemen.

Onder de oude leiders is dit niet mogelijk. En dus moet er een revolutie zijn, een revolutie van binnen, een revolutie in je denken en in hoe je je verhoudt tot anderen en de hele wereld.