De reis naar een Nieuw Leven

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 21 december 2012
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Het leven begint opnieuw met de Nieuwe Openbaring. Het is als een nieuw leasecontract voor het leven. Het is een nieuwe belofte. Het is een Nieuwe Openbaring van God, nu gegeven met de Grote Liefde van de Schepper, nu gegeven uit diep medeleven met de hachelijke situatie van de mensheid, haar moeilijkheden, onrustige geschiedenis en destructieve tendensen enzovoorts.

Het is alsof iedereen die kan antwoorden opnieuw kan beginnen alsmede voor de wereld, die nu opnieuw aangeraakt is door de handen en de Liefde van de Schepper.

Dit is het begin van een reis die begonnen kan worden door hen die gehoor kunnen geven aan de Nieuwe Openbaring, die haar instructie kunnen ontvangen en die kunnen beginnen te leren wat zij aan onderricht aanbiedt en deze wijsheid met anderen op natuurlijke wijze te delen.

Dit is niet alleen bedoeld als filosofie, waarover gespeculeerd en gedebatteerd kan worden in aula’s van universiteiten of in cafés en restaurants over de hele wereld. Mensen die dat doen geven geen gehoor aan de Openbaring – niet diep, niet eerlijk, niet van ganser harte.

De vereniging met de Schepper is een reis, zie je – je neemt de Stappen naar Kennis, je begint je leven op orde te brengen en overzichtelijk te maken, je lost de dilemma’s en de wrok uit het verleden op, en je zet een nieuwe koers uit met een geweldige Openbaring om je te leiden, te instrueren en te beschermen.

Het is alsof een geschenk van een nieuw leven geschonken is voor hen die kunnen ontvangen en voor hen die beter worden van hen die kunnen ontvangen. Want het geschenk resoneert van geest tot geest en wordt gedemonstreerd door hen die begonnen zijn te antwoorden.

Het is iets fantastisch hoopvols in een donker wordende wereld. Het is een grote belofte voor de mensheid die haar hoop en zelfvertrouwen aan het verliezen is.

De Boodschapper is in de wereld. Hij is hier vandaag de dag. Maar hij is een oudere man, en in zijn resterende jaren op Aarde, zal hij de Nieuwe Boodschap uitdragen om haar naar de mensen te brengen zodat zij mogen horen en begrijpen.

Hij zal spreken over de grote belofte voor de mensheid. Hij zal spreken over de enorme uitdagingen voor de mensheid. Hij zal spreken over de kracht en de aanwezigheid van Kennis die binnen in ieder persoon leeft als God’s groot en meest krachtige geschenk, dat erop wacht om ontdekt te worden. Hij zal spreken over het nemen van de Stappen naar Kennis. Hij zal spreken over het op orde brengen van je leven en het herstellen van je integriteit en innerlijke zekerheid. Hij zal spreken over de voorbereidingen op een nieuwe wereld – een wereld van milieu-gerelateerde, economische en politieke instabiliteit. Hij zal spreken over het volgen van dat wat krachtig en zonder angst is, hetgeen een groot geschenk is.

Hij zal over deze dingen spreken, zie je, om mensen vertrouwen te geven en de weg te wijzen. Want dit is niet louter een belofte, zie je. Het is niet louter wensdenken, want het draagt de voorbereiding in zich, want het is deel van God’s Nieuwe Openbaring. Het gaat over een onthulde God, een God zonder sluier – de God van de Grotere Gemeenschap; de God van jouw leven; de God van jouw hart; de God van jouw herinnering, diepe herinnering; een God van je Aloude Thuis; een God van jouw grotere toekomst; een God van jouw verlossing; een God van jouw oorsprong; een God die je de wereld in gezonden heeft voor een hoger doel, dat je nog moet ontdekken, maar dat op je wacht. Nu heb je de belofte en de grote kans om dit te ontdekken en om de stappen te nemen, de grootse stappen, om het te verwerkelijken en te volbrengen.

Hiermee ben je niet langer verloren in de wereld. Je bent als een vis die gevangen wordt in de oceaan. Je wordt opgehaald door de Grote Aantrekking van het Goddelijke, en door de kracht van Kennis binnen in je, die alleen hierop reageert, want deze grotere kracht heeft geen andere verplichting behalve aan haar Bron.

Dit is jouw belofte op redding. Het maakt niet uit hoe moeilijk of ongelukkig je leven geworden is, het maakt niet uit wat je in het verleden gedaan hebt, het maakt niet uit hoeveel spijt je hebt, dit is jouw redding. Want Kennis binnen in je is onbezoedeld door de wereld en onbezoedeld door je eigen onbegrip en verwarring. Zij blijft puur binnen in jou.

Dit betekent dat God onbezoedeld is door de geschiedenis van de wereld en de geschiedenis van religie. Wat zuiver is in jou is onbezoedeld door alles wat zich heeft voorgedaan – de ongelukkige geschiedenis van de mensheid en jouw ongelukkige geschiedenis.

God wordt opnieuw ervaren, als een nieuwe God – nieuw voor jou, maar tijdloos en onveranderlijk.

Je begint de reis van vele stappen. Je begint te leren hoe je jouw geest kunt richten in plaats van erdoor gericht te worden. Je leert hoe je echte beslissingen kunt nemen met de zekerheid van Kennis. Je leert om jezelf te bevrijden van bepaalde situaties en verplichtingen die niet jouw lot of je hogere doel hier vertegenwoordigen.

Lang voordat dit hogere doel wordt gerealiseerd, zul je de stappen nemen om jezelf te bevrijden, om je verloren leven terug te winnen, om je kracht en je zelfvertrouwen terug te winnen. Want je hogere doel is niet simpel een uitgebreide definitie. Het is een lotsbestemming. Maar om in de richting van je lot te bewegen, moet je voldoende bevrijd zijn van het verleden zodat je met meer inspiratie vooruit kunt. Zo begin je je reis.

Terwijl iedereen bepaalde dingen moet leren, is de reis van iedere persoon uniek voor zijn situatie, zijn aard, zijn geschiedenis en zijn omstandigheden. Elke reis is uniek in dit opzicht, maar iedereen leert dezelfde dingen en wordt bevrijd van dezelfde dingen.

Je bent niet verdwaald in Afscheiding op je weg terug naar God. Het begint je nu te hereniging met anderen op een diepe en betekenisvolle manier. Hier zullen je lots-relaties zich aandienen. Je zult hier waar gezelschap vinden, niet gebaseerd op vertrouwdheid of je persoonlijkheid, maar op een diepere weerklank waar je elkaar kunt helpen op deze reis, en je deze reis samen onderneemt. Terwijl het mysterieus is en buiten domein en het bereik van het intellect valt, ondersteun je elkaar in het doen van datgene wat nooit eerder gedaan is en hebben jullie de moed en het vertrouwen om je op reis te gaan in een nieuw avontuur in het leven.

Hier zullen je beste relaties ontstaan. Je hogere krachten zullen vernieuwd worden. Je zult hier leren om de wereld met mededogen en objectiviteit te bekijken in plaats van met angst, verlangen en veroordeling.

Nu ga je naar je verleden kijken, ongeacht hoe problematisch het is geweest, om ervan te leren welke wijsheid het te bieden heeft, want het leert jou wat het betekent om een leven te leven zonder Kennis, een leven zonder doel, een leven zonder ware richting. Het kan je nu dienen als je het objectief kunt gebruiken. Het laat je zien dat je gehoor moet geven aan de diepere roeping van je leven, dat je de nieuwe God moet erkennen, die eigenlijk de oude God is maar nu zonder sluier, en gehoor moet geven aan wat God in je heeft gelegd om te volgen en te ervaren.

Nu begin je met het oplossen van de dilemma’s van je leven zodat je je kracht kunt herwinnen, die voorheen verloren was – kwijtgeraakt aan mensen en omstandigheden, kwijtgeraakt aan hopeloze en betekenisloze ondernemingen, kwijtgeraakt aan rancunes en veroordeling van jezelf en anderen.

Nu begin je deze verloren kracht terug te winnen, dit verloren deel van je leven, want je zult deze kracht nodig hebben voor de toekomst om een nieuwe wereld met nog grotere verandering en onzekerheid aan te kunnen. Je zult deze kracht nodig hebben om je eigen angst en zwakheden te overwinnen, die je eerder achtervolgd en uitgeschakeld hebben.

Want nu ben je op een reis. Je kent deze reis alleen omdat je het voelt, want iets diep binnen in je roert zich. Dit is het eerste begin van je persoonlijke openbaring, die zich in toenemende mate zal ontvouwen terwijl jij voortgaat, en zo lang als je voortgaat, zal het doorgaan. Zolang als je stappen neemt, zul je deze berg opgaan. Je zult je weg vinden. Je zult de banden losmaken die je vast hielden en die jou in de dalen daar beneden vasthielden. Je zult zien welke beslissingen genomen moeten worden en hoe je naar teleurstellingen en spijtgevoelens uit het verleden moet kijken.

Je zult deze reis niet begrijpen, want hij ligt buiten het bereik van jouw begrip. Maar je zult het voelen. Je zult het merken. En soms zul je de absolute noodzaak ervan voor je leven herkennen. Op andere momenten, zul je dit gevoel moeten vasthouden en anderen moeten vinden die je hierbij kunnen helpen. Dit is de natuurlijke terugkeer naar dat wat groots is in jou.

Hier roept God je niet uit de wereld, maar om in de wereld te zijn op een compleet nieuwe manier – niet als een zwak, pathetisch iemand, niet als een domme volger van je cultuur en je religie; niet als iemand die gevangen zit in zijn werk en oorlog voert, maar als iemand die de wereld in gezonden was met een verhevener doel – als iemand die een bijdrage levert, als iemand die anderen kan brengen wat zij zichzelf niet kunnen geven, en op unieke wijze vastberadenheid en kracht kan brengen in het leven van mensen om je heen.

De behoefte is zo ontzettend groot en neemt elke dag toe. Menselijk lijden en ellende en ontbering nemen elke dag toe. Het risico op oorlog tussen groepen en naties om de overgebleven hulpbronnen groeit met de dag. Dus de roep om verlossing is krachtig en moet opnieuw door de wereld heen klinken, middels een Nieuwe Openbaring van God.

Jij die dit hoort en leest bent een van de eersten die er gehoor aan geeft. Het is een oproep die van de Bron van je leven afkomstig is, die tot dat deel van jou, dat diepere deel van jou spreekt. Dit is wat je de kracht zal geven om te antwoorden, om door periodes van onzekerheid heen te gaan, om op te lossen wat eerder onoplosbaar leek en om je te bevrijden van datgene waar je eerder niet van bevrijd kon worden. Want je maakt nu de reis, zie je, een reis van vele stappen.

Kennis weet de weg. Maar jouw verstand zal moeten volgen, want dat is bedoeld om de grotere kracht in jou te dienen, want in haar eentje kan het niet deze kracht zijn. God roept je op om te antwoorden. In je hart zul je antwoorden.

Je zult hier leren over het leven in het universum. Je zult hier leren over de oorsprong van het universum. Je zult hier leren over het wonder van de Schepping. Je zult hier een heel nieuw begrip krijgen van de menselijke evolutie binnen een groter toneel van leven in het universum.

Je zult hier dingen ontdekken die nooit eerder onderwezen of onthuld werden aan de mensheid, maar slechts aan bepaalde wijzen en uitverkoren individuen. Je zult hier een bredere opleiding krijgen over het lot van de mensheid en wat er nodig is om de mensheid te bevrijden in een universum waar vrijheid zeldzaam is en er veel strijd is om macht.

Je zult hier dingen leren die boven jouw persoonlijke interesses uitgaan. Je zult ontdekken dat je leeft op een scharnierpunt in de menselijke geschiedenis – een belangrijk keerpunt, een tijd van enorme uitdaging en moeilijkheid, maar ook een tijd van grote belofte voor een worstelende mensheid. Je zult hier voorbij je angsten en je voorgaande obsessies gaan zien. Je zult hier voorbij je vroegere ideeën gaan kijken. Je zult hier een venster hebben naar een grootser leven en een grootsere bestemming, die je slechts onthuld kan worden door een Openbaring van God.

Deze Openbaring wordt nu gegeven aan de hele mensheid. Zij is niet iets dat eenvoudig aan een of twee mensen medegedeeld wordt. Zij wordt gegeven omdat de Boodschapper in de wereld is, en God opnieuw gesproken heeft om de mensheid een groter begrip te geven van haar werkelijkheid, haar grotere belofte en de uitdagingen die zij onder ogen moet zien en overwinnen.

Dit is de reis voor alle mensen. Maar dit is ook jouw reis. Want jij hebt geen reis die hier los van staat. Jouw aandeel zal klein zijn maar het is wel een enorm belangrijk aandeel, een aandeel dat de kracht heeft jou te verlossen en te herstellen, jou waardigheid en zin te geven en een waar gevoel van welzijn en grotere vermogens.

Dit is hoe God je vernieuwt en herstelt. Het is niet alleen maar geloven in bepaalde dingen of het hebben van bepaalde ideeën. Het is door de reis te ondernemen, zie je, en door je te verbinden met de diepere Kennis in je, wat je zult leren terwijl je de Stappen naar Kennis neemt.

De mensheid moet een grotere reis ondernemen om zich voor te bereiden op het leven in een nieuwe wereld met instabiele leefomgeving, een wereld van slinkende hulpbronnen en een groeiende bevolking, een wereld waar het risico op oorlog en competitie groter is dan ooit tevoren. Maar juist in deze wereld kan de mensheid uiteindelijk, uit noodzaak – grote noodzaak – zich gaan realiseren dat zij moet samenwerken om de menselijke beschaving te redden en om haar positie in een universum waar ze nu mee moet concurreren en die ze moet leren begrijpen, zeker te stellen.

Het is niet alsof je te hulp geroepen werd voor een reis waar iedereen een andere kant op gaat, want iedereen wordt opgeroepen voor deze grotere reis om zijn/haar kleine maar essentiële rol te vervullen. Maar om dit te kunnen doen moet je de kracht van de Hemel in je hebben om je te gidsen. Je moet de diepere sterkte van Kennis binnen in je hebben om je voorwaarts te leiden, om je door periodes van grote onzekerheid en verwarring heen te dragen en om om te kunnen gaan met de verwarring, de twijfel en de kritiek van anderen. Je hebt deze grotere kracht meer nodig dan je beseft inclusief al wat het je zal geven, en wat je niet voor jezelf tot stand kunt brengen.

Alleen God weet hoe God je moet leiden naar datgene wat je zal verlossen en herstellen. Jij kunt het niet uitzoeken. Het is geen idee of een filosofie of een menselijke uitvinding.

God geeft je het pad en roept je op om terug te keren. Dit wordt nu met grote duidelijkheid gegeven, want de Boodschap is zuiver. Zij is niet vervuilt door menselijke geschiedenis, menselijke manipulatie en de compromissen van menselijk gebruik. Ze is zuiver. Ze is heel. Ze is compleet. Ze is fenomenaal in haar reikwijdte. En toch geeft zij je de volgende stap die je in je leven moet zetten.

Want de Heer van alle universa spreekt tot je hart en tot je ziel, de meest intieme plek binnen in je, waar zelfs de wereld niet kan komen, dat deel van jou dat niet aangetast of overvallen kan worden door de wereld.

Dit is je vrijheid. Dit is je kracht. Dit is je lotsbestemming. Dit is wat je van plan was te doen voordat je in deze wereld kwam. Dit is waar je op zult reflecteren wanneer je deze wereld verlaat. Al het andere zal vergeten zijn. Het zal dan niet belangrijk zijn.

In een wereld met donker wordende luchten en groeiende angst en verwarring moet jij deze zekerheid hebben. Maar het moet echte zekerheid zijn. Het moet de Kracht van de Hemel in zich dragen, en het moet jouw hartgrondig steun hebben, wil het zichzelf helemaal aan jou bekend kunnen maken.

De reis zal jou deze kans geven om steeds opnieuw, bij elk keerpunt, te kiezen voor de Openbaring, daar waar je stopt omdat je niet zeker bent van wat je moet doen, uit angst voor wat het van je verlangt. Alleen door voorwaarts te gaan, door die poort heen, over die drempel heen, zul je ontdekken dat je datgene volgt wat het meest natuurlijk en gemakkelijk te volgen is, en dat elke andere beslissing die je neemt een beslissing is om terug te gaan naar verwarring en terug te vallen in de schaduwen van het leven.

Er is een deel van jou dat zwak is en een deel van jou dat sterk is, een deel van jou dat dwaas is en een deel van jou dat wijs is. Natuurlijk moet dat deel van jou dat zwak is dat deel van jou volgen dat sterk is. Dat deel van jou dat dwaas is moet dat deel van jou volgen dat wijs is. Dit is wat het betekent wanneer je de Stappen naar Kennis neemt, dat je terugkeert naar wat essentieel is voor jouw leven en dat je de reis onderneemt, die de belangrijkste reis in je leven is die je ooit zou kunnen ondernemen of die je ooit zal ondernemen.

Kijk niet naar anderen voor vingerwijzingen, want je wordt nu geroepen door de Bron. Volg de massa niet, want zij is verdwaald. Maar jij wordt geroepen om gered en teruggebracht en vernieuwd te worden.

Kijk naar je leven. Luister binnenin jezelf. Want je weet dat je niet het leven leeft dat je moest leven. Je werkt niet toe naar het doel waarvoor je eigenlijk hiernaar toe gezonden bent om te volbrengen. Dit is een diepere eerlijkheid die de kracht heeft ambivalentie en onzekerheid te overwinnen en de angst en behoefte op goedkeuring door anderen.

Dit is hoe God jou terugbrengt, door je van een ding na het ander te bevrijden, zodat je geest vrij kan zijn en zodat je de kracht van de Hemel in je kunt hebben om je voort te dragen. Want jij moet een licht zijn in een wereld die steeds donkerder wordt. Je moet de kracht en het vertrouwen hebben om dit te doen. Je moet de kracht hebben om grote vreugde en groot geluk te ervaren in een wereld waar vreugde en geluk lijken te verdwijnen, want dat is een deel van jouw geschenk aan anderen.

Op deze manier is de Openbaring je dag voor dag, stap voor stap, aan het herstellen, terwijl je leert kracht en doelgerichtheid in jouw zaken te brengen, terwijl je leert te leren over het leven in het universum om je heen en over de betekenis van de menselijke evolutie. Hier dienen zelfs je fouten je. En de fouten van anderen dienen je om je te herinneren aan de grote behoefte aan Kennis en de noodzaak om jouw grootsere leven te aanvaarden en op te eisen.

Dit is de reis. Dit is de Kracht van de Hemel. Dit is de belofte voor heel de mensheid. Als voldoende mensen deze reis kunnen ondernemen en vorderen op deze reis, groeit de belofte voor de mensheid; de kracht van de mensheid groeit; moed, vastberadenheid en integriteit van de mensheid groeien. Dit is de tegenhanger voor alles wat de menselijke beschaving en de kracht, het vermogen en de creativiteit van de mensheid lijkt af te breken.

Het is de reis – jouw reis, de reis van de mensheid. Dit is de kracht van de Hemel die binnen in jou werkzaam is, onder de alledaagse omstandigheden van je leven. Dit is het geschenk dat geeft, dat herstelt, vernieuwt, bevrijdt en de diepere zekerheid in hen om je heen voedt.