De reis naar vrijheid

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 02 Maart 2011
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Spiritualiteit is in de basis een zoektocht naar vrijheid – vrij zijn van bepaalde dingen en vrij zijn voor bepaalde dingen.

Op deze manier bekeken wordt het plaatje meer compleet. Want je hebt een grotere bestemming in de wereld, een belangrijkere reden om hier te zijn, een reden die je nu niet leeft, ondanks jouw definities en proclamaties. De kern en essentie van alle spirituele ontwikkeling dient om jouw te bevrijden van het leven dat je nu leeft en je voor te bereiden op een groter leven in dienst van de wereld.

Er zijn natuurlijk veel andere doelstellingen die mensen meenemen naar hun innerlijk leven en naar hun geloof in het goddelijke – God bevredigen, het hebben van een goede sociale status, een oprecht lid van de religieuze- of kerkgemeenschap zijn, voorschriften volgen, vroom of opstandig zijn. Wat de positie ook moge zijn, je bent nog steeds niet ontsnapt uit je vorige staat.

Misschien heb je prachtige overtuigingen. Misschien praktiseer je spirituele oefeningen. Misschien werp je jezelf voor de tempel, de kerk of de moskee ter aarde. Misschien verricht je alle religieuze plichtmatigheden en vul je jouw huis met religieus materiaal en symboliek, maar je bent nog niet vrij van je vroegere conditionering.

Dit heeft in grote mate te maken met zowel je innerlijke vrijheid als je uiterlijke vrijheid. Je probeert vrij te zijn van bepaalde dingen en voor bepaalde dingen, omdat je een bestemming hebt, omdat je een groter doel hebt.

De vrijheidsstrijd bestaat op veel verschillende niveaus en vertegenwoordigd de kernmotivatie binnenin het individu als het eerlijk en loyaal naar Kennis in zichzelf is. De strijd voor politieke vrijheid, de strijd voor economische vrijheid, de strijd voor sociale vrijheid – de menselijke spirit is niet tevreden te stellen met gebonden en slaafs zijn, met slechts de dictaten van cultuur, politiek en religie aan te hangen.

Je moet je eigen motivatie voor vrijheid bekijken, hoe je omstandigheden ook moge zijn, in welk land je ook leeft, in welk politiek klimaat of sociaal klimaat, tolerant dan wel intolerant, liberaal of conservatief. Leef je het leven dat je weet dat je moet leven? Dat is de vraag. En de oprechtheid van je antwoord zal belangrijk zijn.

God kan voor jou pad zorgen om de Stappen naar Kennis te nemen, de diepere intelligentie binnenin jou. Maar God kan niet controleren wat jij jezelf vertelt of wat je anderen toestaat dat ze jou verstellen, of de compromissen beïnvloeden die jij maakt naar aanleiding van je eigen ideeën of de compromissen die je maakt om dingen te verwerven die de denkt te willen en moeten hebben van anderen.

Dus de drijfveer voor vrijheid, het verlangen naar vrijheid en de zekerheid dat je meer vrijheid moet opeisen – dit alles moet van jou komen. En dit is moeilijk en vormt een uitdaging. Het zal jouw veiligheid, jouw ideeën, jouw zelfingenomenheid en jouw regelingen met andere mensen bedreigen. Het zou de bevestiging die je van anderen wilt, je sociale status en jouw positie binnen de familie op de proef kunnen stellen – dat alles.

Maar, zie je, fundamenteel ben je in de wereld om een grotere missie te vervullen, om jezelf voor te bereiden op deze missie, jezelf te vrij te maken voor deze missie, de kracht, de moed en de integriteit te vergaren om deze missie aan te gaan en je te bevrijden van die dingen die jou compromitteren en jou in de weg staan zodat je de ruimte hebt om de kans te grijpen om een groter leven aan te gaan.

Als je op een dieper niveau werkelijk eerlijk met jezelf zou zijn, op het niveau van Kennis, dan is dit de waarheid waar je op zou stoten. Maar die is een diepgaande waarheid, ver voorbij waar mensen aan denken, op letten en zichzelf vertellen. Ze willen veilig zijn. Ze willen zich goed voelen. Ze willen kameraadschap. Ze willen dat anderen het met hen eens zijn. Ze willen geliefd en gewaardeerd zijn. Ze willen zich amuseren. Ze willen comfort.

Er is niets mis met deze dingen te willen, maar je hebt een grotere motivatie binnenin je dat niet gecompromitteerd kan worden door het najagen van iets anders. Dit vertegenwoordigd je eerste en primaire verplichting.

Als je vraagtekens zou kunnen plaatsen bij al jouw verlangens, angsten en voorkeuren en behoeften en veronderstellingen, zou je tot deze fundamentele waarheid komen dat er iets belangrijkers voor jou te doen valt. Je kunt het niet creëren. Je weet niet wat het is, maar het is er, en jij moet een manier vinden om het te vinden, het te ontdekken en het in de wereld tot uitdrukking te brengen. Dit is het kernverlangen. De kernintentie, de kernbehoefte – de diepere behoefte van de ziel.

Natuurlijk zullen veel mensen niet zover met zichzelf gaan. Zij willen de gemakkelijke dingen, de eenvoudige dingen, de prettige dingen, de comfortabele dingen. Zij zullen niet zover reiken. Zij zullen zichzelf nauwelijks onderzoeken. Ze willen comfort en vertroosting. Ze willen niet al te hard hoeven werken of enig voordeel opgeven dat zij bezitten of denken dat ze moeten hebben. Dus hun integriteit is verdwenen en ze zijn van zichzelf vervreemd en van de diepere behoefte van hun ziel.

Dit zie je natuurlijk overal. Het is de conditie van de mensheid. Je ziet het op de meest tragische manier afgeschilderd in de welverendere landen waar mensen in veel grotere mate politieke en sociale vrijheid hebben verworven dan ergens anders op de aarde. Maar ze gebruiken het niet. Ze claimen het niet. Ze grijpen de grote gelegenheid niet aan die dit hen geeft. Dus zoeken ze comfort en plezier, doen ze zichzelf tegoed aan romantiek en hobby’s. Zij proberen rijkdom te verwerven en zichzelf te verliezen in hun interesses en vermaak. Wat een tragische verspilling is het dat degenen die hebben, verspillen wat ze hebben, terwijl degenen die niet hebben het proberen te vinden en het wanhopig nodig hebben.

Daarom is de kracht en aanwezigheid van Kennis binnenin jou. God heeft jou een diepere intelligentie gegeven. Het vertegenwoordigd dat deel van jouw dat nooit afgescheiden is van God en daarom kan het een bron van expressie van de Schepper binnenin jou – jouw verbinding met het Goddelijke.

Kennis kan niet voor de gek gehouden worden. Het kan niet worden verleidt. Het reageert niet op geschipper. Het is hier op een missie en die missie is jouw missie. Het zal niet tevreden zijn met iets anders. Zelfs als je de basisbehoeften van het leven vervult, zal het jou verder en dieper drijven. Het laat jou niet tevreden zijn met minder. Zelfs als je alles verwerft dat je denkt te willen en moeten hebben, zal de ontevredenheid je voortdrijven. Want je moet voor bepaalde dingen vrij zijn – om de mensen te ontmoeten die deel zullen uitmaken van jouw missie, om te ontdekken waar die missie tot uitdrukking gebracht moet worden en hoe die tot uitdrukking gebracht moet worden.

Dit zijn geen zaken die je binnen je intellect kunt uitwerken. Het is geen intellectuele bezigheid. Probeer het maar te begrijpen, dat lukt je niet tenzij de ge reis zelf onderneemt. Het is een reis naar vrijheid.

Hoe ver je komt op deze reis hangt af van de mate van eerlijkheid die je binnen jezelf hebt. Hoe je deze vrijheid uitdrukt, hoe ver je deze vrijheid brengt, is afhankelijk van jouw zelfbewustzijn en jouw eerlijkheid binnenin jezelf.

Eerlijkheid is zo belangrijk in de reis naar vrijheid. Het is zo gemakkelijk om oneerlijk te zijn, met name als je welvaart verkrijgt, als je de gemakken verwerft die zo weinig mensen in de wereld hebben. De cultuur zal jou vertellen om rijkdom en geluk en plezier, huwelijk en familie na te jagen – Alles wat je om je heen ziet dat blind gevolgd en aangehangen wordt, vaak zonder er bij stil te staan. Zelfs de opstandigen in jullie gemeenschap zijn eraan gehecht, want zij hebben zich er nog niet los van gemaakt.

Mensen denken dat ze de waarheid kennen. Ze denken dat ze weten wat ze willen omdat ze het intellect proberen te gebruiken om het doel, de loop en de richting van hun leven vast te stellen. Maar het intellect is iets tijdelijks, het is een prachtig instrument voor communicatie en evaluatie, maar het kan de grotere waarheid over jouw leven niet zien – waarom je hier bent en wie jou gestuurd hebben. Hiervoor moet je in een diepere ervaring voorbij ideeën, overtuigingen en veronderstellingen gaan.

God heeft dit mogelijk gemaakt door Kennis binnenin jou te plaatsen. Het wordt niet geregeerd door sociale conditionering. Het wordt niet overtuigd door de meningen van de wereld. Het buigt niet voor degenen die jij denkt te moeten behagen en die jij moet dienen. Het is helder. Het is mededogend. En het is volkomen eerlijk.

Hier betekend eerlijkheid niet weten wat je voelt. Het is werkelijk voelen wat je weet. Dit spreekt van vrijheid op een breder vlak – niet alleen de vrijheid om veilig en beschermd te zijn, niet alleen de vrijheid om gunstige maatschappelijke omstandigheden en gemakken te hebben. Het is een vrijheid voor iets groters dat jou voorwaarts drijft. Het erkent wat je allemaal bezit, de vele zegeningen die je hebt en alles wat je bereikt hebt en alle geschenken van jullie samenleving, wat die ook mogen zijn. Maar de reis naar vrijheid drijft je verder.

Het is niet voldoende te bezitten. Je moet weten. Je moet de diepere verbinding met Kennis binnenin jezelf maken. Je moet beginnen het leven te leven waarvoor je hier naartoe gezonden bent, want niets anders in de wereld zal de ziel echt voldoening schenken.

Hier moet je doorzetten. Nu wil je vrij worden van dingen binnen je eigen geest – vrij van angst, vrij van geschipper, vrij van zelfvernietigend gedrag en houding, vrij van rechtvaardiging voor zaken die niet gerechtvaardigd kunnen worden, vrij van het anderen naar hun zin maken, vrij van je eigen sociale gedrag, dat zelden eerlijk en waarachtig is geweest. Je zoekt naar vrijheid voor een dieper contact binnenin jezelf en vrijheid voor een dieper contact met de wereld die jou roept nu haar noden en crises escaleren.

Deze drijfveer, deze behoefte, dit uitreiken is voor jou volkomen natuurlijk en essentieel. Je zult echter ontdekken dat jouw vrienden dit niet delen. Zij willen achterblijven. Ze willen deze berg niet beklimmen. Ze willen gelukkig zijn. Ze willen zich gemakkelijk voelen. Ze willen wat ze nu al hebben beheren. Ze willen zich niet afvragen waar ze mee bezig zijn. Ze willen hun waarden niet onderzoeken. Ze willen zich niet afvragen wat er in de wereld gebeurt. Daar zijn ze bang voor! Bang dat het iets groters uit hen omhoog brengt.

Iedereen die in de wereld geboren is bevind zich op deze reis naar vrijheid. Veel mensen komen echter niet erg ver vanwege onderdrukkende omstandigheden. Politieke onderdrukking, extreme armoede verdoven de spirit, verdoven de ziel. Ze worstelen voor de simpele en basale dingen in het leven en dit neemt al hun tijd en energie in beslag.

Het is een tragedie van immense omvang en het is een van de redenen dat de mensheid zich niet verder ontwikkeld heeft dan het heeft. Want deze levens die voor een grotere service in de wereld bedoelt waren worden verspilt en geplet onder het gewicht van armoede en onderdrukking.

Van degenen die onder betere omstandigheden leven willen velen zichzelf alleen maar verrijken en zich isoleren van de armoede die ze overal om zich heen zien. En de kansen en mogelijkheden van de rijkere klasse worden zo verkwanselt aan lege bezigheden, zinloze luxe en vermaak.

De wereld biedt immense mogelijkheden voor mensen om hier te verdwalen. Maar iedereen is nog steeds op een reis naar vrijheid, zelfs als ze hun weg kwijt zijn, zelfs als ze zich bij hun omstandigheden of hun verlangens en vermaak neer hebben gelegd. De behoefte van de ziel veranderd niet. De richting van Kennis veranderd niet. De drang naar meer vrijheid, nu naar innerlijke vrijheid zowel als uiterlijke vrijheid, verminderd niet.

Dit verlangen, deze intentie, deze wil worden geboren uit het Vuur van Kennis binnenin jezelf. Dit vuur kan ver verwijderd en onbekend voor jou raken, maar het gaat niet uit. Het dooft niet, want jij kunt het niet doven. Je kunt er ofwel intiem mee worden of er afstand van nemen. Het is ofwel bekend voor jou of onbekend Je voelt het of niet. Je denkt eraan of niet.

In de grond is de expressie van een hoger doel jouw dienstbaarheid aan God en aan de mensheid en de wereld. Dit gaat jouw dienstbaarheid aan jezelf of jou dienstbaarheid aan je directe familieleden te boven. Je bent tot op zekere hoogte nog steeds dienstbaar aan jezelf en jouw familie, maar de prioriteit verschuift nu naar een hoger niveau.

Vrijheid en eerlijkheid zijn echter nog steeds met elkaar verbonden. Er zijn mensen die God willen dienen en denken zelfs dat ze God dienen, maar ze zijn niet vrij vanbinnen en ze zijn niet werkelijk eerlijk met henzelf. Ze denken dat hun vrijheid een ideologie of een geloofssysteem dient, proberen anderen hiervoor over te halen, dat te communiceren, maar ze zijn net werkelijk vrij vanbinnen. Ze worden gedreven door persoonlijke behoeften. Ze zijn nog steeds slaven van het intellect. Ze hebben zich nog steeds niet losgemaakt van het verstand. En dus is hun dienstbaarheid aan God nog steeds niet ontstaan, niet authentiek althans. Het schijnt dit te zijn, maar het is er nog niet werkelijk. Als ze echter eerlijk ten opzicht van zichzelf worden en hun overtuigingen in twijfel trekken en hun eigen veronderstellingen onderzoeken, dan begint de weg naar vrijheid zich weer voor hen te openen. Verder zijn er natuurlijk nog degenen die alleen gefocust zijn op politieke vrijheid, of economische vrijheid of sociale vrijheid. Dit is voor velen een zeer belangrijke bijdrage en het is misschien hun ultieme doel om dit te doen, maar de vraag is; zijn ze vrij in henzelf? Is hun motivatie gebaseerd op liefde en medeleven voor mensen? Of worden ze gedreven door boosheid en vijandigheid, verbolgenheid en spijt? Is hun geschenk echt en authentiek, of is het bezoedeld en verontreinigd?

Je kunt iemand anders niet op een dieper niveau in beroering brengen tenzij je zelf op dat niveau bent beroerd. Degenen die wegingen voor politieke vrijheid leiden worden zelf vaak strijders, altijd in oorlog met de oppositie, altijd bezig (de) toezichthoudende of overkoepelende machten ten val te brengen. Zij zijn niet vrij. Ze zijn boos. Ze zijn wanhopig. Hun harten zijn gevuld met venijn.

Hoe kan dit ooit het welzijn van mensen dienen? Zelfs als ze een revolutie veroorzaken en de tirannieke machten ten val brengen, door welke regering zullen ze dan vervangen worden? Zal het een echte sociale transformatie zijn, geleid door werkelijk geïnspireerde individuen, of zal het slechts een verschuiving binnen de heersende klasse zijn – een overdracht van macht van de ene groep naar de andere?

Daarom moet je met een heldere blik kijken en met een stille geest luisteren, zodat je kunt horen en zien en de waarheid en de authenticiteit vast kunt stellen van hetgeen je om je heen hoort en ziet.

Het is zo gemakkelijk om een zelf-verheffende positie in te nemen – dienstbaar zijn, jezelf opofferen, om alle uiterlijkheden van ware dienstbaarheid aan de mensheid te hebben, een vrijheidsstrijder, een kruisvaarder voor een grotere zaak. Maar hetgeen jou motiveert en hetgeen jou compromitteert zal het resultaat bepalen.

Je kunt mensen in beweging krijgen met beloftes van rijkdom, vrijheid en macht – sociale macht, economische macht, politieke macht. Je kunt mensen aanzetten dingen te doen. Je kunt activiteiten van mensen organiseren. Maar de aard van je eigen motivatie zal bepalen of je een bron van inspiratie kunt zijn, of je het verlangen naar ware vrijheid in anderen kunt ontsteken en niet slechts de passies en de onderdrukkende omstandigheden van anderen manipuleert voor je eigen voordeel of gewin.

Naties hebben regeringen verwisseld tegen enorme kosten, verlies van levens en het lijden en verplaatsen van mensen om zich vervolgens onder een andere tirannie terug te vinden. Was de verandering werkelijk de moeite waard? Was het de kosten waard die nodig waren? Zijn levensomstandigheden van mensen werkelijk verbeterd? Is ware vrijheid gewaarborgd?

Kijk met heldere blik. Om een groter resultaat te boeken moet er een grotere inspiratie zijn. Anders is het slechts conflict en beroering en is de conditie van de mensheid niet verbeterd.

Jij bevind je op een reis naar vrijheid. Je zult niet tevreden zijn met rijkdom, gezelschap, plezier en comfort, als je dit in jezelf niet kunt beantwoorden. Het vereist dat je bevrijd moeten zijn van bepaalde zaken en vrij voor bepaalde zaken.

Je moet de vrijheid hebben je geest open te stellen. Je moet de vrijheid hebben om de Stappen naar Kennis te nemen en Kennis toe te staan je te beschermen en je naar een groter leven te leiden. Je moet de vrijheid hebben om eerlijk met jezelf te zijn en je te bevrijden van die invloeden, relaties en omstandigheden die jouw deze vrijheid ontzeggen of het moeilijker maken om te bereiken.

Je moet de vrijheid hebben om volledig bij jezelf te zijn – Jouw beperkingen, jouw hindernissen, jouw spijt, jouw fouten, jouw kracht, jouw zwakte – alles, onder ogen te zien! Je moet vrij zijn van de angst en ontwijking – de ontwijking uit gewoonte – die jou al die jaren de toegang tot jouw diepere natuur heeft ontzegd.

Je moet de vrijheid hebben om onder anderen te zijn en een grotere neutraliteit met mensen te beoefenen zodat je ze kunt horen, kunt zien en kunt kennen en in staat kunt zijn te weten hoe met ze te zijn, hoe te participeren, wanneer te participeren, wanneer niet te participeren, wat te zeggen, wat niet te zeggen, wat te doen, wat niet te doen.

Hier is de vrijheid geleid te worden door Kennis in al deze zaken. Je wilt vrij kunnen zijn van die impulsen en die angsten, die gewoontes en dat gedrag dat je verhinderd werkelijk bij mensen te zijn, open te staan voor ze, ze te observeren, op een dieper niveau op hen te reageren.

Jouw oordelen, jouw reacties, jouw meedogenloosheid, jouw houding, jouw overtuigingen – al deze zaken staan in de weg om aanwezig te zijn bij jezelf, bij anderen en bij de wereld. En dus moet je vrij worden van deze dingen in jezelf en in jouw relaties.

Je wint de reis naar vrijheid terug door eerlijk met jezelf te zijn, door jezelf de vraag te stellen; “Leef ik echt het leven dat ik bedoeld was te leven?” en jezelf niet het antwoord te geven dat jij wilt, maar dieper binnenin jezelf te luisteren en jouw meest vertrouwde vriend en bondgenoot op de vraag te laten reageren en stil te staan bij wat je jezelf vertelt of bij de antwoorden waarvan je het gevoel hebt dat ze op deze vraag gegeven werden.

Stel jezelf de vraag; “Ben ik waar ik moet zijn in het leven? Ben ik met de mensen waar ik mee om moet gaan? Ben ik bezig met de activiteiten die voor mij zinvol en noodzakelijk zijn? Gebruik ik mijn tijd goed? Moet ik in deze relatie zijn en in deze relatie?”

Bekijk al jou relaties opnieuw, op zoek naar een dieper antwoord vanuit jezelf, een diepere eerlijkheid, een diepere inschatting. Niet het leven proberen uit te buiten, maar het leven penetreren omwille van haar echte waarheid en richting. Geen lafaard zijn. Geen dwaas zijn. Geen slaaf zijn van de wensen van anderen of van jouw culturele conditionering.

Dit is eerlijkheid. En eerlijkheid brengt jou terug bij de reis naar vrijheid, bij de onafgemaakte aangelegenheden van jouw leven, bij de kernactiviteiten en essentiële bezigheden die voor je liggen en het werk aan je innerlijke leven en je uiterlijk leven dat gedaan moet worden om jou dichter bij de waarheid te brengen over wie je bent en waarom je hier bent.

Als je deze stappen zet, inspireer je anderen om deze stappen te zetten. Je versterkt dat wat sterk is en je verzwakt dat wat zwak is. Je leven wordt een demonstratie, dat uiteindelijk van grotere betekenis kan zijn dan alles wat je probeert te zeggen tegen, of te doen met mensen.

Je hebt zoveel meer te doen en te geven dan je op dit moment doet en geeft en je weet dat dat waar is, als je eerlijk tegen jezelf bent. De ontmoeting meet eerlijkheid brengt je terug bij jouw reis naar vrijheid – bevrijding van, vrijheid voor, vrijheid van binnen, vrijheid aan de buitenkant.

Kennis zal je de weg wijzen naar bepaalde acties. Je moet vrij zijn om die acties te ondernemen.

Kennis zal bepaalde dingen over jezelf en de mensen om je heen onthullen. Je moet vrij zijn om bij deze dingen stil te staan en te reageren.

Kennis zal je naar bepaalde plaatsen brengen. Je moet vrij zijn om daarheen te gaan.

Kennis zal echte relaties opbouwen met mensen die veelbelovend voor jouw zijn. Je moet vrij zijn om daarin te participeren.

Kennis zal je uit situaties halen die ongezond voor jou zijn, of die geen toekomst bieden. Je moet vrij zijn om je terug te trekken.

Kennis zal je vragen te wachten. Je moet de vrijheid hebben om te wachten.

Kennis zal verdraagzaamheid van je vragen. Je moet in staat zijn om verdraagzaamheid te beoefenen.

Kennis zal werkelijk onderscheidingsvermogen van je vragen en de ontwikkeling van onderscheidingsvermogen aan jouw kant. Je moet vrij zijn om deze ontwikkeling te ondergaan.

Kennis zal discretie van je vragen en niet dwaas of onbedachtzaam te praten. Je moet de vrijheid en de kracht verwerven om dit te doen.

Kennis zal van je vragen om de wereld en de Grote Golven van verandering die op de mensheid afkomen onder ogen te zien. Je moet de vrijheid en de moed hebben dit te doen.

Al deze vrijheden vereisen zich losmaken van bepaalde dingen en het opbouwen van andere dingen. Ze vereisen duizenden kleine bevrijdingen en nieuw begin in alle aspecten van jouw leven.

Dit is de reis naar vrijheid. Hiervoor ben je gekomen. Je ben t niet gekomen om alleen maar een naamplaatje om te hangen en jouw positie in de wereld bekend te maken. Je bent voor een groter doel gekomen en je moet vrij zijn dit doel te vinden, te ontdekken en te volgen.

God heeft Kennis binnenin jou geplaatst om dit mogelijk te maken in een wereld van conflicterende en contrasterende invloeden.

Laat dit je inzicht zijn.