De Grote Waarheid

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Great Truth from God

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 25 december 2007
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Er is een grote waarheid over jouw aanwezigheid in de wereld, een grote waarheid die je niet kunt wijzigen, die je niet kunt veranderen, die je niet kunt herscheppen in iets dat misschien je voorkeur heeft of iets dat andere mensen misschien van jou verwachten. De grote waarheid gaat over jou en je relatie met de wereld en waarom je de wereld in gezonden bent in deze bijzondere tijd, onder deze bijzondere omstandigheden. Want het is geen toeval dat je hier bent en dat je in deze tijd gekomen bent.

Hoewel het voor jou een mysterie lijkt is het voor hen die jou gezonden hebben heel duidelijk. En hoewel je herinnering aan je Aloude Thuis is uitgewist – of dat schijnt te zijn, als je dit leven binnentreedt, als je de lange reis onderneemt om een menselijk wezen te worden, om deel te gaan uitmaken van een samenleving, van een familie, van een beschaving – leeft die herinnering nog steeds binnenin je. En hoewel je dat misschien nu niet kunt zien of de aanwezigheid ervan kunt voelen is het niettemin waar.

Want er is een grote waarheid dat je de wereld in gezonden bent om de wereld op unieke wijze te dienen in samenspel met bepaalde andere mensen in bepaalde omstandigheden. Je bent hiervoor aangelegd en toegerust en daarom heb je een unieke aard en personaliteit. Daarom heb je bepaalde aangeboren krachten en eigenschappen.

Maar hoe kun je zonder dit grotere doel om je te leiden en betekenis en waarde aan je leven te geven je individuele aard begrijpen? Hoe kun je jezelf begrijpen? Dat kun je niet, want je bent voorbestemd deel uit te maken van iets groters, iets dat voorbij je eigen evaluatie gaat, voorbij de identiteit die alleen jouw familie of cultuur je kan geven.

Mensen proberen eindeloos zichzelf te herscheppen, zichzelf opnieuw uit te vinden, betere versies van zichzelf te maken of proberen helemaal als iemand anders te zijn. Ze verbruiken hiermee hun levenskracht – hun tijd, hun energie, hun middelen – in een poging iets te zijn zonder te weten wat ze werkelijk zijn.

Ze ondernemen deze vruchteloze poging omdat ze hun grotere doel niet gevonden hebben. Ze begrijpen zichzelf niet binnen een bredere context. Ze zien niet in dat zij perfect aangelegd zijn voor iets dat ze nog niet hebben ontdekt.

Je kunt proberen te lijken op iemand anders. Je kunt proberen jezelf te veranderen. Je kunt proberen jezelf te herscheppen. Je kunt je verstoppen achter je kleding. Je kunt je verstoppen achter je stijl of mode. Maar je kunt niet veranderen wat God geschapen heeft en waarom God je geschapen heeft zoals je bent.

Natuurlijk zul je destructief gedrag of destructieve gedachtenpatronen moeten afzwakken. Natuurlijk zul je jezelf goed in de hand moeten houden. Dit wordt van iedereen gevraagd.

Maar de hogere waarheid blijft dat je specifieke aanleg is bedoeld voor iets dat je nog niet ontdekt hebt. En het is verstandig dat je niet denkt dat je dit al ontdekt hebt. Zelfs als je de goede kant op gaat, zelfs als je gereageerd hebt op enkele van de aanwijzingen en tekenen, dan nog moet je er niet vanuit gaan dat je je rol al gevonden hebt, want dat kan slechts eerder achteraf dan vooraf herkend worden.

Denk niet dat je er al bent, want je bent nog steeds de lagere hellingen van deze grote berg aan het beklimmen en je weet niet wat er voor je ligt, of wat er van je verlangd wordt, of hoe je leven herschapen en opnieuw georiënteerd zal worden door de vele veranderingen die op je pad komen en die ook daadwerkelijk naar de wereld als geheel komen.

De grote waarheid onthult ook dat wat God in jou geschapen heeft niet weerspiegeld wordt in je denken, in je denkpatronen, in je gewone denken, noch in je hoogste overtuigingen of idealen. Want wie je bent is niet je geest – de geest die je elk moment van de dag in beslag neemt, de geest die je gevangen zet, waarin je woont, aan de oppervlakte van deze geest. Dat heeft de wereld je geleerd. Dat is wat je gelooft dat je moet doen, zijn en hebben om geaccepteerd te worden binnen de sociale omgeving van je familie en misschien de samenleving, of welke groepering waarmee je je maar identificeert.

Maar er is een diepere Geest binnenin je, want de grote waarheid onthult dat je bent geboren met twee geesten – een geest om mee te denken, een geest om alle details van je leven af te handelen, en vervolgens een diepere Geest, de Geest genaamd Kennis, de Geest die God heeft geschapen. Haar doel is je te leiden en te beschermen, en je mee te nemen naar de vervulling van je grotere doel waarvoor je hier bent gekomen; om je de weg te wijzen; om je naar de stappen en de drempels te leiden, naar de afspraken en de relaties die deel uitmaken van deze grotere dienst aan de mensheid.

Dit is dus een grote openbaring voor jou als je het kunt begrijpen – dat je de wereld in gezonden bent voor een groter doel en dat wie je bent niet de geest is die jou bezighoudt. Je geest probeert misschien te geloven in alles wat rechtvaardig en heilig en gepast lijkt. Je stelt jezelf misschien voor als heilige of avatar of een rechtvaardig iemand. Wat je geest ook probeert te creëren en verafgoden en aanbidden en af te wijzen en aan te prijzen gebeurt nog steeds aan de oppervlakte. Dieper daar beneden, ver onder de oppervlakte, is een grotere Geest, de Geest van Kennis, de Geest die God heeft geschapen.

Nu heeft God inderdaad jouw vermogen om te denken geschapen, hetgeen een wonderbaarlijke schepping is. Maar in al haar verwarring en gebreken, in al haar wanhoop en angst heeft de wereld jouw geest gevuld, heeft je geest geconditioneerd, heeft je denken geconditioneerd en dientengevolge je gedrag, je houding en je waarneming.

De grotere Geest binnenin je, Kennis, kan – als je leert haar te volgen en te herkennen – ook vorm geven aan jouw denken, je instelling, je overtuigingen en waarnemingen. Maar dat is over het algemeen een heel andere invloed.

Dit is een groot probleem voor mensen die geloven dat ze spiritueel zijn, dat ze een spirituele ontwikkeling ondergaan, een spirituele vernieuwing, een spiritueel onderricht. Ze proberen nog steeds de wereld te volgen en iets diepers dat mysterieuzer is binnenin henzelf. Misschien noemen ze dit de Wil van God. Misschien noemen ze dit het woord van hun grote leraar of hun heilige. Misschien noemen ze dit de Heilige Geest.

Hoe ze het ook noemen, het valt met de geest niet te beschrijven want Kennis, diep binnenin je, is de Geest die God heeft geschapen. En de geest die door de wereld is gecreëerd, nou ja, die kan dit niet vatten. Die kan het niet begrijpen. Hij kan er alleen aan toegeven en volgen.

Want Kennis is mysterieus. Ze functioneert niet volgens de voorschriften van de wereld of welke soort vindingrijkheid of rationaliteit dan ook. Uiteindelijk zal ze volkomen logisch zijn en zich ontpoppen als een perfecte gids, maar in het lange proces van opnieuw je relatie opbouwen met Kennis zal zij mysterieus en onverklaarbaar lijken. Je zult aan haar twijfelen, en vaak ook. Er zijn moment dat je haar niet wilt. Ze zal voor jou een grote overlast en een groot probleem lijken. En op andere momenten zul je erkennen dat zij het dierbaarste deel is van jezelf, het kostbaarste geschenk van de Schepper, je meest waardevolle bezit.

Alle ware spirituele ontwikkeling is opnieuw bouwen aan je relatie met Kennis en toelaten dat zij het centrum en de ware gids van je leven wordt. Zie je, ongeacht je religieuze gezindheid, ongeacht je spirituele praktijk, de waarheid van Kennis bevindt zich binnenin je. En dit is een grotere waarheid omdat het een waarheid van God is.

Je kunt deze waarheid niet veranderen. Je kunt haar niet bewerken of haar laten passen bij wat jij wilt of wat je denkt dat je moet doen, hebben of zijn. Hoe meer je probeert eraan te sleutelen, des te meer lijkt ze te ontsnappen en ontoegankelijk te worden voor jou.

Kennis binnenin je weet waarom je hier bent. Ze weet wie je moet ontmoeten in dit leven. Ze weet waar je naartoe probeert te gaan en waar je naartoe moet gaan. Ze weifelt niet. Ze is niet besluiteloos. Ze is als een grote magneet die jou in een bepaalde richting trekt.

En vanuit waar je staat, op welk moment dan ook: je zult het niet begrijpen. “Wat is deze aantrekkingskracht? Wat is dit trekken? Waarom vind ik dat ik dit moet doen? Waarom moet ik hier weg en daarnaartoe gaan? Waarom kan ik mezelf niet binden aan deze situatie? Waarom moet ik alleen op pad gaan als ik met deze mensen kan zijn? Waarom moet ik nee zeggen tegen deze kans en ja tegen die kans?”

Er zijn eigenlijk geen goede verklaringen, hoewel je het zal proberen, ja, en dat is begrijpelijk. De arme geest zal er alles aan doen om te begrijpen wat deze grotere kracht is als zij eenmaal herkend is. Maar uiteindelijk moet je intellect zwichten voor de macht van de Geest die God voor jou en binnenin jou geschapen heeft.

Want God weet waarom je hier bent, wat je hier moet doen, wie je hier moet ontmoeten en God weet van de moeilijkheden van het in de wereld zijn. Daarom heeft God je een perfect leidende Intelligentie gegeven – iets dat geheel boven het intellect uitstijgt; iets dat niet omschreven kan worden; iets dat de beperkingen en grenzen van religie, cultuur, filosofie overstijgt; iets dat niet verbasterd kan worden of toegepast voor persoonlijk gewin en rijkdom.

Want je kunt Kennis niet gebruiken om te krijgen wat je wilt. Je kunt Kennis alleen maar volgen met het besef dat ze je brengt naar waar je moet zijn en je beschermt tegen die dingen die je leven zouden kunnen absorberen en overheersen.

Als je dit werkelijk erkent, als je een plek op de berg hebt bereikt die hoog genoeg is om de waarde hiervan in te zien, zul je erkennen dat zij het hoogste geschenk is dat God je zou kunnen geven.

Want als God je alleen zou geven wat je wilde zouden je verslavingen dieper worden; je verwarring zou toenemen; je zou gehecht raken aan dingen die niet je grotere doel en aard weerspiegelen; je zou jezelf verbinden aan dingen zonder waarde of toekomst; je zou jezelf overgeven aan de eisen en verwachtingen van anderen; je zou capituleren voor de krankzinnigheid van de wereld en al haar wanhopige bezigheden en conflicten.

Een liefhebbende Schepper zou je dit niet aandoen. Net als een liefhebbende ouder het kleine kind niet iets zou geven waarmee het kind wil spelen – scherpe objecten of gevaarlijke wapens of gevaarlijke situaties.

Je bent als een kind in de wereld, zie je. Je wilt dingen die niet goed zijn voor je. Je bent bang voor dingen die je echt kunnen helpen. Je denkt dat je misschien begrijpt wie je bent en wat je aan het doen bent, maar er ligt een grote onzekerheid onder dit alles. Je wordt voortgestuwd door de verwachtingen van anderen. Je wordt gecommandeerd door je cultuur of de voorschriften van je religie. Je bent inderdaad een slaaf van andere krachten, zie je, en dit is onvermijdelijk als Kennis binnenin je niet ervaren en herontdekt kan worden.

Je zou kunnen zeggen dat Kennis, deze diepere Intelligentie het bewustzijn is dat je had voordat je in de wereld kwam en tevens de herinnering aan hen die jou de wereld in gezonden hebben, alsmede het jou geschonken inzicht waarmee je in de wereld kwam. Dit is zo volkomen anders dan je denken en overtuigingen en filosofieën en idealen. Het is een compleet andere werkelijkheid waar Wij hierover praten.

Ja, je zult het proberen te begrijpen. Ja, je zult het proberen te vatten in begrippen. Ja, je zult het proberen te laten passen bij je huidige overtuigingen en opvattingen. Maar weet je, het zal niet passen, want het heeft zijn eigen realiteit. Je kunt God niet veranderen in iets dat je wilt. Je kunt dat wat God in je heeft gelegd niet veranderen in iets wat je wilt of verkiest of denkt te moeten hebben.

Nu onthult de grote waarheid zelf andere dingen die essentieel zijn voor je begrip. Ze onthult dat je op een bepaald moment voor een bepaald doel in de wereld gekomen bent. En er zijn dingen die je moet begrijpen over deze tijd waarin je gekomen bent – dingen die zelfs de meest vooruitziende en intelligente mensen binnen jullie culturen zich nog niet gerealiseerd hebben.

Want op dit moment staat de mensheid voor de twee grootste uitdagingen ooit. Ze staat voor de uitdagingen van de Grote Golven van Verandering – Grote Golven van verandering die nu samenkomen en allemaal over de menselijke familie heen slaan: de ontwrichting van jullie natuurlijke leefomgeving; de verandering van het weer en het klimaat; het overmatig gebruik van hulpbronnen, die nu afnemen in de wereld; het risico voor de mensheid als de voedselproductie en sociale orde beginnen te veranderen – de hulpbronnen die afnemen; de onrust die steeds groter wordt. De aantasting van jullie economieën, van jullie overtuigingen, van jullie veronderstellingen, van jullie manier van leven zal zeer ingrijpend zijn en mondiaal van aard en zeker bepaalde mensen meer treffen dan anderen, maar iedereen zal erdoor getroffen worden.

Deze Grote Golven van verandering zijn in gang gezet. Sommige daarvan kunnen nu niet meer veranderd worden, en jullie zullen je moeten aanpassen aan heel andere omstandigheden. Natuurlijk zullen veel mensen zich niet aanpassen. Ze zullen vechten. Ze zullen zich verzetten. En op die manier zullen individuen, groepen en naties voor de grote verleiding komen te staan oorlog te gaan voeren over de resterende hulpbronnen.

De tweede grote uitdaging voor de mensheid is haar ontmoeting met leven van buiten de wereld, nu ze op de drempel naar de ruimte staat. Want de wereld is nu aantrekkelijk geworden voor andere rassen. De mensheid heeft een infrastructuur opgebouwd die andere rassen voor zichzelf kunnen gebruiken. En de mensheid is de natuurlijke leefomgeving aan het vernietigen, een omgeving die op prijs wordt gesteld door anderen die deze hulpbronnen voor zichzelf willen gebruiken. Want jullie zijn de inheemse volkeren van deze wereld. Dit is jullie planeet van herkomst, maar jullie lopen het risico haar kwijt te raken aan buitenaardse mogendheden, aan concurrentie van buitenaf.

Deze twee enorme krachten – de Grote Golven van verandering en jullie ontmoeting met de Grotere Gemeenschap van intelligent leven, die ook de Interventie omvat die op dit moment in de wereld gaande is en uitgevoerd wordt door die rassen die de mensheid in hun eigen voordeel zouden willen gebruiken – deze twee grote verschijnselen staan in verband met elkaar. En dit is wat jullie in de toekomst te wachten staat. Dit is wat zich zelfs nu al aan jullie begint te openbaren.

Mensen beginnen zich nu pas bewust te worden van de Grote Golven van verandering en veel mensen ontkennen dit nog of volharden in hun onwetendheid. Jullie ontmoeting met de Grotere Gemeenschap en de realiteit van de Interventie is slechts bij zeer weinig mensen in de wereld bekend.

God zou de mensheid niet zonder voorbereiding op deze twee gebeurtenissen in de steek laten, gebeurtenissen die ieder voor zich de kracht in zich hebben een eind te maken aan de menselijke beschaving, en het lot, de bestemming en het leven van alle mensen in de wereld te veranderen.

Daarom vertelt de grote waarheid je dat je in de wereld gekomen bent om te leven in een wereld die deze twee uitdagingen zal ondergaan. Of het nu je specifieke doel is er rechtstreeks mee om te moeten gaan of niet, ze zullen de omgeving scheppen waarin je leeft. Ze zullen de omstandigheden van je leven veranderen. En ze zullen een beroep doen op Kennis binnenin je om tevoorschijn te komen.

In alle ernst, met de enorme dreiging die zij vormen voor de menselijke soevereiniteit en vrijheid in deze wereld – zullen zij op zichzelf ook een oproep zijn voor jou, een oproep om te ontwaken uit je droom van zelf-obsessie en zelfvervulling, om te ontwaken uit die dingen die je nu beknotten om te antwoorden op een grotere realiteit in jullie wereld.

Je beseft nog niet dat deze twee grote uitdagingen, de grootste waar de mensheid tot dusverre ooit mee te maken heeft gehad, juist die zaken zijn die je grotere doel dat je hier gebracht heeft naar boven kunnen roepen en een dramatische verschuiving binnenin jezelf teweeg kunnen brengen: van iemand die bepaald wordt door sociale conditionering naar iemand die geleid wordt door het licht van Kennis.

De grote waarheid van jullie tijd is dat jullie met de Grote Golven van verandering en de realiteiten van de Grotere Gemeenschap geconfronteerd zullen worden – de Grotere Gemeenschap die intelligent leven in het universum vertegenwoordigt en die jullie als opkomend ras onder ogen moeten zien en leren begrijpen. Want dit is een realiteit die nog nooit eerder op deze manier naar de wereld gebracht is.

Jullie lijken voortreffelijk in jullie eigen wereld, ook al zijn jullie zorgeloze beheerders van de wereld zelf geweest, maar in de Grote Gemeenschap zijn jullie slechts een zwak, verdeeld ras en dat maakt jullie ontzettend kwetsbaar. Jullie zijn jullie vermogen om in de toekomst zelfvoorzienend te zijn aan het vernietigen, hetgeen jullie eveneens ongelooflijk kwetsbaar maakt in het universum. Jullie zijn enorm bijgelovig, voelen jezelf belangrijk en beseffen daardoor niet de ware betekenis van een buitenaardse aanwezigheid in jullie wereld. Jullie denken dat die hier is om jullie te behagen, te redden of te erkennen en jullie zien niet in dat zij louter concurrentie vertegenwoordigt, hetgeen op zich een realiteit is van de natuur, van de fysieke realiteit.

Alleen God kan jullie voorbereiden op deze twee grote gebeurtenissen. Jullie weten zelf niet wat je moet doen. Jullie hebben misschien boeiende ideeën of veelbelovende dingen die jullie bezighouden, maar jullie weten niet hoe je je moet voorbereiden. Jullie weten niet waar je je op moet voorbereiden. En als jullie de werkelijke situatie zouden herkennen zouden jullie overweldigd kunnen raken en de moed kunnen verliezen, capituleren en in wanhoop vervallen.

Want zonder Kennis om je te leiden en je door de onvoorspelbare en onzekere toekomst die voor je ligt te brengen zul je ofwel weglopen en proberen je te verstoppen, of je zult vechten en een destructieve kracht in de wereld worden, of je valt gewoon neer en geeft je uit wanhoop over.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld, zie je, voor deze grote tijden, deze hoge drempel waar de mensheid voor staat. Het gevolg van het vernietigen en misbruiken van de wereld, en het gevolg van haar evolutie die haar uiteindelijk zou brengen in de Grotere Gemeenschap zelf – alleen God kan jullie op deze dingen voorbereiden. En daarom is er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld.

Alles wat de Schepper van al het leven hiervóór aan de mensheid heeft gegeven, wat van buitengewoon grote waarde is en wat slechts gedeeltelijk is gerealiseerd en uitgevoerd, dit op zich zou niet voldoende zijn om jullie voor te bereiden op de Grote Golven van verandering of voor de realiteiten van de Grotere Gemeenschap zelf.

Misschien lijken deze twee grote gebeurtenissen niet relevant te zijn voor jullie huidige gedachten, plannen en ideeën, maar dat is omdat jullie gedachten, plannen en ideeën niet gegrond zijn in de realiteit. Om in deze wereld te leven moeten jullie je voorbereiden om in het moment te leven en je tegelijkertijd voorbereiden op de toekomst. Dit is nodig zodat jullie kunnen overleven en gedijen onder deze omstandigheden – in een wereld vol conflicten, een wereld vol verandering, in een wereld vol gevolgen.

Misschien zal jouw grotere doel alleen maar relevant zijn om te voorzien in de behoeften van een of twee mensen of dingen die specifiek in jouw leefomgeving zijn, maar zij zullen allemaal worden beïnvloed door deze twee grote gebeurtenissen.

Daarom onthult de grote waarheid dat je, om jezelf te kunnen begrijpen, de grote gebeurtenissen van jullie tijd moet begrijpen. Om jezelf te kunnen begrijpen moet je dit bredere perspectief hebben, anders herken je de context niet waarin Kennis binnenin je kan opkomen en haar relevantie en belang aan jou kan bewijzen en laten zien.

God weet dat je nog niet klaar bent. God weet dat je bezig bent. Je bent geobsedeerd door andere dingen. Je reageert op kleine problemen en niet op grote. God weet dat je niet vrij bent om Kennis te volgen waar ze je heen zal leiden en wat ze van je zal vragen. God weet wat er aankomt.

Je kunt er niet om heen. Weglopen en je verstoppen maakt je alleen maar kwetsbaarder. Doen alsof het niet bestaat maakt je leven kwetsbaarder en [jouzelf] niet in staat te antwoorden. Tegen deze Openbaring betogen en strijden laat alleen maar je zwakte en je eigen besluiteloosheid zien. Vasthouden aan wat je wilt is klein, zwak en ongeschikt blijven. Misschien werkte het tot op zekere hoogte in het verleden, maar nu zal het niet voldoende zijn.

De Grote Golven van verandering komen eraan. Ze slaan al op jullie kust. Ze vernietigen reeds jullie oogsten. Ze treffen reeds mensen over de hele wereld. Ze doen al afbreuk aan je veiligheid.

En er is een Grotere Duisternis in de wereld. Er is een buitenaardse aanwezigheid hier die gevaarlijk is voor de mensheid, een aanwezigheid die zichzelf presenteert als weldadig, maar die kwade bedoelingen heeft met de mensheid.

Kennis binnenin je weet deze dingen. Ze zal op deze dingen reageren. En ze zal op alles in je leven reageren wat je dichterbij het grotere doel kan brengen dat je hierheen heeft gebracht. Want de behoefte van je ziel, die veel diepgaander en wezenlijker is dan enige van jouw psychologische of emotionele behoeften, is om je doel te vervullen waarvoor je bent gekomen. Als je eenmaal voldoende voedsel, water, onderdak en veiligheid hebt wordt dit jouw focus in het leven.

Er zijn veel mensen vandaag de dag die deze focus niet eens kunnen hebben, want zij beschikken niet over de essentiële middelen om aan voedsel, water, onderdak en veiligheid te komen. Maar voor hen die daarover wel beschikken is dit hun roeping. Dienstbaarheid is het doel waarvoor ze gekomen zijn.

Dit is een grotere waarheid over jouw leven. Het maakt niet uit welk standpunt je erover inneemt, het blijft de grote waarheid over je leven. Wat je houding ook is ten opzichte van de wereld – je haat tegen de wereld, je afwijzing van de wereld, je boosheid jegens de wereld – deze twee grote gebeurtenissen vinden nu plaats en zullen de toekomst bepalen.

Hoe de mensheid antwoordt, de mate waarin de mensheid zich in haar antwoord kan verenigen, de mate waarin de mensheid haar eindeloze conflicten kan beëindigen en zich kan voorbereiden op het stabiliseren van de wereld en haar toekomst in de Grotere Gemeenschap als een vrij en zelf-beschikkend ras – dit is de enige grote kans voor de mensheid om zich in haar eigen belang te verenigen, om zich vanuit noodzaak de verenigen, om zich te verenigen omdat er geen echt alternatief is.

Zie je, als naties en groepen zich niet verenigen op grond van de erkenning van de grotere waarheid zullen ze daartoe onder zware omstandigheden gedwongen worden. En als ze hierin niet slagen zullen ze simpelweg verzwakken en overwonnen worden.

Misschien voel je je op dit moment ongerust over de toekomst. Misschien kijk je op dit moment naar de wereld en voel je grote bezorgdheid. Misschien voel je je op dit moment in je leven onzeker over wat er gaat gebeuren en wat je moet doen.

Als dit in jouw ervaring waar is is dit heel belangrijk, zie je. Want dit zijn de tekenen, in jezelf en vanuit de wereld, die je zeggen dat je moet oppassen, dat je er kennis van moet nemen, dat je je aandacht moet focussen, dat je moet loskomen van andere obsessies en je moet concentreren op je leven en je relaties en je vermogen je voor te bereiden op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden.

Mocht je in staat zijn hierop adequaat te antwoorden dan zul je beseffen dat je het antwoord niet hebt, dat je misschien slechts gedeeltelijke oplossingen hebt voor onderdelen, maar dat je het antwoord niet hebt, dat het antwoord moet komen van een grotere kracht in je leven, een grotere kracht die God je gegeven heeft, een grotere kracht die zelfs nu binnenin je huist.

Als je deze woorden kunt horen zullen ze je een duidelijker beeld van je leven beginnen te geven – een diepgaander begrip van waar je bent; de verandering die je teweeg moet brengen; hoe je jezelf moet heroriënteren; hoe je je betrokkenheid met de wereld moet zien, je relaties, de veiligheid van je gezin, je cultuur en de grote problemen die zich nu voor de mensheid ontvouwen.

Al deze grote problemen vormen de realiteit van de natuur – de verwoesting van het systeem dat jullie leven hier op Aarde ondersteunt en het omgaan met concurrentie van buiten de wereld. Dit is allemaal natuur, zie je. Dit is allemaal onderdeel van de natuur. Dit maakt allemaal deel uit van het leven. Als je de natuur begrijpt zul je zien dat wedijver onderdeel is van de natuur. En je zult zien dat als je misbruik maakt van jullie leefomgeving of haar uitput die niet in staat zal zijn jullie voldoende te onderhouden.

Er zijn veel oplossingen die aangedragen moeten worden, zowel technologische als niet-technologische. Maar er moet een grote verandering van hart komen; een grote verandering van focus; een grote eensgezindheid van de menselijke geest; een grote eenheid van volkeren die geconfronteerd worden met gemeenschappelijke bedreigingen, gemeenschappelijke gevaren en een gemeenschappelijk lot.

Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld omdat er een waarschuwing, een zegening en een voorbereiding moet komen. God zal de mensheid niet vergeten als ze ten prooi valt aan haar eigen wangedrag en het ingrijpen van anderen. Maar God kan alleen maar spreken tot datgene wat God in jou heeft geschapen, en alleen wat God in jou heeft geschapen kan volledig antwoorden op dat wat God wil voor de mensheid.

Het is Gods Wil voor de mensheid dat jullie de wereld weer stabiel maken, dat jullie een balans vinden tussen de wereld en jullie gebruik ervan. En het is Gods Wil dat jullie opkomen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven als een vrij en autonoom ras.

Maar zie je, wat God wil is niet hetzelfde als wat de mensen willen. Daarom leven jullie in Afscheiding omdat jullie dingen voor jezelf willen die God niet bedoeld had. Daarom zijn jullie in conflict en is dit de bron van al jullie conflicten. Dit is de reden waarom de behoeften van de ziel onvervuld blijven. Dit is waarom jullie de wereld zien zoals ze is. De Wil van God moet nu wedijveren met andere intenties en dat creëert de realiteit van het leven op het niveau van de fysieke werkelijkheid.

Denk niet dat de uitkomst simpelweg de Wil van God vertegenwoordigt, want de uitkomst wordt bepaald door of de Wil van God ervaren, tot uitdrukking gebracht en gerealiseerd kan worden of niet. Als de mensheid faalt, faalt ze op eigen gezag. Als de mensheid slaagt zal ze slagen op eigen krachten en op de kracht die God in iedere persoon heeft geplaatst, het grote geschenk dat God gegeven heeft aan een worstelende mensheid.

Je zegt misschien: “Nou, hoe zit dat met religie? Maakt de grote waarheid deel uit van wat religie onderwijst?” Wat religie onderwijst is voor een groot deel wat de mensheid heeft toegepast. Hoewel iedere religie is ontstaan met een zuivere boodschap en een zuivere intentie, zijn ze allemaal ten prooi gevallen aan menselijke manipulatie; aan manipulatie door de staat; aan toe-eigening door egoïstische, misleide individuen. Wat zuiver is blijft zuiver in alle religies, maar wat zuiver is, kan nu moeilijk te vinden zijn. Daarom moet er een Nieuwe Boodschap zijn. En deze moet worden in haar zuivere vorm begrepen en gepresenteerd worden.

Want de mensheid heeft nu geen tijd meer om door eeuwen verwerping en aanpassing te komen tot een Nieuwe Openbaring. Jullie hebben daarvoor de tijd niet. De toekomst van de mensheid zal binnen de komende decennia bepaald worden. Jullie hebben de tijd niet.

In je hart weet je dat dit waar is en dat maakt deel uit van je ongerustheid, nu tijd van essentieel belang is – de tijd die je hebt om je grotere doel en roeping in de wereld te realiseren; om de Stappen naar Kennis te nemen; om te leren hoe je Kennis van alle andere krachten in je geest kunt onderscheiden, van alle invloeden in je leven; om je te laten leiden door Kennis; om Kennis zichzelf te laten uitdrukken door jou; om je leven opnieuw vorm te laten geven in het licht van Kennis die God je gegeven heeft.

Dit is niet alleen voor jouw redding. Dit staat voor de ware belofte en de ware kracht van de mensheid. Dit staat voor jouw geschenk, het geschenk van je leven en bijdrage nu de mensheid op deze grote drempel staat.