De Hervorming

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (right-click to download)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 18 januari 2014
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Het is duidelijk dat er in de wereld een grote hervorming moet plaatsvinden om zich voor te bereiden op de grote verandering die op komst is – de grote verandering in het milieu, de grote economische en sociale verandering, en alle gevaren en mogelijkheden die daarmee gepaard gaan.

Het is duidelijk dat er een grote hervorming moet komen als de mensheid het risico wil vermijden op aanhoudende oorlog en conflicten over wie toegang krijgt tot de resterende grondstoffen in een leeggehaalde wereld.

Het is duidelijk dat er zoveel moet veranderen en vernieuwd en opnieuw gedaan en hersteld moet worden. Er moet een einde komen aan het eindeloze streven van de mensheid naar groei en consumptie, wil zij echte stabiliteit tot stand brengen in een wereld in verval. En er moet een verregaande samenwerking komen tussen de naties en de volkeren om hier echte verandering tot stand te brengen – de grote hervorming in de wereld die moet plaatsvinden.

De mensheid staat op de drempel van een universum vol intelligent leven. Een Interventie is al begonnen met ernstige gevolgen. Het is de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis, maar de mensheid is zich er niet van bewust en er niet op voorbereid.

Dit is de uiterlijke hervorming die van het grootste belang is. Zij is belangrijker dan kunst of cultuur. Ze is belangrijker dan eenvoudige uitvindingen voor het plezier van de mensheid. Ze is met zekerheid belangrijker dan alles wat je kunt bedenken.

Maar deze uiterlijke hervorming moet gepaard gaan met een innerlijke hervorming – een verandering van ideeën, een verandering van focus en richting, niet alleen voor een heilige hier of daar, want zij zullen niet de kracht hebben om de koers van de mensheid te veranderen. Het moet gebeuren in de geesten en harten van velen – niet van iedereen, want dat is niet mogelijk, maar van velen.

Daarom heeft God een Nieuwe Openbaring in de wereld gezonden, zodat deze hervorming in de mensen kan plaatsvinden, om hen voor te bereiden op een toekomst die anders zal zijn dan het verleden, en zodat zij de grote kracht van het goede in de wereld kunnen zijn die zij, ieder van hen, bedoeld waren te zijn.

Want God werkt in de wereld via individuen, werkend van binnenuit. Dit is het ware bewijs van de Goddelijke Aanwezigheid en Kracht. Want God heeft jou, die in Afscheiding leeft, de vrijheid gegeven om je koers te kiezen en je wereld te veranderen, ten goede of ten kwade. God zal hier ingrijpen, maar Gods Kracht en Aanwezigheid is beschikbaar voor allen die er oprecht naar zoeken in een staat van bescheidenheid en ware dienstbaarheid.

Maar dit vereist een hervorming binnenin het individu – een verandering van gedachten, een verschuiving van het accent – want zoeken naar persoonlijke vervulling en bevrediging in een wereld in verval is in het beste geval een hopeloze onderneming en uiteindelijk zeker een tragedie. Want het zal niets anders opleveren dan wanhoop en teleurstelling.

God red je van een hopeloos streven en geeft je de basis voor een grootser en werkelijk vervullend leven – vervullend voor je diepere natuur, vervullend voor je ziel. Maar dit leven is voor een groter doel in de wereld. Want geluk alleen kan niet je doel zijn – niet als je eerlijk bent, niet als je de ware aard van je grotere doel hier begrijpt.

Geluk is een bijproduct, een gevolg van een waarachtig en authentiek leven. En een waarachtig en authentiek leven is gebaseerd op het grotere doel dat je hebt kunnen ontdekken, hebt kunnen aanvaarden en hebt kunnen volgen. Daarom heeft God een grotere Intelligentie binnenin jou geplaatst, een Intelligentie die Wij Kennis noemen.

Want jij kunt jezelf niet hervormen. Je kunt zelf de wereld niet eens hervormen, want je hebt niet de macht om dit te doen. En dit zou alleen maar leiden tot verwarring, frustratie en teleurstelling.

Daarom worden mensen zo boos op de wereld en opstandig en revolutionair, omdat ze niet in staat zijn geweest de Kennis te vinden en te volgen die God binnenin hen heeft geplaatst om te volgen, die op een andere manier aan verandering werkt – van mens tot mens, sprekend tot groepen mensen, een dieper geweten voedend, de opkomst van Kennis ondersteunend in iedereen om hen heen.

Want het is Kennis die jou de kracht, de helderheid en de nederigheid geeft om je specifieke rol te vervullen. En zij zal niet worden verward met persoonlijke ambitie of persoonlijke wrok tegen de wereld. Zij zal hierdoor niet worden aangetast, want haar motief is zuiver. Ze wordt niet geleid door woede, frustratie of wrevel. Zij wordt niet geleid door de poging je afgescheiden leven bevredigend te maken. Want dat kan nooit echt bevredigend zijn zonder deze kracht en aanwezigheid die bij je is om je te leiden, je te beschermen en je voorwaarts te leiden.

Hier begint de Hemelse Kracht door jou te werken. Maar je kunt hier niet passief zijn, want dit zal een beroep op je doen om je leven te hervormen – om je motieven, je verplichtingen, je doelen, je grieven en je vermaningen in twijfel te trekken. Denk niet dat je begrijpt wat dit betekent, want je kunt alleen maar deze reis maken. Je kunt niet aan het begin staan en het begrijpen of denken dat je weet wat het betekent of wat het voor jou en anderen zal betekenen.

Want dit is een berg die beklommen moet worden. Hoewel de filosofen aan de voet van deze berg verzameld kunnen zijn, zullen alleen zij die hem beklimmen begrijpen wat hier werkelijk voor nodig is en wat dit betekent. Dit is geen zinloze onderneming, want het is een beklimming, een progressie. Tijdens deze vooruitgang begin je die dingen af te leggen die onnodig en belastend zijn en die je doel nu niet dienen, terwijl je een grotere Roeping aanvaardt.

De Heer van het universum heeft aan deze wereld de oude voorbereiding gegeven, een voorbereiding die ook werd gegeven aan ontelbare andere werelden en rassen voor jullie, rassen die zelfs al bestonden voordat de mensheid op deze wereld aanwezig was. Zij is oud, zo oud dat je niet eens de oorsprong ervan kunt vaststellen. Want de Heer van het universum heeft een Plan om allen te redden die in Afscheiding leven, levend binnen miljarden verschillende rassen in een uitgestrekt universum.

Hoe kan iemand dit überhaupt begrijpen? Het is dwaas en arrogant om aan te nemen dat je dat kunt. Maar de genade en de kracht hiervan is nu bij je, verborgen en vergeten in de oeroude leer uit de antieke oudheid, behalve voor de enkelingen die haar konden herkennen en haar uitdaging en haar grote zegen konden ontvangen.

God roept nu de hele mensheid op om zich voor te bereiden op de grote verandering die op de wereld afkomt en op de ontmoeting met intelligent leven in het heelal – de twee grootste gebeurtenissen in de hele menselijke geschiedenis, de twee meest ingrijpende gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis, die ieder het vermogen hebben om de menselijke beschaving te vernietigen, en die ieder het vermogen hebben om een grotere betrokkenheid en een grotere toekomst voor de menselijke familie te genereren.

Het is een reeks van grote beslissingen, zie je, die moeten worden genomen in de geesten en harten van genoeg mensen. Want de regeringen zullen niet handelen zonder deze grote verandering in de mensen. De regeringen dienen zichzelf en de belangen die hen steunen. Ze leven voor het moment, en doen alles op een opportunistische manier. Maar hier is geen sprake van voorbereiding op de toekomst. Hier is geen sprake van wijze raad. Het enige wat er gebeurt is het verstevigen van de afbrokkelende structuren en fundamenten. Er wordt geen nieuw fundament gebouwd.

Daarom moet de grote hervorming beginnen bij jou en bij anderen zoals jij die reageren op Gods Nieuwe Boodschap voor de wereld. Want alleen die brengt de ware helderheid over wat er moet gebeuren. In eenvoudige bewoordingen, met grote verduidelijking en herhaling, brengt zij jou en alle anderen in alle naties en stammen, de grote kans om de waardigheid en de kracht te herstellen die het geboorterecht is van ieder mens.

Alleen de Wil en de Kracht van de Hemel kan dit bewerkstelligen. Zij is niet gebouwd op menselijk vernuft of slimheid. Het gaat zelfs verder dan het begrip inspiratie. Want het is inderdaad de Wil en Kracht van de Hemel die nu rechtstreeks tot jou spreekt, in de Stem van Openbaring, en je voorbereidt om je leven te hervormen zodat je meer dienstbaar kunt zijn in een wereld waarvan de behoeften met de dag groter worden.

De nood is zo hoog. De urgentie neemt toe. Je kunt het voelen. Het is je rusteloosheid. Het is dat wat je oproept tot een grotere dienstverlening. Het is je ongeduld met kleine en dwaze dingen, want je tijd is kostbaar, je beslissingen hebben gevolgen, en de Hemel roept je nu op om dwaze kleine dingen en kleine wrokgevoelens en ijdele bezigheden achterwege te laten die je alleen maar op een dwaalspoor brengen en je grote kans om in de wereld te zijn op dit moment, onder deze omstandigheden, verspillen.

Geroepen worden betekent voorbereid zijn. Voorbereid zijn betekent een grote hervorming, niet alleen in je uiterlijke leven, maar in je beleving van je eigen aard en bestemming; een grote verschuiving van een leven van angst en hebzucht, ambitie en voortdurende ergernis, naar een leven met een dieper doel; het veranderen van je perceptie – de manier waarop je naar alle dingen kijkt, de manier waarop je reageert op moeilijkheden en teleurstelling, de manier waarop je fouten herkent en deze gebruikt voor je eigen wijsheid en voorbereiding.

Dit is het perfecte tegengif voor schuld en schaamte en eindeloze spijt, want alleen met dit grotere gevoel van doelgerichtheid kun je de verspilde jaren van je leven gebruiken en deze omzetten in de vorming van een grotere wijsheid en daarmee een groter geschenk aan anderen.

De Boodschapper is in de wereld – hij die 30 jaar lang de grootste en meest volledige Openbaring heeft ontvangen die ooit aan de menselijke familie is gegeven. Hij is een bescheiden man; een eenvoudige man; een man zonder pretentie; een man zonder een verheven positie in de wereld; een man die sterk, moedig en ethisch is. Maar hij is nu een oudere man, en je zou hem moeten ontmoeten als je kunt en zijn woorden horen. Want een deel van de Openbaring zit binnenin hem – die alleen hij kan uitspreken, die alleen hij kan uitdrukken, want zijn leven in de wereld maakt deel uit van de Openbaring.

Ga dan niet tekeer tegen de wereld. Klaag niet eindeloos. Schud niet met je hoofd vanwege het gevoel dat alles uit elkaar valt of in wanorde raakt. Je bent hier niet naartoe gezonden om de wereld te veroordelen of om haar criticus te zijn. Je bent niet hierheen gezonden om eindeloos te klagen over ieder klein dingetje, jij wiens leven al op zoveel manieren zo prachtig werkt. Dit klagen, deze wanhoop, deze diepe angst, deze woede, deze wrok moet worden getransformeerd in een groter gevoel van doelgerichtheid en liefde voor de mensen, moed, mededogen en geduld.

Dit is de transformatie, zie je. Je kunt dit niet zelf doen, want je hebt de kracht van Kennis nodig. Zij zal je de kracht, de richting en de helderheid geven om de vele beslissingen te nemen die je moet nemen, die je in staat zullen stellen een echte ommekeer in je leven te teweeg te brengen.

Zo redt God je van een leeg en uitzichtloos bestaan hier. Zo vindt God je als een stip op de oceaan, en brengt je naar de kust waar je leven werkelijk tot uitdrukking moet komen.

De verlossing gebeurt van binnenuit. De hervorming gebeurt van binnenuit. De wereld wordt gezegend als je in het reine komt met je ware aard en de balans opmaakt van waar je nu staat. Want wat je de wereld te geven hebt is belangrijker dan je wensen, je hoop, je gebeden, je woorden. Het is de demonstratie van een grootser leven dat je kunt opeisen en waarop je je kunt voorbereiden.

Van hieruit, kan de Kracht van de Hemel door je heen bewegen om anderen te inspireren, om anderen aan te moedigen, om een tegengif en een tegenwicht te bieden voor de groeiende wanhoop, verwarring en woede die nu overal onder de volkeren omhoogkomen.

Angst neemt toe in de wereld, want overal voelen mensen aan dat de toekomst zwaar zal zijn, tenzij er grote dingen kunnen gebeuren, tenzij de koers van de mensheid kan worden veranderd, tenzij er genoeg mensen deze voorbereiding hebben ondergaan om de neiging van de mensheid te overwinnen om te vechten en met zichzelf te worstelen.

Hier ben je niet alleen maar op zoek naar vrede, want vrede en verandering bestaan niet tegelijkertijd. Want verandering is tumultueus. Ze is uitdagend. Ze is verstorend. Ze vereist moed en oprechte eigen inzet. Vrede is het resultaat, maar het proces om haar te bereiken is tumultueus. Eis of verwacht daarom geen vrede, maar streef ernaar om het authentieke leven te leven waarvoor je hierheen bent gezonden. Dit is de hervorming. Die moet binnenin jezelf en om je heen gebeuren.

Het is niet zo dat je 20 jaar bezig bent jezelf te perfectioneren en dan iets voor de wereld kunt doen. Want je doet iets voor de wereld iedere keer wanneer je Kennis herkent en volgt. Je versterkt de kracht van Kennis in de wereld. En je handelingen en je zelfexpressie zullen andere mensen zegenen en harmoniseren, die alleen maar verdriet, angst en spanning van de wereld om hen heen aantreffen.

God stuurt je deze berg op zodat je tot de wereld kunt spreken, zodat je de geesten en harten van anderen zodanig kunt raken dat de hervorming in hen kan beginnen. Dit zal op natuurlijke wijze via jou gebeuren, zonder dat je een plan of een methode of een proces hoeft te creëren. Want God heeft voorzien in de weg via de Stappen naar Kennis en het grote Leerplan in hervorming dat de kern vormt van Gods nieuwe geschenk aan de mensheid.

Grote verandering moet tot stand worden gebracht door de inspanningen van veel mensen. Een groot mededogen moet hun inspanningen drijven – een groot doel, een grote kracht, een grote vastberadenheid – om hen te bevrijden van alles wat hen voorheen tegenhield, om hen te bevrijden van verslaving en wanhoop, verwarring en een onjuiste bestemming van hun leven en hun kostbare tijd hier op Aarde. Zij werden verlost door de hervorming. Zij werken nu in harmonie met de Hemel. Hier geven zij hun leven niet aan God, maar staan God toe om hen te leiden via de kracht en aanwezigheid van Kennis, een kracht en aanwezigheid die voorbij het domein van het intellect en voorbij alle menselijk begrip bestaan. Hier moet je intellect dienen en niet proberen een meester te zijn, want het kan nooit de meester zijn.

Dit is de hervorming die de grootste kracht heeft. Denk aan de hervorming waarover Jezus, Boeddha en Mohammed en vele andere grote leraren spraken en hoe die de mensheid heeft verheven en in de loop van de geschiedenis behoed heeft voor een totale ramp.

Hoewel de godsdienst op ernstige wijze is vervalst en misbruikt, is de geest van de hervorming levend gehouden. Dat maakt de menselijke familie veelbelovend in een universum waar Kennis zeldzaam is, in een universum waar vrijheid zeldzaam is, in een universum waar de mensheid, als zij deze grote voorbereiding op de nieuwe wereld kan ondergaan, een groter geschenk te geven heeft aan vele rassen die in totale slavernij leven.

Je kent het belang van je leven en van deze tijd niet. De tijden zijn perfect om je grotere gaven uit je op te roepen. Veroordeel ze niet. De situatie is perfect. Daarom ben je gekomen. Je bent hier niet gekomen om eindeloos op het strand te liggen en plezier en ontsnapping te zoeken. Hiervoor ben je gekomen, dit grotere doel, deze grotere invulling van je leven. Je kwam voor de hervorming. Iedereen is gekomen voor de hervorming.

Moge de kracht hiervan je beginnen te tonen dat je bestemd bent voor een grootser leven en dat je dit niet voor jezelf kunt creëren. Het is geen product van je vindingrijkheid of slimheid. Het is iets dat op natuurlijke wijze binnenin je moet en binnenin je zal ontstaan als je de Stappen naar Kennis neemt, als je in staat bent Gods grote geschenk voor de mensheid te zien – de grote opheldering dat het brengt, de grote eenheid waartoe het oproept, en de grote uitdagingen dat het nu voor het eerst onthult.