Armoede

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 10 September 2014
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Armoede – de armoede van de Ziel, de armoede van het lichaam, de armoede van het isolement, de armoede van afscheiding van anderen. Armoede neemt zoveel vormen aan – sommige zichtbaar, andere onzichtbaar, sommige duidelijk, andere onduidelijk.

Het is de toestand van leven in Afscheiding. Want armoede is niet alleen een toestand van hen die weinig hebben om zichzelf te onderhouden. Het is de toestand van leven in Afscheiding.

Totdat je de grotere stem kunt vinden die God in je heeft geplaatst om te volgen, zul je armoede ervaren. Zelfs als je alles bezit wat je materieel nodig hebt, ben je nog steeds arm. Zelfs als je in weelde leeft is je leven leeg, zonder werkelijke betekenis en richting.

Deze armoede is wijdverbreid en treft mensen op elk niveau van het materiele welzijn. Helaas, de armoede van de rijken wordt nu zo goed verborgen, overdekt met al hun ambities en verworvenheden, hun verwennerijen, hun fantasieën, waardoor het lijkt alsof ze rijkdom, comfort en luxe hebben terwijl het, in feite, allemaal een dekmantel voor armoede is. Ze denken dat ze door God gezegend zijn – zij die zichzelf gegeven hebben ten koste van anderen, zij die niet genoeg teruggeven aan de wereld.

Maar God heeft medelijden met de rijken die het geschenk niet kunnen vinden die de relatieve vrijheid hen zou bieden. Zij kunnen tragischer zijn dan de armen, van wie de behoeften duidelijk zijn en gemakkelijker vervuld kunnen worden.

Het is een reis naar de vrijheid, helemaal, op elk niveau van de samenleving, op elk niveau van persoonlijk welzijn, op elk niveau van welvaart. Want velen die aan bittere armoede zijn ontsnapt, komen terecht in een wereld van persoonlijke zoektocht en uitspattingen, een persoonlijke ontsnapping aan de hardheid van het bestaan. Zij zullen leven in een wereld van verworven bezit, een wereld van de zoektocht naar romantiek, een wereld van fantasie en genotzucht.

Wat heeft hun rijkdom, wat heeft hun pas ontdekte welvaart hun gebracht, anders dan een verdieping van hun huidige dilemma, want nu wordt hun armoede meer verhuld, hoewel zij hen nog steeds achtervolgt. Nu zijn ze minder in staat met een open geest en een open hart met zichzelf en anderen om te gaan, want hun armoede blijft, en ze hebben nu nieuwe manieren gevonden om te vluchten, waarbij ze altijd proberen weg te lopen van hun kernervaring. Dit is armoede.

De volkeren van de wereld die geen onderdak en voedsel en geen veiligheid en gezondheidszorg kunnen vinden, zij allen hebben hulp nodig. Het is de roeping van de rijken om voorzieningen te treffen tegen armoede op dit niveau.

Je hebt geen tweede huis nodig of een vijfde auto of dure juwelen of horloges of kleding wanneer degenen, die nu onder je hoede zijn, hongerlijden en worstelen om te overleven. Je rijkdom is nu een middel dat in de eerste plaats aan de wereld moet worden teruggegeven.

Sta jezelf een beetje comfort toe in een bescheiden leven. Neem de vrijheid om de echte betekenis van je leven te ontdekken nu je je niet meer dagelijks hoeft uit te sloven om te overleven.

Maak van deze gelegenheid gebruik om Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld te ontvangen, die alle voorgaande Openbaringen van God zal versterken, die jullie allemaal – individueel en gezamenlijk – terugroepen tot jullie diepere verantwoordelijkheid en doel om in de wereld te zijn.

De rijken moeten voor de armen zorgen, en de armen moeten elkaar helpen zoveel als zij kunnen.

Denk niet dat je in de hemel in de gunst zult komen als je deze verantwoordelijkheid uit de weg gaat. Vooral voor de rijken is dit een grote verantwoordelijkheid.

Je zult veel goeds kunnen doen in de wereld met wat je hebt, en het zal je je integriteit en je zelfrespect teruggeven. Het zal je een gevoel van waarde en betekenis teruggeven en je de ervaring geven dat je inderdaad vanuit de Hemel gezonden bent om dit alles te geven aan een worstelende mensheid.

Iedereen in de wereld zit op hetzelfde grote schip dat Aarde heet. Als een deel van het schip in verval raakt, als een deel van de bemanning niet gevoed en ondersteund wordt, nou, dan wordt het hele schip bedreigd.

Je kunt niet gewoon maar als een regionaal iemand denken of een plaatselijke identiteit aannemen, want je bent nu afhankelijk van dingen uit de hele wereld. En de gesteldheid van naties ver van jou vandaan zal bepalen hoe jouw leven er zowel nu als in de tijden die komen zal uitzien, dat is zeker zo.

De reis naar de vrijheid is de reis uit de armoede. In het begin is het de vrijheid om voedsel, water, onderdak, veiligheid en gezondheidszorg te krijgen, en de mogelijkheid om een basisopleiding te volgen – een groot doel voor zo’n groot deel van de menselijke familie. En het zal in de toekomst een nog groter percentage van de menselijke familie worden als de Grote Golven van verandering over de wereld komen, de grote verandering die slechts weinigen begrijpen of kunnen herkennen, zelfs op dit moment.

Wanneer je eenmaal voldoende aan deze voorwaarden hebt voldaan, kun je zien hoe je ontwikkeling je kan dienen om een echte bijdrage te leveren in de wereld en om een deel van je groeiende welvaart te gebruiken om anderen te helpen en hen de kans te geven om de basisbehoeften van het leven te vervullen.

Want je moet begrijpen dat de armoede van de mensheid datgene is wat een groot deel van
de mensheid primitief en verdeeld houdt, en haar berooft van haar grote progressieve vooruitgang die zij nodig zal hebben in een wereld in verval, in een wereld van afnemende grondstoffen, extreme weersomstandigheden en economische beroering.

De grote artsen, de grote opvoeders, de grote politici, de grote dienaren van de mensheid kunnen niet voortkomen uit grote armoede, want daarin zitten ze verstrikt, begrijp je?

Hetzelfde probleem geldt voor de vrouwen in de wereld, van wie de meesten gevangen zitten in huiselijke omstandigheden waaruit zij niet kunnen ontsnappen. Zij kunnen niet vooruitkomen en zich ontwikkelen en de hele menselijke familie zal daaronder lijden. De genialiteit, de kracht, de vindingrijkheid, de toewijding aan hogere doelen en grotere doelstellingen zullen niet worden gerealiseerd als mensen niet aan deze omstandigheden kunnen ontsnappen.

De toekomst van de wereld kan niet worden overgelaten aan een paar rijke geïnspireerde individuen. Een groot aantal zal nodig zijn om het tij te keren tegen de desintegratie en het falen van de menselijke beschaving.

Het geven zal moeten toenemen, maar zij die kunnen geven moeten eerst ontvangen. Zij moeten de basisbehoeften van het leven ontvangen. Zij moeten hoger onderwijs ontvangen. En zij moeten inzien dat de wereld er niet is om hen simpelweg te voorzien van al hun pleziertjes en genoegens, maar om hen de gelegenheid te geven om hier een werkelijk verschil te maken, want alleen dat zal de diepere behoefte van de Ziel bevredigen.

Wanneer de Ziel niet tevreden is, zal niets je tevredenstellen. Je kunt zoveel bezitten als je kunt vergaren en meer. Het zal je niet bevredigen. Je zult altijd meer willen, eindeloos meer willen, eindeloos, omdat je Ziel niet tevreden is.

Het is een leegte die je niet kunt vullen met bezittingen of met romantiek of met spannende avonturen of met eindeloze ervaringen in de wereld. Zij kan alleen vervuld worden door de diepere intelligentie die God je gegeven heeft te herkennen, en alleen dat kan jou de kracht en de vastberadenheid geven om je leven te verheffen en te leiden naar een grootser leven van dienstbaarheid en vervulling in de wereld.

Dat kan alleen door een echte bijdrage te leveren en niet alleen maar als een sprinkhaan op het land te zijn, die alles wat hij ziet verslindt – grondstoffen verslindt, ervaringen verslindt, het landschap verslindt, vandaag alles opmaakt zodat voor morgen heel weinig overblijft.

Je zult je niet alleen leeg voelen, maar ook fundamenteel schuldig in jezelf als dit je streven is, als dit het belangrijkste voor je is in het leven – eindeloos verwerven van bezit.
Het diepe schuldgevoel is er omdat je niet echt het leven leeft waarvoor je hier gekomen bent. Je doet niet echt waarvan je weet dat je het moet doen. Je dient niet Hen, die jou hierheen hebben gezonden.

Verschuil je niet achter religie en denk niet dat het geloof in de verordeningen van je godsdienst je een gunst zal bewijzen in de ogen van de Hemel, want zij kijken toe om te zien wat je werkelijk in de wereld zult doen, en of je aan de fundamentele vereisten van het leven hebt voldaan, in hoeverre je anderen zult dienen en hier een kracht voor het goede zult zijn.

Het kan Hen niet schelen wat je verwerft. Zij geven zelfs niet om je godsdienstige overtuigingen als die je niet kunnen leiden naar een grotere dienstbaarheid en medeleven met anderen.

Je bent nog steeds straatarm, terwijl je je voordoet als een rijk iemand met je symbolen van macht en rijkdom. En al dat behang van schoonheid en charme dat je je kunt veroorloven en waarmee je je kunt tooien, zal niet verhullen dat je arm bent en dat je hier je missie niet volbrengt.

Armoede zit in je. Het is overal om je heen. Kijk naar de gezichten van de welgestelden die leven met zoveel veiligheid en zekerheid in hun landen, met toegang tot onbeperkte hoeveelheden voedsel en water en overheidssteun. Kijk naar hun gezichten. Zijn dit gezichten van mensen die geïnspireerd zijn, die leven met vreugde en doel en betekenis?

Kijk naar de armen die in lompen leven, die niets bezitten en geen uitzicht hebben om iets te bezitten. Veroordeel hen niet. Denk niet dat het Gods Wil is dat zij in zulke omstandigheden leven. Denk niet dat dit het gevolg is van ervaringen uit vorige levens. Denk niet dat zij het   verdiend hebben om arm te zijn, want je moet met mededogen kijken en je voorstellen hoe het zou zijn om hun leven te leiden.

Als je dit doet, zul je ophouden met klagen over alles waarover je vandaag klaagt en zul je beginnen je zegeningen te tellen, die talrijker zijn dan waar je je op dit moment zelfs maar rekenschap van kunt geven.

Religie gaat over dienstbaarheid. Het gaat over zorg dragen voor mensen. Het gaat om het helen van wonden. Het gaat niet over macht verwerven, oorlog voeren of anderen veroordelen. Als jullie religie niet leidt tot grotere dienstbaarheid en medeleven, dan doen jullie haar in de kern tekort.

Zelfs al ben je vroom en volg je alle voorschriften en alle gebruiken van je geloof, als ze je geen grotere impuls geven tot dienstbaarheid, mededogen en vergeving, dan doe je haar tekort.

De Hemel is niet onder de indruk. En hoe rijker je bent, hoe groter de mislukking. Want je rijkdom is nu een middel om anderen te helpen. Dat is de echte waarde ervan, naast je een beetje meer comfort en een beetje meer persoonlijke vrijheid te geven, is dat waar rijkdom voor dient.

De rijken zouden de grote weldoeners van het leven moeten zijn, allemaal, zonder uitzondering – mensen te eten geven, voor mensen zorgen, ervoor zorgen dat mensen de basisbehoeften hebben, en daarbovenop de mogelijkheid voor meer onderwijs en dienstbaarheid.

Religie gebruiken als voorwendsel voor oorlog of het doden van anderen is een gruwel. Je dient hier de duistere machten. Ongeacht wat je verklaart dat je geloof is of je trouw aan je geschriften, je dient de duistere machten.

Waar Wij hier vandaag over spreken is waar de Hemel waarde aan hecht. Maar wat de Hemel waardeert is niet wat de mensen waarderen of willen, enkelen uitgezonderd.

Het maakt niet uit waar je staat in het leven of wat je omstandigheden zijn, je moet de armoede in jezelf bedwingen. Naast voorzien in de basisbehoeften van het leven, moet je leven in het teken staan van dienstbaarheid en het leveren van een bijdrage.

Je doet dit voor je eigen verlossing. Je doet dit voor het welzijn van je gemeenschap en je natie. Maar je doet dit ook omdat dit van bewoners overal ter wereld zal worden verlangd om de mensheid de veerkracht en de stabiliteit te geven om de moeilijke tijden die voor ons liggen door te komen, te voorkomen dat de menselijke beschaving ineenstort wanneer de grondstoffen verminderen en de oogsten beginnen te mislukken.

Je doet dit voor de hele wereld, ook al is jouw bijdrage plaatselijk en onmiddellijk en zeer specifiek en draagt zij geen grote roem of erkenning met zich mee.

Dit is wat jou je eigenwaarde zal teruggeven, je gevoel van integriteit, je inspiratie in het leven, je vreugde, het genieten van de voordelen van wat je hebt en het gevoel van betekenis van je aanwezigheid hier op Aarde, dat kan alleen worden gevonden door te volgen wat Wij je hier vandaag geven.

Als je God wilt behagen, geef mensen te eten, bescherm ze tegen de Grote Golven van verandering, onderwijs hen. Als je wilt dat de Hemel je steunt, verwerf dan alleen zoveel als je echt nodig hebt en niet veel meer en geef de rest waar dat het hardst nodig is. Je hart en Kennis in je, de Kennis die God daar heeft geplaatst, zal je leiden naar waar dit met het grootste effect gegeven kan worden.

Dit zal je kracht geven. Dit zal je een doel geven. Dit zal je leven veerkrachtig en effectief maken. Dit zal je uit depressie en de veroordeling van jezelf en de veroordeling van anderen halen. Want dat zijn slechts de uitingen van armoede, de diepe armoede waarover Wij spreken.

In je hart weet je dat je hier kwam voor een groter doel. In je hart weet je dat je niet echt het leven leeft dat je bedoeld bent te leven. In je hart weet je dat je trouw moet zijn aan dat wat permanent en echt in je is.

Dit moet je onder ogen zien. Je moet die zaken onder ogen zien die je tegenhouden, die je klein en zwak en houden en verloren in de wereld, je een slaaf van hun verlokkingen en verleidingen, een slaaf van je eigen angst en impulsen maken. Je moet deze zaken onder ogen zien, anders zul je niet in staat zijn ze te overwinnen.

De Hemel heeft je de kracht van Kennis gegeven die je uit dit eindeloze doolhof van moeilijkheden kan leiden, maar je moeten leren haar te herkennen tussen de andere stemmen in je geest. Je moet leren haar te voelen en te kennen en haar voldoende te vertrouwen om haar te volgen, zodat zij zichzelf in de loop van de tijd aan je kan bewijzen.

God heeft je de Stappen naar Kennis gegeven, het grote onderricht in verlossing en oefeningen om je te helpen dit te bereiken, gegeven in de eenvoudigst mogelijke taal met veel herhaling en verduidelijking. Zij kunnen je begeleiden en leiden en je oriënteren op deze grotere kracht die God in je heeft gelegd en die als enige je bestemming kent en de richting die je moet volgen die je op dit moment nog niet kunt zien.

Jouw doel is een einde te maken aan de armoede in jezelf en te helpen bij het beëindigen van de armoede in anderen, niet alleen lichamelijke armoede maar ook geestelijke armoede, want dat is de wortel van al het menselijk lijden – voor de rijken, voor de armen.

Hier heeft iedereen een gemeenschappelijk doel. Hoewel jouw geschenken bestemd zijn voor bepaalde plaatsen en mensen, heeft iedereen een gemeenschappelijk doel, of ze nu gelovig
zijn of niet, ongeacht het land waaruit ze afkomstig zijn of onder welke ze omstandigheden verkeren.

Het herstel moet in genoeg mensen, in jou, plaatsvinden. Zie je armoede onder ogen, en dat zal je de stimulans en de vastberadenheid geven om door te gaan.