Veerkracht

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

greater strength and resilience

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 10 december 2014
in Boulder, CO, VS

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De mensheid staat op de drempel van de grootste wereldverandering die zij ooit heeft meegemaakt, een wereld die geconfronteerd wordt met een veranderend klimaat, grote ontwrichting, grote economische en sociale verdeeldheid omdat de mensheid, onvoorbereid als zij is, geconfronteerd wordt met een nieuwe wereldervaring – een moeilijkere wereld, een wereld van schaarser wordende grondstoffen en extreme weersomstandigheden, een wereld waarin de mensheid zeer fundamentele beslissingen zal moeten nemen over de wijze waarop zij zal reageren en zich zal moeten voorbereiden op een ander soort toekomst.

De mensen in de wereld slapen nog steeds of worden onderdrukt. De rijken slapen, ze dromen nog steeds van rijkdom en persoonlijke voldoening, terwijl het grootste deel van de wereld worstelt om te overleven onder het gewicht van armoede en politieke en religieuze onderdrukking.

In deze schijnbaar hopeloze situatie, heeft de Heer van de universa een grote Boodschap voor de mensheid gebracht, een Nieuwe Openbaring voor de wereld – een grote waarschuwing, een grote empowerment en een grote voorbereiding.

Als je werkelijk de toestand van de wereld en je eigen gesteldheid daarin zou kunnen herkennen, zou je de grote noodzaak voor God zien om weer te spreken. En God heeft weer gesproken en geeft de mensheid nu de grootste Openbaring die ooit naar deze wereld is gebracht om de mensheid voor te bereiden op een nieuwe wereld en om de mensheid voor te bereiden op haar ontmoeting met een universum vol intelligent leven – een Grotere Gemeenschap van leven, een groot panorama van leven, een gemeenschap waarvan de mensheid helemaal niets weet, een niet-menselijk universum waar vrijheid zeldzaam is.

Als je de eerlijkheid en de nederigheid hebt om de werkelijke gesteldheid van je leven en van je wereld onder ogen te zien, zul je inzien dat de grote Openbaringen uit het verleden de mensheid niet kunnen voorbereiden op wat haar nu te wachten staat. Ze werden gegeven in de oudheid, waren geschikt voor hun tijd en hun plaats en bevatten nog steeds grote wijsheid en grote leringen voor de mensheid, maar ze kunnen je niet voorbereiden op wat je nu te wachten staat.

God weet dit, natuurlijk, maar de mensheid is nog steeds verdwaald in haar preoccupaties, haar vermaningen, haar conflicten, haar godsdiensttwisten en haar gevoel van superioriteit.

Het is nu tijd voor jou om de ware aard van de menselijke spiritualiteit te leren kennen, je verbinding met je Bron en hoe God in de wereld werkt, door mensen werkt van binnenuit.

God weet dat de mensheid zich in een hachelijke situatie bevindt, waaruit zij zichzelf niet kan redden. Ze is te blind. Zij is te zeer in beslag genomen. Zij is te behept met minachting en conflicten. Ze is niet sterk genoeg of verenigd genoeg om zich op eigen kracht voor te bereiden. Met eerlijkheid en nederigheid, zal je deze dingen zien, want ze zijn onmiskenbaar.

Jullie worden geconfronteerd met een uiterst complexe situatie. Jullie zullen een Openbaring van God nodig hebben, alsmede jullie eigen intelligentie en middelen, om dit het hoofd te bieden, je hierop voor te bereiden, hierin te overleven, en, als jullie dit kunnen, een grotere toekomst voor de menselijke familie op te bouwen – een grotere veiligheid voor de wereld, een grotere eenheid voor de menselijke familie, een grotere kracht en een grotere bestendigheid in deze wereld en binnen de Grotere Gemeenschap waarin jullie altijd hebben geleefd.

De grote Boodschappers uit het verleden, die allemaal afkomstig zijn van de Raad der Engelen – Jezus, de Boeddha en Mohammed – staan naast de Boodschapper die nu naar de wereld is gezonden, de enige Boodschapper die gezonden is met een grote Openbaring van God.

Welk een uitdaging zal dit zijn voor iedereen die kan reageren. Welk een uitdaging bovenop de grote uitdaging van de nieuwe wereld en van het leven in het heelal.

Maar God heeft jullie een grotere kracht gegeven en een groter doel om op dit moment in de wereld te zijn. Diep onder het intellect, diep onder jullie persoonlijke geest – die zo geconditioneerd, gestuurd en gemanipuleerd is door de wereld om jullie heen – heeft deze grotere Intelligentie jouw sterkte en de kracht om te laveren door de grote verandering die op komst is. Ze heeft de helderheid en de verbinding met God om te resoneren met Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld.

De ideologieën van mensen zullen op de proef worden gesteld, want God brengt grote correctie aan in het begrip van de mensheid van de grote tradities en van de betekenis van spiritualiteit, het doel van de mensheid en haar uiteindelijke bestemming.

Welk een grote uitdaging zal dit zijn voor mensen die hun hele leven hebben gebaseerd op een reeks overtuigingen en vermaningen, terwijl ze in feite helemaal niets weten over Gods Grotere Plan en Doel hier.

God heeft je nu de kracht gegeven. Ze leeft in je, diep onder de oppervlakte van je geest. Ze is niet gecorrumpeerd. Ze is niet bang. Want zij vertegenwoordigt het eeuwige deel van jou dat nog steeds met God verbonden is, zie je. Ze wordt niet bedreigd door de wereld. Zij leeft niet in een staat van voortdurende angst, zoals je persoonlijke geest. Ze leeft niet in een wereld van obsessie en afleiding, angst en verachting – precies die dingen die jouw persoonlijke geest en die van allen die hier verblijven, beheersen.

God begrijpt deze dingen. Er is geen oordeel over de mensheid. Er staat je geen straf te wachten. Maar je moet je voorbereiden op eventualiteiten. Je moet de positie verwerven om met heldere blik te zien wat er over de horizon op komst is, zonder dat al jouw vroegere overtuigingen en politieke standpunten je visie kleuren en je verblinden.

Het is niet genoeg dat een paar vooruitziende individuen zich bewust worden van de grote verandering, en zelfs dat inzicht is onvolledig, zie je. Want zij kunnen het hele plaatje niet zien, want dat moet in de Openbaring worden gegeven.

Als je in staat bent om deze dingen onder ogen te zien, wat een grote uitdaging is, begrijpen Wij, dat je je zwak zult voelen; je zult je hulpeloos voelen. Misschien voel je je zelfs hopeloos. Je zult je afvragen hoe de mensheid zich hier ooit doorheen kan slepen, hoe zij ooit in staat zal zijn zich te verenigen en haar wijsheid en intelligentie, vaardigheden en technologieën in een positieve richting te bundelen, in plaats van ze te verkwisten in oorlog en conflicten. Want daar is nu geen tijd voor. Er is geen tijd voor zulke dwaasheid.

Je vraagt je af of er überhaupt hoop is. Je kijkt om je heen, en je ziet overal de slapende geesten. Je kijkt de wereld in en je ziet overal corruptie en conflicten, ruzie en strijd, en verschrikkelijke armoede. En je zult je afvragen, “Hoe kan dit ooit werken?”

Je persoonlijke geest heeft hier geen antwoord op. Wat jij geleerd hebt en onderwezen werd te denken, heeft hier geen antwoord. Je antwoorden, zelfs als ze passend waren, zijn slechts gedeeltelijk, want je hebt nu wel duizend antwoorden nodig, en je hebt ze niet allemaal.

Het is jullie Schepper die in de wereld zal ingrijpen, wat misschien maar eens in een millennium gebeurt om de richting van de mensheid te veranderen, om de zaden van grotere wijsheid, kracht, sterkte en samenwerking hier te planten op het moment dat de gelegenheid het grootst is en de nood het hoogst.

Je zult je moeten wenden tot deze kracht die God in jou en in anderen heeft gelegd. En je zult de stappen moeten zetten naar deze grotere Kennis, want je kunt de weg niet alleen vinden. Je zult moeten inzien dat je je leven niet als een tiran kunt bestieren. Je kunt je leven niet beheersen, echt niet, maar je moet je geest en je zaken onder controle houden en de bron van je kracht kennen die in je leeft, op dit moment, en wacht om ontdekt te worden.

Ze wordt nu naar boven gebracht, want de lucht betrekt, en de grote verandering is op komst – ze treft de kustlijn, verbrand de woestijnen, verdroogd de akkers. Ze is hier, ze is daar, groeit in frequentie en omvang en vernietigingskracht.

Je kunt niet zielig zijn. Je kunt niet zwak zijn. Je kunt niet gewoon om wonderen bidden, want God heeft je hierheen gezonden om het echte werk te doen dat gedaan moet worden – je unieke doel en activiteit, waarvan je je nog niet bewust bent. Want het is heel anders dan je doelen en je fantasieën over jezelf.

Als je je eigen nood zou kunnen herkennen – je bent een vreemdeling voor jezelf, je leeft een leven van strijd, je leeft een alledaags leven, je leeft een leven van vernedering en frustratie – dan zou je je behoefte aan Openbaring kunnen zien. Het is deze zelfde eerlijkheid, of je nu naar buiten of naar binnen kijkt, die je tot dit punt van herkenning zal brengen.

Misschien heb je het gevoel dat je geweldige dingen hebt bereikt. Misschien ben je trots. Misschien kijk je neer op anderen die niets hebben of die falen in hun pogingen om te krijgen wat jij hebt. Maar ook jij staat op de drempel van de grote verandering en hebt geen antwoord.

Alles wat je hebt verworven kan verloren gaan. Alles wat je gelooft kan in duigen vallen. Alles wat je voor waar aanneemt, kan teniet worden gedaan. Want je kent de Kracht nog niet die je hier heeft gebracht en wat je hier werkelijk moet volbrengen.

God spreekt nu tot een geletterde wereld, niet tot primitieve stammen die in oorlogszuchtige samenlevingen leven en niets weten van sociale ontwikkeling en persoonlijke vrijheid. God spreekt nu tot een wereld met een wereldwijde communicatie en een groeiend mondiaal bewustzijn.

Dus nu wordt de Openbaring niet gebracht in pastorale thema’s of anekdotes, in verhalen die geïnterpreteerd moeten worden door deskundigen of commentatoren. Zij wordt gebracht in de eenvoudigste taal met veel herhaling en verduidelijking. Zij wordt op deze wijze gebracht, zodat zij gemakkelijk in andere talen kan worden vertaald en gemakkelijk kan worden uitgedrukt en begrepen door mensen van alle rangen en standen. De armste mens ter wereld kan het begrijpen. En toch is ze zo diep, dat je haar niet kunt doorgronden. De eenvoud drukt de grote diepte uit.

Dit is het wonder van jouw tijd, gegeven in een tijd van de grootste nood, een nood die zo groot is dat maar weinig mensen er zich zelfs maar bewust van zijn of het eerlijk onder ogen kunnen zien. Dit is het wonder van jouw tijd. Dit is het wonder van jouw leven. Want je bent gevonden als een stip op de oceaan, doelloos ronddrijvend, zonder hoop. Of je nu in armoede leeft of in weelde, het is allemaal hetzelfde.

Het is niet voldoende dat een paar mensen in de wereld in staat zijn om hun ware en natuurlijke staat terug te vinden. Een groter aantal mensen moet nu de roeping voelen om naar voren te treden, want dit schip maakt slagzij. Het loopt vol water. Maar de mensen slapen nog steeds op het dek, genietend van het zonlicht, zich er niet van bewust dat het schip waarop zij staan in gevaar verkeert.

Wie zal deze dingen weten? Wie kan kijken zonder veroordeling? Wie kan met mededogen kijken, zelfs naar hen die zo vreselijk dwalen?

De mensheid leeft in een droom, een droom van Afscheiding. Maar nu heeft zij voor de wereld een toestand gecreëerd die het landschap van de wereld en alles erop zal veranderen.

Nu hebben jullie een punt bereikt waarop rassen in het universum zullen proberen controle over jullie wereld te krijgen. Zo waardevol is zij, zo rijk is zij. Jullie kennen haar rijkdom niet in een universum van onvruchtbare planeten en ploeterende samenlevingen.

Gods Openbaring zal onthullen hoe het leven in het heelal is, en wat je moet weten om daar te overleven en je vrijheid daar tot stand te brengen en te behouden, wat een grote uitdaging zal zijn.

Maar eerst moet je je kracht kennen, en je moet je veerkracht ontwikkelen om in een veranderende wereld te leven, om in een nieuwe wereld te leven. Je moet een grotere kracht hebben om je twijfel, je angst en je zwakheid, je preoccupaties en je neigingen te overwinnen.

God heeft je dit gegeven. Het is al die tijd bij je geweest – wachtend om ontdekt te worden, wachtend op de tijd dat ze tevoorschijn geroepen moet worden, wachtend op de omstandigheden om je heen, die haar noodzakelijk en onontbeerlijk zullen maken voor je welzijn en voor je vervulling in de wereld.

Want je bent hier gekomen om te geven en te dienen. Je hebt unieke gaven, die in je ontsloten moeten worden, want je kunt ze niet zelf ontsluiten.

De diepere Kennis in jou kan je leven hervormen en je voorbereiden op je nieuwe leven in een nieuwe wereld. Misschien zie je nog niet dat dit het grootst mogelijke geschenk is dat aan je gegeven kan worden.

Alle gebeden die je tot je Bron richt zijn al beantwoord vanwege wat er in je is geplaatst om je te leiden, om je te corrigeren, om je kracht en zekerheid en mededogen te geven in een wereld waar mensen in toenemende mate ongeorganiseerd en wanordelijk zullen worden, die vol angst zitten en zich zorgen maken.

Je moet het bewustzijn ontplooien en dan de veerkracht. Op dit moment word je zo gemakkelijk aan het wankelen gebracht, zelfs door je eigen gevoelens, je eigen twijfels, je eigen nachtmerries.

Bedenk hoe geschokt je zult zijn wanneer je de wereld om je heen ziet uiteenvallen, wanneer je de nieuwe wereld onder ogen moet zien, wanneer je de realiteit onder ogen moet zien dat de menselijke vrijheid wordt bedreigd door Interventie van buitenaf.

Met dit begrip zal je beseffen dat je je kracht moet ontwikkelen. En God heeft de Stappen naar Kennis verschaft om deze kracht te ontwikkelen en dit vermogen om te begrijpen en te weten en te zien; om te leren hoe je je eigen fouten en zwakheden met mededogen kunt bekijken en te leren hoe je ze kunt beheersen, onder controle houden en zo mogelijk corrigeren. Je hebt deze kracht nog niet, niet voldoende.

Je wordt geregeerd door zwakte. Je moet je laten leiden door kracht. Zeker, dat wat zwak is in je, moet dat in jou volgen wat sterk is. Zeker, dat wat dwaas in je is moet dat volgen wat wijs is.

Wat sterk en wijs is in jou, is de Kennis die God binnenin jou heeft geplaatst, een Kennis die jouw eeuwige staat en verbinding met jouw Bron vertegenwoordigt.

Zonder dit kun je alleen in God geloven, op je knieën vallen en God aanbidden uit angst dat God je zal straffen als je faalt. Maar dit is niet de kracht die je nodig zult hebben om je verbinding met je Bron te hervinden of om te overleven en te laveren in de nieuwe wereld om je heen.

Slimheid, vindingrijkheid, filosofie, technologie – zonder Kennis zal dit alles tekortschieten. Ze zijn niet afdoende. En je weet niet hoe je ze effectief kunt gebruiken omdat je nog steeds geleid wordt door je persoonlijke geest, die angstig en gedreven en arrogant is.

De geest moet Kennis dienen. Kennis zal altijd God dienen. Dit is de ware hiërarchie in jezelf. Dit is de ware opgang van de kracht.

Alles is hier belangrijk. Je lichaam is belangrijk als communicatiemiddel in de wereld. Je geest is belangrijk als communicatiemiddel in de wereld. Kennis in jou is in de wereld om te communiceren. Want je bent gezonden door hen aan gene zijde, die je zelfs nu gadeslaan.

Het is dit ontwaken dat moet plaatsvinden. Het is de veerkracht die moet worden opgebouwd. Het is de kracht, het mededogen en de vastberadenheid die in je moeten opkomen – niet uit je ideeën, niet alleen vanuit je eigen wil, maar vanuit de grotere kracht die binnenin je leeft.

Alleen zij heeft de kracht om je naar een nieuwe wereld te leiden en naar een Grotere Gemeenschap van leven, die je bestemming is, en waarbinnen je altijd hebt geleefd, en waarop je je nu moet voorbereiden.