Planetaire instabiliteit onder ogen zien

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods boodschapper
Marshall Vian Summers
op 14 maart 2011
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Er is grote verandering in de wereld op komst en mensen over de hele wereld voelen dit en worden dit gewaar en zien het bewijs hiervan. Maar de grote verandering overtreft de zorgen en verwachtingen van mensen.

Want de mensheid heeft de wereld zo zeer verstoord dat je nu voor een ander soort wereld staat – een nieuwe wereld, een wereld van een andere omvang, een wereld die op zoveel manieren nieuw voor je zal zijn, een wereld met een nieuw klimaat , een wereld met afnemende grondstoffen, een wereld met groeiende economische en politieke beroering en conflicten, een wereld met grotere stress en onzekerheid, een wereld met losbarstende situaties en natuurgeweld, een wereld waarin jullie voedselproductie zal afnemen met het veranderende klimaat.

Het is een wereld waarop mensen niet zijn voorbereid, want mensen denken nog steeds dat de toekomst zo zal zijn als het verleden. Ze nemen aan dat de wereld er altijd zal zijn zoals ze hadden verwacht. Ze hebben zichzelf en hun leven in een wereld geplaatst die op een bepaalde manier bestond, maar dat is nu veranderd. Het is een andere wereld, een nieuwe wereld.

God heeft jou in de wereld gezonden om op dit moment in de wereld te zijn en deze omstandigheden onder ogen te zien. Maar wat God in je heeft geplaatst om je voor te bereiden en toe te rusten en je sterker te maken voor de moeilijke tijden die voor ons liggen, is iets dat buiten het domein en het bereik van het intellect ligt, in een diepere Intelligentie die Kennis wordt genoemd.

Aan de oppervlakte van je geest, word je meegesleurd door de winden van de wereld. Je bent chaotisch. Je leven lijkt geen echte richting te hebben. Je wordt door zoveel dingen van buitenaf beïnvloed. Je leven kan chaotisch, verward, ongeorganiseerd, uiteengevallen, ontregeld aanvoelen – hoe je het ook wilt beschrijven.

Maar binnenin je, op een dieper niveau onder het oppervlak van de geest, bevind zich een grotere Intelligentie. Deze Intelligentie is hier om je te begeleiden, om je te beschermen en om je voor te bereiden op een groter leven ten dienste van het leven in een nieuwe wereld.

Mensen zijn zich niet bewust van de grotere Intelligentie in hen. Misschien hebben ze vluchtige momenten van intuïtie, vluchtige momenten van inzicht. Misschien voorzien ze bepaalde dingen in het moment, maar ze blijven niet trouw aan deze visies. In plaats daarvan speculeren ze hierover en geven ze er hun eigen betekenis en voorkeur aan.

Mensen hebben weinig ervaringen met Kennis, zoveel mensen, maar ze weten niet en zijn zich niet bewust van de grotere gave die God hen heeft gegeven. Ze worden nog steeds beïnvloed door de algemene opvatting of de zienswijze van bepaalde personen in leiderschapsposities. Ze willen geloven en erop vertrouwen dat alles goed komt. Ze willen in het moment leven en de armere mensen moeten zelfs in het moment leven.

De mensheid lijkt collectief buitengewoon onvoorbereid op de toekomst, buitengewoon ongevoelig voor wat er aan de horizon aankomt, buitengewoon onwetend en dwaas aangaande hun huidige bezigheden en afleidingen.

Je kunt in het aangezicht van de Grote Golven van verandering niet wat aanrommelen. Je leven moet opnieuw worden gepositioneerd. Je bewustzijn moet worden aangescherpt. Je moet een grotere objectiviteit en duidelijkheid krijgen die je gaat helpen om getuige te zijn van de gebeurtenissen in de wereld. Je kunt bij deze getuigenis niet alleen maar doodsbang zijn, of van streek raken, of je hierover hulpeloos en verward voelen. Het zijn allemaal tekenen die je voorbereiden, je vertellen wat je moet weten en herzien over je leven.

Je moet je voorbereiden op een veranderlijke wereld. Voor de meeste mensen is het een nieuwe voorbereiding. Het vraagt een brede en diepgaande evaluatie van waar je je bevindt en waar je mee bezig bent, de positie waarin je leven verkeert en welke verandering je moet aanbrengen in je uiterlijke omstandigheden.

Maar het meest diepgaand en centraal in jouw behoeften is een verbinding met Kennis opbouwen, de Stappen naar Kennis nemen, want het is alleen Kennis die je echt kan voorbereiden om door de moeilijke en onvoorspelbare omstandigheden te laveren.

Je bent getuige van chaotische gebeurtenissen in de wereld. Stel je voor dat je in die gebeurtenissen zit, die gebeurtenissen overleeft. Laat dat je leren wat je zou moeten doen, hoe je je zou moeten voorbereiden en denken, wat de meest verstandige handelwijze zou zijn. Laat je door deze vreselijke en verontrustende gebeurtenissen instrueren. Vermijd ze niet simpelweg of wordt niet met afgrijzen vervullen door ze of geef niet toe aan je eigen angsten en fantasieën. Laat hen in plaats daarvan je instrueren, want ze bereiden je voor op de nieuwe wereld – een wanordelijke nieuwe wereld, een instabiele nieuwe wereld.

Zelfs geologisch wordt de planeet onstabieler. Ze wordt beïnvloed door de gebeurtenissen aan de oppervlakte en door grotere hemellichamen in het fysieke universum. De mensheid heeft de leefomstandigheden veranderd door roekeloos misbruik en overmatig gebruik van de grondstoffen van de wereld en door de lucht, de zeeën en het land van de wereld te vervuilen.

Nu zullen jullie de gevolgen onder ogen moeten zien en een nieuw fundament, een duurzaam fundament moeten leggen om in de wereld te leven. Dit vereist een verandering van ideeën, een verandering in gedachten, een verandering in activiteit die zo diepgaand is dat de meeste mensen er niet eens over willen nadenken, of ze denken dat het niet mogelijk is.

Maar de natuur zelf zal jullie leren dat het niet alleen mogelijk maar zelfs noodzakelijk is. De natuur verandert de contractvoorwaarden in de wereld. Je kunt deze nieuwe voorwaarden op dit moment niet duidelijk zien, maar Kennis reageert al – Kennis in jou, Kennis in anderen.

Als jullie beginnen aan de tijden van grote instabiliteit, zul je mensen heel dwaas zien handelen en veel dingen horen verkondigen. Velen zullen zeggen dat het allemaal tijdelijk is. Alles komt goed zodra bepaalde zaken weer in orde worden gebracht. Je zult mensen horen zeggen: ‘Maak je geen zorgen. Naties zullen worden herbouwen”. Je zult veel dingen horen zeggen – veel verkondigingen, optimistische verkondigingen, of anderen die zeggen dat het een totale catastrofe zal zijn en alles zal instorten.

Maar geen van beide is juist. De nieuwe wereld zal onbestendig en onvoorspelbaar zijn, maar de ervaring van de mensheid in de wereld is nog niet voorbij. En in feite bieden de veranderende omstandigheden van je leven jou de grootst mogelijke gelegenheid om menselijke eenheid in de wereld te vestigen – samenwerking die nu uit noodzaak wordt aangegaan, nodig om te overleven en een geordende wereld te scheppen in het aangezicht van grote verandering.

Ontken dit niet. Loop niet weg. Denk niet dat technologie of overheden dit allemaal voor je zullen oplossen. Want je moet scherp en helder en sterk worden om te herkennen wat er staat te gebeuren en je leven voor te bereiden, niet gedreven door angst en wanhoop, maar door duidelijkheid en wijsheid.

Je bent in de wereld om te dienen, dus weglopen en verstoppen is niet het antwoord. Geloven in technologie is niet het antwoord. Geloven in de overheid is niet het antwoord. Want alles zal nu kwetsbaar zijn.
Er zijn duizend oplossingen nodig voor de mensheid om zich aan te passen aan de nieuwe wereld. Je hebt al deze oplossingen zelfs nog niet in je hoofd. De mensheid heeft ze nog niet allemaal gevonden en degenen die wel zijn ontdekt, zijn nog niet volledig geïmplementeerd.
Maar aan de bron en het centrum hiervan ligt de kracht en de aanwezigheid van Kennis in jou en in elke persoon. Zonder deze Kennis zal de mensheid dwaas handelen. Ze zal zelfingenomen zijn. En wanneer zij niet langer zelfingenomen kan zijn, zal ze in paniek raken en wanhopig en destructief worden, de wereld verder schade toebrengen en doorgaan met de verspilling van essentiële grondstoffen die de mensheid in de toekomst nodig zal hebben.

Je zult voorbij je angst moeten geraken naar een plaats met meer duidelijkheid, zekerheid en kracht. Dit betekent dat je verbonden bent met Kennis, want Kennis is het enige deel van jou dat deze duidelijkheid en deze kracht bezit. Het is het enige deel van jou dat helder kan zien en de waarheid in anderen kan horen en de waarheid in de veranderende omstandigheden van de wereld kan zien.

De wereld geeft je tekenen, maar kun je reageren? Kun je de tekens zien? Ga je tijd doorbrengen met de tekens? En als ze actie van jouw kant vereisen, zul je deze actie ondernemen, ongeacht wat andere mensen denken, zeggen of doen? Sta je toe dat je leven wordt geleid door een grotere macht, groter dan je intellect en begripsvermogen?
Dit is geen passieve houding. Het is er een van grote activiteit, scherpte en onderscheidingsvermogen. God zal niet voor je zorgen, maar God zal je leiden om voor jezelf en andere mensen te zorgen. God zal je geen eindeloze wonderen geven om je weg te banen en te waarborgen.
Je zult deze berg moeten beklimmen. Maar God zal je leren waarom je moet klimmen; waar je moet klimmen; wie met je mee kan gaan en wie niet; wat mee te nemen en wat achter te laten; wat je moet zien, wat je moet horen en wat je moet weten.

Mensen worden machteloos en dan willen ze wonderen van God omdat ze geen kracht bezitten. Ze hebben geen duidelijkheid. Hun relaties zijn zwak en kunnen een grotere kracht in hen niet ondersteunen.
In de samenleving zul je zeker moeten zorgen voor ouderen, zieken en zeer jonge mensen. Maar alle anderen moeten deze belangrijke gelegenheid tegemoet treden als het echt nodig is. Ze is niet alleen bedoeld voor één groot individu – een bevrijder, een groot spiritueel figuur, een groot politiek figuur, een groot leider. Nee, niet in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Je moet de mensen sterker maken, en de mensen moeten de bron van hun kracht vinden, namelijk de kracht en de aanwezigheid van Kennis.

Dus terwijl er duizenden oplossingen en activiteiten en inspanningen gecreëerd, geleverd en onderhouden moeten worden, is er de bron en het middelpunt van je leven. Want alles wat er gebeurt is een product van mensen, individuen, die beslissingen nemen. De kwaliteit van die beslissingen en de wijsheid in die beslissingen worden bepaald door wat hen informeert.

Worden mensen geleid door Kennis of worden ze gewoon beïnvloed door de politieke en sociale krachten om hen heen? Worden beslissingen alleen genomen uit opportunisme en voor onmiddellijke winst, of worden ze genomen met de toekomst in gedachten – het toekomstige welzijn van de mensheid?

Op dit moment zetten mensen de toekomst van hun kinderen op het spel. Ze creëren een nachtmerrieachtige toekomst voor hun kinderen door de manier waarop ze leven en wat ze consumeren en wat ze geloven en veronderstellen dat waar is, gebaseerd op hun eigen gewoonten en persoonlijke voorkeur.

Wie kan dit zien? Wie kan dit weten? We hebben het over wat men weet, niet wat mensen willen. Mensen worden geleid door verlangen en angst, maar de kracht van Kennis is groter en zekerder. Het resultaat van beslissingen op basis hiervan zal een blijvende invloed hebben, zowel nu als in de toekomst.

Je kunt nu niet alleen in het nu leven. Stap uit die droom. Je houd jezelf voor de gek. Je moet in het nu leven en je tegelijkertijd op de toekomst voorbereiden. Dit is wat de vogels en de beesten doen. Dit is wat jij als een intelligent wezen op aarde moet doen.

De wereld is veranderd, maar mensen zijn niet mee veranderd. Je gaat een tijd van planetaire instabiliteit binnen, en deze instabiliteit zal toenemen. Hoe ga je dit herkennen, je hierop voorbereiden en je hieraan aanpassen?

Je intellect kan deze vragen niet beantwoorden. Niemand kan deze vragen volledig beantwoorden. Zelfs de meest wijze en best geïnformeerde mensen kunnen deze vragen niet volledig beantwoorden. Daarom is de kracht van Kennis van cruciaal belang voor jou en jouw gezin en voor de wereld.

De mensheid heeft geen antwoorden meer. Ze kan nu alleen op rampen reageren. Ze is niet voorbereid op de toekomst. Ze heeft heel weinig tijd. Wat er ook gedaan kan worden, moet gedaan worden, maar de meeste mensen leven nog steeds in de droom van gisteren. Ze leven nog steeds in een wereld die niet meer bestaat. Hun verwachtingen, hun verlangens en eisen zijn zaken waaraan in de nieuwe wereld misschien niet wordt voldaan.

Dit kan op dit moment worden gezien – in een moment van grote nuchterheid, een moment van grote teleurstelling, een moment van ware eerlijkheid en duidelijkheid in jezelf.

Kijk dan naar de wereld om te zien wat hij je kan tonen en je kan leren over hoe je een grotere stabiliteit in je leven kunt ontwikkelen. Zie in dat Gods Openbaring – de Nieuwe Boodschap voor de mensheid – is wat de wereld werd in gezonden om de mensheid voor te bereiden op de grote verandering die naar de wereld komt en op haar ontmoeting met intelligent leven in het universum.

De toenemende instabiliteit van de mensheid zal anderen uit het universum om je heen uitnodigen om de situatie in hun voordeel te exploiteren. Ze zullen komen onder het mom spiritueel verlicht te zijn, grote verlossers te zijn, echte milieuactivisten te zijn. Wat je ook wilt en verwacht, zij zullen deze façade creëren. Hun technologie zal indruk op je maken en hun woorden zullen tot je verborgen verlangens en je verborgen angsten spreken.

Maar niemand zal komen om de mensheid te redden en degenen die beweren hier te zijn voor dit doel, zijn hier om voordeel te halen uit de situatie. Ze zijn slim en sluw. Ze weten wat jullie te wachten staat, want alle intelligent leven moest in haar eigen thuiswereld een achteruitgang in hun leefwereld onder ogen zien. Het is een vooruitzicht waaraan maar weinigen in de geschiedenis van het universum hebben kunnen ontkomen.

Hoe zal de mensheid reageren? Hoe ga jij reageren? Hoe reageer jij op dit moment op de groeiende ellende en rampen over de hele wereld? Kijk je wel? Let je wel op?

Zo niet, dan mis je de tekenen en de les die de wereld jou op dit moment biedt. Ze bereid je voor op de Grote Golven van verandering. Maar als je geest niet oplet; als je gedachten ergens anders zijn; als je wordt overweldigd door bezorgdheid, vrees en giswerk, dan let je niet op, zie je. Je kijkt en luistert niet met een heldere en objectieve geest.

Sociale onrust, revolutie, oorlogen om aan grondstoffen te komen, natuurrampen, economische instabiliteit, naties die in de schulden raken en failliet gaan – dit hoort allemaal bij jullie toekomst, zie je. Maar je moet kijken om te zien en luisteren. Luister naar de buitenwereld en luister naar de innerlijke wereld. En neem de Stappen naar Kennis.

Zo zal God je redden, niet alleen uit moeilijke en onvoorspelbare omstandigheden. Zo zal God je beschermen tegen je eigen persoonlijk onvermogen om te reageren op het grotere doel en de roeping van je leven.

Het is geen toeval dat je hier bent in deze tijden, geconfronteerd met deze omstandigheden. Het is niet gewoon een groot ongemak voor jou. Het is het doel van je leven om je uit je zinloze streven naar zelfvoldoening en plezier, macht en rijkdom te halen naar een grotere dienstbaarheid en participatie in de wereld.

Alleen hier vind je jouw werkelijk zinvolle en duurzame relaties. Hier zal je leven nut voor je beginnen te krijgen en je eigen individuele aard zinnig beginnen te zijn, omdat hij een echte toepassing in de wereld heeft.

Hier ontsnap je aan de vreselijke ambivalentie en verwarring van het verleden, en beginnen je fouten uit het verleden je te dienen in het verwerven van wijsheid en duidelijkheid en je te overtuigen dat je niet succesvol kunt zijn in het leven zonder de kracht van Kennis om je te leiden – een kracht en aanwezigheid die je in het verleden hebt genegeerd, een kracht en aanwezigheid waarvan je je in het verleden niet bewust was.

Er zijn nu geen excuses om te falen. Niet iedereen zal de Grote Golven van verandering overleven. Je kunt dit nu niet veranderen. Je kunt het alleen verminderen en je hieraan aanpassen.

Je kunt geen eeuwen tenietdoen van misbruik en vernietiging van jouw natuurlijke leefwereld en misbruik van jouw natuurlijke erfenis, terwijl je leeft in deze prachtige en magnifieke wereld.

Je kunt deze dingen niet laten verdwijnen. Je kunt ze niet weg wensen. Je kunt niet doen alsof, en als je dat wel doet, dan reageer je niet. Je slaagt er niet in om je door de situatie sterker, duidelijker en eerlijker tegenover jezelf en anderen te laten maken.

Je bent de wereld ingezonden om met een onzekere toekomst en gevolgen op een planeet te zijn die steeds onstabieler wordt. Kun je dit onder ogen zien? Waar zul je de kracht, de moed en het voornemen vinden om dit onder ogen te zien – nu je de tijd hebt om je leven voor te bereiden; nu je de tijd hebt om anderen te waarschuwen; nu je een periode hebt, een periode van uitstel als je wilt, om je uiterlijke leven voor te bereiden en een verbinding te leggen met de bron en de kern van je kracht en zekerheid?

De keuzes hier zijn duidelijk en hun consequenties zijn enorm. De toekomstperspectieven van de mensheid worden vandaag en in de komende maanden en jaren bepaald. Dit is niet een mogelijkheid. Dit is niet één mogelijk scenario. Het komt er nu op aan. Je gaat staan of je gaat ten onder. Je reageert of je wordt overrompeld. Je treft voorbereidingen of je leven wordt vermorzeld.

De Grote Golven zullen de schijnbare kracht van jullie steden, jullie economieën en jullie politieke structuren overweldigen. Je ziet dit vandaag de dag in de wereld. Het bewijs is er als je met heldere blik kijkt, zonder je voorkeuren, je ideologie of je angst te projecteren.

Daarom is het niet alleen een verandering in jouw denken of gedrag of gewoonten. Het is een verandering aan de bron van waar je in jezelf naar luistert en wat je beslissingen voedt, wat je acties stuurt, wat je in staat stelt om te zien en wat je belemmert om te zien. Het is fundamenteel, zie je.

Aan de basis van het grote idealisme en de toekomstverlangens van de mensheid – voorzienigheid, rijkdom en overvloed – ligt deze angst. Zij is als de onderstroom – die mensen aantrekken, stuurt, beweegt.
Het tegenovergestelde hiervan is de kracht en aanwezigheid van Kennis. Dit is het antwoord van God op een worstelende mensheid. Het is de bron van alle ware schepping. Het is de bron van het verlangen om te dienen en te geven, te produceren en te creëren ten behoeve van zowel anderen als jezelf. Het is de bron van alle ware en nuttige motivering.

Het is opmerkelijk dat de wensen en ideologie van de meeste mensen gebaseerd zijn op angst – de angst om niet te hebben, de angst om te verliezen, de angst voor de dood, de angst voor ontbering, de angst voor sociale afwijzing, de angst om de controle te verliezen, de angst om niet te weten wat te doen bij gevaar.

Je weet niet hoe je je moet voorbereiden op planetaire instabiliteit. Maar God weet hoe men zich moet voorbereiden. God weet hoe Hij je als individu moet voorbereiden. God weet hoe Hij de wereld moet voorbereiden. Maar God zal niet gewoon komen en de planeet overnemen. God gaat mensen van binnenuit instrueren.

God heeft een Nieuwe Openbaring gegeven om jou te vertellen wat er aan de horizon aankomt, jou te leren hoe je met wijsheid en duidelijkheid kunt omgaan met intelligent leven in de wereld. God gaat je leren waar je de bron en het centrum van je kracht kunt vinden en hoe je constructief en doelbewust met anderen kunt omgaan. God gaat het tegengif bieden aan de onderstroom van angst die individuen, gemeenschappen en naties drijft.

Het leven zal nu moeilijker worden, voor bijna iedereen en uiteindelijk voor iedereen. Degenen die vandaag profiteren, kunnen de grote verliezers in de toekomst zijn.

Toch is dit een tijd van grote roeping, een tijd waarin Kennis in je bovenkomt, de tijd van Openbaring waarin God opnieuw zal spreken en de mensheid zal aanreiken wat zij nodig heeft, wat zij zichzelf niet kan bieden en zelf niet kan zien en weten.

Het is de beste tijd in de menselijke geschiedenis, en jij bent hier. Je bent uitgekozen om te komen. Jij hebt in dit opzicht geluk, ongeacht jouw uiterlijke omstandigheden. Maar je moet de roeping horen en de roeping voelen. Of je krimpt ineen en kwijnt weg in het aangezicht van de Grote Golven van verandering.

Jouw vragen, jouw problemen, jouw ontkenning, jouw frustraties – ze doen er niet toe, zie je. Ze zijn nu niet zo belangrijk. Je hebt grotere dingen om op te letten. Je moet je leven in orde brengen en opnieuw bekijken en opnieuw oriënteren. Je moet van je relaties bepalen wie de kracht heeft om je te helpen en wie je tegenhoudt. Je moet van je eigen werkzaamheden en uiterlijke omstandigheden bepalen of deze de Grote Golven van verandering kunnen overleven. Je moet nadenken over het welzijn van je kinderen. Je moet misschien nadenken over je ouder wordende ouders. Er zijn veel dingen waarover je moet nadenken.

Maar je moet nu met heldere blik kijken. Je kunt niet door angst en wanhoop worden gedreven, anders kun je niet zien. Kun je niet horen. En kun je niet weten.

God heeft je de ogen gegeven om te zien en de oren om te horen, maar dit moet geleid worden door Kennis. Je intellect moet geleid worden door Kennis. Je leven moet geleid worden door Kennis – nu meer dan ooit.

Naarmate de omstandigheden moeilijker worden en de wereld versombert, is dit de tijd waarin Kennis naar boven komt. Dit is de tijd van Openbaring. Dit is het punt waar de toekomst en het lot van de mensheid wordt bepaald, bepaald door de beslissingen die door individuen worden genomen en de beslissingen die door jou worden genomen.

Accepteer je bestemming. Accepteer je roeping. Accepteer de veranderende omstandigheden van de wereld. En dan kun je beginnen met het opbouwen en heroverwegen, het zwakke te ontmantelen en het sterke op te bouwen, de loop van je leven te veranderen en een bron van kracht en richting voor anderen te zijn.

Wat kun je anderen geven? Behalve hen te voeden en onderdak te verlenen, als dat op dat moment hun behoefte is, is je grootste geschenk om hen aan te moedigen om de Stappen naar Kennis te nemen. Want meer dan al het andere zal dit bepalen of ze de grote verandering die de wereld zal ondergaan onder ogen kunnen zien, zich erop kunnen voorbereiden en erop kunnen reageren. Leid ze naar de bron van hun kracht. En toon deze kracht in je leven en in je activiteiten en in je kijk op de wereld.

Dan zullen de rampen van de toekomst de grote roeping zijn voor de mensheid om te ontwaken en volwassen te worden, samen te werken en deze wereld gunstig en duurzaam te gaan gebruiken, zodat jullie een toekomst kunnen hebben en zodat jullie kinderen kunnen gedijen en hun geschenken in de wereld kunnen brengen.