Gecentreerd zijn in een wereld die instort


Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik voor download)

Being Centered in a Crashing World

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 22 november 2015
in Boulder, CO, USA

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Intelligent zijn betekent dat je in het moment leeft en je voorbereidt op de toekomst – de twee fundamentele aspecten die intelligentie vereisen. Het een kan niet zonder het ander, want als je niet weet hoe je in het moment moet zijn, zul je de tekenen van de wereld niet begrijpen. Als je je niet op de toekomst voorbereidt, zal de wereld je overspoelen en zul je in haar kielzog hulpeloos en hopeloos zijn.

De grote stormen van de wereld zijn op komst, de Grote Golven van verandering, de grote omwenteling. Want de mensheid heeft hier al heel lang de zaden voor gezaaid. Jullie staan aan de vooravond van een nieuwe wereldervaring. Het is niet het einde van de wereld, maar een enorme overgang naar een ander soort wereldrealiteit.

Je bent inderdaad voor dit doel naar de wereld gezonden – om deel te nemen aan de wereld onder deze omstandigheden die je misschien probeert te vermijden of te ontkennen. Dat komt omdat je jezelf niet kent. Je bent nog niet verbonden met de diepere Kennis die God in je heeft geplaatst – om je voor te bereiden, je te begeleiden, je te leiden naar een groter leven van dienstbaarheid en betekenis in een radicaal veranderende wereld.

De zorg van de Hemel is niet alleen dat je vervuld zult zijn in het moment of wat je voor vandaag kunt hebben, maar dat je zodanig op de toekomst voorbereid bent dat je grotere gaven naar voren kunnen komen, en dat het ware doel dat je hier gebracht heeft herkend, gevolgd en op de juiste wijze vervuld kan worden.

Je denkt misschien alleen aan vandaag en morgen, of je kijkt bezorgd en met spijt achterom. Zonder deze diepere Kennis in je bewustzijn, kun je je nog niet voorbereiden op wat komen gaat. En je begrijpt je verleden niet. In feite begrijp je niets heel goed.

Daarom moet God je voorbereiden door je de stappen te geven die je moet nemen om die diepere sterkte en kracht te vinden die het onsterfelijke deel van jezelf vertegenwoordigt dat niet bedorven is door de wereld, dat niet bang is voor de wereld, dat zelfs niet beïnvloed wordt door de wereld. Het is de bron van je kracht, je moed en je integriteit. Het is ook de bron van je liefde, je mededogen en je vergevingsgezindheid.

Terwijl je geest worstelt om te begrijpen, weet het diepere deel van je het al. Het weet genoeg om de volgende stap te zetten die op je wacht.

Want je moet gecentreerd zijn in een wereld die instort. Je moet sterk zijn. Je moet doelgericht zijn. Je moet weten waar je jezelf moet geven en waar je jezelf moet terughouden. Je moet zeker weten bij wie je moet zijn en bij wie niet, ondanks elke andere mogelijke aantrekkingskracht of intrige die de controle heeft gekregen over je geest, die op hol is geslagen. Hij is chaotisch, vol grieven en angst en fantasie. Hij is bedoeld als dienaar van de diepere Kennis in jou, die je ware Zelf vertegenwoordigt. Maar hij heeft de controle verloren. Hij schaadt je. Hij leidt je op een dwaalspoor. Hij wordt alle kanten op getrokken door de wereld om je heen, en zal inderdaad doodsbang zijn voor wat komen gaat als Kennis niet zijn gids en raadgever is.

Dus, God geeft je wat je werkelijk nodig hebt voor vandaag en voor morgen en voor de rest van je leven op aarde. Mensen kijken naar de hemel en willen vrijstelling om te proberen hun verlangens, ambities en behoeften te vervullen, maar God geeft wat werkelijk nodig is.

Want God weet waarom je hier bent, waarom je werd gezonden en wat het van jou zal vragen om een veranderende wereld en de Grote Golven van verandering onder ogen te zien.

Je leeft in Afscheiding, maar een deel van jou heeft zich nooit afgescheiden van God. Je bent nog steeds verbonden. En God gaat je verlossen door deze Kennis – niet om je uit de wereld te halen, maar om je hier te brengen met een groter doel, betekenis en relatie, dingen die je anders niet kunt vervullen, hoe je het ook probeert.

Bezit alles wat je kunt, trouw met wie aantrekkelijk is, en je zult nog steeds verloren zijn. Want je kunt jezelf niet vinden zonder de kracht van Kennis. Je kunt niet echt gelukkig of tevreden zijn met je leven zonder de kracht van Kennis.

God heeft je dilemma al uitgedokterd. Het was al uitgedokterd aan het begin van de tijd. En het [Kennis] leeft vandaag met jou. Ze leeft in ieder ander. En ze leeft in alle bewuste wezens en leven in het hele universum. Ze overstijgt de geschriften. Ze overstijgt religieuze ideologie en filosofie. Ze is de echte kracht van Genade in je leven.

Zij is hier vandaag bij jou en wacht erop dat je er in nederigheid en oprechtheid naar haar toe komt – niet om te proberen haar te gebruiken als een hulpbron, want dat is niet mogelijk; niet om te proberen haar te gebruiken om liefde of rijkdom of zekerheid te verwerven, want je kunt Kennis niet op deze manier gebruiken. Het is dwaas en arrogant te denken dat je deze dingen kunt doen.

Maar Kennis wacht op je terugkeer, dat je naar haar toekomt, dat je begeleiding en raad zoekt, en dat je na verloop van tijd toestaat dat zij je leven opnieuw vormgeeft, wat zij op natuurlijke wijze zal doen.

Dit betekent het om werkelijk gecentreerd te zijn, zie je: dat Kennis het centrum is van je ervaring, het centrum van je leven, het centrum van je Wezen, het centrum van je beslissingen, het centrum van je reactie op de wereld om je heen, wat er ook gebeurt.

Zonder dit, bent je verdwaald in je gedachten, in je angsten, in je vooringenomenheid. Je ziet niet wat er achter de horizon op je afkomt, en je hebt niet de moed of de wil om je voor te bereiden. Je bent zwak en kwetsbaar, gemakkelijk over te halen door anderen, je voortdurend aanpassend aan de verwachtingen van anderen, misschien op zoek naar een relatie, maar je niet bewust van wie je bent en waar je werkelijk naar toe moet in het leven.

Je kunt dit niet begrijpen met je intellect. Het is immens. Het is mysterieus. Het is diepgaand. Het is groter dan iemands begrip, maar het vormt de kern van je ware ervaring. Het is wat je zal redden. Het is wat je kracht zal geven. Het is wat je zekerheid en ware richting zal geven en, na verloop van tijd, relaties van echte waarde in je leven zal brengen.

Want als je eenmaal begint de Stappen naar Kennis te zetten en dit blijft doen, begin je de Afscheiding in jezelf te beëindigen – de Afscheiding van je wereldse geest naar de diepere Geest in jou, die jij was voordat je in deze wereld kwam en die jij zult zijn nadat je deze wereld hebt verlaten. Terwijl de ziel dwaalt, blijft Kennis verbonden met haar Bron.

Als je kunt begrijpen wat Wij je hier vandaag vertellen, zul je zien dat dit het allerbelangrijkste is dat je zou kunnen overdenken. Het is het allerbelangrijkste wat je zou kunnen aanpakken. Want je hoeft alleen maar naar de wereld om je heen te kijken om het hopeloze streven en de hopeloze pogingen tot geluk en vervulling te zien.

De crisis van de Afscheiding gaat door in ieder mens, hoe rijk hij of zij ook is, wat hij of zij ook bezit of controleert. Ze mogen dan wel alle pracht en praal, rijkdom en macht bezitten. Maar ze kennen zichzelf niet en ze zijn nog steeds verdwaald.

God zal hen niet straffen omdat ze verdwaald zijn want God heeft Kennis in hen geplaatst. Maar ze kunnen niet terugkeren naar hun ware staat totdat ze beginnen te reageren op wat God in hen heeft geplaatst en ze een voorbereiding beginnen die zij niet voor zichzelf hebben bedacht – een voorbereiding die zowel praktisch als mysterieus is. Praktisch in die zin dat ze je zal leiden in alle praktische zaken, bij alle belangrijke beslissingen, in hoe je jezelf, anderen en de wereld met grote helderheid kunt begrijpen. Maar mysterieus omdat ze niet kan worden gecontroleerd of begrepen door je intellect of het intellect van anderen.

Als je eenmaal tot de waarheid in jezelf komt, zul je beseffen dat je jezelf niet kunt vervullen. Echt geluk kun je hier niet vinden en in stand houden. Je kunt jezelf niet beschermen tegen een wereld die met de dag chaotischer en onzekerder wordt.

Je moet je centrum vinden in een wereld die instort. Dat had je gisteren nodig. Dat had je vijf jaar geleden nodig. Dat heb je altijd nodig gehad. En nu heb je het steeds harder nodig, want dingen waarvan je afhankelijk bent of waarvan je aanneemt dat ze er voor je zijn, zijn er misschien niet voor je.

Grote rampspoed komt over de wereld, niet omdat God dat wil, maar omdat de mensheid die in gang heeft gezet. Er is geen straf in God, maar er is verlossing voor ieder mens, gelovig of niet, uit ieder land, iedere stam, ieder volk, iedere positie in het leven. God heeft Kennis in hen allen geplaatst, in jou, wachtend om ontdekt te worden.

De dingen waarvan je denkt dat ze je in de toekomst zullen beschermen, zullen je niet beschermen. Je kunt je toekomst niet baseren op zwakke veronderstellingen die gemakkelijk kunnen veranderen door veranderende omstandigheden.

In de toekomst zullen tienduizenden, zelfs miljoenen mensen ontheemd raken door de rijzende zeespiegel, de steeds heter wordende wereld en de oogsten die overal mislukken. De wanorde zal immens zijn. En je zult dit met grote angst en vrees gadeslaan, totdat je de kracht van Kennis kunt vinden, die niet bang is voor wat komen gaat, want zij weet wat komen gaat. Niet precies. Niet noodzakelijkerwijs het moment en het uur – niet in alle gevallen – maar zij weet wat de mensheid heeft gezaaid en wat zij zal moeten oogsten.

Voor de Hemel is dit zo duidelijk, maar jij die op de oppervlakte van de Aarde leeft, kan het nog niet zien. Je hebt nog niet de ogen om te zien en de oren om te horen. En daarom is je visie zo beperkt. Je wordt in beslag genomen door jezelf, door je gedachten, door je plannen, door je herinneringen, door je problemen, door je vermaningen aan anderen. Je geest wordt in beslag genomen door deze dingen.

Zoek niet alleen naar pleziertjes. Probeer je leven niet te vullen met geneugten en heerlijkheden. Je moet je voorbereiden op een wereld die veel gevaarlijker zal zijn en moeilijk te hanteren. Je kunt dit op eigen risico verwerpen, maar de wereld geeft je elke dag tekens – tekens die wijzen op een grote verandering die gaande is en een nog grotere verandering die komen gaat.

God zal je redden en beschermen door de kracht van Kennis. Dus moet je hiernaar op zoek. Je moet de Stappen naar Kennis nemen. Je moet de brug naar Kennis bouwen en je leven dienovereenkomstig aanpassen. Want veel van wat je op dit moment probeert te doen, is niet noodzakelijk voor wat je echt nodig hebt, zowel nu als voor de toekomst.

Je moet gecentreerd zijn. Je leert, ervaring na ervaring, moment na moment. Het zal niet allemaal tegelijk komen, want daar ben je niet klaar voor.

Maar als je de Stappen naar Kennis neemt, zal het sterker worden. Je kunt het in twijfel trekken, er dingen van verlangen, maar het zal stil zijn omdat het je leven in beweging zet. Het zal spreken wanneer het moet spreken. In de tussentijd, moet je volgen en zo eerlijk mogelijk zijn over wat je aan het doen bent en over je eigen gedachten en gevoelens.

God heeft de voorbereiding voor jou gegeven, om je geest te verlossen van zijn grote last van angst en veroordeling, om hem te verlossen van zijn grote last van gepreoccupeerd zijn en dwaze ideeën die geen belofte of waarde kennen.

Terwijl je in Afscheiding leeft, heb je geprobeerd je ervaring van je Aloude Thuis te vervangen door allerlei dingen. Ook al lijken ze volkomen in orde, je kunt ze niet zeker stellen voor de toekomst.

Dit is niet het moment om weg te lopen en je te verbergen en om te proberen ergens veilig te zijn, want er is nergens een plek om je te verstoppen, echt niet. Verlaat de stad niet om op het afgelegen platteland te gaan wonen want dat zal nog gevaarlijker zijn.

Maar jij bent gezegend om kennis te nemen van de grote voorbereiding die Gods Nieuwe Openbaring voor de wereld biedt. Want alleen God weet hoe Hij je moet voorbereiden. Jij weet niet hoe je je moet voorbereiden. Alleen God weet waar je op voorbereid moet worden. Jij weet niet waar jij op voorbereid moet worden. Word hier niet passief en onthecht van de wereld in een poging niets te voelen, want als je dat doet, sluit je de kracht van Kennis in jezelf af.

Het is de bedoeling dat je deelneemt, maar om echt deel te nemen, moet je voorbereid zijn. En jij bent niet de bron van de voorbereiding. Wees dankbaar dat dit zo is. Het is inderdaad een grote zegen.

Kennis zal je leren hoe je de weg moet vinden in de veranderende wereld. Maar eerst moet ze je bevrijden van de last van je huidige omstandigheden, vooral je mentale en emotionele omstandigheden, die zwaarder op je drukken dan bijna al het andere. Je moet je geest bevrijden zodat de kracht van je geest doelgericht gebruikt kan worden.

Leef niet alleen voor het moment, want dan houd je jezelf voor de gek. Je moet je voorbereiden op de toekomst, of je zult een slachtoffer van de toekomst worden. Als je werkelijk kon zien wat komen gaat, zou je volkomen begrijpen wat Wij je hier vandaag vertellen.

De wereld zal heter worden. Hevige weersomstandigheden zullen een steeds grotere vernietigende kracht uitoefenen. De mensheid heeft een grote verandering op de wereld ontketend door haar misbruik van de wereld – haar hebzucht, haar corruptie, haar plundering van de grondstoffen van de wereld zonder ooit aan de toekomst te denken.

Jullie zullen nu in deze nieuwe wereld moeten leven. Jullie kinderen zullen in deze nieuwe wereld moeten leven. Wie zal hen voorbereiden? Wie zal jullie voorbereiden? Wie zal jullie moed en kracht en echte vastberadenheid geven?

Politieke leiders kunnen dit niet. Economische theorieën kunnen dit niet. Terwijl de mensheid worstelt om het hoofd boven water te houden en te overleven, zal jij grotere stappen moeten nemen – de Stappen naar Kennis.

God zal de mensheid niet te elfder ure komen redden, maar God heeft jou de kracht van Kennis gegeven om je te leiden en te voorkomen dat je je leven weggeeft aan zinloze en hopeloze zaken. Zo zal God jou redden, en via jou anderen, en via anderen de hele wereld, op den duur, als genoeg mensen kunnen reageren.

Denk niet dat je passief zult zijn, zitten wachten op berichten, want je zult aan het werk zijn – werken aan je omstandigheden, corrigeren van je gedrag, dingen opzijzetten, dingen aannemen, belangrijke beslissingen nemen en verantwoordelijk moeten zijn voor het gevolg van die beslissingen. Hier is geen sprake van passiviteit. Je zult je niet als een klein kind laten leiden. Want de wereld die je tegemoet treedt zal gevaarlijk zijn, en je moet heel sterk en heel vastberaden zijn om die aan te kunnen.

Je zult immens lijden om je heen zien, immense smart. Mensen zullen dwaas handelen in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Zij zullen gevaarlijke beambten kiezen. Zij zullen zich overgeven aan gevaarlijke bezigheden. Zij zullen partij kiezen tegen anderen. Zij zullen zich terugtrekken in angst en afweer. Je zult dit overal zien, in alle naties.

Het zal erg verontrustend zijn. Het zal heel moeilijk zijn. Het zal hartverscheurend zijn. Maar je moet je centrum vinden en je daaraan vasthouden in de uitdagingen die komen. En vanuit dit centrum zul je weten wat je wel en wat je niet moet beoefenen. Je zult een reis van vele stappen maken, want je bent nog niet klaar voor een groter leven.

Je zult bepaalde neigingen in jezelf moeten overwinnen. En Kennis zal je de kracht en helderheid geven om dit te kunnen. Je zult je relaties met bepaalde mensen moeten veranderen die jou tegenhouden of afbreuk aan je doen. Kennis zal je de kracht en zekerheid geven om dit te kunnen.

Je zult het fundament van je leven moeten leggen, in praktische zin. Dat zal veel werk zijn, maar het zal bevrijdend zijn. Het zal doelgericht zijn. En het zal je betekenis geven in het moment en kracht voor de toekomst.

Dit is niet het einde der tijden, maar het is het einde van de wereld zoals jij die hebt gekend. Onderschrijf dergelijke ideeën niet, want zij werden in de oudheid gegeven. Ze hebben alleen symbolische betekenis. Maar aan veel dingen zal een einde komen, en dit zal grote gevolgen hebben voor de mensen.

Hierop zijn de meeste mensen niet voorbereid – niet in materieel opzicht, niet in emotioneel opzicht, niet in geestelijk opzicht. En daarom geeft God de grote voorbereiding voor de wereld in een Nieuwe Openbaring voor de wereld.

Want God geeft de mensen wat zij werkelijk nodig hebben, zowel nu als voor de toekomst. Niet wat zij op dit moment willen, wat hen in veel situaties alleen maar verder zou verzwakken en het voor hen moeilijker zou maken om te reageren.

God gaat geen dingen voor je doen. God gaat je leren hoe je dingen voor jezelf en voor anderen kunt doen. God gaat je geen wonderen geven. God zal je de stappen geven om krachtig en zeker en mededogend te worden in een wereld van steeds groeiende verdeeldheid.

God zal je leven niet in orde brengen of een bezwering over je uitspreken om je verleden en je geschiedenis te laten verdwijnen. God gaat je leren hoe je je verleden en je geschiedenis kunt gebruiken om wijsheid en kracht te verwerven, want het is ongetwijfeld een demonstratie van hoe het leven is zonder Kennis, als je het op de juiste manier ziet.

Als je bidt, bid dan dat je relatie met Kennis sterker zal worden. Bid dat je kracht en moed en mededogen zult hebben. Want je hebt dit vandaag nodig, en je zult het zeker in de toekomst nodig hebben. Als je voor anderen bidt, bid dan dat Kennis in hen sterk zal worden, zodat ze het juiste pad en de juiste koers van hun leven kunnen vinden.

God geeft je een heel nieuw podium waarop je een nieuw en sterker leven kunt bouwen, een podium dat de Grote Golven van verandering kan overleven en er betekenis aan kan ontlenen en er dienstbaar in kan zijn.

Op dit moment is het alsof jullie op het strand liggen te slapen, en dat de grote tsunami-golven eraan komen. Jullie liggen daar te slapen, dromend over wat jullie willen en waar jullie bang voor zijn. Terwijl de dieren het hogerop zoeken en de vogels wegvliegen, liggen de mensen op het strand alsof er helemaal niets aan de hand is.

Jij moet deze reis maken. Probeer dit niet voor andere mensen te regelen. Probeer ze niet die samen met jou te laten maken. Want iedereen moet antwoorden. Leer je kinderen te luisteren naar hun eigen diepere ervaring en die te volgen, en toon hen je eigen moed en integriteit, vanuit je eigen leven.

Je kunt niet iedereen redden. Maar je bent niet hierheen gezonden om iedereen te redden. Je moet je eigen fundament leggen, je ware fundament. Daaruit zal de ware dienstverlening die je hier te bieden hebt op natuurlijke wijze voortkomen. Op dit moment kun je niet bepalen wat die zal zijn, hoe die eruit zal zien, wat die zal betekenen. Want je bent er nog niet klaar voor. Je hebt nog niet de ogen om te zien.

Je moet je leven serieus nemen. Het is geen spelletje. Het is geen aanval van koopwoede. Het is geen bloedwraak op andere mensen. Het is geen fantasie op fantasie gestapeld. Je zult sterk genoeg moeten worden om voor jezelf en anderen te zorgen, zonder zelf een slachtoffer te worden.

Je weet niet hoe je dit moet bereiken, en je ideeën zullen je hoogstwaarschijnlijk meer kwaad dan goed doen. Daarom heeft God de voorbereiding in de wereld gezonden – een waarschuwing, een voorbereiding en een grote zegen voor een worstelende mensheid, die nu wordt geconfronteerd met een verandering op een schaal die nog nooit eerder in de wereld is vertoond, die nu wordt gegeven aan een mensheid die op de drempel staat van de ruimte, een Grotere Gemeenschap van leven in het universum, waarmee zij moet leren wedijveren.

Mensen leven hun leven alsof er niets echt veranderd is. Maar in feite is alles echt veranderd. Het klimaat van jullie wereld is aan het veranderen. De grondstoffen van jullie wereld nemen af. Rassen van buitenaf bemoeien zich met de wereld en zien hun kans schoon om hier zonder geweld de macht over te nemen.

God attendeert je, bereid je voor, waarschuwt je, probeert je te laten ontwaken uit je onrustige slaap, uit je dromen en preoccupaties, uit je neigingen en gewoonten, zodat je je echte sterke punten kunt vinden, je echte kwaliteiten, de echte moed en waarde van je leven, die in je leeft onder alles wat er bovenop is gelegd.

Gods eerste doel is om je te ontlasten, om je te verlossen van die dingen die jou en anderen schaden, om je te verlossen van je doornenkroon – je ergernissen, je minachting voor anderen en jezelf, je spijt, je onwetendheid. Gods eerste doel is om je te ontlasten.

Voordat je kunt weten wat daarna komt, moet deze lastenverlichting plaatsvinden. En het zal tijd kosten. Het gebeurt niet van de ene dag op de andere. Je moet leren te volgen zonder te weten hoe het er aan de andere kant van de berg uitziet. Je moet leven zonder definities voor je toekomst. Je moet leven zonder veel van de conclusies waarop je vandaag vertrouwt, die kansloos zullen zijn in de tijden die komen.

Niet iedereen zal in staat zijn hierop te reageren. Niet iedereen zal het op tijd vinden. Velen zullen het verwerpen vanwege hun religieuze overtuigingen of posities, niet in staat om te zien dat het werkelijk een echte Boodschap en voorbereiding van God is.

Je kunt niets voor hen doen. Je moet zelf verder gaan. De Roeping is voor jou. Zij hebben hun eigen roeping, die ze al dan niet kunnen beantwoorden. Jij moet de jouwe beantwoorden.

Je moet gecentreerd zijn in een wereld die in elkaar stort – moedig, doelgericht, beïnvloed maar niet overrompeld door de dingen om je heen, beïnvloed maar niet overweldigd door wat je ziet en hoort.

Hier hoef je niet zo geharnast te zijn omdat je centrum Kennis is. Je bent teruggekeerd naar jezelf zoals je werkelijk bent, niet zoals de wereld je gemaakt heeft. En daarmee kan de Kracht van de Hemel op mysterieuze wijze door je heen bewegen. Het is een perfect plan. En het komt precies op het juiste moment.