De Afscheiding

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

 

Download (klik rechts om te downloaden)

Ontvangen door
Marshall Vian Summers,
op 25 november 2012
te Boulder, Colorado, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Bundel 1 > De Ene God > Hoofdstuk 4

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Om de realiteit van Gods en Gods werk in de wereld en in het universum om je heen te begrijpen, moet je jouw eigen situatie goed begrijpen, want je leeft in een staat van afscheiding, in een fysieke realiteit, in tijd en ruimte. Jouw leven hier wordt beperkt door deze tijd en deze ruimte.

Je functioneert als een schepsel op aarde, maar je bent vele malen groter. Jouw diepere natuur is verbonden met waar je vandaan bent gekomen en waar je naar terug zult keren na dit leven en deze wereld.

Je leeft in afscheiding van jouw Bron en van de Schepping zelf, die volledig buiten de fysieke realiteit bestaat. Je leeft in een tijdelijke realiteit. Ze gaat voorbij. Ze veranderd. Ze dijt uit. Ze is chaotisch. Ze is onderhevig aan haar eigen wetten en dynamiek.

Jij bent een spiritueel wezen dat in een fysieke realiteit leeft. Dat verklaart jouw tweeledige natuur en het fundamentele conflict en de fundamentele verwarring die jouw geest en activiteiten doordringt. Dit is fundamenteel het gevolg van Afscheiding.

Je kunt in deze wereld en dit leven nog niet zijn wie je werkelijk bent zonder een grote voorbereiding te ondergaan, die de Heer van alle universa voor jouw in een nieuwe en revolutionaire vorm heeft verzorgd, vrij van menselijke inmenging, manipulatie en corruptie.

Evenzo kan je niet eenvoudig een schepsel op aarde zijn, want dit ontkent jouw diepere natuur en jouw grotere intelligentie. Hoewel veel mensen dit verondersteld hebben, kunnen ze het feit niet ontkennen dat zich in hun leven een grotere macht bevind en een grotere dimensie aan hun eigen persoonlijke realiteit.

Om een bewust wezen te zijn dat in een fysiek universum leeft betekend dat je een dieper geweten en een diepere realiteit moet hebben, of je zult je in alles ellendig voelen – beperkt, overweldigd, bedreigd, voortdurend geconfronteerd met het oplossen van problemen en dilemma’s, waarvan je velen niet kunt oplossen. Het leven wordt hels ondanks haar mooie voorkomen en haar simpele pleziertjes.

Om werkelijk eerlijk en in het reine met jezelf te komen, moet je toegang verkrijgen tot je diepere natuur, die nog steeds verbonden is met de Schepping en nog steeds verbonden met de grote realiteit waar je vandaan bent gekomen en waar je weer naar terug zult keren.

Dit reikt veel verder den het idee van Hemel en Hel van mensen, veel verder dan antieke leringen die geconstrueerd werden voor primitieve volkeren, veel verder dan wat de mensheid op dit moment intellectueel kan begrijpen. Want je bent niet alleen afgescheiden van de Schepping, je bent afgescheiden van jouw Bron en je bent afgescheiden van je diepere natuur. Want ze zijn alle drie met elkaar verbonden, begrijp je, en maken deel uit ven dezelfde realiteit.

Mensen kunnen vragen; “Nou, waarom afscheiding?” De Schepping is vrij. Als je verkiest om er geen deel van uit te maken, staat het je vrij om te vertrekken, maar je zou nergens naar toe kunnen als God geen fysiek universum had gevestigd als een plaats voor de afgescheidenen om te leven.

Deze alternatieve realiteit, die jouw volledige realiteit lijkt te zijn vanwaar je op dit moment kijkt, is slechts een klein deel van de Schepping. Zo groot is de Schepping in werkelijkheid.

Voorbij de sterren, voorbij de melkwegstelsels, bevind zich de Schepping. De Schepping is niet slechts wat zich daarachter bevind. Ze is dat wat hier is op dit moment. Je leeft op dit moment in de Schepper, hoewel je ogen haar niet kunnen zien. Je handen kunnen haar niet aanraken. Je oren kunnen haar niet horen. Want deze geestelijke en lichamelijke vermogens zijn niet in voldoende mate ontwikkeld om deze grotere realiteit waarin je elk moment van elke dag leeft, te kunnen ontwaren.

Dus het is niet alsof je daar wegging en hier naartoe kwam. Je verschoof om te beginnen eenvoudig in een andere dimensie vanuit waar jij je bevond. Daarom zijn zij die jou in deze realiteit gestuurd hebben nu nog steeds bij je. Het is niet alsof zij ver weg zijn en jij ver van huis bent. Het is erg verwarrend voor het intellect, dat , zelf bij het nadenken hierover, enkel om kan gaan met een dimensie tegelijk. Maar het is desalniettemin waar.

Accepteer de grenzen van je intellect. Het werd nooit ontworpen om de grotere vragen des levens te beantwoorden of om je diepere natuur of doel in de wereld te begrijpen. Het is een prachtig mechanisme, een grote dienaar voor de Spirit. Dit is haar ware functie en waarde.

De Schepping en zelfs het fysieke universum reiken tot zo ver buiten jouw grenzen, jouw intellectuele capaciteiten, dat het onverstandig is om dat te proberen, want je zult slechts verwarring, frustratie en de pijn van tegen je eigen grenzen aanlopen vinden, die je intellectueel nooit kan overschrijden.

Waarom de Afscheiding? Het echte antwoord hierop is de reden waarom je op dit moment afgescheiden wilt zijn, waarom wil je de grotere stem die God in jou geplaatst heeft niet horen – de stem van Kennis, de stem die resoneert door jouw diepere natuur, die nog steeds verbonden is met God. Waarom wijs je die af? Waarom vermijd je die? Waarom wil je in de wereld leven en daar verdwalen, verteerd door jouw interesses, jouw hobby’s en jouw dilemma’s? Waar loop je weg voor wat jouw zal verlossen?

(Deze vragen zijn) belangrijk, maar uiteindelijk moet het antwoord gevonden worden in je eigen ervaring onder het oppervlak van je geest. Blijf aan de oppervlakte van je geest, handelend in en reagerend op de wereld, en je zult deze dingen nooit begrijpen ondanks dat ze de ultieme waarde en zin van je leven en de reden van jouw bestaan in deze wereld op dit moment, onder deze omstandigheden ongeacht hoe problematisch ze lijken, bevatten.

In de Schepping ben je vrij. Je bent zo vrij dat je zelfs de vrijheid hebt om niet in de Schepping te zijn. Maar aangezien jij nergens naar toe kunt om niet in de Schepping te zijn, heeft God een alternatieve realiteit gecreëerd en een evolutionair verloop gegeven – een beginnend, een uitdijend universum. Het wordt bevolkt door al diegenen die deze ervaring zochten, om wat voor reden dan ook.

Maar omdat je niet lang afgescheiden van jezelf kunt zijn, zou jou leven in deze alternatieve realiteit tijdelijk zijn. En omdat de enige manier om niet degenen te zijn die je werkelijk bent, is afgeleid en geobsedeerd te zijn door je omgeving, moest deze tijdelijke realiteit problematisch zijn. Ze zou moeilijk zijn. Ze zou gevaarlijk zijn. Ze zou veranderlijk zijn. Ze zou onvoorspelbaar zijn. Ze zou verwarrend zijn.

Want als deze alternatieve realiteit zo rustig en prachtig als jou oeroude thuis zou zijn, zou je eenvoudig meteen weer ontwaken en jouw verlangen naar afscheiding zou erg snel eindigen. Dus om deze staat te kunnen behouden, dit verlangen om uniek en afgescheiden te zijn, deze andere realiteit binnen te gaan, moet zij een echte uitdaging vormen, begrijp je. Anders zou je meteen je interesse verliezen. Zij zou jou niet boeien en je wilt geboeid worden als je afscheiding zoekt.

Het echte mysterie hiervan ligt ingebed in jouw ervaring, in de beslissingen die je elke dag maakt – of je oordeelt en veroordeeld en aldus je Afscheiding versterkt; of je wegloopt van je ervaring, die jou dichter bij jou diepere natuur kan brengen; of je die ervaringen, moeilijkheden en kansen die deze grotere kracht van Kennis op zouden kunnen roepen, vermeid en ontkent; waarom je geobsedeerd raakt met mensen, plaatsen en dingen; waarom je zo gemakkelijk afgeleid wordt; waarom je in verwarring en discussie leeft in een poging het leven met eenvoudige verklaringen te definiëren.

Zelfs de kerk waartoe je behoort is oppervlakkig en heeft erg weinig diepte. Als je nog steeds Afscheiding nastreeft, dan wil je niet al te ver of al te diep gaan met iemand of iets, want dit zou je terug bij jezelf brengen. Dit zou je terug brengen naar Kennis binnenin jou, die God daar nu geplaatst heeft om je te leiden en je te zegen in deze moeilijke alternatieve realiteit.

Mensen vragen; “Nou, maken mensen eenvoudig deel uit van het evolutionaire proces van leven op aarde? Stammen mensen af van simpele levensvormen?” Nee. Als een bewust wezen deze realiteit binnen wil komen, moeten ze een fysiek voertuig hebben dat in staat is hun intenties en hun creativiteit uit te drukken. Anders zou het eenvoudig een gevangenis zijn en ondraaglijk zijn. Dus moeten bewuste wezens lange tijd op het evolutionaire proces wachten dat zo’n voertuig voor ze maakt om in te wonen, een lichaam dat in staat is om prachtige dingen te doen – het landschap te veranderen ten goede of ten kwade; de realiteit te veranderen; zich aan de realiteit aan te passen; constructies te bouwen; gemeenten en dorpen en steden en uiteindelijk naties te bouwen – om meer en meer stabiliteit en veiligheid te creëren voor degenen die in deze moeilijke fysieke realiteit leven.

Stel je voor als je een bewust wezen zou zijn maar slechts het lichaam van een hond of vogel zou krijgen; je zou niets kunnen repareren; je zou niets kunnen veranderen. Je zou vastlopen in dit ingetogen en moeilijke leven door jou fysieke voertuig zelf.

God wilt dat je leert en creëert in deze wereld en een bijdrage levert aan haar welzijn en haar waarde voor anderen, wat je niet zou kunnen als je geen prachtig instrument zou hebben, een prachtig voertuig, een prachtig lichaam om in te functioneren. Zonder dit zou je niet kunnen communiceren. Je zou jezelf niet uit kunnen drukken. Je zou niets kunnen creëren. God houd van jou, zelfs als je Afscheiding nastreeft, dus stelt God zeker dat jouw ervaring van Afscheiding uiteindelijk zinvol voor je kan zijn.

Houd wat wij zeggen in het licht van de scheppingsverhalen die door de religieuze tradities zijn bedacht. Ze zouden symbolisch kunnen zijn, maar in termen van de werkelijkheid zijn ze volslagen belachelijk. De werkelijkheid is zoveel groter dan menselijke taxatie.

Het is begrijpelijk dat mensen eenvoudige verhalen zouden proberen te creëren in een kinderlijke geestesgesteldheid. Maar het universum is gevuld met miljarden, miljarden, miljarden rassen en meer en allemaal streven ze Afscheiding van de schepping na in deze realiteit. Ze verschillen heel veel van elkaar, doordat ze verschillende evolutionaire paden in verschillende leefomgevingen hebben gevolgd, in wisselwerking met elkaar, ten goede of ten kwade. Beschavingen komen op, beschavingen mislukken.

Jullie God is ook hun God, begrijp je. Daarom zijn jullie strikte definities van het Goddelijke zo beperkt en moeten ze beschouwd worden als zeer, zeer gebonden aan jullie en jullie gedachten. Maat (ze) kunnen de werkelijkheid niet omvatten. Ze zijn relevant voor de specifieke aard van jullie leven in deze wereld. Want niets is hier absoluut, uitgezonderd de Kracht en de Aanwezigheid van God en wat God jullie van binnen gegeven heeft om te volgen – om jullie te begeleiden, jullie te beschermen en jullie naar jullie grotere vervulling te leiden in deze moeilijke en veranderende realiteit.

Misschien stellen mensen de vraag; “Nou, waarom zou ik mij om deze Afscheiding en wat jullie hier vertellen bekommeren?” Wij zeggen; omdat het alles te maken heeft met wie je bent en waarom je in deze wereld bent en waarom je lijd en waarom je beperkingen hebt en waarom je de groter sterkte en kracht nodig hebt die God in jou geplaatst heeft om je te begeleiden, je te beschermen en je naar een groter leven te leiden. Het heeft alles te maken met jouw unieke ontwerp als een individu, dat voor jouw gemaakt is om een specifieke rol in de wereld aan te nemen, iets wat je niet zou kunnen begrijpen tenzij deze rol duidelijk voor jou zou worden en je in staat zou zijn haar te herkennen, haar te ontvangen en je erop voor te bereiden.

Anders is intelligent zijn een kruis – bewustzijn van je dood, bang voor alles wat je zou kwijt zou kunnen raken, levend in vrees en bezorgdheid, de gevaren van de wereld om je heen waarnemend, altijd bevreesd, altijd voorzichtig, altijd ontstemd, altijd boos, je altijd zwak en hulpeloos voelend.

De dieren zijn gelukkiger dan jij bent want zij denken niet aan deze zaken. Ze zijn zich hier niet van bewust. Zij kunnen in het moment leven zelfs als ze misschien in het komend uur zullen sterven. Ze leven in het moment. Ze zien of kennen hun einde niet tot op het moment dat het gebeurt. Ze zien het niet. Ze maken zich er niet druk om. Het is geen reden tot bezorgdheid. Ze proberen elke dag te leven en te krijgen wat ze nodig hebben.

Voor een bewust wezen zijn het zich bewust zijn van de toekomst en spijt hebben van het verleden echter een immense last en een bron van lijden en ellende. Alleen een grotere zin in het leven kan het verleden en de toekomst bruikbaar maken voor een groter doel, om je aldus te bevrijden van het lijden en de zorg die zij anders op een overweldigende manier zouden veroorzaken.

Zonder dit grotere doel zouden mensen verdoofd raken. Ze zijn geobsedeerd. Ze zijn verslaafd aan drugs. Ze zijn verslaafd aan mensen. Ze zijn gefixeerd omdat ze proberen te ontsnappen aan hun eigen ellende,, hun eigen zorg, hun eigen onzekerheid, hun eigen grieven, hun eigen angst in al haar manifestaties.

Veroordeel mensen niet om hun geobsedeerdheid en fixatie. Ze proberen aan iets te ontsnappen, waar jij aan probeert te ontsnappen. Ze nemen alleen de verkeerde weg, dat is alles. Hun benadering is futiel, en gevaarlijk en zelfvernietigend. God heeft jou het tegengif gegeven voor leven in de fysieke realiteit. Het tegengif is de diepere Kennis die God in jouw heeft geplaatst. Ze bevind zich buiten het domein en het bereik van het intellect. Je kunt haar met je intellect niet begrijpen. Je kunt er alleen maar op reageren en haar volgen en toelaten jouw haar kracht en doeltreffendheid te tonen. Kennis in jou is zonder vrees. Ze is niet verdorven door de wereld. Ze vertegenwoordigd jouw eeuwig deel dat na deze wereld zal bestaan. Maar ze bekommerd zich om de vervulling van je bestemming hier, en hierin werk zij onafgebroken ten voordele van jou, om jou op veel verschillende manieren zover te krijgen om een ware richting te volgen, bij deze richting te blijven en de moed niet te verliezen of op een zijspoor te raken door schoonheid, rijkdom en charme of door vertwijfeling en leed.

Terwijl God ervoor zorgde dat het universum gecreëerd werd, het universum waar jij in leeft, gaf God ook meteen bij het begin het tegengif voor lijden en Afscheiding want je kunt niet werkelijk gescheiden zijn van jouw Schepper en van de Schepping. Zelfs geobsedeerd in de fysieke realiteit kan je jouw oorsprong en jouw grotere bestemming niet ontvluchten.

Het is vervolgens allemaal een kwestie van tijd en tijd hier kan gelijkgesteld worden met lijden, het lijden dat je in uiteenlopende mate elke dag van je leven ervaart. Je weet zelfs niet hoeveel je lijd want je weet niet hoe het is zonder lijden te zijn, uitgezonderd misschien hier en daar een vluchtig moment. Zelfs jouw toestand die je “normaal” noemt is een toestand van lijden – een toestand van vrees, ongerustheid en bezorgdheid; een toestand overschaduwd door de problemen des levens en de grote verandering die plaatsvind in de wereld in deze tijd.

Het is moeilijk voor mensen om hier eerlijk in te zijn. Ze zijn zo gewend aan hun eigen ellende dat ze dingen “goed” noemen die niet goed zijn. Ze accepteren dingen die onacceptabel zijn. Ze passen zich aan situaties aan die schadelijk of onbevredigend voor ze zijn. Zelfs als ze in een vrij land leven en hun omstandigheden kunnen veranderen, houden ze vast aan dingen waar ze niets van te verwachten hebben of geen baat bij hebben. Voor veiligheid, voor bevestiging, zullen ze in een situatie blijven waar ze nooit echt beter van worden.

Ze zullen hun inspiratie verliezen en uitgeblust raken. Ze zullen de hoop opgeven en in wonderen gaan geloven en in de Hemel gaan geloven en geloven in een grote heilige of profeet, want ze kunnen echt niet ontvangen wat God ze gegeven heeft, wat op dit moment in hen leeft.

Het is een tragische situatie. Afscheiding is tragisch. Het is de bron van alle lijden en verwarring, bezorgdheid en zelfverwijt. Het is iets vreselijks, echt, maar het is begrijpelijk. Het is het resultaat van leven in afscheiding. Want je kunt nooit volledig gelukkig of voldaan zijn als je in een wereld als deze leeft, ongeacht hoe prachtig of interessant ze werkelijk is.

Als je in deze leefwereld onsterfelijk zou zijn, zou je er snel achter komen dat je haar beu zou worden. Je zou beu worden van het voortdurende oplossen van haar problemen, van haar dillema’s, haar voortdurende stress en haar voortdurende veranderingen. Je zou het beu worden en op zoek gaan naar een grotere realiteit en betrokkenheid. Daarom is jouw leven hier tijdelijk, begrijp je. Anders zou het steeds helser voor je worden.

Zoals het is, kan je aan je gevangenis ontsnappen. Als je hier onsterfelijk zou zijn, zou ontsnappen onmogelijk zijn. Je zou stranden in een realiteit die jouw oeroude thuis, jouw groter doel, jouw diepere natuur en de ware betekenis van jouw bestaan, niet vertegenwoordigd. Hier ban je slechts een schepsel met een naam, een attractie in het landschap, wat de natuur betreft volslagen onbelangrijk.

Daarom moet je je richten op jouw diepere natuur. Want God wil je niet de wereld uit helpen. God vordert je niet terug via de dood. God wilt dat je hier een echt leven leeft, zodat je oeroude thuis in deze plaats van Afscheiding gebracht kan worden, zodat je jouw geschenken en de geest van het geven hier kunt brengen, welke een Grotere Realiteit vertegenwoordigen die iedereen nodig heeft en waar iedereen op verschillende manieren naar op zoek is.

God verlost jouw door de kracht en aanwezigheid van Kennis in jouw. Kennis zal jou voorbereiden om een contribuant aan het leven te worden, zodat jouw werkelijk unieke geschenken gegeven kunnen worden waar ze nodig zijn en de kracht van dit geven jouw verlossen kan en de spijt, de haat en de zelfveroordeling vervangt die nog je steeds elke dag met je meedraagt.

God is met jou, zelfs in jouw staat van Afscheiding, zowel als een Aanwezigheid en als een levende realiteit diep in jouw. Want je kunt niet aan jouw bron ontsnappen en daarom is uiteindelijk jouw verlossing verzekerd. Zelfs de diepste diepten van de Hel zullen uiteindelijk geledigd worden, want je kunt de Schepping nooit permanent verlaten. Je kunt haar alleen tijdelijk verlaten en dit is een grote zegen, zie je.

Misschien hecht je aan het leven. Misschien ben je gebonden aan mensen, plaatsen of dingen in het leven, maar jouw Spirit zou hier rusteloos worden als je werk voltooid is. Dat wil niet zeggen dat iedereen sterft als men klaar is of zou moeten zijn, want veel mensen komen nogal onnodig om door conflict, oorlog, ziekte en armoede. Dit maakt deel uit van de tragedie van de menselijke staat in deze wereld, een staat die gedeeld wordt met het hele universum, de Grotere Gemeenschap van leven waarin je altijd geleefd hebt.

Je bent in je eigen geest afgescheiden van God. Je bent afgescheiden van de Schepping omdat je in een alternatieve realiteit leeft die de Schepping niet volledig representeert. En jij bent afgescheiden van je diepere natuur, die nog steeds verbonden is met God en jouw eeuwige deel vertegenwoordigd.

God heeft nu een grotere intelligentie in jou geplaatst om je te leiden en te zegenen terwijl je in deze moeilijke en uitdagende realiteit leeft. De bedoeling van alle religies is jou naar deze Kennis te brengen en je te koppelen met jouw diepere natuur.

Je bent hier niet om God te behagen. Je bent niet hier om verdienstelijkheid te winnen. Je bent niet hier om aan de Hel te ontsnappen. Je bent hier om je bijdrage te leveren, want dat is hetgeen jou zal verlossen. Zo wordt de Hel ontlopen. Zo zal je resoneren met jouw Bron en Schepper.

Ongeacht of je wel of niet een religieuze traditie hebt, het maakt niet uit, zie je. Maar het doel van religie werd veranderd. Ze is verworden tot heldenverering en het aanhangen van ideeën en overtuigingen. Ze is in de loop van de tijd gedegenereerd, zie je. Ze heeft haar primaire focus en functie verloren. Ze kunnen nog steeds gevonden worden in de grote tradities, maar je zou een wijze en zeer heldere leraar als gids nodig hebben om ze te vinden, want ze zijn bedekt met het decoratieve, het rituele en het menselijk commentaar geassocieerd met religie.

Als de schat in de tempel, maar ze zit diep binnenin opgesloten en je moet ernaar zoeken. Deels hierdoor heeft God een Nieuwe Openbaring de wereld ingezonden, om te voorzien in de Stappen naar Kennis in de meeste heldere vorm mogelijk, die in elke taal vertaald en direct, effectief bestudeert kunnen worden, zonder menselijk commentaar en zonder door het gewicht en de corruptie van geschiedenis onderdrukt te worden.

Een antwoord op de afzondering werd gegeven op het moment dat zij begon. Dat antwoord leeft vandaag in jou. Jij hebt een grotere bestemming in de wereld en jij hebt een grotere bestemming voorbij de wereld, ongeacht wie je bent – zelfs als je in een andere wereld leeft, zelfs als je geen menselijk wezen bent.

God’s Plan is voor iedereen in het hele universum. Daarom waren jouw ideeën over verlossing hiervoor zo beperkt. Want wat God in het universum doet, is hetzelfde wat God in jouw wereld doet. En hoe zou je ooit kunnen weten wat God in het universum doet, tot aan de Grote Openbaring van jouw tijd, die nu plaatsvindt? Je kunt zien hoe gemakkelijk het is verward te raken voor deze zaken en hoe mensen religie om hebben gebouwd om tegemoet te komen aan hun noden, hun angsten en hun zorgen. De zegening is echter bij je omdat Kennis binnenin jou leeft.

Probeer niet het fysieke universum hetzelfde te vinden als jouw Hemelse staat, want ze zijn zeer, zeer verschillend. Denk niet dat jouw verstand, jouw lichaam en Spirit allen eeuwig zullen leven, want slechts een is blijvend. De anderen zijn tijdelijk.

Geloof niet dat geloven jouw in de Hemel brengt, want als je deze wereld verlaat zal je nergens in geloven. Je zult slechts zijn wie je bent. En je leven zal niet geëvalueerd worden met als basis wat je gelooft, maar met de mate van dienstverlening die je in staat was te geven in een wereld in nood, en de mate waarin je in staat was anderen te vergeven en mededogend te zijn.

Er is geen speciale dispensatie als je een Christen, een Moslim of een Boeddhist bent. Het maakt God niet uit tot welke religie je behoort, zolang zij je maar naar de diepere Kennis kan brengen die God in jou geplaatst heeft. Dat is het historisch convenant dat je met God hebt, zie je. Religie kan, indien correct begrepen, zeer behulpzaam zijn, maar God’s kracht en God’s verlossing bestaat zelfs voorbij het bereik van religie.

Dit is de universele spiritualiteit. Jullie leven in een Grotere Gemeenschap van leven. Jullie komen op in deze Grotere Gemeenschap. Dat maakt deel uit van de grote drempel waar de mensheid in deze tijd mee geconfronteerd wordt. Daarom moet je leren over spiritualiteit in de Grotere Gemeenschap en beginnen met de ware natuur van de Schepping te begrijpen; de oorsprong en bestemming van het universum dat je ziet en voelt en de realiteit van jouw doel en betekenis in deze wereld – wat jouw hier gebracht heeft en wat jouw hier kan vervullen, gezien de kracht en aanwezigheid van Kennis binnenin jou.

Jouw verlossing is [verzekerd] want je kunt nooit volledig afgescheiden worden van God. Dit zal jou uiteindelijk redden, maar uiteindelijk kan ver in de toekomst liggen. Het is jouw beslissing om de zegening, de kracht en de gratie te ontvangen die God in jou geplaatst heeft en toe te staan dat dit jou leven heroriënteert, om het samenhang, betekenis en echte waarde te geven en belangrijke relaties in jouw leven te brengen en belangrijke relaties die al bestaan nieuw leven in te blazen.

Voordat je deze dingen kunt geven moet je de Stappen naar Kennis ontvangen en zetten. Uiteindelijk, terwijl je afscheiding in jezelf ontrafelt terwijl je de Stappen naar Kennis zet en terwijl je jouw wereldlijke geest met de diepere geest van Kennis binnenin jou herenigd, zal je begrijpen waarom afscheiding gebeurde. Dit begint de afscheiding in jezelf te beëindigen, waardoor je ervaring van in de wereld zijn volledig zal veranderen – jouw idee van bestemming, sterkte, kracht en doel in deze tijdelijke woonplaats.

Laat dit jouw begrip zijn.