Kik az Emberiség Szövetségesei?

Ahogy, ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nak ki lett nyilatkoztatva
2011 Február 3.-án,
Seattle, Washington.

Az emberiség nincs egyedül a világegyetemben, mert a világegyetem amivel találkozni fogsz, tele van intelligens élettel. Egy sűrűn lakott és régóta fennálló térségben élve, a világod magát egy nagyobb szomszédságban fogja találni.

Ezen a szomszédságon belül számos olyan erős nemzet van, amely hatalmas csere és kereskedelmi hálózatokat hozott létre, melyek szorosan szabályozottak. És ezen térség legtöbb nemzete e hálózatokra támaszkodik az alapvető erőforrásokért, amely a technológiájuk támogatásához szükséges és bizonyos esetekben alapvető erőforrásokért, csakhogy az élet alapkövetelményeiről gondoskodjon.

Tehát a világ nem egy távoli és felfedezetlen régiójában van a világegyetemnek. A szomszédságod az élet eme nagyobb szervezetéhez ad bizonyos előnyöket és bizonyos hátrányokat.

Az előnyöd az, hogy a háború és a hódítás ebben a térségben el van nyomva. Elnyomják, hogy fenntartsák a rendet és a biztonságot és hogy stabilitást biztosítsanak a nagyobb nemzetek hálózatainak és az egymással való csere és kereskedelem számára. Miután keresztülmentek a hosszú korszakokon keresztűl tartó háborúkon és megmérettetésen és konfiktuson, létrejöttek ezek a nagyobb hálózatok.

Az űr ezen részén a háború elnyomott és a nyílt hódítás nem megengedett. Tehát, ha egy nemzet előnyt és befolyást szeretne szerezni egy másik világban, például egy olyan beleolvadóban lévő világban ,mint a sajátod, akkor finomabb eszközöket kell használnia és más módokat alkalmaznia egy ilyen beavatkozás végrehajtásához.

Egy olyan nem-emberi világegyetemmel szembesülsz, ahol a szabadság ritka, egy világegyetem, ami idegennek és még ellenségesnek is fog tűnni a jelenlétedhez, ha elhagyod e naprenszer határait.

Itt azt fogod találni, hogy kevés a barátod és a szövetségesed. De a ti előnyötökre , létezik egy szabad nemzetek hálózata ebben a térségben, akik nem vesznek részt ebben a hatalmas csere és kereskedelmi hálózatban. Idővel és nagy erőfeszítéssel megalapították az elszigeteltségüket és a szabadságukat, hogy [külső] beavatkozás nélkül működjenek.

Mert egy szabad nemzetnek mindig nehéz nem szabad nemzetek körül léteznie. Ez egy kényes helyzet és egy folyamatos kihívás azoknak a szabad fajoknak, akiket talán az Emberiség Szövetségeseinek tartasz.

Fontos, hogy egy ilyen nagyobb perspektíva legyen. Egyébként nem fogod megérteni, hogy mi akadályozza a lehetséges szövetségeseidet és miért nem avatkoznak bele a világba ma. Titokban küldtek egy expediciót a Föld közelébe, hogy tanúi legyenek az itt zajló alien beavatkozásnak – egy Beavatkozás, amit több gátlástalan fajok és szervezetek folytatnak, akik szeretnék átvenni a világ és a népei irányítását, árnyalt és meggyőző eszközökkel.

A Szövetségeseid itt vannak, hogy bölcsességet és útmutatást nyújtsanak, amire az emberiségnek szüksége lesz, hogy megértse a szomszédságát az űrben, amelybe beleolvad és milyen előnyeid és hártányaid vannak ott.

Valóban nagy hátrányaitok vannak, mert más világok irigykedve néznek a ti világotokra és látják az emberiséget háborúzós megosztott állapotában elpusztítani a világ gazdagságát és értékét. Ez, jobban mint bármi más, vezetett a ma történésben lévő Beavatkozáshoz.

A [Szövetségesek] expedíciója, ami itt van [a helyibéli világegyetemben] hogy megfigyelje ezt a Beavatkozást és jelentést tegyen annak a tevékenységeiről és szándékairól a szabad nemzetek tudomása nélkül működik itt. Ezt nagyon fontos megérteni. Mert ezeket a kormányokat felelőségre vonhatják azért a tényért, hogy az emberiség hasznot húz ezekből a szabad nemzetekből, ami megsérti a szabad nemzetek által megkötött megállapodásokat – a Nagyobb Közösség ügyeibe való nem-beavatkozás megállapodását.

Ez az ár, amit fizetniük kellett, hogy a Nagyobb Közösséget távol tartsák a környékükről és elkerüljék a folyamatos beavatkozást és a meggyőzés próbálkozásait, ami nagyon sokáig gyötörte őket.

Ez az oka annak, hogy a Szövetségesek nem fogják magukat körülírni vagy a nevüket megadni vagy a saját világukról beszélni. Mert ez az expedíció titokban szolgálja az emberiséget, a nagyobb hatalmak tudomása és jóváhagyása nélkül, hivatalosan mondva, még a saját nemzetük kormányainak a tudomása és jóváhagyása nélkül is.

Ez egy kényes helyzet. Ennek megértéséhez valóban fontolóra kell venned a szabadság megalapításának és fenntartásának a nehézségét a nagyobb hatalmak között, ahol a szabadságot elnyomják és elkerülik. Ez egy olyan probléma, amivel az emberiségnek szembesülnie kell, ahogy halad előre, ahogy az emberi család az intelligens élet Nagyobb Közösségébe olvad.

Hogyan tartja fenn a szabadságát és az önrendelkezését egy olyan faj mint a tiéd, erőteljes és meggyőző erők jelenléte között, akik megpróbálják aláásni a magabiztosságodat, az egységedet és a bátorságodat?

Ez nem a fegyverek csatája. Ez nem a katonai erők csatája. Ez az akarat és a szándék csatája, a csata, ami a mentális környezetben játszódik – egy nagy befolyással rendelkező környezet, ahol az erősebb elmék befolyásolhatják a gyengébbeket, egy környezet, amiről az emberiség nagyon keveset tud.

A szabad nemzetek ezen a részén a világegyetemnek a szabadság elősegítésére törekednek, ahol csak tudnak. Úgy tekintenek a világra, mint ami nagy ígéretet mutat, mert a spiritualitás és a vallás nem lett elpusztítva vagy elfelejtve itt. Látják, hogy a Tudás ereje, a nagyobb spirituális erő, még mindig él az egyénekben, az emberiség súlyos hibái és ostoba tevékenységei ellenére is.

Az Emberiség Szövetségesei számos Jelentést küldtek a világba, hogy tanácsot adjanak és felkészítsék az emberiséget a Nagyobb Közösséggel való kapcsolatára. Ezek a Jelentések olyan információt nyújtanak, melyet senki a Földön nem tudna saját magától létrehozni vagy tudni. Egy olyan perspectívát nyújtanak, a kapcsolat kilátásaira és a kapcsolat következményeire vonatkozóan, amelyel az emberiség jelenleg nem rendelkezik.

A Jelentések korrigálják az emberiség sok hamis feltevését és az információ nélküli hiteit – hitek és feltételezések, amelyek kiszolgáltatottá tesznek az idegen manipulációnak és meggyőzésnek. A Jelentések bátorítják az emberiséget a függetlenségre a világegyetemben és annak a fontosságát, hogy ne engedjék meg az idegen nemzeteknek, hogy megalapítsák az érdekeiket és elősegítsék az idegen technológiájuktól való függőséget itt.

Ez egy nagy szolgálat a meggondolatlan és gyanútlan emberiségnek, aki úgy véli, hogy a világegyetem egy nagy üres tér, amely felderítésre vár vagy hogy jóindulatú etikus fajokból tevődik össze, akik buzgón támogatnák az emberiséget a technológiai megoldások és nagyobb hatalom keresésében.

Ez a naív és ostoba perspectíva persze azt jelenti, hogy tudatlanok és műveletlenek vagytok a határaitokon túl lévő élet valóságáról. Még mindig azt gondoljátok, hogy a technológia képes leküzdeni a természet erejét.

Az Emberiség Szövetségeseinek Jelentései, az Isten Új Kinyilatkoztatása mellett – az Új Üzenet az emberiségnek – sokkal tisztább és pontosabb megértést fog adni neked. Mert szükséged van erre, ha bölcsességgel, óvatossággal és megkülönböztetéssel akarsz előre haladni.

Az Emberiség Szövetségeseinek az első Jelentés sorozatának kiadása után, a Szövetségesek poziciója ebben a naprendszerben fel lett fedezve és kénytelenek voltak elmenekülni. Most egy rejtett helyről, távol a naprendszereteken túlról kell jelenteniük.

Az Emberiség Szövetségeseinek a harmadik Jelentés sorozatában az élet valóságairól beszélnek – a csere és kereskedelem, az űrszomszédságodban meglévő kölcsönhatás – és a szabadság követelményeiről, amelyet az emberiségnek elő kell segítenie és támogatnia, hogyha önellátó és önrendelkező akar maradni az élet Nagyobb Közösségében.

Fontos megértened, hogy a minden élet Teremtője, az Angyali Jelenléten keresztül szólította ezeket a szabad fajokat, hogy segítséget nyújtsanak az emberiségnek. Itt vannak és maga az expedíció Isteni küldetés által vezetett.

A szabad nemzetek kormányai nem fogják ennek az expedíciónak a tudomását állítani, mert nagyon keveset tudnak erről. Ez egy nagyobb erő és Hatalom sora által van irányítva a világegyetemben – Spirituális Erők szolgálják a minden élet Teremtőjét, igyekezve támogatni a szabadságot, ahol ez megalapítható.

Fontos azt is megértened, hogy az Emberiség Szövetségesinek egy adósságot kell megfizetniük, mivel ők egy korábbi időben szolgálva lettek egy expedíció által, ami segítette őket a beavatkozás markolatából való felszabadulásban, megnyitva az utat számukra a saját szabadságuk és autonómiájuk megalapításában a világegyetemben. Most van rá egy lehetőségük, hogy visszafizessék ezt az adósságot azáltal, hogy hasonló szolgáltatást nyújtanak az emberiségnek, ahogyan ti magatok is szembenéztek a beavatkozással és az összes veszéllyel és szerencsétlenséggel, amit ez hozhat.

Az emberiség nem tud az űrben való sebezhetőségéről. Még mindig azt gondolod, hogy a világegyetem a te szolgálatodra van ott, hogy különleges vagy és bárki aki ide jönne, segíteni jönne ide, megvilágosítani téged vagy megmenteni a saját hibáidtól. Ilyen a téveszméje egy elszigetelt fajnak, akiknek soha nem kellett alkalmazkodniuk a Nagyobb Közösség valóságához.

Ezért, nagy segítség van hozva az emberiség számára – nagy segítség, ami bölcsességet és tudást biztosít, melyet az emberiség nem tud magának megadni, nagy segítség, amelyet a Teremtő Akarata sarkalt és amelyet számos különböző világ különböző egyedei hajtanak végre. Ez egy olyan expedíció, amely nagyon veszélyes volt a résztvevők számára és nagyon sok időt vett igénybe.

Ezért, amikor elkezded tanulmányozni az Emberiség Szövetségeseinek a Jelentését, fontos fontolóra venni a felvállalt kockázatokat, ami ezt a bölcsességet nyújtotta és a bölcsesség óriási fontosságát és perspectíváját, amely ezekben a tanításokban adva lett.

Tartsd őket a szívedben és gondolj rájuk mélyen. Tedd fel a kérdéseidet, de értsd meg, hogy csak a kezdetén vagy a Nagyobb Közösségről való tanulmányaidnak és együtt kell élned bizonyos kérdésekkel, amelyekre még nem lehet válaszolni, miközben építed az egyre növekvő és tömör megértésedet az emberiség előnyeiről és hátrányairól.

Sok szem figyeli a világot ezekben az időkben. Ez része a hátrányaidnak. De katonai hódítás nem lesz keresve itt, mert a világ túlságosan értékes, és az idegen fajoknak, akik itt akarják megalapítani magukat szükségük van az emberiségre, mint munkaerőre – engedékeny és hajlandó munkaerőre – mert ezek az idegen fajok nem tudnak ebben a környezetben élni, olyan okok miatt, amit nem sejtenél.

Olyan helyzetről van szó, amelyet helyesen kell értelmezni, ami sok információt és perspektívát igényel és sok olyan elképzelés korrigálását, amely még mindig túlnyomó a világban.

Egy ember lett kiválasztva, hogy fogadja az Emberiség Szövetségeseinek a Jelentését. Ő az az egyén, aki ugyancsak fogadja Isten Új Kinyilatkoztatását, hogy felkészítse az emberiséget a nagy változásra, ami a világ környezetébe érkezik és az emberiség Nagyobb Közösséggel való találkozására. Őt a világegyetem Ura vezeti az Angyali Jelenléten keresztül, és ugyancsak ő az átvevője az Emberiség Szövetségesei Jelentésének, a Jelentések, melyeket a világegyetem Ura, az Angyali Jelenléten keresztül vezetett és ösztönzött.

Látnod kell, hogy ennek egy személyen keresztül kellett jönnie, aki erre a célra lett a világba küldve, hogy ezt a szerepet szolgálja. Ellenkező esetben az üzenet beszennyeződne, és minden bizonnyal elveszne, ha ez több mint egy embernek lett volna adva, sokféle változatban és értelmezéssel.

Évtizedekbe tellett az Üzenethozónak, hogy felkészüljön az Új Üzenet és az Emberiség Szövetségesei Jelentésének a fogadására. Maguk a Jelentések nagyon elhatárolható időpontokban lettek fogadva, közöttük hosszú időperiódusokkal, ahol egyáltalán nem történt kapcsolat.

A Jelentések az Angyali Jelenlét segítségével lettek rendelkezésre bocsátva, olyan spirituális módon lettek kommunikálva, ami nem igényli a technológia használatát, olyan kommunikációs módon, amit maga a Beavatkozás sem tud feltartóztatni vagy értelmezni. Ismételten, ez a Szövetségesek expedíciójának a helyszínének a megvédése érdekében történt, valamint az üzenet tisztaságának és sértetlenségének megvédéséért.

Így ezt a perspektívát és ezt a hátteret azért adjuk, hogy megértsd a kommunikáció jelentőségét és a kommunikáció természetét, ami a világba van küldve ma, azoktól a szabad nemzetektől, melyek a térségedben létéznek.

Ezt nem könnyű fontolóra venni, mert ezekben az időkben más üzenetek is a világba vannak küldve – üzenetek a Beavatkozástól, amelyek beszélnek az itt lévő jelenlétük nemességéről és az emberiség függőségéről az ő vezetésüktől és az ő bölcsességüktől, magasztos lényekről és nagy királyságokról és létesítményekről beszélve, valamint a gazdagság és jólét hálózatáról, melyre az emberiség ösztönözve van, hogy részévé váljon.

Ezek a nem szabad nemzetek csábításai és ösztönzései, melyek az emberiség félelmeihez és ambícióihoz szólnak. Sok ember esett alá ennek a meggyőzésnek. Sok egyén a kormányok és kereskedelmi és vallási vezető pozícióban meg van ingatva ilyen dolgok által, óriási hatalom, hatalmas gazdagság és előny ígéretével.

Az Emberiség Szövetségesei Jelentésében egy teljesen különböző előadást fogsz hallani, olyat ami az emberiség bennerejlő erejéhez, bátorságához és kepességeihez szól. Azt tanácsolja az emberiségnek, hogy ne fogadjon el semmilyen technológiát a Nagyobb Közösségtől, mert csak a függőség – az idegen erőktől és a nagy kereskedelmi hálózatoktól való függöség – kialakításáért van felajánlva. Ha a technológiádért és az alapvető követelményeidért ezeknek a dolgoknak az alárendeltjévé válsz, akkor a szabadságod elveszik és messziről leszel irányítva, hogy teljesítsd az elkötelezettségeid feltételeit.

Ezekkel a dolgokkal szembenézni nagy szívre van szükség, de szembe kell nézned velük, mert ez a te világod. A világegyetemben való elszigeteltségednek vége. Innentől kezdve, meggyőzéssel és beavatkozással fognak próbálkozni. A Szövetségesek nem fognak közbelépni. Nem fognak bázisokat kialakítani a világban vagy megpróbálni manipulálni az emberi érzékelést vagy a kormányok, kereskedelem vagy vallások vezetőit elcsábítani. Tudják, hogy az emberiségnek önmagától kell elérnie a szabadságát, külső irányítás és manipuláció nélkül.

Ez egy veszélyes időszak az emberiség számára, mert az erőforrásaid csökkenőben vannak és az éghajlat egyre instabilabbá válik. A környezet romlásban van. Az emberek egyre nagyobb száma iszik a lassan zsugorodó kútból.

Ez egy veszélyes időszak az emeberiség számára, mert sebezhetőek vagytok a meggyőzésre és a manipulációra és a csalásra, keveset vagy semmit sem tudva a világegyetemben lévő élet valóságáról vagy milyen módon kell fenntartani és megvédeni a szabadságod, ahogy beléptek ebbe a nagyobb élettérbe.

Az Emberiség Szövetségesei nem keresik a kapcsolatot az emberiséggel, mert felismerik, hogy az emberiség nem áll készen a kapcsolatra. Az emberiségnek nincs még meg az érettsége, az egysége vagy a megkülönböztető képessége, hogy megmondja ki a barát és ki az ellenség és megértse az élet bonyolultságát, ahol több ezer faj áll kölcsönhatásban egymással.

Ha egy pillanatra elgondolkozol ezen és elképzeled milyen nehéz megállapodásokat vagy tárgyalásokat létrehozni azokkal a fajokkal, akik másképp gondolkodnak, máshogy néznek ki és mások a fogalmaik, más a történelmük, mások a prioritásuk, ehhez hasonlítva az emberi tárgyalások egyszerűnek és nyilvánvalónak tűnnének.

Ez egy hatalmas és bonyolult helyzet, és neked fel kell nőnöd, hogy részt vegyél eme élet világegyetemében. Nem lehetsz kamasz és pusztító és agresszív, mert egyedül fogod találni magad, nagy ellenzékkel körülötted.

Ahhoz, hogy az emberiség önellátó és egy önrendelkező faj legyen, szabad a külső kormányzástól és irányítástól, követned kell azt, amit a Szövetségesek Jelentése nyújt számodra. A Szövetségesek nem fognak ide jönni és megmenteni az emberiséget a beavatkozástól, erő vagy katonai eszközök használatával, mert ez elpusztítaná az autonómiájukat a világegyetemben, amelyet évszázadok alatt hoztak létre.

Ők megadják a bölcsességet, amit nem tudsz magadnak megadni. Ők megadják a perspektívát, amit nem tudsz magadnak megadni. Ők megadják az információt, amihez magadtól nem tudsz hozzájutni. Most az emberiségtől függ, az emberiség erejétől, az emberiség becsületétől és az emberiség őshonos bölcsességétől, hogy megtanuld hogyan ellensúlyozd a Beavatkozást és hogy kiépítsd a kapacitásod és az erődet, mint egy szabad faj.

Ez a konfliktus megszűnését jelentené a világban és a nemzetek közötti sokkal nagyobb mértékű együttműködését, mint ami jelenleg van vagy amely valaha létezett. Mi más fog ennek lendületett adni, mint annak a veszélye, hogy szembe kell nézni egy olyan világegyetemmel, ahol a szabadság ritka és ahol sokan irigységgel néznek a világra?

Nem fogjátok fel, hogy micsoda nyeremény ez a világ és más nemzetek miért avatkoznának be itt, hogy megpróbálják megmenteni saját maguk számára, az emberiséget csakis erőforrásként használva.

Itt az ideje felnőni és nagyobb dolgokra gondolni – gondolni a bolygó jólétére, gondolni a környezet sabilitására, gondolni most a világ biztonságára és nem csupán a saját nemzeted biztonságára.

Ez egy nagyszerű lehetőség az emberi egységre, talán a legnagyobb, ami valaha is lesz. Mert a szükség a legnagyobb, amivel valaha is szembesülni fogsz, és a kihívás a legnagyobb, amivel valaha találkoztál.

Ez egy olyan helyzet, amely megköveteli a bátorságot és az objektivitást, a hajlandóságot arra, hogy olyan dolgokat tanulj, amiket még soha nem tanultál és a hajlandóságot, hogy felismerd mit tanult az emberiség a hosszú és nehéz történelme során a beavatkozásról és az őshonos népek önrendelkezésére és szabadságára vonatkozó veszélyekről.

Most az egész emberiség az őshonos népe a világnak, amely szemben áll a Beavatkozással – egy olyan Beavatkozás, amely azért van itt, hogy a saját hasznára, a saját jólétére és nyereségére használjon titeket.

Nem fogjátok fel a biológiai gazdagságát ennek a világnak és az erőforrásokat, ami az élet eme összetett hálójában található, ami után sóvárognak és amit értékelnek a kopár bolygók világegyetemében.

Az emberiségnek sok mindent kell tanulnia. Ezért küldte Isten az Új Kinyilatkoztatást a világba és ezért szólította az Emberiség Szövetségeseit, hogy átadják a bölcsességüket és a tanácsukat, hogy segítsék ezt a nagy erőfeszítést az emberiség oktatásában és figyelmeztessék az emberiséget a létező nagy veszélyekre és lehetőségekre, ahogy az űr küszöbénél áll.

Az Új Üzenet Kinyilatkoztatását és az Emberiség Szövetségeseinek Jelentésének a fontosságát nem szabad alábecsülni. Ezek a mai világban a legfontosabb dokumentumokat képviselik és a legnagyobb szükséget, ami az emberiséggel szemben áll, melyek nagyon sokak számára még ismeretlenek.

Szerencsés vagy, hogy ezt megkaphatod. Áldott vagy, hogy ezt átveheted. Most bátor szívvel haladj előre és engedd meg magadnak, hogy átvedd a minden élet Teremtőjének a szeretet ajándékát és a biztositékát annak, hogy vannak más fajok is a világegyetemben, akik támogatják az emberi szabadságot és függetlenséget. Idővel, ez a két nagyszerű vigasz forrás fog a támaszoddá válni, mint még ezelőtt soha.

A Tudás hatalma és jelenléte, amely minden emberben él egy nagyobb intelligencia az egyénen belül. Ez az a nagyobb intelligencia, melyhez az Új Üzenet szól és amiről beszél. Ez az a nagyobb intelligencia, amit az Emberiség Szövetségeseinek az expedíciója próbál benned lángra lobbantani és kommunicálni.

Ez magában foglalja az emberiség lelkiségének a titkait és a nagyobb sorsodnak az ígéretét a világegyetemben – egy sors, mint egy szabad és önrendelkező faj. De a sorsod nincs biztosítva. Az eredmény bizonytalan. Mint egy egyénnek, nagy hitednek kell lennie a benned lévő és a másokban lévő Tudás erejében, hogy a kocka az emberiség javára forduljon.

Az emberiség szabadságának a veszélyeztetettsége a világegyetemben és a hanyatlásban lévő világ, amelyben élsz, a két nagy motiváció az emberi szabadságra és egységre, az emberi bölcsességre és a nagyobb együttműködésre.

De ugyanúgy ez a két fenyegető valóság konfliktusba, háborúba és nélkülözésbe vezetheti az emberiséget, ami biztosan idegen hatalmak alárendeltségéhez vezet. A kockázatok tehát nagyok és a helyes választás jutalma hatalmas, mely kikövezi az utat az emberi család nagyobb jövője felé.

Legyen ez a te megértésed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *