Mi Fogja Megmenteni az Emberiséget

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztattva
2008 Március 30.-án
Colorado állam, Boulder városában.

Az emberiség hamarosan a legnagyobb megpróbáltatással és kihívással néz szembe. Persze ezt sok ember érzi – bizonytalan szorongás és mindent átható aggodalom a jövőre nézve – míg mások még mindig arról álmodnak, hogy az élet ugyan úgy fog folytatódni, mint eddig, csak most mégjobb lesz, mert jobbnak kell lennie, azt hiszik. De az emberiség nehézségek és nagy megpróbáltatások idejébe lép. Ezt el kell fogadni, ha meg akarod érteni merre felé halad az életed, ha meg akarod érteni az események sorrendjét, ha meg akarod érteni hogyan kell felkészülnöd a jövőre – a jövőre, ami sokmindenben eltérő lesz a múlttól. Ez nem egy negatí meglátás. Ez a kinyilatkoztatása annak, ami jön.

Azok, akik ezt vitatják a saját tagadásukat állandósítják, felfedve a sáját gyengeségüket, hogy képtelenek szembenézni a változó körülmények sorával. Az emberek álmai és reményei nem lehet most életük alapja, mert fel kell készülniük arra, ami jön, hogy túléljék a változások Nagy Hullámait és mások szolgálatára lehessenek, ami végezetül is az, amiért itt vannak.

Bármilyen elképzelést kivetíthetsz a jövőre – a reményeid, a félelmeid, az álmaid, a szorongásaid. Festhetsz egy boldog képet vagy egy ijesztő képet magad elé. De az élet halad. Nincs uralva vagy épp befolyásolva a kivetítéseid által.

Az emberek hozzáállása természetesen fontos. Fontos a támogató hozzáállás, de ennek a hozzáállásnak annak a valódi megértésére kell alapulnia, hogy mi történik körülötted, merre felé halad az életed és mit fog az élet megkövetelni tőled a jövőben. A pozitív és kontruktív hozzáállásodat a valóság felismerése körül építed ki. Bizonyos dolgok mozgásba lettek hozva most, amit nem tudsz megváltoztatni a vágyakozó gondolataiddal vagy a saját magad dorgálásával.

A minden élet Teremtője egy Új Üzenetet küldött a világba, hogy felkészítse az emberiséget erre az új korszakra, mivel az összes Kinyilatkoztatás, amit előzőleg adva lett az emberiségnek nem tudja felkészíteni arra, ami most következik. A nagy hagyományok bölcsességei továbbra is megmaradtak inspirációként, korrekcióként, mint kihangsúlyozás és mint magasabb színvonal. De most egy Új Üzenetnek kell jönnie, hogy felkészítse az emberiséget a változások Nagy Hullámaira, melyek a világ felé tartanak és az emberiség világon túlról érkező intelligens élettel való találkozására, melyek egy új valóságot és egy új kihívást jelentenek az emberi családnak.

Szembenézni és tanulni ezekről a dolgokról Isten Új Üzenetének a kinyilatkoztatásain keresztűl tudsz, a saját tapasztalatodon keresztűl, a jeleken keresztűl, amit a világ ad most neked – jelek, melyek minden nap jönnek, hogy tájékoztassanak és felkészítsenek téged, figyelmeztessenek és felrázzanak az önelfoglatságodból és a reményeid és az álmaidhoz való kötöttségedből.

Ezek a kinyilatkoztatások sokkolóak lesznek. Lehet, hogy érzelmileg nehezek lesznek számodra, mivel sok dolognak a felülvizsgálatát kívánják meg tőled. Óriási félelmet és szorongást kelthetnek, mert látni fogod, hogy nem vagy felkészülve és nem vagy még elég erős, még érzelmileg sem, hogy ezekkel a dolgokkal szembenézz. De nem számít, hogy mi a kezdeti reakciód, sokkal jobb látni és tudni és felkészültnek lenni, mint tudatlanságban vagy tagadásban maradni, miközben a világ változik körülötted.

Isten Új Kinyilatkoztatása megadja a figyelmeztetést, az áldást és a felkészülést a változások Nagy Hullámaira és az emberiség találkozására a Nagyobb Közösség intelligens életével. Ez a két nagy jelenség nagyobb kihatással lesz az emberiség jövőjére és sorsára, minden ember életére ma a világban és a gyermekeik jövőjére, mint bármi más.

Persze az emberek más dolgokkal vannak elfoglalva, más problémákkal, melyek fontosnak és súlyosnak látszanak abban a pillanatban. De ezek a dolgok aprók és gyakran jelentéktelenek a változások Nagy Hullámainak erejéhez képest és az emberiségnek az intelligens élet Nagyobb Közösségével való találkozásához képest.

Ami a világot meg fogja most menteni, az nem ezek az elfoglaltságok, ezek a fantáziák, ezek az intelmek, amiket az emberek mindenütt továbbra is fenntartanak, bizonyosságot próbálva adni maguknak, hogy az élet meg fogja adni nekik, amit akarnak és hogy a sorsuk az ő irányításuk alatt áll. A sorsod felett való irányításnak a benned lévő nagyobb erőből kell jönnie, az Isten által beléd helyezett erőből.

Függetlenül attól, hogy vallásos vagy-e vagy sem, nem számít melyik nemzet tagjaként élsz, vagy melyik vallásnak szenteled magad, ennek a mélyebb Tudásnak az ereje és jelenléte benned él. Ez mindenki számára igaz, mert Isten nem tesz megkülönböztetést. Isten nincs elragadtatva a hívőkkel és nem mérges a hitetlenekkel. Isten az üdvözítő kegyelmet minden egyes emberben elhelyezte.

A vallás igazi célja, hogy elhozza az embereket ehhez az üdvözítő kegyelemhez. A vallás minden formájában erre hívatott. Annak ellenére, hogy a vallásnak más megnyílvánulásai is vannak és más célt is feltételezett és sok esetben politikai erők által szabályzott, ez az alapvető célja, hogy elhozzon a Tudáshoz, elvezessen ehhez a mélyebb irányító intelligenciához, amit a minden élet Teremtője helyezett el benned és minden emberben, mint lehetőség.

A tény, hogy a világ jelenlegi romló állapota bizonyítja, hogy az emberek nincsenek tudatában a Tudásnak és nem követik a Tudást. Az ambícióikat követik. A társadalmi kondicionálásukat követeik. A sérelmeiket követik. Az eszméiket követik és mindent, ami az elmében van – a személyes, világi elmét. De van most benned egy mélyebb elme, és ez a nagyobb intelligencia, ami reagálni fog Isten Új Üzenetére. Ez a mélyebb intelligencia lesz a tutajod a navigálásra az előtted álló nehéz vizeken.

Csak Isten tudja, hogy mi fogja megmenteni az emberiséget. Lehet sokféle terved és teóriád. Lehet, hogy ragaszkodsz az ötleteidhez és hiteidhez. Talán még azt is állítod, hogy az ötleteid Isten által szentesítetek vagy Isten által irányított, de csak Isten tudja, hogy mi fogja megmenteni az emberiséget.

Mert az emberiséget meg kell most menteni – nem a Mennyország számára, hanem a vilában való jövője érdekében – hogy a világ továbbra is egy lakható környezet maradjon az emberiség számára és, hogy megtanulhassa kezelni a világon túlról érkező versengést és az a sok befolyást, ami az emberiségre fog nehezedni más nemzetek által a világegyetemből, akik a világot a magukénak akarják a saját hasznuk érdekében.

Amikor elkezdesz a változások Nagy Hullámiról tanulni, amit a világ minden egyes nappal elédtár és amivel Isten Új Üzenete közvetlenül foglalkozik, és amikor elkezdesz szembenézni a valósággal, hogy a világ egy beavatkozáson megy keresztül e világon túlről érkező fajok által, akik igyekeznek irányítást nyerni az emberiség felett és a világ erőforrásai felett – ha ezekkel a dolgokkal szembe tudsz nézni, ami egy nagy kihívás lesz, akkor rá fogsz jönni, hogy nincs rá válaszod. Talán ez a tehetetlenség és reménytelenség érzéséhez fog vezetni. De rá fogsz jönni, hogy nincs rá válaszod és az a válasz, amit kitalálnál vagy amiről azt gondolod, hogy hatásos lesz, nem lesz elegendő az ilyen mértékű kihívások megbirkózásához. A jó ötletek itt nem lesznek elég hatásosak az érkező kihívások megbírkozásához és azokhoz a kihívásokhoz, amelyek már itt vannak.

Ami meg fogja menteni az emberiséget most az a felismerés, a bátorság és a szükség. Az a felismerés, hogy a változások Nagy Hullámai feletted vannak, hogy az emberiség olyan sok mindent elpusztított a világ létfenntartó erőforrásai közül, és hogy egy hanyatlásban lévő világban élsz – csökkenő erőforrások, a környezet pusztulása, változó éghajlat és a a nemzetek egyre növekvő kísértése az egymással való háborúzásra.

Ahogy szembenézel a valósággal, hogy a világod nem barátságos erők által látogatott, hanem azok áltak, akik előnyös módon akarják magukat beférközni, hogy az emberi vezetőséget befolyásolják és lecsitítsák a köznépet – ha ezekkel a dolgokkal szembe tudsz nézni, rá fogsz jönni, hogy nem tudod erre a választ. Ez látod, nagyon fontos, mert itt Istenhez kell fordulnod és az intelligenciához, amit Isten helyezett beléd. Itt lesz az, ahol az intelligencia kifut az ésszerű válaszokból. Itt meg fogod látni az ötleteid határait. Itt szembe fogsz nézni a rád helyezett közösségi és vallási kondicionálás korlátozásaival.

Ennek a felismerésével a bátorságnak is jönnie kell. Nem lehetsz gyenge és bizonytalan a változások Nagy Hullámaival szemben vagy a körülötted lévő világegyetemből érkező kihívásokkal és beavatkozásokkal szemben. Itt nem lehetsz ambivalens, csak a magad boldogságával foglalkozni és megszerezni azokat a dolgokat, amit saját magadnak akarsz. Hatalmas változások és kihívások küszöbén állsz. Nem álmodozhatsz más dolgokról, ha felkészült szeretnél lenni.

Isten megadta már neked a Tudás hatalmát, hogy vezessen és védelmezzen és elvigyen egy nagyszerűbb cél eléréséhez az életben. De ha ezt nem veszed komolyan vagy nem hiszed, hogy egy ilyen erő és jelenlét van benned, akkor ugyan imátkozhatsz Istenhez a szabadulásért, imádkozhatsz Istenhez a megváltásért, imáthozhatsz Istenhez, hogy közbelépjen a nehéz körülményeid körül, de látod, Isten már megadta a választ.

A Világegyetem Urát nem fogja lefoglalni a társadalmi jóléted, mivel a válasz beléd lett helyezve arra vonatkozólag, hogy mi az amit tenned kell és mi az amit nem kell tenned, mi az amit el kell engedned és mi az amire koncentrálnod kell.

Persze ehhez bátorság kell – egy jellegében nagyon alapvető bátorság, bátorság, ami nagy mértékben hiányzik, különösképpen a világ gazdag emberei közül, akik hozzászoktak az igényeik beteljesüléséhez, akik azt hiszik, hogy a világ a vágyaik és az ambícióik kielégítéséért van, akik úgy érzik, hogy a gazdagságuk és a kiváltságaik Istentől jövő jogosultság, akik úgy gondolják, hogy jobbak másoknál, akik még az élet alapvető követelményeinek való megfelelésével is küzdenek.

A felismerésnek meg kell lennie. E nélkül, nincs számodra remény. Az életed általad nem számított erők által lesz túlterhelve és átvéve. A kiváltságaid általad nem értett erőknek fognak odaveszni. És te, úgy mint sokan mások feldühödött leszel – kormányokat hibáztatva, más nemzeteket hibáztatva, magát az életet hibáztatva a kényelmetlen helyzeteidért, amikor valójában menet közben elvéteted a jeleket és az utalásokat. Nem reagáltál a benned lévő Tudás sürgetésére. Azt gondoltad, hogy a szorongásod csak egy pszichológiai probléma volt. Azt gondoltad, hogy a jövő miatt való aggódásod indokolatlan volt, holott valójában egész idő alatt megpróbált szólni hozzád.

A hívás benned van most, hogy reagálj, hogy tudatos légy, hogy ellenségeskedés és preferencia nélkül néz, hogy meglásd mi az, ami a horizonton túlról érkezik. Ahelyett, hogy a jövődet akörül terveznéd, amit akarsz, akörül kell tervezned a jövődet, amit látsz, amit érzel, és amit tudsz.

Ha ez a látás, érzés és tudás hiteles, ha hű a benned lévő Tudáshoz és nem pusztán valamiféle alku a részedről, akkor képes leszel arra, hogy egy erős alapot építsél. Az életedet el fogod kezdeni megváltoztatni, mielőtt erre a változásra a kívánalom elérne hozzád. El fogod kezdeni megváltoztatni az életed menetét és a hűségedet a Tudásba fektetni még mielőtt a szükség megelőzne téged.

Ehhez meg kell találnod és ki kell építened a bátorságot. Senki más nem tudja ezt helyted megtenni. Nem feltételezheted, hogy a kormány majd gondoskodni fog rólad. Nem feltételezheted, hogy a városi önkormányzat majd gondoskodni tud rólad vagy hogy a kórház gondoskodni tud rólad minden körülmények között. A benned lévő, a kapcsolataidban lévő és a másokban lévő Tudás erejére kell támaszkodnod.

Ez nem egy gyenge bizonyosság. Ez nem egy passzív szerep. Nagyon figyelmessé, nagyon objektívvé kell válnod és hajlandónak kell lenned bármivel szembenézned, ami a horizont felől érkezik. Ellenkező esetben pánikba fogsz esni és az életed tragikus következményekkel lesz elhalmozva. Ezért lehet, hogy az Istent fogod hibáztatni, de Isten folyamatosan figyelmeztet a tapasztalataid révén, az álmaidon keresztül, az érzéseiden keresztül és a mélyebb érzelmeiden keresztül. Isten mindvégig figyelmeztet és a világ mindvégig megmutatja a jeleit számodra.

Melyek azok a jelek, amelyeket figyelned kéne a világban ezekben az időkben? Figyelned kéne a az élelem árát és elérhetőségét és a víz elérhetőségét. Figyelned kéne, hogy a nemzetek milyen kapcsolatban vannak a másikkal. Figyelned kéne a nemzeted pénzügyi helyzetét. Fel kéne készülnöd a változások Nagy Hullámaira. Figyelned kéne a világ éghajlati viszonyait.

A világ ezeket a jeleket adja. Most ezeket gondosan figyelned kell. Segíteni fognak arról tájékoztatni, hogy mennyi időd van még és milyen gyorsan kell elkezdened a szükséges változtatást az életedben. Ezek tájékoztatnak téged. Ha nem figyelsz oda, mit tehet érted az élet? Ha vitatod ezt a valóságot, ha megtagadod vagy azt hiszed, hogy hamis vagy csak a kormányok a hibásak, akkor nem vállalsz felelősséget az életedért.

Kemény szeretetre lesz szükséged a nehéz időkre. Isten az igazi szeretetet adja neked – azzal, hogy figyelmeztet, áldást ad és felkészít téged. Ha azt hiszed, hogy a szeretet valami más, akkor össze vagy zavarodva a szeretet természetével, céljával és valóságával kapcsolatban és nem érted, hogy valójában mi Isten szeretete.

Miért adna neked Isten csupa vidám dolgokat, amikor valójában az életed veszélyben van? Az szeretet lenne? Miért próbálná Isten a boldogság utáni összes vágyadat beteljesíteni, amikor maga a világ is veszélyben van? Ezt akarni, ezt elvárni vagy ezt követelni egy alapvető zavarodotságot képvisel. Azt gondolni, hogy ez mind nézőpont kérdése, azt jelenti, hogy még nem jöttél rá a benned lévő Tudás erejére és potenciájára, ami nincs preferenciális gondolkozás által szabályozva. Félelem vagy vágy által nem befolyásolható. Ez az, ami erőteljessé teszi. Ez az, ami megbízhatóvá teszi. Ez az, ami a legnagyobb belső erőforrásoddá teszi.

Említettünk három dolgot: felismerés, bátorság és szükség. A felismerés és a bátorság fontos, különösen egyéni szinten. De a szükség lesz az, ami az emberiségnek a legnagyobb esélyt fogja adni. Mert a változások Nagy Hullámai és a kihívások, amelyek jönni fognak és már itt is vannak a Nagyobb Közösségből képviselik a két nagy előidéző erőt a valódi emberi egységre. Ők a szükséget képviselik.

Az emberiség belülről és kívülről is veszélyeztetve van. Belülről a világ hanyatlásával kell szembe néznie. A növekvő népességnek meg kell küzdenie a lassan csökkenő erőforrások készletével és környezeti bezavarásokkal. Most figyelemmel kell kísérnie a természet törvényeit, amely kevés kegyelemmel van a felkészületlenekre. Szembe kell néznie azzal az alapvető döntéssel, hogy vajon a nemzetek versenyezni és küzdeni és harcolni fognak-e a fennmaradó erőforrásokért vagy vajon egyesülni fognak, hogy megőrizzék azokat, kíterjesszék azokat és meggyőződjenek arról, hogy az emberi családnak, mint egésznek, meg van az, amire szüksége van.

Ez nem nemzetbiztonságról szól most. Ez a világ biztonságáról szól. A te nemzeted nem fog érintetlen maradni, ha más nemzetek elbuknak. Ha emberek milliói áramlanak át a határaidon, mert nem tudják fenntartani magukat a szomszédos országokban, annak nagy hatása lesz rád. Ha az emberiség nem tudja ellátni magát, nagy háború és nyomorúság következik. Ne gondold, hogy ezek a megpróbáltatások nem téged érintenek, mert a világ neked mást mutat és a benned lévő Tudás arra sürget, hogy reagálj.

A változások Nagy Hullámaval való szembenézésének a szüksége és az együttműködés, hogy megfelelj a kihívásoknak lesz az, ami végre egyesíteni fogja az emberiséget. Az emberiség nem egy elfogadott politikai napirend vagy egy közös ideológia vagy közös vallás miatt fog egyesülni. Nem a kultúrák, a nemzetek és a csoportok közötti természetes megegyezésének az eredménye lesz. Ez egy nagyon is alapvető igazság által lesz generálva – az igazság, hogy egyesülten sikerrel járhattok, de széttagolva el fogtok bukni.

Ez az igazság lesz most a vezérlő elv, ha az emberiség azt az utat válassza, amely fenntartja, megváltja és egy jobb jövőt nyújt a múltnál. Mivel a múlt az emberi konfliktusok, versengés és emberi tragédia rekordja. Olyan körülmények közé léptek most, ahol nem lehet néhány ember gazdag, mialatt a világ többi része hanyatlik. Mert ennek eredményeként ők is el fognak veszíteni mindent. Nem lehet csak pár ember gazdag, mialatt mások a túlélésért küzdenek, mivel a változások Nagy Hullámaiban egész nemzetek fognak elbukni egy ilyen elrendezésben.

A nemzeteknek együtt kell működniük most vagy a kölcsönös pusztulással kell szembenézniük. A világ népeit sokkal magasabb szinten kell majd ellátni, mint ami jelenleg létezik. A szükség fogja ezt vezérelni. Az együttműködés most szükséges lesz. És azokat a csoportokat és azokat az erőket, melyek nem fognak együttműködni, el kell szigetelni, mert ők az egész világot veszélyeztetik.

A szükség a Nagyobb Közösségel való szembenézéshez is el fog vezetni. Mert a feltörekvő világokban, mint amilyen a sajátod, az első intelligens élettel való kapcsolat a világegyetemből, az erőforrások felkutatóival és a gazdasági kollektívákkal lesznek, ragadozó fajok, akiknek az a célja, hogy kihasználják az olyan gyenge és megosztott világot, mint amilyen a tiéd. Az Új Üzenet feltárja a határaidon túl lévő élet valóságát és hogy hogyan leszel képes megkülönböztetni a barátot az ellenségtől és hogy azok, akik valójában a szövetségeseid vagy potenciális szövetségeseid, hogyan fognak viselkedni veled a jövőben.

Senki sem fog idejönni és megmenteni titeket és akik azt állítják, hogy ezért vannak itt, ők fogják a legnagyobb veszélyt jelenteni számotokra. Ezt még nem érted, mert nem érted az élet valóságát a Nagyobb Közösségben. Ennek a kinyilatkoztatását Istennek kell megadnia neked, ha azt akarod, hogy ez valódi és hiteles legyen és nem valamiféle manipuláció formája más fajoktól, akik arra törekszenek, hogy előnyre tegyenek szert itt.

A szükség fogja megkövetelni, hogy az emberi nemzetek egyesüljenek a saját védelmük érdekében, létrehozzák a saját kapcsolatkialakítási szabályaikat bármely [idegen fajjal], akik ma a világban vannak vagy akik a jövőben ide szeretnének jönni. Ha egy nemzetbe beszivárgás történt, az az egész világot veszélyezteti.

Ez egy más szinten lévő gondolkozás most. Ez nem egy törzs vagy egy csoport vagy egy nemzet tagjaként történő gondolkozás. Úgy gondolkozol, mint az emberi család tagja. Az egész emberi család jóléte és biztonsága miatt való aggódás, e világ őshonos faja az, aki most a világon túlról érkező beavatkozással és versennyel áll szemben.

Meg kell tanulnod ily módon gondolkoznod, hogy szert tegyél a bátorságra, hogy ezt megtedd és felismerd, hogy azok akik a világodat látogatják nem azért vannak itt mert el vannak ragadtatva tőled vagy mert megpróbálnak spirituálisan felemelni téged vagy mert egy csodálatos jövőbe fognak terelni téged.

A saját világod történelmében, a tudatlan fajok e fajta feltételezéseket követve teljes leigázás alá estek, azt gondolva, hogy a fejlett technológia egy magasabb erkölcsi vagy etikai megközelitést képvisel az élethez.

A világegyetem intelligens életének Nagyobb Közösségébe lépsz, arányaiban egy olyan versenyképes környezet, amit alig tudsz elképzelni. Egy gyenge és megosztott fajként léptek be, egy gyönyörű bolygó gondnokaiként, amit mások értékelnek.

A beavatkozás azért történik most, mert elpusztítjátok ezt a felbecsülhetetlen értéket, ezt a gyönyörű világot; mert olyan technológiát hoztatok létre, amit mások használni tudnak; és mert azok akik igyekeznek beavatkozni, nem szeretnék azt látni, hogy erősebbé váljatok, mint amilyenek ma vagytok. Ez az ő lehetőségük és ki fogják használni – emberi konfliktusokat generálva, gyengítve a legerősebb nemzeteket, szembeállítva a nemzeteket a másik ellen, hogy legyengítsék őket és hogy jobban rá legyenek utalva arra a jelenlétre, ami most már közöttük van, a Nagyobb Közösségből érkező jelenlétre.

Nem vagy tisztában a helyzeteddel. Nem tudsz a sebezhetőségeidről. Még mindig elszigetelődésben élő emberekként gondoltok magatokra, azt feltételezve, hogy mindennek ami fontos az életben köze van a helyi környezetedhez, a történelmedhez és a temperamentumodhoz. Nem látod azt, hogy az intelligens élet Nagyobb Közösségében élsz és az emberiség súlyos körülmények sorozata előtt áll.

Azok, akik ma a világban vannak nem katonai erőket képviselnek. Ezek kereskedelmi erők. Kevésen vannak. Nem rendelkeznek nagy erővel, kivéve a meggyőzés erejét. Ezt hasztnálják fel, hogy embereket egymás ellen fordítsanak, a kormányaik ellen és el a belső Tudástól, ami önmagában soha nem fordítható semmilyen erő által – ebből a világból vagy bármelyik másik világból való.

Lehet, hogy azt mondod, „Ó, ez túl sok nekem! Ezzel nem hiszem hogy meg tudok bírkózni!” De ez a te világod. Ez a te életed. Ez a te jövőd. Hogy érted, hogy nem tudsz vele megbírkózni? Természetesen meg tudsz. Azért küldött ide az Isten, hogy megbírkózz ezzel, hogy hozzájárulj a világhoz. Azért érzed magad gyengének és impotensnek ilyen nagy körülményekkel szemben, mert más dolgokkal vagy elfoglalva, melyeknek kevés vagy egyaltalán semmi értéke nincs. A romantizálásod, a vagyon megszerzése, a hobbijaid, a kedvteléseid, a dilemmáid, másokkal való konfliktusaid – ez mind az életet szívja ki belőled. Az erőd, a potenciád, a bátorságod, a találékonyságod – mind odavesznek értéktelen vagy csekély értékű dolgokért.

Későre jár. Túl késő az emberi ostobaságra. Neked most egyénileg fel kell készülnöd a jövőre, és támogatnod kell az emberi szabadságot és egységet a szükség helyzetében. Ez az, ami meg fogja menteni az emberiséget és megalapozza a jövőjét, ami minden másnál nagyobb lesz mint ami valaha is volt – nagyobb, mint a rövid ideig tartó bőség és siker és élvezetek. Most egy hanyatló világban kell túlélned. És elég erőssé kell válnod ahhoz, hogy ellenállj a kísértésnek, ami a Nagyobb Közösségből fog jönni. Ellent kell állnod a beavatkozásnak. Komolyan kell venned az életed, sokkal komolyabban, mint ahogy azt korábban tetted.

Az összes probláma, amivel jelenleg az emberiség szembesül, melyek küzül sok nagyon komoly, be lesz árnyékolva a változások Nagy Hullámai által és a világon túlról érkező verseny által. Mert mit is remélsz megőrízni vagy megszerezni, ha a világ a legtöbb ember számára lakhatatlanná válik, ha nincs elég élelem az emberi család számára, ha az alapvető erőforrások addig a pontig csökkennek, hogy a nemzetek üzemképtelenné válnak? És mit remélsz saját magad számára nyerni vagy erérni, ha az emberiség a Nagyobb Közösségből érkező idegen erők szabályozása és leigázása alá kerül? Tekincs rá bármely problámára, amiről úgy gondolod, hogy fontos a világban ennek a két nagy erőnek a fényében, és látni fogod, hogy hova kell helyezned a hangsúlyt.

Hogyan fogsz magadról gondoskodni? Hogyan fogod ellátni az időseket? Hogyan fogsz gondoskodni a hátrányos helyzetüekről a változások Nagy Hullámai közepette. Hogyan tudsz pozitív erőforrássá válni a világ számára, egy befolyássá – képes másokról gondoskodni, képes látni és egyértelmű, van ereje? Hogyan leszel képes felismerni, hogy az emberiségnek egyesülnie kell a saját védelme érdekében a Nagyobb Közösségben, vagy különben más erők által lesz beszivárogtatva, leigázva, meggyőzve és felülírva.

Ez az, ami a természetben történik. Ez az élet része. Ez történik a világban évszázadok óta, emberek között. Ez történik az egész világegyetemben, bár másfajta körülmények és másfajta korlátozások léteznek a Nagyobb Közösségben, amelyekről tanulhatsz.

Ez a valóság. A nagy tragédia az emberiség számára, hogy csak a nagyon szegények néznek szembe a valósággal, mivel nincs más választásuk. A gazdagok elpazarolják saját magukat – az erőforrásaikat, a tanulmányaikat, az idejüket, hogy mire helyezik a hangsúlyt – a legostobább és legképtelenebb elragadtatottságaikra és érdekeikre.

Ezért van a világban egy Új Üzenet Istentől, mert e nélkül az Új Üzenet nélkül, az emberiség kudarcot fog vallani. A kudarc fokozatosan fog jönni, de jönni fog. És a beavatkozás a világba emberi tudatosság nélkül és emberi ellenállás nélkül fog végbe menni.

Ne tagadd meg ezt, mert ha ezt teszed, akkor lemaradsz a Teremtő nagy Üzenetéről. Ha nem veszed észre a figyelmeztetést, akkor nem fogod értékelni az áldást és nem fogod látni a felkészülésre való szükséget. Mivel Isten Új Üzenete, amely a világ összes népének lett szánva, megadja ezt a figyelmeztetést, ezt az áldást és ezt a felkészülést. Nem mindenki lesz képes, hogy reagáljon, de sokaknak fog kelleni – különböző nemzetekből, különböző vallásokból.

Most minden a mérlegen van. A világ sorsa az elkövetkezendő néhány évtizedben lesz meghatározva. Ez hihetetlenül rövid idő. Az élet halad. Az események zajlanak. Az emberiség pusztítása és a világ ostoba használatának az eredményei most maguktól mozognak. A technológia önmagában nem lesz válasz erre. Ott kell lennie az emberi felismerésnek, bátorságnak és egységnek. A technológia csak eszköz lesz, hogy segítségedre legyen, de a felismerés, a bátorság és az egység nélkül, a technológia csak felgyorsítja a kimúlásod.

A minden élet Teremtője szereti ezt a világot, szereti az emberiséget és megadta az emberiségnek a Tudás erejét, megadta az emberiségnek a nagy Kinyilatkoztatásokat a múltban és most az emberiségnek egy Új Kinyilatkoztatást adott ezekre az időkre és az elkövetkezendő időkre. A Kinyilatkoztatás idejében élsz, mivel soha nem látott szükség idején élsz, olyan körülmények sorával nézel szembe, amivel az emberiségnek ezelőtt soha nem kellett szembenéznie. Néztél már szembe nélkülözéssel a világban ezelőtt, de még soha nem néztél szembe egy hanyatlóban lévő világgal.

Ne gondold, hogy a gazdagságod és a kiváltságaid el fognak szigetelni ettől, mert sebezhető leszel. Mindenki sebezhető lesz. Ezért hív elő az Új Üzenet az emberi felismerést, bátorságot és egységet. Ez nem csak egy jó ötlet most. Ez nem csupán egy lehetőség, mivel a választási lehetőség nagyon kevés. Ez az, ami az idődnek erőt és potenciát ad. Ez az, ami az életedet sürgőssé teszi és célt és értelmet ad az életednek.

A benned lévő Tudás vezetni fog, hogy bizonyos emberekkel, bizonyos körülmények között hozzájárulj a világhoz. A világ állapota meg fogja adni a józanságot és a meggyőződést, hogy muszály követned ezt a Tudást. Mert ez az, ahogy Isten szólni fog hozzád és ez az az idő, amikor meg kell tanulnod hallgatni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *