7. Mi Teremti a Gonoszt?

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2008 Január 17-én,
Boulder, Colorado

Fel kell ismerni a világban való létben, hogy pusztító erők vannak a világban. Ha valaki igazán őszinte és önmegfigyelő, rájön, hogy még önmagán belül is vannak romboló erők. Bizonyára, a körülötted lévő világban, ezek a pusztító erők nyilvánvalóvá válnak és az emberi tapasztalat része az egész történelem során.

Ha megfigyeled a saját gondolataidat és hajlamaidat, akkor nyilvánvaló lesz számodra, hogy vannak benned romboló erők. Ezt látod a bosszú iránti vágyadban. Ezt látod a mások legyőzésére és elnyomására irányuló vágyadban. Ezt látod a mások eltávolítására vagy kiküszöbölésére irányuló vágyadban, bármennyire is titkosak legyenek ezek. Látod ezt az álmaidban.

Ezt még a világ megváltoztatására irányuló vágyadban is látod. Mert hogyan tudod megváltoztatni a világot anélkül, hogy eltávolítanád azokat, vagy megszüntetnéd azokat, vagy elhallgattatnád azokat, akik elleneznének? Ez alapvető probléma a fizikai valóságban való tartózkodásban, a testben való élés és az erőforrásokért való versengés másokkal, akik a fizikai valóságban vannak és testben élnek.

A nagy Különválás, amely elindította a világegyetem létezését és terjeszkedését, nem gonosz szándékból jött létre. Nem hiba volt. Nem a gonosz szüleménye. De ebben a veszélyeztetett létezésben a gonosz elkerülhetetlenné válik.

Ez nem olyan erő, amelyet egy mitológiai személy generált – valaki kiesett a kegyelemből és a gonosz forrásává és központjává vált.Ez minden bizonnyal nem így van, ha úgy gondolsz magadra, hogy a világegyetemben lévő intelligens élet Nagyobb Közösségében élsz, ahol számtalan faj van, nagyon eltérőek tőled, nagyon különböző környezetben élnek, ami a pszichológiai, szellemi és technológiai fejlődés minden szakaszát képviseli. Nyilvánvaló, hogy nem egy egyén, aki mindenki problémájának a forrása. Inkább a veszélyeztetett, elkülönült létezésen belüli élet eredménye.

Tehát nem hibáztathatsz egyetlen személyt sem a gonosz létezésével.Ez a jelenlegi állapotban való élet eredménye, amely nem képviseli az Ősi Otthonban való létezésedet, a létezését, ahonnan jöttél, és ahova vissza fogsz térni.

Olyan valóságból jöttél, ahol ismert vagy, és ahol nincsenek kérdések, egy olyan valóságba, ahol nem vagy ismert és ahol csak kérdések vannak és nagyon kevés igazi válasz. Egy teljes biztonság és hovatartozás helyéből jöttél egy olyan helyre, ahol nincs biztonság és a Különválás mindenhol megmutatkozik. Egy olyan helyről jöttél, ahol békében voltál, most egy olyan helyre, ahol túl kell élned és versenyezned, ahol navigálnod kell a bizonytalan állapotokat és az állandóan változó körülményeket. Teljesen más a fizikai valóságban való lét, a testben való lét.

Az Angyali Sereg, amely a minden élet Teremtőjét képviseli, közvetítőként szolgál az Ősi Otthonod és a jelenlegi valóságod között – a fizikai létezésen belül élni, a testben élni és ezzel a fajta valósággal foglalkozni, ami annyira különbözik attól, ahonnal jöttél.

Itt Isten rejtélyesnek tűnik. Úgy tűnik, hogy Isten nincs jelen. Isten sehol sem található. Olyan létezést élsz, ahol Isten úgy tűnik, hogy egyáltalán nem létezik, hacsak valakinek nagy hite van. Mennyire különbözik ez attól, ahonnan jöttél, és attól az Otthontól, ahová vissza fogsz térni.

És ebből a környezetből az elképzeléseid Isentről annyira korlátozottak.Az emberek úgy gondolják, hogy Isten olyan, mint ők – természetesen nagyon erőteljes, természetesen nagyon bölcs, de ítélő és bosszúálló és dühös és frusztrált, mint ahogy ők. Saját képükre teremtették Istent.

Tehát Isten bármiféle felértékelése csak egy megközelítés.Nincs abszolút igazság Istenről, amely a jelenlegi létezésedből született, mert a jelenlegi létezésed nem abszolút. Ez relatív valóság, relatív abban, hogy mozog és változik, és hogy kezdete és vége van. Mégis, ahonnan jöttél, nem változik. Nincs kezdete és vége. Nem változik. Nem bizonytalan. Nem kiszámíthatatlan.

Ezért fontos itt megvizsgálni, hogy a gonosz létezése ebben az állapotban való élés eredménye. Ez elkerülhetetlen. Ha elveszed egy lény hovatartozás érzetét és biztonságát és olyan környezetbe dobod őket, ahol most túl kell élniük és versenyezniük kell, ahol meg kell semmisíteniük más szervezeteket a túlélés érdekében, ahol állandóan a bizonytalansággal és a megsemmisítés kockázatával kell megbírkózniuk és ahol a hiány mindig jelen van és mindig folyamatos fenyegetést jelent, hogyan számíthatsz arra, hogy az abszolút bölcsesség és az együttérzés állapotában működjenek, anélkül, hogy félelem vagy szorongás ne kísérné őket minden fordulóban?

Isten ezt nem várja el. Isten nem számít arra, hogy ezen körülmények között tökéletes legyen valaki, mert senki sem lesz tökéletes, és Isten nem várja el azt, ami nem lehet. Ezt elvárhatod magadtól és másoktól, de ez azért van, mert nem érted azt a valóságot, amelybe beléptél, és amiért úgy döntöttél, hogy ide jösz.

Ezért Isten nem bünteti a gonoszt, mert a gonosz elkerülhetetlen. Olyan, mint egy gyermeket büntetni gyerekességéért. Olyan, mint egy bolondot büntetni a bolondságért. Nincs a gonosznak büntetés. A gonosz csak állandósítja valaki nyomorúságát, és késlelteti és távolivá teszi a megváltás lehetőségét.

Az embereknek nehezükre esik ezt elfogadni, természetesen, mert azt akarják, hogy Isten álljon bosszút nekik. Képtelenek vagy nem akarják kikövetelni a büntetést, amiről azt gondolják maguknak kell megadni, most azt akarják, hogy Isten tegye meg helyettük. Ez ismét az önképből való Isten teremtésének az eredménye, egy olyan Isten, mint ők, csak erőteljesebb, ez minden.

A Pokol egy olyan találmány, amelyet az emberek azért hoztak létre, hogy megbüntessék azokat, akiket utálnak és ki nem állnak. De te már egyfajta Pokolban élsz, látod, a Különválás Pokla. Ehhez a kondícióhoz való mélyebb elkötelezettséged egy további Pokolba való ereszkedést képvisel. A további elszigetelődésed, most már csak a félelmetes elképzeléseid és az önmagad, mások és a világ bírálata által szabályzott, egy olyan további állapotba taszít, amely természeténél fogva alapvetően nehéz.

Tehát a gonosz körülötted van. Ez egy erő.Ez formát ölt a mentális környezetben lévő erőkben, a meggyőző erőkben, az erőkben, melyeket nem láthatsz, de amit érezhetsz, amelyek befolyásolják gondolkodásodat, érzelmeidet és viselkedésedet.

Látod ezért van az, hogy egyének, csoportok és egész nemzetek olyan cselekvéseknek kötelezik el magukat, amelyek alapvetően rombolóak és kontraproduktívak. Egy egész nemzet elkötelezi magát egy másik nemzet inváziójára és megsemmisítésére a vagyonáért és az erőforrásaiért nemzetbiztonság vagy önmegőrzés ürügye alatt. Vagy a [háború] folytatható a vallás zászlaja alatt, gondolva, hogy a másik nemzet vallástalan vagy gonosz, hogy pogányok, a megválthatatlanok. De ez mind csak egy kifogás a gonosz erő és hatalom kifejeződésére. És bár ezt néhány eltökélt személy vezeti, mindenki mást magával fog söpörni.

Hogy lehet ez? Hogyan lehet egy ilyen erő ilyen hatással? Ez a hatalom, látod, a mentális környezetben.

Ebben a világban a túléléshez segítségre és támogatásra van szükséged, és ahhoz, hogy megkapd ezt a segítséget és támogatást, sok kompromisszumot fogsz kötni – a másokkal való kapcsolataidban, a házasságodban, körülötted mindenegyik kapcsolatodban, kapcsolatban a nemzeteddel, amelyben élsz. Akarod a segítségét, védelmét és jóváhagyását, így együtt járulsz vele, még akkor is, ha valami szörnyűt tesz és egyértelműen megsértette azt, amit igazán értékelsz.

Ez a mentális környezetben működő gonosz erő, amely társadalmi kontextusban fejeződik ki. Ez úgy álcázható, mint a nemzet vagy a család felé való kötelesség, ami olyan dolgok megtételéhez vezethet, melyek egyértelműen megsértik azt, amit a benned lévő Tudás jelezne – a mélyebb intelligencia, amit a minden élet Teremtője beléd helyezett. A Tudás megsértése, Isten megsértése, megsértése annak, amit helyesnek tudsz – ezeket meg fogod szegni, hogy megkapd a segítséget, a védelmet és jóváhagyást, amit úgy gondolsz szükségesek a túlélésedhez. Ez egy valóságos helyzet. Ismételten ez a szétválasztott létezésben való élet helyzete.

A világ egy gyönyörű hely. Csodálatos. A Teremtés minden pillanatban való történése. A változás minden pillanatban való történése. Ha külön tudsz állni ettől, és így ez megtapasztalhatod – a saját túlélésed félelme nélkül, anélkül, hogy félnél, mit veszíthetsz, vagy mit kell feladnod – valójában egy csodálatos megtapasztalás lehet. De ne keverd össze ezt az Ősi Otthonoddal, ahonnan jöttél, és ahová vissza fogsz térni. Nincs összehasonlítás.

Ezért el kell fogadnod a világot úgy, ahogy az van. Nem teheted olyanná, mint az Ősi Otthonod. Még Isten sem tudja olyanná tenni, mint az Ősi Otthonod, mert Isten ezt valami mássá tette.

Isten nem a gonosz szerzője, de Isten teremtett egy olyan környezetet, ahol a gonosz, legalább is az intelligens fajok között, akik tisztában vannak a halálozásukkal, valószínű és elkerülhetetlen lesz. De Isten megadta az ellenszert a gonoszra, egy erőteljes ellenszert, a Tudás erejét és jelenlétét helyezve beléd, a benned lévő mélyebb elmét. Nem az az elme, amivel gondolkodsz. Nem az az elme, ami bírál és spekulál, összehasonlít és elítél, hanem egy mélyebb elme – egy elme olyan, mint az Isten Elméje; egy elme, amely nem úgy gondolkodik, mint a személyes elméd gondolkodik; egy elme, ami erővel és elkötelezettséggel lát, vár, tud és cselekszik.

Látod, ez az ellenszer. Ez az ellenszer a benned lévő gonoszra és a benned és a körülötted lévő gonosz meggyőzéseire, amely annyira elterjedt és erőteljes a világban. Ez végső soron a világegyetemben a gonosz ellenszere. De ennek az egyénen belül kell erőssé válnia.

A benned lévő Tudás ereje nem megvesztegethető. Nincs meggyőzve vagy befolyásolva az emberi világon és még a Nagyobb Közösségen belül lévő csábítások és inditékok által, ahol a gonoszság és konfliktus kifejeződése nagyon hosszú ideje létezik.

Te önmagadban nem tudsz a gonosszal harcolni.Ha megpróbálnád leküzdeni, elcsábítana. Olyanná válnál inkább mint az. Egy békés támogatóból egy harcossá változtatna. Felfegyverkezve találnád magad mások ellen, akikről úgy gondolod a gonosz által irányítottak.

Olyanná válnál, mint ők, mert a gonosz szereti a figyelmet. Az emberi összeütközéstől növekszik. Azok által van megerősítve, akik követik és azok által akik ellenzik. Emberi hűség és emberi figyelem nélkül, a gonosznak nincs magát hová hozzácsatolni. Azok, akik emellett elkötelezettek, szükségük van hűségre és szükségük van mások elkötelezettségére.

Nagyon kevés ember van a világon, akik valóban gonoszok, akik elkötelezték magukat ezzel az erővel, ezzel a hatalommal. De a társadalomra gyakorolt hatásuk hatalmas. Romboló hatásuk óriási. A cselekedeteik másokra gyakorolt hatásai, tekintettel a számukra, hatalmasak. A meggyőzésük ereje, hogy a nemzeteket a többi nemzettel harcoljanak, nagyon erős, látod.

Te egyénileg nem tudsz ezzel megküzdeni anélkül, hogy megkockáztatnád a meggyőzései és az ösztönzései alá esni. Ha ezt megpróbálod azzal elkötelezed magad, hogy ellenzékbe kerülsz másokkal. Ez téged alapjában véve másokkal szemben konfliktusba helyez, még a kezdetektől fogva is. Most másokkal kell küzdened azért, hogy azt tegyed és létrehozd azt, amit helyesnek gondolsz.

Míg az rendben van, hogy másokat ellenzel egy jó ügy érdekében, ebben az esetben, megváltoztatja a szándékod. Megváltoztatja a motivációdat, mert a félelem vezet – a kudarctól való félelem, a félelem, hogy nem éred el azt, amit akarsz, a gondolat félelme, ha nem vagy sikeres az ellentétes erők fölényben lesznek. A félelem haragnak ad utat. A harag gyülöletnek ad utat. A gyülölet erőszakhoz vezet. És az erőszak további erőszakhoz vezet.

Látod, ez egy csapda. Egy alapvető találós kérdés. Fogja a jó embereket és ellentétbe helyezi őket egymással, megváltoztatja az igazi szándékukat a béke és eggyüttműködés megteremtésére, és teljesen más eredményekben nyilvánul meg.

Van egy benned élő nagyobb Bölcsesség, amire nem hatnak a világban lévő disszonancia erői, mások meggyőzései vagy a kultúra vagy akár a vallás indítékai. Ez szabad. Tiszta. Világos. Csak Istennek felel, mert ez Isten kiterjesztése.

Nem számít, hogy milyen messzire mész az elszigeteltséged próbálkozásának megalapításában, hogy megpróbálj sikeres lenni a Különválásban és megkísérelni, hogy a Különválás működjön, te még mindig kapcsolatban vagy Istennel a Tudáson, a benned lévő mélyebb elmén keresztül. Nem tudsz elmenekülni ettől. Nem tudsz elválni ettől. Megtagadhatod. A fényét sok burkolattal elfedheted és sötétségben élhetsz, de nem tudod megszüntetni. A világban való léted célját képviseli, a kapcsolatod Istennel és a megváltásod.

A kérdés az, hogy: Mennyi időbe fog telni, hogy ezt kívánd és rádöbbenj arra, hogy enélkül nem tudsz sikeres lenni, nem tudsz betöltekezni és nem tudsz valóban hozzájárulni a világhoz, ami az ittléted igazi szándéka? Enélkül nem tudod beteljesíteni a lelked szükségletét. Enélkül nincs béke és erény magadon belül. Enélkül nem lehet sikeres kapcsolatod magaddal vagy más emberekkel vagy akár az egész világgal.

Még mindig hihetsz a hadsereg erejében, a fegyverek erejében, az erő erejében, a kormány erejében, a személyes meggyőzés erejében,a személyes dominancia erejében, a gazdagság erejében, a szépség erejében vagy az okosság és a báj erejében, de csak a benned lévő Tudásnak van valódi hatalma, újraegyesíteni, újracsatlakozni, megáldani és inspirálni.

A világ megalapította a saját isteneit, a saját definícióit,saját hatalmi és uralkodási, meggyőzési és meghódítási kifejezéseit, és így tovább. De a benned és a másokban lévő Tudást ez nem csapja be.

Nem tudod rávenni a Tudást, hogy azt adja meg neked, amit akarsz, mert ez sokkal erősebb mint te vagy, mint a személyes elméd – az elméd teli vágyakkal és konfliktusokkal, félelemmel és aggodalommal, az elme, ami minden olyannal azonosul, ami bizonytalan, az elme, amely a gonosz erő alanya, az elme, amely könnyedén befolyásolható és befolyásolt.

De mélyen benned van a Tudás. Látod, azzal rendelkezel, ami változatlan. Ahhoz térsz vissza, ami változatlan benned, ami a megváltásod, ami az erőd, ami elkezd felszabadítani a függőség markolatából és a meggyőzés markolatából.

Megpróbálhatsz úgy tenni, mintha az lennél aki akarnál. Bármilyen nevet adhatsz magadnak. Kialakíthatsz bármilyen szerepet magadnak. Eljátszhatod a jó ember vagy a rossz ember szerepét. De benned ott van a Tudás, várva a felfedezésre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *