13. Séta az Üzenethozóval

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2012 Október 21-én,
Kuala Lumpur, Malájzia

Mindenki, aki alázattal és öszinteséggel tudja fogadni a Kinyilatkoztatást, az Üzenethozóval fog sétálni. Bizonyos mértékben, akár nagy, akár kicsi, azt fogják csinálni, amit ő csinál. Követik azt az utat, amelyet ő mindenki számára lángra lobbant.

Bármely igaz tanuló ezt természetesen megteszi, mert követik a Tudást és megteszik a Lépéseket a Tudáshoz és a fejlődés Négy Pillérjén keresztül – a Kapcsolatok Pillérje, a Munka és Ellátás Pillérje, az Egészség Pillérje, a Spirituális Fejlődés Pillérje – egy erős alapot építenek a nagyobb és jövőbeli életükhöz.

Az Üzenethozóval sétálni azt jelenti, hogy megérted a Kinyilatkoztatást, ahogy az a saját életedre vonatkozik és azok életére, akiket befolyásolni fogsz.

Ez egy nagy hívás, de mielőtt adni tudnál, fogadnod kell és fel kell készülnöd, mert még nem állsz készen a nagyobb életedre. Nem állsz készen a nagyobb célodra, amely már olyan régóta várt rád, hogy belekezdj.

Először engedned kell, hogy a Tudás átrendezze az életedet, hogy harmóniát és egyensúlyt hozzon oda, erkölcsöt, célt és értelmet. És ez időbe fog telni, mert vannak bizonyos dolgok, amelyeket vissza kell csinálni és bizonyos dolgok, amelyeket el kell indítani és fenntartani.

A legtöbb ember még nem képes ilyen nagyszerű felkészülést elvégezni saját maga érdekében és mások érdekében, mind látott és láthatatlan, akik a fejlődésüktől függnek.

A kezdetben az emberek azt gondolják, hogy az utazás róluk szól és a boldogságukról és az elégedettségükről, de valójában valami nagyobbról szól, mint ezek a dolgok. És ahogy haladnak előre fel fogják fedezni, hogy nem csak maguk számára tanulnak, hanem mások számára is, a saját kicsi módjukon az egész világnak.

Mert Isten azt akarja, hogy az emberiség most megtanulja a Tudás Nagyobb Közösségi Útját.

Isten azt akarja, hogy az emberiség nagy szükségből és sürgősséggel egyesüljön az emberi civilizáció megőrzéséért a nagy változással szemben, ami a világra jön.

Isten azt akarja, hogy az emberiség felkészüljön a jövőjére és sorsára a világegyetem intelligens életnek Nagyobb Közösségében.

Isten azt akarja, hogy a vallások együttműködjenek, mert mind ugyanabból a Forrásból születtek. És végül, ha helyesen értjük az Új Kinyilatkoztatás Fényében, mindegyikük ugyanazt a célt és eredményt szolgálja, ami a Tudás életben tartása a világban, hogy az embereknek lehetőséget biztosítsanak nagyobb életük és céljaik felfedezésére a világ körülményein belül.

Itt látnod kell, hogy a sorsod magához az Üzenethozóhoz kapcsolódik, mert ő hozza a Kinyilatkoztatást, amely felfedi a nagyobb sorsodat és annak jövőbeli lehetőségeit.

Mert, látod, minden a sors, mert mindenkit magasabb célból küldtek a világba. Ha céljaik felfedezhetők és elegendően teljesíthetők, akkor valaki teljesíti nagyobb sorsát.

De sajnos a legtöbb ember nem találta meg ezt és olyan életeket építettek, melyek nem efelé irányulnak. Elvesznek a világban – elvesztek és elhagyatottak. Még ha gazdagok is, még ha minden olyan privilégiummal rendelkeznek, amelyet mindenki igényel, elvesznek és elhagyatottak. Az életük üres. Nem beteljesíthetőek.

Mert csak a Tudás képes beteljesíteni az életed és a Tudás Istentől jön. És a Tudás kapcsolódik a céljodhoz és a sorsodhoz. És a sorsod kapcsolódik azokhoz az emberekhez, akik osztozni fognak a sajátos kifejezésében.

De látod, amikor egy Üzenethozó jön a világba az sok-sok embernek a sorsát harározza meg, vagy közvetlenül vagy közvetve. Ettől külön gondolkozni azt jelenti, hogy elmulasztod az egyik kritikus alkotóját a saját önkinyilatkoztatásodnak. Mert látod ez az, ami kihúz a Különválásból: felismerni, hogy az életed szent kapcsolatai teremtik meg az életed kontextusát és értelmét és ezek a kapcsolatok a jöveteled előtt elrendeltettetek. Hogyan fogod ezeket megtalálni és ha meg fogod találni őket, számos körülménytől függ itt a Földön.

De a sorsod valóságát nem tudod megváltoztatni. Nem tudod megváltoztatni a sorsod jelentését. Nem tudod úgy megváltoztatni, hogy megfeleljen a szándékaidnak, céljaidnak és preferenciáidnak.

Tudatosan sétálni az Üzenethozóval így elkezdi lehetővé tenni számodra, hogy rezonálj ezzel a nagyobb céllal, amely buzdítást, bátorítást és erőt fog adni neked, amelyet semmi más nem tud biztosítani.

Mert ezek a dolgok most a sorsodhoz kapcsolódnak, és nem más ambíciókhoz vagy tevékenységekhez.

A Kinyilatkoztatás fogadása az sétálni az Üzenethozóval. Az Üzenethozóval sétálni az a Kinyilatkoztatás fogadása.

Bár ő nem lesz örökké a világban, az életében tanulni róla most egy lényeges kapcsolat számodra. Mert ő Isten Új Szavának és Tanításának az elhozója. Ő a Nagyobb Közösségi Tudás és Bölcsesség magja a világban. Senki más nincs, aki ezt meg tudja tenni a világért.

Ebben a fényben a Menny az emberiség nagy reményeként tekinti rá és mindenkire, aki vele kapcsolatban áll, és megosztja sorsát, az emberiség legnagyobb reménye. Noha vannak más reményteljes egyének és más nagy mozgalmak a világon, semmi sem olyan lényeges az emberiség jövője szempontjából – jövőbeli jóléte, jövőbeli sikere, jövőbeli megváltása – mint ez.

Itt a világ összes vallása részt fog venni. Itt minden, ami jó részt fog venni. Minden, ami létre lett hozva, ami előnyös részt fog venni. Mindenki, aki egy valódi hívást érez hívva és befolyásolva és érintve lesz, ha megvan a lehetőségük a Kinyilatkoztatás fogadására és megtapasztalására.

Nincs értelme megvédeni a saját vallási hiedelmedet, ha az megakadályoz abban, hogy Isten Igéjét megkapd erre az időre és az elkövetkező időkre.

Azok, akik alázatosak a Kinyilatkoztatás Fényében, demonstrálni fogják az alázatukat és a tiszteletüket. De azok, akiknél hiányzik ez az alázat, küzdeni és harcolni fognak, azt gondolva, hogy az ötleteik és a hiedelmeik igazak, amikor valójában csak egy megközelítése az igazsának, amely messze túlmutat rajtuk és a megértésükön.

Az Üzenethozóval sétálni az, hogy úgy élsz mint ahogy az Üzenethozó él, megkapni és befogadni a Kinyilatkoztatást és mindent, ami ez az életed összes aspektusában nyújt. Felismerni, hogy valami nagyon nagyszerűnek vagy a része. Még ebben a pillanatban is, egy nagyon szerény kezdet idején, még a világ elismerése nélkül is, még presztízs nélkül is – nagy emlékművek nélkül, nagy szertartások nélkül, az emberek hódolata nélkül mindenhol – része vagy valaminek a kezdetnél, az indulásnál.

És az Üzenethozó életének ezen szent éveiben, kik lesznek a társai? Kik lesznek az asszisztensei? Ki fogja tőle megkapni az ajándékot és megosztani másokkal?

Látod ez a Kinyilatkoztatás ideje. Ez csak egy évezredben jön, és te egy ilyen időben élsz. Ez nem vet-e fényt a te nagyobb célodra a világban? Ennek nincs-e jelentősége arra, hogy miért küldtek és mit kell itt végül teljesítened? Ez nem kapcsolódik-e a benned lévő Tudáshoz, amely kapcsolódik a világegyetemben található Tudáshoz és a Teremtőhöz, amely a Forrása?

Még akkor is, ha egyedül vagy a Kinyilatkoztatás fogadásában, részese vagy a valóságának, ahogy haladsz. És ez a valóság természetesen növekedni fog számodra, mert ez belőled árad kifelé – beállítja külső életed, befolyásolja az értékeidet és prioritásaidat, mélyebb magabiztosságot és nagyobb erőt ad neked.

Még ha csak a kezdeteknél vagy, ez egy nagyszerű lehetőség számodra. Ez valóban áldás. Még nem láthatod, hogy valójában milyen teljes ez az áldás az elején, és talán még hosszú ideig nem, ahogy folytatod, ahogy harcolsz önmagaddal – az önmagadban lévő ellenzék, amely a Különválást teremtette számodra, és a világban lévő ellenzék, amely visszatartja az embereket a Teremtő Kegyelmének és Hatalmának befogadásától, ahogy ez most egy radikálisan változó világban fejezi ki magát.

Akkor meg kell tenned a Lépéseket a Tudáshoz, különben ezek a dolgok csak egy hit és egy ötlet lesz, amivel vagy egyet fogsz érteni vagy vitatkozni ellene. De még nem kapcsolódtál a Kinyilatkoztatás valóságához, tehát nem tudod. És az elutasításod tudatlanságból és félelemből születik és az elfogadásod még nem hiteles, mert a valóság még nem elég erős benned, hogy megmutassa jelentését, célját és óriási értékét az életed számára.

Nem mindenkinek kell megkapnia Isten Új Kinyilatkoztatását, de a világ körül nagyon sok ember fogja, hogy rezidenciát kapjon itt az emberek elméjében és szívében, majd elkezdje sugározni bölcsességét, erejét és hatékonyságát még azoknak is, akik nem tudják megkapni, azoknak, akik még nem tudnak róla, a rászorulóknak, azoknak, akiket a szegénység és az elnyomás sújt, azoknak, akik a világ kormányait és nagyvállalatait vezetik, és közöttük mindenki.

A Kinyilatkoztatás bölcsessége és ereje kifelé fog terjedni, az emberek elméjén és szívén keresztül mozogva, most azoktól születve, akiknek osztozik az Üzenethozó által adott sorsa, a Földön töltött idején, a Kinyilatkoztatás által adva minden időkre, adva az emberek értékéért és felfedezéséért mindenütt, mind most, mind a jövőben.

Azok, akik az Üzenethozóval sétálnak az ő idejében a Földön, annyira szerencsésnek lesznek tartva ezért a lehetőségért azok által a jövőben, akik nem lesznek jelen ebben az időben vagy akik jelenleg nem tudnak válaszolni.

Ezt még nem láthatod, mert el vagy veszve a világban és nem láthatod a nagyobb jelentését, amely most a világnak adva van. Tehát hallgatnod kell és megfontolni és megnyitnod magad a Kinyilatkoztatásnak, hogy az a saját tapasztalatodon belül felfedje magát. Akkor a valósága természetesen meg fog jelenni, mert ez a benned lévő legtermészetesebb helyről származik.

Az Üzenethozóval sétálni az, hogy szembenézel a balszerencsével, amivel neki kell szembenéznie egy Új Kinyilatkoztatás világba hozatalával – vita és konfliktus, félelem, kétség és súlyosbodó körülmények világába; egy olyan világba, ahol még a vallások is polarizálódnak egymással és politikai célokra vannak használva, konfliktust, viszályt és erőszakot generálva.

Ahogy a világ erőforrásai csökkennek a jövőben, ezek a konfliktusok egyre súlyosabbá fognak válni és az emberek a nemzeteiken belül és a nemzeteik között egyre inkább polarizálódnak. Akkor mi lesz képes felülkerekedni ezeken az egyre növekvő nehézségeken és a háború nagy veszélyén, amit ezek létre fognak hozni, de maga a Kinyilatkoztatás Fénye, amely vissza fogja tartani ezeket a tevékenységeket és szándékokat és aktiválja annak felismerését, hogy a világ minden emberének most dolgoznia kell a civilizáció megőrzéséért és a világ jólétéért, hogy szabad és önrendelkező népeként emelkedhessen az élet Nagyobb Közösségébe?

Ha fel tudnád ismerni az előtted lévő nagy kihívásokat és csapást, melyekkel szembe fogsz nézni, látnád az életed fontosságát és a Kinyilatkoztatás fontosságát és a jelentését, hogy az Üzenethozó a világban jár és a lehetőséget, hogy vele járhatsz.

De rendelkezned kell a Tudás erejével és a Kinyilatkoztatás valóságával, hogy bátorságot adjon és szembe tudjál nézni ilyen nagy és momunentális feladatokkal, tudva, hogy el fogod játszani a kicsi, de lényeges részedet és ha elég ember tud válaszolni, akkor az emberiség jövője egyre reményteljesebbé, egyre előnyösebbé válik. Az esély, hogy elkerülheted a háború és konfliktus nagy vonzalmát növekedni fog és eléggé felülkerekedik ezeken a tendenciákon, hogy az emberiség keresztül mehessen ezen a nagy küszöbön egy új világba, egy új életbe és egy nagyobb jövőbe.

A Teremtő nagy Szeretete, a nagy veszély idején, amely mindezt lehetővé teszi. Mégha ez lehetetlennek is tűnik, mégha nem is látod az utat, mégha úgy tűnik minden ellene dolgozik, a Tudás keresztülvisz téged, hogy kövesd az utad, hogy a Kinyilatkoztatás Fényében sétálj.

Ez [a Tudás] minden hatalmon túli hatalom. Ez az erő minden erőn túli. Ez a bátorság minden bátorságon túli. Ez a hatalom, erő és bátorság, amely nem vált ki konfliktust és háborút. Ez nem utálatos. Nem tartalmaz bosszút. Nem arogáns és tudatlan. Ez nem helyezi az embereket mindenki máson felül magasabb hatalmi pozíciókba. Ez mindenkinek tekintélyt ad a természetük, céljuk és tervezetüknek megfelelően ebben az időben a világban.

Sok Tudásban erős emberre lesz szükség, hogy megforduljon a helyzete az emberiségnek. És eléggé egyetértésben kell egymással lenniük, hogy az erőfeszítéseik erőt és együttműködést nyerjen.

Látod ez számodra van. Ez rólad szól és hogy miért jöttél. Ez nem egy filozófia. Ez nem csak egy másik megközelítés. Ez nem csak egy tanítás a sok tanítás között. Ez erre a korszakra és erre az időre a Tanítás. Egy ilyen nagy állítást csak egy ilyen nagy Tanítás igazolhat és csak akkor lesz tudott, amikor megkapod a Kinyilatkoztatás ajándékát – a gyakorlatait, a látomását és a valóságát.

Az Üzenethozó feladata nagyon nehéz. Évekbe telt, amíg felkészült erre, mivel 40 év telt el ahhoz, hogy megkapja a Kinyilatkoztatást. Negyven év, hogy neked meglegyen az esélyed. Hogy a nagy lehetőséged felszínre jöhessen, hogy az emberiségnek egy nagyobb reménye lehessen, hogy az emberiség felkészülhessen a nagy változásra, ami a világra jön és a nehéz találkozásra a világegyetemben lévő intelligens élettel.

Ez az Üzenethozó élete és mások élete, akik korán csatlakoztak hozzá, hogy segítsék megkapni az emberiség nagy reményét. Az Üzenethozó ezt egyedül nem tudja megtenni. Másoknak sétálniuk kell vele és felszólalni érte és megosztani a Kinyilatkoztatást vele.

Látod, most mindenki egy nagyobb szolgálatra van hívva, mert a nagy idők rajtad vannak. És innentől kezdve semmi sem fog normálisnak vagy stabilnak tűnni a körülötted lévő világban ahogy elkezdesz belépni a változások Nagy Hullámainak lábaihoz.

Szükséged lesz erre a belső erőre, hogy fenntartsd az egyensúlyod, ahogy a vizek viharossá válnak, ahogy a hajód oda-vissza inog, miközben bizonytalanság merül fel körülötted, valamint ellenségesség és harag sok ember között. Nagyobb iránytűre, nagyobb barométerre és nagyobb ballasztra lesz szükséged ahhoz, hogy az életed stabil maradjon az elkövetkező viharos időkben.

Ennek megosztása az Üzenethozóval sétálni és az elmédben tartani őt. Mert ő itt van, hogy téged szolgáljon és te itt vagy, hogy őt szolgáld, nem személyesen, de a nagy errőfeszítésben az emberiség megmentéséért az ismeretlen csapástól, amivel szembenéz és amivel egyre inkább szembesülni fog az idő folyamán.

Ami kihúz a Különválásod veszélyéből és tragédiájából az a Kinyilatkoztatás és annak valósága. Ami visszaállítja a saját erkölcsödet, erődet és elszántságodat az a benned lévő Tudás ereje, melyet Isten adott neked erre az időre és körülményekre.

A nagy kapcsolataid azok, melyek sokkal fontosabbak, mint az ötleteid, a hiedelmeid vagy bármi, amit az értelmed létrehozhat és összeállíthat. Ne gondold, hogy egy nagy ideológia képes ellenállni a világra érkező nagy változásoknak. Ne gondold, hogy egy gyönyörű teológia képes ellenállni a változó világ keménységének és követeléseinek. Ne gondold, hogy a jó szándékoknak önmagukban meg van az erejük legyőzni a félelmet és a bizonytalanságot, amit magad körül és még magadon belül is látni fogsz.

Ez egy felhívás az erőre, az elszántságra, a kis dolgok kinövésére, a kis szenvedélyek félretételére, egy nagyobb erő és alap építésére az életed Négy Pillérjében. Ez az, amit az Üzenethozó tesz. Ennek megtételét kéri tőled – saját magadnak, másoknak és az egész világ számára. Ez az az erő, ami másoknak nem lesz meg. Ez az az egyértelműség, ami másoknak nem lesz meg. Ez az a bizonyosság, ami másoknak nem lesz meg. Szóval ki fogja megadni nekik? Hogyan lesz ez megosztva egy növekvő szorongás, bizonytalanság és konfliktus világában?

Ez a magadhoz intézet kérdés és kérdések, melyeket fontolóra kell venned és meg kell kérdezned magadtól. Mert nem véletlen, hogy tudsz a Kinyilatkoztatásról. Látod, ez szándékos volt, mert ez a sorsod része. Mégha kritikus is vagy vele szemben, mégha nem is vagy biztos, mégha gyanakvó is vagy azt gondolva, hogy ez olyan, mint valami más, ami a múltban megtévesztő volt, ez nem véletlen, hogy rátaláltál az Üzenethozó ideje alatt.

Egynap el fogja hagyni ezt a világot és a bölcsessége meg lesz mentve és rögzítve lesz az emberiség számára. De még az Üzenethozónál is nagyobb maga az Üzenet, amely nagy óvatossággal van adva, sok ismétléssel, nagy egyértelműséggel és demonstációval, hogy ezt nem lehet más dolgokkal összetéveszteni. És muszály, hogy ne igazítsd az Új Kinyilatkoztatást más dolgokhoz, mert ez a megértésed új kezdetét képviseli és az új élet kezdetét számodra.

Ilyen a hatalma és a jelentése most. Ilyen lesz a jövőben a szükség erre. Mert a régi életed a világ viszálykodása áldozatává fog esni. A régi pozíciód sebezhető lesz. A régi hozzáállásod és ötleteid ellened működhetnek a körülötte változó világban.

Új életre lesz szüksége egy új világhoz. Semmivel kevesebbre, látod. Ez új kapcsolatokat fog hozni hozzád és helyreállítja azokat a régi kapcsolatokat, melyek visszaállíthatóak.

Ez része az Üzenethozó ajándékának számodra. Mert nem csak az Üzenetet hozza, de éli is az Üzenetet és demonstrálja az Üzenetet és sok olyan hányattatáson és bizonytalanságon ment keresztül, amelyekkel az út során találkozni fogsz és valószínűleg még ebben a pillanatban is találkozol.

Így hadd adjunk áldást mindazoknak, akik együtt tudnak sétálni az Üzenethozóval és megosztják ezt a valóságot és felerősítik ezt a saját helyreállításukért és az ajándékért, amit másoknak a világban adni szándékoznak, akik méltóságuk, erejük, bátorságuk és az életükben lévő igazi irány visszaszerzésére törekszenek.

Ez a nagyobb élet és nagyobb ígéret és ez normális körülmények között nem merül fel, mert normális körülmények között semmi nagy nem merül fel. Keresd a békés, csendes, kényelmes életet és a belső életed soha nem jön felszínre. Keresd csak a boldogságot, és be leszel csapva. És el fogod múlasztani a nagyszerű lehetőséget, hogy az ajándékaidat megadjad egy rászoruló világnak.

A világ hányattatásai, ami ezt elő fogja hívni belőled és meg fog győzni, hogy nincs más alternatíva. Nincs menekvés. Nincs fantáziába vagy boldogságkeresésbe való menekülés vagy valamilyen idealizált életet élni egy olyan világban, amely most elkezdte aláásni az emberi civilizáció épségét és biztonságát.

Amikor ezt végre meglátod és van bátorságod szembenézni ezzel, fel fogod ismerni, hogy fel kell emelkedned ehhez a nagy alkalomhoz. És fel fogod ismerni a Kinyilatkoztatást, mint Isten, ahogy gondoskodik számodra az eszközről és a látomásról ennek végrehajtásához.

A Menny áldása legyen rajtad és mindazokon, akik az Üzenethozóval tudnak sétálni – megértésben, szellemben, érzésben, hogy erőt adjon a Kinyilatkoztatásnak és ígéretet az életednek, mert ez egy és ugyanaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *