7. Az Új Üzenethozó Megértése

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2012 Április 25-én,
Boulder, Colorado

Ma az Üzenethozó megértéséről beszélünk.

Vannak olyan emberek, akik fogadni és üdvözölni fogják azt az elképzelést, hogy egy Új Üzenet van a világban Istentől. Látják ennek szükségességét. Látják, hogy a régi hagyományok széttörtek és vita tárgyává váltak mind egymás között, mind önmagukban. Látják a vallási szélsőséget és annak pusztító hatását az emberi történelemre, valamint az annak nevében folytatott erőszakot, még a mai világban is. És azt fogják mondani: “Igen, egy Új Üzenet Istentől most nagyon jó dolog lenne.”

De még nekik is nagy probléma lehet elfogadni az Üzenethozó jelenlétét, hogy közöttük van egy ember, akit valójában erre a célra küldtek a világba. Hogyan viszonyulnának ehhez a személyhez? Ha ez a személy az, akinek az Új Üzenet mondja, akkor becsülni kell őt és tiszteletben kell tartani és fogadni kell őt vagy azok közé tartozni, akik ismét tagadják a Kinyilatkoztatást, amikor azt a világnak adják.

Ez mindenkit a porondra állít. Mindenki számára kihívást jelent. Ó, természetesen, új ötletek sora és gyakorlatok, igen, ezt talán nagyon könnyű lesz alkalmazni. De hogy egy Üzenethozó legyen közöttetek?

Nos, sok ember számára ez elég nagy kihívás lenne, olyan nagy kihívás, hogy nem is figyelnek az Isten Új Üzenetére. Csak az Üzenethozóval foglalkoznak majd, kritizálni vagy elutasítani akarják az Üzenethozót. Vagy talán azt gondolják, hogy az Üzenethozó olyan, mint egy postás – csak üzeneteket továbbít, jelentéktelen személy, csak kizárólag az átadás eszköze.

Az Isten Üzenethozói azonban a világ minden idők legnagyobb emberei voltak, és a demonstrációjukat és személyes tanításaikat legnagyobb tiszteletben részesítették, még sokak imádták is őket. Tehát nem tekintheted Isten Üzenethozóját egyszerűen valakinek, aki kézbesíti a levelet vagy a postát.

Maga a Kinyilatkoztatás a legnagyobb, ami az emberiség számára adva lett és a legösszefüggőbb, mert most egy műveltebb világgal, írástudó világgal, a globális kommunikáció és a globális kereskedelem világával van dolgod, ahol az Üzenet az egész világon elterjedhet, mint azt Isten Új Üzenete teszi ebben a pillanatban.

Ez nem egy Üzenet egy törzsnek vagy egy régiónak. Nem Isten utasít egy kis csoportot, hogyan kell túlélni a hátrányok közepette. Nem a világ egy olyan régiójára vonatkozik, ahol sokáig egy vagy két sajátos szellemi gyakorlatot végeztek és ez egyszerűen egy korrekció, egy új megértés egy hagyomány tükrében, csupán egy hagyomány.

Nem, ez egy Üzenet az egész világ számára. Nem ad külön tiszteletet egy népnek, egy nemzetnek, egy törzsnek vagy egy csoportnak. Nem számít, hogy honnan valósi vagy, sem a társadalmi, sem a gazdasági helyzeted, ez ugyanúgy hozzád is szól.

Nem azért van itt, hogy megmentsen egy népet az elnyomástól. Nem azért van itt, hogy egy csoportot új földre vezessen. Nem azért van itt, hogy megtanítsa az embereket hogyan kell túllépni a világon, de ehelyett hogyan kell a világban lenni és szolgálni a világot, ami végezetül mindenki ittlétének a nagyobb célja.

Tehát, hogyan tekintesz egy ilyen monumentális megértésű Üzenethozóra, egy olyan megértés, amely nem csak a korok Bölcsességét hozza ebből a világból, hanem Bölcsességet hoz a világegyetemben lévő élet Nagyobb Közösségéből? Ez korábban soha nem lett megtéve. De most az emberiség a világegyetemben lévő élet szakadékánál áll és fel kell készülnie arra, hogy ebben részt vegyen – ez a legnagyobb és a legfontosabb következményel járó kihívás.

Tehát az Üzenethozó nem egy szándék nélküli ember, aki csak ki lett választva, hogy információt hozzon ide, hogy a fogyasztók elfogyaszthassák. Ez egy Kinyilatkoztatás, ami arra szánt, hogy az emberiség történetét megváltoztassa, hogy egy új megértést adjon az embereknek és ahogy magukra, a világra és az emberi sorsra és a világ jövőjére tekintenek.

Természetesen az ilyen Kinyilatkoztatás Üzenethozójának valaki rendkívülinek kell lennie a világban, sokkal nagyobb megértéssel, mint amit a legtöbb ember valaha is őszintén magáénak tudhat. Valójában, mivel ő a Kinyilatkoztatás hordozója, egyedülálló az egész világon, mert senki más nem tudja a Kinyilatkoztatást elhozni.

Mert Isten csak egy Kinyilatkoztatást küld sok év és évszázad során. Látod, ez elégendő. Ha Isten sok Kinyilatkoztatást küldene, akkor versengő Kinyilatkoztatások lennének. Az emberek egymás ellen lennének állítva. Nagy viszály lenne és a korrupció és az összejátszás kockázata rendkívül nagy lenne, látod.

Tehát egy Üzenet és egy Üzenethozó van. De az emberek nem akarják ezt hallani, mert ez azt jelenti, hogy valamit tenniük kell. Valamivel szembe kell nézniük. És végül meg kell változtatniuk az életüket, különösen, ha azt akarják, hogy Isten segítsen nekik. Mert ha azt akarod, hogy Isten segítsen neked, akkor tényleg meg kell változtatnod az életed.

Így az Üzenet és az Üzenethozó nagy változások ügynökeivé válnak a világon, és azok számára, akik profitálnak a jelen pillanatban lévő dolgokból, fenyegetőnek és nyugtalanítónak fogják látni. És el lesz dobva, hogy megpróbálják megszabadítani magukat tőle, vagy legalább lealacsonyítani, vagy megsemmisíteni, ha tudják. Azok számára, akiknek az életükben nagyobb és jogos szükségük van, ezt talán megváltásként, felhatalmazásként tekintik, amely igazán az.

A nagy kérdés és a nagy ismeretlen az, hogy az emberek hogyan reagálnak Istennek újbóli beszédére a világhoz és az Üzenethozó küldésére a világba. Még az Angyali Sereg sem tudja, hogyan fog ez alakulni.

Ez egy teszt az emberi szív számára minden egyes emberben, aki válaszolni tud. Az erény és az őszinteség tesztje. Sok ember azt fogja gondolni, “Nos, Isten csak azért van itt, hogy az életem jobban működjön számomra. Csak hinnem kell.” – hinni egy ideológiában vagy vallási tanításban, vagy egyház vagy intézmény elméletében. Azt gondolják, hogy Isten a szolgájuk, itt van, hogy kijavítsa a hibáikat, fellendítse a beruházásaikat, megmentse őket az élet nehézségeitől, és csak akkor fognak hinni, mintha Istennek bizonyítania kellene Istent nekik. Mert ők maguk ezt nem tudják érezni és tudni maguktól.

Amit itt meg kell értened az, hogy Isten Új Kinyilatkoztatása nem egyszerűen egy ajándék és áldás a világ számára, ami minden bizonnyal az. Ez az emberiség próbája.

Ha az emberiség nem tud válaszolni, akkor Isten nem fogja megbüntetni az emberi családot, de egy hanyatló világban fogsz maradni szembenézve az ellenzékkel és a körülötted lévő világegyetem beavatkozásával – képtelen vagy felismerni a helyzeted valódi természetét, képtelen vagy válaszolni, nem vagy képes inspirálni az embereket az együttműködésre, amelyre szükség lesz e két nagy kihívás leküzdéséhez.

Isten nem büntet. Isten egyszerűen visszavonul. És ez önmagában elég szörnyű dolog. Természetesen imádkozhatsz Istenhez sok mindenért – valódi szükségletek idején, hogy megfelelj a nehézségeknek, tragédiáknak magad és szeretteid iránt, és ez teljesen érthető. És Isten nem fog visszavonulni ettől, mert Isten soha nem vonul vissza ettől.

De ha a világnak szánt nagy Kinyilatkoztatás itt nem kellőképpen fogadott, akkor mi mást tehet érted vagy magáért a világért Isten? Te még mindig áldottnak érezheted magad a Nagy Jelenlét által, de maga az emberiség követni fogja a hanyatlás és szétesés útját – vak, ostoba, ösztönzött, csak célszerűségekkel és rövid távú nyereséggel és haszonnal foglalkozó. Nem tud a katasztrófális utazásáról, és nem hajlandó felismerni útjainak nyilvánvaló igazságát és hibáját.

Tehát az Üzenethozó fontossá válik. Valójában ő a mai világ legfontosabb személye. Mert nélküle és a Kinyilatkoztatás nélkül az emberiség súlyos veszélyben van. A világ ki van merítve. Az emberiség ki fog fogyni a kritikus erőforrásokból. A beavatkozás folyamatban van bizonyos fosztogató fajok által, akik titokban működnek a világban. Hogyan fogod kezelni ezeket a dolgokat? És kinek van meg a hatalma és az elkötelezettsége ezeknek a dolgoknak a kezeléséhez?

Ez egy olyan nagy kihívás és nehézség, hogy Isten egy Új Kinyilatkoztatást küldött a világnak, hogy megtanítsa neked, hogyan kell élni egy hanyatló világban és hogy felkészítsen az élet Nagyobb Közösségére és figyelmeztessen a Beavatkozásra, amely a világban történik és felhatalmazza minden hit, nemzet és törzs embereit a Tudás erejének megszerzésére, amelyet Isten minden emberben, minden emberi szívben elhelyezett.

Itt nincs olyan hős, akit imádni kellene. Itt nincs Ítélet Napja. Adj fel ezzel az ostobasággal.

Egy nagy és növekvő krízis van a világban, nagyobb mindannál, amivel az emberiségnek mint egésznek valaha is szembe kellett néznie. Isten tudja ezt és elküldi a tudatosságot, a figyelmeztetést, az áldást és a felkészülést. Gyere ki az önelfoglaltságodból és nagyobb tisztasággal elkezded meglátni a nagyobb képet, ha megvan a bátorságod és a szíved, hogy ezt megtedd.

Azok az emberek, akik meg fogják tagadni az Üzenethozót, azok, akik attól tartanak, hogy korábbi megértésük megkérdőjelezhető, hogy esetleg módosítaniuk és korrigálniuk kell gondolkodásukat, és meg kell változtatniuk az élet megközelítését. A gazdagoknak itt nehezebb lesz, mint a szegényeknek, mivel a szegények már nagy szükségben vannak és nincs nagy beruházásuk a világban.

Azok akik tagadják az Üzenethozót, azért fogják tenni, hogy megvédjék a befektetéseiket és a filozófiájukat, a teologiájukat és a társadalmi helyzetüket. Elvárják, hogy Isten tiszteletben fogja tartani ezeket a dolgokat. De Isten nem veszi figyelembe ezeket a dolgokat. Gondolod, hogy az összes világegyetem Ura aggódik egy maroknyi ember presztízsével kapcsolatban a világon?

Isten nem is aggódik, hogy az Új Kinyilatkoztatást múltbéli jóslatokkal és próféciákkal társítják, mert ezek nagyrészt emberi találmányok vagy a történelem folyamán emberi találmányokká váltak, mivel nem megfelelő módon változtak meg és alkalmazták őket. A próféciák egy időre szóló üzenet – nem minden időkre, nem minden emberre, minden hely és minden helyzet számára.

Azok az emberek, akik tagadni fogják az Üzenethozót félnek a Kinyilatkoztatástól. Attól félnek, hogy egy ilyen fontosságú valaki van közöttük. Attól félnek, hogy esetleg a saját társadalmi helyzetük megkérdöjeleződik. Félnek a saját szívüket követni. Ehelyett elméjük, hiedelmeik, dorgálásaik, politikai társulásuk rögzítését fogják követni – mindazt, ami az egyént láncon tartja és nem képes reagálni a bennük lévő Isten Jelenlétére.

Látod, mit mondunk Mi itt? A Kinyilatkoztatás világossá tesz minden dolgot, nagyot és kicsit, áldottat és romlottat. Minden szinten feltárja a korrupciót, mintha mindenki, aki rejtőzik, feltárul a Kinyilatkoztatás nagy fényében. Pozíciójukról kiderül, hogy valójában mi az. Gyengeségeik megmutatkoznak. Kompromisszumuk feltárásra kerül.

Csak az igazán őszinték és bátrak hajlandóak szembesülni ezekkel a dolgokkal, felismerve saját lelküknek azt a nagy szükségességét, hogy visszanyerjék Istennel való kapcsolatukat és az ittlétük nagyobb célját.

Csak azok, akik felismerik az emberi civilizáció előtt álló nagy veszélyt lesznek képesek legyőzni aggodalmukat és megfontolásaikat, hogy képesek legyenek tanúnak lenni és megvizsgálják maguknak a Kinyilatkoztatás jelentését, hatalmát és kegyelmét.

Ez ugyanaz a probléma, amellyel minden nagy Üzenethozónak szembe kellett néznie a világba jövetelekor – nagy nehézségek, nagy becstelenség, nagy korrupció, nagy félreértés, nagy vallási visszaélés, nagy politikai és gazdasági hatalommal való visszaélés.

De látod, most még kézzelfoghatóbb, mert most az egész világ reagálhat, nem csupán a helyi tisztviselők. Az Új Kinyilatkoztatás az egész világba kimegy, így az ellenállás az egész világból származhat – minden nemzettől, minden vallástól és minden kormánytól, melyek valamilyen módon kihívásnak érzik ezt, ahogy az Üzenet egyre erőteljesebbé válik, és egyre több ember ismeri fel annak hatékonyságát és fontosságát a világban.

Tehát az Üzenethozó még sok más embert elérhet nagyon rövid idő alatt, ami a horizonton lévő nagy válság miatt szükséges, ám ugyanakkor az ellenállás és az elutasítás túlnyomó lehet.

Évszázadokba telt, hogy a vallások felismerést nyerjenek a világban az eredetük pontján túl és nagyon lassan terjedjedtek, mert a kommunikáció nagyon lassú volt. Az utazás és a szállítás nagyon lassú volt. Most Isten Kinyilatkoztatását valaki egy gombnyomással elolvashatja a világ távoli oldalán.

Látod ennek az erejét? Minden jóhiszemű embert meg tud érinteni, mihelyt tudatára ébrednek a jelenlétnek, hogy Isten újra szólt. Ennek roppant hatalma van, mert rövid az idő. Az emberiségnek nincs évtizede vagy évszázada ahhoz, hogy kitalálja, mit tegyen a nagy kihívásokkal szemben.

Az emberiség kifogyóban van az erőforrásokból. Kifogy az időből. Nagyon merésznek kell lennie abban, hogyan nézzen szembe a dolgokkal és hogyan oldja meg a dolgokat, és nem csak egyszerűen azt fenntartva, amit korábban létrehozott.

Nagyon nagy erővel, bátorsággal, nagy őszinteséggel és nagy értelműséggel kell rendelkezned annak megértésében, hogy miről van itt szó. De még a legképzettebb embereket is hátrányosan érinti saját előítéleteik és látásuk hiánya. Az egyetemeitek nem igazán tanítják a Tudást és a bölcsességet. Belemerítik az embereket az információkba és a perspektívákba. Tehát nem nézhetsz a szakértőkre, hogy lássanak, tudjanak és ennek megfelelően cselekedjenek.

Az ajándék mindenkinek meg lett adva és az Üzenethozó fog erről szólni. Meg kell találnod a Tudás erejét, melyet Isten helyezett el benned. Az Üzenethozó fog erről szólni. Egyensúlyt és öszinteséget kell vinned a kapcsolataidba és a másokkal való ügyeidbe. Az Üzenethozó fog erről szólni.

Fel kell készülnöd egy hanyatló világra – nem csak gyakorlatilag kívülről, de még fontosabban érzelmileg és pszichológiailag is belülről, felismerve ezzel az irányítás erejét, amelyet Isten adott neked. Az Üzenethozó fog erről beszélni.

Az Üzenethozó olyan nagyszerű és szükségszerű dolgokról fog beszélni, nem csak az egész világ számára, hanem számodra, mint egyéneknek is. Ezt nem anekdotákban és lelkipásztori történetekben van bemutatva. Nem rejtélyes módon van bemutatva, hogy ezért emberi kommentárral tisztázni kell az évszázadok során. Egyszerűen, nyilvánvalóan, merészen és közvetlenül van adva és nagyon gyakran megismételve, így a felismerés lehetősége nagyon nagy lehet. Meg tudják-e hallani az emberek ezt és megfelelően reagálni?

Látnod kell, hogy az Üzenethozó nem csupán valaki, aki csomagokat szállít. Valójában a Kinyilatkoztatás egy része benne rejlik. A szavakban vagy az írásokban nincs felfedve. Ez benne van. Ebben az értelemben rendelkezik a beavatás erejével.

De ő most már egy idősebb ember. Nagyon hosszú felkészülést és sok nehézséget kellett elviselnie az út során. Nagyon kevés idő van rá, hogy fogadjad őt, és bárki, aki ezt teszi, meg lesz áldva a csere során, függetlenül attól, hogy felismerik-e azt a pillanatban vagy sem.

Itt mind az Üzenethozóval, mind magával a Kinyilatkoztatással kell foglalkoznod. Nem kaphatod meg az egyiket a másik nélkül, mert látod így teljesek. Az Üzenethozót nem felismerni azt jelenti, hogy félreérted a Kinyilatkoztatás folyamatát, a világban való jelenlétének az értelmét, a megértést, amely felfedi, hogy Isten hogyan működik a világban, és hogyan szolgál Isten egész világokat az intelligens élettel teli univerzumban.

Hasonlóképpen, nem lehet hőst és istent csinálni az Üzenethozóból. Noha megérdemli a nagy tiszteletet és egyetértést, de nem isten. De az Üzenethozók egyike sem volt isten. Csak a legfontosabb emberek a világon, ennyi. Nem tökéletesek. Nem rendelkeznek óriási hatalommal, de a Kinyilatkoztatás bizonyítékával. Ők emberek. Láthatod a hibáikat, ha valóban keresed. Amit hoznak a világba – az a tény, hogy valami nagyobbnak a kifejezési eszközei, valami nagyobbnak a közvetítői – teszi az erejüket és jelenlétüket olyan fontossá a világban, amikor megjelennek.

Nem tűnnek fel nagyon gyakran, látod, míg minden korszaknak megvan a maga prófétái és gyakran több is, csak egyszer egy évezredben van egy Új Üzenet Istentől a világba hozva. És csak a nagy változás, nagy lehetőségek és a nagy veszélyek idején van a világba hozva.

Ha megérted, amit ma Mi neked mondunk, látni fogod, hogy a Kinyilatkoztatás idején élsz – egy nagyon-nagyon fontos idő a világban lenni, egy nagyon jelentős fordulópont a világ számára.

Ha ezt meg tudod látni, másképpen fogsz gondolni az életedről, mint inkább egy ember, aki küzd, hogy dolgai legyenek és másokkal kijöjjön és egészséges, biztonságos és védett maradjon.

Olyan, mintha a történelem egy olyan pillanatában élsz, amely csak egyszer jön minden egy vagy kétezer évben. Ez különösen fontossá teszi a világban való jelenléted, annyira, hogy a jövőben az emberek irigykedéssel néznek vissza azokra, akik ebben az időben éltek. És azt fogják mondani: „Felismerték-e a Kinyilatkoztatást? Felismerték az Üzenethozót?

Áldott vagy, hogy ebben az időben itt lehetsz a világon, hogy hallhatod a szavainkat, ó te jóságos. Fogalmad sincs, mennyire áldott vagy, mit jelenthet ez az életedre és másokéra, akik ismernek téged, vagy meghallhatják amit mondasz nekik.

A Mennyország szempontjából ez nagy és jelentős áldás és lehetőség. De az, amit a Mennyek tud, különbözik attól, amit az emberek akarnak. És amit az emberek gondolnak nagyon eltér attól, amit a Mennyország igaznak és fontosnak tart.

Az Üzenethozónak ellent fognak állni és le lesz értékelve, de képviselőinek kell lennie. Tanúinak kell lennie. Vagy a világ összetöri őt, és megpróbálja megszüntetni jelenlétét és a világnak adott ajándékát.

Ezért mondjuk azt, hogy mindenki, aki ismeri az Üzenethozót, próbára van téve, hogy válaszoljon. Nem elég azt mondani: „Nos, ez a személy azt állítja, hogy Új Üzenetet kapott Istentől, de nem tudom.” Ez nem őszinte. A szívedben tudhatod, és szándékozol is tudni.

Az emberek azt gondolják: „Ó, üzenethozók mindig jönnek. Mindig vannak üzenethozók a világban. ”És ezt mondják, mert nem akarnak szembesülni azzal, hogy valami nagy jelentőségű esemény történik a mai világban. És nem igazán akarnak ezzel foglalkozni. Vagy talán féltékenyek, hogy nem ők az üzenethozók. Vagy azt gondolják, hogy mindenki üzenethozó, vagy az üzenethozók ugyanolyan gyakoriak, mint bármi más, mindenütt vannak, és üzeneteket szállítanak.

Ezek az emberek nem akarnak foglalkozni a helyzet valóságával. Nem akarják, hogy ez felhívja a figyelmüket. Nem akarják, hogy befolyásolja őket. Nem akarnak válaszolni. Nem akarják kezelni a kihívást és a nagy lehetőséget, amelyet a Kinyilatkoztatás számukra kínál. Csak azt akarják, hogy továbbra is csinálják, amit csinálnak és ne legyenek zavarva ilyen dolgok által.

Mindez természetesen az öntudatosság és a másokkal való őszinteség hiányának problémája – mondhatjuk, hogy nagy nehézségek vannak az emberi családban, és nagy nehézségek az egész univerzumban.

Látnod kell, hogy az Üzenethozó nem hétköznapi ember. Anélkül, hogy megpróbálnánk őt isteníteni, vagy valamilyen magasztos, tökéletes pozícióba emelnénk, fel kell ismernünk, hogy ő a Kinyilatkoztatást hordozza. Nehézségen, betegségen, ellenzésen keresztül, hordozza. És ha képes vagy fogadni és reagálni rá, akkor valamilyen módon segítened kell őt, mert egyedül nem tudja ezt előhozni. Számos tanúra és sok támogatóra lesz szüksége.

Furcsa dolog az, hogy az emberek imádkoznak a megváltásért. Imádkoznak, hogy új életük legyen. Imádkoznak, hogy megszabaduljanak a szenvedéstől, a szégyentől, a bűntudattól és a múltjuk megbánásától. És tehát amikor az ajándék elérkezik hozzájuk, nem akarnak vele foglalkozni. Ha jön nekik a válasz, akkor az túl nagy. Túl nehéz. Túl kényelmetlen. Ez társadalmi szempontból elfogadhatatlan. Valószínűleg felbőszültek, hogy csak egy ember hozza ezt és csak egy ember lehet. Ez ellentétben áll az egyenlőségre törekvő nézeteikkel, talán a demokratikus elképzeléseikkel, mert úgy gondolják, hogy tudják, hogyan történik a Kinyilatkoztatás vagy hogyan kéne. Az Üzenethozónak szembe kell néznie és ma is szembesül mindezekkel a dolgokkal.

Ezután az Üzenethozónak szembe kell néznie azokkal az emberekkel, akik részesei akarnak lenni ennek, de szolgálva és megmentve és táplálva akarnak lenni. Hozzák a problémáikat, a gyengeségeiket, a fogyatékosságaikat, arra számítva, hogy az Üzenet és az Üzenethozó meg fogja oldani nekik mindazt, amikor valójában ezeken a dolgokon nekik kell dolgozniuk. És a Kinyilatkoztatás megadja nekik az utat ehhez.

Ahelyett, hogy a Kinyilatkoztatást jönnének szolgálni, csak szolgálva akarnak lenni általa. Lehet, hogy kezdetben nagy szükségük van, és a Kinyilatkoztatás szolgálni fogja őket, de mindenki azért lett a világba küldve, hogy közreműködők legyenek. És ha egyszer megszerezték az egészséget és a szabadságot ehhez, akkor ez a feladat. Ez az ő hívásuk, látod. Ezen kívül nincs személyes betöltekezés. Ez a mélyebb természeted miatt van, azért ahonnan jöttél és ahová vissza fogsz térni, hogy igazából ez a helyzet.

Az Üzenethozó ezekről a dolgokról fog beszélni. Nem azért van itt, hogy lebontsa a dolgokat. Nem azért van itt, hogy elpusztítsa az intézményeket. Nem azért van itt, hogy keményen felszólaljon az emberi intézmények, a kormányok és a vallási hatóságok ellen.

Azért van itt, hogy elhozza a Kegyelem és az Isten nagy Szeretetét, valamint azt a követelményt, hogy az emberek reagáljanak mélyebb természetükre, és megtegyék a Lépéseket a Tudáshoz, a mélyebb intelligencia, amelyet Isten tett beléjük, hogy vezesse őket.

Így áldásokat, felhatalmazást és követelményeket hoz. Az általa hozott Bölcsesség nagyobb, mint amit bárki megérthetne, nagyobb, még amit az Üzenethozó megérthet. Ezért senki más nem állíthatja, hogy ezt meg tudja tenni. Hamis lenne ilyen állítást benyújtani.

Ez a kihívás előtted, látod, aki hallja a Mi szavainkat. Nem a hitről van szó, mert az az elme. Ez a lélekre és a szívedre, valamint a mélyebb természetre vonatkozik, nem az elme rögzítésére.

Elutasítani a Kinyilatkoztatást, mert az nem felel meg a hiedelmeidnek, teljesen ostoba és arrogáns, mert a Kinyilatkoztatás mindig azért van itt, hogy túlvigyen a jelenlegi megértéseden és felfedje neked azokat a tényeket, amelyeket még nem láttál vagy nem tudtál látni magadtól.

Tehát visszautasítani a Kinyilatkoztatást, mert az nem felel meg a meghatározásaidnak vagy a vallási elképzeléseidnek, egyszerűen annyi, hogy hátat fordítasz annak, ami fel tudna emelni téged, helyreállítani és megváltani az életed. Az Üzenethozó ezekről a dolgokról fog beszélni.

Látod itt a kihívást? Nem tudsz megállapodást kötni Istennel. És nem jöhetsz Istenhez a saját feltételeiden. Isten határozza meg a feltételeket és a követelményeket, és biztosítja a lehetőségeket, itt tiszta formában adva – emberi korrupció nélkül; mások visszaélése nélkül; anélkül, hogy intézmények, kormányok és így tovább hamisítanák és visszaélnének ezzel. Ez tiszta formában van itt.

Isten újra szólt, és ez itt van. Ez tiszta. De meg kell találnod azt a helyet magadban, amely tiszta ahhoz, hogy őszintén és felelősségteljesen reagálj rá.

Ezután hálával tudsz nézni az Üzenethozóra és hálás lehetsz a jelenlétéért és azokért, akik elküldték őt a világba. Legyél hálás a jelenlétedért és azért, amit az ő jelenléte jelenthet az életedre – a határozat, a tisztaság, a kegyelem és a lehetőség, amit ez neked hoz és másoknak rajtad keresztül.

Sokan azt állítják, hogy a megváltásért és a helyreállításért imádkoznak maguk számára, szeretteik és az egész világ iránt, ám nem akarják, hogy ez ma érkezzen, mert ma túl kellemetlen lenne. De ez itt van ma. És ez kényelmetlen. És ez kihívást jelent. És ez csodálatos.

Megmutatja, hogy mi erős benned és mi gyenge, minek kell vezetnie és minek kell követnie. Visszaállítja számodra az erkölcsödet, méltóságodat és nagyobb célodat a világon, mert ez Isten ajándéka, nem pedig emberi találmány.

Tiszteld az Üzenethozót és bármilyen módon segíts neki. És fogadd el, hogy fel kell készülnöd a nagyobb szerepedre. Ebben a pillanatban még nem állsz készen. És légy hálás, hogy a felkészítés meg van adva és hogy a világ bölcsessége segíthet neked ebben, és hogy a világ korrupciója és tragédiája megmutathatja neked ennek a nagy szükségét.

Légy hálás, mert hálában megismered a saját szívedet. És emlékezni fogsz azokra, akik ide küldtek, nagyon régen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *