5. Az Üzenethozó Követelményei

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summersnek ki lett nyilatkoztatva
2013 Március 12.-én
Colorado állam, Boulder városában

Annak, aki Isten Új Üzenetének a világba hozatára hivatott és felkészített, minden bizonnyal hosszú és nagyon nehéz előkészületének kell lennie. Ez egy olyan felkészülés, amit egy egyén saját magának nem tud kezdeményezni.

A Mennyekből kell érkeznie ennek a hívásnak. A Mennyeknek kell ezt igazgatnia. Azt aki kiválasztott ki kell emelni a korábbi életéből és lelkiállapotából egy új életbe és egy sokkal nagyszerűbb lelkiállapotba egy bizonyos időtartam alatt.

Sok kihívást és sok próbát jelentő előkészület ez. Ez nem egy olyan út, amit bárki kitalálhat a saját maga hasznára vagy önmaga közhírré tételére, bár már sokan megpróbálták és természetesen a jövőben mások is meg foják próbálni.

Isten Üzenethozója nem egy hétköznapi ember. Isten Üzenethozója nem egyszerűen olyasvalaki, aki a tömegből lett kiszólítva és egy fontos feladat lett neki adva az életben vagy [megkérték] egy fontos üzenet cipelésére, mint egy postást. Ő olyasvalaki, akinek magából az Angyali Jelenlétből kell jönnie és beavatva lennie a világba és időt adva neki, hogy mint egy emberi lény fejlődjön, szembesülve a Különválással járó élet örömeivel és veszélyeivel és a csalódásaival.

Az Angyali Gyülekezet egyik tagjának kell lennie, aki egy ilyen feladatot el tud végezni. Szóval soha ne gondold, hogy Isten Üzenethozója csak egyszerűen egy oktalan ember, aki ki lett választva és meg lett terhelve egy nagyszerű és fontos küldetéssel. Csakugyan nem. Ennek az egyénnek kivételes tulajdonságokkal és egy nagyobb társulásal kell rendelkeznie, hogy képes legyen átvenni egy ilyen sarkalatos és fontos szerepet az életben. Mert itt a kudarc hihetetlenül káros, nem csak a kiválasztott számára, de az egész emberiség számára. Mert ha az Üzenetet nem tudják megfelelően befogadni és értelmezni és helyesen kommunikálni, akkor megrontott lesz. Nem lesz teljes.

Mert látod, az Üzenet megköveteli az Üzenethozót és az Üzenethozónak rendelkeznie kell a szükséges tulajdonságokkal, hogy véghezvigyen egy ilyen nagy és igényes feladatot. Ha ez az egyén nem rendelkezik ilyen tulajdonságokkal, akkor nem tudja a Jelenlétet magából árasztani. Nem tudják cipelni a terhet. Soha nem lesznek elég önzetlenek, hogy feláldozzák a saját igényeiket és örömeiket az út mentén. Ha nem egy ilyen feladatra lettek kiválasztva, változatlanul nem lennének képesek egy ilyen küldetést befejezni.

Természetesen azok, akik követik az Üzenethozót most és a jövőben, hajlamosak lehetnek félreértelmezni és tévesen alkalmazni Isten Új Üzenetét az emberiség számára. És sajnos ez be fog következni, mert az embereknek még nincs meg a tisztaságuk és a tisztességük és a megértésük, hogy képesek legyenek egy ilyen Üzenet cipelésének a folytatására az Üzenethozó idején túlon.

Ezért vannak bizonyos emberek kiválasztva az Üzenethozó életének a központja körül, hogy ezt tegyék. Nekik is fel kell készülniük és és meg kell felelniük a követelményeknek. Nekik is követniük kell egy megmagyarázhatatlan utat, ami nem a saját maguk terve. Nekik is szembe kell nézni nagy bizonytalansággal és ellenzékkel a világban. Nekik is tartaniuk kell a látomást és a Tudás Tűzét annak a káosznak ellenére, amit maguk körük látnak és a boldogság és beteljesedés utáni emberi törekvés tragikus természete ellenére.

Az Üzenethozó követelményei nagyon egyediek. Most megadjuk ezeket neked, hogy jobban megérthesd ezt a személyt, hogy felismerd mik a követelmények és felismerd, hogy csak egy kapta a felelősséget Isten Új Kinyilatkoztatásának a fogadására és a kihirdetésének a megkezdésére. Ha egyszer megérted a követelményeket, talán képes leszel ezt magad is elfogadni.

Először is az Üzenethozó – mielőtt még tudná vagy bármi fogalma lenne, hogy ő az Üzenethozó – vissza kell hogy legyen tartva attól, hogy az életét átadja embereknek, helyeknek és dolgoknak. Az alapvető müveltsége szükséges, de nem kötelezheti el magát család vagy karrier mellett amíg a beavatás pillanata meg nem történt, ami az életében később a fiatal évei túl fog megtörténni. Ezért vissza kell őt fogni, vissza kell magát fognia. Tisztelnie kell magában a visszatartás érzését.

Nem válhat politikailag elkötelezetté. Nem szabad társadalmilag komolyan elkötelezetté válnia. Nem lehetnek radikális nézetei. Nagyon egészségesnek kell lennie. Egy egészséges családban kell felnőnie, de képesnek kell lennie továbblépnie ezen a családon és a családi kötelezettségeken és elvárásokon. Nem szabad semmilyen vallási képzésének lennie vagy különösebb vallási irányultságának lennie, hogy a gondolatai ne váljanak előre kialakítottá és megfogalmazottá a korai éveiben. Tiszteletben kell tartania a vallást, de nem szabad semmilyen formában szorosan kötödnie hozzá.

Hajlandónak kell lennie hosszú ideig várnia az igaz partnere és társa megérkezésére. Ez eléggé éreznie és tudnia kell magában, hogy ne törekedjen romantikára vagy kapcsolatbeli elkötelezettségre mielőtt azt helyénvaló lenne számára megtenni.

Nem vállhat lelkes spirituális gyakorlóvá, mert ez előre kialakított elképzeléseket indítana el, amit csak később vissza kellene csinálni. Tehát jobb, ha visszafogja magát és még ettől is vissza van tartva.

Az ifjúkora hétköznapi lesz, de bizonyos módon kivételes. Nem fogja megérteni saját magát vagy a motivációit, mert ezt nem lehet ebben a korai szakaszban megérteni. Bíznia kell az érzésben, ami csak időszakonként lesz ott.

Akarni fog dolgokat, de nem kapja meg, anélkül hogy tudná miért. Míg körülötte mindenki átadja magát embereknek, helyeknek és dolgoknak, ő ezt nem teheti.

Tanulnia kell a kapcsolatokról, az emberi szenvedélyről és a romantika ostobaságairól. Látnia kell, hogy az emberek mindenféle hibákat és tévedéseket elkövetnek, anélkül hogy elítélné ezt.

Várnia kell. Ezt annyira fontos itt megérteni. Mert ki tud várni? Te tudsz várni, tényleg várni az időre, a pillanatra?

Amikor a Beavatás Sugara oly erőteljesen ráragyog, eltörölve a korábbi életét és elválasztva a kapcsolataitól, csak annyira, hogy szabad lehessen egy nagyobb utazásra indulni – egy nem önmaga által készített útvonalon, egy útvonal, amit körülötte senki sem tud megérteni, kivéve talán a nagyon bölcsek.

Tanulnia és edzenie kell erre a Beavatásra. El kell kezdenie tanítani a megmagyarázhatatlan tanítást A Tudás Útján és elkezdeni megtanulni az alapvető és elsődleges tanulságait.

Intelligensnek kell lennie, de megadónak; alkalmasnak, de készenállva valami nagyobb dologra anélkül, hogy tudná mi az, mire van az vagy hova fogja ez vezetni.

A nagy Beavatása pillanatában, képesnek kell lennie fenntartania a belső lélekjelenlétét és követnie az utasításokat, ami bizonyosan egy ilyen monumentális találkozásból ered, egy olyan találkozás, amilyen kevés embernek volt valaha a világban ezen az intenzitási szinten.

Csak Jézus, Buddha és Mohamed volt sújtva ily módon, mert ők is az Angyali Gyülekezetből jöttek, csakúgy, mint az Üzenethozó erre az időre és erre világra.

Emberek olyan rangra formálhatnak jogot, amire akarnak. Feltételezhetnek akármit. Hihetnek bármiben. Elképzelhetnek bármit. De csak a Menny tudja, hogy ki tud egy ilyen természetű felkészülést fogadni, és milyen célból és milyen végső célért.

Így az Üzenethozónak el kell kezdenie felbontani a korábbi életét, elhagyni a kapcsolatait és hozzáfognia vándorlás időszakához. Kilenc hónapig vándorolt, nem tudván, hogy mit csinál, nem tudván hová megy, csak annyi pénzel, ami támogatta őt ebben az időszakban.

Oda kellett mennie, ahova szánták, hogy menjen. Nem volt szabad komolyabban részt vennie bármiféle kapcsolatban. Nem szabadott elfutnia és megpróbálni biztonságban lenni vagy szeretve lenni vagy védettségben lenni valahol. Egy nagyobb sorsfeladattal, nem adhatta át magát ezeknek a dolgoknak.

A kilencedik hónap végén, Mi újra eljöttünk hozzá és mondtuk neki, hogy kezdjen el felkészülni a rögzítésre, amit meg is tett. És ezzel, nagyon korán elkezdődött Isten Kinyilatkoztatásának a leadása. Bár hosszú időnek kellett eltelnie mielőtt tudta volna, hogy mire van ez és miért is történik, mert nem volt biztosíték az elején.

Az ő szerepe nem lett megadva az elején, mert most újra és újra bizonyítania kellett magát. Hét évig bizonyítania kellett magát és felkészülni az Angyali Jelenlét fogadására, amire az elején csak pillanatokig volt képes.

Rögzítenie kellett. Át kellett adnia a Mi vallomásunkat bizonyos embereknek.

A családját többször át kellett költöztetnie bizonyos helyekre, melyeket fontos volt neki megtapasztalnia, hogy tanuljon a Nagyobb Közösségről és a rejtettebb erőkrők, melyek ma a világban munkálkodnak mind az emberiségért és az emberiség ellen.

A társa megérkezett és a fia nem sokkal azután. Apa és férj lett és minden formában felelősnek kellett lennie, de továbbra is egy titokzatos Fény által vezetve, mert ezek a dolgok nem lettek felfedve előtte csak sokkal, sokkal később.

Érzelmileg erősnek kellett lennie. Stabilnak kellett lennie. Megbízhatónak és beszámíthatónak kellett lennie, nap mint nap és ily módon építve az erejét csakúgy mint a mélyebb kapcsolatát azokhoz, akik ide küldték.

Teljes Tanításokat kellett fogadnia. Tégláról téglára elkezdte lefektetni az alapjait a legnagyobb Kinyílatkoztatásnak, ami az emberiségnek valaha adva lett, kezdve az emberek személyes hatáskörével, kezdve a tanítással, hogyan kell egy Kinyílatkoztatást fogadni és idővel megtanulni, hogyan kell ezt élni és másokkal megosztani.

Hét év után megkapta a Lépéseket a Tudáshoz, ami a felkészülések könyve Isten Új Kinyilatkoztatásában. Képesnek kellett lennie a Gyülekezetet fogadni hosszabb időperióduson keresztűl, napokig, hogy fogadja ez a fontos Tanítást és felkészülést az emberiség számára.

Ehhez át kellett települnie és teljesen elhagynia az egykori otthonát, soha vissza nem térve és magával vinnie a családját másokkal eggyütt, hogy segítsenek neki ebben a nagy vállalkozásban.

Innen, a Kinyilatkoztatás jövőbeli otthona után kellett kutatnia. Újból és újból át kellett utaznia az országot, hogy ezt a helyet megtalálja, mert nem lehet csupán megmondani neki, hogy hova kell menni. Meg kellett tapasztalnia, amikor megérkezett. Mert teljes felelősséget kellett vállalnia a cselekedeteiért, annak ellenére, hogy felülről volt vezetve.

Nem állíthatta, hogy az Isten Angyalai vezetik őt, mert ezt nem volt szabad megtennie. Neki kellett felelősnek lenni mindenért és a következményekért felelősséget vállalnia és számot adni a cselekedeteiért. Mert csak bizonyos embereknek szabadott tudnia az élete igazi titkát.

Keresztűl kellett mennie azon a nehéz folyamaton, hogy egy otthont alapítson egy teljesen új helyen, ahol nem ismert senkit, nem voltak kapcsolatai és családja és történelme, és ott hozzáfogni a Kinyilatkoztatás nagy könyvének a fogadásához és elkezdeni embereket hívni, hogy segítsenek neki.

De még nem volt kész rá, hogy világi tanár legyen. Még nem volt meg ehhez az ereje vagy ennek a felfogása. És sok évet kellett várnia, hogy a Kinyilatkoztatás lépésről lépésre át legyen adva neki és egy világi Tanítássá épüljön és végezetül Isten Új Üzenetévé. A hosszú utazásának az igazi célja és jelentése csak később lett felfedve neki.

Hosszú ideig betegségen és munkaképtelenségen ment keresztűl ezen út vállalkozásának nagy megerőltetésétől.

Bizonyos embereket kellett hivnia, hogy segítsenek neki. Fel kellett nevelnie a fiát, aki a Kinyilatkoztatás számára és e világban a Kinyilatkoztatás jövőjére nézve fontos emberré vált.

Körülötte mindenkinek jelentősen fejlődnie kellett és nem mindenki volt képes ezt megtenni. Bizonyos emberek elmaradtak, míg mások hűségesen mellette maradtak. Ezekben az időkben nagy nehézségei voltak a kezdőben lévő szervezet fenntartásával, ami az Isten Új Kinyílatkoztatásának a közvetétéséért és tanításáért lesz felelős a világ számára.

Építenie kellett a megítélés, a visszafogottság és diszkréció, a stabilitás, a bizalom, a magabiztosság tulajdonságait és annak a képességét, hogy lépten-nyomon kis problémákat kezeljen és mások valós igényeit. Az erő pillérjének kellett lennie. Számára még ezekben a bizonytalan időkben is az erő pillérjének kellett lennie mások számára.

Miközben a Gyülekezettel való kapcsolata növekedet – lassan, óvatosan, hogy ne tegye képtelenné a müködőképességét a világban, de híd legyen e világ és a világon túli között, erősítve a kapcsolatát ezekkel a világokkal és a Lényekkel, akik ezekben a világokban léteznek.

Itt nem tudta átadni magát Istennek és feladni az összes világi tevékenységét, mivel ő a magját és az alapjait építi egy nagy világi tevékenységeknek és a világban való nagy részvételnek.

Itt nem fog aszkétává válni és visszavonulni az élettől. Férj és apa lesz és egy szervezet vezetője, miközben az élete nagy rejtélyét és célját ápolja.

Felelősnek kell lennie mindenért amit tett és nem felfedni mások előtt a vezetése Forrását vagy az élete rejtélyének a természetét. Csak a felesége és a fia és egy páran mások tudtak ezekről a dolgokról.

Ki kellett fejlesztenie a tanári képességeit, nem csupán egyének számára, de csoportok számára is, mivel a sorsa, hogy a jövőben az egész világhoz szóljon.

Együttérzőnek kell lennie, bölcsnek és alkalmasnak, óvatosnak és józan ítélőképességünek, türelmesnek, ó annyira türelmesnek, magával és másokkal.

Ki kellett fejlesztenie a belső hallását, hogy hallani és érezni tudja a Tudás beszédét, míg mások igényeit szolgálta.

Az embereket hagynia kellett jönni és menni, mert nem mindenkinek van meg az ereje, hogy alávesse magát a felkészülésnek, amit Isten Új Kinyilatkoztatása nyújt.

Ki kellett tartania a célja és az útirány mellett a nagy üresség idején keresztül, amikor nem hallott az Angyali Gyülekezet felöl. Ki kellett építenie a saját erejét a benne lévő Tudásra alapozva. Mert valami olyan nagyszerűnek és mélyrehatónak a nagyon erős eszközévé kellett válnia, amit a világ aligha tud megérteni.

Mégtöbb nehéz egészségügyi perioduson keresztülmenve, hozzákezdett a kinyilatkoztatáshoz és a kinyilatkoztatásról szóló Tanítások és még az önmagáról szóló Tanítások fogadásához is, ahogy az Új Üzenet elkezdett rajta keresztül beteljesedetté és teljessé válni.

Alázatosnak kellett lennie, tudva azt, hogy ez túl van önmagán és nagyobb mint ő. De mégis magabiztosnak kellett lennie, hogy meg tudja tenni a következő lépést és ne keressen menekülést úgy, mint oly sokan mások.

Az erejének csendesnek kellett lenni. Nem nyilvánította ki magát. Ahogy a Kinyilatkoztatás teljessé vált csak akkor kezdte annak a valóságát állítani és beismerni, hogy ő valójában az Üzenethozó.

Le kellett győznie a saját vonakodását, mert csak a vonakodóak vannak kiválaszva. Mert a feladat túl nagy, sokat igénylő, túl bizonytalan és még túl veszélyes is az embernek hogy igazi megértéssel bölcsen döntsön.

Ki kellett fejlesztenie a szükséges képességeket és kifinomultságot, amit a Menny megkívánt és ez éveig és évekig és évekig tartott, mint ahogy ez az összes Üzenethozónak tartott. Mert az elején senki sem áll készen, még akkor sem, ha kiválasztottak.

Az Üzenethozónak 30 évébe tellett ezt megtenni, és még ennél is többe a korai felkészülését belevéve. Senki sem, aki ambiciózus vagy öneltökélt nem tudná ezt megtenni, nem tudna egy ilyen megmagyarázhatatlan utat követni és ilyen nagy tartózkodást, türelmet és stabilitást gyakorolni. Nagyon könnyen szétesnének, mivel nincs meg a belső erejük vagy az élettel való nagyobb kapcsolatuk, hogy egy ilyen nagy feladatot vállaljanak.

Fel kellett készülnie, hogy megbirkozzon ezen felkészülés behozatálával járó nagy nehézségeivel a világba, ahol nagy a disszonancia, a félelem, a harag és bizalmatlanság – ahol az emberek fennakadnak a saját hitükben és saját dorgálásaikban, a saját kudarcaikban és a saját vagyon és hatalom utáni törekvéseikben.

Ki hallja közöttük, hogy Isten újra szól ezen a személyen keresztül? Lehet, hogy tanulmányozzák a saját vallásaikat. Lehet, hogy még vallási tanítókká vagy tudóssá vagy szószólóvá válnak, de ki tudja meghallani, amikor Isten újra szól? Kinek van meg az alázata, hogy felülvizsgálja a saját gondolatát és a hitét? Ki tud a szívében lévő keveredésre hallgatni és nem csupán a saját hitében és meggyőződésében megrögződni és mindabban, amit a világi poziciójuk építésébe belefektettek?

Ők nem fogják befogadni az Üzenethozót, aki a válasz az imáikra. Vitatni fogják, el fogják ítélni és el fogják őt utasítani, mert még nem állnak készen a befogadására.

Az elbátortalanítás, a csalódás, a gonosz és a szemrehányás kivetítése az Üzenethozóra fog zúdulni, miközben halad előre. Már most is egy barátságtalan világ küszöbén áll, keresve azokat az egyéneket, akik reagálni tudnak, akik készen állnak az elsők között lenni befogadni annak a valóságát, hogy Isten újra szólt.

Minden országból, minden nemzetből, minden kultúrából fognak érkezni, egyenként, nem nagy csoportokban. Emberek csordái nem fognak a Kinyilatkoztatáshoz rohanni. Ez a hívással kezdődik, egy nagy hívással, ami nem csak a külső világban létezik, hanem a belső világban is. És rendelkezniük kell bátorsággal, bizalommal és bölcsességgel, hogy válaszoljanak.

Ha nem reagálnak és nem tudnak válaszolni és a saját hívásuknak megfelelni, ami sokkal könnyebb és kevesebbet követelő, mint az Üzenethozóé, akkor az Új Üzenet talán nem fog megtapadni és gyökeret ereszteni a világban és nem lesz képes szolgálni a világot ezekben az időkben, mint az ahogy hivatott.

Mert az emberiség a kudarc szélén áll – elpusztítja a világot, amiben él, kétségbe esik, káoszba esik, végtelen háborúba és konfliktusba esik, amiatt kinek lesz hozzáférhetősége a világban fennmaradó erőforrásokhoz.

Tehát ez nem egy Kinyilatkoztatás egy távolban lévő szükségre, de az emberek azonnali szükségletére mindenütt. Mert ha a Tudás ereje nélkül élsz, az nagy félelemben és bizonytalanságban való élet. Ez szenvedés.

Az Üzenethozó itt van, hogy enyhítse a szenvedést, hogy erőt és hatalmat adjon az embereknek és feltárja nekik a Mennyek Akaratát és a spiritualitásuk igazi természetét és a világban lévő nagyobb hívásukat és valójában mire van a világnak szüksége tőlük, azon túl, amit saját maguk adni akarnának a boldogságuk érdekében.

Ő most ennél a küszöbnél van, hogy világszerte hívjon egyéneket, mivel ez a Tanítás az egész világnak szól és nem csupán egy törzsnek, egy nemzetnek, egy régiónak vagy egy csoportnak. Az időzítés kulcsfontosságú, mert most az Üzenet az egész világnak van adva. Ez nem olyasvalami, amit csupán alkalomszerűen kell tanulmányozni vagy az idő múlásával figyelembe venni vagy az egyetemek termeiben megbeszélni és megvitatni, ahol a Tudás annyira ritka.

Ez egy sürgős Üzenet az emberiség számára. Most van itt az ideje. A szükség átívelő és minden egyes nappal növekszik. Az emberiség nem látja vagy nem tudja, hogy mit kell tennie. Nem elég embernek van meg a szívében a meggyőződés, hogy megtegye azt, ami igazán szükséges. A Kinyilatkoztatásnak el kell érnie őket. Továbbra is Keresztények és Buddhisták és Muzulmánok maradhatnak, de el kell hogy érje őket a Kinyilatkoztatás – elég embert a világban.

Tehát az Üzenethozó óriási nyomás alatt áll, hogy ezt korlátozott erőforrásokkal és támogatással megtegye . Mindig bizonytalansággal kell birkóznia, látod, és nagy kihívással. Nem tud egy nyugalmas életet élni. Nem merülhet el a meditációban hosszú ideig. Mert ő egy nagy szolgálatra van hívva a világban, melynek a szükségletei mélységesek és napról napra nővekszenek. És ő az egyetlen, akinél Isten válasza van.

Itt van az, ahol az erejére, a türelmére és az elszántságára igazán szükség van és megkívánt vagy különben összetörne és szétesne. Átadná magát valami vad és helytelen út keresésének, vagy el lenne csábítva mások által, akik használni akarnák őt és a Kinyilatkoztatást a saját maguk fontosságára és eszméikre.

Senk sem érti az Üzenethozó életét. De Mi megadjuk neked ezeket a dolgokat, hogy elkezdhesd értékelni, hogy ki is ez a személy és mit kell [neki] csinálnia és a hosszú út, amit [neki] meg kell tennie. Te, aki mindennel kapcsolatban türelmetlen vagy, el sem tudod képzelni ez micsoda türelmet igényelt, a tartózkodást, amit ez igényelt és az erőt és a felelősséget, amit ez igényelt.

Isten azt akarja, hogy megértsd a Kinyilatkoztatás folyamatát. Isten azt akarja, hogy megértsd, ha tudod, az Üzenethozó életét. Isten azt akarja, hogy ezt a szíveddel érezd és ne csupán az elméleteid alapján észleld.

Isten azt akarja, hogy megtudd a Kinyilatkoztatások fontosságát és hogy mibe telt ezt a világba hozni, az Üzenethozónak és azoknak, akik vele tartottak és vele utaztak olyan hosszú ideig, a hosszú időszakok alatt, amikor homályban kellett maradnia – felkészülnie, épülnie, tanulnia.

Ezek a Kinyilatkoztatás szentjei, nem azért mert olyan sugárzóan nagyszerűek, hanem azért, amit képesek voltak megtenni és a hűség, amit bizonyítottak és a bátorság és elkötelezettség, ami az életüket mozgatta.

Lást ezt kontrasztban mindenkinek és mindennek körülötted és el fogod kezdeni meglátni ennek az erejét és jelentését a te életedre. Mert neked is van egy nagyobb sorsod és célod és tanulhatsz az Üzenethozó életéből. De te nem arra vagy hivatott, amire ő hivatott. Te nem azért lettél a világba küldve, hogy azt tedd, amiért ő lett a világba küldve, hanem hogy segítsél neki és másoknak egyszerű és szerény módon, de nagy lélekkel, a nagy erő és türelem, amit az Üzenethozó idáig bizonyított.

A Menny nagy elismeréssel néz rá, de ugyancsak nagy szükséggel. A feleségére és a fiára úgy tekint a Menny, mint a sikerének a kulcsára. A Menny nagy szándékkal néz azokra, akik a Kinyilatkoztatáshoz vannak hívva, mert ők fontosak most, sokkal fontosabbak, mit azt ők tudják vagy felismerik.

A Menny akarata, hogy Isten Üzenete időben legyen a világnak átadva, hogy elég embert felkészítsen a világ felé tartó nagy változásra és az emberiség találkozására a világegyetemben lévő élettel, egy olyan valóságra, amit senki sem ért a világban ma.

Ezért fedte fel Isten a Kinyilatkoztatás részeként a világegyetemben lévő élet valóságát és spiritualitását. Isten felfedte a változások Nagy Hullámait, melyek a világ felé tartanak, hogy az emberek figyelmeztetve és tájékoztatva legyenek és megkapják ezt a tágasabb perspektívát, ami nagyobb világosságot, célt és értelmet fog az életükbe és tevékenységeikbe hozni.

Isten nem csak a Mennyre készít fel. Isten a valódi világ kezelésére készít fel és az érkező Új Világra, amit még csak nagyon kevés ember lát.

Neked is muszály alázatosnak lenned, hogy fogadd a Kinyilatkoztatást. Erősnek és kitartónak kell lenned, hogy a Lépéseket a Tudáshoz megtegyed. Bátornak kell lenned, hogy olyan kérdésekkel élj együtt, melyeket még nem lehet megválaszolni. Neked is a hívást kell élned, ami messze túlnyúlik az értelmeden és a megértéseden. Neked is építened kell az életed Négy Pillérjét – a Kapcsolatok Pillérjét, a Munka és Megélhetés Pillérjét, az Egészség Pillérjét és a Spirituális Fejlődés Pillérjét – mindazokat a dolgokat, amit az Üzenethozónak is meg kellett tennie és már oly régóta csinál.

Teljesebben meg fogod érteni az életét, ahogy te magad is járod az utat és meglátod, hogy valójában milyen kihívás is ez, milyen mérhetetlen jutalmai vannak és milyen összezavaró is lehet a megértésedre nézve és az önmagadról kialakított eszméidre nézve. Mert a célja az, hogy túl vigyen ezeken a dolgokon, egy nagyszerűbb élet felé, nagyobb szolgálatba és nagyobb cél felé a világban.

Az Üzenethozó most a világban van. Ő már egy idősebb férfi. Nagy megtiszteltetés és áldás lenne számodra az élete alatt találkozni vele és tanulnod tőle, a szívedben tartani a demonstrációját és fogadni a Kinyilatkoztatás ajándékát, ami azt az életet fogja megadni neked, amire más dolgokban mindig is kerestél.

A Menny áldja őt és áld mindenkit, aki képes őt fogadni. Ő egy szerény ember. De a Mennyben ő ismert, és együtt áll azokkal a nagyszerű Üzenethozókkal, akik megáldották és irányították az emberiséget a múltban.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *