8. A Megváltás

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2013 Julius 8-án,
Boulder, Colorado

Csak Isten ismeri az utat Istenhez. Csak Isten tudja, mit jelent a megváltás, mit igényel és hogyan kell elérni. Az embereknek természetesen nagyon rögzített elképzeléseik vannak erről a korábbi Kinyilatkoztatások alapján, amelyeket az ember az idő múlásával úgy megváltoztatott. De ezt a Földön senki sem tudja teljesen megérteni, mert ez túl bonyolult. Olyan valóságokkal foglalkozik, amelyekről te még nem tudsz. A Teremtés valóságával foglalkozik, amelyről te még nem tudsz. Foglalkozik az eredeteddel és a sorsoddal, amelyekről még nem tudsz. Foglalkozik azokkal, akik a világba küldtek téged, és akik mikor eltávozol fogadni fognak téged, amelyekről még nem tudsz.

Az emberiség nem tudja teljes mértékben megérteni ezt, vagy ami azt illeti semelyik faj a világegyetemben, mert mindannyian a Különválásban élnek.Bizonyos dolgok azonban tisztázhatók, és nyilvánvalóvá válhat az út, ahol az a múltban be lett mázolva vagy össze lettek zavarva.

Ez az, amit Mi ma adni fogunk.Ez nem teljes megértés, mert azt nem tudod megkapni.Az elméd nem elég nagy, a világi elméd nem az. Mégis a mélyebb Tudás, melyet Isten helyezett el benned ezzel természetesen tud rezonálni, erőfeszítés nélkül, mert ez még mindig a Teremtés része, még akkor is, ha a fizikai univerzumban vándorolsz.

Mi a megváltás? A megváltás jelentése, az életed kontextusában, visszatérni a természetes Énedhez, visszatérni a mélyebb tudatosságodhoz, visszatérni az Istennel való kapcsolatodhoz és amiért Isten a világba küldött téged, hogy megtegyél. Alapvetően helyre kell állítanod a kapcsolatod a mélyebb Tudással, amelyet Isten beléd tett – hogy utat mutasson neked és védelmezzen téged és elvezessen téged egy nagyobb élethez, egy nagyobb élethez, amelyet még nem fedeztél fel.

Amikor erre gondolsz, rájössz, mennyire elengedhetetlen ez a boldogságod, a betöltekezésed és az életed értelme és minősége számára, valamint mindenhez, amit itt csinálsz. Mert egy nagyobb sors és cél nélkül, sodródsz a világban. Mint egy folt az óceánon, sodródsz. Még akkor is, ha van gazdagságod és pompád, és úgy tűnik, hogy kis mértékben irányítani tudod az életed, továbbra is belsőleg sodródsz. Idegen vagy saját magad számára. Nem tudod, honnan jöttél, vagy merre tartasz. Az összes célod és terved ellenére nem tudod, hogy valójában mi az, amit itt tenned kell.

Valóban ez szörnyű helyzet, ha őszintén és objektíven megnézed. Mivel az emberek ezt nem látják őszintén és objektíven, folyamatosan elmenekülnek maguktól – elfoglaltak, belefeletkeznek valamibe, zaklatottak, álmokat üldöznek, romantikákat üldöznek, gazdagságot üldöznek, és ha egyáltalán van bármilyen gazdagságuk is, akkor egy végtelen vásárlási muri az élet, életüket egyre több dolggal töltik meg, hogy leterhelje őket és lehúzza őket.

Olyan dolgokról beszélünk, amelyek minden ember számára nélkülözhetetlenek, vallásuktól függetlenül, társadalmi helyzetüktől függetlenül, nemzetüktől vagy kultúrájuktól függetlenül, történelmüktől függetlenül, függetlenül attól, hogy miként tekintenek magukra. A létezésed elemi igazsága ugyanaz.

A Különválásban élve azt gondolod, hogy mindenkinek van egy egyedi útja.Mindenki egyedi. Még egyedülálló kapcsolatuk is van Istennel. De természetesen senki sem tudja, mit jelent ez. Bár ebben a pillanatban megnyugtató lehet, bár felszabadíthatja a bizonytalanságot és a kontroll érzetét adhatja neked, eredendően hamis és illuzórikus.

Arról beszélünk, ami központi szerepet játszik az életedben és mindenben, amit csinálsz – a kapcsolataid jelentőségében, függetlenül attól, hogy hitelesek és célszerűek-e vagy sem, az elméd jelentőségére, mint a kommunikáció eszköze a világban, és a tested jelentőségére, mint a kommunikáció eszköze a világban.

Valójában, amikor a Tudás és a megváltás hatalmának közelébe kerülsz, amely benned él, mindennek új jelentése van. Minden elkezd értelmet kapni. A zavar, amellyel éltél, és a zavar, amelyet még az ötleteiden és meggyőződéseiden keresztül is megvédesz, elkezd lassan eltűnni, mint a köd, amely feloszlik a tájról, mindent felfedve, ami korábban el volt rejtve.

Csak Isten ismeri az utat, és Isten a Tudás hatalmát tette beléd. Valójában ez, a Tudás hatalma a kezdetektől fogva veled van, mert azt a részedet képviseli, amely soha nem hagyta el Istent, még mindig kapcsolódik a Teremtéshez. Ez az egyetlen részed, amely nem fél. Ez az egyetlen részed, amelyet nem lehet megrontani vagy elcsábítani. Ez az egyetlen részed, amely ebben a tekintetben valóban megbízható.

Az, ami gyenge benned, ami a személyes elméd és az összes kompromisszum, amit tettél – a félelmed, mások elítélése, a haragod, a neheztelésed, a megnembocsátásod – ez mind a felszíni elmét képviseli, beszennyezve a világban való léttől és a saját hibás döntéseid és mások meggyőzéseitől.

Isten egy erőt helyezett el benned, amely minezeken túl van, aminek a célja, hogy mindenben irányítson, hogy előrevezessen, amikor az szükséges és visszatartson, amikor az szükséges. Milyen tiszta ez, milyen egyszerű ez, de mégis az intellektusod számára ez zavaró, mert az intellektusod csak a Különválás szempontjából érti a valóságot. Ez nem tudja felfogni a Mennyei otthonod. Nem tudja felfogni a Teremtést, ahol az egy sok és a sok az egy. Nem tud semmi mást felfogni azontúl, amit az érzékek jelentenek a világban. Tehát nem képes megérteni a Tudást.

De ez nem szükséges. Valójában ez lehetetlen. Isten meg fog váltani, ahogy megtanulod felfedezni az erőt és a jelenlétet, ami benned él és elkezded követni és megengeded, hogy átalakítsa az életed, a valódi célod és a mélyebb természeted szerint. Ezzel elkezded érezni, hogy a világban való létednek valódi tervezete van. És a tervezésed felfedezésével elkezded felidézni a Terveződ valóságát.

Ha el tudod fogadni, hogy az életed az intellektus birodalmán túl létezik – az ötleteid, a hiteid, a terveid, a céljaid és a személyiséged minden felületes aspektusán – akkor elkezded megtalálni a nagyobb erőd, a nagyobb állandóságot és ezzel a növekvő szabadságot a félelemtől és a szorongástól. Mert az önmagadban lévő mélyebb részedben kezdesz lehorgonyozni, ami nem fél és tudja mit kell tenni.

Ez nem egyszerre történik meg. Megteszed a Lépéseket a Tudáshoz. Megtanulod módosítani az ötleteidet. Megtanulod mérsékelni a szenvedélyeidet. Megtanulod tiszta szemmel látni a dolgokat, kinyitni a füledet, hogy befelé tudjál hallgatni, megtisztítani a látásod, hogy másokat bírálat, elítélés és összehasonlítás nélkül láthass. Az elméd felfrissül. Az elméd megújul. És a múltad sötétsége és az összes árnyék, amely követ és követett téged, elkezd feloszlani, ahogy teszed ezeket a Lépéseket a Tudáshoz.

Isten nagyon intelligens. Istennek nem kell kitalálnia a dilemmádat. Isten csak hív téged, és a dilemmád szétesik. Istennek nem kell kitalálnia az összes bonyolult problémádat és ötleteid bonyolultságát, mert Isten hív téged, és valami nagyobb válaszol benned.

De ahhoz, hogy ezt a választ kövesd, megfelelő szintű önbizalommal és önértékeléssel kell rendelkezned, olyan tulajdonságok, melyek úgy tűnik sok emberből hiányoznak. Annyira lealacsonyodtak a Különválásban élve. Lealacsonyodtak a kompromisszumaik által, az élvezeteik által és a mások meggyőzései által, nem igazán tisztelik magukat, még addig a pontig is, hogy undorodnak maguktól.

Tehát ez itt mégnehezebb, mert itt meg kell adnod magadnak azt a bizalmat, amire szükséged van még ahhoz is, hogy hozzákezdj. Mert most valamiben belül bíznod kell, ami nem az ötleteiden vagy a múltbeli tapasztalataidon alapul, valami benned eredendő, valami, amit Isten tett oda, mint egy jeladó – hív téged, hív téged, visszafog téged, visszatart attól, hogy tönkretedd az életed vagy olyan messzire menj, hogy ebben az életben semmi sem tudjon már visszahozni.

Lehet, hogy egy folt vagy az óceánon, de Isten ismeri a szívedet és az elmédet és belsődből beszél hozzád azon a szinten, melyet még csak nagyon ritkán tapasztaltál. Itt a megváltás munkálkodik, lépésről lépésre, fokozatról fokozatra, napról napra. Érzelmileg felmész és lemész, az örömtől a félelemig, a szorongásig, önkételkedésig, kimerültségig.De mint a felhők, amelyek elrejtik az eget, van ott egy nagyobb Jelenlét, amely mindig veled van. Ez a kapcsolatod Istennel. Isten természetesen ennél sokkal nagyobb. Te soha nem nevezheted magad Istennek, de csakis ezen a szinten kapcsolatban állsz Istennel. Itt az intellektus csak követni és szolgálni tud, egy nagyobb mester szolgálójának lenni, mert a Tudás a mester.Ebben a tekintetben a világon nincsenek mesterek. Szabadítsd meg magad az e fajta elképzelésektől. Nem érhetsz el mesterséget. Gyakorlottá válhatsz,de a mester mindig nagyobb, mint az elméd. A mester az a részed, amely kapcsolatban áll Istennel.

Itt a háború és az erőszak már nem lesz a hangsúly a számodra. Itt a megbocsátás és a megbékélés lép a gyűlölet és a bosszú helyére. Mert a benned lévő Tudás összhangban áll a másokban levő Tudással, még az ellenségeiben is, még azokban is, akik bántalmaztak téged vagy bűncselekményeket követtek el a néped vagy nemzeted ellen.

A Tudásban nincs ellenségeskedés. Azok a dolgok, amelyek fájdalmasak benned és körülötted, a Különválásban való élet eredménye. Isten tudta, hogy ezek a dolgok felmerülnek. Isten tudta, hogy a Különválásban élve a gonosznak ereje és hatalma lesz az életedben és létezni fog a világban, mert ez a Különválásban való élet eredménye – a Különválás, melyet te és számtalan mások választottak sokkal ez előtt az élet és létezés előtt.

Isten nem fog büntetni ezért, mert meg volt a szabadságod a Különválásban élni és te éltél ezzel. Most ezzel a szabadsággal meg kell találnod a visszatérést. Mert az élet itt Tudás, cél, értelem és igaz kapcsolat nélkül, nyomorult, zavaros és reménytelen. Ha meg van az őszinteséged, hogy ezt felismered, akkor elkezded meglátni és felismerni a nagy ajándékot, melyet a világegyetem Úra az emberiség Új Kinyilatkoztatásán keresztül nyújt most neked.A Tudás ajándéka az összes korábbi Kinyilatkoztatás részét képezte,de az emberi befogadás és visszaélés miatt elveszett és elhomályosult.

Imádkozhatsz Istenhez. Lehet, hogy hiszel Istenben. Meghajolhatsz Isten előtt. Azt gondolhatod, hogy Isten minden kis dologban vezeti az életedet.De Isten az idő kezdetén mozgásba hozta a világ erőit. Isten elhelyezte benned a Tudást, hogy vezessen. Ha ezt nem tartod tiszteletben, akkor az imáidnak és az Isten előtt való leborulásodnak nem lesz értelme, mert nem követed azt, amit Isten adott neked, hogy kövess, ami titokzatos és amit az önmagaddal való őszinteség és a mélyebb elszámoláson keresztül fel kell fedezned.

Mindez természetesen időbe telik, de Istennek az idő semmi. De számodra az idő minden – a te időd, ez az idő, az idő, ami maradt neked a Földön, az idő, amit elpazaroltál és elveszett, a jelen pillanatban lévő időd, az idő, ami előtted van.Mit fogsz tenni ezzel? A múlt emlékeiben fogsz élni? Folytatod az illúziók kergetését? Megpróbálsz valamit kezdeni az életeddel a mások jóváhagyásáért vagy hogy kiélégítsd és megpróbáld megkönnyíteni magad a benned lévő szenvedéstől, a Különválás szenvedésétől?

Azt gondolhatod, hogy boldog vagy. Azt gondolhatod, hogy az életed rendben van. De ha csendben ülsz, ha tudsz csendben ülni és jelen lenni önmagad számára, látni fogod, hogy ez csak egy mentség, valami, amit önmagadnak mondasz. Vannak boldog pillanatok. Vannak kellemes találkozások. Vannak gyönyörű helyek és élvezetes dolgok. De valami mélyebbről, sokkal áthatóbbról beszélünk. Ez az alap, amelyen állsz.

Isten ismeri az egyetlen alapodat ebben a világban, ebben az életben, magában a fizikai univerzumban, a Tudás alapja. Minden más gyenge, változásnak és puszulásnak van kitéve, és ezért élsz állandó félelemben és nyugtalanságban. Ha nem csapod be magad, látni fogod, hogy ez a helyzet, és megkönnyebbülést fogsz keresni ebből.

Isten tudja, hogy nem mindenki tudja ugyanazt a vallást követni. Isten tudja, hogy nem mindenki tudja ugyanazt a nagyszerű Tanítót vagy Üzenethozót követni. Isten tudja, hogy nem mindenki fog egyetérteni a vallás alapelveiben, sőt még az Istennel kapcsolatos elképzelésekben és hiedelmekben sem. Tehát ez reménytelen. A világ soha nem válhat egységessé, egésszé és teljessé ezen a szinten. Ennek egy mélyebb, mélyrehatóbb aspektusodban kell megtörténnie.

Az emberek sok dologért imádkoznak Istenhez. Megkönnyebbülést akarnak a nehézségeiktől. Sikert akarnak maguknak, vagy azoknak akivel törödnek. Talán még imádkozhatnak mások jólétéért is, akiket nem ismernek vagy békéért a Földön.Ez nagyon hiteles lehet és egy valódi választ jelenthet. De neked még mindig meg kell találnod magadban azt, ami a megváltást jelenti számodra.

Nem tudod a szentírásokon keresztül megtalálni. Nem tudod a nagy szövegeken vagy a szent helyeken keresztül megtalálni. Mert, amit ezek tehetnek, hogy visszahoznak ahhoz a lényeges aspektusodhoz, amely benned él, amely még mindig kapcsolatban áll Istennel, amely a megváltás erejét tartja és az utat,amelyet az életedben a megváltás felé meg kell tenned, bárhol is legyél az életedben.Még akkor is, ha az élet elején vagy a közepén vagy a vége felé tartasz, ez azonos.

A Menny csak azt ismeri, amit a Menny teremtett benned. Amit magadból csináltál, az valami más. De az, amit a Menny teremtett benned, az a lényeges részed. Ez az, aki voltál, mielőtt a világba jöttél. Ez leszel, amikor elhagyod ezt a világot, és visszatérsz azokhoz, akik vigyáznak rád. Itt a hited nem fontos. Csak annyiban van értékelve, hogy elhoz a Tudáshoz vagy sem.

A millió, millió, millió és még több fajok világegyetemében, Isten meghatározta a megváltás hatalmát. Ez az idő kezdetével, a Különválás kezdetével elkezdődött, mert soha nem tudod teljesen elhagyni a Teremtést. Soha nem tudod Istent teljesen elhagyni. Soha nem tudod a Forrásodat teljesen elhagyni.Még ha egy leromlott és szánalmas életet is éltél – akár egy erőszakos életet is – akkor sem hagyhatod el azt, ami a központod és a Forrásod. Így ez mind idő kérdése mikor fogsz visszatérni ahhoz, ami hív téged, ami vár rád, még ebben a pillanatban is.

De a vallás ezt szörnyen összezavarta – vallásos hit és megértés; emberi feltételezés, emberi befogadás és emberi korrupció. Így most a patak nagyon sáros és nagyon homályos és a vizek nem tiszták. Így Isten, olyan hosszú idő után újra elhozta a Kinyilatkoztatás tiszta vizét a világba, amikor az emberiség egy radikálisan változó és megalázó világ szakadékának szélénél áll, egy olyan időben, amikor az emberiség a küszöbén áll, hogy a világegyetemben lévő élettel kapcsolatba lépjen, az élet Nagyobb Közösségén belül, amiről egyáltalán nem tudsz semmit.

A Kinyilatkoztatás e nagy ideje az, amikor a megváltás valóságát tisztázni kell és meg kell tisztítani, ahol magát a Kinyilatkoztatást tiszta formában kell megadni az Üzenethozó élete alatt, aki az Angyali Gyülekezetből lett kijelölve, hogy ezt idehozza.Ezeknek a dolgoknak ebben az időben kell világossá válniuk.

Mert a vallás most viszályba és konfliktusba omlott, belsőleg és nagy hagyományai között. Az emberiség a csökkenő erőforrások és a növekvő népesség világába lép. Hogyan fogsz megbékélést és együttműködést találni egy ilyen világban? Csak Isten ismeri azt a pillanatot, amikor a Kinyilatkoztatást meg kell adni és mit kell mondania és mit kell adnia és mit kell helyesbíteni.

Ez most előtted van – a világ legnagyobb valaha adott Kinyilatkoztatása, amely a globális kereskedelem és kommunikáció, valamint a növekvő globális tudatosság világának van adva. Már nem vagytok elszigetelt, primitív emberek törzsei. Most felelősséget kell vállalnod a világ jólétéért és az emberi civilizáció jóléteért.

Mi fog erőt, egyértelműséget és bölcsességet adni ehhez? Az összes, mindenhol felmerülő kérdés, vita és nézeteltérés ellenére mi fog erőt adni ehhez? Csak Isten tudja. Csak Isten tudja megadni a választ. És Isten megadta a választ. Hordozod magadban, mint egy lángot, az intellektus birodalmán túl, az ötleteid és gondjaid birodalmán túl. Olyan vagy, mint egy mély óceán, de csak a felszínen élsz, nem tudva, mi létezik odalent.

A Tudás hatalma minden egyes személyen belül működik, körülményeik szerint, erőt adva számukra az egyértelmű döntések meghozatalához, amelyeket meg kell hozni az életük rendezése érdekében, hogy visszatérjenek az erkölcshöz és az abban rejlő erőhöz, hogy elhúzódjanak az egészségtelen befolyásoktól és kapcsolatoktól, és visszanyerjék az erejüket, a körülményeiktől függetlenül.

A Tudás minden egyes személyben különféle módon működik, de látod ugyanazért a tervért és céltért. Ezért nincs ellentmondás az egyik Tudása és a másik Tudása között. Így ez a nagy béketeremtő. Ez az a hatalom, amely az emberiség számára erőt ad a világ helyreállításához és a múlttól eltérő jövő kialakításához. Ez az univerzum legerősebb ereje – hatalmasabb mint a nagy technológiai társadalmak, amelyek annyira tragikusak népeik és lakosságuk elnyomásában.

Isten Új Kinyilatkoztatása lehetőséget ad neked, hogy ilyen tiszasággal meglásd a világegyetemet, meglásd a világodat, és meglásd saját magad. De ez más élmény lesz. Nagy ellentétben állhat a hiedelmeiddel és ötleteddel, valamint a kultúrád, a társadalmad, a családod és így tovább meggyőződéseivel és ötleteivel. Mivel Isten megváltása nem az, amit az emberek gondolnak, mert az emberek valójában nem tudják.

Isten megadta neked az utat, a Lépéseket a Tudáshoz. Isten megadta neked az erőt és visszatérést ehhez az erőhöz. Isten adott neked egy világot szolgálni, amely kiszabadít téged személyes szenvedésedből és zavarodból, és a helyreállítás, az erkölcs és a szolgálat útjára állít téged. Mert látod, ezért jöttél – nem bánkódni egy hanyatló világba, hanem hogy egyedülálló szolgáltatást nyújtsál ennek a világnak az emberek számára. Csak a Tudás tudja igazán, hogy mi ez. Ez nem az, amit gondolsz.

A legnagyobb titkot adjuk a világegyetemben – a kulcsot. De gyakorolnod kell, hogy megértsd. Meg kell tenned az utazást, hogy megértsd, mit jelent ez valójában. Nem ülhetsz félre, hogy megpróbáld ezt kifigurálni. Ez reménytelen és ostoba. Ha elutasítod ezt, akkor pusztán a tudatlanságodat és ostobaságodat bizonyítod.

A Kinyilatkoztatáshoz kell jönnöd ahhoz, hogy ezt lásd. Követned kell, hogy megértsd. A Tudást meg kell tapasztalnod, hogy tudd mi az, ami valódi benned és nem a képzeleted terméke, valami, amit saját magadnak szerkesztettél.

Áldás van a világon, mert itt van az Üzenethozó. A Kinyilatkoztatás a világba érkezett. Ez magával hozza a hatalmat, az erkölcsöt, valamint a szolgálat és a hozzájárulás szellemét. Ez más, mint amit Isten korábban bemutatott, mert Istennek most az egész világhoz kell szólnia, és az idő lényeges, mert az emberiség annyira rontja a világot, hogy ez meg fogja határozni az emberi civilizáció sorsát. Az emberiség a világegyetemből Beavatkozással szembesül és felkészületlen. Ezek a legnagyobb események az emberiség történelmében, de az emberek nincsenek tudatában. Álomban élnek.

Ez a legfontosabb idő. Ez az idő, amit választottál, hogy itt legyél. Ez az az idő, amikor őszintén fel kell fedezned a hozzájárulásodat. A Kinyilatkoztatás ideje.

Megváltásod a világhoz való hozzájárulásod és a Tudással való összehangolódás révén valósul meg, mert minél közelebb kerülsz a Tudáshoz és minél közelebb követed a Tudást, annál erősebb lesz az elkötelezettséged az életed Forrásával és a Teremtés egésze erősödik a tapasztalatodban. Noha továbbra is lesznek nagy kétségek és bizonytalanságok, nagy félelem és gyötrelmek pillanatai, a kapcsolódásod erőssége növekedni fog, minden egyes lépéssel, amit megteszel a Tudás felé.

Így vagy megváltva – a Forrásoddal valókapcsolat visszaszerzésével és visszanyerésével, nem hittel vagy ideológiával, hanem azáltal, hogy ragaszkodsz ahhoz az erőhöz, amelyet Isten tett beléd, hogy kövess. Ezt követve visszanyered az erődet, és legyőzöd a gyengeséged, azáltal, hogy visszatartod magad, amikor az szükséges, és előremész, ahol az szükséges.

Ez egy tökéletes Terv, az emberi megértésen túl. Ez egy Terv, amely a világegyetem összes fajánál mozgásba van indítva. Hogyan tudná bárki is megérteni egy ilyen nagyságrendű és ilyen mértékű belefoglalási Tervet? Mi szolgálhat ilyen különféle világokból, különböző kultúrákból és vallásokból származó lények fajait, akik annyira különböznek egymástól, és mégis van egy olyan tökéletes Terv, ami minden helyzetben működik?

Olyan, mintha a személyiséged és a tested egy jelmez lenne, amelyet felöltöttél és annyira azonosulsz velük. De látod amikor levetted őket, akkor mégis ugyanazok vagytok. Nos, vissza az öltözőbe ezen a világon túl, ott vagy.

De az, hogy mi történik az élet után, most nem fontos. Isten nem fog téged a pokolba küldeni. Most az a fontos, hogy mit szolgálsz, mit követsz és mi irányítja az életed, most és holnap és a elkövetkező napokban. Ez az, ami fontos. Ez fog betölteni téged, ha tudod követni, vagy ami zavarba és homályba fog hagyni téged, ha nem tudod követni.

Isten nem fog megbüntetni téged, de továbbra is szenvedésben tudsz élni, ahogy korábban is tetted. Isten megadja neked a nyomorúságból kivezető utat – nem a világból kivezető utat, hanem a nyomorúságból – azáltal, hogy utat nyit az újrakapcsolódáshoz az életed Forrásával és visszahozza lelkedet az egyesüléshez a benned lévő mélyebb részeddel, amely soha nem hagyta el Istent. Ez a megváltás.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *