10. A Próféta

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2009 Július 23-án,
Damaskusz, Szíria

Minden évezredben egy Új Üzenethozó van a világba küldve, hogy felkészítsék az emberiséget fejlődésének következő szakaszára és figyelmeztessék az emberiséget a korábban még fel nem merült veszélyekre, hogy felkészítsék az emberiséget arra, amivel szembe kell néznie és mit kell legyőznie, mind most és a jövőben.

Isten Kinyilatkoztatásai ritkák és tartósak. Azért lettek küldve, hogy megadják az emberiségnek azt, amit önmagának nem tudott megadni és újra gyújtsák a szellemi tüzet, amely a világon kihűlt, hogy újraélessze a vallási szellemet, amely annyira nyugvóvá vált a vallási hit súlya és elnyomása alatt.

Az emberiség most a legnagyobb kihívásokkal néz szembe, nagyobb, mint bármi más, amellyel korábban szembesült. A hanyatló világgal kell szembenéznie – a hanyatló erőforrások világával, olyan világgal, amelynek környezetét annyira súlyosan bántalmazták és megrontották, hogy az emberiségnek másképp kell alkalmazkodnia ahhoz, hogy a jövőben megélje a világot. És az emberiség a világegyetemben lévő fajok beavatkozásával áll szemben, akik itt vannak, hogy kihasználják a gyenge és megosztott emberiséget. Az emberi család egésze soha nem volt így próbára téve.

Az emberi viselkedés és maga az ember faj evolúciója miatt elérted ezt a nagy küszöböt. Mivel előbb vagy utóbb felhívod magadra a figyelmet a körülötted lévő világegyetemből és beavatkozás következik. Előbb vagy utóbb annyira kimeríted a természetes örökséged a világban, hogy a világ önmagától olyan módon kezd változni, amely nem lenne előnyös az emberiség itt élésének képességére. Az emberiségnek végül az evolúció érettebb szakaszába kell lépnie, kinőve a vakmerőségét, erőszakát, konfliktusait és ostobaságát.

Ebbe a környezetbe van most egy Üzenethozó küldve, egy Próféta erre az időre és erre a korra – egy olyan kor, amelyben hatalmas felfordulás és zavarok lesznek, olyan korban, amikor az emberiségnek alkalmazkodnia kell a változó bolygóhoz és szembe kell néznie a a valósággal, hogy létezik és mindig létezett az univerzum intelligens életének Nagyobb Közösségében.

Nincs menekvés ebből a valóságból. Fantáziába vagy tagadásba menekülni és az emberi érv és preferencia mögé bújni csak tovább növeli az emberiség sebezhetőségét és nehezebbé teszi számodra felismerni és alkalmazkodni a változó világhoz.

Ebbe a helyzetbe küldik az Üzenethozót és a próféciái a Teremtőtől érkező próféciák lesznek – nagy figyelmeztetés az emberiség számára, nagy áldás az emberiség számára, nagy jövőbeli felkészülés, olyan előkészítés, amelyet az emberiség nem tud önmagának biztosítani.

Ebben az értelemben tehát az emberiség meg van mentve. De felismerik-e az ajándékot? Felismerik-e az Üzenethozót? Figyelembe veszik-e a figyelmeztetést? És megkapják-e az áldást?

Sok ember úgy érzi, hogy Isten befejezte az emberi családdal való beszédet, hogy nem lesz több Kinyilatkoztatás, hogy nem lesz többet Üzenethozó küldve a világba, mintha Istennek nem lenne más mondanivalója az emberiség számára, amikor a legnagyobb nyomorúsággal szembesül.

De ez vak és ostoba. Arrogáns azt feltételezni, hogy Isten mit fog vagy mit nem fog tenni. Nem rejtőzhetsz el a szentírások mögé. Nem bújhatsz el a tudomány vagy a racionalitás mögé. Nem tekinthetsz hátra, mert most előre kell nézned, hogy lásd mi jön a horizonton túl és lásd, hogy a Kinyilatkoztatás idejében vagy.

Az Üzenethozó el lett küldve. A világban van ma. Ő nem egy superman. Nem fog csodákat csinálni a tömegek számára. Nem olyan, mint egy karneváli felvonás, hogy lenyűgözze az embereket. Az ajándéka mélyebb és gazdagabb, áthatóbb és tartósabb. Ő nem egy szenzáció. Olyan ajándéka van, amely a világon senki másnak nincs. Ő a Próféta erre a korra.

Ha ezt nem tudod fogadni akkor a korábbi hiteidhez és feltételezéseidhez ragaszkodsz, félve attól, hogy valami teljesen újjal kell szembe nézned – egy új világgal, egy új élettel, egy Új Kinyilatkoztatással.

A múltban, amikor Isten Kinyilatkoztatást adott a világnak, ugyanazon okokból ellenálltak és megtagadták és megvádolták azt, ugyanabból az elmeállapotból, amért Isten Új Üzenetét meg fogják vádolni, gyalázni és nem megbízni benne.

Természetesen ez az emberi tagadás problémája. A probléma, hogy az emberek a múltban élnek, akik semmilyen egyértelműséggel vagy bölcsességgel nem képesek reagálni a jelenre és a jövőre.

A jövő rajtad áll. A világ húsz év múlva felismerhetetlen lesz. Nincs hová rejtőznöd és nincs okod vaknak lenni. Ez az emberiség számára egy sürgősségi helyzet, mert csak egy vészhelyzet és nagy szükség képes Istent előrehajtani, hogy egy Új Kinyilatkoztatást küldjön a világnak.

Az Új Kinyilatkoztatás feltárja az emberiség gyengeségeit és tudatlanságát, a hiteit, az előítéleteit, a bizonygatását, hogy tudja Isten Akaratát. A racionalitás mögött fog rejtőzni. A szentírások mögé fog rejtőzni. A tagadása, az elutasítása és az ambíciói mögé fog rejtőzni.

Bizonyos értelemben az elkövetkező idők az emberiség munkájának gyümölcsei – a megtévesztés és hódítás, a kapzsiság és az ambíció, a világ visszaélésének keserű gyümölcsei. Az emberiség, aki nem tudja vezérelni szenvedélyeit, a lakosságát és az ambícióit; az emberiség, aki nem tud előre gondolni a jövőre, aki most mindent fel fog használni, természetes örökségét fogja költeni, azt gondolva, hogy végtelen és nem merülhet ki.

És mit fog tenni az emberiség? Hogyan fog alkalmazkodni és túlélni? És mivel fog szembenézni a körülötte levő világegyetemben, amelyről az emberiség semmit sem tud, csak kívánságait és fantáziáit vetíti előre?

Hogyan fogja az emberiség megtalálni az erőt és az elkötelezettségét az együttműködés és egyesülés érdekében a civilizáció megőrzése érdekében? Hogyan fog felkészülni az emberiség az élet Nagyobb Közösségére, amely nem emberi és nem értékeli az emberi szellemet? És hogyan fogja az emberiség meghatározni a világegyetemben a barátait az ellenségeitől, ahogy sokan ajándékokat és titkos terveket hoznak? És hogyan fogja az egyén, hogyan fogod te megtalálni azt a valódi célt, amely a világba hozott téged – egy olyan cél, amely az intellektusod, az ötleteid, a terveid és a céljaidon túl létezik? És ki fogja tisztázni a vallást, hogy feltárja annak lényegét, alapvető tanítását és célját? Ki választhatja el az aranyat a salaktól? Ki láthatja, hogy az emberiség egy olyan világegyetembe való felbukkanás nagy küszöbén áll, amely eltérő lesz mindentől, amit most meg tudsz érteni?

Ha őszinte vagy, akkor látni fogod, hogy nincs válaszod ezekre a kérdésekre. Még arra sincs válaszod, hogy hogyan fogod megtalálni az igazi utad és az erőt annak követéséhez. Ebben a pillanatban csak néhány hozzáértő személy és még kevesebb tanár tudja neked ezt kínálni, de semmit sem tudnak az emberiség jövőjéről és a világban bekövetkező nagy változásról.

Itt alázatnak és hatalmas öntudatnak kell lennie, vagy azt fogod gondolni, hogy tudod, mikor nem tudod és olyan feltételezésekre fogsz támaszkodni, amelyeknek nincs alapja a valóságban.

Mindezt látni fogod, ahogy az Üzenethozó elkezd a homályból felbukkani, ahol évtizedek óta vissza volt tartva és fogadta az Új Üzenetet Istentől. Látni fogod a tagadást. Látni fogod a gúnyt. Látni fogod a hitetlenséget és az elutasítást.

Az emberek ragaszkodnak a régi vallásukhoz, félve attól, amit Isten most felfedhet. Ezen tagadás és elutasítás mögött van a félelem – az élettől való félelem, a jövőtől való félelem, a változástól való félelem, a Kinyilatkoztatástól való félelem.

Az emberek annyira súlyos cselekedeteket követtek el maguk és mások ellen, hogy most félnek attól, hogy Isten újra szólhat. De el fogják rejteni ezt a félelmet a büszkeségük, a feltételezéseik és meggyőződésük mögött. Rejtőznek állami hivatalházaikban és mecsetjeikben, valamint templomaikban és egyházaikban.

Az Üzenethozó ma nem rendelkezik jobb eséllyel, hogy fogadva legyen, mint a múlt nagy Üzenethozói. Előnye, hogy hangja a világ minden tájára átvihető. Előnye, hogy 25 évet töltött Isten Új Üzenetének tiszta formájában való fogadásával. És miután be van mutatva, nem állhat le.

Ennek az Üzenetnek az ereje és bölcsessége meghaladja az emberi megértést, és visszatükröződik az egyén szívének és lelkének a legmélyebb szintjén. De ha az emberek nem ismerik a szívüket és lelküket, akkor az Üzenet nem fogja megtalálni a valódi címzettjeit.

Az emberiségnek meg kell bánnia. Meg kell változnia. Vakon az önpusztító utat követi, ahol sebezhető lesz nemcsak a saját pusztító viselkedése a Földön, hanem a túlmenő beavatkozás és manipuláció ellen is. A Föld túlságosan értékes a hódításhoz, ezért az irányításra való kísérlet finom és meggyőző lesz, az emberiség kapzsisághoz, tudatlansághoz és babonáihoz szólva.

Erről a nagy sebezhetőségről fog beszélni a Próféta. Megkapta a szavakat és az Üzenetet. Az Üzenet annyira nagy és hatalmas és annyira átfogó, hogy nincs helye az emberi tereferének, az ember találmányának és a tiszta Üzenet manipulálásának.

De ez időbe fog telni. Mert az emberek halottak a saját Tudásuk felé, a mélyebb intelligenciának, amelyet Isten helyezett el bennük. Halottak saját maguknak – hajszoltak, rohannak, lázasan próbálják túlélni vagy teljesíteni vágyaikat, a mindennapi élet drámájában fennakadva.

Tehát az elsők, akik válaszolni fognak azok lesznek, akik érzik a felkavarást. Már hívva vannak, de nem tudják mire vannak hívva. Elégedetlenek és szoronganak, mert tudják van valami nagyobb számukra, de nem tudják megtalálni. Nem találják meg a politikai vagy társadalmi mozgalmakban. Isten nagyobb Ereje által fel vannak kavarva. A Kinyilatkoztatásra készítik fel magukat, de ezt még nem látják.

Az emberiség egy irányba gondol, de az élet más irányba halad. Tehát a Próféta beszél a halottakhoz és a haldoklókhoz, a süketekhez, a vakokhoz.

De a szavai eljutnak azoknak az elméjébe és szívébe, akik felkavartak, akik nem elégedettek azzal, hogy életüket a régi értékekre és feltevésekre, régi hiedelmekre és intézményekre alapozzák. Fel vannak kavarva, hogy felébredjenek egy mély és félelmetes álomból. A Próféta szólni fog hozzájuk. Üzenete be lesz mutatva a világnak, hogy hívja őket, mert ők lesznek az elsők, akik felismerik és reagálnak a Kinyilatkoztatásra.

A Próféta nem azért van itt, hogy magasztos legyen. Nem fog csodákat előadni, hogy lenyűgözze az embereket. Nem lesz olyan szenzációs, hogy megvakítsa az embereket, mert az mind bolondság és soha nem volt ez a helyzet Isten valódi Üzenethozóival. Csak a fantasztikus történetek, amelyek az Üzenethozó távozása után lettek kitalálva, miután az Üzenethozókat a saját népük, saját kultúrájuk megsemmisítette. De látod, ez soha nem az Üzenethozó valódi élete.

A meséket létrehozzák, a csodákat kitalálják, hogy meggyőzzék a tudatlanokat és felkeltsék a kiváncsiságot azokban, akik maguktól nem tudják felismerni a Kinyilatkoztatás valóságát.

Az emberiség olyan hit és feltételezés réteget épített fel, amelynek semmi köze sincs az igazi élet valóságához. Mint a régi templomok, elkérgesedtek, szépséggel és rothatással beborítva. Hol lesz az Új Kinyilatkzotatás egy ilyen környezetben fogadva?

Nyilvánvalóan, az Üzenethozó önmagában nem tud Istentől egy Új Üzenetet a világba hozni, tehát azoknak, akik most fel vannak kavarva, segíteniük kell őt. Meg kell ismerniük az Új Üzenetet. Tanulmányozniuk kell. Alkalmazniuk kell az életükre. Meg kell tenniük a Tudás Lépéseit magukban, hogy megtalálják azt a nagyobb hangot és hatalmat, amelyet Isten adott nekik és amely felfedezésre vár.

Az Üzenethozó azért van itt, hogy felhatalmazza az embereket, megújítsa a Tudáshoz való ősi kötelékeiket, felszerelje és felkészítse őket a változások Nagy Hullámaira, melyek a világra jönnek.

Sok olyan hang lesz, akik a változásról beszélnek. Sok olyan hang lesz, akik a próféciáról fognak beszélni. Sok olyan hang lesz, akik félelmetes vagy kívánatos képeket vetítenek ki a jövőről. Sok olyan hang lesz, akik azt állítják, hogy egy Új Üzenetet fednek fel Istentől. De csak egy van, mert mindig is ez volt a módja annak, hogy Isten egy Új Kinyilatkoztatást hozott a világba.

Ha a Kinyilatkoztatás sok embernek lenne adva, különböző verziók lennének. Az emberek megváltoztatnák. Az emberek hozzáigazítanák a jelenlegi gondolkodásukhoz és hiedelmükhöz, vallásukhoz és kultúrájukhoz és az Üzenet elveszítené egyértelműségét, integritását és összpontosítását.

Csak egy, aki Üzenethozónak lett felkészítve lehet az Üzenethozó. Csak egy, aki hívva van és felkészítve, hogy Próféta legyen erre az időre lehet a Próféta erre az időre és korra.

Sok éles eszű ember van a világon, akik a saját intelligenciájuk révén fel fogják fedni a világ állapotának felismerését és a jövőbeli nehézségeit. De csak a Próféta tudja felfedni, hogy valójában ez mit jelent, és hogyan vehető igénybe és hogyan kell megváltozni az emberek elméjének és szívének legmélyebb szintjén – irányt változtatni, felismerni a valóságot és felkészülni egy olyan jövőre, amely semmihez nem fog hasonlítani, amit valaha is ismertek.

Sok hang lesz. Néhányuk bájos és meggyőző, elegáns és artikulált lesz. De csak az Üzenethozó ismeri és rendelkezik az igaz Üzenettel. Csak ő tudja kiszállítani, mert csak ő fogadta. Csak ő képes megtestesíteni.

A teher tehát a hallgatóra, a címzettre hárul. A teszt nekik készült. Vakok maradnak vagy a fény elkezd behatolni oda, ahol korábban csak sötétség volt? Válaszolnak-e a Tudás mélyebb szintjén vagy csak kivetítik hozzáállásukat és hiedelmeiket?

Az Üzenethozó átment a teszten. Nem kell csodákat tennie, hogy meggyőzze az embereket, mert maga az Új Üzenet a csoda és az egyénben lévő Tudás ereje és jelenléte a csoda.

Ha valaki azt mondja: „Nos, ez nem elég számomra”, azzal azt mondják, hogy nincsenek tudatában; tudatlanok. De ahelyett, hogy beismernék tudatlanságukat, azt állítják, hogy tudják és kompetensek ilyen ítélet meghozatalához.

Most látni fogod az idő múlásával a Kinyilatkoztatás nagy szükségét és a Kinyilatkoztatással szembeni nagy ellenállást. Amikor ilyen tiszta valami megjelenik a világban, megmutatja mindazt, ami tisztátalan és hogy az igazságot a konvenció és a kényelem, az ambíció és a korrupció vegyíti. A fény feltárja a sötétséget és felfedi azt, amit mindenki magának rejteget.

Ne félj Isten elítélésétől, mert Isten szereti a világot. És értsd meg, hogy Tudás nélkül az emberiség csak ostoba és elpuhult lehet. Nincs itt ítélkezés. A dühös Isten a dühös ember kivetítése. Az emberek azt akarják, hogy Isten végezze el a bosszút, amelyet ők maguk szeretnének. Az emberek azt akarják, hogy Isten olyan igazságszolgáltatást hajtson végre, amelyet maguk írnának elő.

De Isten túl van ezeken a dolgokon. Miért zavarná az emberi hülyeség az összes világegyetem Teremtőjét, a Teremtőjét több fajnak a világegyetemben, mint amenyiről a számaitok képesek lennének számadást tenni?

A tragédia az, hogy az emberiség nem reagál Isten Jelenlétére és kommunikációjára. Ennek eredményeképpen az emberi család szenved és hanyatlás, konfliktus és önpusztítás útjára lép. A világban még nincs elegendő bölcsesség és visszafogás ahhoz, hogy ellensúlyozza ezeket a hatalmas negatív tendenciákat.

Nem ér véget az idő. Ez egy nagy átmenet – átmenet egy másfajta életbe egy másfajta világba, átmenet az univerzum elszigeteltségében való életből az élet Nagyobb Közösségében való élésbe, ahol az emberiségnek saját kapcsolatteremtési és védelmi szabályait kell létrehoznia a világért. Ez egy átmenet egy új és fenntartható élethez a világban, hogy az emberiségnek jövője legyen. Olyan nagy jelentőségű és hatású átmenetet jelent, hogy az emberi történelemben semmi sem összehasonlítható ezzel. Még az ősi civilizációk összeomlása sem, bár drámai és szimbolikus, de nem felel meg a változás Nagy Hullámainak hatásával, amelyek a világra jönnek vagy az emberiségnek az élet Nagyobb Közösségével való találkozásával.

Csak az Üzenethozó tud ezekről a dolgokról igazi tisztasággal beszélni, mert egy Új Üzenet lett neki adva Istentől. A homályba átvette és most be kell mutatnia és érte felszólalni és embereket hívni hozzá. Borzasztó és elkeserítő feladat ez.

Tehát mindenki, aki képes válaszolni, jelentős szerepet játszik a Kinyilatkoztatás fogadásában, tanulásában és élésében. Mindenki változtathat abban, hogy az emberi civilizáció fennmarad-e és növekszik-e vagy összeomlik a saját súlya és diszfunkciója alatt.

Előre kell nézned. Meg kell nyitnod az elméd. Tedd félre a mások felett való ítéletet. Rakd le a történelem súlyát, hogy tiszták lehessenek a szemeid, hogy a füleid hallhassanak és a szíved tudjon.

Az Isten Új Üzenete a jelenről és a jövőről beszél. A múlt most már csak emlék. Hozol bölcsességet a múltból és a múlt tanulságait és hála az egyének és nemzetek hozzájárulásáért a múltból, de most jelen kell lenned és a jövőre kell nézned. Az Új Kinyilatkoztatás megadja a szemeket a látáshoz, ha fogadni tudod és alázattal és hálával tanulsz róla.

A Prófétának segítségére és támogatására lesz szüksége. És a benned lévő tudás megmondja, hogyan lehet ezt megtenni.

Ha félelem és tagadás nélkül akarsz szembenézni a jövővel, rendelkezned kell ezzel a hatalommal és a jelenléttel önmagadban, ezért az Új Üzenet neked szól. Nem azért van itt, hogy a világ vallásait felváltsa, hanem azért, hogy nagyobb kapacitást és nagyobb tudatosságot adjon nekik. Ellenkező esetben a jövőben irrelevánssá válnak, amikor az emberiség a legnagyobb próbatételével szembesül.

A Próféta nem egy személyiség. Ő Isten átadásának kifelyezési eszköze a világban. A személyes élete csak egy platform. Személyes érdekei csak a kulturális élet melléktermékei. Személyes tudatosságát azonban felváltotta a Teremtő Akarata és Hatalma, valamint Isten Üzenete a világ számára.

Kevesen fogják megérteni őt, de a felismerés előfordulhat. És azok, akik látni tudják áldottak lesznek és az életük igazolt lesz és a világban való jelenlétük élismert lesz.

Azok, akik fogadni tudnak meg fognak erősödni és bátorságot és bizalmat kapnak, amelyet egyébként nem tudnának megkapni.

Azok, akik válaszolni tudnak, megértik magukat és múltjukat és képesek lesznek megszabadulni az öngyűlölettől és a nem megbocsátástól.

Azok, akik fogadni tudnak, az idő múlásával meg lesznek világítva, ahogy maguk is megteszik a Lépéseket a Tudáshoz.

Ez a nagy igazság, amelyet fel kell ismerni. Az értelmeddel nem tudod felismerni, mert csak tele van a múlt gondolataival. Egy mélyebb rezonanciának kell lennie az elméd Ősi Folyosóin keresztül. És ezeknek az ajtóknak most nyitva kell lenniük, hogy láss, hogy tudj és megkapd magad számára és mindazok számára, akiket esetleg a jövőben szolgálni és segíteni tudsz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *