1. A Proklamáció

Amint az ki lett nyilatkotatva a Hirönknek,
Marshall Vian Summersnek
2006, július 6-án
Boulder, Colorado-ban (USA)

Egy Istentől jövő Új Üzenete van ma aVilágban.

Minden élet Teremtőjétől származik.

Emberi nyelvre és értelmi szintre lett leforítva a világ felvigyázásával megbízott Angyali Jelenlét részéről.

Ez a Teremtőtől jövő transzmisszió- sorozat következő fejezete, mely évszázadok és millenniumok óta folyik.

Ez az Új Üzenet a mostani és az elkövetkező időkre szól.

Célja az emberiségnek küldött korábbi nagy Üzenetek beteljesülése, s egyben olyan dolgok kinyilatkoztatása, melyek ezidáig még sosem lettek az emberiség tudtára adva, ugyanis az emberiség ma egy súlyos és veszélyes próba előtt áll, melynek veszélye mind a világon belülről, mind a világon kívülről is fenyeget.

Isten Új Üzenet itt van figyelmeztetni, megerősíteni és felkészíteni az emberi családot — minden nemzetben és valláshagyományban, minden törzsben, csoportban és tájékozottsági szinten lévő embert.

Nagy szükség és az ezzel járó nagy következmények idején érkezett.

Olyasmikre készíti fel az embereket, amiket az emberiség még nem volt képes felismeni.

Prófétai értéke abban nyílvánul meg, hogy az emberket a világra bekövetkező Nagy Hullámok változásaira figyelmezteti, s e figyelmeztetés magába foglalja az emberiségnek a világegyetemben betöltött helyét, különösképpen a más rendbeli fajokkal való kapcsolat-felvétet illeően.

Az Új Üzenet a minden emberben jelenlévő szellemhez szól — a Tudás nagy alapítványához, mely az egész emberi család számára megadatott, s amit most fejleszteni, megerősiteni és kiaknázni kell.

Üzenete itt az egyén céljának, értelmének és irányzatának nagy szellemi szükségletét hansúlyozza.

Üzenete az embereknek az egymással való szélesebb körű és magasabb rendű kapcsolatainak a kialakulását veszi célba.

Üzenetének lényege a világ szükségleteit és a jövő szükségleteit veszi alapul. Ennélfogva célt és felismerést, egységet és együttműködést, bölcsességet és erőt ad mindazoknak, akik bölcsességét befogadni, megtanulni, lépésit követni, másoknak átadva megosztani képesek családok, közösségek, nemzetek és az egész világ szolgálatára.

Fogadjok ezt az áldást.

Ismerjétek meg Isten Új Üzenetét.

Ismerjétek fel miként támasztja alá mindazt, ami jelenlegi hagyományaitokban megtalálható, s egyben szólni fog ahhoz a mélyebb bölcsességhez, aminek máris birtokában vagytok.

Szívetekhez fog szólni szemkélyes gondolatitok, hitnézeteitek, de még kulturátok és nemzetetek gondolatain és hitbeli nézetein is túlmenően.

Fogadjátok ezt az adományt és türelmesen tanulmányozzátok, kövessétek a Tudás Lépéseit, bölcsességet tanulva a Nagyobb Közössgétől Ismerjétek fel az emberiség Egy-Szellemiségének egyesítő erejét, s erősitsétek és készitsétek fel az emberiséget a bekövetkező nehéz idők felismerésére és navigálására.

Fogadjátok az Új Üzenet felhívását, hogy megőrizzétek és megerősítsétek az emberi szabadságot, koóperációt és felelősséget, különben az Új Üzenet nélkül az emberiség egy súlyos és meredek hanyatlásba zuhan.

Az emberiség a világegyetemből származó beavatkozó erők miatt saját szabadságának és szuverentiásának az elvesztésére számíthat.

Ez Üzenet nélkül az emberi szellem tovább fog szunnyadozni, s az emberek a kétségbeesés, versengés és konfliktusok árnyékában fogják életüket leélni.

A Teremtő Akarata az, hogy az emberiség felemelkedjék a viágegyetemben levő intelligens élet Nagyobb Közösségébe mint szabad és szuverén faj — erős fajként, egységes fajként, olyan fajként mely kulturális sokszerúségét képes megőrizni, s tiszteletben tartani azt a mélyebb erőt és szándékot, ami erőt ad az emberi családnak, hogy duzzadó, erős, aktiv és kreatív szellemben tudja éltetét élni.

Az Istentől jövő Új Üzenet új lehetőséget ad a jövőbeni fejlődésere, de ahhoz hogy idáig egyáltalán eljussatok, túl kell éljétek, amik következnek. Túl kell éljétek a rátok váró nehéz időket, túl kell éljétek a világ és a világ sorsának vezetésére irányuló versengést, ami a világon kívülről jön.

Minden egyénnek fel kell ismerni az Istentől kapott mélyebb Tudás felfedezésének nagy lehetőseget — az a Tudás, mely feltárul előttük életük célját és értelmát, s egyben irányt és támpontokat ad nekik minden jelentőségteljes kapcsolatuban.

Egy Istentől jövő Új Üzenet van az egyén számára, és Új Üzenet egyben Istentől az egész világ számára is.

És most van itt.

Hosszú ideig tartott, mig a Hirnök képes volt ezt befogadni, hiszen hatalmas Üzenetről van szó.

Tiszeteljétek tehát őt, aki az Új Üzenetet hozza a világba.

Alázatos ember ő.

Kifejlesztette magában a bölcsességet, melyre szükség van egy ekkora szerep betöltéséhez, s ebből a célból is lett ő e világba küldve.

Fogdjátok őt.

Értsétek meg őt.

Ugyanakkor ne magasztaljátok őt.

Ő nem egy isten. Ő egy Hirnök, aki Isten Új Üzenetét hozza a világba.

Most van itt az idő.

Ez itt a nagy lehetőség.

Ez Isten válasza az embereknek a világszerte mondott imáira — minden valláson belüli imára, minden nemzet és kultura részéről bölcsességért, erőért, egységért, szabadségert és megmentésért mondott imáira.

Fogadjátok most ezt az Új Üzenetet.

Megérkezett, s érkezése pontosan a megfelelő időben történt.