A Zarándoklat

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2018 Október 31.-én,
Boulder, Colorado

Az Üzenethozó szent utazása miatt fontos, hogy zarándoklat legyen azok számára, akik tudnak válaszolni, egy zarándokút, hogy találkozzanak vele, ha ez lehetséges vagy kapcsolatba lépjenek vele, ha a találkozás nem lehetséges.

Ha Isten Kinyilatkoztatása megáldott téged, akkor ez a Zarándoklat nagyon fontossá válik és nagyon fontos, hogy elérd az Üzenethozót a fennmaradó ideje alatt, amíg itt van a Földön. Mivel ő egy idősebb ember, és egy hosszú és nehéz utat járt be, egy elismerés nélküli utazás, a világ népeinek dicsérete nélküli utazás, kivéve talán nagyon kevés ember által, a homályban dolgozva, hogy fogadja a legnagyobb Kinyilatkoztatást, amely valaha is adva lett ennek a világnak, hogy felkészítse az emberiséget a jövőre, ami oly sokféleképpen ellentétes lesz a múlttal.

Ha megérintett a Kinyilatkoztatás, ha úgy érzed az életed szolgálva van a Kinyilatkoztatás által, ha úgy érzed egy új életet kaptál a Kinyilatkoztatás által, akkor a Zarándoklatod, hogy találkozz az Üzenethozóval most fontossá válik. És, ha nem tudsz vele találkozni, ha ez nem lehetséges, akkor érd el őt egy hála üzenettel, amit megkaphat tőled, hogy tudja ki vagy, így megáldhat téged és a szívében tarthat téged.

Mert sokan vannak ebben a pillanatban, akik megkapták a Kinyilatkoztatást, de soha nem próbálták elérni az Üzenethozót. Talán úgy gondolják, hogy saját maguk is meg tudják tenni ezt az utazást. Talán azt gondolják, hogy ezt bele tudják szőni a más terveikbe és céljaika, vagy a spiritualitásról vagy vallásról alkotott előzetes elképzeléseikbe. De az Új Üzenet magában teljes, és az Üzenethozó tartja ennek a központi fényét és olyan dolgokkal rendelkezik, ami a Mi Hangunkban és Szavainkban nincs benne, mert Mi ezt neki adtuk, hogy rávilágítsa a világra, amikor az szükséges.

Az, hogy megkaptad a Kinyilatkoztatást bármilyen mértékben is, amennyire ez idáig megtörtént egy nagy fordulópontot képvisel, ha erre valóban, alázattal tudsz válaszolni, felismerve, hogy ezt nem tudod magadnak kitalálni vagy irányítani vagy meghatározni milyen irányba fog vinni téged. Mert egy nagy Hívás van számodra a világban, nem a saját alkotásod, de tökéletesen erre vagy tervezve, és a lelked csak erre válaszol a benned lévő mélyebb szinten.

Isten tudja, hogyan juthat el hozzád. Isten tudja, hogyan vezessen téged. De te vagy az, akinek a munkát el kell végeznie. Neked kell döntéseket hoznod, és felelősséget vállalnod ezekért a döntésekért és nem egy magasabb hatóságra hivatkozni, hogy az teszi, hanem egy felelőségteljes képviselőnek lenni itt a Földön.

Kapcsolatban vagy az Üzenethozóval, ha megkaptad a Kinyilatkoztatást. Ezt nem tudod elválasztani, látod, mert ő a fényjel. És még az életén túl is felül fogja figyelni azokat, akik válaszolni tudnak, ahogyan az összes korábbi nagy Üzenethozó időben ezt tette és folytatja, még ebben a pillanatban is.

Milyen nagy teher az Üzenethozó számára a jövőben tanújának lennie a Kinyilatkoztatás korrupciójának és visszaélésének. Éppen ezért lett egy mag csoport mellé hívva és mellette maradva, hogy fenntartsák az ő keze által és az ő jóváhagyásával felkészített tiszta Kinyilatkoztatást, nem rekonstruálva később azok által, akik okosak és ravaszok vagy tévesen informáltak.

Az Üzenethozóval való kapcsolatod meglehetősen fontos. Ő nem lesz a személyes vezetőd vagy oktatód, mert nincs erre ideje ilyen sok ember számára. De a tanítása számodra és a tanítások, melyeket adni fog a számára nyitott utakon és csatornákon keresztűl nagyon fontosak lesznek számodra, hogy megértsd az Új Üzenetet, hogy felismerd a jelentőségét a világban ebben az időben, hogy megfelelően reagálj és felismerd azokat az elképzeléseket vagy diszpozíciókat önmagadban melyek téves irányba vihetnek el – hogy felismerd ezeket, hogy visszatartsd ezeket vagy kijavítsd ezeket.

Mert az Új Üzenetet a saját változatodban nem csinálhatod. Ha ezt megpróbálod, korrupttá teszed a saját meggyőződéseiddel, a saját személyes preferenciáiddal és félelmeiddel, és ennek eredményeként elveszíti az erejét és eredményességét számodra és talán valami mássá válik. Ez természetesen megtörtént a nagy Kinyilatkoztatásokkal a múltban az emberiség nagy kárára és azoknak a szerencsétlenségére, akik saját céljaikra és terveikre próbálták használni.

Ezt a hatalmas lehetőséget kaptad, hogy fogadhatod a Hangunkat, ami korábban nem volt lehetséges. Mert Mi vagyunk azok, akik felkészítették a Jézust, a Buddhát és a Mohamedet, valamint más, kevésbé híres nagy tanítókat – még számodra ismeretleneket, sőt az egész világ számára ismeretleneket – akik jártak ebben a világban, ezen a Földön, ezen a származási bolygódon.

Most belülről és kívülről nagy veszélynek van kitéve és ez hozta Isten Új Üzenetét a világba. Mert az emeberiség nincs tudatában és felkészületlen. Ez olyan nagy fordulópont, amit még nem láthatsz vagy nem is tudod fontolóra venni annak következményeit. Mert csakis valami, ami ennyire nagy, hozhat egy Új Üzenetet Istentől a világba, ami talán csak egyszer egy évezredben történik meg. Mert az Üzenetek nagyon nagyok és nemcsak arra lettek szánva, hogy a világba küldésük pillanatában szolgálják az embereket, hanem évszázadokkal azután is.

Éppen ezért ez egy nagyszerű alkalom számodra, hogy egy ilyen időben élsz, egy ilyen ritka időben, ilyen nagy jelentőséggel bíró időben az emberi történelemben. Hagyj fel a világ és mások felett való kárhoztatással, hogy felismerhesd azt a nagy fordulópontot, aminek a része vagy és amit szolgálni jöttél a nagyobb Koordináció alatt, nagyobb mint bármelyik ember a Földön vagy akár a világegyetemben is meg tudná ezt érteni.

Ha nem tudod megtenni az utazást, hogy találkozz az Üzenethozóval a fennmaradó éveiben, küldj neki egy üzenetet kifejezve a gondolataidat és a háládat, és ő emlékezni fog rád és áldani fog. Nem fogja tudni tartani veled a levelezést, mert túl sok ember keresi a kapcsolatot vele most. De tudni fog rólad és emlékezni fog rád, és azok akik folytatni fogják ezt a munkát, az Új Üzenet Society-ja, ők is a szívükben és az elmélyükben fognak tartani téged, így nem leszel elfelejtve.

Ennek a nagyobb szövetségnek az építése a Földön most, ami fontos a Kinyilatkoztatás idején, mert a világba érkezésénél valami, ami ilyen tiszta könnyen félremagyarázható, visszaélhetnek vele vagy megronthatják más célok érdekében. Vagy figyelmen kívül hagyják és oly mértékben megtagadják, hogy alig tud megmaradni egy olyan világban, ami most minden egyes múló nappal nagyobb disszonanciával, nagyobb bizonytalansággal, nagyobb töredezettséggel szembesül.

A Menny tudja, mi jön a látóhatáron túl és a nagy kozkázatott, amivel az emberiség most szemben áll, miután most maradandóan megváltoztatta az éghajlatát, miután most olyan mértékben kifosztotta a világot, hogy alig tudja túlélni a növekvő emberi családot. És minden sérelem és bosszankodás, ami az évek és évszázadok során felgyülemlett, mindezek a dolgok most az életed részét képezik, részei ennek a valóságnak, amint az új világ valóságába lépsz – egy sokkal nagyobb kihívásokkal és nehézségekkel küzdő világ, de egy olyan világ, amely szükségből egy nagyobb együttműködést és nagyobb egységet és együttérzést fog megkívánni az emberektől mindenhol. Mert nem lehet az ember az ember ellen, vagy csoport a csoport ellen, vagy nemzet a nemzet ellen, ahhoz hogy az emberiség fennmaradjon az új világ valóságában, vagy olyan formában túlélni, ahogy azt valaha is akartad, hogy történjen.

Ahhoz, hogy érezd az Új Üzenet valódi erejét és fontosságát, látnod kell az emberiség előtt álló nagy veszélyt és kihívást. Tekints erre objektívan, ne próbáld meg jobbá vagy rosszabbá tenni, mint amilyen és nem teljesen megértve, hogy mit fog ez valójában megkívánni. Mert sok döntést kell az emberiségnek meghoznia, hogy meghatározza az eredmény súlyosságát.

A döntésed az életedért és a jövődért van, hogy a Tudás nagyobb ereje által legyen vezetve, amit Isten helyezett beléd. Ez az, amit az Új Üzenet támogat. Bemutatott egy Ősi Tanítást a Tudás Útján, a Lépések a Tudáshoz, amely az emberi civilizációnál régebbi. A világon túlról érkezett. Sok helyen titokban gyakorolják, világokban, ahol nincs szabadság.

Most ez az egész világnak van adva, ami olyan ritka esemény a helyi világegyetem történelmében. Fogalmad sincs, hogy milyen ritka is ez valójában – hogy elérje azokat, akiket el kell érnie, hogy hívja azokat, akiket hívnia kell, hogy szóljon azokhoz, akikhez szólnia kell, hogy megmentse azokat egy értelmetlen és reménytelen létezésből valami nagyszerű és fontos és szükséges felé.

Csak nagy és monumentális idők hívják elő belőled ezeket a dolgokat, így ne panaszkodj vég nélkül a világ vagy az ügyek állapota miatt. Ez az, amit szolgálni jöttél, hogy megbirkozz ezzel, elszámolni ezzel, javítani ezen, mert az emberi szükség hatalmas lesz a jövőben. És Istennek újra szólnia kell a küzdő emberiséghez.

Ha el tudsz jönni találkozni az Üzenethozóval, vannak bizonyos időpontok az évben, olyan események, melyek adva vannak, ahol ez lehetséges és szívesen fogadott, mert nem tud embereket fogadni minden nap vagy bármilyen időben, amikor csak akarnak. Túl sok a munkája az élete hátralévő éveiben.

Gyere. Bármibe is telik, gyere. Mert ha ezt elhanyagolod és ő eltávozik ebből a világból, akkor talán nagy sajnálatot fogsz érezni. A lehetőség így itt van számodra.

Ha ismered őt és felismered őt azért, aki ő valójában, a tanulásod életre fog kelni, mert akkor tudni fogod, hogy összekapcsolódtál vele és hívva lettél hozzá és azokhoz, akik védelmezni és óvni fogják, amit ő a világnak adott.

Mert az élete után nem lesz hozzáadás az Új Kinyilatkoztatáshoz. A Próféták Pecsétje bezárul mögötte. És a Menny csendben marad, figyelve ki fog válaszolni, ki nem fog válaszolni.

Így van adva Kinyilatkoztatás ennek a világnak és bármely világnak a világegyetemben, valójában. Mert a te Istened nem csak ennek a világnak az Istene, hanem minden életnek a világegyetemben – számtalan lények fajai ebben a galaxisban és másokban. Nincs olyan vallás, ami valami ilyen nagyot magában tudna foglalni. Természetesen még az elméd is alig tud magába foglalni ilyen méretű és nagyságú dolgot. Ez nem egy intellektuális törekvés. Ez egy hívás a szolgálatra és részesévé válni valami létfontosságúnak és gyönyörűnek és jelentőségteljesnek a világban.

A szolgálatod elő lesz hívva belőled, nem feltétlenül annak alapján, amit adni akarsz, hanem amit előhívnak belőled maguk a körülmények. Ez a különbség az igazi szolgálat és a személyes előnyért való adás között.

Ami elő lesz hívva belőled az az, amire tervezve vagy, hogy megadjál és képes vagy megadni. Nem fog nagyszerű oktatást vagy csodálatosságot megkívánni részedről, csak egy igaz szívet és egy életet, ami szabad, hogy válaszolj.

Ez az, látod, amit az Üzenethozó tanít és bemutatott. Minden nagyravágyás ki lett belőle égetve az általa megtett út során. De ez teszi a bölcsességet lehetővé és szükségszerűvé, hogy ez megvalósítható legyen.

Itt át kell adnod magad a nagyobb részednek, amely nem az intellektusod, nem az elméd, amit a világ teremtett és formált és továbbra is dominál, hanem a benned lévő Elme, amit Tudásnak hívnak, az a részed, ami még mindig kapcsolatban van Istennel, az a részed, amit nem tudsz elképzelni vagy kitalálni vagy úgy színlelni, mintha lenne. Nem azt fogja adni, amit akarsz, de azt fogja adni, amire szükséged van és oda fog elvinni, ahová menned kell. És az életedbe igazi kapcsolatokat fog hozni, melyekkel valódi sors köt össze, amit az intellektusod vagy a személyiséged soha nem tud megvalósítani.

Meg kell ismerned az Üzenethozót, mert ahogy őt ábrázolni fogják a jövőben valójában azoknak a felismerésen fog alapulni, akik őt most megértik, akik a Földön töltött ideje alatt kaptak tőle. Ők lesznek az első válaszadók és az ő tanúságtételük jelentős lesz, bár mások továbbra is válaszolni fognak a Kinyilatkoztatásra és még az Üzenethozóra is, messze ezen az időn túl. Ez egy elsődleges kapcsolat számodra, de ezt a saját szívedben kell tudnod.

Ne vedd csupán birtokba a Kinyilatkoztatást azt gondolva, hogy erőforrásként használhatod annak érdekében, hogy megkapd az élettől azt, amit akarsz. Nem, ez nem az a szellem, amivel ez meg kell közelítened. Ez egy szent randevú. Ez nem lett megszentségtelenítve személyes előnyök vagy ambíciók által vagy arra törekedve, hogy eszközként legyen használva mások felett való előnyre jutáshoz. Ez egy szent randevú. Ez az, ami az életedet kihozza a szánalmas különvállásból és a rendszertelen életből. Ez egy igazi útra hív, ami mindig is neked lett szánva, hogy kövess. És a szíved örömmel telt lesz, hogy végre rátaláltál egy ilyen dologra, habár talán már régóta kerested ezt siker nélkül.

Bár az út kihívásokkal teli és időnként nehéz, az öröm és a helyesség érzése az életedben veled fog utazni és idővel növekedni fog, olyasvalami, amit a világon kevés ember őszintén állíthat magáról.

Itt rátalálsz, mi az ami igazán fontos az életedben, és ki az, aki igazán fontos az életedben. Minden vágyon és kísértésen és sikertelen kapcsolatok, dicsőséges képek, csábítások felett, ez az, ami igazán számít. Ez az, aki igazán számít.

Az Üzenethozó nem törekszik vagy akarja az imádatot. Ő nem isten, de egyik Üzenethozó sem volt isten. Látod, mindannyian az Angyali Gyülekezetből jöttek, emberi alakot öltve itt, hogy valami nagy jelentőséggel bírót vegyenek át a világ számára az emberiség nagy fordulópontjain.

Ha ezt meg tudod érteni, akkor elkezded meglátni az összes vallás egységét, hogy a tiszta formájukban mindegyik ugyanabból a Forrásból érkezett – a történelem bizonyos pontján adva; egyszerű embereknek adva; különböző kultúrájú népeknek; oly módon adva, hogy az felismerhető legyen és befogadható az akkor jelenlévők számára. Mindegyik tartalmaz építőelemeket az emberi civilizáció szabad és nemes fajjá építésében, inkább mint egy harcoló törzsek halmaza, amely elpusztítja egymást és a világot maguk körül.

Van egy szent randevúd az Üzenethozóval, ha tudsz vele személyesen találkozni vagy sem. Tiszteld ezt és ismerd fel, hogy nem tudod egyszerűen ellopni a Kinyílatkoztatást és lelépni és azt gondolni, hogy tudod mit csinálj vele, mivel ez sokkal erősebb mint te vagy, sokkal erősebb. Azért van itt, hogy elvigyen ahhoz a részedhez, ahol a valódi őszinteség és hatalom és erő és odaadás természetesen feltámadhat.

Itt nincs csábítás. Itt nincs manipuláció. Isteni vonzás van a Teremtés felé, amely a legtermészetesebb, legtisztább erő, amit itt a fizikai valóságban megtapasztalhatsz.

A Menny áldja azokat, akik fogadni tudnak és akik adni tudnak. Az ő áldásuk a fogadásban és az adásban van. A Menny szabadságot ad azoknak, akik válaszolni tudnak, és akik hajlandóak elvégezni ezen szabadság építéséhez szükséges munkát és megóvni ezt egy olyan világban, ahol az ilyen szabadság ritka, és akár ritkán értékelt.

Ha tiszeled az Üzenethozót, tiszteled a korábbi Üzenethozókat, akik mellette állnak az ő nagy törekvésében itt a Földön. Mert ez része annak a Koordinációnak, amely történt az idők során, olyasvalami amit a világon kevés ember ért igazán – a szent Tudás életben tartása a világban, ami annyira sok fenyegetésnek van kitéve, hogy elveszik vagy elfelejtődik; hogy az eggyüttérzést és szolgálatot és a sok ember béketeremtő erőfeszítéseit életben tartsa és hatékonyan egy olyan világban, ahol a háború és konfliktus fenyegetése feltámad a csökkenő erőforrások világában.

Az első kihívásod az, hogy zöld ágra vergődj ezzel a saját életedben – te, aki hívva lettél, te, akit ez szíven ütött, te, aki előtt a Kinyilatkozás megmutatkozott. Ez el fog vinni, ahhoz, ami igazán fontos az életedben. El fogja hozni neked az erőd, célod és irányod magját, amint hajlandó vagy fogadni ezeket a dolgokat és követni ezeket erővel és alázattal.

Az Üzenethozó ezt hozta neked és elhozta neked az ebből eredő összes kapcsolatot. Valójában ő egy kapcsolatokkal teli világot fog adni neked, ahogy az Új Üzenet keresztűl utazik a világon. Most már lesznek emberek, akik felismernek sok helyen, akik rezonálnak veled, akik támogatni tudnak.

Micsoda csodálatos ajándék. Te, aki jelenleg szerencsés vagy, ha ismersz egy embert, aki tényleg megérti hogy ki vagy valójában és aki értékeli azt minden más dolog felett. Micsoda ajándék: a szabadság ajándéka, a kifelé vezető út egy értelmetlen és reménytelen létezésből. A szolgálat ajándéka, a befogadás ajándéka – végre elismerve vagy azért, aki vagy és amiért jöttél, mely elismerést először neked kell elfogadnod kiindulópontként.

Legyen ez az áldás rajtad. Terjedjen ki feléd a lehetőség, hogy együtt lehetsz az Üzenethozóval. És válaszolhass mélyen magadon belül, nem csak körülményekre alapozva, hanem arra, amit igazán tudsz, hogy tenned kell azzal ami lehetséges az életedben.

Válaszolni fog neked, akkor is ha nem tudsz eljönni, ha küldesz neki egy üzenetet a fényképeddel, ha lehetséges. Ő és mások akkor felismerhetnek és hálásak lehetnek neked. És emlékezni fognak rád. És te emlékezni fogsz. Mert emlékezned kell, hogy megtaláld az Ősi Otthonodhoz vezető utat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *