3. Az Eredet

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2009 November 18.-án,
London, Anglia

Az életnek már régebb óta van egy eredete, mielőtt ez a világ létezett, azelőtt az élet előtt, amit ismersz ebben a világban, azelőtt, hogy formát öltöttél és egyénné váltál ebben a világban.

Az élet létezett alternatíva nélkül, teljes, egész, elkötelezett, minden Teremtés, csodálatos, szavakon és kifejezésen túl, élet a legtisztább formában, számtalan kifejezésben, kreatív, de harmonikus, élet, amely még mindig létezik benned ebben a pillanatban, mélyen az elméd felszíne alatt.

De volt egy Különválás, és a Különválás létrehozta a megnyilvánuló világegyetemet, amelyet az érzékeid jelentenek számodra. Mivel nem lehet alternatívája a Teremtésnek, Isten létrehozta a megnyilvánuló világegyetemet minden érző lény számára, akik a Különválást választották – egy hely, ahol élnek, tanulnak és megkóstolják a teremtés nélküli élet kis örömeit és a nagy nehézségeit.

Isten mozgásba indította a biológiai és geológiai erőket, melyek utat nyitottak egy táguló világegyetemhez, egy világegyetem, amely számtalan életformával és intelligens életformával van tele, fejlődik, de ugyancsak visszatér. Mert a végén nem lehet alternatívája a Teremtésnek.

Ahonnan állsz, úgy tűnik nincs alternatívája a megnyilvánuló életnek és a Teremtés egy nagyon távoli és ideig-óráig tartó valóságnak tűnik. A Teremtő létrehozta a fizikai életet a különválóknak, hogy ebben a világegyetemben lakjanak. Roppant hosszú időbe telt, az általad vett idő értelmében, egy olyan környezetet megteremteni, ahol az érző élet beléphet ebbe az arénába. Mert az idő semmi Isten számára, és minden számodra.

A világegyetem világai, ahol ez az érző élet lakhat, élhető és lakható lesz, de nehéz, mert a Különválás nehéz. Most meg kell tanulnod folyamatosan megoldani a túlélés és ellátás és viszálykodás és a másokkal való konfliktus problémáit – mások a saját fajtádból és formádból és mások, akik nagyon másfajták és formájúak. A Különválás nem lesz boldog vagy könnyű. Problémás lesz. Igen, meglesznek a nagy örömei, de rövid életüek lesznek, mivel nincs [állandó] alternatívája a Teremtésnek.

A fizikai univerzum a Teremtés alternatívája, és ezért változik és mozog, mert van egy kezdete, közepe és vége. Valahol a közepén vagy a Termtés nagy kiterjedésében.

A Teremtésnek csak egy nagyon kicsi része vesz részt a megnyílvánuló életben. De számodra, természetesen ez hatalmas és felfoghatatlan, ahogy annak lennie kell. Nem lehetséges, hogy az értelmed megértse ennek a terjedelmét és nagyságát.

Vannak azonban bizonyos fontos dolgok, melyeket felfoghatsz a világban lévő életeddel kapcsolatban ebben az időben – miért vagy itt, és ami a legfontosabb, mi az ami benned él ebben a pillanatban, ami összeköt a Teremtéssel ahogy az tényleg van és mint mindig volt.

Igazán nincs eredeted, mert a Teremtés része vagy. Az eredet csak az idő és forma kontextusában lenne jelentőségteljes. De te az időn és formán túlról eredsz és így lényegében nincs eredeted. Mivel nincs eredeted, nincs végpontod. Az a részed, amely örökkévaló és teljes, amely az elméd mélyebb részében lakik, ebben a valóságban él.

Tehát két elméd van. Van a világi elméd, amely a világ által formált és a világ által befolyásolt, az elme, amely tele van a világ benyomásaival és befolyásaival, és az erre adott saját válaszaiddal és döntéseiddel. De a mélyebb elméd még mindig kapcsolódik a Teremtéshez.

Isten Új Kinyilatkoztatásában ezt Tudásnak hívják – a Tudás itt a mélyebb elmét jelenti, az elme, ami nem része a Különválásnak. A különbség e mélyebb elme és a felszíni vagy világi elméd között, a különbség a Teremtés és Különválás között. Nem tudsz teljesen különválni Istentől. Az a részed, amely nem vált külön képviseli a Tudást. Az a részed, amelyik különvált képviseli a lelkedet.

Most a világban vagy, megkülönböztethetőnek tűnsz, egyéni, kreatív, de valódi alap nélkül, egyedül és küzdesz az asszociációk kialakításáért, szemben állsz egy óriási nehézségekkel küzdő világgal és most ebben az állapotban kell megoldanod a létezés problémáit.

De mivel a Tudás veled és benned van, egy küldetéssel vagy itt. Csak a Tudás tudja, hogy mi az, hogyan lehet megvalósítani és ki lesz ennek a része.

Mennyire különbözik ez az elképzeléseidtől, a fogalmaidtól és hiedelmeidtől, hogy ez mi lehet. Igen, talán érzékeled, hogy van valami nagyobb dolog az életedet illetően, van valami állandó a Lényeddel és létezéseddel kapcsolatban, hogy van egy létezésed ez előtt az életed előtt és ezen az életeden túl.

Mégis ezen az egyszerű felismerésen túl az elme nem tud tovább menni, a világi elme. Nem tud annyira előre menni vagy annyira vissza menni, mert csak a formában és mozgásban lévő dolgokat érti. Az igazság, hogy nincs eredeted és nincs végpontod, teljesen meghaladja az érvelési képességeidet.

Nem számít, hogy mit gondolsz ki vagy, nem számít, hogy miből tevődik össze a világi elméd vagy hogyan azonosítod magad helyekkel, emberekkel és dolgokkal, a nagyobb asszociáció benned él.

Ez tehát a reményed és a sorsod, a betöltekezésre és megváltásra való ígéreted. Ezt a világ nem változtatja meg. A világ nem rontja meg. A világ nem csökkenti ezt. A világ korlátozza a Tudás hatalmát és jelenlétét és korlátozza annak a kifejeződéseit, de nem a valóságát.

A Teremtés és az evolúció között nincs konfliktus, mert Isten teremtette az evolúciót, hogy mindenki a Különválásban megtalálhassa a hazafelé vezető utat. Még a legbűnösebbek, a legborzasztóbbak és a legromlottabbak is meg fogják találni a visszavezető utat, mert a Teremtésnek nincs alternatívája. Még a Pokol és a Pokol általad elképzelhető összes dimenziója is, csak átmeneti jellegűek a dolgok nagyobb rendszerében.

Isten hatalma, vonzása és hívása benned van, a felszíni elméd alatt mélyen. Ezzel a nagyobb célod emlékezete, amellyel születtél, ami nem a Különválásért való cél, hanem egy cél a hozzájárulásért, melynek meg van az ereje, hogy visszacsinálja a Különválást és felszabadítson ebből téged, így visszatérítve hozzád az erőt, a bizalmat és a valóságot, hogy nem vagy egyedül.

A világban vagy most egy célért, nem a te célod, de egy cél, ami neked lett adva mielőtt jöttél, egy cél, ami ezen időkhöz kapcsolódik és a változások Nagy Hullámaihoz, amik a világra érkeznek.

Tetetheted magad. Maradhatsz önmegszállott. Lefoglalhatod minden nap minden pillanatát és átálmodhatsz minden éjszakát, de igazán ettől a nagyobb céltól futsz el és Isten benned lévő hívásától.

Amikor Mi az eredetről beszélünk, Mi arról beszélünk, aminek van kezdete, közepe és vége. A fizikai létezésed eredetének ebben az életben van egy kezdete, közepe és vége. A nemzeted eredetének van egy kezdete, közepe és vége. Ennek a világnak az eredete, mint fizikai helynek van egy kezdete, közepe és vége, habár az idő kiterjedésében ez nagyon hosszú. Még a világegyetemnek is, amit észlelsz, amennyire a szemeid és a füleid és az érintésed el tud érni, ennek is van egy kezdete, közepe és vége.

Ez a Nagyobb Közösség teológiája, a világegyetemben lévő minden élet teológiája, nem csupán egy kis faj teológiája egy kicsi világban.

Most ez adva van az emberiségnek, mert az emberiség ebbe az élet Nagyobb Közösségébe emelkedik és a változások Nagy Hullámai által okozott súlyos veszéllyel szembesül – környezeti összeomlás a világban és az összes olyan probléma, amit ez létre fog hozni az emberi család számára.

Ezért kell egy Új Kinyilatkoztatást adni, nemcsak azért, hogy felkészítsen téged a változások Nagy Hullámaira, de elkezdjen tanítani a világegyetemben lévő spiritualitás természetéről és a létezésed nagyobb képéről, hogy így megtaláld a helyed egy sokkal nagyobb valóságban.

Nincs a Földön senki, aki meg tudná adni neked ezt a teológiát, mivel nincs a Földön senki, aki megérti a világegyetemben lévő élet valóságát. Nincs a Földön senki, aki taníthatna téged a Nagyobb Közösségről, mert honnan tudhatnák?

Csak egy Új Üzenet a minden élet Teremtőjétől tudja felfedni ezeket a dolgokat, oly dolgokat melyek ezelőtt soha nem lettek felfedve az emberiség előtt, de amire most az emberiségnek szüksége van a határain túli élettel való talákozás felkészüléséhez és hogy megadja az erőt és az előrelátást a világra érkező változások Nagy Hullámaival való szembenézéshez és navigációhoz.

Az általad látható tartományon túlról beszélek, mert Én a Teremtésért beszélek. Mi minannyian éltünk ebben a világban vagy más világokban ezelőtt, mint közületek sokan.

A teológiátok túl szűk és korlátozott, hogy magába foglalja a spiritualitásod jelentését és időtartalmát, amit ez valójában felölel. De mindenkinek kell hogy legyen egy kiindulási pontja. És mindenkinek részesülnie kell a Teremtő jótékonyságából, és így számos különböző Istenhez vezető út lett adva. És ezek idővel mind emberek által lettek átdolgozva és megváltoztatva.

Most itt az ideje, hogy a Nagyobb Közösség teológiájáról tanulj. Ha ezt nem tanulod meg, soha nem fogsz egy primitív faj szintjénél tovább fejlődni, elszigetelt és tudatlan, babonás és ostoba az életről való felfogásodban. Látod, ezért van egy Új Kinyilatkoztatás a világban. És ez az, amiért nem hasonlítható semmi máshoz, amit az emberiség valaha is kapott.

Az emberek nem fogják megérteni. Az emberek zavarodottak lesznek. Néhány ember felháborodik majd és fenyegetve fogja magát érezni. De Isten Kinyilatkoztatása nem azért van adva, hogy megfelejen az emberek elvárásainak.

Az emberiség megmentéséért lett adva. Az emberiség elpusztulhat a változások Nagy Hullámaival szemben. Az emberiség elpusztulhat az intelligens élet Nagyobb Közösségével való találkozásban, egy Nagyobb Közösség, amely nem emberi és amely nem értékeli az emberi lelket.

Ezért van egy Új Kinyilatkoztatás. Ezért kell, hogy a megértésed most nagyobb legyen. El kell kezdened gondolkoznod olyan dolgokról, melyekről ezelőtt még soha nem gondolkoztál, hogy lebontsd az általad alkotott megkülönböztetéseket, melynek nincs helye az igazi megértésben és új megkülönböztetéseket tegyél, aminek meg kell történie annak érdekében, hogy egy új megértés felszínre jöjjön. Hosszú időbe fog telni, amíg az emberek ezt megtanulják, de még ha csak néhány is tudja megtenni, az egy kezdet.

Sokan vannak ma a világban, akik érzik a Lélek felkavaródását önmagukban, előkészületben egy új valóságra és egy Új Kinyilatkoztatásra. A világ hagyományaiban ők nem találtak otthonra. Valami újnak a felfedésére várnak. A jövőben élnek, mert a jelenlegi életük nem tud számot adni a mélyebb sovárgásaiknak vagy a nagyobb asszociációiknak. Ha rá tudnak találni az Új Kinyilatkoztatásra, ez letisztulást és értelmet fog hozni a létezésükre és válaszolni fog a kérdéseikre – kérdésekre, melyekkel különben csak együtt tudnának élni, lehetséges válasz nélkül a látóhatáron.

Most fontos tudnod, hogy ebben az időben jöttél a világba és mindannyiótoknak egy nagyobb cél lett adva – hogy szolgáljátok a világot ahogy az van és szolgáljátok a világot a jövőben, hogy az emberiségnek lehessen jövője, és az emberi család evolúciója folytatódhasson a sikerre való nagyobb lehetőséggel.

Itt az ideje kinőni a teremtés történeteket és a világvége elképzeléseket, mert a valóság ezeken a dolgokon messze túl létezik. Itt az ideje most az égbolt felé nézni, fontolóra venni a világegyetem nagy kiterjedését és átgondolni az alapvető hiteidet és ötleteidet, ha ezek egyáltalán megfogalmazódtak.

Az emberi spiritualitás erre a világra és e világon belüli régiókra és ezen régiók és ezen fajok és ezek népek történelmére korlátozódott. De a Nagyobb Közösségi Spiritualitás az egész világegyetem spiritualitása. Isten az egész világegyetem Istene – számtalan fajok Istene, egészen különbözőek tőled, a világegyetem, amely gyakorlati, fizikai és spirituális evolúciót minden elképzelhető szakaszban képvisel. Ez lesz, amivel a jövőben szembe kell nézned. És ezért nem lehettek primitív emberek primitív ötletekkel. Nektek is növekednetek és bővülnötök kell, mert most az élet megköveteli ezt tőletek.

A Kinyilatkoztatásoknak jönniük kell és nagynak kell lenniük, elég nagynak ahhoz, hogy nagyon hosszú ideig szolgálják az emberiséget. Itt van, ahol a világ összes nagy hagyománya a kifejezés nagyobb panorámájára talál. Itt van, ahol a szándékuk egysége felismerhetővé válik és a közöttük lévő összes különbség – a megértésbeli különbségek, a spirituális gyakorlás és hangsúly közötti különbségek, és a tanítóik, a vezetőik és az Üzenethozóik közötti különbségek – elkezdenek szétesni, hogy felfedjék a nagyobb jelenlétüket és szándékukat.

Minden vallás célja, hogy a Tudáshoz hozzon. Mert a Tudás azért van itt, hogy utat mutasson neked, megvédjen téged és elvezessen téged a világ szolgálatában való nagyobb élethez. Tartozz bármilyen hithez vagy hagyományhoz, ez a helyzet.

Imádkozhatsz Istenhez. Térdre borulhatsz és földre vetheted magad a templomban vagy a mecsetben vagy az egyházban. De addig, amíg el nem kezded végezni Isten Munkáját, ami neked adatott, hogy elvégezz, nem fogod megérteni a spirituális valóságod igazi természetét.

Ezek a dolgok léteznek, de újra kell tanulni, mert a Különválás a megnyílvánulásaiban vakító és zavaros és nyomasztó. Ez is egy valóság, amely öröknek tűnik, habár van vége. De a világegyetem végső ideje olyan messze túl van az általad alakított idő koncepciójától, hogy számodra nincs vége. Az életed kiterjedésén belül nincs vége.

Ezért fogadd el ezt a tanítást és a felkészülést, megengedve az elmédnek, hogy túlnőjön a bilincsein, a korlátain és a téveszméin, hogy szolgálhassa a benned lévő Tudás erejét és ne akadályozza a Tudást.

Az elméd egy kommunikációs eszköz. Ez nem az igazi Önmagad és természeted. Az intellektus egy erőteljes kommunikátor és egy erőteljes navigátor. Azért van, hogy irányítsa a hajódat. De neked kell lennie ennek a hajónak a kapitányának és itt van ahol a felkészülésnek el kell kezdődnie. Itt van az, ahol meg kell nézni és meglátni azt, ami korlátoz téged és azt, ami kiterjeszti az életed, azt, ami a Tudás erejéhez és jelenlétéhez vezet téged és azt, ami megtagadja ezt a jelenlétet és elvisz téged ettől.

Nincs eredeted, így a lélek nem tud meghalni. De ha a lélek egy pokoli állapotban él, akkor a szenvedésének látszólag nincs vége. Egy fogoly a Különválás valóságában. Ennek a Különválásnak van vége. De ez a vég messze túl van ennek az életnek a körén, egy vég, amiért dolgozni fogsz különböző kapacitásokban még akkor is, ha kinővöd a szükségét annak, hogy ebben a világban élj vagy még azt is, hogy formát ölts.

Ez az amiért a Menny és a Pokol primitív fogalmak és nincsenek befolyással a valóságra. Ha sikerül túlnőnöd a formaöltés szükségén, akkor azokat fogod szolgálni, akik hátra maradtak. Így a szolgálatod növekedni fog. Isten nem fogja elvesztegetni a teljesítményeidet, hanem használatba teszi azokat mások szolgálatára, akiknek szükségük van rájuk és akik támaszkodni fognak ezekre.

Itt mindent, ami vallásos újra kell vizsgálni az Új Kinyilatkoztatás Fényében. Itt fel kell ismerned, hogy te nem az intellektusod vagy és az elme egymagában nem tudja felfogni Isten Jelenlétének és Szándékának a természetét a világban. Ez csak Kinyilatkoztatás révén jöhet, az egész világ számára adott Kinyilatkoztatás révén és a kinyilatkoztatáson, amelynek az egyéni életedben kell történnie, amely a Tudás hatalmához és jelenlétéhez vezet és megmutatja a gondolkodásod és a megértésed határait.

Ez egy ajándék, hogy felszabadítson téged, erősítsen téged és megadja neked a cél erejét a világban. De annyi minden áll az útban, annyira sok mélyen tartott hiedelmek és feltételezések. Az emberek egy teljes életet építettek a hiedelmeikre és a feltételezéseikre. Az emberek az identitásukat hiedelmekre és feltételezésekre alapozzák.

Ezeket az ajtókat meg kell nyitni és újra meg kell vizsgálni. Ez bátorságot és lelkierőt igényel. Mert az emberiség nem áll készen a változások Nagy Hullámaira, egy hanyatlóban lévő világában élni – csökkenő erőforrások világában, környezeti korlátok világában. Az emberiség nincs felkészülve a világegyetemben lévő élet valóságaira, amely sokkal nagyobb kihívást jelent, mint amit most el tudsz képzelni. Ez az amiért egy Új Kinyilatkoztatást kell adni most, és amiért az emberi megértésnek növekednie kell. Az emberi egységet és együttműködést ki kell építeni és létre kell hozni, nem egy magas elvből, hanem igazán a túlélésért és teremtésért.

Látni fogod a jövőben, hogy ki bölcs és ki nem, ki tud válaszolni a Kinyilatkoztatásra és ki az aki nem tud, kinek van bátorsága kérdőre vonni a saját eszméit és a társadalmuk eszméit és kinek nincs. A Kinyilatkoztatás Fényében ez mind ki fog derülni, mert senki sem élhet a múltban, amikor a jövő fel van fedve.

A minden élet Teremtője szereti az emberi szellemet és minden embert a világban, függetlenül attól, hogy van-e vallásuk vagy sem, függetlenül attól, hogy bölcsek vagy bolondok, függetlenül attól, hogy bűnösek vagy erényesek. Ez csak a munka mennyiségét változtatja meg, amit el kell végezniük a megváltásukért, idővel. De Istennek az idő semmi. Számodra az idő minden, ahogy annak lennie kell, ahogy az van.

A sorsod a Nagyobb Közösségben van. Az elszigeteltségednek vége. Kimeríted a világ erőforrásait. Ahhoz, hogy szabad légy a világegyetemben, önellátónak kell lenned, egyesültnek kell lenned és nagyon diszkrétnek kell lenned. Ezek a követelmények minden szabad fajnak a világegyetemben. De ez egy nagy változást igényel az emberi megértésben és emberi viselkedésben, és egy nagy felszabadulást a múltadtól és a múltbéli hiedelmeid határaitól.

Az emberek nem szívesen változnak, így ez időbe fog telni. De idő az, amiből nincs túl sok a felkészülésre. Ezért van egy Új Kinyilatkoztatás a világban. Ezért van egy felkészülés az emberiség számára. Nem mindenkinek kell felkészülnie. De elégnek kell felkészülnie minden nemzetben és hit hagyományban, hogy az emberiség elkezdhessen a helyzetéről és a nagy lehetőségeiről egy valódi megértést szerezni.

Semmi sem fontosabb a világon, mint ez, mert minden ami értékes elveszhet az érkező nagy kihívásokkal szemben. Ezért semmi sem fontosabb számodra egyénileg és az emberi családnak, minthogy fogadja az Új Kinyilatkoztatást.

A Tudással tudni fogod, hogyan haladj. Tudás nélkül növekvő frusztrációba, zavartságba és kétségbeesésbe fogsz lépni az elkövetkező nagy megpróbáltatások és bizonytalanságokkal szemben. Ez Isten Próféciája az emberiségnek. Isten Üzenethozója itt van, hogy ezt megadja.

A világban több ezer spirituális tanítás létezik ma, de csak egy Üzenethozó. Csak egy Új Üzenet van Istentől. Ha ezt nem fogadod el, az azért van mert félsz, hogy a válasz végül megadatott és ez nagy dolgokat fog megkövetelni tőled és egy nagyobb felelőséget számodra.

Látni fogod, ki tud válaszolni és ki nem tud és az összes okokat, amit az emberek adnak a megtagadására annak, aminek meg van az ígérete az emberi család megmentésére. A fény feltárja a sötétséget és mindent, ami ott van elrejtve. A fény feltárja azt, ami rejtett volt, ami el volt palástolva, amit más nevekkel hamisan hívtak. A Kinyilatkoztatás ezen idején látni fogod, ami igaz és ami hamis. És a különbségek egyértelműek lesznek.

Akkor így legyen nagy hited, hogy a Tudás ereje és jelenléte veled van. Ez romlatlan benned. Az elméd zavarodott, fél és tele van korlátozó és hamis gondolatokkal. De a Tudás ereje veled van. Ez az, amiért az életednek nagy ígérete van a körülményeid és a napi nehézségeid ellenére.

A felkészülés megkövetelő, mert a szabadságot el kell nyerni. Nem lehet csupán feltételezett. Fel kell adnod azt, ami megtagadja ahhoz, hogy az erőssé váljon benned. Ez az emberre szabott követelmény. Ez egy követelmény, és nem csupán vigasztalás.

Halljad hát a Hangot, ami a Teremtés Erejéért szól – egy nagyobb Hang mint a sajátod, egy egyénen túli Hang, egy Hang, ami a nagyobb Jelenlétről és Hierarchiáról szól a világban, egy olyan Hang, amit nem tudsz azonosítani, egy Hang, ami nem része a hagyományaidnak. De ez az a Hang, amely a múltban a nagy emancipátorokhoz és Üzenethozókhoz szólt, egy ilyen Hang, amely ilyen módon a saját megértésükön túlra viszi őket és felkészíti őket arra, hogy ez a lehető legjobb képességeiknek megfelelően biztosítsák népeiknek.

Válaszolj erre a nagy hívásra és az életed elkezd mozogni, és a hibáid nyilvánvalóvá válnak. El fogja kezdeni megváltoztatni a hűségedet emberek, helyek és dolgok iránt, egy olyan cselekvésként, ami természetes és alapvető és harmóniában van a mélyebb tapasztalatoddal.

Isten csak azt kéri, hogy térj vissza ahhoz, ami igaz önmagadban és más emberekben. Nem kell csodálatosnak vagy teljesen tisztának vagy hibátlannak lenned, mert ez nem fog megtörténni. Még a legnagyobbaknak is köztetek lesznek kétségei és gátlásai.

Legyen ez a megértésed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *