2. Az Üzenethozó Eredete

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summersnek ki lett nyilatkoztatva
2012 Augusztus 1.-én
Colorado állam, Boulder városában.

Az embereknek fogalmuk sincs, hogy mit jelent Üzenethozónak lenni vagy hogyan vannak az Üzenethozók kiválasztva és felkészítve. Hősöket akarnak imádni vagy megtagadni őket teljesen.

Azt akarják hinni, hogy az Üzenethozó az Üzenet, de az Üzenet mindig nagyobb mint az Üzenethozó. Az emberek az egész nézetüket és megközelítésüket az Üzenethozóhoz való hozzáállásukra fogják alapozni, de az Üzenet mindig fontosabb.

Az emberek nem tudnak együtt élni az Üzenettel, így az Üzenethozó megszállottjává válnak. De nem értik az Üzenethozót. Fogalmuk sincs, hogy honnan származik az Üzenethozó és hogyan van kiválasztva az Üzenethozó mindenki más felett és azon túl. Sokan úgy gondolják, hogy nem lehet egy Üzenethozó. Sok Üzenethozónak kell lennie vagy ők maguk lehetnének az Üzenethozó.

A Különvállás világában félreértelmezik és félremagyarázzák, azt aki egy nagyobb egységet képvisel. Ezt nem lehet kikerülni.

Az Angyali Sereg, az Angyali Gyülekezet válassza ki az Üzenethozót minden egyes világban, ahol Üzenethozóra van szükség. És Üzenethozó csak akkor van kiválasztva, amikor egy nagy változás, nehézség, lehetőség idejében van a faj egy adott világban. Az ilyen nagy fordulópontok, csak nagyon ritkán fordulnak elő.

A nagy események ellenére, melyek a világodban történnek, az Üzenethozók csak nagyon ritkán jönnek. Az átmeneti időben, lesznek próféták – akik figyelmeztetéseket adnak vagy viselkedési szabványokat állítanak fel. Lesznek látnokok. Lesznek reformátorok. Lesznek szószólók.

De az Üzenethozó egy teljesen más valóságot hoz. Ez az egyén nem csupán olyasvalaki, aki a jövőben vagy a jelenben lévő nagy veszélyekre figyelmeztet vagy magasabb szintű normákat biztosít vagy a béke nagyobb elképzelését, az együttműködést és az emberi család közötti nyugalmat biztosítja, mert sokan vannak, akik ez meg tudják tenni.

De csak Isten Üzenethozója tud egy teljesen új valóságot hozni és idővel megváltoztatni ilyen nagy számban az emberek tudatosságát és öntudatát, hatással bírva még az egész emberi fajra is.

Egy próféta ezt nem tudja megtenni, mert a próféták arról szólnak, ami most vagy a közeli jövőben fognak történni. A próféciáik nem minden időre szólnak vagy mindenkinek.

Akik a magasabb szintű normákat tanítják, olyan szabványokat erősítenek meg amelyek már meg lettek adva, már nagyon sokszor, mások által, akik ilyen értékes szolgálatra lettek hívva.

De az Üzenethozó egy teljesen új valóságot hoz. Nincsenek azzal megbízva, hogy a nap minden szükségét kielégítsék vagy megoldjanak minden felmerülő problémát és válságot. Ők valami olyat hoznak, ami az emberiség jövőjét és az egész hozzáállását megváltoztatja.

Az Üzenethozókat elítélik, keresztre feszítik és elpusztítják, mert az emberek nem kapják meg az Üzenethozótól azt, amit akarnak. Nem kapnak gazdagságot vagy nagyobb biztonságot vagy előnyöket vagy különleges kedvezményeket vagy Isteni felruházást.

Az Üzenethozó a jelenre és a jövőre mutat és egy új valóságot hoz a világba. Az emberek, akiknek minden kell [kapzsi] és ambiciózus nem fogják megkapni amit ebben a pillanatban karnak, és így elfordulnak az Üzenethozótól. Megtagadják az Üzenethozót. Elítélik az Üzenethozót. Valaki olyat keresnek, aki most rögtön hasznukra válik, ahogy ők akarják és előírják. Fogalmuk sincs hogy mi ez, ami előttük van. Fogalmuk sincs, hogy mit ítélnek el. Fogalmuk sincs, hogy mik a legfőbb igényeik – a lélek szükségei.

Ez a dilemma minden ember számára a világban – gazdag vagy szegény, bármilyen nemzetből vagy kultúrából vagy vallási hovatartozásból. Még nincsenek tisztába a lélek nagy szükségével. Az a néhány, akik igen, nekik a saját hagyományaiba vagy a hagyományikon túlra kell nyúlniuk. Belül keresik megtalálni ezt a kapcsolatot; és ezt a kapcsolatot Istennel; és ezt a kapcsolatot a jövőjükkel, a sorsukkal, a céljukkal amiért a világban vannak. Mindenki más, mint a legelő szarvasmarhák a mezőn, csak a napi etetés akarják és több élvezetet másnapra és védve lenni a világ veszélyeitől akár jogosan vagy jogtalanul.

Isten szól azokhoz akiknek van és azokhoz akiknek nincsen. Isten szól azokhoz, akik uralkodnak és azohoz akik uralva vannak. Isten szól azokhoz, akik becsületesek és azokhoz akik becstelenek. Isten szól azokhoz, akik gazdagok és azokhoz akik nagyon szegények. Az Üzenethozó mindannyijuk számára hozza az Üzenetet.

Ő nem reformátor. Ő nem csak egy szószóló. Ó nem csak egy látnok. Ő nem csak egy próféta, aki figyelmeztet a világban lévő veszélyek következményeire. Ő mindenki számára hozza a valóságot, aki fogadni tudja őt alázatban és becsületben. A jelenléte a világban ellentétben fog állni minden mással, ami megtévesztő és manipulatív és öncélú és ártalmas és engesztelhetetlen és dühös. De az Üzenethozó nem tökéletes, mert egyik nagy Üzenethozó sem volt tökéletes. És az Üzenethozó nem isten, mert egyik nagy Üzenethozó sem volt isten.

Az ő eredete világon túli. Ő az Angyali Jelenlét által lett kiválasztva és felkészítve, hogy egy bizonyos helyen és bizonyos időben belépjen ebbe a világba. Az ő sorsa az volt, hogy alapjaiban tanult legyen az emberiségről és az emberi állapotról és eléggé el legyen szigetelve a világtól, hogy ez a nagy ígéret és hívás megtörténhessen később az életében, amikor elérte az érettségi fokot. Látod, az élete tervezve volt, mint senki másnak körülötte. Az ő élete valóban el lett tervezve és őrködve felette.

Ez mindegyik Üzenethozónak a valósága. És ez a valósága az Üzenethozónak, aki ma a világban van, hozza Isten Új Kinyilatkoztatását. Mert Isten újra szólt, hogy felkészítse az emberiséget egy csökkenőben és hanyatlásban lévő világban élés veszélyeire és a világegyetemből érkező inváziós erőkkel való kapcsolat láthatatlan veszélyeire, akik azért vannak itt, hogy kihasználják az emberi gyengeséget, ambíciót és széthúzást.

Az Üzenethozónak az Üzenet a világon túlról lett adva, nem intellektuálisan, hanem átitatva az elme mélyebb szintjén, túl az értelem határán és birodalmán. Ki érti ezt? Ki tudja ez ma a világban megérteni, csupán nagyon kevesen?

Szerény ember legyen. Tanult legyen, de nem magasan képzett. A világ által befolyásolva legyen, de nem túlságosan befolyásolva. Megfigyelő legyen másokkal, de ne bűvöljék el mások. Elérhetőnek kell maradnia, nyitottnak és befogadónak az alakuló életének éveiben.

Ezt nagyon nehéz elérni az isteni felügyelet nélkül. Visszatartva a nagy karrierektől. Visszatartva attól, hogy elkötelezze magát kapcsolatban, amíg nem találkozott az igazi társával. Visszatartva a hobbiktól és érdeklődésektől. Visszatartva, hogy reformátorrá vagy szószólóvá váljon. Évekig és évekig visszatartva – a társadalom szabványaitól elmaradva, a társadalom elvárásaitól elmaradva, a család elvárásaitól elmaradva, várakozni, készülni a Beavatás pillanatára.

Isten Üzenethozójának ez alkalommal [a Beavatás] a 33. évében történt. Hosszú ideig kellett várnia. Az Üzenet vele volt, de a tudomásán kívül. Hordozta, mint egy titkos rakományt. Mert a rakománynak titkosnak kell lennie, így nem lehet manipulálni vele. Ez idő előtt nem fedhető fel. Nem lehet visszaélni vele, helytelenül kiutalni és félreértelmezni. Várnia kell a Beavatásra, a Beavatás Nagy Sugarára, ami olyan erőteljes csapást mért rá, mely összadöntötte az életét és egy teljesen új irányba küldte.

Az emberek azt hiszik, hogy a Nagy Üzenethozók mind nagyon szentek, nagyon tiszták, soha nem követtek el egy hibát sem az életben. Ez ostobaság. Persze, hogy mind követett el hibát az életben. Néhányan nagyon is szenvedtek emiatt.

Ami Üzenethozóvá tette őket az az Üzenetnek az ereje átitatva bennük és az a képesség, hogy ellent tudnak állni a világ csábításának, tragédiáinak és a nyomásának amig egy olyan idő érkezik, mikor a Beavatásuk megkezdődhet. Ez nem történt volna meg isteni felügyelet és az életük gondos kezelése nélkül.

Az emberek azt hiszik, hogy ez a felügyelet mindenki számára elérhető, de nem ez a helyzet.

Mindegyik esetben, az Üzenethozók mindaddig nem tudták, hogy kik ők vagy hogy mit hordoznak magukban vagy mit fog ez a jövőre nézve jelenteni, amíg a Beavatás pontja elérkezett és a Beavatás folyamatáig, ami utat nyitott, ami keresztül vitte őket a sok fordulóponton a jövőben. Az idő és a helyszin mindig fontos volt itt és a támogatás mértéke, amit kaptak bizonyos egyénektől nagyon fontos volt itt.

Ez valóban egy kivételes egyén a világban és mindig is az volt. Bár a származásuk hétköznapi és a legtöbb esetben szerény, ők [az Üzenethozók] a végére a legfontosabb emberekké válnak a világban.

Az Angyali Jelenlét által lettek küldve. Át vannak itatva az Üzenettel, ami nagyobb mint ők maguk, ami nagyobb a megértésüknél, amely nagyobb mint bármi amit ők maguk ki tudnának gondolni. Isten Ereje van benne. A Beavatás erejével bír.

Nincs olyan Üzenethozó, aki ez ki tudná találni! Nincs olyan Üzenethozó, aki ki tudná ezt gondolni és kivitelezni!

Ez a tanítás nem egy eklektikus megközelítésre vagy a meglévő hagyományok módosított változatára alapozott. A spirituális tanítok ezt teszik az összes hagyományban világszerte, de az Üzenethozó valami nagyobbat hoz.

Az Üzenethozó nem csodálatos. Az Üzenethozó nem olyan fenségesen inspirálló, hogy mindenki körülötte azonnal felismeri ennek a személynek a fontosságát és az egyediségét.

Isten üzenethozóival soha nem ez volt a helyzet. Nagyon szegényesen bántak velük. Figyelmen kívül hagyták őket vagy megtagadták őket vagy brutálisan bántak velük – alíg voltak felismerve a körülöttük lévők által. Csak nagyon kevesen ismerték fel és ők fontos szerepet játszottak az Üzenethozó fejlődésében, korai szolgálatában és a későbbi sikereiben.

Most előszőr a Kinyilatkoztatás ereje egyszerre van megadva világszerte – nem egy törzsben, nem egy konkrét régióban, nem egy fontos helyen a világban. Mivel a világ most már összefüggésben áll, így az Üzenethozó az egész világhoz fog szólni, és az egész világ ellene is fordulhat. A lehetőség óriási, de a benne rejlő veszélyek is.

Mint mindig, a vallási személyiségek veszélyeztetve lesznek, ha egyszer a hangja hallott lesz, ha az emberekre gyakorolt hatása nőni fog, mikor az Üzenet elkezd gyökeret ereszteni. Bár, ő nem azért van itt, hogy megtámadja a kormányokat vagy felborítsa a brutális diktatúrákat vagy egyáltalán forradalmi legyen e módon; bár ő békét, együttműködés és nyugalmat hoz, úgy fognak vele bánni, mint egy ellenséggel azok akik vallásosnak állítják magukat, azok akik az állítják, hogy Istent és Isten Akaratát képviselik, és a korábbi Üzenethozók összes követői által.

Sokan fogják őt ellenségnek tartani és veszélynek. Ez megmutatja neked, hogy valójában milyen messze is állnak a saját hagyományuk Forrásától és milyen gyenge bennük a Tudás, a nagyobb elme, amit Isten adott minden embernek.

Az átlagembernek könnyebb lesz felismernie az Üzenethozót. Könnyebb lesz annak az embernek felismerni az Üzenethozót, akinek kevesebb előítélete van és nincs a társadalmi poziciójukban befektetés.

Megtagadhatod őt. Elutasíthatod őt. De nála van az Üzenet és a lehetséges legtisztább formában hozza előre.

Most a Kinyilatkoztatás Hangját is hallhatod, ami ezelőtt soha nem volt lehetséges és ami ezelőtt soha nem történt meg. Igen, az Angyali Hangokat hallották már nagyon speciális dolgokról beszélni és ez időnként rögzítésre került, de egy Új Üzenet Istentől a legtisztább formában még soha nem került rögzítésre.

Ahhoz, hogy felismerd az Üzenethozót, a szemednek látnia kell és a fülednek hallani. Készen kell állnod, hogy félretedd az előítéleteidet, a vallás elleni sérelmeidet és a szilárd meggyőződésedet Istenről, vallásról és spiritualitásról ahhoz, hogy egy tiszta és valós élményed legyen.

Az Üzenethozó nem fogja elítélni a világ vallásait, de ellentétként fogja nyújtani a Tanításuk igaz lényegét, ami elveszett vagy elfelejtett vagy megtagadott.

Egy új valóságot fog a világba hozni, ami megkívánja az összes vallástól, hogy átértékeljék az elsődleges és alapvető eszméiket és hitüket. Bár nincs ő benne erőszak, de fejjel lefelé fogja boritani az asztalt a Kihirdetése által, a világban való jelenléte által és a Kinyilatkoztatás által.

Az emberek megszállottá válnak azzal kapcsolatban, hogy kinek gondolja ő magát, vagy kinek mondja ő magát vagy ki lehet ő, mert félnek a Kinyilatkoztatástól. Nem tudnak az Üzenettel foglalkozni, így az Üzenethozóval lesznek elfoglalva. Panaszkodni fognak. Megfogják vádolni bizonyos dolgokkal. Azt gondolják, ahhoz hogy az Üzenet igaz lehessen, az Üzenethozónak meg kell felelnie a követelményeiknek. Panaszkodni fognak, mintha tudnák mik a követelményei az Üzenethozónak. Micsoda ostobaság és arrogancia, de sokaknak ez a nézetük és ezekre alapozzák az ötleteiket.

Ó, neki meg kell adnia az embereknek azt, amit akarnak vagy különben nem akarják majd őt! Mindegyik Üzenethozó szembesült ezzel az alapvető és elkerülhetetlen dilemmával.

Ő nem azért van itt, hogy megadja azt, amit akarsz. Lehet, hogy nem is azt fogja adni, amit úgy gondolsz, hogy szükséged van ebben a pillanatban. De megadja az utat a személyes kinyilatkoztatásodhoz, az újjáépítésedhez és a megváltásodhoz. A lehető legtisztább értelemben hozza el hozzád. Egy tanult világhoz szól most, így a Tanítás nincs köntösbe bújtatva és pásztori történetekbe vagy anakdótákba rejtve, melyek kommentárt igényelnek, hogy az emberek megértsék a jelentésüket.

A Kinyilatkoztatás tisztán és egyszerűen van adva. De ez annyira mély, hogy az embereknek egy új módon kell vele együtt lennie, mert ez nem egy intellektuális vállalkozás. Ez a szívnek és a léleknek a dolga.

Az Angyali Gyülekezet megérti a helyzetet, egy ilyen erőteljes és tiszta dolognak a világba hozatalával kapcsolatban, a válság amit ez az embereknek teremteni fog, hogy vajon át tudják-e ezt venni és elfogadni és a kihívás, amit adni fog, hogy átreformálják az életüket és kialakítsák a kapcsolatukat a Tudással, a nagyobb intelligenciával, amit Isten adott nekik, ami felfedezésre vár.

Ez az oka, hogy már a Kinyilatkoztatás legelején meg lettek adva a Lépések a Tudáshoz, így az útirány meg lett alapozva és nem pedig később fantáziadús emberek által létrehozva. És így az egyértelműsége és a célja világosan meg lett alapozva és nem pedig később megalapítva olyanok által, akik nem is ismerték az Üzenethozót.

A korrupció kozkázata nagyon nagy. A félreértelmezés kozkázata olyan nagy. Ezért van az, hogy a Kinyilatkozás ismétlődő, újra és újra elismétli a szándékát, a célját, az útirányt és az akadályokat és a problémákat, amivel az embereknek szembe kell néznie, hogy elkezdjenek szert tenni az igaz kapcsolatukra a mélyebb természetükkel, és meglegyen az esélyük felfedezni a nagyobb életfeladatukat a világban, és mind azt a megbocsátást és az átértékelést amit ez megkíván tőlük, adva az önmagukról és a világról való meglátásukat.

Az Üzenethozó nem hoz békét. Ő kihívást hoz. Ő lehetőséget hoz. Ő megújulást hoz. Ő munkát hoz. Ő igaz kapcsolatokat hoz. Ő az Isteni Akaratot és Célt hozza a világba.

A Kinyilatkoztatást hozza, ami meg tudja menteni az emberiséget a világ belső összeomlásától és a világon kívülről érkező leigázás veszélyétől. Olyan nagy dolgokat hoz, amelyre az emberek még ezelőtt soha nem gondoltak.

Ő beszél a jövőben és a jelenben lévő igényekről. Ő szól az egy évszázaddal később élő emberek igényeiről, akik a katasztrófálisan megváltozott világgal állnak szemben. Szól azokhoz, akiknek a jövőben szembe kell nézniük a Nagyobb Közösségben lévő élettel és azokhoz is akik ebben a pillanatban is tapasztalják ezt a kapcsolatfelvételt.

Ezer kérdésre és problémára hoz megoldást, azon túl, amiről az emberek tudnak ma – mi fogja megteremteni és bebiztoítani az emberi szabadságot és szuverinitást a világegyetemben, ahol a szabadság ritka, ahol minden invázió formájában fog történni, hogy kihasználják a gyenge és gyanútlan emberiséget.

Az emberek semmit sem tudnak erről. Az emberek semmit sem tudnak az igazi veszélyekről, amivel a világ szembenéz ma. A saját kis álomvilágukban élnek, el vannak foglalva a szükségleteikkel és a problémáikkal. Fogalmuk sincs, hogy mi fogja veszélyeztetni az emberi civilizáviót, mind belülről és kívülről. De a Kinyilatkoztatás elhozza ennek a tudatosságát.

Csak Isten tudja feltárni, hogy milyen is az élet a világegyetemben és ez része a Kinyilatkoztatásnak. Csak Isten tudja feltárni, hogy mi vár a horizonton túlon az emberiségre és a Kinyilatkoztatásban ez megmutatkozik. Csak Isten tud a lélek és a szív mélyebb szükségleteihez szólni és ez a Kinyilatkoztatás központja. Az egész világ, mind a jelenlegi és jövőbeli szükségleteitől kezdve, a saját magad legbelsőbb és alapvető igényéig – az egyén aki ebben a pillanatban vagy – a Kinyilatkoztatás beszél mindezekről a dolgokról, mert ezek látod mind összeköttetésben vannak.

Az Üzenethozó beszél egy nagyszerűbb élet éléséről, ami szolgálja a szükségben lévő világot. Minden bizonnyal ez a szükség napról-napra növekszik és túl fogja nőni a jelenlegi emberi becsléseket.

Ő kihívja az embereket a nyomorúságos önmegvalósítási kísérletükből, a tragédiájukból, a helyzetükből, a kelepcéből, [kihívja] a politikai és társadalmi és vallási ellnyomásból az embereket, hogy megtalálják a hangot, amit Isten helyezett el bennük, hogy rátaláljanak és kövessék azt.

Ezért meg fogják tagadni és el fogják ítélni azok akik más dolgokba fektettek bele, azok akiknek a nézetei veszélybe kerülnek, akinek megkérdőjelezhető a poziciójuk az életben; kiknek az értékeik, etikájuk és biztos hitük kétségbe vonható a Kihírdetése miatt és maga a Kinyilatkoztatás természete miatt.

Az Angyali Jelenlét tudja, hogy ha elég embert el tud érni az idejének leforgása alatt, akkor a Kinyilatkoztatás megmarad a világban. De sok dolog késleltette az Üzenethozót. Emberek, kik erre lettek szánva nem reagáltak. Voltak pénzügyi visszaesések, egy nagyon súlyos betegség, és az emberiség elfoglaltságának és tudatlanságnak átható nagy kihívásai.

Éppen ezért, aki tud válaszolni az Üzenethozónak, igazán válaszolnia kell. Az idő lényeges, mert ő már egy idősebb ember és a jelenléte a világban kritikusan fontos az emberiség jövőjére nézve.

Ez alkalommal az Angyali Jelenlét az Üzenetet adta át, még mielőtt az Üzenethozó kihirdette önmagát. Íly módon az Üzenetet sikerült megőrízni. Ki lett nyomtatva. Meg lett alapozva. Még ha holnap az Üzenethozó balsorsal találná is szemben magát, az Üzenet itt van, és most már elég ember van aki felszólal mellette és viszi előre. Ez megakadályozza a bitorlást és a korrupciót, mivel az Üzenet tisztán beszél, anélkül hogy nagy szükség lenne emberi magyarázatra és beavatkozásra.

Mégis az Üzenethozó többet tartalmaz annál, ami nyomtatva és rögzítve lett. Ezért van az, hogyha eléred az Üzenethozót és meghallod az Üzenethozót, olyan dolgokat hallasz, ami túl van a nyomtatott és rögzített anyagon. Mert tűzként hordozza magában az Üzenetet. Égő. De felmelegíti a lelket és megvilágítja a tájat. Az Üzenethozóban égő Tudás Tűze olyan mint semmilyen más tűz a világban. Annyira erőteljes, hogy még ő maga is alíg bírja ki hosszú ideig.

A vele való kapcsolatod fontos. Még nem ismered fel ennek a fontosságát. De helyesen kell meglátni őt. Szívből és lélekből kell őt meglátni. Meg kell őt hallani, és a Kinyilatkoztatást elegendően meg kell érteni, hogy ezt a nagy lehetőséget, amit ez számodra és a világ számára ad fel tudjad fogni.

Évszázadok fognak eltelni, mielőtt egy másik Üzenethozót küldenek. Ez az. Ez az egy. Ez az igazi Üzenet a világ számára ebben az időben és az elkövetkezendő időkre.

Ha elmarad itt a reakció, a következményei nagyok leszek az életed és a világ számára. Nem fogsz rátalálni az sorsfeladatodra. Nem fogsz rátalálni a hívásodra. Elveszel a tengeren mindenki mással – vakon tapogatózva, keresve, szenvedve. A Tudás élni fog benned, de talán soha nem találod meg a módját, hogy csatlakozz vele. És a világ felé a sérelmeid nőni fognak a világ csökkenésével. És a fájdalmad és kínszenvedésed növekedni fog, ahogy körülötted lévő emberi szenvedés növekszik. Tehetetlennek és reménytelennek fogod magad érezni a világegyetemben való pozicióddal kapcsolatban, mert még nem találtál rá a Tudás erejére, ami megvált.

Ez a következménye a Kinyilatkoztatás idejében élni. Itt nem csak arról van szó, hogy ezt választod az helyett. Itt nem az egyik tanítás versenyzik a másik tanítással. Ez az a döntő dolog, ami a különbséget fogja jelenteni. A siker és a kudarc itt végképp következményekkel jár az egyén számára, számodra.

Ezért gondolják az emberek azt, hogy a Kinyilatkoztatás nem történhet meg újra, mert nem igazán akarnak foglalkozni a kihívással, a lehetőséggel és az újraértékeléssel, amit ez nyújt és megkíván. Jobb a régi Kinyilatkoztatásokkal együtt élni, melyek már jól megalapozottak, ahol az emberi kommentár olyannyira befedte őket, hogy nehéz igazán megérteni, miről is szóltak a Kinyilatkoztatások az elején.

Ezek váltak a létesítménnyé. Ezek váltak a szervezetté. Ezek lettek az elfogadott normák. Vannak olyan egyének, akik felismerik a valódi értékeit [a korábbi Kinyilatkoztatásoknak] és megpróbálnak ezen értékek szerint élni. De a legtöbb ember számára ez csak egyszerűen amit a kultúrájuk és nemzetük elvár tőlük – hogy higgyenek és kövessenek, egy bizonyos fokig, de soha nem nagy komolysággal és valódi odaadással.

Ebbe a kompromittált környezetbe, Isten újra szólt és egy Üzenethozót küldött a világba – az Angyali Jelenlétből és Seregből küldött, hogy egy új valóságot hozzon, hogy felrázza az embereket az elégedettlenségükből, hogy kihívja az embereket a múltjuk árnyékából, hogy fényt és megoldást hozzon oda, ahol csak vélemény és spekuláció van, hogy az embereket a hitük és az intellektuális megértésükön túlra vigye a megváltás és egy nagyobb felismerés valóságához.

Ha meg tudod érteni az Üzenethozó Eredetét, el fogod kezdeni megérteni a saját eredetedet és hogy mi hívott a világba, ami egy teljesen más módja annak, ahogy az életedre nézel – a jelenlegi életedre, a múltbéli életedre és a jövődre – és valóban figyelemre méltó módja annak, ahogy a világra nézel. Mert itt nem lesz elítélés, csak felismerés és elhatározás, és nagy együttérzés az emberiség felé, ahogy küzd a valódi erejére rátalálni a Kinyilatkoztatás idejében.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *