12. Az Üzenethozó Hívása

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summersnek ki lett nyilatkoztatva
2014 Szeptember 3-án
Boulder, Colorado

Isten egy Üzenethozót küldött a világba, az Angyali Gyülekezetből küldte őt. Mohamed napjai óta ő az első Üzenethozó aki jön. És nagyon hosszú ideig nem lesz egy másik küldve.

A szerepe annyira fontos. Olyan valamit hoz a világba, amelyet még soha nem hoztak ide, folytatva a nagy Kinyilatkoztatások sorozatát, amelyek az emberiségnek hozva lettek a történelme és az evolúciója kritikus fordulópontjain.

Nagy és egyre növekvő szükségletek idején érkezik, ahogyan az emberiség hatalmas környezeti változásokkal szembesül és minden politikai és gazdasági felfordulással, amit ez eredményezni fog. Olyan időben érkezik, amikor az emberiség az intelligens élettel teli világegyetem küszöbén áll. Olyan időben érkezik, amikor az emberiségnek fel kell készülnie.

A világ felé a hívása, hogy ezt a világnak meg kell kapnia. Minden nemzet, kultúra és vallási hovatartozás emberei, ő titeket hív – azokhoz, akik meg tudják hallani, azokhoz, akik képesek fogadni, azokhoz, akik felismerik, hogy egy Új Kinyilatkoztatásnak kell jönnie.

Mert a vallás zavarba esett, és ellentmondásos önmagában és elsődleges kifejezései között. Az állam eszközévé vált és azok eszközévé, akik hatalmat és uralmat keresnek mások felett.

És mégis önmagában nem ez hozta az Új Kinyilatkoztatást a világba. Valójában az a nagy küszöb, amellyel az emberiség szembesül, amelyet csak az Isten Új Üzenete képes teljes mértékben felfedni neked. Ez egy óriási változás küszöbe a világban, amely ezelőtt még soha nem látott léptékű felkészülést és alkalmazkodást igényel. Megköveteli a felkészülést az emberiségnek a világegyetembeli élettel való résztvételére, amely már megkezdődött, de az emberi család számára nagyon veszélyes módon.

Minden nemzet, kultúra és vallási hagyomány emberei, az Üzenethozó hív titeket, hogy meglegyen a bátorságotok és az őszinteségetek érezni annak a nagy szükségét, hogy Isten még egyszer szóljon hozzátok. Mivel Isten csak nagy fordulópontokon szól az emberiséghez, nagy szükség és lehetőség idején.

Szerte a világban élő emberek őszinte imái és kérései most fogadtatásra talál a Kinyilatkoztatáson keresztül. De Isten nem azt adja az embereknek, amit elvárnak. Isten azt adja az embereknek, amire szükségük van ezekre az időkre és az elkövetkezendő időkre. És a Kinyilatkoztatások annyira hatalmasak és mélyek, hogy még a születendő emberek szükségeihez is szól, emberekhez ötven évre mostantól vagy kétszáz évre mostantól – annyira nagy a Kinyilatkoztatás. Isten korábbi Kinyilatkoztatásai ezért növekedtek idővel és minden körülmények között képesek voltak folyamatosan gondoskodni a különböző korok és nemzetek népeiről.

Ez lesz a helyzet Isten Új Kinyilatkoztatásával, ha azt be tudják fogadni és el tudják fogadni, tanulmányozni és alkalmazni tudják. Nem azért van itt, hogy felváltsa a világ vallásait, hanem hogy nagyobb kiterjedést és dimenziót adjon nekik, és egyesítse őket. Mert mindegyiket Isten kezdeményezte és az ember mind megváltoztatta őket alkalmazás, zavar és korrupció révén.

Minden nemzet, kultúra és vallási hagyományok emberei, az Üzenethozó hív titeket, hogy felismerjétek a mélyebb szükséget, a lelek szükségét. Ez nem csak a nap szüksége vagy a világ eseményei vagy a pillanat válsága. Ez egy áthatóbb és mélyebb szükség – a Forrásoddal való újraegyesülés szüksége, az erő megszerzésének a szüksége, amelyet csak a Menny tud megadni, a valódi célod és irányod megismerésének a szüksége azon túl, amit a kultúrád vagy még a vallásod is előírt számodra. Mert csak Isten tudja ezt megadni neked.

A megbocsátás szüksége, az erkölcs szüksége, a valódi cél és irány szüksége azon túl, melyet a kultúrád és mások előírtak számodra – ennek Istentől kell jönnie ahhoz, hogy ez valódi és hatékony legyen, ahhoz hogy ez minden időkben szolgáljon, minden helyzetben – az emberiség minden megosztottságán, az emberiség összes konfliktusán, az emberiség összes kudarcán túl.

Isten tudja, mi jön a láthatáron túl, és arra törekszik, hogy figyelmeztessen, megáldjon és felkészítsen téged.

Az Üzenethozó most hív téged, hogy meghallgasd, válaszolj, megtaláld ezt, fogadd ezt, hogy félretedd az ítéleteidet és a preferenciáidat és a dorgálásaidat, hogy megkaphasd a Teremtő áldását, ami most újra van adva egy sor nagyon különböző körülmények alatt, ahogy az emberiség a legnagyobb megpróbáltatásai előtt áll.

Először nem mindenki lesz képes válaszolni, de sokan vannak ma a világban, akik készen állnak hallani ezt. Minden nemzetből, minden kultúrából, minden hit hagyományból, sokan készek hallani a hívást.

Az Üzenethozó most már egy idősebb ember. Tehát az idő lényeges számodra, hogy meghalld őt, fogadd őt, felismerd őt a hátralévő éveiben a Földön.

Arra szólít téged, hogy fogadd, hogy tanulj és megtedd a Lépéseket a Tudáshoz, a mélyebb Tudáshoz, melyet Isten helyezet beléd, ami beléd lett helyezve mielőtt még a világba jöttél – hogy irányítson, védelmezzen és elvezessen a világba lévő nagyobb életed céljához és betöltekezéséhez. Ezeket a dolgokat nem tudod magadnak megadni.

E Tudás nélkül az emberek a törzset fogják követni. A kultúrát fogják követni. Mások figyelmeztetéseit fogják követni. El fognak veszni a vágy, a fantázia és a sérelem világában. A kétségbeesés és gyakran az erőszak életét fogják élni. Nem lesznek felkészülve a nagyobb erőkre, amelyek ebben a pillanatban is megváltoztatják a világot.

Tudás nélkül az emberek egymással szembe lesznek állítva, ahogy mindig is voltak – küzdenek, versenyeznek, harcolnak, megsemmisítik egymást, mint mindig is tették.

Csak a nagy Üzenethozók és Üzenetek miatt van az, hogy az emberiség ilyen messzire is jutott ennyire sok sikerrel, a sok kudarca és a hibája ellenére.

De most egy Új Kinyilatkoztatást kell adni. Az Üzenethozó 40 évet töltött a fogadásával elszigetelten. Most meg kell hirdetnie a világnak a hátralévő éveiben. Felhívása tehát nem csak egy csoportra, egy nemzetre vagy egy régióra vonatkozik. Az egész világnak szól, és ezért sugározza az egész világnak, megadja a Kinyilatkoztatást az egész világnak és az egész emberi történelem során először adja meg a Kinyilatkoztatás Hangját.

Egy ilyen hang, amely beszélt a Jézussal, a Buddhával és a Mohameddel, ezt először hallhatod – a Mi Hangunk, ez a Hang, az Angyali Gyülekezet Hangja, amely együtt beszélnek mint egy; egy valóság és jelenség, amelyet az intellektusod nem tud kifürkészni, de amelyet a szíved erőteljesen tud fogadni.

Mert az Úr az egész világegyetem Ura, számtalan lények fajával, amelyek nem olyanok, mint te és a fizikai világegyetem más dimenzióival és a fizikai birodalomon teljesen kívül eső Teremtéssel.

Minden nemzet, kultúra és vallásos hagyomány emberi halljátok az Üzenethozó hívását. Ne vitasd ezt. Ne tagadd ezt vagy pedig megtagadod Isten Kegyelmét és Hatalmát. És megtagadod Isten ajándékát számodra, amelyre most jobban szükséged van, mint bármire.

A múlt nagy hagyományaival az emberiség nem képes felkészülni a nagy változásokra, amelyek a világra jönnek vagy az emberiség találkozására az intelligens élettel a világegyetemben – az emberi történelem két legnagyobb eseményére, a két eseményre, amelyek mindennél jobban, befolyásolhatják a Földön élő és a jövőben lévő személyek jövőjét. Olyan nagy a szükség, hogy alig tudod felismerni. Ez túl van azon szükségeken, amelyekre gondolsz.

De a világ kezd összeesni. Az emberi civilizáció elkezd összeesni. Ez kihatással lesz rád és minden emberre, gazdag vagy szegény, minden országban és a világ minden sarkában.

Meg kell hallanod az Üzenethozó hívását. Isten ide küldte őt, hogy Isten Új Kinyilatkoztatásának fogadója és elsődleges képviselője legyen a világ számára.

Ezt ne vitasd vallási alapon. Mert te nem tudod meghatározni, hogy Isten mit fog tenni vagy Isten mikor fog szólni. Te nem tudod meghatározni, hogy egy másik Üzenethozó nem küldhető-e a világba. Csak arrogancia és ostobaság tehetne ilyen nyilatkozatot.

A csökkenő erőforrások, az erőszakos időjárás, a gyengülő termés új világába lépsz be és a hatalmas biológiai és fizikai változás világába, amelyet az emberiség bolondsága, kapzsisága és a világgal való visszaélése okozott. A növekvő szükség ideje ez, minden egyes múló nappal növekszik. Kevés ember van tudatában, hogy ez mit jelent valójában, és mennyire változtatja ez meg a körülményeiket. De Isten tudja, és a Kinyilatkoztatás ezt egyértelműen feltárja.

A világban melyik ember tudja, hogy milyen az élet a világegyetemben vagy egy ilyen természetű találkozás mit jelentene vagy kívánna meg az emberiségtől és egy ilyen találkozás során, hogyan lehet megkülönböztetni a barátot az ellenségtől? Csak Isten tudja és Isten a Kinyilatkoztatást küldte, hogy felfedje ezt neked és felkészítsen erre téged, mert a világon semmi sem tud felkészíteni erre téged.

Minden nemzet, kultúra és vallásos hagyomány emberei halljátok az Üzenethozó hívását. Ő az egyetlen ember, aki ezt meg tudja tenni. Mert ő az Angyali Gyülekezetből lett küldve. Ő nem hétköznapi ember. Ő nem Isten, mert senki sem Isten. De ő a Gyülekezet tagja és a világban van. Mert minden nagy Üzenethozó a Gyülekezetből jött. Ez az, ami megadta nekik a hatalmat és a társulást a nagy Kinyilatkoztatások elhozatalához, melyeket ők a világba hoztak.

Most a Kinyilatkoztatás idején élsz. Ez egy olyan idő, mely még soha nem látott módon kihívást fog jelenteni a hitedre, a bátorságodra, a magabiztosságodra, az önmagadba és másokba vetett bizalmadra. Még a múlt század nagy háborúi is nagyon keveset fognak jelenteni majd azzal szemben, amellyel most szembe kell nézned – az emberiség világgal való visszaélésének terméke.

Csak Isten tudja megmutatni az utat. Eddig az emberiség önmagától nem volt képes kijavítani viselkedését. Csak Isten tudja megmutatni neked az emberi család nagyobb jövőjéhez vezető utat, mert az emberek nem tudják ezt maguknak kitalálni.

Ehhez látnod kell, hogy Isten sokkal nagyobb, mint azt korábban gondoltad – számtalan faj Istene a világegyetemben, olyan kiterjedő élet birodalmának Istene, hogy az intellektusod alig tudja ezt megérteni vagy annak bármelyik részét.

Ez az az Isten, aki a Spirituális Családodon keresztül a világba küldött. Ez az az Isten, aki a Tudást beléd helyezte, hogy irányítson téged és Bölcsességet adjon neked a világon túlról. Ez az az Isten, aki visszatériti hozzád az igazi erkölcsödet, a mélyebb természetedet és a valódi célodat, amely a világba hozott téged pontosan azon körülmények alatt, melyeket megpróbálsz megtagadni vagy elkerülni.

Minden nemzet, kultúra és vallásos hagyomány emberei halljátok az Üzenethozó hívását, mert ez az Isten Hívása. Ő az Üzenethozó. De ő nem csupán azért van itt, hogy elhozza az Üzenetet, hanem képviselje és felszólaljon érte. Ez azért lehetséges, mert hogy ki ő és ahonnan jött.

Senki más [a világban], aki el tudná kobozni Isten Kinyilatkoztatását és saját magának felhasználni, mert nekik nincs meg az erejük vagy a kapcsolatuk ennek megtételéhez. És a Menny nem fogja becsülni őket, nem számít, hogy mit hirdetnek magukról.

Csak egy lett küldve. Mert ez a dolgok útja. Csak egyet küldtek és ő a világban van és hív téged. A saját hangján keresztül hív téged és a Kinyilatkoztatáson keresztül hív téged, amely a világnak a lehető leggyorsabb módon elérhetővé van téve.

Az Üzenethozó egy szerény ember. Nincs pozíciója a világon. Olyan felkészülésen ment keresztül, amely nem hasonlít semmihez, amit el tudsz képzelni, egy nagyobb felhívásért és egy nagyobb küldetésért itt a Földön. De beszélnie kell a Föld embereivel és a lehető legtöbb embert kell elérnie a fennmaradó éveiben.

Ez az ő hívása feléd. Ez a te kihívásod. Szembe tudsz nézni a Kinyilatkoztatás Fényével? Befogadó tudsz lenni Isten Új Kinyilatkoztatásával a világnak? Szívedbe tudod fogadni és alkalmazni az életedben? Mert ez most annyira sokat fog nyújtani számodra, mindenben amit csinálsz és mindenben amire szükséged van.

Isten megadta a Kinyilatkoztatást a világnak és mégis biztosítja minden egyes ember számára a helyreállítást, aki képes fogadni és alkalmazni az életében. Csak a Teremtő zsenisége képes erre. Csak a Teremtő zsenisége képes szólni minden nemzethez, minden kultúrához és minden hit hagyományhoz az Új Kinyilatkoztatáson keresztül.

Az áldás rajtad van. Az Üzenethozó hív téged, hogy fogadd ezt. Az Üzenethozó hív téged, hogy igazán őszinte legyél és befogadó. Az Üzenethozó hív téged, hogy tedd félre a hiteidet és a dorgálásaidat, hogy befogadó tudjál lenni a Kinyilatkoztatással. Ha ezt nem tudod megtenni, akkor Isten nem tud segíteni. Isten nem tud támogatni.

Mert Isten még mindig jelen van a világban és Isten Kinyilatkoztatása az emberiségnek most újra eljött.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *