Bevezető

Az emberiség átlépte azt a kritikus küszöböt, ahol egy teljesen új körülmények sorozatához kell alkalmazkodnunk. Ehhez egy egységes erőfeszítésre lesz szükség a kormányok és a népek között, előidézve a képességek, a technológia és az együttműködés új szintjeit, hogy egy radikálisan változó világban való élet követelményeinek megfeleljünk.

Ennek az egyesült erőfeszítésnek a középpontjában a bátorság áll és az emberekben lévő azon képesség, hogy látni tudják azt ami közeledik, hogy tudják mit kell tenni és tudjanak bölcsen cselekedni az egyre növekvő bizonytalanságban és felfordulás közepette. A természet megadta nekünk ezt a bátorságot és ezeket a képességeket, de ezek lappangóvá és elfelejtetté váltak az emberi családon belül. Mindenek elött ezek lesznek azok a képességek, amelyek meghatározzák, hogyan, ha egyáltalán az emberiség felkészül-e a Változások Nagy Hullámaira és egy olyan világra amellyel mindannyiunknak szembe kell néznie eredményeként.

A változások Nagy Hullámaival való szembenézésben a felkészülés kulcsfontosságú. A felkészülés nem csupán a külső életed megerősítéséről szól vagy arról, hogy megpróbálsz kiépíteni egy fenntartható életmódot. Ehelyett ez egy teljesen új valóságra való felkészülés. Ez az új valóság meg fogja követelni, hogy önellátóvá váljál és képes legyél a magadban és másokban lévő mélyebb erőre támaszkodni, egy olyan erőre amelynek még kevesen vannak a tudatában. Ez az erő most benned van és mindigvégig veled volt. Ez a könyv fel fogja fedni, hogy ez hol található és hogyan lehet ez használni.

A felkészülés azzal kezdődik, amit a világban látsz és aminek magadon belül a tudatában vagy. Ahogy haladsz előre, a felkészülés megerősíti azon képességedet, hogy érzékenyen, leleményesen és bölcsen reagálj a változó és kiszámíthatatlan körülmények között.

Ha képes vagy felismerni a Nagy Hullámok valóságát és erejét és ennek hatását az életedre, ez természetesen meg fogja kezdeni az újraértékelés hosszú folyamatát arra vonatkozóan, hogyan élsz, hol élsz, az erőforrásaid használatát, a kapcsolataid erősségét vagy gyengeségét a felkészülésre való segítségben és az életednek igazából milyen irányt kell követnie.

A nagy változások és bizonytalanságok közepette, különösen akkor, ha ez nem várt, az emberek nem a logikára és az okokra támaszkodnak, mint inkább feltételezésekre és a körülöttük élők szokásaira és viselkedéseire. Ezért olyan nagyon fontos a belső felkészülés. E nélkül a belső felkészülés nélkül az emberek hajlamosak az utolsó pillanatig várni, hogy reagáljanak, amikor már kevés a lehetőségük, ha van egyáltalán. Amikor sok ember ilyen úton reagál, akkor káosz van.

Mindannyiunkban van egy belső intelligencia, amit Tudásnak hívnak, amely nem fél a jövőtől vagy az életünket megváltoztató kihívástól. Ennek az eredendő intelligenciának meg van az ereje, hogy amikor szükséges előremozdítson vagy visszatartson minket és lehetővé teszi számunkra, hogy rátaláljunk azokra az emberekre és lehetőségekre amelyek a legnagyobb ígéretet jelentik az életünkre nézve. Ennek a nagyobb intelligenciának a jelentősége, a hatalma és alkalmazása messze túlhaladnak a megérzéseink és az ösztöneink képzetein. A változások Nagy Hullámai, bár veszélyes és nagyrészt előre nem látható, tartogatják itt a tökéletes lehetőséget azok számára, akik felkészülnek ennek a mélyebb intelligenciának a visszaszerzésére, hogy bebiztosítsák az életüket és rátaláljanak az egyedülálló hozzájárulásukra, melyre a világnak szüksége van.

Itt a legtisztább és megalkuvást nem ismerő módon lesz bemutatva a változások Nagy Hullámainak a vonzata és azok az alapvető döntések, melyekkel mindannyiunknak szembe kell néznie és meg kell hoznia, ha bölcsen akarunk felkészülni. Két elme van bennünk: egy világi tudat, melyet a családunk és a kultúránk uralkodó hiedelmei és viselkedési mintái formáltak és egy mélyebb, sokkal erősebb elme, amely mentes ezektől a befolyásoktól. Az, hogy a bennünk lévő hangok közül melyikre hallgatunk és melyiket követjük fogja jelenteni a legnagyobb különbséget a látás, a tudás és a bölcsen való cselekvésünk képességében, amikor ezt a körülöttünk lévők képtelenek lesznek vagy nem lesznek hajlandóak megtenni.

Ez a könyv olyan veszélyes szcenariókkal szembesít bennünket, amelyek a kollektív kudarcunknak a logikus következményei, ha nem tudunk megfelelően reagálni a változások Nagy Hullámaira, amik már kezdenek hatással lenni a világunkra. Arról az alapvető kérdésről beszél, „Hogyan fogod tudni, hogy mit kell tenni az elötted álló nehéz időkben?” A kormányok ez nem tudják neked megmondani. A tudósok nem tudják megmondani. A vallási vezetők nem tudják megmondani. Hogyan fogod megválaszolni ezt a kérdést magadnak? Ez a könyv megmutatja neked, hogyan.

A Változások Nagy Hullámainak az üzenete közvetlen és kihívást jelent. Az emberi tudatlanság, feltételezések és arrogancia feletti ostromlásban nem könyörűl. De mégis ez a könyv ad nekünk egy valódi elképzelést arról, hogy milyen világgal fogunk szembenézni és ahol mindenek felett, meg fogjuk találni az erőnk, a bölcsességünk és bátorságunk forrását, hogy az elöttünk álló nehéz időkben navigálni tudjunk. Ezek a nehéz idők már megkezdődtek. A változások Nagy Hullámai már rajtunk vannak.

Marshall Vian Summers

Seattle, 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *