Az Új Élet Ajándéka

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summersnek ki lett nyilatkoztatva
2011 Május 14.-én Colorado állam,
Boulder városában

Isten Új Üzenete nem csupán azért van itt, hogy értéket adjon a jelenlegi létezésedhez vagy érvényesítse a jelenlegi elképzeléseidet és törekvéseidet. Nem azért van itt, hogy érvényesítse a világ vallásait vagy hozzáidomuljon a hitükhöz vagy az elvárásaikhoz, mert Istent nem kötik ezek a dolgok. Nem azért van itt, hogy érvényesítse az elvárásaidat, mert a minden világegyetemek Teremtője kétségtelenül nincs ezáltal megkötve.

Valójában, az Isten Új Üzenete azért van itt, hogy egy új életet nyújtson azok számára, aki igazán reagálni tudnak rá és egy nagyobb alapot adjon nekik, amire egy értelmesebb életet építenek – egy ihletett életet, egy olyan életet, amit a Tudás vezérel, egy életet igaz kapcsolatokkal és tartalmas elkötelezettséget a világgal.

Itt a szerepek nincsenek elrendelve, de az embereknek meg van adva az alap, hogy a bennük lévő Tudás, a nagyobb erő, amit Isten adott nekik, hogy vezesse őket, nyilvánvalóvá válhasson számukra, hogy idővel megtanuljanak bízni ebben és követni ezt, navigálni az élet nehézségeit és a nagyobb nehézségeket, amivel szembe kell nézniük a csökkenő erőforrások és a nagyobb instabilitás új világában.

Az Új Üzenethez jönnek emberek, hogy meglássák hozzáidomul-e a hitükhöz, az elképzeléseikhez és az elvárásaikhoz. Persze, ezt nem teszi. Az emberek jönnek az Isten Új Üzenetéhez eszközként akarva azt használni, hogy megkapják azt, amit maguknak akarnak. De az Új Kinyilatkoztatásnak nagyobb terve és ígérete van számukra.

Az Új Üzenethez jönnek emberek azt remélve, hogy megtalálják a szükséges bölcsességet a hibáik korrigálásához és, hogy a jelenlegi beruházásukat nyereségessé és tartalmassá tegyék. De az Új Üzenet azért van itt, hogy egy új életet adjon nekik – nem csupán egy új elképzelést egy régi életre ráhuzva, nem egyszerűen csak egy édesítőt, hogy a keserű ízét a jelenlegi tapasztalataiknak kellemesebbé és elfogadhatóvá tegye. Az emberek keveset várnak el és keveset akarnak, és az elvárásaik nincsenek összhangban a Kinyilatkoztatás jelentésével és erejével.

Az Isten Új Kinyilatkoztatásához jönnek emberek és látni akarják, hogyan tudják azonnal használni, mintha nem lenne több annál, mint eszközök sora, amit az emberek az életük javítására próbálnának meg felhasználni. De nem tudnak az életükön javítani, mert nem tudják, mit csinálnak. Nem tudják, hogy merre tartanak, és a feltételezéseik és a hiteik, a legtöbb esetben, nincs összhangban a nagyobb céljukkal és a valódi iránnyal az életben.

Az emberek azt hiszik, hogy Isten hatalmas és megmagyarázhatatlan, de megpróbálják Istent egyfajta szolgálóként, inasfiúként a vágyaikra, a kívánságaikra és a nehézségeikre használni. Azt mondják, „Nos, mit tud Isten tenni értem? Mit fog Isten Új Kinyilatkoztatása tenni értem?”

Ezen kérdések alapján láthatod, hogy a hozzáállásuk és a megközelítésük nem megfelelő. Nincs benne áhítat. Nincs benne tisztelet. Nincs benne a megértése annak, hogy sokkal nagyobb valamivel szembesülnek, mint a megértésük és messze meghaladja az elvárásaikat, az értékeiket és azt, amit előnyben részesítenek. Szóval, mit tud Isten tenni értük, minthogy az élet változásain és az élet csalódásain keresztül ösztönzi őket, hogy tisztább szándékkal és őszintébb megközelítéssel jöjjenek ehhez a nagy kapcsolathoz?

Az Új Üzenet itt van, hogy megvédje az emberiséget a balsorstól és az alárendeltségtől a világegyetemben, mialatt elkezdtek felemelkedni az élet Nagyobb Közösségébe, a Nagyobb Közösség, amiben mindig is éltetek és amellyel most meg kell tanulnod felvenni a versenyt.

Emellett azért is van itt, hogy egy új megtapasztalást és egy új alapot adjon az egyéneknek és megadja a lehetőséget az életük helyreállításához, hogy megváltsák magukat és kihasználják a képességeiket és a bennük lévő Tudás erejét, hogy szolgálják a világot, melynek a szükségei és nehézségei napról-napra fokozódnak. Sokan feladták a nagyobb értelem keresését vagy soha nem fejlesztették odáig, hogy ehhez hozzákezdjenek. Számukra az Új Kinyilatkoztatás érdekesség lesz vagy elítélés tárgya, valami amire kivetíthetik a félelmeiket, az ítélkezésüket és a sérelmeiket anélkül, hogy valaha is teljesen megértenék, hogy mi van előttük.

Persze, erre mindenféle módon fognak reagálni, de azok számára, aki őszinte szándékkal és alázattal és nyíltan jönnnek fontos felismerni Isten Kinyilatkoztatásának az erejét és hatékonyságát és, hogy ez mit jelenthet számukra – helyreállítja őket, hogy egy nagyobb célt és irányt adjon számukra, ami már bennük él.

Nem te tervezed meg a célt és az irányt, mert látod ez beléd van építve. Ez a mélyebb természeted tervrajzának a része, túl az értelem birodalmán. Ez túl van a vitán és a spekuláción. Ezt örökre vitathatod, de ez csak azt jelenti, hogy nem érted.

Fontos, hogy a Kinyilatkoztatáshoz őszintén jöjjenek az emberek és legyen egy megértésük az elején, hogy itt valami nagyobb jelentőségű dologgal állnak szemben. Ez nem pusztán egy tanítás a többi tanítás között. Ez nem csak egy ígéretes dolog, ami megadja számukra amit akarnak. Ez egy teljesen más szinten van. Ez az, amiért ez Isten Új Üzenete, az egyetlen Üzenet Istentől a világban.

Ez nem azt jelenti, hogy az Új Üzenet egy életet fog formálni számodra és egy szerepet adni neked, mert ennek belülről kell jönnie – önmagad és saját magad között, temagad és az élettel való elkötelezettséged között.

Sok embernek lesz szüksége, hogy az Új Üzenet legyen a gyakorlásuk és az összpontosításuk közponja, és néhány ember hívva lesz, hogy közvetlenül szolgáják az Új Üzenetet, mert ez az ő hívásuk. De sok más embernek ez fog erőt adni egy nagyobb irány felismeréséhez és megadja nekik a nagyobb belső erőt és hatalmat, hogy megtegyék a szükséges döntéseket és megtegyék azt a fordulatot, amit meg kell tenniük, hogy egy pozitív és értelmes irányba mozduljanak.

Sokan vannak a világban ma, akik tudják, hogy fel kell készülniük valamire, akik érzik a hívást egy nagyobb részvételre, akik érzik, hogy az életük fontosabb a mindennapok hétköznapi tevékenységeinél. Néhányan nem fogják megtalálni az utat a világ vallási hagyományaikban, mert elkezdenek felkészítve lenni és hívva lenni valami új felé a világban. Ők jobban kapcsolódnak a jövőhöz, mint a múlthoz és a jövő hívja őket, húzza őket előre. Vannak emberek, akiknek elrendeltetésük Isten Kinyilatkoztatását megkapni és tanulmányozni és alkalmazni. Ők nem fognak sehol máshol rátalálni az utra.

Ha egy ilyen nagyságrendű dologra lettél szánva, nem fogsz megelégedettséget és beteljesedést találni sehol máshol – megpróbálhatod, hihetsz olyan erősen, ahogy csak tudsz. Próbáld megváltoztatni az életed, mint egy zsarnok, még mindíg nem tudod az elsődleges elkötelezettségedet megvalósítani, hacsak nem az életed a helyes irány felé van mutatva és a neked szánt elkötelezettség természete egyértelműen felismerhető és elfogadott.

Ezek azok az emberek, akiknek a Kinyilatkoztatás egy új életet fog nyújtani, nem csak egyszerűen a régi életük felfokozását, nem csak egyszerűen egy beigazolást arra, amit a múltba tettek vagy nem tettek. Nem csupán egy fajta megnyugatás, ami azt mondja nekik, „Nos, minden rendben van veled. Amit tettél az helyes. Minden rendben.”

Nem. A Kinyilatkoztatás a hibáidat még jobban kirívóbbá fogja tenni, a csalódásaidat még inkább nyilvánvalóvá, az iránytalanságodat még mélyebben érezhetővé. Lehet, hogy az elején még a szenvedésedet is megnöveli, amíg a Kinyilatkoztatás igazi ajándékát meg tudod különböztetni és észre nem veszed, hogy egy nagyobb út kezdeténél vagy most, talán egy olyan úton, amin már egy ideje rajta vagy, ami most egy nagy lépést tesz előre.

Itt kompromisszumnak nincs helye. Nem tudsz alkut kötni Istennel. Nem tudsz alkut kötni a saját sorsoddal és végzeteddel, mert ezeket a dolgokat nem tudod megváltoztatni. Csak kikerülni illetve megtagadni tudod ezeket vagy végigmenni az elfogadásuk és az igényelésük folyamatán.

Az, hogy hogyan fog az életfeledatod kifejeződni, a világ változó körülményeitől függ. Tehát, ebben nem minden előre meghatározott, minden bizonnyal nem. A sikered vagy a kudarcod nem csak a te részvételeden alapul, de mások részvételén és felkészültségén, akik arra hivatottak, hogy egy jelentős szerepet játszanak az életedben. Ha ők elbuknak ebben, az hatással lesz az eredményre számodra is, mert a te előrehaladásod függ bizonyos más emberek fejlődésétől.

Ez nem egy egyéni törekvés, ahol megpróbálod magadat egyénileg megvilágosítani. Ez egy másokkal való csatlakozás és egyesülés egy nagyobb cél érdekében. Ha ők elbuknak, ez hatással lesz az eredményre számodra. Ha te buksz el, az hatással lesz az eredményre számukra. Ezért van itt az elbukásnak olyan nagy következménye. Még mindig úgy gondolod, mintha Különvállásban élnél, így nem látod, hogy a sorsod össze van kötve másokkal.

Ezek olyanok más emberek, akiket meg kell találnod az életben. Ők nem a bájos személyiségek és a gyönyörű arcok és a kegyes társasági magatartással rendelkezőek lesznek, ami annyi embert vonz. Ők még nem is azok az emberek lesznek, akiket szerethetnél vagy akikkel valami múltbéli kapcsolatod van. Ezen emberek legtöbbje nem fog a jövödben részt venni még akkor sem, ha egy régi mútbéli kapcsolatod is van velük. Most szükséged lesz a Tudásra, mert egyedül ez fogja benned tudni. Ez látni fogja. Ez reagálni fog.

Ha ez a másik ember nem áll készen, az egy tragédia lesz számodra. Ez nem azt jelenti, hogy vége az életednek. Ez csak annyit jelent, hogy egy másik tervet kell számodra megalapítani. Ennek eredményeként az út számodra hosszabb és még bizonytalanabb lesz.

Annyi minden van, amit el kell felejteni. Olyan sok a kondicionálás, ami nem csak kontraproduktív, de valójában romboló hatású az egyén számára. Olyan sok a vezető elvárás, ami oda vezet, hogy elkötelezd magad még mielőtt tudnád, hogy mit is csinálsz az életben, mielőtt még létrehoznád a Tudással való kapcsolatodat, amely egymagában tartja számodra a nagyobb életfeledatodat és sorsodat.

Isten soha nem fedné fel ezeket a dolgokat az intellektus előtt, az elme azon részének, amely kondicionálva van a világ által és annyira megbízhatatlan és olyan gyenge és más erők által oly könnyedén meggyőzhető. Nem, az ajándék a mélyebb részednek van adva, ami nem befolyásolható a világ által, melyet nem befolyásolnak a változó érzelmeid és hozzáállásaid, a változó indulataid, a reményeid, a félelmeid, az eksztázisod vagy a nyomorod. Ezek egyike sem befolyásolja. Ez mélyen [az elméd] óceánjában él, nem a viharos felszínén.

Így a Lépések a Tudáshoz megtétele alapvető fontosságúvá válik vagy az életed továbbra is hiábavaló törekvés lesz – emberek után való futás, ígéretek kergetése, ambíció kergetése, álmok kergetése, remény kergetése, mindegyik esetben a félelemtől való menekülés, rettegve attól, hogy elveszel és egyedül vagy, rettegve attól, hogy az életed soha nem fog összeállni.

A Tudás a vágy és a félelem birodalmán túl létezik és ezért megbízható. Ez az, amiért erős. Ez az, amiért változatlan és nem tudod megváltoztatni. Mindemellett ez képviseli a megváltást. Mindegy, hogy mit gondolsz vagy teszel vagy tettél vagy nem tettél, a megváltás ereje benned él.

Istennek nem kell a helyzetedet kitalálnia. A világegyetem Ura nem a te életedre összpontosít. De Isten beléd tette a Tudást, és ez tartja számodra a célt és az irányt. Ez fog rátalálni az emberekre, akiket meg kell találnod. Ez fog korrekciót, harmóniát és egyensúlyt hozni az életedbe, ha képes vagy azt felismerni, követni és alkalmazni, amikor az szükséges.

Ez az, ami egy új életet hoz létre – nem egy régi életet egy néhány fejlesztéssel; nem egy régi életet egy új hitrendszerrel; nem egy régi életet új ruhába bujtatva vagy egy díszes vallási magyarázatot mindenre; nem egy tragikus embert, aki sikkerre öltözött fel; nem egy magányos, elszigetelt embert, aki most társadalmilag elfogadható, mert a megfelelő dolgokat mondod és csinálod. Nem csupán egy hirdetőtábla vagy valaki más hitének. Itt egy nagy ígéret van számodra.

Isten törődik veled, mert Isten egy új életet nyújt számodra. Különben Isten hagyna mindenkit botladozni és elbukni és nem aggódna. Az emberek valójában ezt hiszik, mert ha azt hiszed, hogy Isten Kinyilatkoztatása évszázadokkal ezelőtt lett adva és Istennek semmi más mondanivalója nincs az emberiség számára, akkor arra a következtetésre kell jutnod, hogy Istent tényleg nem érdekli és semmi más mondanivalója nincs míg most az emberek, kollektívan ezzel a fordulópontal állnak szemben, amivel soha nem kellett szembe nézniük.

Hogyan fogsz megbírkózni a hanytló világgal? Hogyan fogsz megbírkózni a világegyetemből érkező kizsákmányoló fajok beavatkozásával, akik az emberi gyengeség és megosztottság kihasználásáért vannak itt? Hogyan fogsz megbírkózni a világban soha nem látott politikai és gazdasági változások skálájával? Ha őszinte vagy magaddal, végezetül el kell ismerned, hogy még csak fogalmad sincs. Pedig ez a világ állapota és amivel szembe kell nézned és veled együtt mindenkinek.

Isten az Új Üzenet részeként elküldi a felkészülést az Új Világnak. Isten elküldi neked a tervet és a felkészülést, hogy elkezd megalapítani az új életet. Ott van az Üzenet a világ számára és ezen belül mindenki számára. Aztán ott van az Üzenet az egyén számára, aki úgy érzi, hogy egy nagyobb életfeladata és rendeltetése van a világban. Neked kell eldöntened, hogy ez neked szól-e.

Nem Isten teremtette a ötleteidet és a hiedelmeidet. Nem Isten teremtette a preferenciáidat és a félelmeidet. Nem Isten teremtette az a világot, ami mindenki preferenciájának és félelméinek a terméke. Nem hibáztathatod Istent az emberiség szociális helyzeté miatt. Nem hibáztathatod Istent a kegyetlenség és a háborúk, a kizsákmányolás, a rabszolgaság és a szegénység miatt. Ez mind emberi alkotás, ami kapzsiságon és tudatlanságon alapul, valamint azon alapul, hogy nem elég ember járul hozzá eléggé az őket körülvevő világhoz.

De Isten teremtette a benned lévő Tudás jelenlétét, és csak Isten Új Kinyilatkoztatása teszi ezt nagyon világossá anélkül, hogy a történelem átfedése és az emberi értelmezés behomályosítaná a megértésedet. A közvetítés világos. Az Üzenet tiszta. A Forrásból kapod, egy olyan értelmezés helyett, ami évszázadokkal később lett adva emberi fogyasztásra.

Ahhoz, hogy egy új életed legyen, neked kell elvégezned a munkát. Ez nem egy varázslat, amit rád tesznek. Nem valami csodaszer bevételéről van szó, amitől minden más lesz. Ez nem egyfajta függőség vagy mámoros állapot.

Neked kell elvégezni a munkát. Neked kell kockáztatnod. Neked kell döntéseket hoznod. Neked kell kiábrándítanod másokat. Neked kell a saját céljaidból és törekvéseidből kiábrándulnod. Neked kell megváltoztatnod a terveidet.

Ez az, ahol erős leszel. Ez az, ahol önmagaddal egyesülté válsz. Ez az, ahol az elmédben lévő sok hang helyett egy hangot fogsz követni. Ez az, ahol minden más kötelezettséged és elkötelezettséged közül az igazi hűséged kiemelkedik.

Ez az, ahol visszanyered az erődet és magabiztosságodat. Ez az, ahol abbahagyod az ostoba viselkedést, az életed átadását buta és értelmetlen dolgoknak. Ez az, ahol tudni fogod, hogy kivel legyél és hogyan kell ellenállni a kísértésnek, ami másfelé vezet az életben.

Erőssé válsz, mert a Tudás benned van. Elviseled a nehézségeket, mert a Tudás benned van. Szembe tudsz nézni a fájdalommal és veszteséggel, betegséggel és még azoknak az elutasításával is, akik fontosak számodra, mert a Tudás ereje benned van. Amikor olyan valakivel találkozol, aki kifejlesztette ezt az erőt, a kapcsolatotok egy teljesen más szinten lesz – a világban rendkívüli – sokkal nagyobb dolgok megalkotására lesz képes, mint amit egyedül valaha is képes lennél előállítani.

Isten megadja az erőd forrását, de neked kell az útmutatást kivitelezned és neked kell kifejleszteni a személyes képességeidet, ami lehetővé teszi, hogy a Tudás kifejező eszközévé válj – az erő és a becsületesség embere, egy ember, aki másokat inspirál és magabiztosságot, kényelmet és írányt hozz másoknak.

Ez Isten Új Kinyilatkoztatása. Ez az, amire szánva lett. A világban most sok erős támogatónak kell lennie, vagy az emberiség egy nagy és meredek hanyatlással szembesül.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *