11. A Kinyilatkoztatás Következménye

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2011 Szeptember 4-én,
Boulder, Colorado

Ha Isten csak egyszer egy évezredben szól az emberiséghez, bizonyára nagy következményei lehetnek annak, hogy miként fogadták, és ennek eredményeként mit tettek vele. Bizonyára ezek az Isteni beavatkozások nagy fordulópontokat jelölnek az emberi történelemben, az emberi tudatosság, gondolkodás és a társadalmi szerepvállalás evolúciójában.

Ismét eljött egy ilyen idő, a Kinyilatkoztatás idején. És a következmények nagyok, mivel az emberiség a legnagyobb megpróbáltatásaival szembesül. A csökkenő erőforrások és a növekvő népesség világával kell szembenéznie. A természetes környezet romlásával és a világ éghajlatának széthullásával néz szembe, és ezeknek majd az élelmiszer-termelési és szállítási képességére gyakorolt nagy hatásaival.

Az emberiség a legnagyobb próbatétellel áll szemben. A világegyetemben lévő intelligens élet Nagyobb Közösségének küszöbén állsz, egy nem emberi világegyetem, amely nem értékeli az emberi tudatosságot vagy az emberi teljesítményeket. Elérted azt a pontot, ahol az emberiségnek fel kell nőnie, felelőssé és egyesültté kell válnia ahhoz, hogy fennmaradjon a saját világában, és szabad maradjon ebben a Nagyobb Közösségben, ahol maga a szabadság ritka.

Ennyire nagy küszöböt igényelt, hogy Isten Új Üzenetét a világba hívja. És most Isten újra szólt, Isten Üzenethozóján keresztül, átfogóbb és teljesebb Üzenetet közvetítve, mint bármi, amit valaha adtak ennek a világnak, a Kinyilatkoztatás idején.

Az idő későre jár. A következmények jelentősek. Az emberiség egy új világgal néz szembe – a környezeti zavarok új világával, a társadalmi és gazdasági felfordulás új világával, egy új világgal, amely nem lesz olyan, mint a múlt, egy új világgal, melyet friss szemmel kell megérteni, nem pedig a múltbéli feltételezésekkel. Még a múltbéli bölcsesség is esetenként hatástalan vagy elégtelen lehet a változások Nagy Hullámaival való szembenézéshez, amelyek a világra jönnek és a világot még ebben a pillanatban is megütik.

Az emberisének ez a nagy elszámolások ideje – a kollektív felelősségvállalás ideje, a szüntelen konfliktusok és a szánalmas kényeztetések befejezésének ideje, hogy szembenézzen egy sokkal nehezebb világgal és szembesüljön a Nagyobb Közösség valóságával, amiről az emberiség szinte semmit sem tud.

Éppen ezért Isten újra szólt, és egy nagy Üzenetet küldött a világba. De még a minden élet Teremtője sem tudja biztosítani vagy meghatározni, hogyan lesz ez itt fogadva vagy hogy miként lesz az Üzenethozóra tekintve. Mert ő nem azért van itt, hogy igazolja a múltbeli kijelentéseket, vagy teljesítse a múltbeli próféciákat, hanem inkább, hogy egy teljesen új tudatosságot és megértést hozzon a világba – a nagy fordulópont, amelyet még ebben a pillanatban is kevesen látnak, és mégkevesebben tudnak megérteni.

Az emberek aggódnak. Félnek. Idegesen néznek a horizont felé. Tudják, hogy ezen idők bizonytalanok, és egyre bizonytalanabbá fognak válni. A kormányaitok és intézményeitek biztosítása ellenére az emberi szív zavart, mert egy Nagyobb Sötétség van a világban.

Nagy következmények ideje ez. Ha a Kinyilatkoztatást elutasítják vagy meggátolják, ha az Üzenethozót visszatartják vagy elpusztítják, ez nagy kihatással lenne az eredményre minden ember, a gyermekeid és az ő gyermekeik számára.

Ebben a tekintetben az Üzenethozó a legfontosabb személy a világon, hiszen jelenléte és küldetésének sikere vagy kudarca az, hogy elhozza az emberiségnek ezt a nagyobb tudatosságot, ezt az Új Kinyilatkoztatást, sokkal nagyobb hatással lesz, mint a Földön bármely más ember döntése vagy körülményei.

És mégis az Üzenethozó nem tudja biztosítani a sikerét. Eddig bebizonyította, hogy képes fogadni a Kinyilatkoztatást és most elkezdte kommunikálni és bemutatni ezt a világnak. De ez a siker nem lehet az ő vállán, hanem meg kell osztani azon sokak között, akik fogadni tudják őt és azon sokak között, akik válaszolni fognak azoknak, akik fogadni tudják őt és így tovább és így tovább.

Ha az emberiséget figyelmeztetni lehet és fel tud készülni a változások Nagy Hullámaira és a világegyetemmel való érintkezésbe lépés nagy veszélyeire, akkor az emberiségnek nagy lehetősége van arra, hogy egy sokkal jobb jövőt építsen a múltnál – egy szüntelen háború és konfliktus nélküli jövőt, megalázó és elsöprő elszegényedés és elnyomás nélküli jövőt, egy jövőt egy kopárabb Föld bolygón, de egy bolygó, amely bölcsen van kezelve és fenntartva annak érdekében, hogy az emberiségnek lehessen itt jövője.

Ne gondold, hogy el fogsz menni egy másik világba, mert a közeledben nincs lakható világ, mivel a legközelebbit sokkal idősebb fajok lakják, mint te. Ne gondold, hogy kifoszthatod a származási bolygódat és hogy Isten egy alternatívát fog kínálni neked, mert látod nincs más alternatíva.

Add fel ezeket a fantáziákat, ezeket a nevetséges feltételezéseket. Térj magadhoz, felismerve, hogy egy törékeny világon állsz, amely minden egyes nap múlásával degradálódik. Fogd fel, hogy egy olyan világegyetemmel nézel szembe, amelyről semmit sem tudsz – egy intelligens élettel teli világegyetem, egy nagyobb valóság, egy versenyképes valóság olyan mértékben, amelyet még el sem tudsz képzelni.

Ne gondold, hogy a technológiád meg fog menteni. Ne gondold, hogy Jézus visszatér, vagy az Imám vagy a Maitreya. Mert Isten Új Üzenethozót küldött a világba. Nem azért van itt, hogy beteljesítse a múltat, hanem hogy felkészítse az emberiséget a jövőjére és a sorsára.

Ha a hangja figyelmen kívül van hagyva, ha túlzottan ellenállnak neki, ha elegendő ember nem tudja fogadni és válaszolni az Új Üzenetre, akkor az emberiség folytatni fogja a kétségbeesett és kiszámítható jövőjét, egy fokozatos önpusztítás felé vezető utat, a nagyobb sorsától elvezető utat, a világon belül összeomlással és a világon túlról más erők által való leigázással szembenézve – olyan dolgok, aminek az emberiség, mint egész, aligha van tudatában, ha egyáltalán tudatában van.

Ez egy nagyon súlyos helyzet, de a Termtő szereti az emberiséget és elküldte az áldást, a figyelmeztetést és a felkészülést. Ez egy embernek lett adva, hogy fogadja – egy ember, aki felkészült erre a szerepre, mielőtt eljött, egy ember, akit az Angyali Jelenlét küldött ide, egy szerény ember, egy egyszerű ember, egy társadalmi helyzet nélküli ember, egy ember, aki az elmúlt 40 évét felkészüléssel és a Kinyilatkoztatás fogadásával töltötte.

Támadni fogják őt. Tagadni fogják őt. Kerülni fogják őt. Gúnyolni fogják őt. Mert ez mindig megtörténik a Kinyilatkoztatás idején.

Míg a világ ünnepli hőseit és hősnőit, az Üzenethozók nincsenek felismerve. Ők, kiknek a legnagyobb erejük van, hogy megváltoztassák az emberiség pályáját, alig vannak bárki által felismerve.

Most egy ilyen időben élsz – nagy jelentőséggel bíró időben, nagy ígéret ideje, nagy lehetőségek ideje, a súlyos körülmények és a súlyos emberi hibák ideje, egy idő, amikor erősödnöd kell és a Tudás jelenléte, a mélyebb intelligencia, melyet Isten adott neked, megújítandó, hogy meglegyen a bátorságod és az elszántságod szembenézni egy új világgal, hogy meglegyen a szükséges eligazításod a Nagyobb Közösségre való felkészüléshez.

Az ilyen dolgok nem lehetnek titkos kormányokra vagy titkos csoportokra vagy elit szervezetekre ráhagyva, mert a világnak kell felkészülnie vagy az emberiség jövőbeli szabadsága és szuverinitása lesz elajándékozva – elcserélve technológiáért, elcserélve a béke és jólét puszta ígéretéért, elajánékozva önző érdekek által, akiknek nincs meg a bölcsességük megérteni kikkel egyezkednek és milyen cselekedeteket kell valójában megtenniük.

Az Üzenethozó itt van, hogy megadja az emberiségnek az egyetlen hiányzó alkotórészt – az erő és a jelenlét minden egyes emberben, amelyet be kell gyújtani, ha fel akarnak ébredni a félelmük, a tragédiájuk és a vágyaik zavaros álmából. Ez az egyetlen dolog, amely felébreszti az embereket a nagyobb céljaikra, de ezt a Teremtőnek kell megadnia. Ez nem olyasvalami, amit az emberiség magától meg tud tenni. Ezt meg kell mutatni. Ennek aktíválva kell lennie. Mert magadat nem tudod felemelni e hatalom és aktiválás nélkül.

Ha az emberiség elbukig a Kinyilatkoztatással, akkor a világod továbbra is hanyatlani fog – tönkretéve nemcsak egyéneket, de egész nemzetek embereit; háborúba és versenybe állítva, hogy ki szerzi meg a fennmaradó erőforrásokat; egy sokkal komolyabb, keservesebb és tragikusabb helyzet, mint amivel az emberiség valaha is szembenézett.

És ebbe a növekvő káoszba erők fognak a világegyetemből érkezni békét, jólétet és csúcstechnológiát ígérve. Ajándékokat fognak felajánlani a titkos terveikkel – olyan terveket, melyek már régóta formálódnak, régóta megfontoltak. Azt fogod gondolni, hogy csodálatosak, szinte isteniek, de ez nem más mint egy csel. Ez mind megtévesztés, hogy gyengítse az emberiséget.

Milyen megítélési képessége lesz [az emberiségnek], amikor kétségbeesett, amikor kétségbeesésbe vezette magát? Milyen bölcsessége lesz? A látói meg lesznek tagadva vagy mellőzve lesznek.

Az eredmény kiszámítható. Számtalanszor történt a világegyetemben, amikor egy nemzet meghaladja világának gazdagságát, kimerültségbe és kétségbeesésbe esik, csupán az idegen hatalmak veszik át – nem erőszakos hódítások által, hanem ösztönzés és elcsábítás révén.

Ha tudnál bármit is a Nagyobb Közösségről, megértenéd ezt. Az emberiség azonban nem tud semmit a Nagyobb Közösségről. Honnan tudna, elszigetelve itt a világban? Számodra a világegyetem tele van fantáziával és félelemmel. Szerelembe vagy esve a lehetőségeivel. Meg vagy rémülve a valóságaitól.

Ezért kell a Kinyilatkoztatásnak biztosítania a Nagyobb Közösség valóságát és spiritualitását, hogy felfedje neked, hogy valójában milyen az élet ezen a térségi régióban – mire számíthatsz, miként kell viselkedned, mikor és hol kell elköteleződésnek történie és milyen körülmények között. Ellenkező esetben az új világ tudatlan és könnyen elcsábítható bennszülöttje leszel, aki csábítás áldozatává válik, vagy megadásba van félemítve és ezáltal tönkretéve az egész kultúrádat és valóságodat.

Ez a nagy figyelmeztetés, és ezt figyelembe kell venni, különben nem fogod megérteni az áldást és a felkészítést. Ideje felnőni és komolyan venni az életed, a céljaid és a létezésed értelmét itt.

A gazdagok végtelenül átadják magukat – a hobbijaiknak, a szenvedélyeiknek és a játékaiknak, míg a világ többi része kétségbeesésbe, szegénységbe és degradációba süllyed. Bizonyára ez nem lehet egy olyan világ, amely szabad fajként fog fennmaradni a világegyetemben. Minden bizonnyal, ennek a fajnak nem lesz meg a kollektív bölcsessége a tevékenységei korlátozásához és a jövőre való felkészüléshez. Bizonyára ez egy könnyű nyeremény lesz azok számára, akik ravaszságot és fortélyt használnak a céljaik eléréséhez.

Mert a világ gazdag. Nem érted, hogy valójában milyen gazdag, mennyire értékes a kopár világok univerzumában. Nem tudsz ennek a világnak az értékéről sem a jelenléted jelentőségéről itt, ebben az időben – a Kinyilatkoztatás idején.

Az Üzenethozó ezzel terhelt, hogy közölje ezeket a dolgokat és még sok más dolgot. Mert a Kinyilatkoztatás az életed szinte minden aspektusáról szól, erőt és ígéretet adva neked, tisztázást és erkölcsösséget adva neked, felemeli a tudatlanság fátylát, megszabadítva a félelemed és szorongásod láncaitól, valamint az önvádaskodástól.

Ez egy mesés ajándék, értékesebb mint, amit a kezdetben fel tudsz fogni. És ahogy a világ sötétebbé válik, ez az ajándék egyre inkább elismertebb lesz. Ahogy az emberi szabadság és a jólét fenyegetése fokozódik, a Kinyilatkoztatás elkezdi feltárni a nagyobb ígéretét.

Eleinte lesznek azok, akik már zavartak, akik még nem voltak képesek elkötelezni magukat a múlt nagy vallási hagyományai mellett, akik nincsenek megelégedve azzal, ahogy a dolgok látszanak, akik nincsenek kis örömökkel és nagy fájdalmakkal megelégedve, akiknek megvan az a sejtésük és az alázatuk, hogy reagáljanak egy Új Kinyilatkoztatásra. Számuk eleinte kevés lesz, de a Kinyilatkoztatás napjaiban mindig ez volt a helyzet.

Az emberek nem akarnak Isten Kinyilatkoztatásával szembesülni. Azt hiszik, hogy ez egy büntetés lesz. Szerintük ez egy sor követelmény lesz. Annyira bűntudatosak az illetlen viselkedésük miatt, a saját magukkal és az egymással szemben elkövetett bűncselekményeik miatt, nem akarják hallani, mit akarhat Isten mondani. Félni fognak a megtorlástól. Félni fognak az elítéléstől.

De amit Isten ad, az a nagy Szeretet és a nagy Bölcsesség, valamint a felkészülés ezen a nagy fordulóponton, hogy az emberiség szembenézhessen és elkezdjen felkészülni egy új világ valóságra és a Nagyobb Közösség valóságára.

Isten megadta neked a szemeket a látáshoz és a füleket a halláshoz, de te még mindig süket és vak vagy. Mivel nem válaszoltál eléggé a Tudásra az életedben semhogy képes legyél tisztán látni és hallani az igazságot mindazok között, ami kellemes, ígéretes és csábító.

De megteheted a Lépéseket a Tudáshoz és visszanyerheted ezt a hatalmat és ezt az erőt, mert a világnak most szüksége van rá. Ez nem csupán a személyes okulásodra van vagy a személyes felemelkedésedre vagy a személyes megvilágosodásodra. Ez valójában, hogy eljátsz egy szerepet az emberiség nagy fordulóponján, egy kicsi, de lényeges szerepet, amit el kell játszanod.

Ne gondold, hogy Isten beavatkozik és megmenti a világot az utolsó órában. Mert Isten téged küldött és mindenki mást, hogy megmentse a világot, mielőtt az utolsó óra lenne.

De ez a küldetés és ez a cél nem tükröződik a személyes kívánságaidban és céljaidban. Egy mélyebb hangra kell válaszolni magadban és a Kinyilatkoztatás Hangjára, amely Isten Új Üzenetét mutatja be a világ számára.

Nagyon nehéz olyasvalamiben bízni, ami annyira tiszta, annyira erőteljes és olyan jelentős, amikor a világ azt mutatja, ami annyira korrupt, ami annyira lefokozott, ami annyira megtévesztő és kiábrándító.

De Isten megadta neked a szemeket a látáshoz és a füleket a halláshoz. Tudni fogod, hogy a Kinyilatkoztatás igaz és minél inkább belemerülsz, annál inkább igazzá fog válni. Mert rezonálni fog a saját Lényed igazával, még akkor is, ha nem idomul az ötleteidhez vagy a hiteidhez vagy az elvárásaidhoz.

De látod, az ötleteid, a hiteid és az elvárásaid még azt sem teszik lehetővé, hogy meglásd azt az új világot, amelybe belépsz, és amelyben már benne élsz. Nem engedik meg, hogy megláthasd a Nagyobb Közösség valóságát, sőt azt sem, hogy létezik egy Nagyobb Közösség vagy hogy ez bármilyen módon fontos lenne az életedre nézve.

A hiteid és a hozzáállásod és a preferenciáid vakítanak meg és megakadályozzák, hogy meghalljad a magadban és a másokban lévő mélyebb hangot. Fogadd el ezt feltételként, és a kiindulási pontod őszinte lesz. És a válaszodnak meg lesz a lehetősége, hogy valódi és hatékony legyen.

Isten újra szólt. A Kinyilatkoztatás a világban van. Mi járhat ennél nagyobb következménnyel, mint ez? Mi lehet nagyobb hatással az életedre és a jövődre és a gyermekeid életére és jövőjére, mint ez?

Tekints előre. Mit látsz a világban? Igen, félsz, mert amit látsz félelemmel tölt el és hatástalannak fogod ezzel szemben érezni magad.

Istennek meg kell erősítenie téged és tehermentesítenie és újraélesztenie és visszatérítenie az erkölcsi állapotodba, hogy erőteljessé és hatékonnyá válhass a rászoruló világhoz való hozzájárulásban, hogy az ajándékaid felismerté válhassanak és megadhatóak legyenek ott, ahova a megadásuk szánva lett. Mert ez a betöltekezés alapja a világban.

A benned lévő Tudást nem lehet elpusztítani. Ez az a részed, amelyet nem lehet megsemmisíteni és így félelem nélküli. De egy küldetésen van itt, ami a te küldetésed – egy küldetés, ami a világba hozott. Nem pusztán azért vagy itt, hogy fogyassz, túlélj és kielégülj. Te valójában egy nagyobb célért vagy itt és azok, akik küldtek figyelnek téged most.

A Kinyilatkoztatásra adott válaszod következményei mind fontosak a kimenetel meghatározásában számodra és abban, hogy a nagy és nehéz utazásod a világban sikeres lesz-e és beteljesítő.

Szembe kell nézned a világ szükségleteivel és fel kell ismerned, hogy az emberiség önmagában nem tudja megoldani őket. Még nincs itt elegendő kollektív bölcsesség vagy tudatosság, hogy az emberiség ezt megtegye. Vannak inspirált egyének. Vannak olyan személyek, akik elkötelezettek a szolgálat mellett, de számuk túl kicsi és nem tudják feltartóztatani az emberiség szenvedélyeinek és sérelmeinek ingását. Ezért kell a Kinyilatkoztatást a lehető legtöbb embernek megadni.

És azok, akik készen állnak és akik fel vannak kavarva, válaszolni fognak. Az Üzenethozónak nem kell csodákat produkálnia számukra, mert a Kinyilatkoztatás a csoda és az a képességük, hogy reagálni tudnak a Kinyilatkoztatásra a csoda. Mi lehet nagyobb csoda, mint ez? Valami jelenség vagy trükk?

Azok, akik a Nagyobb Közösségből beavatkoznak a világba tudnak jelenségeket és trükköket csinálni. Képesek azt gondoltatni veled, hogy ők isteniek és kérdés nélkül követned kell őket. A Tudással ezt nem tennéd és látnád a megtévesztést. De sokan nincsenek a Tudással, habár ez ebben a pillanatban is bennük él.

A Kinyilatkoztatás elfogadása vagy tagadása a legnagyobb következményekkel jár az emberiség jövőjére és az életed kimenetelére. De ezt saját szemeddel kell látnod és ezt a saját szíveddel és lelkeddel kell hallanod. Lehet, hogy a szavunk nem elég. Talán még az Üzenethozó lénye a világban sem elég.

És ezért van az Üzenet az egyénnek adva, az egyénre fektetett hangsúllyal és nem a hatalmi folyosóra elvíve, ahol minden manipulálva van és korrupttá válik.

Isten újra szólt. Az Üzenethozó a világban van. Áldott vagy, hogy a Kinyilatkoztatás idején élsz. A nagy ígéret előtted van.

Ez a következmény számodra és az életedre, majd tőled mások felé és a világ számára, ami a legfontosabb dolog. A te felelési képességed – a te felelősséged – ami a legfontosabb. Nem kell tökéletesnek lenned. Nem kell minden pillanatban békében lenned, mert az nem fog megtörténni, nem, ha felelős és őszinte vagy az életeddet illetően.

Az üzenet tiszta. Fel fog fedni minden emberi megtévesztést, korrupciót, tagadást és cselszövést. A válaszodnak tisztának kell lennie. Az intellektusod birodalmán túl egy egész más részedben az lesz, amelyről nagyon keveset tudsz.

A válasz az, ami meg fogja határozni az eredményt. Ha az emberiség nem tud felkészülni a Nagyobb Közösségre, akkor elveszíti a szabadságát és a szuverenitását. El fog veszni, ha az emberiség nem tud felkészülni a változások Nagy Hullámaira, ha a nemzetek nem tudnak a saját megőrzésük érdekében egyesülni és támogatni egymást, az egyensúly és a harmónia, a stabilitás és a biztonság fenntartása érdekében a világban.

A gyengeséged lesz zsákmányul ejtve. Az emberi civilizáció összeomlása lesz mások beavatkozási lehetősége. Ezt új szemmel kell látnod, elítélés nélkül.

Isten nem változtathatja meg az emberi észlelést, de Isten olyan Tudást adott neked, amelyet az emberi észlelés nem köt. És ez felmerülhet a tudatosságodban – ez az erő, ez a kegyelem, ez a jelenlét. Ez a nagy megváltás számodra, és ez adja az emberiség számára a világosságot, a bölcsességet és a hatalmat a szükséges lépések megtételéhez, amit meg kell tennie, a világ megóvása és a jövőjére való felkészülés érdekében a Nagyobb Közösségben, mint egy szabad és önrendelkező faj.

Legyen veled az ajándék, mert az ajándék veled van. De ezt nem hívhatod ki magadból. Egy Nagyobb Hatalomnak kell ezt kihívnia belőled és ez a Hívás a Teremtő, aki a Teremtés részeként hív téged. És a válaszod válasz lesz erre – az életed legfontosabb kommunikációja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *