10. A Gyülekezet

Amint Isten Hirnökének,
Marshall Vian Summers-nek lett kinyilatkoztatva
2013, február 16-án
Boulder, Colorado-ban (USA)

Van egy nagy Gyülekezet, az Angyali Jelenlét, ami e világ felett őrködik, s valójában már nagyon régóta ezt teszi. Mennyire különbözik ez viszont emberi fogalmaktól és hitnézetektől, vagy attól ahogyam az ilyen nagyságrendbeli Lényeket a múltban ábrázolták vallásos könyveidben és bizonyos emberek vallomásaiban. Nem Isten rendezi a világ ügyeit. Nem Isten irányítja az éghajlatot. Nem Isten cirkuláltatja a vért az ereidben, vagy zúdít vizeket a sziklákra, vagy csíráztatja a magokat a földben — mindezeket ugyanis már az idők kezdete óta indította útjukra.

Isten ugyanakkor a Jelenlétet bízta meg a világ felügyeletével, minden káoszt okozó és tragikus ütközete és történelmi epizódja esetén — olyan egyének felügyeletével, akikben nagyobb ígéretet mutatkozik, az emberiség fejlődésének fontosabb fordulópontjain bizonyos dolgokat képesek a világba behozni, valamint maguk közül tudnak egyet a világba kiküldeni, hogy az egy új tanítást, s egy új értelmezést tudjon az emberiség tudatosságának a megváltoztatására behozni, s amennyiben erre lehetőség nyílik, pozitív módon tudja azt megváltoztatni.

Akiket te nagy Hirnökökként, nagy Szentekként, nagy Tanítókként tisztelsz — mint például Jézust, a Buddhát és Mohamedet— azok mind ebből a Gyülekezetből jöttek. Míg a világban tartózkodnak, addig emberi lények ők csupán. Ami megkülönbözteti őket az az, hogy nagyobb küldetésük van, s ezért nagyobb felelősséggel, valamint nagyobb számadással tartoznak azok iránt, akik ide küldték őket. Egész életük egy megpróbáltatás. Egész életük nagy követelmények övezik. Ez nem a gyenge szívűek pályája, vagy azoké, akik örömre és nyugalomra számítanak itt a Földön.

A Gyülekezet őrködik a világ felett — figyeli és számontartja mindazokat a kérelmeket, melyek valóban hitelesek és őszinte fohászok útján keletkeznek, különösen amikor ez fordulóponttal jár az ember életében, s kiváltképpen akkor, ha ebből még jobban kitűnik a kapcsolatvétel iránti vágy — ami nem ambicióból, ostobaságból vagy kisérletezésből született. Csak a Menny tudja mi ennek a jele, hogy hogyan hangzik, mit jelent, s hogyan lesz figyelembe véve.

Neked itt a Földön a Gyülekezet olyan, mint a Mennyország — az e világ s az Ősi Otthonod közötti híd, ahonnan jöttél s ahová vissza fogsz végül térni. A világban s az univerzumban mindenki, aki elkülönülve a fizikai világ valóságábanél, vissza fog végül térni Ősi Otthonába. Amíg viszont itt van, addig a saját szándékaik fogságában leledzenek. Saját kultúrájuk s nemzetük fogjai egy olyan világegyetemben, ahol a szabadság ritka dolog. Ugyanakkor mindegyikük egy nagyobb céllal, potenciával, a bölcsesség magjával, s lehetőséggel lett ide küldve, hogy a megfelelő körülmények közt, valamint a maga őszintesége és tudatossága révén, egy nagyszerűbb életet tudjon kezdeményezni.

Minden olyan világban, ahol érző lények fejlődtek ki, vagy vándoroltak és gyarmatosítottak a világegyetemben, ott mindenütt egy Gyülekezet létezik — egy nagy vagy egy kis Gyülekezet, az egyének számától függően, annak a kultúrának s nemzetnek a természetétől és állapotától függően.

Ennek a Tervnek akkorák a méretei, amit el sem tudsz képzelni. Vallásaitok erről képtelenek benneteket tájékozatni. Teológiátok túl szűklátókörű, s az sem tud egy ekkora nagyságrendű dolggal megbirkózni. Bármennyire szeretnéd a Földön az élet jelképeit és jeleit értelmezni, nem leszel erre képes. Intelligenciád nem ílyen nagyságrendbeli dolgok értemezésére lett megalkotva.

Benned van viszont a Tudás ereje, amit Isten helyezett oda, egy mélyebb intelligencia, egy mélyebb elme. A Gyülekezet erre az elmére épít. Ugyanis mihelyt ez a mélyebb elme életed keretein s körülményein belül megjelenik, te pedig elfogadod s követed azt, ezzel egy új út tárul majd fel az életedben. Csak ebben az éretelmben tudod magadról azt mondani, hogy újjászülettél ezen a világon. Csak ebben az értlemben lehet ez igaz, érthető és hatékony. A Gyülekezet tagjai ott lesznek azon egyének közvetlen közelségében, akiknek nagyobb a hozzájárulásuk a világ felé, s csak abban az esetben, ha ezekben az egyénekben a mélyebb Tudásból fakadó üzenet az, ami a Gyülekezethez intéződik — olyan üzenet, amire a Gyülekezet számít és elvár, s amit mindazok közt kutatva-keres, akik itt elválasztásban élnek.

Isten megengedi, hogy elválasztásban éljél. Isten megengedi, hogy szenvedjél. Isten megengedi, hogy hibákat kövess el, hiszen ezért választottad az elválasztást — hogy meglegyen ez a szabadságod. De mivel a Teremtésen kívül nincs más igazi változat, az itteni léted csak részben igaz. Még mindig kapcsolatban vagy a Teremtéssel, de ez egy változó és fejlődő környezet – egy olyan környezet, ahol az életed átmeneti , számos próbával telt, s sok minden által veszélyeztetett, ahol a benső Tudás irányitása nélküli élet tévedéseiben kóvályogsz, s ami végül bukásban végződik.

Isten megengedi, hogy ez megtörténjen, mert szabadnak teremtett. Annyira szabad vagy, hogy még azzal is próbálkozhatsz, hogy ne az legyét, aki valójában vagy. Egy ekkora szabadsággal rendelkezel. Az elválasztás terén viszont soha nem fogsz sikert aratni, mivel a Tudás benned él. Ez az a részed, ami soha nem hagyta el Istent, s még mindig a Teremtés Urának a Jelenlétére, s magára a Teremtésre képes reagálni.

Gondolj a világban a ívallási tanításokra — a történetek, a tanítások s az ezzel kapcsolatos elképzelések temérdek változatára, s vedd mindezt figyelembe annak fényében, amit itt ma Mi mondunk neked. Mi itt ezzel ugyanis életed nagyobb képét tárjuk eléd. Lásd meg a különbséget, s beismered majd, hogy egy egészen új útba kell belekezdjél. A régi vallási és szellemi elképzeléseid csak egy bizonyos pontig hasznosak. Azon túlmenően viszont félre kell tenned őket, mert csak Isten ismeri a visszatéréshez vezető utat. Csak Isten tudja létezésed igazi értelmét, valamint konkrét célodat, ami a világba hozott téged ebben az időben, ilyen körülmények között.

Az értelemnek végezetül meg kell hajolnia. Csak akkor lesz képes arrra hogy kövessen amennyiben egy nagyobb valóságnak lesz a része. Ez alázatosságot kíván meg. Idővel megkívánja, hogy átadd magad a benned élő Jelennek, ami csak a benned levő Forrásra fog tudni reagálni.

A Gyülekezet megengedi, hogy minden megtörténjék a Földön. Amig Jelenlétüket nem igénylik, vagy nem a legnagyobb őszinteséggel esedezve kérik, addig ők nem fognak közbelépni. Csakis egy nagyobb fordulópon esetén, amikor egy Új Üzenetet szándékoznak a világnak adni, akkor fognak ők az emberiségnek egy új értelmet és egy nagyobb tudatosságot adni. Ez szolgál majd válaszul a világot fenyegető nagy és potenciálisan pusztító változásra. Ezért van az, amiért a nagy Kinyilatkoztatások csak bizonyos válságos fordúlópontok idején adatnak az emberi civilizáció evolúciójában. Ezeket nem lehet barkácsolva létrehozni. Ez nem fabrikálás műve. Ezeket a dolgokat még elképzelni sem lehet, noha már sokan tettek erre kiséreltet.

A nagy hagyományok ezekre épültek. A nagy hagyományok ezért nem voltak képesek a Kinyilatkoztatások szellemét követni, ami létrejöttüket beinditotta. Isten tudja, hogy Tudás nélkül ezekben a dolgokban az emberek csak tévedésekbe fogank bocsátkozni, s az út mentén sok hibát követnének el. Ez az elválasztásban tengődő életnek az ára.

Ha egyszer beindul ennek a benned levő Tudás jelenlétének és erejének a felfedése, akkor kezdesz majd felszámolni magadban az elválasztással — különbséget fogsz tenni a világi elméd s a magadról alkotott elképzelésed, valamint a benned élő nagyobb intelligencia közt, aközött az intelligencia közt, ami a tiéd volt mielött a világra jöttél, s amit újra felfedezel majd, miután innen eltávozol.

Erre az élettel való mélyebb rezonanciára van szükség, nem csak egy bonyolult teológiára vagy filozófiára. Az Angyali Gyülekezet nem fog ilyesmikre reagálni. Nagyobb fordulópontok esetében viszont, mint amilyen a világban történik, kiküldenek maguk közül egyet a világba. Egyikőjük a világba lesz kiküldve, hogy magára vállalja a Hirnök szerepét annak megpróbáltatásaival együtt — az azzal járó nagy nehézséggel, nagy rejtéllyel, nagy bizonytalansággal, a mindvégig mellette álló nagy Jelenléttel együtt, míg át nem esik a felnőtté vállás folyamatán, s alig lesz nagyobb végzete és sorsának a tudatában, amig elhívása be nem indul.

Senki sem érti a Hirnök életét, de mindenki részesülhet a Hirnök adományaiban, melyek minden adomáynál nagyobbak, amit bárki más a világnak képes megadni — egy sokkal tartósabb, áthatóbb, erőteljesebb és inspirálóbb ajándék ez, mint amivel bárki valaha is előállt vagy kitalálhatott. Az embereknek lehetnek vonzó elképzeléseik, ezzel viszont semmi nem veheti fel a versenyt, ami a legtermészetesebb s a legszebb módon fogja az ember életét átalakítani. Ennek a Mennyekből kell származnia. A Gyülekezettől kell jönnie, amely Isten Akaratát értelmezi. Az univerzum Istene ugyanis túl nagy ahhoz, hogy ezzel a világgal foglakozzék — a számtalan galaxisok, dimenziók és a fizikai megnyilvánulásokon túli Teremtések Istene esetében itt olyan terjedelmű lehetőségekről s kihatásokról van szó, amit életed keretein belül képtelen vagy felfogni.

Itt milliárd milliárdnyi, s még megannyi milliárdnyi fajnak az Uráról van szó, aki minden eológiai elven túl van, amit ebben a világban valaha is felállítottak. Ebből áll ugyanis Isten Új Kinyilatkoztatása, hiszen az emberiség az inteligens élet Nagyobb Közösségébe olvad most bele, ami megkívánja tőled, hogy Isten-fogalmadat egy nagyobb panoráma vagy kereten belül tudd átgondolni. Ahhoz, hogy megértsd mit tesz Isten ebben a világban, meg kell értened mit tesz Isten a világegyetemen belül. A Kinyilatkoztatás most először érinti azt a témát, amikoris az emberiség az űr küszöbére került, s egyben a világ környezetének elpusztitásának a küszöbén áll, önmaga elpusztításának a katasztrófájához veztő úton halad. Ez az emberiség legnagyobb átlépendő küszöbe, amin valaha is át kellett lépnie, s ami a legnyagobb következménnyel jár.

Minden meg fog változni, amint ebben a pillanatban máris változik. E nagy fordulópont miatt Isten küldte az Angyali Jelenléten s a Gyülekezeten keresztül az Új Üzenetet el a világba — az univerzumban található élettel, valamint Isten mindenütt végbemenő munkájával kapcsolatos Kinyilatkoztatást, ami nem egy törzsre, vidékre, természetes jelenségre, korlátozott történelemre, egy csoportra vagy nemzetre korlátozódik csupán, hanem mindenütt kihat az élet valóságára.

Ez a nagyobb panoráma megadja neked azt a legnagyobb lehetőséget, mellyel felismerheted a benned élő erőt és jelenlétet , s elmédet ennek felismerésére tudd ösztönözni, hiszen ezért lett az megteremtve, s ezzel fog legjobban a szolgálatodra állni.

Nem fogod megtudni a Gyülekezetben levők nevét, noha előfordulhat, hogy egy bizonyos ponton adnak majd egy nevet csak azért hogy valakin segitsenek. A nevük lényegtelen, mert bár ők is egyének, de egyek is — egy jelenség, amit értelmeddel nem tudsz felfogni, hiszen az csak evilági dolgokről tud fogalmat alkotni.

A nagy Kinyilatkoztatás idejében a Gyülekezet, mind Egyetlen hangként szól. Az egyik tagján keresztül mindnyájan egyszerre szólnak, egyetlen jelenséggé válva, amit igazából nem tudsz felfogni. Ez egyszerűen túl csodálatraméltó. Túlzottan rendkívűli. Teljességgel fogalmaid valóságán túlról szól hozzád. A te fogalmi rendszered az univerzumon belül élettel kapcsolatban csak egyénekre van lebontva, ezzel szemben a Gyülekezet egy és ugyanakkor sok és egyben egy, hiszen annyira közel vannak a Mennyhez, ahol a sok az egy, s az egy a sok.

Figyelmednek az életben nem arra kell írányuljon, hogy a Gyülekezetbe ájuldozva beleszeress vagy a Gyülekezetre helyezd figyelmed hangsúlyát, az ő céljuk ugyanis az, hogy a benned élő tudás visszaszerzésében legyen szereped. Ebben neked kell meghoznod a döntést. Neked kell szembenézni a következményekkel, a nehézségekkel s a döntéseidből származó áldással. Neked kell afelöl döntened, hogy elfogadod vagy elutasítod-e a nagy ajánlatot. Neked kell felelősnek lenned mindenért, amit teszel. Ne járjkálj tehát az emberek közt azt hangoztatva, hogy Isten vezérel téged ebben vagy abban a dologban, mert ez felelőtlenség lenne. Azt kell inkább mondanod hogy “Ezt azért teszem, mert érzem, hogy ezt kell tennem.” Más tekintélyre ne hivatkozz, hiszen abban nem vagy biztos.

Addig nem fogsz a Gyülekezetről vagy a benned élő jelenlét erejéről tudni, míg a Tudás nem aktivizálódik benned, s életedben annak kialakulása el nem kezdett benned erőteljesen beindulni. Ne romantizálj valamiféle angyali tapasztalat útján szerzett élmény felöl, bármilyen legyen is az, valós vagy akár kitalált, hiszen itt teljesen a benned jelentkező Tudásról van szó. A Gyülekezet kizárólag ezzel foglalkozik, a amig ez meg nem történik, addig nem vagy megbizható. Nem vagy felelősségteljes. Nem vagy bátor. Nem vagy hiteles. Továbbra is a világ és a saját félelmeid és kedvteléseid áldozata vagy. Túl gyenge vagy még.

Ezért egy nagy átalakulási folyamat szintjére belülről feltornáznod magad, amit csak a Gyülekezet indíthat be. Ezt önmagadtól nem tudod beindítani. Akár húsz évig is meditálhatsz, s akkor sem fogod megismerni a Tudás erejét és jelenlétét. A leghevesebb, legsürgősebb és leghitelesebb imádságod útján tudod csak a Gyülekezetet magadhoz szólítani. Nem előnyökért vagy csupán bajoktól való oltalomért imádkozol. A megváltásért imádkozol anélkül, hogy tudnád mit is jelent, anélkül hogy próbálkoznál a megváltás megértésével, anélkül hogy tisztában lennél azzal, hogy hogyan kell magadat megtisztítani. Mindezt csak a Gyülekezet tudja. Látod már miféle csodálatos dolog ez? Ez a csodák csodája. Arról a csodáról van itt szó, ami minden más csoda létrehozója.

Isten egy Új Üzenetet küldött most a világba, hogy az emberiséget egy új megvilág tapasztalására és környezetére készítse fel, hogy eleget tudjon tenni a nagy kihívásnak, s ezzel képes legyen az emberi civilizácio egyesítésére és megőrzésére. Isten elküldte a nagy Kinyilatkoztatást a világba, hogy az emberiséget felkészítse a világegyetemben lévő élettel való találkozásra — az emberiség történetének legnagyobbb eseményére, ami próbákat, nehézséget s egyben lehetőséget tár fel az emberi család számára.

A Hirnök a világban van. Már nagyon hosszú ideje folyik az ő előkészülete arra, hogy a Kinyilatkoztatást befogadja, hisz ez a legnagyobb Kinyilatkoztatás, amit az emberiség valaha is kapott — egy művelt, írástudó, globális kommunikációval rendelkzező világnak lett adva, s bizonyos mértékben egy egész világra kiterjedó tudatosság szintjén.

Mosz előszőr fordul elő a történelem során, hogy az Üzenet az egész világnak egyszerre van megadva, ugyanis az egész világot most rövid idő alatt kell elérni ahhoz, hogy az emberiség a nagy változásra fel tudjon készülni, ami a világra bekövetkezik, valamint a világegyetemben levő intelligens élettel való találkozás tudati szintjére, mely intelligens élet máris a világban van.

Isten egyetlen korábbi Kinyilatkoztatása sem tudott ezekre a dolgokra felkészíteni, mivel nem ez a cél állt a tervükben. Azért lettek adva, hogy emberek kifejlesszék az emberi tudatot, az emberi civilizációt, az emberi lelkiismeretet és etikát, melyek az emberiséget egy nagyobb egység és nagyobb erő felé tudnák irányítani a világban. Az emberi civilizáció létrejött, tökéletlenül bár, korrupcióval, megosztottsággal és hibával teli, ugyanakkor viszont nagy ígéretet is hordoz magában. Ha ismernéd az élet állapotát a körülötted lévő világegyetemben, ezt a nagy igéretet még tisztább lencsén át tudnád meglátni. Ezt viszont egyelőre még nem látod. Még nem kerültél abba az előnyös helyzetbe. A Gyülekezet viszont ezt nyílvánvalüan látja, s éppen ezért lett ekkora hangsúly e világra helyezve, hogy erre a nagy küszöbre fel tudjon készülni. A Kinyilatkoztatás oly sok mindennel szolgált.

A Hirnök nagy nehézségekkel néz szembe, ugyanazokkal a nehézségekkel, mint amivel minden korábbi Hirnök szembenézett — hitetlenséggel, szembeszegüléssel, visszautasítással, gúnyoskodással. Az emberek nem látják, hogy a világ legnagyobb eseményében nekik szerepük van. Azt gondolják, hogy ez sértőleg hat elképzeléseikre, s a hitük elleni kihívás. Azt képzelik, hogygazdagságukat, hatalmukat s a presztízsüket a világban alássa majd, amikor valójában a megváltás legnagyobb ígéretét kínálja fel nekik, amiben valaha is részesülhetnek, s egyben a jővőre vonatkozó legnagyobb felkészülés lehetőségét, aminek számos vonakozása a múltéhoz képes teljesen különbözni fog.

A Gyülekezet figyeli és irányítja a Hirnököt, akinek a jelentőségét nem lehet alábecsülni. Jelentőségét nem lehet túlbecsülni. A Gyülekezet rajta keresztül közvetíti a Kinyilatkoztatást a világba. Ők egyként fognak szólni, mert az Üzenet itt a minden. Ha ezt elegenn fogják tudni felfogni, elegen fogják tudni felismerni, elfogadni, s elegen fogják követni, az emberiség kellő erővel fog rendelkezni ahhoz, hogy a széteseés, a szüntelen viszályok és háborúk útjáról letéjen, a jövőnek pedig új alapokat tudjon vetni.

A Kinyilatkoztatás megadta az emberiségnek erről a nagyobb világról szóló jövőbeli képét, ami egy teljesen más világkép lesz. Ennek létrehozása, valamint az univerzumban való fenntartása nagy erőt, bátorságot és öszinteséget fog megkívánni egy olyan környezet közepette, ahol hatalmas erők járják s ahol a szabadság ritka. Csak Isten tudja ennek a módját.. Csak a Gyülekezet érti ezeket a dolgokat.

A te feladatod itt most megtanulni befogadni és elvégezni a Lépések a Tudáshoz, hogy megvesd életed igazi alapját, hogy kérdőre vondd elképzeléseidet, hogy megoldjad a múlt dillemmáit, megbocsáva saját magadnak és másoknak, valamint elutasítás és ítélkezés nélkül tudjál a világra tekinteni, hiszen ez lesz az a világ, ami idővel előhívja majd belőled a benned lévő nagyobb ajándékokat, s a nagyobb közreműködésedet.

Annyi mindent kell itt elfelejteni és felülvizsgálni. Ehhez elég alázatosnak kell lenned. Ha azt gondolod tudod mi az igazság, ha azt képzeled ismered Isten akaratát, ha azt hiszed tudod mi a világegyetem, az igazság kiderítésére való esélyed nagyon vérszegény lesz.

A Gyülekezet figyeli a világot. Hívjad a Gyülekezetet — ne csak úgy mellékesen, mert akkor nem fognak meghallani. Ne törekvéseid, álmaid vagy fantáziáid beteljesülése miatt, mert akkor sem fognak meghallani. Szívvel és lélekkel kell imádkoznod. Csak akkor fogja a hangod elérni őket, hiszen ők csak az igazat, az őszintét és a tisztát ismerik. Őket nem lehet manipulálni. Őket nem lehet megvesztegetni. Őket nem lehet befolyásolni. Velük nem tudsz üzletelni. Erőd kell legyen ahhoz, hogy időben be tudd fogadni a tanácsukat, s kommpromisszum és korrupció nélkül tudjál azok szerint eljárni. Ennyire erősnek kell lenned ahhoz, hogy egy nagyobb, jóra irányuló erő része lehess a világban.

Az emberek azt gondolják majd, “Ó, ez aztán túl sok nekem ahhoz, hogy figyelembe tudjam venni. Túl nagy megpróbáltatás ez számomra.” Mi viszont azt mondjuk, hogy ez nem így van. Ez pont terád van kiméretezve, arra aki a világban vagy, arra amiért a világban vagy, s amiatt, aki ide küldött. Te magadat nagyon lebecsülöd. Amikor igy gondolkozol, szánalmasnak tünteted fel magad. Ne vagy tisztába erőddel, hatalmaddal és céloddal, amiket csak a benned lévő Tudás révén vagy képes magadnak biztosítani.

A Gyülekezet figyeli és várja azokat, akik az Üzenetre reagálnak, amit Isten ezekben a pillanatokban a világba küld, a Hirnök ugyanis most jelenti be, most hirdeti ki és most tanítja a Kinyilatkoztatást. Ő már nagyon régóta visszatartott állapotban volt, mig az Üzenet teljessé nem vált. Ez viszont most teljessé vált, s erre a világnak most van nagy szüksége, mégpedig nagyobb szüksége, mint amit ebben a pillanatban meglátni képes lennél.

A Hirnök képviseli a Gyülekezetet, noha ő egy emberi lény, s ennélfogva tökéletlen, miként egyetlen emberi lény sem tökéletetes. Elkövetett már hibát, de minden nagy Hirnök is követett el hibákat. A benne levő mennyei hatalom képezi az ő erejét, zászlaját és pajzsát. A testét elpusztíthatod, Üzenetét viszont nem tudod elpusztítani. Azt, amit ő a világba hoz, azt a jelenlétet és hatalmat ami őt ideküldte, továbbá a hatalom és a jelenlét ami a te reagálásodra vár, ezek egyikét sem lehet elpusztítani. Az ajándék most van ugyanis teelötted, a Menny pedig figyeli és várja ki képes elfogadni, ki képes észrevenni, ki képes a Lépések a Tudáshoz elvégzésére, mellyel szert tudna tehnni egy nagyobb élet ajándékára egy olyan világban, ahol a sötétség egyre sűrűbb lesz, s minden múló nappal egyre bizonytalanabbá válik a helyzet.