Tag Archives: The Will of Heaven

1. A Menny Akarata

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2011 Május 17-én,
Glenwood Springs, Colorado

A világon sok ember vár a Megváltó, Maitreya vagy Imám visszatérésére. De Isten Új Üzenetet küldött a világba, egy Üzenetet, hogy felkészítse az emberiséget az ide érkező nagy változásokra és az univerzum intelligens életével való találkozásra, egy találkozás, amely sokkal bizonytalanabb és veszélyesebb, mint a legtöbb ember valóban azt felismeri.

Az emberi spiritualitás lepusztul a világban, az emberi spiritualitás valódi természete. Minden ember mélyebb természete egyre távolabbá válik, ahogy a társadalmak egyre inkább technológiai és világivá válnak. A vallások közötti megosztottság annyira súlyos és ártalmas, hogy a vallásokon belüli megosztások még a jövőben is nagyban hozzájárulnak az emberi konfliktusokhoz és a szenvedéshez, ahogyan jelenleg.

Ha őszintén nézzük a világot, felismerjük, hogy annak nehézségei meghaladják az emberi képességeket és megértést. A változások Nagy Hullámai, amelyek a világra jönnek, meghaladják azt, amit az egyének és intézmények teljes mértékben megérthetnek és kezelni tudnak.

Az emberiség nagy fordulóponthoz érkezett. Nem térhet vissza korábbi állapotába. Nem mehet visszafelé a történelemben. Nem tudja pusztán újból megerősíteni vallási hagyományainak megosztott és vitatott hiedelmeit, [hagyományok], amelyeket mind Isten kezdeményezett.

Isten Kinyilatkoztatásának most újra el kell jönnie és újra eljött és az Üzenethozó a világba lett küldve – egy szerény ember, egy nagy társadalmi helyzet nélküli ember, nagy személyes állítások és teljesítések nélküli ember, olyan ember, akinek az életét megőrizték és irányították csak erre a célra.

Az emberek természetesen azzal érvelnek, hogy nem akarnak vagy nem képesek újra megfontolni álláspontjukat és megnyitni magukat az Új Kinyilatkoztatás előtt. Azt gondolják, hogy megértik Isten Akaratát és Célját a világ népei számára. Azt gondolják, hogy megértik, mit jelent a Kinyilatkoztatás és mikor fordulhat elő. Azt hiszik, megértik.

De ki tudja ezt megérteni? Kinek van meg a bölcsessége, belvilága és kapacitása ezt teljesen megérteni? Ez természetesen meghaladja az emberi megértést. És biztosan elegendő alázatnak és őszinteségnek kell lennie ahhoz, hogy az emberek megértsék, hogy nem tudják megjósolni, hogy mikor és hogyan fog az univerzumok Teremtője beszélni ehhez az apró kis bolygóhoz.

Az emberi tudatlanság és az arrogancia azonban egy veszélyes kombinációvá egyesül, amely heves és elnyomó, megcsömörlött és nagyon nagyképű kombináció. Polarizált és továbbra is megosztja az emberi családot – olyan megosztottság, amely csak gyengíthet a világra érkező nagy változásokkal szemben.

Az Új Üzenet tiszta formában érkezik ide és először hallhatod a Kinyilatkoztatás Hangját. Egy ilyen hang szólalt meg Mózesnek, Jézusnak, a Buddhának és Mohamednek, valamint a többi nagy tanárnak, akik az emberiség története során rejtve maradtak.

Jelenleg nincs idő hibára. A kockázatok túl nagyok. Az Új Kinyilatkoztatással minden meg van téve, hogy ez nagyon világos legyen. Saját kommentárokat és saját tanításokat nyújt, mivel ezek nem hagyhatók csak az emberi értelmezésre.

Az óra későre jár és az emberiség felkészületlen szembenézni egy új és hanyatló világgal és szembenézni az univerzumban lévő Nagyobb Közösségi életbe való emelkedés valóságaival és nehézségeivel.

Egy nagy küszöbnél vagy. Egyénileg számodra ez azt jelenti, hogy az életed fel van gyorsítva, hogy elérd ezt a küszöböt, felkészülj erre a küszöbre és részt vegyél ebben a küszöbben.

De hogyan lehet ezt megtenni Isten Új Kinyilatkoztatása nélkül? Nincs olyan ember a Földön, akinek megvan a bölcsessége, a képessége és megértése, hogy megbirkozzon mindazokkal, amivel az emberiség szembesül, amikor ezen a küszöbön átjut egy új és nagyobb kihívásokkal teli világba.

Ki az a Földön, aki fel tudja készíteni az emberiséget a világegyetemben lévő életre, a nagy részvételre – egy részvételre, amely már folyamatban van, titokban, olyan csoportok által folytatott, akik itt vannak, hogy kihasználják a tudatlanságodat és babonáidat?

Ha igazán őszinte vagy, akkor fel kell ismerned, hogy senki sem rendelkezik ilyen átfogó megértéssel, ilyen kapacitással. A világon senki sem érti az élet Nagyobb Közösségét. És amit az emberek gondolnak, a félelmeik és a fantáziáik kivetítése, amelyek egyike sem a pontos ábrázolása annak, amivel a valóságban szembe fogsz nézni.

Az emberi spiritualitás valódi természete annyira el lett homályosítva, eltorzítva, annyira be lett fedve a hagyománnyal, a rituáléval és az értelmezéssel, hogy még a világ nagy hagyományai is, amelyek képesek megadni a szükséges lépéseket, melyeket meg kell tenned, egy egyedülálló és nagyon tehetséges tanárra van szükséged, hogy navigálja mindazt, amit az évtizedek és évszázadok során hozzáadtak.

A vallás enyhítővé vált. Inkább figyelemelvonóvá vált, mint megvilágítóvá. Valami olyanná vált, amihez az emberek odamenekülnek a világtól, hogy vígasztalást és kényelmet keressenek, ahelyett hogy felkészülnének a világgal való kapcsolódásra egy nagyobb és mélyebb módon.

A Teremtő mindezt természetesen tudja. Magasabb szinten ez nem vitatható. Ez túl van a spekuláción. Ez túl van az ideológián. Ez túl van az egyik vallás teológiája versenyzik a másik vallás teológiájával szemben. Ez egy emberi probléma, amelyet az emberi félreértés, valamint az emberi képesség és bölcsesség korlátai okoztak.

Vitatkozhatsz a Kinyilatkoztatás ellen, de ez az egyetlen Kinyilatkoztatás és ez lesz az egyetlen Kinyilatkoztatás. Akár el van fogadva, akár megtagadva, ez van.

Isten nincs elfoglalva ezzel a világgal. De Isten tudatában van ennek a világnak – egy nagyon kicsi hely egy nagyon nagy világegyetemben.

Az Angyali Jelenlét, amely ezt a világot felügyeli, a Teremtő Akaratát olyan szavakba és alkalmazásokba, tanításokba és kommentárokba fordítja, amelyet a Föld emberei megérthetnek és alkalmazhatnak ma és holnap, valamint az azt követő napokban.

Arra kérnek, hogy befogadj , ne ítélkezz.

Arra kérnek, hogy felkészülj a világra, ne a vallást használd menekülési formának.

Arra kérnek, hogy tiszteld a mélyebb természeted és megtegyed a Lépéseket a Tudáshoz, hogy annak valósága nyilvánvalóvá váljon számodra.

Arra kérnek, hogy befejezd a szüntelen konfliktusaidat és soha ne gondold, hogy itt a Földön Isten nevében erőszakot követhetsz el, mert az gyalázat. Nincsenek szent harcosok. Semmi szent nincs a háborúval kapcsolatban.

Arra kérnek, hogy tanulj és felkészülj egy új világra és felkészülj a világegyetem intelligens élet nagyobb arénájába való olvadás valóságaira, kihívásaira és lehetőségeire.

Ezeket a dolgokat magadnak nem tudod megtanítani, mert nem tudsz eleget. És ez ellen vitatkozni csak a saját korlátaidnak és félreértéseidnek kivetítése.

Az Új Üzenet az emberekhez van elhozva – nem pedig a vezetőkhöz, mert ők túlságosan befektettek pozíciójukba és ennek eredményeként vagy nem látják, mi jön, vagy nem képesek kommunikálni a igazságot azoknak, akik követik őket.

A Kinyilatkoztatás óriási hatalmat ad az egyénnek, de óriási felelőséget is. Ha magadon belül a Tudás hatalma által vagy vezetve, a mélyebb intelligencia, melyet Isten helyezett beléd, akkor ott nem lehet erőszak vagy háború vagy konfliktus. Csak a törekvés van ott, hogy pozitív és kölcsönösen előnyös megállapodásokat hozzon létre másokkal. És ez az értelem munkája. Ez a nagy kihívás előtted, egy olyan nagy kihívás, ami az összes energiádat le fogja foglalni, ha sikeresen felvállalod.

A Kinyilatkoztatás túl van az intelektus területén és elérhetőségén. Túl van a hitek és az ideológia birodalmán és elérhetőségén. Mert Isten nem teremt hitet. Isten nem teremt ideológiát. Isten csak bölcsességet és egyértelműséget, valamint magas színvonalat ad neked, amellyel élhetsz. Vagy képes vagy elfogadni ezeket a dolgokat, vagy nem.

Felvételüket együttérzően kell befogadnod, anélkül, hogy mások elleni elnyomás fegyvereként használnád vagy mások elítélésére. Mások Pokolra és kárhozatra való ítélése a Kinyilatkoztatás félreértését jelenti mind a jelenben és a múltban.

Annak állítása, hogy nem lehetnek Új Kinyilatkoztatások, az az arroganciád és a tudatlanságod kihirdetése, és azt gondolol, hogy többet tudsz, mint a Teremtő. Mert a Földön senki sem tudja, mit fog tenni Isten a következőkben. Még az Angyali Jelenlét sem tudja, mit fog tenni Isten a következőkben, tehát melyik ember tehet ilyen állítást? Ez bizonyosan a tudatlanság és az arrogancia kivonata.

A Földön senki sem hirdetheti, hogy Jézus az egyetlen út Istenhez, amikor Isten más útvonalakat is létrehozott. Ki vagy te, hogy ilyen dolgokat mondj? Ez félreértés és zavar. Ez arra való törekvés, hogy a hiteidet mások hitén túl és fölé helyezd, hogy a tanárodat, a képviselődet tedd a legnagyobbá vagy az egyetlenné, akit követnek. Ez nem a Menny Akarata. Ez az emberiség tudatlansága.

A világ, amellyel szembesülni fogsz, óriási emberi együttműködést, együttérzést és hozzájárulást fog igényelni, vagy harctérré fog válni, hogy ki rendelkezik a világ fennmaradó erőforrásaival és ki tudja megvédeni a vagyonát, míg más nemzetek kudarcot vallanak és összeomlanak.

Az emberiségre helyezett követelmények annyira nagyok lesznek és nagy együttérzés és bölcsesség lesz szükséges, hogy erre válaszoljanak. De a népek túl megosztottak. A vallások széttörtek. Ez a csoport ellenzi azt a csoportot nemzeti szuverenitásuk vagy Isten Akaratának nevében, és ez mind be van indítva, hogy káoszba essen.

Ezért van egy Új Kinyilatkoztatás a világban. Itt nincs az Üzenethozó úgy dicsőítve, mint Isten. Üzenethozóként tiszteled őt. Itt nem hirdeted az ötleteid egy másik felett, hanem felismered, hogy az ötletek csak a benned lévő nagyobb erő által használt szerszámok és hogy a valódi igazság, a nagyobb igazság az intellektus birodalmán túlmutat, amelyet soha nem arra terveztek, hogy megértse az élet nagyobb valóságát.

A Menny Akarata az emberiség számára egyesülni és felkészülni arra, hogy túlélje a változás Nagy Hullámait és felkészülhessen a világegyetembeli élettel való kapcsolódására, oly módon, hogy megvédje az emberi szabadságot és szuverenitást ezen a világon.

Egy nem emberi világegyetemmel nézel szembe, ahol a szabadság ritka és ahol a szabad nemzeteknek és népeknek nagyszerű diszkréciót és óvatosságot kell gyakorolniuk még sok más nemzet jelenléte mellett, ahol a szabadságot elnyomták, vagy ahol még soha nem ismerték.

A Nagyobb Közösség követelménye óriási. Nem folytathatsz állandó konfliktusokat itt a Földön és egyben túlélni és szabadon maradni ebben az élet nagyobb arénájában. Ez nem perspektíva vagy meggyőződés kérdése. Ez szükségszerűség kérdése.

Ahhoz, hogy a nemzetek túléljék a környezeti hanyatlást ezen a világon, valamint a növekvő politikai és gazdasági felfordulást és nehézségeket, együtt kell működniük egymással. A harc helyett meg kell találnod a módját, hogy elegendő táplálékot, vizet és energiát biztosíts a világ lakosságának. Ez lesz a jövő uralkodó és meghatározó szükséglete a Földön.

Az emberek, akik másképp gondolják, a múltban élnek. Feltételezéseik a múltra épülnek. Nem látják, mi történik köztük. Nem tudják megállapítani, mi jön a láthatáron.

Saját hitük és feltételezéseik héjában élnek és vakok a mai és holnapi világ valóságait illetően. Úgy gondolják, hogy a világegyetemmel való kapcsolatfelvétel az emberi felfedezés eredménye lesz, ám ez a világegyetemben ritkán fordul elő. Beavatkozás akkor történik, amikor a nemzetek erősebbé és egységesebbé válnak. Ez az amikor a szabadság és a szuverenitás kihívása valójában elkezdődik.

Annyira nagyszerű és hatalmas a világegyetemről való oktatásod és az új világban való életre és túlélésre a felkészülésed, hogy Istentől egy Új Kinyilatkoztatást kívánt meg. Az emberi szellem természetének, céljának és egységének tisztázását most minden egyéb dologon túl hangsúlyozni kell, különben az emberiség nem fog erőt vagy egységet találni ahhoz, hogy reagáljon a nagy változásra, amely rád vár.

Az Új Kinyilatkoztatás nagy javításokat és tisztázásokat hoz, amelyekre most szükség van, ha a világ minden vallási hagyománya bölcsességet szeretne hozzáadni az emberi családhoz és nem csupán az előítélethez, a konfliktushoz és a viszályokhoz. Mindegyikük hozzájárulhat. Mindegyik fontos. Az egyik nem nagyszerűbb, mint a másik. Ilyen gondolkodás a Menny Akaratának nem megértését jelenti, mert csak egységes emberiség képes szembenézni az új világban való élet kihívásaival, valamint a szabadság és szuverenitás megőrzésének nagyobb kihívásaival, a világegyetemben lévő nagyobb erők jelenléte között.

Itt az idő. A Kinyilatkoztatás idején élsz. Ez egy értékes idő. Ez egy nehéz idő. Zavaros idő. Ez a nagy következmények ideje.

Az elsők között vagy, aki válaszol az Új Kinyilatkoztatásra. Ennek megvan a célja, hogy miért van így. Nem véletlen, hogy így van. Te, aki még mindig megpróbálod megtervezni a saját életed beteljesedését, még nem veszed észre, hogy egy nagyobb sorsod van itt, egy sors, ami egyedileg lesz kifejezve az életedben, de ez egy sors, melyet meg fogsz osztani másokkal, mert senki sincs a világban véletlenül.

Mindenkit azért küldtek ide, hogy megbirkozzon a világ körülményeivel. De ez a felkészülés azonban az elme mélyebb szintjén, a Tudás szintjén zajlik. Ez az a részed, amely még soha nem volt különválva Istentől. Ez az a részed, amely a valódi identitásod volt és van. A Tudás hozott téged a világba. A Tudás lesz az, amely keresztülvisz téged a világon. A Tudás lesz az, amely felmerül veled a világon túl.

A különváltak a Tudás által vannak megváltva. A gonoszok a Tudáson keresztül vannak visszatérítve. A bolondok a Tudás révén válnak bölcsé. Így váltja meg Isten nem csak az emberi családot, de minden Teremtést, amely a Különválásban él, ami a fizikai világegyetem által van képviselve, melyet csak el tudsz képzelni.

A Menny Akarata, hogy válaszolj az Új Kinyilatkoztatásra. A Menny Akarata, hogy megtedd a Lépéseket a Tudáshoz – türelmesen; vélelem nélkül; félretéve a hiteidet, a preferenciáidat és a félelmeidet, ahogy haladsz, hogy kapcsolatba léphess a benned lévő nagyobb erővel, nagyobb erkölcsel és nagy céllal.

A Menny Akarata az, hogy ez a tudatosság és felkészülés meg legyen osztva másokkal és hogy te a megosztás eszközévé válj nagyon egyszerűen az Új Kinyilatkoztatásra mutatva.

A Menny Akarata az, hogy az emberiség felnőjön, a vakmerő és vitatott serdülőkorából kiemelkedjen, hogy a világ bölcs gazdájává váljon, megőrizze e világ életadó erőforrásait és szabad fajjá váljon egy olyan univerzumban, ahol a szabadság ritka és ritkán van értékelve.

A Menny Akarata, hogy véget vess a szüntelen konfliktusaidnak, mert most nem engedheted meg magadnak, hogy elpusztítsd népeidet és városaidat. Szükséged lesz a világ minden erőforrására, az összes meglévő erőforrására, hogy megbirkozz az érkező változás Nagy Hullámaival.

Nem a múltban élsz. A régi világ elmúlt. Egy új világban élsz – egy világ instabil éghajlattal és változó környezeti feltételekkel, egyre csökkenő erőforrásokkal, egyre nagyobb törékenységgel és egyre nagyobb bizonytalansággal, ahol még az emberi civilizáció is fenyegetve van.

De ki látja ezt? Ki hallja ezt, nem az ötleteikkel, a véleményükkel vagy a meggyőződésükkel, hanem mélyebben, mélyebben? Kinek van meg a bátorsága szembenézni ezzel? Kinek van meg az alázata, hogy szembenézzen az Új Kinyilatkoztatással? Ki tudja beismerni, hogy Istennek van még több mondandója az emberiség számára és feladni az önelégültségét és mindazt a dorgálást és nyilatkozatot, mely ezt kíséri?

A Menny Akarata és az emberiség szándékai még mindig nagyon távol vannak egymástól. De az idők sötétednek. Az óra későre jár. És nincs több idő az ostobaságra és tagadásra.

Ez a Kinyilatkoztatás ideje. Ez az ajándék az emberiség számára, vagy elfogadni vagy elutasítani. Ez az emberiség jövője, vagy beteljesíteni vagy elpusztulni. Ez az emberiség ígérete, vagy felismerni és kifejezni vagy elherdálni és elpazarolni. Ez a nagy döntés, nem csak az embereknek máshol, de számodra, önmagadon belül.

Minden az egyén döntésein alapul, ezért az Isten Új Üzenete ehhez beszél nagyon közvetlenül. Nem pusztán előír egy új hitrendszert, egy új ideológiai igát, amely alatt mindenkinek meg kell adnia magát és elnyomásban lenni. Az embereknek ki kell dolgozniuk a részleteket. De a motivációnak igaznak kell lennie. A tudatosságnak ott kell lennie.

Nagyobb egyértelműséggel kell rendelkezned azzal kapcsolatban, mivel kell megbirkoznod és szembenézned a jövőben és ez mérsékelni fogja a tévedő és pusztító viselkedésedet. Ez szünetet fog adni, mielőtt elítélsz vagy megtámadsz egy másik népet vagy nemzetet. Ez mérsékelni fogja a szélsőségességet és a fundamentalizmust, valamint az összes arroganciát és tudatlanságot, ami ilyen hevesen és ékesszólóan nyilvánítja meg magát a világban.

Ezt a szíveddel kell hallanod. Ne késlekedj, mert minden nap fontos. Az időt most nem lehet pazarolni.

Az Üzenethozó itt van. Nem lesz itt örökké. Áldott vagy, hogy hallhatod őt és találkozhatsz vele, ha lehetséges. Magában hordozza a Kinyilatkoztatást, azontúl, ami könyvbe van szedve vagy fel van véve.

Fogadd őt. Hallgasd meg. És az életed megmutatja annak igazságát, amelyet magával, magában és rajta keresztül hordoz.