Tag Archives: The Story of the Messenger

4. Az Üzenethozó története

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2011 Május 23-án,
Boulder, Colorado

Mi ma elmeséljük az Üzenethozó történetét. Ez egy olyan történet, amely nagy erővel és jelentéssel bír, ha ezt meg lehet érteni.

Mivel az Üzenethozó nem hétköznapi ember, bár kívülről hétköznapinak tűnik. És mivel ő egy szerény ember, nem emeli fel magát semmilyen módon. Ő nem az elismerésre törekszik, hanem egy mélyebb kapcsolatra azokkal, akik arra rendeltettek, hogy fogadják Isten Új Kinyilatkoztatását.

Ebben az értelemben, ő alábecsült és csendes fog maradni másokkal. A kinyilvánítása nem róla szól, hanem a Kinyilatkoztatásról, mivel ez az amiért ő jött. Ez az oka annak, hogy ő a világon van.
Akárhogyis, az élete nagy részében ő nem volt ennek a tudatában. Mivel a hívása élete egy későbbi szakaszában jött, amikor felkészült volt arra, hogy fogadja ezt, és hogy hozzákezdjen a hosszúfelkészüléshez, ami megkívánt ahhoz, hogy felkészülhessen a Kinyilatkoztatás fogadására, majd fogadhassa magát a Kinyilatkoztatást.

Negyven évbe telt az egészet megcsinálni. Negyven évig rendelkezésre állni, taposni az utat a kietlenségbe, biztos végeredmény nélkül, anélkül hogy felismerné törekvésének a jelentőségét. Negyven év, a családon kívül más komoly kötelezettségek nélkül. Negyven év, hogy fejlessze a bizalmat és a magabiztosságot és a hűséget, és az integritást melyek szükségesek voltak ahhoz, hogy Üzenethozóvá váljon.

Mielőtt a világba lett küldve az Angyali Sereg felkészítette őt és mélyen az elméjébe helyezte a tudatosságot és a megértést, melyet később a világba hozott – Tudást és Bölcsességet a világegyetemből, az univerzum legfejlettebb fajaitól; a világ jövőjével kapcsolatos megértést és merre tart az emberiség az evolúciójában, és az ezzel kapcsolatos összes nagy veszélyt és kockázatot; az emberi kapcsolatok jobb megértését, amely nagyobb érettséget adott neki, ahogy a világban felnőtt.

Ezek mind mélyen belé lettek helyezve, az elme felszíne alatt – ami később lesz felfedezve, később bukkan fel és később fog rezonálni magával a Kinyilatkoztatással. Mivel a Kinyilatkoztatás nem idegen számára, amiatt ami korábban meg lett adva neki mielőtt a világba jött.

Egy konzervatív, Amerikában élő családba küldték, egy családba melynek nem volt fogalma az ő nagyszerű sorsáról és a nagyobb felfogásáról. Ott ő, a körülötte lévő világ legkisebb befolyása nélkül nőtt fel, elszigetelve és védve a körülötte lévő világ tragédiáitól és romlottságától. Két idősebb testvérével együtt nőtt fel egy családban, és a beteg apjával, egy apával aki egyébként túlzott befolyást gyakorolt volna rá. Ez felállította a színpadot valami másnak a létrejöttéhez a távoli jövőben.

Elvégezte az iskolát, lediplomázott az egyetemen, és csak annak volt tudatában, hogy egy nagyszerűbb és egy nagyon rendkívüli sorsa és a célja van a világban. Vissza volt tartva attól, hogy átadja magát bármilyen karriernek vagy emberi kapcsolatnak, visszatartva attól, hogy elkötelezze az életét mielőtt a Kinyilatkoztatás bekövetkezhetne.

Ebben az időszakban sokat tanult a világ állapotáról és az emberi kapcsolatokról. Sok emberrel találkozott, és bizonyos mértékig megkóstolta a világ bánatait és örömeit, de mindig visszatartva valami nagyszerű érdekében.

Ezért bizalmat kellett fejlesztenie, hogy az élete nincs elpazarolva vagy elvesztegetve. És a Jelenlét csak olyan fokban volt vele, hogy fenntarthassa az igazi irányt és az életet a szent találkozó felé irányítsa, ami sokkal később történt meg.

Amikor 32 éves volt, Mi bemutattuk Magunkat neki, és megkezdődött a beavatás – a beavatás, amely mindent megváltoztatott az életével kapcsolatban. És mégis azért, hogy ő ki volt és mi lett neki adva, a rezonencia ott volt. A Mi Jelenlétünk és a Mi célunk nem idegen számára – csak sokkoló és új és bizonytalan.

Később találkozott a nagyszerű partnerével, a feleségével, aki vele utazott a nehéz és formáló éveken keresztül, ami szükséges volt ahhoz, hogy felkészüljön az életben betöltött nagyobb szerepére. Később a fia is felbukkant, akinek szintén kimagasló sorsa van apja oldalán.

Mások is jöttek, hogy csatlakozzanak hozzá, amikor elkezdte a hosszú felkészülését. Habár nem mindegyikük volt képes vele maradni. Voltak, akik elakadtak és kudarcot vallottak az út mentén, vagy csak nagyon rövid ideig tudtak támogatást nyújtani. De az igazi társai azonban elkezdtek megérkezni, ahogy előrehaladást ért el az előkészületében.

Amikor 40 éves volt, megkapta a Lépéseket a Tudáshoz, a Kinyilatkoztatás nagy Tanítását, és a Gyakorlatok Könyvét. És készen állt arra, hogy ezt nagyon rövid idő alatt fogadja, rendkívüli körülmények között. Ezzel egy újabb szakasz kezdődött a felkészülésében, hogy az Üzenethozó legyen.

De még ebben a korban sem tudta a sorsát és jövőbeli szerepét.Mert ezeket a dolgokat nem lehet túl hamar feltárni, vagy az ember rettegetté vagy túlterhelté válhat és visszavonulhat vagy elmenekülhet. Így a sorsának megvalósítása és a világban betöltött jelentős szerepe csak fokozatosan lett megadva, ahogy előrelépést mutatott.

Ez idő alatt megpróbálta, hogy mások vele legyenek a megmagyarázhatatlan utazásában, de kevesen tudnak csatlakozni hozzá a feleségén és fián és néhány más egyénen túl. Mert ki tud a Rejtély útján utazni és fenntartani az egészségét, a jólétét, a stabilitását a világban e folyamat során?

Ahhoz, hogy Marshall képes legyen az Üzenethozóvá válni, mindkét világba be kellett tennie a lábát – az egyik lába az emberi interakciók, az emberi kapcsolatok, és a nemzetek közötti kapcsolatok nehézségei és összetettségeinek igazi világában kell lennie. Olyan dolgokat kellett látnia, ami nagyon aggasztó volt. Nem tudott elrejtőzni egy preferenciális világban, csak boldog dolgokban vagy csodálatos dolgokban vagy spirituális dolgokban hinni.

Egyik lábának a Rejtélyekben kellett lennie, ott mélyen lehorgonyozva, így a jövőbeli világ kihívásai és kísértései nem vették ki őt a szerepéből és a céljából.

Ki tudja a világon ezeket a dolgokat megérteni? Ki az, aki találkozott már a világban valaha az Üzenethozóval vagy aki meg tudja érteni a világban való jelenlétének rejtélyét és erejét?

Sokan egyszerűen majd csak dolgokat akarnak az Üzenethozótól – csodákat, adományokat, szívességeket. Meg akarnak gyógyulni. Áldottak akarnak lenni. Meg akarnak gazdagodni. Megmentettek akarnak lenni. Védettek akarnak lenni. Nem érdekli őket, hogy ki ő, amíg ő képes ezeket a dolgokat biztosítani, és akkor hinni fognak neki, de csak azért, hogy kapjanak, látod.

Az ő útja ezért magányos lesz, elszigetelt, még azon személyek körén kívül is, akiket küldtek, hogy kísérjék és segítsék őt.

Két világban kell élnie, két valóságot áthidalva – egymástól nagyon eltérőek. Ki tudja ezt megtenni anélkül, hogy elveszítené az elméjét, vagy szétesne, vagy a világ sötétebb erőinek elcsábítása nélkül, vagy tragédia, veszteség és nélkülözés ne fogna rajta? Nagyon hosszú úton utazott, egy nagyon kihívó út, számos veszéllyel, de az Üzenethozó megérkezett a célállomásához.

Több mint 25 évig tartott, hogy megkapja a Kinyilatkoztatást, ez annyira nagy. Ez a világnak valaha adott legnagyobb Kinyilatkoztatás, mivel a világ [most] egy tanult világ, az emberi közösségek világa és a világ közössége, a globális közlekedés, a globális infrastruktúra és kommunikáció világa.

Itt nem egy édes lelkipásztori életre készülsz fel valahol. Te egy hanyatló világra, a csökkenő erőforrások világára és a növekvő gazdasági és politikai felfordulásra készülsz fel. És a világegyetemben lévő élet valóságával szembesülsz – olyan valóság, amely kockázatokat, veszélyeket és lehetőségeket rejt magában, amit az emberiség még nem ismert fel.

Ezek olyan dolgok, melyekről az Üzenethozó készen áll beszélni, mert ezek a Kinyilatkoztatás részét képezik, mivel ezek az emberiség sorsának részét képezik – egy sors, amelyet a világon csak kevesen láthatnak egyértelműen torzitás vagy személyes preferencia nélkül.

Az Üzenethozó átlagosnak tűnik. Ő egy szerény ember. Nem fogja magát személyesen bizonygatni. De benne van a Rejtély és a Teremtés Ereje, és a híd e világ és az Isteni Jelenlét között, amely felügyeli ezt a világot.

Ő részben az Egyikünk és részben közületek egy. Fent kell tartania mindkét valóságot és pásztornak lennie, hogy felvezesse az embereket a hegyre, arra a hegyre amelyet meg kell mászniuk.

Valóban annyira kiemelkedő mint a múlt nagyszerű Követei? Csak az idő és a körülmények mondják majd ezt meg. Nem fogja magát hirdetni, látod, mert a ambiciózusok soha nincsenek kiválasztva. Azok, akik önmagukat dicsőítik, soha nem kapnak nagyobb szerepet vagy nagyobb Üzenetet az emberiség számára. Csak azok, akik vonakodnak, becsületesek és önelmélkedőek, választottak valaha is ilyen magas és jelentős szerepre.

Csak egyetlen Üzenethozó van a világon, és ez az Üzenethozó lesz az Üzenethozó, erre az időre és az elkövetkezendő időkre. Senki más, aki ezt állítja, nem hozhatja el a Kinyilatkoztatást. Senki más nem tud azon az úton utazni, amin az Üzenethozónak kellett utaznia.

Mások fontos ajándékokat fognak majd adni, ahol szükségesek, és végül mindenkinek ezt kell tennie, mert ez része minden egyes személy céljának.Mindenki a nagyobb Jelenlét és Erő csatornája lesz. De csak egy Üzenethozó van, akinek az Üzenete megváltoztatja az emberi megértés irányát, és beszél a nagy változásról, amely megváltoztatja az emberi sors és evolúció útját.

Isten Új Üzenete nélkül az emberiség súlyos konfliktusokba és roppant nagy hanyatlásba esne, ami sebezhetővé téve idegen erőknek, akik már ebben a világban vannak, hogy befolyásra és hatalomra tegyenek szert. Az emberek nem veszik észre, hogy a szakadék szélén állnak, nemcsak a nagy változás, hanem a leigázás szélén is.

Ez a Nagyobb Sötétség a világban, a Nagyobb Sötétség amibe a legtöbb ember belegondolni se mer. De ez olyasmi, amelyre az emberiségnek fel kell készülnie, és ezért adott Isten egy Új Kinyilatkoztatást.

Új Próféta jött a világba. Bíráld őt, ahogy akarod. Magasztald őt vagy tagadd meg. Hívd őt nagyszerűnek, vagy hívd őt másnak. Az emberek becslésének semmi köze a valósághoz. Amit az emberek akarnak, és amit Isten tud, nem ugyanaz. Amit az emberek gondolnak és amerre a világ megy, nem ugyanaz.

Az Üzenethozó meg lesz tagadva. Nevetség tárgyává fogják tenni. Mások megtámadják. Mások azt fogják érezni, jelenléte és kinyilatkoztatása fenyegetést jelent – nem azért, mert rossz, hanem azért, mert nem tudnak szembenézni azzal a ténnyel, hogy Isten újra szólt. Nekik nincs meg a bátorságuk vagy az alázatosságuk, hogy átgondolják saját álláspontjukat, ötleteiket vagy korábbi befektetéseiket magukba.

Ez az Üzenethozóval való találkozás kihívása. Teljesen új valóságot hoz magával, magában, körülötte és rajta keresztül – egy olyan valóság, amire az emberiség még nem elég érett kollektíven szembenézni. Csak az egyének fognak készen állni rá, mert életük tapasztalatain keresztül, a kiábrándultság, a csalódás és más dolgok felkészitették őket.

Sokan várnak az Új Kinyilatkoztatásra. Tudniuk kell az Üzenethozóról, mert ő a demonstráció, hogy az Erő és a Jelenlét visszatért a világba.

Hogy ezt láthasd, tiszta szemekkel kell nézned. Hallgatnod kell. Mélyebb hallgatással kell hallgatnod. Be kell magadba engedned a Tudás Erejét, a Mélyebb Intelligenciát, hogy válaszolhass.

Mert ha az Üzenethozót a saját ötleteid vagy saját félelmeid és szemrehányásod vetületének alapján bírálod, nem fogsz látni és nem fogsz tudni.

Ha nem tudod átvenni Isten Új Kinyilatkoztatását, akkor mit tehet érted Isten igazán? Ha nem tudod követni azt, amit Isten beléd tett, hogy kövess, a Tudás erejét és jelenlétét, mi mást tehet Isten érted vagy a világért?

Számtalan világ van az univerzumban, lakott világ. Ez csak egy. Ennek a világnak az Ura az összes világ Ura. Ez nem egy emberi világegyetem, amivel szembenézel és ez az oka annak, hogy a Mennyről és a Pokolról való elképzeléseid helytelenek, korlátozottak és nagyon szánalmasak. Ez elvisz téged a Nagyobb Közösségbe, ami az Üzenethozó és az Új Kinyilatkoztatás céljának egy részét képviseli.

Az Üzenethozó egy nagy szabású feladattal néz szembe. Ő egyedül nem tudja elhozni a Kinyilatkoztatást a világba. Ez megköveteli sok más részvételét, hozzájárulását és kommunikációját, akik támogatni tudják őt ily módon.

A Kinyilatkoztatás a saját kommentárjával lett megadva és olyan nagy részletezéssel és ismétlődéssel, ami nem olyan nagy mértékben támaszkodik az emberi értelmezésre, mint az emberiségnek adott korábbi Üzenetek. Ez magába foglalja a spiritualitás megértését a Tudás szintjén; Tudás és Bölcsesség a Nagyobb Közösségből; egy felkészülés egy új és hanyatló világra; egy nagy tanítás az emberi kapcsolatokról és a felelősségről és amit a nemzeteknek tudniuk kell, hogy együttműködjenek egymással az érkező nagy változással szemben.

Ez nem egy ember filozófiája. Ez túlmutat a filozófián. Ez nem kapcsolódik egyetlen világi valláshoz sem. Ez a kezdete egy teljesen új fajta megértésnek. Ez nem az elutasítása vagy reakció a világ vallásaira. Ez Isten Új Üzenete.

Az Üzenethozó a világban van. Hosszú, hosszú ideig nem lesz ebben a világban, és ezért kell őt felismerni, azoknak akiknek megvan ez a nagyszerű lehetőségük.

Az élete megmagyarázhatatlan. A jelenléte megmagyarázhatatlan. Tiszta szemmel kell látnod és mélyebb hallással kell hallgatnod ahhoz, hogy felismerd ezeket a dolgokat. A teher tehát a hallgatóra, a fogadóra vonatkozik.

Az Üzenethozó megkapta majdnem az egész Kinyilatkoztatást. Elég ahhoz, hogy századokon, és generációkon keresztül kitartson. Mert senki sem tudja megmondani, hogyan készülj fel az új világra. Senki sem tudja megmondani, hogyan készülj fel a Nagyobb Közösség intelligens életére – egy versenyképes környezet olyan fokon melyet még elképzelni sem tudsz. Senki sem tud neked a mélyebb elméről beszélni. Senki sem tudja biztosítani az Új Kinyilatkoztatást.

A Kinyilatkoztatások mindig egy egyénnek vannak megadva, így nincs zavarodottság. Nincsenek eltérő változatok. Nincs verseny a különböző egyének között, akik ugyanazt az állítást és kinyilvánítást teszik. Mindig egy egyén képes új tudatosságot és valóságot hozni a világba, bizonyos bátor emberek segítségével.

Minden életkornak megvan a saját prófétája de az Üzenethozók csak ritkán jönnek azért, hogy megváltoztassák az emberi megértés irányát, tudatosságát, és annak sorsát.

Meglátod majd, hogy az Üzenethozó bírálva lesz. El lesz ítélve. Másoknak az lesz a célja hogy tönkretegyék őt. Tanuld meg a múltból származó tanulságokat e tekintetben. Ő egyszerűen nem azért van itt, hogy feláldozza magát, így más emberek létrehozhatnak egy történetet róla. Neki megvan a saját története – az Üzenethozó története, a történet mely elmeséléséhez ő túl szerény, a történet mely felfedhető mindazok számára akik hallják és megértik őt.

Az emberek az Üzenethozót sokfélének akarják; hogy megfeleljen a vágyaiknak, a hitüknek és a preferenciáiknak. De az Üzenethozó fel lett készítve Nagyobb Erők által, s a Mennyiből lett küldve, hogy a világban legyen, a Nagyobb Terv és a sors szerint.

Légy óvatos tehát, hogy hogyan közelíted meg ezt a rendkívüli és jelentőségteljes egyént. Légy óvatos, tekintettel az elvárásaidra, a hitedre, az előre megalkotott ötleteidre, bírálataidra és a sérelmeidre. Mindezek megvakíthatnak téged, hogy ki is ő és hogy mit tud nyújtani számodra és az egész világ számára.
Az Áldás legyen vele. Az Erő és a Jelenlét vele van.

Ő nem tévedhetetlen. Ő nem tökéletes. Számos nehézséggel fog szembenézni. Az, ami benne van és vele van és keresztülmegy rajta, ami tökéletes. Az élete egy eszköz, ahogy a te életed is egy eszköz valami fontos számára. De ő, az emberiség jobb jövőjének a magja, a létezésed új megértése az élet Nagyobb Közösségében és a nagy fordulópontja melynek az emberiség elkezdte magát alávetni.

Legyen ez a megértésed. Ne legyen végleges elképzelésed, mert az Üzenethozóról tudni csak a kezdet.