Tag Archives: The Great Faith

A Nagy Hit

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2007 Április 25.-én, Old City,
Jeruzsálem, Izrael.

Most a világban lévő nagy változás fényében szükséges fontolóra venni mi a valódi hit. Az érkező változások [Nagy] Hullámaival, ami keresztül fog söpörni a világon, a Nagyobb Sötétséggel, ami a világban van, a hitről való megértésednek változnia kell. Magasabb szintre, egy biztonságosabb helyzetbe, egy őszintébb megértésre és kifejezésre kell jutnia.

Ennek a hitnek tehát a láthatatlanra kell támaszkodnia, nem pedig a láthatóra. Ennek arra kell alapozódnia, ami ismert és a legmélyebben érzett. Nem alapulhat a megjelenésre. Nem alapulhat a nemzetek vagy vallások megnyilvánulásaira, vagy különben szörnyen szenvedni fog és el fog hagyni a krízis és nagy szükség idején.

A hitednek nagyobb valamiben kell lennie, mint amit az emberiség teremtett. Nagyobb valamiben kell lennie, mint amit a világ intézményei hoztak létre.

Látod, a hited arra hivatott, hogy arra a nagyobb erőre koncentráld az elmédet, amely benned van és mindazok elméjében és szívében, akik itt lakoznak. A benned és a körülötted lévő erő kell, hogy legyen a hited központja és lényege.

Mert vedd figyelembe, ha a hited az élet megnyilvánulásain alapszik – az emberiség alkotásain, amit az emberi intézmények kialakitottak – akkor hogyan tud [a hited] kitartani a jövőben?

Mi fog történni a hiteddel, amikor nemzetek összeütköznek, amikor rettenetes cselekedetek lesznek elkövetve ártatlan emberek ellen Isten és a vallás nevében? Mi fog történni a hiteddel, amikor emberek éhesek maradnak és növekszik az éhezés, ahogy a világ édesvíz és élelmiszerellátottsága csökken a környezeti degradáció és túlhasználat miatt? Mi fog történni a hiteddel, amikor a szent helyeket megszentségtelenítik, amikor emberek által kedvelt helyek zűrzavar, verseny, konfliktus és háború által vannak elpusztítva.

Mi fog történni a hiteddel ilyen eshetőségek között? Ha azt hiszed, hogy Isten az alkotója mindennek ami történik, hogyan fogod ezeket a dolgokat megindokolni? Hogyan fogod Istent szentnek és irgalmasnak és hasznosnak tartani, ha azt gondolod, hogy Isten az emberi viselkedés és az emberi konfliktus szerzője.

Ezt itt tisztázni kell. Egy nagyobb megértésnek kell történnie vagy a hited kudarcot fog vallani, ha ez idáig még nem történt meg.

Sok ember van ma, akinek a hite összetört már. Cinikussá váltak és a félelmeik beigazolódtak. Nem hisznek az emberiség nagyobb ígéretében. És ha vallásosak, azt fogják gondolni, hogy az emberiség szenvedni fog az Isten megtorlása és büntetésének súlya alatt.

Azért gondolják ezeket a dolgokat, mert elvesztették a hitet abban, ami a leglényegesebb az életben. Nem ismerik a Tudás nagyobb adottságát – a nagyobb intelligenciát, ami az emberi családnak lett adva, ami minden emberi szívben ott lakozik potenciaként.

Látták az álmaikat emberi konfliktus, korrupció és degradáció révén összetörni. És most a szívük bezárult és az elméjük sötét. Könnyen megadják magukat a Nagyobb Sötétségnek a világban, ami a félelmükhöz, a haragukhoz és a bizalmatlanságukhoz szólhat.

Nincsenek tudatában a nagy adottságnak a minden élet Teremtőjétől. Ez az adottság – ez a mélyebb intelligencia, ez a titokzatos hatalom, ez a láthatatlan erő – ennek kell a hited forrásának lennie.

Minden megváltozhat körülötted. Körülötted minden pusztulásnak és megsemmisülésnek van kitéve. De, amit Isten helyezett beléd túl van az emberi korrupció és csalás elérhetőségén. Túl van bármilyen erő manipulációjának és csábításának az elérhetőségén, legyen az emberi erő vagy a világon túlról érkező erő.

Ez a benned lévő nagyobb erő azért van itt, hogy vezessen és megvédjen, hogy elvezessen az életed legnagyobb megnyilvánulásához és a nagyobb hozzájárulásodhoz a világhoz és minden élethez itt. Ez veled van ebben a pillanatban. És minden pillanatban veled lesz függetlenül attól, hogy mi történik kívül.

Ha a hited a látható és tapintható dolgokba helyezed, nagy sebezhetőségnek teszed ki magad. Biztosítod magad, hogy a jövőd tele lesz haraggal és csalódással, sokkal és tragédiával.

Nagyon turbulens időkbe léptek a világba. A világ hanyatlásban van. Az erőforrásai csökkenőben vannak. Az emberi populáció azonban tovább növekszik. Nagy kár érte az életfenntartó erőforrásait ennek a világnak. A környezet nagymértékben veszélybe került. És itt vannak a világon túli erők, akik azért vannak itt, hogy kihasználják a gyenge és megosztott emberiséget.

Hol fog a hited állni mindezekkel a nagy vajudásokkal és kihívásokkal szemben? Hogyan fogod a figyelmedet az emberiség nagy ígéretén tartani? Hogyan fogod elkerülni a magadban való hited elvesztését, más emberekben, nemzetekben, kormányokban és Istenben, míg a világ keresztül megy a katasztrófális változáson? Az életed akkor óriási csalódásra és zavarodottságra és kiábrándultságra van szánva, ha a hited olyan dolgokban van, melyek láthatóak, hallhatóak és tapinthatóak.

A Tudás nagy ereje az – a Rejtély, a láthatatlan dolgok bizonyítéka – ami a hited központjának kell hogy legyen; ennek kell a vallásod szívének lennie; ez kell hogy legyen a bátorításod, a bölcsességed és az útmutatásod forrása.

Ez a nagy hit. Ez az a hit, ami megkívánja a megerősítést. Ez az a hit, ami arra kér fel, hogy a bizalmadat egy nagyobb láthatatlan erőbe helyezd – egy erő, amit talán csak időszakosan vagy ritkán tapasztalsz.

Ez a nagyobb erő ismert volt az idők során az igaz vallási gyakorlók által, de ez [ma] ismeretlen szinte minden nép számára függetlenül a nemzettől vagy a hit hagyományuktól.

Ezért van egy Új Üzenet Istentől a világban – egy Üzenet, hogy helyreállítsa ezt a hitet, hogy kihangsúlyozza a jelentőségét, hogy megmuttassa hogyan biztosítja a szabadságot a sebezhetőségtől, szabadságot a haragtól, szabadságot a csalódástól és kiábrándulástól.

Mert elveszítheted a hited minden látható és tapintható dologban, de a Tudásba vetett hit erős marad. Ha ez így tud lenni, akkor képes leszel ellenállni a változások Nagy Hullámainak anélkül, hogy elveszítenéd a háládat az Isteni természeted vagy mások Isteni természetéért, akik itt lakoznak. Képes leszel megbocsátást, toleranciát és visszatartást gyakorolni – olyan dolgokat, melyeket enélkül a nagy hit nélkül elveszítenél.

Ez a nagy hit biztosítja, hogy Isten Ereje ott van, hogy irányítson téged és megvédjen és elvezessen téged a nagy eredményekhez az életben. Ilyen hit nélkül, nem látnád ezt a nagy lehetőséget. Nem ismernéd fel a jeleket magadban. Nem tartanád szem előtt a megadott irányt.

Mert elvesznél a körülötted lévő világba – megingatva a sérelmek és harag által amit látsz és hallasz magad körül. Elvesznél – elsöpörve a változások Nagy Hullámával, legyőzve az emberi szenvedés által, túlterhelve egy világgal, amit nem tudsz megérteni. És az elméd megtelne méreggel, félelemmel és bosszúval.

A sorsod nyilvánvalóvá válik, mert enélkül a nagy hit nélkül sötétségbe zuhansz. El fogod veszíteni a kapcsolatod az Istenivel. Imátkozni fogsz, hogy a dolgok jobbak legyenek. Imátkozni fogsz az életed megmentéséért. De az összes imád félelemmel és félreértéssel lesz tele. Nem a nagy hitre lesznek alapozva, ami neked kell, ha ki akarod bírni a változások Nagy Hullámait és fény akarsz lenni a sötétség világában.

Mert a Tudás nem csupán azért van itt, hogy vezessen és megvédjen. Itt van, hogy képes legyél felfedezni és kifejezni a legnagyobb ajándékot, amit a világba hoztál.

Nagy változás és felfordulás idején jöttél a világba. Ez a nagy változás és felfordulás – ahelyett, hogy legyőzne téged, ahelyett, hogy zavarodottságba és sötétségbe taszítana – fogja valójában belőled előhívni az ajándékot, amit adni jöttél. Mert ez a világ, amit szolgálni jöttél. És a körülményei adják a meghatározását a nagyobb célodnak és jelentésednek itt.

Talán elkezdheted látni, hogy azok a körülmények, amelyek másképp legyőznének lesznek azok a körülmények melyek megvilágítanak, ami előhívja belőled a nagyobb ajándékaidat a világ számára. Ez egy teljesen másfajta reakció, mint a legtöbb ember reakciója körülötted. Ez egy teljesen másfajta reakció mint ami lenne, ha a nagy hit nem lenne szüntelen benned.

Mert az emberiség akár emelkedik, akár esik, a Tudás ereje benned él. És ezt fel tudod erősíteni másokban azzal, hogy megosztod ezt a nagy hitet velük, hogy megosztod Isten Új Üzenetét velük, ami beszél erről a nagy hitről és kihansúlyozza mind a mai és jövőbeli létfontosságú szerepét.

Ez az Isten Ereje benned. Ez a kapcsolatod [Istennel]. Ez az, ami kielégíti a lelked mélyebb szükségletét, ami kielégítetlen marad a világ összes élvezete és izgalma által.

Mert [a léleknek] fel kell ismernie ezt a célt és betöltenie itt a világban. Ez a lelked nagy szüksége. És ezt a szükséget ki lehet elégíteni akkor is, ha a civilizációk összecsapnak, mégha minden remény veszni tűnik a körülötted lévő emberek elméjében és szívében.

Ki fogja vezetni őket, ha nem azok, akiknek megvan ez a nagy hite? Ki fogja visszaállítani őket és erőt, bátorságot és bölcsességet adni nekik, ha nem azok, akiknek megvan ez a nagy hite? Ki lesz fény a világban és ki lesz képes ellensúlyozni a Nagyobb Sötétséget a világban, ha nem azok, akiknek megvan ez a nagy hite?

Ki fog keresztül látni a vallási ideológia megosztásán és a történelmi értelmezésen, és ki lesz képes feloldani a konfliktusokat, amelyek a világ vallásai között vannak, kivéve azok, akiknek megvan ez a nagy hite? Ki lesz a békefenntartó és békecsináló, ki nem fog erőszakhoz fordulni, ki nem fog egy oldal mellé állni és küzdeni, kivéve azok, akiknek megvan ez a nagy hitük?

Tehát, hinned kell abban, amit a minden élet Teremtője helyezett beléd, hogy vezessen és megvédjen és elvezessen a nagyobb kifejezésedhez és teljesítményedhez a világban.

Minden mással szemben a bizalmadnak nagyon tartózkodónak és feltételesnek kell lennie. Mert annyi minden meg fog változni és lehetővé kell tenned, hogy ez a változás megtörténjen. Felszólalhatsz ellene és megpróbálhatod ellensúlyozni a káros következményeit, de engedned kell ezt a változást megtörténni.

Amit adni tudsz az embereknek az élelmiszer, víz, menedék és a nagy hit. Az emberek gondozása, az emberek etetése, az emberek segítése és nagy hitet adni nekik – erre lesz szükség. Mert csak a nagy hit fog egy jövőt adni az emberiségnek. Csak is a nagy hit, ami képessé fog tenni téged és másokat, hogy a közelgő zavaros vizeket navigálni tud. Ez lesz a tutajod a viharos tengeren.

Csak ez a nagy hit fogja megmutatni az emberiségnek, hogy nagy oka van egyesülni a saját védelme és a világ védelme érdekében. Akkor ez az, ami lehetővé fogja tenni az emberiség számára a nagyobb jövőt – egy nagyszerűbb jövőt, mint a múlt volt. De ez a jövő nem politikai mandátumokon vagy vallási ideológiákon fog alapulni. A nagy hitre lesz alapozva és építve.

Mert csak a benned lévő Tudás ereje bírja kiállni az élet hányattatásait és a világ konfliktusait. Egy különleges küldetésen van itt benned és minden egyes egyénben, hogy különleges és egyedülálló módon járuljon hozzá a változó világhoz. A benned lévő Tudás teljesen felkészült megbírkózni az érkező nehézségekkel, annak ellenére, hogy te magad nem vagy felkészülve.

Csak ez a benned lévő nagy Tudás tud tiszta és érintetlen maradni, még akkor is, ha a körülötted lévő emberek feldühültek és rémültek és bizonytalanok. Akkor a Tudásból született bizonyosság lesz az igazi tanácsadód és igazi vezetőd, és bizonyítéka lesz a benned és a világban lévő Nagyobb Erőnek.

A jónak dolgozol. Enyhíteni próbálod a szenvedést. De ezt a Tudás vezetése alatt kell tenned, vagy a világ magával ragad és elvisz. A megosztottságába és a konfliktusaiba fogsz esni. Pártoskodni fogsz, küzdeni fogsz, és harcolni fogsz.

Még az emberiség szolgálatárá irányuló vágyadat is ennek a benned lévő nagyobb erőnek kell vezérelnie. Különben az adásra irányuló vágyad a saját ambiciódra fog épülni, a saját elképzeléseidre, a saját sérelmeidre. Nem lesz tiszta és nem lesz hatékony. A jobb világ iránti vágyad és még az elképzeléseid is, hogy egy jobb világot alapíts meg bármilyen területen, amiben érdeklődésed van, vagy amelyben szaktudásod van, ennek is a Tudás által kell vezérelve lennie, vagy az ötleteid és a cselekedeteid nem lesznek hatásosak.

Mert csak Istennek van válasza a jövőre nézve. Neked nincs válaszod. Az emberiségre érkező változás túl nagy ahhoz, hogy az értelmed megérthetné. Túl nagy ahhoz, hogy az értelmed megoldhatná enélkül a nagy hit és nagy erő nélkül.

Bizonyos értelemben te [mint egyén] és az emberiség [eljutott] a kétségbeesés pontjáig, ahol meg kell találnod a Tudás erejét vagy kudarcot és összeomlást kockáztatsz.

Ezért van egy Új Üzenet Istentől a világban, mert csak ez az Új Üzenet tudja megmenteni az emberiséget. Csak ez az Új Üzenet most, ami átlátja az emberiség megosztottságát – a kultúra megosztottságát, a vallás megosztottságát, a faji és gazdasági erő megosztottságát. Csak ez a nagy hit, amit nem érint a múlt – az emberi család viharos, erőszakos és súlyos története.

Ez a lélek szükséglete: a szükség, hogy megtalálja és beteljesítse a küldetését a világban. Mert nem véletlenül vagy itt. Nem csak egyszerűen partra vetődtél. Egy céllal érkeztél. Egy rászoruló világot jöttél szolgálni és egy egyedi és konkrét hozzájárulást tenni. De csak a benned lévő Tudás tudja, hogy mi is ez.

Az emberek nagyon türelmetlenek és azonnal szeretnének választ kapni, így alkotnak egy olyan választ, amely vonzó számukra ezáltal jól és kényelmesen, biztonságban és biztosítva érzik magukat. De ezeknek a gondolatoknak, ezeknek az ötleteknek és ezeknek a javaslatoknak nincsen erejük a változások Nagy Hullámaival szemben. Az emberi sors súlya alatt össze fognak omlani. Ezek puszta kívánságok. Nincs erejük, nincs bölcsességük, nincs biztonságuk.

Egy nagyobb erőnek kell benned lennie, amire támaszkodsz. Nagy hitednek kell lennie ebben az erőben. Nem szabad olyan dolgokra építeni, amit láthatsz és megfoghatsz, ötletekre és hitrendszerekre, a hitek rendszerére. Alapvetőbbnek kell lennie. Mert a vallás alapjai és a kormányok alapjai mind meg fognak rázkódni és bizonyos esetekben össze is fognak omlani a változások Nagy Hullámaival szemben.

Olyan alapra van szükség, amely nagyobb mint a világ. És erősítened kell ezt az alapot azáltal, hogy megteszed Lépések a Tudáshoz, hogy megtanulod a Tudás Útját, hogy fogadod Isten Új Üzenetét és azáltal, hogy felismered ezt a nagy hitet a világ minden nagy vallási hagyományában.

Mert a nagy hit nem új. Csak feledésbe merült. Csak be lett árnyékolva a rituálé és a történelem és a hit által. El lett felejtve. Az emberek hisznek az intézményekben, a szentélyekben, rituálékban, a történelmi értelmezésekben. Nagyszerű vezetőket, avatárokat, megmentőket vagy szenteket követnek. De elfelejtették a legfontosabb dolgot. És ez a nagy hit.

Amikor a nagy hithez imátkozol, kérjed [a Tudást], hogy váljon erősebbé és vezessen téged – hogy feltárja a hibáidat, hogy megmutassa a gyengeségedet, hogy megmutassa mit kell korrigálnod, mit kell erősítened és mit kell félretenned. Kérd a tanácsát és bölcsességét, de ugyancsak kérjél erőt, hogy követni tudjad azt, bátorságot, hogy kövessd azt és szabadságot, ami minden egyébb kötelességtől megszabadít.

Ha a nagyszerű utat követed, rendelkezned kell ezzel az erővel, ezzel a bátorsággal és ezzel a szabadsággal. Ez nem mind egyszerre történik. Fokozatosan szerzed meg, lépésről lépésre. Kiépíted a kapcsolatot a tudással. Tudatában leszel a Tudásnak és érzékennyé válsz rá. Elkezdesz felfigyelni az üzeneteire és figyelmeztetéseire. Érzed a visszatartást és megengeded, hogy egy bizonyos irányba mozdítsa az életedet.

Idővel megtanulod megkülönböztetni a Tudás erejét az elmédben lévő összes többi erőtől – minden más kényszertől és impulzustól, ötlettől és meggyőzésektől. Időbe telik ezt megtanulni és kifejleszteni.

Ezeket a dolgokat meg kell tanulnod és ezeket a dolgokat ki kell fejlesztened ahhoz, hogy a nagy hit lényegessé és valóságossá váljon számodra és hogy a neked és az emberiség számára tett hatalmas szolgálata felismerhetővé váljon.

Ezért ismerd fel, hogy mi érdemli meg a hitedet és az odaadásodat. Ismerd fel, hogy az, ami láthatatlan rendelkezik minden erővel és az, ami látható az sebezhető és gyenge. Itt látni fogod, hogy Isten nagy és a világ kicsi, hogy a nemzetek és a vallások kiszolgáltatottak és az emberi gyengeség mindenütt jelen van.

És látni fogod, hogy minden, ami az életedben történik, vagy megmutatja a Tudás bizonyítékát vagy a Tudás szükségét, és minden ami történik igazolja a nagy hitedet, a nagyobb hitedet, aminek most meg kell lennie. Mert ez a te jövőd és ez a te ígéreted. Ez a te hívásod és ez a te küldetésed.

Engedd meg Isten Új Üzenetének, hogy ezt kompromisszumok nélkül feltárja neked, a múlt torzítása nélkül. Így akkor képes leszel meglátni a bizonyítékot az összes nagy vallási hagyományban. És egy más fényben fogod látni a nagy tanítókat és a múltbéli nagy Üzenethozókat. És sokkal világosabban fogod érteni a cselekedeteiket és a küldetésüket, mert a te küldetésed lassan kibontakozik benned miközben teszed a Lépéseket a Tudáshoz.

A Tudás ereje és jelenléte legyen veled ma. Hadd csendesedjen el az elméd. Tanulj meg hallgatni és megkülönböztetni a benned lévő nagyobb erő bizonyítékát. Légy vele és add ennek a nagy hitedet, mert a hited itt megtalálja az igazi otthonát és az igazi kifejeződését.