Bevezetés

STK - Hungarian Book Cover

Bevezetés

A Lépések a Tudáshoz : A belső tudás könyve, egy 365 “lépés”-ből vagy leckéből álló egy éves tanfolyam, melynek során a tanulók megtanulják Ön-Tudatukat, illetve Szellemi Erejüket a világban megtapasztalni és alkalmazni. A Lépések a Tudáshoz lépésről-lépésre lebontva valósitja meg ezt a feladatot, ahol a tanulók fontos elméletek és gyakorlatok ismeretére tesznek szert, melyek értelemük kibontakozását segitik elő. A mindennapi gyakorlatok útján szerzettt konkrét tapasztalatok adják meg az alapot, s egyben fejlesztik a gondolkodásmódot, az észlelést és a személyes elhatározást, melyekre szükség van mind a világban, mind pedig a szellemi előrehaladásuk terén elért sikerhez.

Mi a Tudás?

A Lépések a Tudáshoz a következőképpen határozza meg a Tudást:

“A Tudás Igazi Mivoltodat, Igazi Értelmedet s Igazi Visonyaidat érinti a világegyetemben. A világban ez a legnagyobb elhivatás, amely természetedet, minden benned rejlő képességedet és tehetségedet, de még korlátozotttságaidat is számításba veszi, s teljesen a világ szolgálatára fordítja őket”. (2. Lépés)

A Tudás az a mélyebb szellemi értelem, amit a Teremtő minden egyes személybe ültetett el. Minden jelentőségteljes cselekedetnek, foglalatosságnak és viszonynak a forrása. Ez a természetes Belső Vezérlési-rendszerünk. Mivolta vagy természete titokzatos, de Jelenléte közvetlenül tapasztalható. A Tudás rendkívül bölcs és hatékony minden egyes személy életének az irányitásában, mindenkinek segítve megtalálni igazi viszonyait, munkáját és közreműködését. Egyben igen hatékony felkészítő eszköz is az egyén számára az út mentén található számos csapda és fortély felismerésére. Ez ad az egyénnek alapot a bizonyosság érzetére, s hogy hatékony módon tudjon látni, tudni és cselekedni. Ez adja meg az élet alapját.

Kinek szól a Lépések a Tudáshoz?

A Lépések a Tudáshoz Útmutatóul szolgál mindazok számára, akik érzik hogy életükben egy szellemi elhívás és célvan kibontakozóban, de akiknek még egy új megközelítésre van szükségük ahhoz hogy teljes mértékben megértsék mit is foglal ez magába. A legtöbb esetben ez a vonzerő már régota ott lappang ezekben az egyénekben. A Lépések adja meg nekik az alapot, amelyre építve az elhívásra való reagálásuk beindulhat. A belépődíj itt csupán a szilárd elhatározás az ember élete céljának, értelmének és irányának a megismerésére.

Mi a célja?

A Lépések a Tudáshoz az Isenhez vezető út, ami egyben a világban való köreműködés égisze alatt működik és szolgál. Feladatának célja segíteni a tanulónak az élet két legfontosabb kérdésére megadni a választ: Ki vagyok én? Miért vagyok itt? A Lépések ezekre a kérédsekre az életcél, a viszonyok, s a közösség keretén belül adja meg a választ. A hangsúly itt arra kerül, hogy a világban végsősoron mindenki ezt keresi, s hogy ez minden jelentőségteljes vágynak és tervnek a törekvési alapja. Az életcél, a viszonyok, s a közösség együttese adja meg az értelmet minden személy számára, bármilyen fontossággal és identitással rendelkezzék, bármely pillanatban. A Lépések rámutat arra, hogy ez mindenkinek a lényegi szükséglete, s hogy mindenki az Ősi Otthonából hozta magával az ezekre a szükségleteket érintő helyes választ. Arról van tehát szó, hogy mindenki — tudtán kívül ugyan, de — önmagán, Ön-Tudásán (Öntudatán) belül hordozza önmegvalósitását. Gyakorlati téren valamint a kinyilatkoztatás útján adja meg a, Lépések a Tudáshoz a tanulóknak a szükséges keretet a Tudás felfedezésére, a Tudással való közreműködésre, s a Tudának a minden körülmények közti követésére. Ezzel kezdik az emberek felfedezni igazi irányvonalukat az életben. A mindennapos tanulmányozás olyan képességet és önbizalmat fejleszt ki, amiket csak rendszeres önátadással lehet elérni. Az Önismeret (Öntudat) visszaszerzése és alkalmazása ennek a könyvnek a szellemi gyakorlásának és tanitásának a célja. Minden egyes lépésnél a tanuló belső és külső életére egyaránt van hangsúly fektetve, hiszen a Tudás (Önmegvalósitás) és a Bölcsesség (Önalkalmazás) együtt kell kibontakozzanak. Ezért, a Tudás Útjának tanulmányozása és alkalmazása révén a tanuló természetes módon fogja felfejleszteni a türelmét, tárgyilagosságát, éleslátását, erejét, tűrőképességét és a tartós önbecslését.

Hogyan jutott el hozzánk?

A Lépések a Tudáshoz a tanitónak, Marshall Vian Summers-nek lett kinyilatkoztatva 1989 őszén. A kinyilatkoztatás tizennégy napig tartott. A Lépések a Tudáshoz egy láthatatlan szellemi tanitók csoportjának a közvetítése révén érkezett, akik a Nagyobb Közösség Tanítóinak vallják magukat. Bár üzenetük univerzális, módszereiket egyedi módon a mi korunkhoz és világunkhoz szabták.

Miért lett írásba foglalva?

Világunk jelenleg a minket körülvevő világegyetemben levő intelligens élettel teli Nagyobb Közösségbe való felemelkedés küszöbén áll. Ennélfogva, ebben az időben a viszonyok terén még univerzálisabb értelemre és perspektivára, szellemiségre és emberi fejlődésre van szükség. A Lépések a Tudáshoz azoknak az igérkező egyéneknek szól, akik az emberi történelem következő nagy szakaszának az elsődleges köreműködőinek bizonyulnak, amikor az emberiség számításba kezdi venni a Nagyobb Közösség többi intelligens faját. Ez a legnagyobb küszöb, melyen az emberiségnek valaha is át kellett lépni. A Nagyobb Közösség szempontjából viszont világos, hogy az emberiség erre nincs felkészülve. Éppen emiatt a körülmények miatt, a világ számára egy új szellemi értelem és tanitás bevezetésére nyílik lehetőség, a Teremtő ugyanis nem hagy minket magunkra és felkészületlenül a Nagy Közösségbe való felemelkedésünk során. Egy igen rendkívüli és egyedi szellemi felkészülés lett ezért megadva férfak és nők számára egyaránt, lehetővé téve nekik hogy erőre, együttérzésre, s a megfelelő képességekre tudjanak szert tenni a világ átmeneti állapotának a szolgálatára. A Lépések a Tudáshoz és annak társkiadásai útmutatóul és forrásművekként adattak meg ezeknek az egyéneknek, felkészítve őket életük nagyobb elhívására.

Hogyan kövessük a Lépéseket?

Fogadd meg az itt megadott javaslatokat, hogy maximális hasznot tudjál meríteni a Lépések a Tudáshoz tanulmányozásából:

… A Lépések a Tudáshoz egy komplett tanrendi program. Minden egyes lépés magasabbra és közelebb visz önmagad felfedezéséhez. Kövesd tehát egészen a végéig. Ha nem hagysz fel vele, előrehaladást fogsz elérni.

… Noha a Lépések a Tudáshoz egy autódidakta program, ajánljuk hogy keress másokat, akikkel gyakorlatodat és tapasztalatodat meg tudod osztani. Tanulmányod ezzel még teljesebbé válik, s egyben jelentős alapja lesz számodra újabb viszonyok kialakítására.

… Kövesd a “lépéseket” a Lépések a Tudáshoz folyamán pontosan úgy ahogy elő vannak írva. Semmit ne változtass a gyakorlatokon. Ha egy-egy feladaton egy napnál tovább akarsz időzni, tedd meg, de egyetlen feladaton se ragadj meg hosszú időn át, nehogy kizökkenj a tanrend üteméből.

… Ne ugorj előre vagy változtass a sorrenden, hogy a neked tetsző feladatokat gyakorlod. Minden feladat annak alapján lett felállitva, hogy téged lépésenként fejlesszen s akként vigyen előre. Ez biztosítja a sikeres előrehaladást a Tudáshoz vezető úton. Kövesd és fordítsd javadra az arra a napra előirt lépést. Az tökéletesen arra napra való.

… Olvasd el a feladatot reggel, amikor felkelsz, ésmégegyszer valamikor később a nap folyamán. Egy-egy alakalommal első személyben is olvashatod a feladatot, ha azt akarod, hogy az üzenet személyhez szóló legyen.

… A Lépések a Tudáshozmarra tanit meg, hogy hogyan gyakorld, s hogyan tudj hatékony tanulási szokásokat elsajátítani. Időnként esetleg nehezen fogsz tudni lépést tartani a gyakorlásokkal. Emlékezz ilyenkor arra, hogy a Lépések a gyakorlások útján épitik fel erődet és úgy fejlesztik öntudatodat. Képes vagy-e elvégezni mindazt a gyakorlást, melynek végzésével életed összhangot és átformáló erőt nyeri?

…Tegyél félre és szentelj rendszeres időt minennap a gyakorlásokra. Ne engedd, hogy a körülmények diktálják a gyakorlás lehetőségét. A gyakorlásoknak kulcsfontosságú szerepük van a Tudás kibontakozásában. A gyakorlás időmennyiségét minden lépés végén adjuk meg, hogy ezzel segítsünk neked beiktatni őket a napi tevénységeid közé.

… Naplót vezetni rendkívül hasznos, mert ezzel tudod előrehaladásodat követni, s egyben meglátni hogyan válik minden egyes lépés mindennapi életed gyakorlati részévé. A napló abban is nagyon hasznos lesz, amikor az ÁTTEKINTÉS gyakorlatait végzed, melyek a tandrend rendszeres és szerves része.

… Légy türelmes és fordítsd a lépéseket saját javadra. Megdöbbentően hatékony ereje van, ha a lépéseket a megadott sorrendben követed. Ehhez időre van szükség. Egy nagy út sok kis lépésből áll … melyek mindegyike fontos.

… Ha elmulasztasz egy napot, térj csak vissza annak gyakorlására. Ne itélkezz magad (vagy a program) felett. Ki kell tartanod a Lépéseket folytatásában ahhoz, hogy az teljesen hasznodra tudjon válni.

… A Lépések a Tudáshoz próbára teheti féltve őrzött hitnézeteidet és feltételezéseidet. Amennyiben ez előfordul, nézz szembe a kihívással. s figyeld meg mit tartogat ez számodra. Minden korlátolt nézeten túl kell látnod ahhoz, hogy a nagyobb nézőponthoz tud eljutni. Ezzel leszel igazán elégedett.

… A Lépések a Tudáshoz Istent ajándéka, az emberiség szolgálatára álló láthatatlan tanítók közvetítésének az adománya. Ez az ajándékot azért kaptad, hogy befogadd és továbbadd.

Befejezés

A Lépések a Tudáshozi hatóerejének és radarának tere, céljának a jelentőségéhez van szabva. Forrása e világon kívülről való. Azt tanítja, hogy világunk jelenleg a Világok Nagyobb Közösségéhez való csatlakozás folyamatában van. Új szellemi értelemet és felkészülést ad, ami minden ember szellemi erejének és világi adottságainak a felébresztéséhez nélkülözhetetlen. A múltjuktól ez fogja őket megváltani, s egyben felkészíteni őket a jövőre. A Lépések a Tudáshoz az emberi nézőpontnál nagyobb és tágasabb nézőpontot kínál és támogat a világon belüli, s az azon kívüli események megértéséhez. Nagyon is rendjén van tehát a Lépések a Tudáshoz művét úgy jellemezni, mint ami a valódi értelemben vett Univerzális Bölcsességet kínálja fel. Miként a Lépések azt oly gyakran kihangsúlyozza, az Igazságot — bármilyen formában is legyen megfogalmazva — teljes mértékben megtapasztalni és átélni kell ahhoz, hogy megvalósulása és alkalmazása megfelelő lehessen. Ez egy lépésről-lépésre kibontakozó folyamat. A Lépések a Tudáshoz azoknak adatott, akik ebben az időben szellemi örökségük és céljuk miatt lettek ebbe a világba elhívva.