2. Az Új Isten Kinyilatkoztatás

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2009 Február 12 én,
Boulder, Colorado

Van egy Új Kinyilatkoztatás Istenről, egy Kinyilatkoztatás, amely kivezeti Istent az emberiség ősi történelméből, a konfliktusokból és a fantáziákból és az emberiség félreértéseiből. Ez a Kinyilatkoztatás bevezeti Istent a világegyetemben lévő élet nagyobb panorámájába, az úgynevezett Nagyobb Közösségbe.

Most szükséged van erre az új megértésre Istenről, mert az ősök Istene egy kis Isten volt, a te világod és a te időd Istene, a kultúrád Istene, a néped Istene az ősi időkben.

De az emberiség kinőtte ezt az Istent, ezt az emberi Istent, ezt a dühös Istent, ezt a bosszúálló Istent, ezt az Istent, amely úgy tűnik, hogy a személyiséged és a tendenciáid kivetítése.

Nem arról van szó, hogy az ősök tévedtek; csak arról, hogy a megértésük korlátozott volt. Nem arról van szó, hogy Istent a saját hasonlatosságukra teremtették; hanem arról, hogy nem tudtak megérteni egy olyan Istent, ami túlmutatott a hasonlóságukon.

Az Új Kinyilatkoztatás egy nagyobb összefüggésben jeleníti meg Istent, a világegyetemben lévő intelligens élet kontextusában. Ez egy nem emberi kontextus, mert nem egy emberi világegyetemmel állsz szemben.

Nem egy olyan Isten, amely egyedül e világgal foglalkozik. Nem egy olyan Isten, amely oly módon bírál, ahogy te bírálnál vagy oly módon ítélkezik, ahogy te ítélkeznél. Nem olyan Isten, akinek dicséretre és imádatra van szüksége, akinek engedelmességre és hízelgésre van szüksége. Az a törzs régi Istene. Az a régi Isten, amely egy nemzetet pártfogol a másik felett, egy népet a másik felett. Ez egy régi eszme Istenről.

De látod, Isten soha nem volt ilyen. Mivel az Isten, akire az emberek tekintettek és imádtak, az Isten, akit az emberek megértettek és félreértettek, mindig is a Nagyobb Közösség Istene volt – a tér hatalmas kiterjedése, más dimenziók valósága, számtalan fajok lényei, teljesen eltérő az emberi családtól.

Ez a világegyetem egy Istene – nem egy világ, egy nép, egy törzs Istene; nem egy olyan Isten, aki úgy gondolkodik, cselekszik és viselkedik, ahogyan az emberi lények gondolkodnak, cselekszenek és viselkednek.

Ez az Isten nincs korlátozva csak egy Kinyilatkoztatásra, hiszen egymást követő Kinyilatkoztatások lettek adva az emberiségnek. És most van egy Új Kinyilatkoztatás az emberiség számára, hogy felkészítse az emberi családot a nagy változásra, ami a világra érkezik és felkészítse az emberiséget a jövőjére, a sorsára és a világegyetem intelligens élettel teli Nagyobb Közösségével való találkozására.

Nem lesz lehetséges számodra, hogy Istenre a régi módon gondolj, ha meg akarod érteni Isten Új Kinyilatkoztatását a világ számára. Nem fogod tudni megérteni az intelligens élet valóságát és jelentőségét a világegyetemben, ha Istenre a régi módon gondolsz.

Mert a régi Isten kizárólagos volt az emberiség számára – egy nemzet Istene, egy nép Istene, egy faj Istene, csak egy világ Istene.

Ezért volt a régi Isten túlságosan korlátozott és túlságosan felismerhető az emberiség hasonlatosságában, hogy megértse Isten valódi természetét és célját, még itt is ebben a világban.

A régi Isten az embereket háborúba vette. A régi Isten úgy tűnt, hogy nem foglalkozik azon emberek és nemzetek jólétével, amelyeket Isten nem kedvelt. A régi Istent királyok, uralkodók és nemzetek használták, hogy igazolják és felerősítsék a nemzetük sérelmeit és ambícióit.

Úgy tűnt, a régi Isten örömmel bünteti az emberiséget azokért az elkerülhetetlen hibákért, amelyeket az emberiség e különvált állapotában elkövetne ebben a világban élve.

Tehát a Menny és a Pokol egész elképzelése a régi Istenre vonatkozó hitre és feltételezésekre épült.

De az új Isten, a Nagyobb Közösség Istene,a saját valóságodnál nagyobb valóság Istene, megkövetel egy új definíciót mindezekről a dolgokról. Mert Isten valósága annyira különbözik attól, ahogy Istenre tekintettek és hittek benne a múltban.

Isten nem támogat egy nemzetet a másik fölött. Isten nem vezeti a népeket háborúba. Isten nem kívánja az egyik nemzet győzelmét a másik nemzet fölött vagy az egyik nép hódítását a másik nép fölött.

Isten nem akar természeti katasztrófákat, csapásokat, betegséget, szerencsétlenséget. Ezekért hibáztathatod a régi Istent, de nem az új Istent. Mert Isten mozgásba lendítette a természeti erőket, az evolúciót és a geológiai változásokat az idők kezdetén és ez most mind magától működik.

Isten intelligens. Istennek nem kell minden egyes kis dolgot igazgatnia. Istennek nem kell a véredet az ereidben mozgásban tartania vagy a több millió sejtedet működtetnie. Istennek nem kell a világ időjárását működtetnie.

Istennek nem kell a világ nemzeteit, a világ gazdaságát igazgatnia. Ez mind mozgásban van. Az idők kezdetén mozgásba lett lendítve.

De Isten figyeli a világot és az összes világot – hívja a különváltakat, hogy visszatérjenek, hívja a vallási útakon keresztül, hívja a lelkiismeret útjain keresztül, hívja az igazi szeretet és felismerés útjain keresztül.

A világegyetem Istenét nem érdekli, hogy milyen vallásos hited van, csak annyira, hogy segítsenek eljutni téged a mélyebb Tudáshoz, amelyet Isten helyezett beléd – egy mélyebb intelligencia, amit Isten helyezett beléd, hogy irányítson téged, megvédjen és elvezessen téged a nagyobb szolgálathoz és hozzájáruláshoz a világban.

A régi Istent a vallási intézmények uralták. Ha nem támogattad ezeket az intézményeket és nem hittél az ideológiájukban, úgy tekintettek rá, hogy megsértetted Istent, hogy pokolba leszel küldve. De Isten nem törödik ezekkel a dolgokkal.

Az emberiség hitei és elragadtatásai, rögeszméi és fantáziái nem azok a dolgok, melyek megérintik az Istent. A lelkiismeret és a szív mélyebb mozgása az. Az önzetlen adakozás cselekedete az. A megbocsátás cselekedete és a saját személyes szükségleteiden és preferenciáidon túli hozzájárulás vágya az. Egymás elismerése az. Egy ellenség baráttá válása az. A kifosztott természetes világ gyógyítása az. Ezek azok a dolgok, amelyek megérintik a világegyetem Urát.

Ha meg akarod érteni az emberiség sorsát és jövőjét az élet Nagyobb Közösségében a világegyetemben, ha meg akarod érteni, hogyan kell felkészülnöd a változások Nagy Hullámaira, amelyek a világba érkeznek, akkor egy új megtapasztalásra és megértésre van szükséged Istenről.

Ha ragaszkodsz a régi eszméidhez, a régi definíciókhoz, akkor nem fogod megérteni, hogy mivel néz szembe az emberiség és hogyan kell felkészülni. Azt fogod gondolni, hogy ez az idők vége. Azt fogod gondolni, hogy ez egy nagy büntetés. Azt fogod gondolni, hogy ez a végső csata – mindezek a dolgok, melyek úgy tűnnek, hogy egy nagy finálét jeleznek az emberi megtapasztalásban.

De az emberiség csak hátrahagy egy fejlődési szakaszt és belép egy másikba. Egy nagy átmenet a törzsi társadalmak és háborúzós frakciók világától egy jobban egységesebb és erősebb emberiségig – egy olyan emberiség, aki szabad, szabadon élhet és működhet az élet Nagyobb Közösségén belül; egy olyan emberiség, aki szembe tud nézni a világegyetemből érkező más fajok beavatkozásával és létre tudja hozni a saját kapcsolatfelvételre vonatkozó szabájait; egy egyesült emberiség, aki képes megtanulni élni a világ határain és korlátozott erőforrásain belül, anélkül, hogy feledésbe és hanyatlásba vezetné azt.

Az egységes emberiségnek szüksége lesz egy új tapasztalatra és megértésre az Isteniről, ha meg akarja tenni ezt a nagy átmenetet és el akarja kerülni a konfliktus, versengés és háború egyre növekvő kísértését. A hanyatló erőforrások világával, a környezeti bezavarások világával, az erőszakos időjárás és a növekvő gazdasági instabilitás világával szemben, egy nagyobb tapasztalatra lesz szükséged az Isteniről és különösen a benned lévő Tudás hatalmáról. Mert ezen a mélyebb szinten, az értelem felszine alatt fog Isten megérinteni és megmozgatni, pontosan az Isteni vonzalom ereje által.

Az értelmeddel nem tudod megérteni Istent. Nem csökkentheted le Istent egy racionális alapelvre. Látnod kell, hogy Isten nem működteti a világ összes funkcióját, mert ezek az idők kezdetén mozgába lettek lendítve.

Itt nincs konfliktus a Teremtés és az evolúció között. Valójában nincs konfliktus a vallás és a tudomány között. Mindezek ugyanabból a valóságból születtek, ugyanolyan szükség van az élet megértésére, ugyanolyan szükség van az emberi hibák kijavítására és az emberi család biztonságos jövőjének megteremtésére.

A vallás és a tudomány ugyanazon erők által van megrontva – az egyéni hatalom iránti vágy, az egyik csoport uralkodása a másik felett, uralomért küzdő intézmények. Mindkettő ortodox a saját igazában és általában mindkettő korlátozott és önvédelmi.

Ahelyett, hogy megpróbálnád összekapcsolni a múltat a jelennel és a jövővel, a legjobb a múltat menni hagyni, hogy meglássuk, hogy az emberiség megértése az Isteniről önmagában egy evolúciós folyamat. Ha megpróbálod összekapcsolni a jövőt a múlttal, vagy meg fogod tagadni a jövőt, vagy meg kell változtatnod a múltról való megértésedet.

Az ókori próféciák nem fognak beteljesülni. A messiás nem fog visszatérni a világba. Itt az ideje, hogy a Tudás megjelenjen. Ez az emberi együttműködés és az emberi felelősség korszaka. Egyik nagy vezető sem fogja az emberiséget egy dicsőséges jövőbe vezeti. Nem lesz egy olyan egyén, aki eljön és rendezni fogja a pontszámokat, és bosszút áll a gonoszokon. Ez a régi eszme Istenről. Ez már nem releváns, és sosem volt igazán igaz. Ez az emberek vágya, hogy végleges megoldást találjanak az élet talányaira, az élet kérdéseire, az élet problémájára.

Azért lettél a világba küldve, hogy megtegyed itt a hozzájárulásodat, egy konkrét hozzájárulást bizonyos emberekre vonatkozólag, bizonyos helyzetekben. Ne gondold, azt, hogy ezt már érted. Ne feltételezd azt, hogy ebben már teljesen részt veszel.

Ne gondold azt, hogy azért mert egy bizonyos vallási ideológiában hiszel, azért meg leszel mentve. Mert, ha nem teszed meg azt, amiért ide jöttél, ha nem azokkal vagy kapcsolatban, akikkel kapcsolatba kellene lenned és az ajándékaidat átadnod, akkor a hit önmagában nem fogja áthidalni ezt a szakadékot és megszüntetni a Különválást közted és Isten között.

Az Istennel való újraegyesülésért, jobban olyanná kell válnod mint, amit Isten teremtett benned. Isten elhelyezte benned a Tudást, hogy irányítson és megváltson. A hitek másodlagosak és gyakran e megváltás útjában állnak.

Azt gondolni, hogy a vallásod az egyetlen igazi vallás a megváltásod útjában fog állni. Más nemzetek, népek és vallások elítélése megakadályozza, hogy megkapjad ezt a megváltást. Ha önelégült vagy és a hited védelmezője vagy, ez meg fog vakítani és hátat fogsz fordítani Istennek.

Bíznod és hinned kell az Isteniben, hogy Istenre újként gondolj, hogy felismerd a felelőségeidet itt és felismerd, hogy hozzájárulás végett lettél a világban küldve, nem azért, hogy bírálkodj és kritizálj.

Itt fel kell ismerned, hogy Isten kezdeményezte a világ összes vallását és mindezek emberek által lettek megváltoztatva, még radikálisan is meg lettek változtatva. Tehát a múlt hibáinak helyreállítása, az igaz hit megújítása és az ősi vallások nagyszerű igazsága tiszta formájukban való feltárása érdekében Isten küldött egy Új Kinyilatkoztatást a világba, nem pedig a világ vallásainak helyére, hanem tisztázni ezeket, és új erőt és hatalmat adni nekik, és nagyobb egységet egymással.

Ez azonban nem csak egy korrekció; ez egy előkészület a jövő számára, amely ellentétben áll a múlttal. Egy nem-emberi univerzummal szembesülsz. Környezeti pusztítással és egyre növekvő instabilitással és bizonytalansággal állsz szemben a világban. A hanyatló erőforrások világával szembesülsz, olyan világgal, ahol az egyre növekvő népességnek kell a lassan zsugorodó kútból innia. Imádkozhatsz Istenhez, hogy megmentsen téged, de Isten téged küldött ide, hogy megmentsd a világot, hogy eljátszad a kicsi, de lényeges részed ebben.

Ez nem az idők vége. Ez egy nagy átmenet. Ez nem a világ vége. Ez egy nagy elszámolás és a Kinyilatkoztatás új ideje.

Sok dolog véget fog érni. Sokféle életmódot kell megváltoztatni. Az emberi megértésnek változnia kell. Az emberi felelősségnek növekednie kell. Az emberi együttérzésnek növekednie kell. Az emberi megbocsátásnak növekednie kell. Úgy fog tűnni, mint az idők vége, mintha az egész világ rád szakadna, kataklizmikus változások és felfordulás ideje. De valójában itt az ideje az emberiségnek felnőni, bölcsé válni és felkészülni a jövőjére.

Csak Isten tudja, mi jön a horizonton túlról és csak Isten tud téged erre teljesen felkészíteni. Talán felismersz bizonyos megoldásokat a világ problémáira, de te nem tudod magadat felkészíteni a változások Nagy Hullámaira vagy a világegyetemben lévő intelligens élettel való találkozásra.

Isten küldött egy Új Kinyilatkoztatást a világba, hogy felkészítse az emberiséget a jövőjére, hogy figyelmeztesse az emberiséget a világban lévő és a világon túli nagy veszélyekkel kapcsolatban és, hogy megáldja az emberiséget a tudás hatalmával és jelenlétével, amely azért lett elhelyezve mint egy mélyebb erő minden emberen belül, hogy az emberiség a békét választja a háború helyett, az együttműködést a megosztottság helyett, megoldást a bizalomvesztés helyett, szabadságot a megadás helyett és a felelőséget a gyengeség helyett.

Ez nem egy néhány inspirált egyén kiváltsága vagy egy pár kis csoport dolga, hogy támogassa az emberi családot. Ennek olyannak kell lennie, ami messzire és szélesen elér. Nem mindenkinek kell fogadnia és hinni Isten Új Üzenetében, de elég emberhez el kell jutnia ahhoz, hogy hatása legyen itt, hogy az életedben lévő Isteniről és az életed mélyebb mozgatásáról egy új tudatosságot és megtapasztalást nyújtson.

Itt el kell majd engedned a Menny és a Pokol fogalmait, a hitedet az útolsó ítéletnapban és mindezeket a dolgokat, mert nem illeszkednek a nagyobb valóságba, ahová belépsz.

Ha követed a Tudást, közelebb kerülsz Istenhez. Ha megtagadod a Tudást és a félelmeidet és az ambicióidat követed, tovább távolodsz Istentől. Ha átadod az ajándékaidat a világban, akkor nem kell újra idejönnöd. Ezzel befejezted ezt az evolúviós és fejlődési ciklust.

Isten nem fog csak visszavinni a Mennybe. Isten munkába fog állítani a világegyetemben, a különváltak valóságában. Sok jelenlegi és sok jövőbeli feladatod van. Ezek elől nem futsz el a Mennybe, mert sok az elvégzendő munka, látod. Isten nem vesztegeti ezt a lehetőséget. A te megváltásodnak kell lennie a forrásnak mások inspirálásához és továbbra is rezonáló és pozitív hatással kell lennie az életre a világegyetemben.

Senki nem lesz a Pokolba küldve. De az emberek már a Pokolban élnek, különválva Istentől – a saját félelmetes képzeletük Poklában, az önmaguk, gyülöletének és mások gyülöletének a Poklában, a saját körülményeik Poklában, az elszigeteltségük Poklában. Igen, vannak rosszabb Poklok, mint ez, de Isten nem fog odaküldeni.

De ha ki vagy hagyva Isten Kegyelméből és Erejéből, Isten Providenciájából és Isten Útmutatásából, akkor a Pokol mélyülni fog és végtelennek tűnhet. De nem végtelen, mert Isten beléd helyezte a Tudást, és végül rá fogsz ébredni, hogy követned kell ezt a Tudást, el kell fogadnod ezt a Tudást és csak a Tudás tud a Különválásod Poklából, az elszigeteltségedből és a saját sérelmeidből és önmegtagadásodból kivezetni.

Végül Isten mindenkit vissszanyer, még a legbűnösebbet is. Nekik csak tovább kell dolgozniuk a saját megváltásukért; nekik többet kell adniuk, hogy ellensúlyozzák a káros hatásukat másokon. Itt a királyoknak vízhordóknak kell lenniük és földeket szántani. Itt a zsarnokoknak utcát kell söpörnijük.

Az emberek türelmetlenek. Ítéletnapot akarnak; mindent be akarnak fejezni. Nem akarnak nagy kérdésekkel, nagyszerű megoldatlan kérdésekkel együtt élni. Azt akarják, hogy Isten büntessen másokat, akiket maguk nem fognak vagy nem tudnak megbüntetni. Azt hiszik, hogy tudják, mi az igazság.

Ezért van tele a régi Isten bosszúval és haraggal és megtagadással, hogy az emberek kényszerítve lettek hinni a halál és a Pokol fenyegetését. Ez egy primitív mód így az életre tekinteni. Tudatlan módja az életre tekinteni így. Nem veszi számításba az Isteni valóságot vagy a te Isteni természeted és sorsod valóságát.

Isten végül is mindenkit vissza fog hívni, de ez a végül is sokára lehet. Ideiglenesen szenvedsz; sötétben és zavarban élsz. Nem vagy tudatában az erődnek, nem vagy tudatában az értékednek vagy a benned lévő Tudás erejének, ami várja, hogy felfedezék, ami próbálja megmenteni az életedet, még ebben a pillanatban is.

Ha az emberiség el akarja kerülni a nagy összeomlást a jövőben, ha meg akar szabadulni a világegyetemből érkező más fajok dominanciájától, akkor most hallgatnod kell és egy új és nagyobb megértést kell szerezned az életedben lévő Isteni Jelenlétről és Erőről, az emberiség sorsának az igaz természetéről, és hogy mi lesz szükséges az emberektől, csoportoktól és nemzetektől ahhoz, hogy bölcsen döntsenek szembenézve a változó világgal.

Itt a régi hiedelmek tisztázódnak és megtisztulnak. Itt nem hagyod el a nagy hagyományokat. Ehelyett meglátod az egymással való kapcsolatukat, és a nagy értéket és bölcsességet, amely a tanításuk lényegének középpontjában áll.

De a kozmológiád meg fog változni, mert beléptek a Nagyobb Közösségbe. A vallásod most nem lehet csak egyedül egy világ vagy egy nép vallása. Egy Nagyobb Közösségi vallásnak kell lennie a világegyetem Istenével, a világegyetem lelkiségével, ami egyesít és összekapcsol a másikkal az eltérő nézetek és értelmezések ellenére.

Harcolj ez ellen és akkor Isten Akaratával és Tervével harcolsz, amit az emberiségnek szánt. Tagadd meg ezt, és akkor megtagadod a jövődet, az evolúciódat és az alapvető oktatásodat, amit most meg kell kapnod. Támadj Isten Új Kinyilatkoztatára és ezzel tovább távolodsz az életedben lévő Isteni Jelenléttől és Erőtől.

Ezek a Kinyilatkoztatások mind kapcsolatban állnak. De látnod kell a tiszta fonalat és tartalmukat, hogy ezt megértsd.

A legtöbb dolog, amiben az emberek hisznek csupán emberi kreáció – a történetek, a csodák, a történetek és csodák hagyományai – emberi teremtés. Az, hogy Isten néhány nap alatt teremtette a világot, egy emberi kitaláció, egy korlátozott felfogás kísérlete, hogy megértse a Teremtés valóságát és misztériumát. Olyan mintha egy öt évest kérnél, hogy beszéljen a világ fejlődéséről. Csak egyszerű nyelvvel, egyszerű történetekkel és csak egyszerű időkeretben tudják megtenni. Nem tudják még megérteni a kiterjedését, a hatalmasságát és az összetettségét annak, amit előttük van.

Tehát, miközben a tudatosságodat és a megértésedet bővíted, egy nagyobb megértésre teszel szert az Isteniről, a Teremtés csodájáról és a megváltás még nagyobb csodájáról.

Itt az új Isten a régi Isten leleplezve, letisztázva, nincs ősi értelmezésbe vagy ősi mitológiába öltöztetve. Mert csak egy Isten létezik és ez az összes világegyetem Istene, az összes faj Istene. Istennek van egy megváltási Terve mindegyiknek, és mindegyik a Tudás révén van visszakövetelve, mert Isten mindegyikben elhelyezte a Tudást.

És bár a világegyetemben a legtöbb faj kevésbé szabadabb mint az emberiség ebben a pillanatban – nagyon sok faj más fajok elnyomása alatt szenved, vagy teljes mértékben világi és technológiaivá lettek – a megváltás Terve még mindig ott van számukra.

De meg tudod mondani, hogy ez mi? Természetesen nem. Meg tudod határozni Isten Tervét és Akaratát a világegyetem számára? Természetesen nem. Meg tudod egyáltalán érteni az intelligens élet Nagyobb Közöséggét – milliárd, milliárt, milliárd fajok és még ennél is több?

Itt ahelyett, hogy megpróbálnád az életet beleilleszteni az ideológiádba, hogy mindent beszoríts a korlátozott megértésedbe, elkezded követni a benned lévő Tudás hatalmát és jelenlétét. Ez feltárja Isten Jelenlétét és Tervét az életedre. És felismered, hogy az értelmeden túlmenően egy nagyobb létmérete van a létezésednek és az értelemnek ezt szolgálnia kell.

Itt abbahagyod azt a kijelentést, hogy ismered Isten Akaratát, és alázatos leszel, és megengeded, hogy Isten Akarata számodra és ezekre az időkre fel legyen fedve. És ha a szándékod tiszta, akkor követni fogsz valamit anélkül, hogy nagy következtetésekre jutnál, anélkül, hogy kihírdetnéd magad, anélkül, hogy új ideológiát formálnál, ami valójában egy emberi kreáció.

A Tudás tudja, hogy hova mész. A Tudás tudja, hogy mi jön a horizonton. A Tudás ebben a pillanatban is megpróbál téged megvédeni és felkészíteni. De te még nem vagy eléggé tudatában a benned lévő Tudás erejének és jelenlétének ahhoz, hogy meghalljad az üzeneteit, hogy figyelj a figyelmeztetésekre és fogadd el az útmutatást. Ezért biztosítja Isten Új Kinyilatkoztatása a Lépéseket a Tudáshoz, hogy hozzáférhess ehhez a mélyebb valósághoz és az életed mélyebb áramlásához.

Az emberiség nem tudja most magát megmenteni. Nem tud csak egy megoldást találni a változások Nagy Hullámaira. Nem tudja hogyan kell felkészülni az intelligens élet világegyetemére – egy olyan szintü versenyképes környezet, amit el sem tudsz képzelni. Ezért van egy Új Üzenet Istentől a világban – hogy átadja a Kinyilatkoztatást, hogy megadja a figyelmeztetést, hogy megadja a bátorítást és megadja a felkészülést.

Itt olyan emberré kell válnod, aki képes a Nagyobb Közösségben funkciónálni, egy ember aki képes az egész világra kivetítve gondolni, egy személy aki nem korlátozott és erőltetett egy korábbi megértés által, ami túlságosan korlátozott és hiányos ahhoz, hogy észrevegyed a változó körülményeket és a nagy kihívásokat, amelyek érkeznek.

Itt az Új Kinyilatkoztatás kinyitja az ajtókat, kiszélesíti a tudatosságodat és az észrevételedet, felszabadít a régi eszméktől, amelyek soha nem fogják megengedni, hogy lásd a jelent és a jövőt, hogy megszabadítson az ítélkezéstől és visszahozzon az életed rejtélyébe és erejébe és az életed nagyobb céljához a világban.

Istennek nagyobb Terve van az emberi család számára, de ez a Terv csak egyénileg a Tudáson keresztül követhető, együttműködésen és emberek egymás közötti felismerésén keresztül, környezetbeli felelőségvállalás révén az emberi család felé való elszámoltathatóság révén, alázattal és egyszerűséggel arrogancia nélkül, elítélés nélkül, önigazolás nélkül. Mert ezek mind csak emberi koholmányok.

És nem csupán az emberiségre korlátozódnak. Ezek a tendenciák léteznek a világegyetemen keresztűl. Ez a Különválás eredménye, az Istentől való nagy Különválás, ami mozgásba lett hozva a fizikális világegyetem teremtésével és kiterjedésével. A fizikai világegyetem csak egy kis része Isten Teremtésének.

De ez rád vár, hogy tanulj erről. Egy nagyobb utazás és sorsfeladat vár rád itt. De engedned kell, hogy az elméd kibővüljön, a szemeid kinyíljanak és a füleid halljanak, hogy szert tegyél erre a nagyobb felkészülésre és megértésre.

A régi vallások, ha megvetik egymást, valójában elavultá válnak és egyre jobban elavultá fognak válni a jövőben. Most Jézusra a Nagyobb Közösségen keresztül kell tekintened és Mohamedre és a Buddhára és az összes nagy szentre és küldöttségére egy nagyobb kontextusban – a Kinyilatkoztatások nagy sorozataként, amelyek mindegyike közelebb hozza az emberiséget egy világ civilizációhoz, és nagyobb együttműködéshez és a lélek mélyebb megtapasztalásához, amit Isten helyezett beléd. Ebben az értelemben minden vallás egyetemes, mindegyikük arra lett szánva, hogy támogassák a másikat, ahelyett, hogy versenyeznek és vádolják egymást.

Isten Akarata, hogy az emberiség egyesüljön, hogy megóvja a világot és, hogy felkészüljön a jövőjére a Nagyobb Közösségben – egy olyan jövőre, ahol az emberiség szabadsága ismételten próbára lesz téve, egy olyan jövő, ahol az emberiség alien technológia által lesz elcsábítva, egy jövő sok veszéllyel, de egy olyan jövő, ahol az emberiségnek meg kell őríznie az emberi szabadságot és önrendelkezést e világon belül. Veszítsd el ezt és elveszítesz mindent – az emberiség összes elért eredményét.

Csak Isten Új Kinyilatkoztatása tudja megmutatni ezeket a dolgokat, mert ezek nem voltak részei Isten korábbi Kinyilatkoztatásainak. Mert az emberiségnek nem kellett tudnia a Nagyobb Közösségről és az emberiség a korábbi korszakokban nem állt szemben egy hanyatlásban lévő világgal.

De most ezekkel a dolgokkal szembesülsz, és fell kell készülnöd. És ezért lett egy megbízott a világba küldve, hogy elhozza Isten Új Üzenetét. Ő nem egy megmentő. Nem csodálatos. Ő egyszerű és alázatos. És ő az Üzenethozó.

Így az emberiség ismét próbára van téve egy Új Kinyilatkoztatással. Képes ezt fogadni? Képes megérteni? El tudja ezt fogadni, vagy küzdeni és vádolni fog és folytatni az erőszakot és a tudatlanság útjait? Az emberi értelem még mindig megpróbálja helyettesíteni a Tudás erejét az egyénen belül? Bővülni fog a vallás és terjeszkedni, vagy össze fog zsugorodni és önvédelmi állásba vonul?

Képesek lesznek az emberek megváltozni, hogy egy igazi, szívbéli változás legyen, hogy felkészítse őket a jövőre és egy nagyobb életet biztosítson és nagyobb biztonságot a világban? Ezek olyan kérdések, amelyeket csak az emberek válaszolhatnak meg.

De a Kinyilatkoztatás rajtad áll, mert a nagy szükség van előtted. És Istennek van még mondanivalója az emberi család számára és megadta az Új Kinyilatkoztatást és az új utat előre.

Ez az Új Istentől jött, új csak a megértésednek. Mert csak egy Isten létezik, és ez az Isten sem új, sem régi, de mindig is létezett. Az emberiség megértése az, aminek fejlődnie kell most és az Új Kinyilatkoztatás meg lett adva, hogy ezt lehetővé tegye.

A Kinyilatkoztatás nagy szükséggel lett adva, mert az emberiség nem ismeri fel a változások Nagy Hullámait és nem reagál a Nagyobb Közösségi erők jelenlétére, akik azért vannak a világban, hogy kihasználják a gyenge és megosztott emberiséget. Az emberiség nem válaszol és nem tudja magát felkészíteni időben és ezért lett a Kinyilatkoztatás megadva.

Azért is lett adva, hogy felemelje az emberiség megértését a saját spirituális természetét és valóságát illetően a Tudás szintjén, ahol nincsenek konfliktusok és ellentmondások a népek között. Mivel a Tudás nem állhat szemben önmagával, és a nagyobb szellemi valóságod és identitásod minden mással összhangban lett teremtve. Csak az emberi vélekedés arroganciája és az eluralkodó félelem jelenléte és a versengés, ami eltávolítja az embereket a valódi természetüktől és céljuktól itt.

De légy jó hangulatban, mert egy nagy Üzenet van a világba küldve a minden élet Termtőjétől. Legyen erős önbizalmad, mert a Tudás ereje és Jelenléte benned van. Ahogy tanulod a Lépéseket a Tudáshoz, meg fogod találni az erjét, a kegyelmét és vezetését saját magad és mások számára. És látni fogod, hogy valójában Isten teremtett és küldött a világba egy nagyobb célra, és hogy nagyobb sorsod van e világon túl, és egy nagyobb jövő az idő határain belül és azon túl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *