9. A Kinyilatkoztatás Idején Élni

Amnint Isten Hirnökének,
Marshall Vian Summers-nek lett kinyilatkoztatva
2011, szeptember 27-én
Leadville, Colorado-ban (USA)

E világ történelmében most először kerültél abba a helyzetbe, hogy a Kinyilatkoztatás folyamatának a tanúja lehetsz. A modern technológia segítségével ez az egész folyamat most felvételre van rögzítve van, hogy a jövőbeni értelmezések során semmiféle hiba ne fordulhasson elő, miként az a múltban oly gyakran megtörtént.

Itt nemcsak a Kinyilatkoztatás jelentoségéről van szó, hanem a Kinyilatkoztatás folyamatáró — arról a képességről, amely meg tudja hallani azt a Hangot, amely annyira hasonló ahhoz, mint ami Jézushoz, a Buddhához, Mohammedhez és sok más Tanítóhoz szólt, mindazokhoz az ismertekhez, mind pedig azokhoz, akik nem nyertek elismerést a világtörténelem során. Ez egy egyedülálló lehetőség és egy igen mély műveltséggel járó kiképzés. amely a vallásos gondolkodás számos hibáit megvilágítja, Isten minden korábbi Kinyilatkoztatásaira pedig újabb és ragyogóbb fényt vet.

Ennek a világnak s minden más világnak a történelmében is, a Kinyilatkoztatás folyamata mindig ugyanaz. Egy egyén van kiválasztva és elküldve abba a világba. Amikor fejlődésük és érettségük egy bizonyos szintjét elérik, kihívják őket normális körülményeik közül egy nagyobb randeuvúra, egy nagybob mérvű találkozóra azzal az Angyali Jelenléttel, amely annak a bizonyos világnak a felügyeletével van megbízva.

Azután egy nagyobb szolgálatra. Valamint egy nagyobb szolgálatra való felkészülésre vann elhívva, amely felkészíti őket egy újabb és forradalmibb dolog bevezetésére a világba. Itt nem csupán a múltbeli felfogások vagy múltbeli hitnézetek kifinomításáról, áthangolásáról van szó. Ez valami teljesen új és forradalmi jellegű dolog. Itt nem csak egy felújított vagy kibővített vagy egy újabb perspektívával ellátott változatáról van szó egy korábban megadott és megalapított dolognak. Itt egy új küszöbváltásról van szó.

Lehetőséged van most tanúja lenni egy a Kinyilatkoztatásnak, a Kinyilatkoztatás folyamatának, a Kinyilatkoztatás letisztázásának, s hogy mit is jelent majd ez a Kinyilatkoztatás életedben s az egész világ számára. Ez az Üzenet ugyanis az egész világnak szól, nem csupán egyetlen törzsnek vagy egyetlen népnek vagy egyetlen nemzetnek vagy egyetlen területnek. Ez nem egy korábban megadott dolog dolog reviziója. Nem egy korábbi dologgal szembeni reakció. Nem egy világban levő korábbi tanítás vagy vallás kiegészítése vagy adaléka. Ez valami új és forradalmi folog. Nagy küszöböt és nagy változást jelent az emberi család számára.

Bárhol élj, bárnely nemzethez tartozzál, bármilyenek legyenek is a körülményeid, te egy olyan nagy Kinyilatkoztatás idején élsz, ami legalább akkora dolog, mint bármely mútltban megadott Kinyilathoztatás. A Kinyilatkoztatásra való reagálóképességed annak a mércéje, hogy mennyire állsz készen, mennyire vagy nyitott, őszinte és elszánt. Itt ugyanis mindaz ami hamis, mindaz ami álnoki, mindaz ami korrupt vagy téves, azokra a Kinyilatkoztatás mind féynt fog deríteni.

Ki képes egy Istentől jövő új Hirnököt elfogadni? Ki fogja elutasítani? Hogyan fognak az emberek reagálni? Vajon fognak-e egyáltalán reagálni? Minderre fény fog derülni a Kinyilatkoztatás idején — az egyén vallásos megértésének az értékére, az egyén vallásos hitének a szeplőtlenségére, az egyén hozzáállásának a tisztánlátására és őszinteségére, az egyén szívének és elméjének a nyitottságára. Mindezekre fény derül majd a Kinyilatkoztatás idején. Te pedig éppen most, a Kinyilatkoztatás idején élsz.

Egyetlen ember lett a világba való kiküldetésre felkészítve. Senki más nem formálhat erre jogot, hiszen a Menny tudja ki lett erre kiválasztva és ki nem. Azok pedig, akik magukat választják ki és magukat választják meg, azok egyike sem képes az Új Kinyilatkoztatást a világba behozni. Sem hatalmuk, sem isztánlátásuk nincs meg erre, s ami a legfontossabb, nem az övék Kinyilatkoztatás.

Mindenre fény derül a Kinyilatkoztatás idején. A Kinyilatkoztatás folyamata annyira különbözik azoktól a meséktől és fantáziáktól és csodáktól, amiket az emberek az efféle eseményeknek tulajdonítanak, ezeknek a magvas eményeknek az emberi történelem során, amiket dicsőítve a mindennapi szintról magasan kiemeltek, hogy ezzel próbáljanak azoknak a tanitásoknak nagyobb hirnevet és jelentőséget adni, amelyek ezeknek az eseményeknek a kapcsán bekövetkeztek.

Ezek a nagy események mind szerénykezdetük volt. Nem kisérte őket pompa és szenzáció. Nincsenek csodákkal és rendkívüli eseményekkel teli, ahol mindenkinek tátva marad a szája. Ez itt a különbség a valóság s az emberi találmányok közt.

A Kinyilatkoztatás rendkívüli jelentőségű és ritkaságszámba menő dolog. Új Üzenetet Isten ugyanis minden milleniumban talán csak egyszer küld a világba, az emberi családot érintő nagy küszöbváltás, próba és nehézség idején; nagy lehetőség és nagy szükség idején, ahol a Kinyilatkoztatásra, nem pedig a korábbi kommentárok további folytatására van szükség.

Ennek kell aztán a hallgató minden elképzelését és hitnézetét felülmúlnia, s egyben azt a mélyebb részét, azt a mélyebb intelligenciáját kell megérintenie, ami ott van a bensejében ott van, azt a részét, ami még mindig Istenhez fűzi őket, azt a részt, amit Mi Tudásnak nevezünk.

A Tudást nem lehet becsapni. Ezen a szinten már nincs szemléleti hiba. Ugyanakkor oly kevesen jutottak el erre az elmének erre az állapotára, erre a mélyebb kapcsolatra,mégpedig olyan elfogadható mértékben, mellyel világsoan láthatnák ás követhetnék a Tudást, ami Isten Akaratának és Céljának az iránymutatója a világban.

Ez a most szemed elötti Kinyilatkoztatás az emberiségnek valaha is megadott legnagyszerűbb és legnagyobb Kinyilatkoztatás, hiszen egy tanult világhoz, egy globális kommunikációs rendszerrel rendelkező világhoz, egy magasabb szintű és kifinomultabb műveltséggel rendelkező világhoz, továbbá egy olyan világhoz szól, amelynek egyre fokozódó és mélyebbre süllyedő szükségben, zavarban és nyomorban tengődik.

Ez az elso nagy Kinyilatkoztatás, amely egy világközösséghez, egy kitanultabb népességhez van intézve. És éppen ezért kell most nagyobb világossággal, nagyobb hangsúllyal, nagyobb kifinomultsággal és nagyobb szintű rétegeződéssel szólni. Nem maradhatsz ugyanis gyermeki szintent, hogy tudj nézni, amivel majd szembe fogsz majd nézni a világban, s azon túl is. Ha mint elkvakult követő maradsz, nem fogsz tudni felkészülni a változás Nagy Hullámaira, amelyek a világra be fognak következni, ahol az emberiség a világegyetem intelligens életformáival fogja szembetalálni magát— s ami a történelem legnagyobb, valamint a legnagyobb következménnyel járó, eseményei lesznek.

Csakis a bened levő Tudás tudja mit is jelent pontosan mindez, mit kell megtenni a felkészülésre, és mit kell saját magadnak és másoknak megvalósítani, akikkel természetes módon kapcsolatba kerülsz majd egy nagyobb cél érdekében.

A Kinyilatkoztatás nem azért jött, hogy isteneknek egy pantheont állítson, vagy hogy hihetetlen vagy nehezen elhihető fantasztikus mesékkel árasszon el. Nem azért van itt, hogy Isten szolgáivá tegyen titeket, hanem inkább arra buzdítson, hogy az isteni Akaratot és Célt képviselni tudjátok, aminek a megtevésére csakis a bensőtökben levő Tudással felvértezve tudtok elérni.

Ez egy olyan jövőre vonatkozó nagyszerű Kinyilatkoztatás, amely a múlthoz képest teljesen más lesz — egy hanyatlóban levő világról; egy erőforrások hiányában szenvedő világról; egy környezeti pusztulással veszélyeztett világról; egy olyan világról van szó, ahol egyre nehezebb lesz az emberekről gondoskodni, őket élelemmel, vízzel, gyógyszerrel és energiával világszerte ellátni; egy nagyobb veszéllyel és viszállyal teli világról; s még ezen a világon túlról származó beavatkozásról is a világegyetemben levő olyan fajok részéről, akik azért vannak itt, hogy az emberi gyengeségeket és elvárásokat kihasználják.

A Hirnök tehát nagy hatalommal rendelkezik, ami teljesen nyílvánvaló kell legyen. A Hirnöknek továbbá hirdetnie kell ezt, s képes kell legyen tanítás útján átadni ennek a jelentését. Ehhez több évtizeden át tartók felkészülésre volt szükség. Évtizedekig tartott, míg a Hirnök ezt az Istentől jövő Új Üzenetet egyáltalán be tudta fogadni, hiszen ez annyira végtelen méreteket öltött és annyira átfogó volt.

A Hirnöknek olyan embernek kell lenni, aki nem tölthet be világi poziciót, ugyanakkor igen művelt és együttérző kell legyen. Egyszerű és alázatos kell legyen. Világosan és érthetően kell szóljon, ugyanakkor olyan megfogalmazásban, amit mindeki megérthet. Életével kell bizonyítania Üzenetének az értékét, s hogy mennyire fontos az Új Kinyilatkoztatás szerint élni és azt tanulmányozni.

Ő nem tökételetes, de egyik Hirnök sem volt soha tökéletes. Nem fog csodákat művelni a tömegek számára, mivel egyik Hirnök sem tette meg azt igazán. Azért van itt, hogy az isteni Jelenlét és Hatatom mélyebb tapasztalatának nyisson utat mindenfelé az emberek éltetében — gazdagnak és szegénynek, északon és délen, keleten és nyugaton, minden nemzetben, minden vallásban. Nem helyettesíten jött a világ vallásait, hanem hogy nagyobb világosságot és jelentőséget adjon nekik.

Az emberiségnek ugyanis most kel felkészülnie a világra bekövetkező változás Nagy Hullámaira, amennyibenaz emberiség túl akarja ezeket élni, és stabilitása és szilárd alapja legyen az emberiség legnagyobb jövőbeni teljesítményét tekinteve.

Az emberiségnek továbbá fel kell készülnie és ki kell képznie magát a világegyetemben levő élettel való találkozásra, oly mértékben hogy meg tudja érteni hogyan reagáljon a világodban levő beavatkozás jelenlétére.

A világban levő vallások egyike sem képes téged ezekre a dolgokra felkészíteni, hiszen azok mindegyike egy korábbi kornak a termékei, s noha rendívül fontosak az emberiség számára, egy Istentől jövő Új Kinyilatkoztatásra lesz szükség a világ vallásai közti nagyobb egység létrehozására, hogy a viszályoknak véget lehessen vetni, s az emberiség fel tudjon készüni a rá váró kihívásokra.

A múltban horgonyozva nem fogod megérteni a jövőre vonatkozó Kinyilatkoztatást. Vallásos nézeteidhez konokul ragaszkodva nem fogod tudni megérteni hogyan fog Isten újra szólni, miért szólt ismét, s hogy mit fog ez számodra és mások számára jelenteni. Szíved nem lehet elzárt, különben nem fogsz se hallani se látni. Az emberiséget pedig eléggé szeretned kell ahhoz, hogy a Kinyilatkoztatást értékelni tudd. s a tanítása szerint tudjál élni, befogadva a velejáró hatalmat, kegyelmet, s együttérzést, amikre hangsúly helyez.

A Hirn0k egy igen veszélyes út elött áll, az Új Kinyilatkoztatás ugyanis sok ellenállásba fog ütközni, mint ahogy Iseten múlbetli Kinyilatkoztásai is oly sok ellenállásba ütköztek a világban, bármikor és bárhol is megjelentek. Nem fog minden városban előadást tartani. Nem fog minden eseménynél ott lenni. Csak itt meg ott fog szólni, ugyanakkor Üzenetét az egész világra ki fogják közvetíteni, azonkívül a világhoz szóló Kinyilatkoztatás saját kommentárjával, saját irányelveivel, saját magyarázatával érkezik. Nem a jövő akadémikusainak s egyéneinek az értelmezésére lesz bízva, hogy kommentárral dekorálják, hisz ez az, ami veszélyet és szerencséltelenséget hozott rá a múltban.

A Kinyilatkoztatás ezért oly nyílt és ismétlődő. Ezért van annyira világosan megadva, hogy ezzel lecsökkentse az emberi hiba, félrelátás és félreértelmezés lehetőségét.

Helyreállítja az egyénen belül a Tudás hatalmát, ami korábban csak az elit és kiválasztott osztály kiváltsága volt. Az emberiség mélyebb lelkiismeretéről beszél, arról a lelkiismeretről, ami még ideérkezésed elött lett megalapozva benned, hogy minden fontos ügyben útmutatóul és tanácsadóul álljon a rendelkezésedre.

A Hirnököt nem kell imádni. Ő nem egy isten. Egyik Hirnök sem volt egy isten. Hirnökök voltak — félig emberek, félig szentek —, mindkét valóságot képviselve, a világ valósága valamint az Ősi Otthon valósága képviseletében voltak itt, ahonnan mindnyájan jöttetek, s ahová idővel mindnyájan vissza fogtok térni.

Az ő jelenléte majd fényt derít arra, amire fény kell derüljön. Hangja azok elméjéhez és szívéhez szól, akik képesek a hallásra. Szólni fog a világ szükségleteit, valamint a szív és a lélek szükségleteit illetően. Nemcsak válaszokkal áll elő, hanem magát a választ adja meg. Isten ugyanis minden egyes személyben egy nagyobb inelligenciát és értlemet ültetett el, ami viszont nem eléggé ismert a világban, csupán néhány egyén kivételével. Az emberi technológia s az emberi zsenialitás egyszerűen képtelenek téged a jövőre, s magára arra a Nagyob Közösségre felkészíteni.. Ennek ennél sokkal mélyebben és lényegrehatóbban kell a természetedet és a Lényedre érintenie.

A Hirnök ezekról a dolgokról fog szólni. Mindezek ugyanis a Kinyilatkozatás alkotóelemei. Isten nem egy aznapra vagy másnapra vonatkozó választ ad neked, hanem egy minden napra és minden helyzetre vonatkozó választ. Isetnnek nem kell az életedet irányítania, hiszen az összes világegyetem Urának nem ebből áll a veled való kapcsolata. Isten ennél intelligensebb. Isten ültette el benned a Tudást, egy tökéletes irányadó intelligenciát, amit elmédben minden más hangtól és indítékól, vágytól és félelemtől meg kell tudni különböztetni.

Maga a Kinyilatkoztatás gondoskodott a Lépések a Tudás-ról, arról az gyalogösvényről, amely feltárja az Istentől az emberiségnek vagy bármely más emelkedőben levő, vagy már előrehaladott, fajnak adott legnagyobb adományát a világegyetemben.

Az Istenról alkotott értelmedet ezúttal az életnek egy sokkal nagyobb panorámájába kell átültetned. Értelmed nem horgonyozhat többé a múlban, hanem hajlékonnyá kell váljon, s alkalmazkodni kell tudnia a jövőhöz, miközben egyre nagyobb változások zajlanak le benned, s vesznek téged körül. A te Urad most az univerzum Ura kell legyen, milliárdnyi és milliárdnyi és milliárdnyi, s még annál is több fajának az Ura.

Ez az emberiségnek megadott Kinyilatkoztatásnak egy része, ami a valaha is megadott Kinyilatkoztatásokhoz képest sokkal különbözőbb és sokkal kiterjedtebb. Ezzel majd képes leszel minden egyes Kinyilatkoztatást értékelni, s mindegyikük bölcsességét magadénak mondhatod. Ha meghitt Keresztény vagy, keresztényi mivoltod fog növekedni és tágulni benned. Ha meghitt Muzulmán vagy, hited és hitgyakorlatod fognak ezzel növekedni és tágulni benned. Ha gyakorló Buddhista vagy, vagy a Zsidó valláshoz vagy bármely más vallásoshoz tartozol, az Új Kinyilatkoztatás ezek mindegyikét csak meg jobban kibővíti.

A Hirnök ezekről a dolgokról fog szólni. A Kinyilatkoztatás ezekról a dolgokró szól. Most elsőszor lesz pedig alkalmad meghallani a Kinyilatkoztatás Hangját. Ezt korábban sohasem lehetett íilyen módon rögzíteni, nyílvánvaló okokból, most viszont lehetőséged lesz meghallani a Kinyilatkoztatás Hangját. Ez egy csodálatos dolog, de gyben próbával is jár számodra, ugyanis amennyiben ezt nem hallod meg, ha ezt nem todod felismerni, saját akadályaiddal találod magadat szembe. Ezt aztán kritizálhatod, letagadhatod és körbe-körbe járhatod, amivel viszont csak saját gyengeségedet és korlátoltságodat fogod bizonyítani.

Mi mindent kell még Istennek az érdekedben megtennie? Ha nem tudod elfogadni a Kinyilatkoztatást, mi mást tehet Isten érted? Isten az egész világnak, s neked egyénileg is válasszal szolgált — hitedet, hagyományodat, vallásodat, kultúrádat és nemtetedet érintve. Arra számítasz, hogy kivételezzenk veled? Adományok kiszotására vársz? Mentesülni akarsz az élet nehézségei alól? Azt akarod, hogy elkényesztessenek? Minden sarkon akarsz majd csodákra számítani? Valamiféle Mennybe vezető munkanélküli segélyen akarsz tengődni, tehetetlen és impotens módon akarsz a világban élni?

Isten a Tudás útján ad neked erőt, s a Tudásra szólít fel téged az Új Kinyilatkoztatás révén. Nem Isten fogja megmenteni a világot; azok mentik majd meg a világot, akiket ebből a célból küldtek ide. Kicsiny, de egyben jelentős szerepüket itt fogják lejátszani, ami nagyobb lesz annál, mint amit képesek vagytok felfogni és megérteni. Személyes célkitűzéseiket és ambíciójukat messze felül fogja múlni. Megváltja és életre kelti majd őket, helyreállítva bennük a Menny erejét és hatalmát, ami bennük a Tudásban útján fog megtestesülni, mélyen meghúzódva elméjük felszíne alatt.

Lehetőséged van most arra, hogy meg tudd érteni a Kinyilatkoztatás folyamatát. Amennyiben aztán ezt meg tudod érteni, meglátod majd valójában mi is itt a csoda. Nem fogod a Hirnököt istennek tekinteni, ugyanakkor tisztelni és csodálni fogod őt. Megközelítésed pedig őszinte lesz — nem elutasítva vagy lebecsülve a Kinyilatkoztatást, hanem azzal hogy megfelelő mértékben fogod azt meghalani, megtapasztalni és alkalmazni az életedben, mellyel megérted majd mi az a nagyobb célj és jelentőség, amellyel életedet érinti.

Az emberek sok mindent elvárnak Istentől, — hogy megmentse őket a katasztrőfáktól, lehetősgéket adjon nekik, meggyógyítsa őket a betegeket, megdöntsön korrupts elnyomó kormányokat, meggazdagítsa őket, boldoggá tegye őket, elégedettséget vagy békét hozzon rájuk. Amit viszont az emberek akarnak, s ami Isten szándékában áll, az semmiképpen nem azonos, hiszen szíved igazi szükséglete a Teremtő Akaratával rezonál, szíved s lelked igazi szükségletei pedig olyasmik, amik talán még el sem értek tudatod szintjére.

Egy mélységesen őszinte hozzáállásal fogsz csak tudni oda eljutni. Isten megadta a Tudás hatalmát, azzal együtt pedig az utat, s az élettel való kapcsolalvételt, melyek az egyén megváltását fogják szolgálni. Ez mindenkinek a javát szolgálja, úgy a gonoszokét, mint a szegények legszegényebbikét.

Itt nincs hősökről és mesterekről szó. Mindössze azokról csupán, akik a Tudásban erősek, akik képesk kinyílvanítani annak kegyelmét és hatalmát a világban. Mennyivel más ez, mint amit az embereknek gondolni és hinni tanítanak. A gondolatok és a hitnézetek ugyanis az elme felszinén vannak csupán. A felszíne alatt húzódik meg viszont az igazi természeted, s egyben ott nyílik meg tágra a Tudás hatalmához vezető út.

Most még fel sem fogod mennyire fontos, s míly központi szerepe van ennek az életedben. Ezért van arra szükség, hogy a Kinyilatkoztatás ezt megvilágítsa és tisztán előadja, hogy valójában mi a vallás, mit is foglal magában,valójában mi a szellemiség és mit is jelent az, s valójában hogyan is lehet minden igazi szellemi gyakorlatot a Tudáshoz vezető lépésnek tekinteni. Ezt viszont nehéz megtalálni a világ vallásaiban, amelyeket annyira átitattak a szertartások, a hagyományok, a kommentárok és a félreértelmezések. A legtöbb esetben, ezek nagyon merev hittételekhez vezettek; más esetekben viszont, nem több, mint vigaszként szolgáltak. A bennük rejlő igazi hatalom és erő kizárólag a nagy tanítők és bölcs irányadók útján válik nyílvánvalóvá.

Az emberiségnek erre most nincs ideje, mert már késői itt az óra. Itt már nincs idő arra, hogy bizonyos egyének egy nagyobb életút keresésébe vágjanak. Itt most annak az ideje jött el, hogy az egész emberi család a lehető leggyakorlatiasabb és leglényegbevágóbb módszerek útján kezdjen felkészülni a nagy változásra, ami a világra következik, s aminek a hullámai már a partokat kezdik csapdosni, a városoka kezdik elárasztani, a nemzeteket egymássaal való konfliktusokba kezdik kergetni, égboltjaidat kezdik besötétíteni, folyóidat kezdik beszennyezni, továbbá éppen azokat az erőforrásokat kezdik veszélyeztetni, amikre mindenndapi szükségetek van.

A Kinyilatkoztatás nem akar megrémíteni téged, hanem inkább hatalommal akar felruházni; megadni neked az erőt, a bátorságot, s az elszántságot; együtérzéssel és toleranciával felruházni; felvértezni téged a Tudás hatalmával, igazi erőd és becsületed forrásával.

A világ megváltozott, míg maguk az emberek nem változtak meg. Jönnek a Nagy Hullámok, amiről viszont nem tudnak az emberek. Bevatakozás folyik ma a világban, amiről az emberek megintcsak vagy nem tudnak, vagy éppen csodálatos dolognak tekintik.

A minden élet Teremtőjétől jövő Kinyilatkoztatásra lesz szükség ahhoz, hogy az emberiség fel tudjon készülni, hogy az emberiség fel tudjon ébredni, megerősödni és egyesülni, amivell nagyszerűbb jövője lehessen, hogy aztán túljusson a szabadságát és sorsát érintő nagy próbán.

Annyi mindent kell itt megtanulni. Annyi mindent kell itt félretenni, oly sok mindent kell kérdőre vonni, oly sok mindent kell átgondolni. Az Istentől jövő Kinyilatkoztatás ezt mind magával hozza. Nagy kihívást és próbát jelent annak aki befogadja, valamint azoknak az embereknek is, akik megáldattak azzal, hogy be tudják fogadni.

Amíg a Hirnök a világban van, addig van meg ez a nagy lehetőséged arra, hogy meghallani őt, mérlegelni tudd a szavait, valamint felfogni azt, hogy mit is a világban való mostani jelenléte.

Ez igen megrendítő lesz sokak számára. Többen tiltakozni fognak ellene. Sokan befogadják majd. Ugyanakkor egy igen megrendítő sokkra lesz szükség felébreszteni az emberiséget saját helyzetének s körülményeinek a valóságára, amelyekre fel kell készüljön. Ehhez pedig a Kinyilatkoztatás megrendítő erejére lesz szükség. A jövő sokkjára lesz szükség. Ennek a jelenlegi pillanatnak a valóságára lesz szükség, valamint annak a felismerésére, hogy az ember nem aszerint él, amilyen célból ide lett küldve, s egyben arra a felismerésre is el kell jusson, miszerint puszta elképzeléseid nem képesek nagyobb dolgokra felkészíteni téged, s hogy ehhez a Tudás hatalmára van szükséged, a Mennynek az ezúton neked adott erejére.

A Kinyilatkoztatásnak ez a jelentése és ez az értelme. Itt nem csupán elképzelések kinyilatkoztatásáról van szó. Ez a tapasztalat kinyilatkoztatása. Az egyén igazi természetének, eredtének és sorsának a kinyilatkoztatása.

Bárcsak szemeid megnyílnának ezelött. Bárcsak szíved befogadóképes lenne. Bárcsak elképzeléseid elég rugalamasak lennének ahhoz, hogy ezt újra mérlegelni tudd. S bárcsak felismernéd, hogy egy nagyobb cél szolgálatára vagy itt, amire magadtól nem tudsz rájönni, vagy amit nem tudsz magadtól irányítani. Bárcsak a Kinyilatkoztatást magadévá tudnád tenni, s rajtad keresztül másoknak átadni. Bárcsak elismerni és tisztelni tudná mindenki Hirnököt a még a Földön hátralevő idejében. És bárcsak nagy áldás, megvilágosult értelem és buzdítás ideje lehessen ez neked, aki kutatva-keresed életed nagyobb célját és irányvonalát.