10. Hogyan Szól Isten a Világhoz

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2008 Április 16-án,
Teherán, Irán

Isten figyeli a világot, mert a világ egy zavaros hely. Ez mindig is így volt.

Ezért jöttél a világba. Ez egy olyan hely, ahol elfelejtették Istent és a valódi természeted el lett felejtve. Ez a verseny és a konfliktus helye, ahol nehéz az élet, ahol folyamatosan meg kell oldanod a mindennapi létezésed problémáit. Ez egy olyan hely, ahol az emberek idegennek tűnnek egymásnak és idegenek saját maguknak, ahogyan Isten teremtette őket. Ez a megjelenés helye. Ez egy szenzációk helye.

Csodálatos és veszélyes, gyönyörű, de zavaró. Ide jöttek élni a különváltak, hogy megtanulják, hogyan kell újra adni és áthidalják a szakadékot, hogy a Különválás időben véget érhessen.

Senki sem jött ide véletlenül. Mindenkit egy céllal küldtek el. Ez a cél felfedezetlen marad benned, de meg kell találnod, mert ez az élet nagy törekvése. A jelen valóságban való létezés alapvető követelményeinek teljesítésén túl ezt a célt is meg kell találnod, mert így fog Isten beszélni hozzád, és így fogod megtalálni az utat.

Isten Terve olyannyira egyszerű, hogy elkerüli az emberek megértését, de rejtélyes, mert nem felel meg az emberi elvárásoknak. Nem illeszkedik az emberi hiedelmekhez és hagyományokhoz. Megérthetetlen, és mégis nagyon egyszerű.

Mert Isten az egyénben lévő mélyebb Tudáson keresztül és az egyesült kapcsolatok erején keresztül szól a világhoz, aholez a mélyebb erő kifejezhető és megtapasztalható két vagy több ember között.

Időnként Isten beszél a világgal, hogy egy Üzenetet közvetítsen a világnak. Ez nagyon ritka, talán csak néhány évszázadonként történik. Az Isten Üzenete a világnak nagyon hosszú időre szánt, és célja, hogy nagyon hosszú ideig hatással legyen és befolyásolja az emberek elmét és szívét. Ezek az Üzenetek az emberi evolúció kulcsfontosságú pontjain, valamint a változások és a nagy szükségletek idején vannak adva.

Ennek jelentése meghaladja a jelenlegi referenciáidat, mert még nem látod az emberiség nagy szükségét, és miért kellene egy Új Üzenet küldeni Istentől a világba, magának a világnak. Mert míg Isten a benned lévő mélyebb Tudáson és az egyesített kapcsolatok ereje révén beszél hozzád, Isten Üzenete a világnak az, hogy felkészítse az emberiséget arra, amit nem lát és nem tud. Az emberiség figyelmeztetéséért van. Az emberiség felhatalmazásáért van. Az emberiség felkészítéséért van.

Ennek csak tanúja lehetsz.Ez túlmutat a jelenlegi ötleteiden. Ez meghaladja a megértésedet. De Isten nem annyira próbálja elérni az értelmed, mint inkább hogy mélyebb szinten rezonáljon benned. Az értelem azért lett létrehozva, hogy navigáljon és megértse a fizikai dolgokat, különös dolgokat. De a mélyebb rezonancia a léleké, és így fogsz reagálni Isten nagyszerű, de ritka Üzeneteire az emberiség számára.

Az embereknek sok kérdésük van, de meg kell tanulniuk egy mélyebb szintű hallgatást, lecsendesíteni az elméjüket és hallgatni, jelen lenni, figyelni, áhítatosnak lenni.

Az értelem nem tudja biztosan, hogy az Istentől származó Új Üzenet hiteles-e. Ők [az emberek] nem tudják biztosan, hogy az, amit hallnak, abszolút igazság, az egész élet Teremtőjétől származó nagyobb igazság. Az értelmükkel nem tudhatják, hogy az Üzenethozó az igazi Üzenethozó. De a szívükben meg fogják tudni. A rezonancia mélyebb lesz. Az elismerés a mélyebb tudatosságból merül fel benned és másokban.

Ez tartotta életben a vallást. Ez a mélyebb rezonancia. Ez nem a hit ereje, mivel a hit gyenge és hamis és mások, más hatalmak és erők által könnyen manipulálhatók. De az a rezonancia, amely az embereket az Isten Nagy Üzeneteire reagáltatja, az egyén mélyebb szintjén zajlik – az értelmükön, az ötleteiken és a megértésükön túl – és ez ad erőt és nagyságot neki.

De ha ezen a mélyebb szinten nem tudsz válaszolni, akkor az ideológia, a hit és a társadalmi és politikai ragaszkodás kérdévé válik. A másoknak való megfelelés és a mások elvárásainak kérdésévé válik. Elvárják, hogy higyél, tehát hiszel. Elvárják, hogy imátkozz, tehát imádkozol. Elvárják, hogy kövesd a korábban megállapított követelményeket, természetesen főleg az emberek által. De Isten mélyebb szinten beszél veled.

Isten ezeken a nagy Üzeneteken keresztül beszél a világhoz.Túl vannak az egyén közvetlen szükségletein. Ezek kiterjednek az egész emberiség igényeire, és az egész emberiség jólétére és fejlődésére vonatkoznak.

Ebből adódóan megérzést nyerhetsz az életben való helyedet és célodat illetően ebben az időben – miért vagy itt ebben az időben, ezen a helyen, sajátos körülményeidben, nemzetedben.

Ennek a nagyobb perspektívának meg kell lennie. Ellenkező esetben nem fogod megérteni azt a nagyobb környezetet, amelyben az életed létezik, és nem fogod megérteni a világ mozgását vagy a világ jeleit. Azt fogod gondolni, hogy mindez a múltra való hivatkozás – hogy a jelen és a jövő valamilyen szempontból a múlt teljesülése. Az ötletek a múlthoz kapcsolódnak, de a mélyebb Tudás, melyet Isten helyezett el benned a jelennek van, a pillanatnak és a jövő számára. Annyira nagyon eltérő ez a megértés.

Isten nem aggódik, hogy van-e vallásod vagy sem. De Isten hív téged ezen a mélyebb szinten a világ nagy Üzenetén keresztül, ami most adva van a világnak és a benned lévő Tudás ereje és befolyásán keresztül. És ez minden nap történik, minden pillanatban, minden évben, minden alkalommal és minden helyen.

Mégha el is olvasod a szentírásokat és azok mélyen megmozgatnak, ez a rezonancia miatt van, nem pedig az ötletek miatt. Isten Ereje nincs korlátozva emberi megértés által vagy emberi elképzelések vagy bármely faj ötletei által a világegyetemből, amiből annyira nagyon sok van.

Isten az Isten Új Üzenetén keresztül beszél a világhoz és az Üzenethozón keresztül, aki a világba lett küldve, hogy felkészítse az emberiséget, hogy szembenézzen egy hanyatló világgal – egy világ, melynek erőforrásai csökkennek; egy világ, ahol az embereknek együtt kell működniük egymássalés véget kell vetniük szüntelen konfliktusaiknak; egy világ, amely veszélyes időszakba lép, veszélyesebb, mint bármely korábban ismert időszak; egy világ, amely a világegyetemben lévő élet kapcsolatával néz szembe; egy olyan világ, amely a világegyetemben lévő fajok beavatkozásával áll szemben, akik itt vannak, hogy kihasználják a gyenge és megosztott emberiséget.

Az emberi család egészének soha nem kellett szembenéznie e két nagy kihívással – egy hanyatló világban élni, és a világon túli versennyel szembenézni, hogy ki fogja irányítani a világot, és kik lesznek kiemelkedőek itt. Azok a nagy Üzenetek, amelyeket Isten a világba küldött [ezelőtt], nem tudnak felkészíteni erre. Ezért van egy Új Üzenet Istentől.

Soha ne gondold, hogy Isten abbahagyta a kommunikációt a világgal. Soha ne gondold, hogy minden idők végső Üzenete meg lett adva. Ez emberi feltételezés. Ez a hit és az ideológia védelmére lett megalapozva.

De Isten figyeli a világot. És az emberiség, mint egész most a legnagyobb kihívásokkal áll szemben. Hogyan fog reagálni? Hogyan fog felkészülni? Képes lesz megérteni a közeledő nagy változásokat? Harcolni és küzdeni fog saját magával a fennmaradó erőforrásokért? Egyesülni fog, hogy megvédje a világot az idegen beavatkozás ellen? Ez a nagy döntés ideje: vajon az emberiség kudarcot fog vallani vagy vajon az emberiség egyesülni fog a saját megőrzése és a szuverenitása érdekében ebben a világban.

Itt azonnal láthatod, hogy ez messze túlmutat a saját személyes elfoglaltságaidon – túl van a napi aggodalmaidon, túl az ötleteiden, a hiedelmeiden, a vallásos megértéseden, a politikai nézeteiden, a napi szükségleteken túl. Ha csak a nap szüksége által vagy felemésztve, hogyan fogod látni az érkező változás Nagy Hullámait, amelyek meg fogják változtatni a tájat? Hogyan fogod olvasni a világ azon jeleit, amelyek nagyobb dolgokról beszélnek, a saját személyes aggodalmaidon kívül? Honnan fogod tudni, mikor valami hamarosan meg fogja változtatni az életed? A parton fogsz állni, amikor a Nagy Hullámok jönnek, háttal a tengernek – nem figyelsz, nem nézel, nem hallgatsz?

Ez az, amiért Isten Nagy Üzenetei meghaladják az emberek megértését és tudatosságát abban az időben, amikor a nagy Üzenetek adva vannak. Sokkal nagyobb perspektívával kell rendelkezned és sokkal magasabban kell lenned a hegyen, hogy megértsd ennek a jelentőségét és fontosságát.

Az emberek azt gondolják, hogy Isten Új Üzenete irreleváns. Ez lehetetlen. Úgy fog tűnni, hogy nem találkozik a napi aggodalmaikkal. Nem fogják látni, hogy magáért az emberiség megmentéséért van itt. Nem fogják látni, hogy mi ez valójában. Tehát elhanyagolják és elkerülik, kritizálják és nevetségessé teszik.

Az emberek ma kenyeret akarnak. Nem látják, hogy amikor Isten az egész világhoz szól, az az egész világ megőrzéséért van. Az emberiség megőrzéséért van. Enélkül a jövőben senkinek sem lesz kenyér. Ezért lett az Új Üzenet megadva.

Csendben kell maradnod és a szíveddel kell itt hallgatnod. Az ötleteid küzdeni fognak. Küzdeni fognak, hogy lépést tartsanak.Meg fogják próbálni kiszámítani és megérteni ezt. De látod, nem tudják, mert ez nem egy Üzenet az értelem számára.

Ez egy benned lévő mélyebb intelligenciához szól, egy intelligencia, amelyet nem a világ teremtett, hanem Isten teremtett, hogy irányítson téged, megvédjen és lehetővé tegye a válaszadást.

Felejtsd el a vallásos elképzeléseidet most, mert Isten Új Üzenetével szembesülsz. Felejtsd el a múlt szabályait, mert ez a jelenre és a jövőre vonatkozik.

Látnod kell a kapcsolatot. Ha azt gondolod, hogy ez nem fontos számodra, akkor elvesztetted az élettel való kapcsolatod. Nem látod, hogy mi nyújt az emberiség számára.

Isten biztosította ezt a gazdag világot az emberi család számára. Ha ez ki van fosztva, ha tönkre van téve, ha ki van merítve, akkor Isten nem fog másik világot létrehozni számodra. A következményekkel kell élned.

Ha az erőforrásaid nincsenek kezelve és elosztva, megőrizve, amikor szükséges, gondolod, hogy Isten el fog jönni és egy új világot fog hozni neked – csak becsomagolsz és elköltözöl valahova egy másik bolygóra? Mit gondolsz itt? Gondolod, hogy egyedül vagy a világegyetemben és senki sem tud rólad, hogy mások nem vágynak erre a helyre saját maguk számára?

Ez túlmutat az emberek jelenlegi aggodalmain – a napi összpontosításukon, a munkájukon, az ideológiájukon, a hiedelmeiken, a vallásuk és a politikai ötleteiken. A kormányok nem találkoznak annak megvitatására, hogy az emberiség hogyan fogja túlélni az intelligens élet Nagyobb Közösségében. Ez nem része a nyilvános vitának vagy beszélgetésnek. Az emberek nem beszélnek erről a kávézóban.

Ezért van egy Új Üzenet Istentől, és ezért kell hallgatnod most, mert ennek teljes mértékben köze van a világodhoz, a jövődhöz, hogy ki vagy te, mint egyén és elsősorban miért küldtek a világba.

Ez a Tudás, melyet Isten helyezett el benned, ami lehetővé teszi számodra a meghallgatást és a válaszadást. Ha nem vagy ehhez a Tudáshoz csatlakozva, akkor ez az egész idegen elképzelésnek fogod tűnni számodra. De ha a szíveddel tudsz hallgatni, látni és tudni fogod, hogy ez a te idődre és az elkövetkezendő időkre a nagy Üzenet.

Isten sokáig nem fog újabb Üzenetet adni az emberiség számára. Ez van. Ha nem tudod meghallani, az egy nagy szerencsétlenség számodra. Ez van. Nincs egy Üzenet a sarkon túl. Nincs második verzió. Nincs olyan Üzenet, ami el fog jönni és olyan lesz, amilyet te akarsz, hogy legyen.

Ez van. Ez az Új Üzenet Hangja. Egy olyan hang mint ez, ami elhozta az Üzeneteket az emberi történelem során.

Elcsodálkozol a nyelven, amit beszélek. Az összes nyelvet egy nyelven képviselem. De ezen a nyelven [angolul] beszélek veled, mert ez ma a világban a legegyetemesebb nyelv. Ennek van a legnagyobb hatásköre, a legnagyobb lehetősége. Az akcentusom az összes akcentus.

Az nem fontos, hogy megpróbáld megérteni ezeket a dolgokat, de az fontos, hogy hallgass, hogy átvedd Isten Új Üzenetét – ne harcolj vele, ne küzd vele, ne vitatkozz vele, ne gondold, hogy hinned kell benne, de hallgass, hogy megállítsd a szüntelen markoló gondolataidat és hallgass. Csak a benned lévő mélyebb rezonancia által fogod tudni, hogy ez igaz. Látod, a kihívás rajtad áll.

Minden nagy Üzenethozót elutasítottak és kigúnyoltak, üldöztek és még meg is öltek, mert az emberek nem tudták meghallani. Nem tudták érezni.

Ma ugyanaz a probléma. Van egy modern társadalmad, modern technológia, de ugyanaz a probléma létezik. A Különválásban való élés problémája. A probléma, hogy az elméd, a gondolataid és a hiteid által vagy uralva.Az emberek a túlélés és a kormányok súlya alatt vannak. Még a vallások is elnyomóvá válnak. De ugyanaz a probléma. Mindig is ugyanaz a probléma.Tehát az Üzenethozó meg van tagadva, kétségbe van vonva, gyanúsítva van, kritizálva van, el van ítélve, figyelmen kívül van hagyva vagy elkerülve.Ugyanaz a probléma.

Mibe fog telni, hogy felismerd, hogy a Kinyilatkoztatás idején élsz. Ebben az időben jött Isten Új Üzenete a világba. Álldogálni fogsz és rázod a fejedet? El fogsz szaladni? Látod, ugyanaz a probléma.

Honnan fogod tudni? Tudni fogod, mert Isten a Tudás erejét tette beléd, messze túl az ötleteid, az elgondolásaid, a dorgálásaid és a hagyományaid alatt.

Isten a világhoz szól most. Hallgatnod kell, hogy mit mond Isten a világnak. Ne beszélj. Ne gondolkozz. Ne vitatkozz. Ne ellenkezz. És hallgass. Ha nem hallgatsz, még azt sem fogod tudni, mire válaszolsz.

Az emberiség két nagy kihívása meghatározza mindenki sorsát és jövőjét a világban, az összes nemzet embereinek sorsát és jövőjét, a világ állapotát és azt, hogy az emberiség képes lesz-e fenntartani szuverenitását ebben a világban.

Oly sokáig éltél elszigeteltségben, azt gondolod, hogy egyedül vagy az űr végtelenségében. De a világegyetem tele van élettel. Egy gyönyörű bolygón élsz. Vannak olyan fajok, akik tudatában vannak, akik saját maguknak akarják. Hogyan fogod megvédeni? Hogyan fogod megőrizni? Hogyan fogod megóvni? Hogyan fogod fenntartani az emberiség képességét, hogy életben maradjon itt?

Ennek megtételéhez egyesült emberiséggé kell válnod. Nemzeteiteknek együtt kell működniük. Abba kell hagynod a szüntelen konfliktusokat. Látnod kell, hogy ez most szükségszerűségből származik. Ez nem pusztán eszmény vagy kívánság. Ez szükségszerűség.

Isten szól a világhoz. Isten így szól a világhoz. Ennyire egyszerű, ennyire tiszta. Nem szenzációs.Nem felel meg az emberek elvárásainak. Nem az emberek ötleteinek vagy elvárásainak megerősítésért van itt. Isten így szól a világhoz.

Az Új Üzenet nagyon terjedelmes. Sok időbe telt, hogy ez itt be legyen mutatva. Az Üzenethozó a világban van. Hallanod kell az Üzenethozót. A szíveddel kell hallgatnod.Engedned kell, hogy Isten feltárja neked a világ állapotát, az emberiség jövőjét és a kormányok, az emberek, az egyének és az előtted álló nagy döntéseket, hogy hogyan fogsz élni, mit fogsz választani, a megértést, hogy az emberiség hova megy és az előtted lévő nagy kihívásokat. Isten biztosítja azt, amit az emberiség nem lát, és nem tud a következő nagy lépésért a hosszú történetedben itt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *