9. Isten, Tudás és az Angyali Jelenlét

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2008 Szeptember 17-én,
Boulder, Colorado

A világegyetem óriási, annyira hatalmas, hogy felfoghatatlan. Senki sem volt képes a hosszait átutazni. Senki sem volt képes átfogni a hatalmasságát és összetettségét. Ez túlmutat a világegyetem minden fajának intellektuális megértésén. A teljes Teremtésnek azonban egy Forrása és egy Szerzője van.

Amikor elkezdesz Istenre ebben a nagyobb kontextusban gondolni, Isten annyira óriási és hatalmas lesz, hogy felfoghatatlan. És minden bizonnyal fel kell adnod azt az elképzelést, hogy Isten kizárólagosan foglalkozik bármely egyes világgal, a lények bármely fajával.

Az emberi történelem során az ember Istennel való kapcsolata a vallási tanulmányok és a fókusz középpontja. De itt, nagyrészt az Istent úgy tekintik, mint egy nagyon helybeli lény – egy emberi értékkel rendelkező lény, egy lény, aki az emberi lélek pszichológiájával és érzelmeivel van telítve. Még ha Isten felfoghatatlanként is van figyelembe véve, Isten még mindig emberi értékekkel, emberi érzelmekkel és emberi pszichológiával telített.

Ahhoz, hogy ezt a korlátozott definíciót meghaladóan Istenre gondolhassuk, az egyénnek újra meg kellene vizsgálnia saját természetét, saját jövőjét, saját sorsát és egy egész valóságát. [Isten] nem lehet egyedül ehhez a Földhöz kötelezett. Ha Isten Teremtése vagy, Isten Teremtésének része, akkor összekötettésben vagy a Teremtés egészével, nem pedig ezzel a kis világgal, amely olyan, mint egy homokszem a strandon, amely addig terjed míg a szem ellát.

Amikor a történelem vagy a legenda arról beszél, amikor Isten az emberekhez szól, vagy Isten dühös az emberi viselkedésre, vagy csalódott az emberiség létezésével, az egyén Istent emberi tulajdonságokkal telíti és Istent csak e világ kontextusában veszi figyelembe.

De a minden élet Teremtője, a minden élet Teremtője – élet, amely annyira különbözik az emberi formától és az emberi tudattól.Az intelligens élet szerte a világegyetemben számtalan formában fejlődött, nagyon különböző kifejezésekkel. Mégis mindannyian a természet erőinek vannak alávetve ebben a fizikai valóságban.Mindannyian erőforrást és támogató környezetet igényelnek. Mindannyiuknak küzdeniük kell a maguk és világuk ellátásáért. És mindannyiuk pusztulással néz szembe, mert ideiglenes életet élnek a fizikai valóságban.

Még annak érdekében is, hogy elkezdhessünk Istenre gondolni az intelligens élet hatalmas arénáján belül, az egyénnek felül kell vizsgálnia az Istenről a teljes eszméjét és meglátni, hogy Isten valóban messze túlmutat az emberi becslésen és hogy az Istenről szóló történetek, az Istenről szóló legendák és az emberi gondolkodás története Istenről szükségszerűen nagyon, nagyon korlátozottak – a tapasztalataidra és tudatosságodra korlátozódott, valamint a közvetlen környezeted korlátaira.

Az élet Nagyobb Közösségének Istene nagyon más. Isten nincs kizárólagosan elfoglalva az emberi ügyekkel.

Az idő folyamán Isten Üzenethozókat küldött a világba, Üzenethozókat, akik az Angyali Jelenlét által lettek ideküldve, amely felügyeli a világ fejlődését és jólétét.

Isten túl nagy ahhoz, hogy emiatt az egy világ miatt aggodjon. Isten nem egy emberi lény. Isten az emberi megértés, az emberi pszichológia vagy az emberi érzelmek által nem korlátozott.

A fizikai valóságban élő minden különvált lény megváltási Terve kiterjed minden dimenzióra és ez a Terv magában foglalja a még mindig formában élő embereknek nyújtott hatalmas támogatási hálózatot – egy fizikai valóságban élve, az egyéniségben felfogva a különvált valóságban.

Ahhoz, hogy megértsük Isten Munkáját a világban, meg kell értened Isten Munkáját az egész világegyetemben. Sokan úgy gondolják, hogy a világegyetem csak egy nagy üres hely. De tele van élettel, és ennek az életnek a dimenziói és terjedelme elképzelhetetlen.

Isten azonban mindenhol ott van, megváltja a különváltakat a Tudáson keresztül egy mélyebb intelligencián keresztül, amelyet Isten az összes érző lénybe helyezett. Ahelyett, hogy Isten figyelné az életedet, vagy üzeneteket küldene neked, vagy elégedetlen volna a látszólagos előrehaladásod hiánya miatt, Isten csak elhelyzte benned a Tudást, hogy irányítson, hogy vezessen és visszatartson téged.

Az emberek az elméjük felszínén élnek – az értelemben, az elme azon részében, amely a társadalmi kondicionálás terméke. Nem érzik a Tudás hatalmát és jelenlétét. Lehet, hogy néha intuíciójuk van, mélyebb érzések, amiről nem tudnak számadást tenni, furcsa előérzetek, vagy egy rossz előérzet és visszafogottság érzése.

Bizonyos mértékig mindenkinek van ilyen tapasztalata és ez bizonyítéka az életed mélyebb áramlásának, mélyebb elmének a felszíni elme alatt, ahol élsz. Túl a személyes identitásodon, mint egyén; a társadalmi, politikai és vallási kondicionálásodon túl, ott van ez a mélyebb elme.

Isten adta neked ezt az elmét. Valójában ez az elme az, aki valójában vagy. Ez nincs korlátozva e világ körülményei által, az emberi viselkedés hibái által vagy az itt és bárhol a világegyetemben létező meggyőzés ereje által. Ez a legfontosabb részed. Mégis ez az a részed, ami a legkevésbé felderített, legkevésbé tapasztalt és legkevésbé megértett.

Isten minden világhoz hozzárendelte, ahol az érző lények élnek vagy gyarmatosítottak a megváltás erejét ezeknek a nemzeteknek és egyéneknek a csoportjai számára. Az olyan világokban, mint a tiéd, amelyek nagyrészt lakottak, ahol nagy az élet sokfélesége és összetettsége, ennek az Angyali Jelenlétnek számos különböző szintű kifejezése és különböző szolgáltatási szintjei vannak. Ám a mindenek feletti célja az emberiség fejlődésének és jólétének felügyelete.

Az Angyali Jelenlét azonban nem avatkozhat be hívatlanul, hacsak nem kérik őket komolyan, hogy segítsenek. Még itt is vannak korlátozások elhelyezve, mert szabad akaratot kaptál ebben a külünvált állapotban – a formában élve, most már nem vagy tudatában a származásodnak és a sorsodnak, most már nem vagy tudatában a nagyobb Tudásnak, ami benned él.

Szabad akaratot kaptál – szabadság a választáshoz, szabadság a megtagadáshoz, szabadság önmagad és mások megtévesztéséhez, szabadság, hogy abban higyél amiben akarsz, az képzelj el amit akarsz, hogy Istenre és a valóságra olyan módon gondolj, ahogy akarsz vagy egyáltalán ne gondolj.Megvan ez a szabadságod. Ezért az Angyali Jelenlétnek tiszteletben kell tartania ezt a szabadságot.

Sokan azt akarják, hogy Isten visszatérjen, vagy újra jöjjön el, hogy átvegye a világot, megbüntesse a gonoszokat, és emelje az igazakat. De ez nem fog megtörténni. Az emberek várják a felszabadító második eljövetelét, bármilyen formában vagy személyiségben, amit el tudnak képzelni, és úgy gondolják, hogy ez a béke és az igazság nagy korszakához vezet. De ez nem fog megtörténni.

Az emberiség sikere és kudarcai nagyrészt a kezében vannak. De az Angyali Jelenlét azért van, hogy bátorítsa és ösztönözze azokat az egyéneket, akik nyitottak a Jelenlétükre, akik hajlandóak követni az ajánlásaikat, és hogy az emberiség és a világ szolgálatára alapozva egy etikusabb és célzottabb életet éljenek. Mindenki más, aki az keresi, hogy az Angyali Jelenlét magát gazdagítsa, hogy mások feletti előnyhöz jusson vagy elpusztítsa ellenségeit, nem fog választ vagy támogatást találni.

Ha Isten segítségét akarod, komolyan kell törekedned és nem lehet semmilyen más elvárásod vagy ösztönzésed. Isten nem abban áll, hogy gazdagítson bizonyos embereket és elszegényítsen mindenki mást. A világ állapota az az állapot, amit az emberiség magának teremtett, ezen világ környezetének korlátain és határain belül.

Szabad akaratod van, még akkor is, ha nem érzed magad szabadnak, akkor is, ha politikailag nem vagy szabad vagy társadalmilag nem vagy szabad. Még mindig választhatsz, hogy mit követsz, miben hiszel, mit értékelsz és mit tagadsz meg. A helyes irányba való választás bátorítása, a saját megváltásod és az önmegvalósításod irányába történő választás, amire az Angyali Jelenlét itt van, hogy bátorítson téged.

Ezen túlmenően nem avatkoznak bele, az összes történet ellenére, hogy Isten bizonyos népek érdekében bizonyos időpontokban beleavatkozott.Ez az Isten Tervének és az Angyali Jelenlét céljának és hatalmának a félreértését mutatja.

A világegyetemen keresztül számtalan Lény van az Angyali Jelenlétben, akik szolgálják azokat, akik még mindig a különvált állapotban élnek, hogy bátorítsák a kapcsolatukat a mélyebb Tudáshoz, melyet Isten helyezett el bennük és ezen a Tudáson keresztül hasznot és fejlődést, békét és toleranciát hozzanak ezekbe a nemzetekbe, ahol oly sok esetben ez elveszett, elnyomott vagy elfelejtett.

Nagyon kevés szabad nemzet van a világegyetemben, mert a szabadság kaotikus és zavaró. Ez kreatív. Nem ismer határokat. És így sok faj esetében úgy döntöttek, hogy megszüntetik, vagy nagymértékben korlátozzák azt annak érdekében, hogy társadalmi rendet és stabilitást érjenek el, ezáltal korlátozva magukat, életük előrehaladását és a hozzáférési képességüket a Tudáshoz és az összes hatalomhoz és készséghez amit ez nyújtani fog az egyén és az egész nemzet számára.

Mert mikor megszűnsz kreatívnak lenni, megszűnik az előrehaladásod és a fejlődésed. De sok világ és sok nemzet választotta ezt. És az emberiség a választás nagy kockázatánál van, hogy ezt az útat választja, értékelve és imádva a technológiáját és elfelejtve, hogy az inspráció és kreativitás ereje valójában honnan származik.

Az itt lévő Angyali Jelenlét a szív és a lélek vágyára fog reagálni. Arra fognak válaszolni, ami őszintén van közölve és kifejezve a kéréseid és az imáidon keresztül. Lehet, hogy az gondolod, hogy az üzletedet akarod, hogy működjön vagy egy valamilyen eredmény történjen egy bizonyos személy számára, de valójában gyakran valami másról van szó. Mert a kérésed alapjánál van a vágy, hogy önmagadban kapcsolódj Isten erejéhez és jelenlétéhez és az Isten Erejéhez és Jelenlétéhez, ami ebben a világban létezik – az emberekben és az embereken túl, egészen az Angyali Jelenlétig.

Lehet, hogy megkéred Istent egy szívességre vagy egy csodára, de a mélyebb kérés valójában, hogy összekapcsolódj, mert ha már össze vagy kapcsolódva a benned lévő Tudással, akkor Isten a Tudáson keresztül tud beszélni hozzád. Az Isten Akarata beszél veled. Ez nem olyan, mintha Isten elhagyná a világegyetemet eljönne a füledbe suttogni. Ez az Isten Akarata és Szándéka, az Agyali Jelenét által irányítva itt a Földön, ami kommunikál veled a Tudáson keresztül.

Az emberek nagyon zavarodottak lehetnek azt illetően, hogy mi a Tudás, merta pszichológia vagy a vallási megértésük tekintetében gondolkodnak rá. De lényegében a Tudás a benned lévő mélyebb elme, amelyen keresztül Isten Akarata kommunikálhat veled és vezethet téged.

Isten egy mélyebb lelkiismerettel telített téged – sokkal mélyebb és átfogóbb ez, mint a társadalmi lelkiismereted, melyet a családod, a társadalom és a vallási képzettséged hozott létre, ha volt vallási képzésed. Van egy mélyebb érzékelés, hogy mi helyes és mi rossz, mi igaz és mi hamis, mi igazságos és mi igazságtalan,ami túlmutat a társadalmi kondicionálásodon és mások elvárásain.

Az a tény, hogy nagyon kevés ember tapasztalta ezt nagy mértékben, az emberiség fejlődésének korlátait mutatja be, ami azt mutatja, hogy az emberiség nem fejlődött túl messze az általános evolúciójában – a tudatosság és a nagyobb erő evolúciójában. Lehet, hogy tömegpusztító fegyverekkel rendelkezel, talán feltaláltál néhány egyedi és okos eszközt a technológiádban, de a legtöbb embernek még mindig nincs elképzelése arról, hogy kik ők vagy merre tartanak az életben. Ez mind az ideológiára, a társadalmi konvencióra vagy a tiszta fantáziára lett hagyva.

Tehát az emberiség összességében nem haladt túlságosan előre. De a fejlődésed egyénileg és egészében nagyon fontos, és ez az, amit az Angyali Jelenlét támogat. Mire irányul ez a támogatás? Elsősorban az egyénen belüli Tudás megjelenésére, valamint a Tudás erejére és hatamára az emberiség egészében.

Az emberiség Isten Tervének és Jelenlétének megértése valóban korlátozott. Nagyon helyi. Feltételezi, hogy Isten csak egy nagy ember, egy személy minden érzésével és tendenciájával. Isten egy nagy emberi lény – természetesen nagyon erős, persze nagyon bölcs. De a legtöbb ember személyesen így gondolkodik Istenről, valaki, akivel kapcsolatban állhatnak, aki megérti problémáikat és nehézségeiket.

Amikor a történelmed vagy a legendáid arról szólnak, hogy Isten a világgal kommunikál, ami itt valójában körül van írva az Angyali Jelenlét bizonyos egyénekkel kommunikál.Például egy szent könyv, ha azt állítják, hogy Istentől származik vagy Isten Szava, valójában az Angyali Jelenlét szava. Mert Isten nem használ szavakat a kommunikációhoz. Adva a világegyetemben lévő végtelen számú nyelveket, Isten nem használja a te adott nyelvedet a kommunikációhoz. Ez mind az Angyali Jelenléttől jön, amely a te adott világod jólétéért van kijelölve.

Isten Akarata az Angyali Jelenléten és az Angyali Jelenlét összes szintjén keresztül árad és a Tudáson keresztül folyik az egyénen belül és ott fejezi ki magát. Csakúgy, mint az életerő kifejeződik a növényekben és az állatokban, a szíved minden dobbanásában, és minden egyes lélegzetben, amit veszel, Isten Akarata áthat mindent – megtalálja a kifejező utakat, fordít a kapcsolatok szintjein keresztül.

Itt az Angyali Jelenlét közvetítő szerepet tölt be az Isten tiszta élménye és valósága és a személyes különvált életed között itt a világban. Az Angyali Jelenlét az Isten Akaratát nyelvre, formára, képekre, történetekre, ötletekre, magyarázatokra fordítja – mindent úgy, hogy megérthesd ezt és képes legyél összekapcsolni ezt az életed saját körülményeiben.

Alapvetően egy teljesen új megértésnek és oktatásnak kell lennie erre vonatkózlag. Néhány ember úgy hiszi, hogy az Isten angyalai közül sokan bűnbeestek, a fizikai élet csábításai és örömei elcsábították és elbuktak és démonok lettek és egy egész angalok ligája szembeszegül Istennel, vagy más lények, akik szemben állnak Isten valóságával.

Ez minden bizonnyal kényelmes, mert azonosítja az ellenzéket, de valójában az ellenzék a Különválásban való élet valóságának része – a vágy a különválásra, a félelem feladni ezt a Különválást, az egyediség hangsúlyozása és az egyén identitása és pszichológiájának összes részlete.Az emberek nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy mi teszi egyedivé őket, mi ad nekik státuszt, mi ad nekik elismerést, és mi teszi őket erőteljessé vagy kívánatossá.

Ez az az erő, amely ellenzi az élet valóságát. Természetesen vannak olyan lények, amelyek elkötelezettek emellett. Vannak olyan lények is, amelyek túlmutatnak a látható tartományon kívül, akik elkötelezettek emellett. Vannak angyalok, akik elkötelezettek emellett. De nem hidd, hogy van egy bukott angyal, amely minden gonosz forrása ebben a világban vagy az egész világegyetemben. Ez hibás megértést vetít.

Ez a Különválásban való élet állapota. Az emberek vissza akarnak térni az Istennel egyesülni, de nem akarják feladni a Különvált életüket. Nem is kellene. Isten soha nem kéri, hogy ezt tegyed. Mert Isten egy nagyobb célt ad neked, hogy a világban legyél. Ahelyett, hogy menekülni próbálnál és az ambícióid és az ötletei által megpróbálnál beteljesedni, Isten a Tudáson keresztül egy nagyobb célt ad neked a világban.

Így vált meg téged Isten – valami igazán fontosat adva, hogy tegyél az életeddel. Isten nem vet ki rád varázslatot, feloldva az összes haragodat, neheztelésedet, frusztrációdat és az elméd zavarát. Mert nem Isten teremtette ezeket a dolgokat, így Isten nem tudja megsemmisíteni ezeket.

De az, amit Isten az Angyali Jelenléten és a Tudáson keresztül tesz, hogy valami fontos tennivalót ad az életben. Valójában, ebbe a világba lettél küldve, hogy bizonyos konkrét dolgokat megtegyél bizonyos konkrét emberekkel. Nem valószínű, hogy ezt a célt vagy ezeket az embereket megtaláltad, de a szíved vágyik rájuk. Minden, a mélyebb természetedben megpróbál elvinni ehhez a célhoz és ezekhez az emberekhez és az emberiség és a világ szolgálatának ezen formáihoz.

Az a tény, hogy az emberek elhanyagolják ezt vagy elkerülik ezt, vagy tagadják ezt, a szenvedésük forrása. Mert enélkül a nagyobb cél nélkül, a kapcsolatok nélkül, melyek ezt a célt szolgálják, e cél beteljesítése nélkül, nem számít, hogy mit tudsz tenni, nem számít mit próbálsz meg tenni, a lélek szükségletét soha nem elégíti ki.

Mert a belsőd magjában van az, amit Isten teremtett benned, nem az, amit te teremtettél vagy, amit a társadalmad teremtett. Még a legfélelmetesebb és legerőszakosabb emberben is a világon a központjában benne van, amit Isten teremtett. A tudatlanságuk, a lázadásuk a frusztrációjuk forrása,tudatlanságuk és erőszakuk forrása a világra.

Ezért nem teremtett Isten Poklot és nem bünteti a gonoszokat. Te akarod büntetni a gonoszokat, hogy bosszút állj, hogy kiköveteld az igazságszolgáltatásról való elképzeléseidet. De Istennek csak megváltás van azok számára, akik elbuktak vagy elveszettek.Azok az egyének, akik erőszakos vagy pusztító életet élnek, sokkal hosszabb utat fognak megtenni, és sokkal nagyobb szolgálatot kell nyújtaniuk az emberiségnek, hogy megváltsák magukat. De a végén a megváltás az, amiről ez az egész szól.

Mi a megváltás? Mert ebben a világban élsz, ebben az életben, ebben a pillanatban, a megváltás felfedezni a nagyobb célodat a világban – kifejezni azt, elfogadni azt és a lehető legjobban teljesítni azt. Ez a megváltás számodra ebben az időben, ebben a valóságban. Ezen túlmenően az elméd nem megy.

Isten egy nagyobb életet adott neked, és a benned lévő Tudásban elhelyezte ennek a nagyobb életnek a valóságát. A benned lévő Tudás túl van az értelmed birodalmán és hatáskörén. Ez olyasvalami, amit mélyen magadban meg kell tapasztalnod, és megtanulni bízni és megtanulni követni. Ez próbára fog tenni téged, aki még mindig a céljaidhoz vagy hozzácsatolva, az önmagadról való elképzeléseidhez, másokról való ítélkezésedhez és mindazokhoz a dolgokhoz, melyek a saját különvált valóságodat alkotják. A Tudás követésében próbára leszel téve, mert egy másik irányba visz téged.

Függetlenül attól, hogy vallásos vagy-e vagy sem, hiszel-e egy vallásos tanításban és ragaszkodsz ahhoz a tanításhoz vagy azt állítod, hogy nincs vallási hovatartozásod, az előrehaladásod teljes mértékben a Tudáshoz való kapcsolatodtól függ.

Vannak olyan egyének, akik jelentősebb vallási intézményeket vezetnek, akik nem ismerik a Tudást, és nem értékelik azt, és talán még félnek is attól, gondolva, hogy káoszba vezetné őket, vagy hogy dacolna a vallási meggyőződéseikkel, vagy komoly kétségbe és bizonytalanságba vezetné őket . Tehát ragaszkodnak az ötleteikhez és hiedelmükhöz, és elkerülik a megváltás erejét, amit Isten beléjük helyezett.

Vannak olyan emberek, aki nem állítják azt, hogy van vallási hovatartozásuk, de akik megtapasztalják és követik a Tudás erejét. Nekik lehetőségük lesz, hogy megváltsák magukat a másoknak és a világnak adott nagy szolgálaton keresztül.

Nem azon van a hangsúly, hogy vallásos vagy-e vagy sem. A vallás nagyon hasznos lehet, ha helyesen van megértve, ha az a Tudáshoz való útként van tekintve.De ha ez egyszerűen csak a hitek és a társadalmi kötelezettségek hálózataként van számontartva, akkor rossz irányba halad.

Az Angyali Jelenlét mindezt megérti. Isten figyeli az egész világegyetemet. Isten nemcsak az egész világegyetemet figyeli, hanem Isten minden olyan Teremtményt figyel, amely nem a Különválásban él, ami még nagyobb, mint az élet és a valóság fizikai megnyilvánulása.

Lesétálsz az óceánhoz egy kis csészével a kezedben és belemeríted a vízbe és megnézed a vizet. Ez a víz az óceán? Igen és nem. Igen, az óceánnak egy része, de ez az óceán? Az emberek megpróbálják állítani Isten valóságát és Isten szándékát. Az emberek még annyira is arrogánsak, azt gondolják, hogy Isten nem küld egy újabb Üzenethozót a világba, gondolva, hogy az összes Üzenet el lett már küldve, és többre nincs igazán szükség. Leviszik a csészéjüket az óceánhoz és megtöltik és elsétálnak azt gondolva, hogy náluk van az óceán. De csak egy nagyon, nagyon apró része van – olyan apró, hogy nem adja vissza az óceán valóságát és az összes életet, amely az óceánon belül él.

Tehát egy csésze helyett egy vödröt viszel le az óceánhoz és teletöltöd az óceán vizével. És most az gondolod megértetted Istent. Ránézel a vödörre és azt mondod, „Ó, ez az óceán. Ez Isten.” De Isten ennél sokkalta nagyobb és a te kis vödör vízed nem képviseli az óceánban élő élet sokféleségét.

Ez a hasonalot használva, ha megpróbálod állítani Isten valóságát és Isten célját és szándékát a világ számára és azt mondod, „Ez az! Ez Isten! Ezt akarja Isten az emberiségnek!Ez az, amit Isten adott az emberiségnek! Ez a végső!” akkor ez olyan, mintha a vödör vizet hívnád az egész óceánnak.

Az óceán hatalmas. A világegyetem hatalmas. Tele van élettel, túl az emberi becslésen. A világegyetem olyan, mint egy végtelen óceán, az evolúciós erők terméke, amelyet Isten a fizikai világegyetem elején indított el.

Istennek nem kell igazgatni az életed. Az evolúciós változás mechanizmusa, és a világodban lévő összes biológiai és geológiai erők teremtik az életed környezetét. De Isten elhelyezte benned a Tudást, hogy irányítson téged, hogy megvédjen téged és elvezessen a nagyobb beteljesedésedhez és megváltásodhoz.

Ezért ne hibáztasd Istent a hurrikánokért, az aszályokért, a pestisért vagy az országos járványért vagy a személyes kudarcért. Az emberek egész nap körbejárnak, mondván: „Nos, Isten egy leckét tanít nekem ezen keresztül”, mintha Isten lenne a tanítójuk, mintha Isten lenne a szolgálójuk, mintha Isten lenne az életük társpilótája.

Milyen Isten ez? Most már nem Istenről beszélsz. Az Angyali Jelenlétről beszélsz. Minden nagy Kinyilatkoztatást az emberiség számára az Angyali Jelenlét adta. Úgy beszélnek, mint Mi nem mint Én. Ők egy csoport, és nem csak egy csodálatos egyén.

Annyi mindent kell elfeljteni itt.Az emberiség még mindig egy primitív faj ebben a tekintetben, még mindig hisz a helyi istenségekben és fantasztikus dolgokban. Még mindig nagyon babonás, még mindig önmagával van nagyon elfoglalva, még mindig azt hiszi, hogy jelentős és kiemelkedő a világegyetemben. De ez rendjén van, mert éppen ez az, ahol vagy az életben.

Olyan vagy, mint egy 13 éves. Az emberiség olyan, mint egy 13 éves, aki elkezdte megtapasztalni a hatalmat, elkezdte erősnek érezni magát, elkezdte akarni a kibővülést és hogy kifejezze magát. De még mindig éretlen. Elszámolhatatlan és felelőtlen. Nem igazán érti az élet követelményeit hosszú távon. Nem emelkedett egy érett állapotba, ahol inkább a stabilitásra és a biztonságra kell összpontosítania, mint a növekedésre és a bővítésre.

Ebben a szakaszban van az emberiség. Vannak olyan személyek, akik természetesen messze túl vannak ezen a szakaszon. Ám az egész emberiség a serdülőkor utolsó szakaszaiban van. Nem gondol előre. Nem tervez a jövőre. Nem használja okosan az erőforrásait. Vad és ostoba döntéseket hoz. Hajlamos a harcra a tagjai között. Hisz az erő használatában. Agresszív. Erőszakos. Kamasz.

A körülötted lévő világegyetemben sokkal érettebb fajok vannak, legalábbis érettek abban az értelemben, hogy a stabilitást és a biztonságot jobban értékelik, mint a növekedést és a terjeszkedést. A Tudás felfedezése azonban a világegyetemben is ritka. Ez az oka annak, hogy az Angyali Jelenlét, amely minden világot és minden csoportot szolgál, azon próbálnak meg dolgozni, hogy az embereket a magukban lévő Tudás valóságához hozzák.Függetlenül a kultúrájuktól, a megjelenésüktől, a hitrendszereiktől, a hagyományaiktól, vagy a saját társadalmukban lévő elnyomás jellegétől, ez még mindig így van, mert ez az Isten Nagy Vonzereje.

Isten nem helyi. Isten nem jelenik meg és nem küld üzenetet egy embercsoportnak. Ez mindig az Angyali Jelenléten keresztül történik. Az Istennel való találkozás az Angyali Jelenléten és a benned lévő Tudás tapasztalatán keresztül fog történi.

Hogy ismered meg Istent? Elkezdesz hallgatni és felfedezni az életed mélyebb áramlását. Elkezded megtenni a Lépéseket a Tudás felé, amelyek vezetnek téged, mintha egy spirális lépcsőn lennél, egy mélyebb intelligencia-kútba, amit Isten helyezett el benned.

Az elméd és a képzeleted a felszín felett lebeg, mint a felhők, de lent a földön egy mélyebb intelligencia van. Ez szilárd. Valódi. Ez állandó. Nagyobb ereje van. Biztos. Nem ingadozik napról napra, mint az intellektusod vagy az érzelmeid. Ez nem hajlamos a meggyőzésre és a tagadásra, mint az értelmed és érzelmeid.

Isten nem akarja, hogy elveszítsd magad Istenben, valamilyen eksztázisban. Inkább, ide küldtek, hogy teljesíts bizonyos szolgálatokat másoknak és másokkal, konkrét dolgokat a világban. Ezért van egyedülálló természeted és egyedi tervezésed. De ha nem tudod, hogy mire van a természeted vagy mire terveztek, hogy megtegyél, akkor hajlamos leszel félrevezetni magad és összehasonlítani magad másokkal, akikről azt gondolod, hogy lenyűgözőbbek. De valóban valami olyan dolgra lettél tervezve, amit még nem fedeztél fel.

Tehát ennek a célnak a felfedezése elkezdi világossá tenni az életedet. Elkezded elfogadni és megérteni magadat – az erősségeidet és gyengeségeidet. Valami egyedire terveztek. Mi az? Az értelmed nem tudja;a kultúrád nem tudja; a családod valószínűleg nem tudja. Ezért a lényeges dolog megtenni a Lépéseket a Tudáshoz.Ezért van a világ minden vallásának középpontjában a Tudás útja. Talán ezek az ösvények a misztikus hagyományokban léteznek, de mindazonáltal ezek az ösvények.

Isten egy Új Üzenetet küldött a világba, hogy felkészítse az emberiséget a változások Nagy Hullámaira, amelyek a világra jönnek, és az emberiség találkozására a világegyetem intelligens életének Nagyobb Közösségével.

Isten Új Üzenete azért is lett küldve, hogy egy új ösvényt adjon a Tudáshoz. Egy olyan utat, amely nem lett korrupttá téve és rossz célra használva a politikai erők vagy a társadalmi erők által. Ez egy tiszta út. Természetesen ez nem az egyetlen út, de ez egy új út, hogy újra definiálja és tisztázza Isten működésének természetét a világban, Isten Tervét és minden egyén Isteni természetét.

Isten Új Üzeneteaz emberi tapasztalat egy teljesen új korszakának felkészülését képviseli – egy olyan korszak, amely nagy környezeti nehézségekkel és nagy politikai és gazdasági instabilitással lesz tele, egy olyan korszak, amelyben az emberiségnek szembe kell néznie egy intelligens élet Nagyobb Közösségébe való emelkedés nehézségeivel,egy olyan korszak, ahol az emberiségnek el kell döntenie, hogy egyesül-e és sikert ér el vagy hogy önmagával küzd és kudarot vall. Ez egy új Kinyilatkoztatást igényelt az egész élet Teremtőjétől.

Szerencsés vagy, hogy tudhatsz erről.Ez a Tanítás, amit ebben a pillanatban hallasz és olvasol, része az Új Kinyilatkoztatásnak. Ez a tisztázási folyamat, hogy eloszlassa a zavarodottság és a félremagyarázás sok rétegét, hogy világosságot és erőt és célt adjon neked és elhozzon a benned lévő Tudáshoz – a mélyebb lelkiismereted, a mélyebb intelligenciád.

Ez az, ahol Isten Akarata megmozdít téged és visszafog téged, elvisz ide és nem oda, irányít, hogy egyesülj ezzel az emberrel és nem azokkal a más emberekkel. Ez az, ami megadja neked az erőt, hogy tudd merre kell menned az út minden egyes fordulóján, hogyan reagálj minden egyes új eseményre az életben és hogyan vedd a növekvő bizonytalanság és instabilitás hullámait egy olyan világban, amelymély változáson megy keresztül.

Itt nincsenek hősök, és nincs személy, akit imádni kell. Természetesen vannak nagy egyének és nagy küldöttek, de csak Isten az Isten. Minden más a Teremtés.

És van a fantázia. Olyan világban élsz, ahol a fantáziának versenyeznie kell a valósággal, ahol még a valóság sem tisztán érthető. Tehát ez egy nagyon zavaros helyzet. Isten megérti ezt, és ezért felügyeli az Angyali Jelenlét a világot, és rendelkezésre áll, hogy segítsen téged, amikor komolyan kívánod a segítséget.

Az Angyali Jelenlét lehet, hogy nem adja meg neked, amit kérsz, de közelebb fog hozni a Tudáshoz, ami egy sokkal nagyobb válasz.Ha egyszerűen csak szívességet kérsz, anélkül, hogy észrevennéd, hogy elveszett vagy, akkor valójában nagyon keveset kérsz. A benned lévő Tudás az, amely lehetővé teszi, hogy visszanyerjed a tudatosságodat arról, hogy ki vagy, és miért vagy itt, hova kell menned és mit kell tenned. Ez az elszántságérzet természetes lesz számodra, és a szabadság és a felszabadulás érzését fogja adni.

Végre az lehetsz, aki vagy és azt teheted, amiért idejöttél, hogy megtegyél és szabadon dönthetsz, hogy mi a helyes számodra, ahelyett hogy kötve lennél más kötelezettségek által, más kötelezettségek rabjaként, a falhoz láncolva a társadalmi kötelezettségeid által. Mert az első kötelezettséged a Tudás felé van, mert ez a felelőséged Isten felé.

Az Angyali Jelenlét, amely felügyeli ezt a világot, megérti az emberi állapotot és az emberi állapot egész történelmét. Ezekre összpontosítanak.Olyanok, mint a fordítók, és igyekeznek nagyobb valóságot fordítani ebbe a valóságba, hogy az emberek erőteljesek legyenek és inspirálódjanak és nagyszerű szolgálatot nyújtsanak az emberiség és a világ javára.

Ez lehetővé teszi a megváltást itt számodra és a nagyobb felelőség és szolgálati szintek vállalást a világegyetemben. Ez túl van a tudatosságodon és túl van az összpontosítási fókuszodon, mert ez az az élet, aminek sikeresnek kell lennie. És, ami sikeressé teszi, az nem a társadalmi elvárásoknak a betöltése, hanem a nagyobb cél betöltése, melyet Isten adott neked, hogy megtapasztalj, hogy kifejezz és hozzájárulj a világhoz, ahogy az ma van és ezt ítélkezés nélkül és öngyűlölet nélkül vagy mások gyűlölete nélkül tedd meg.

Ez az, aki vagy és amiért itt vagy. És az előtted lévő utazás óriási. És ez alapvető fontosságú a jóléted, a betöltekezésed és a sikered érdekében. Titokzatos, mert felülmúlja az emberi megértést és az emberi elfoglatságot. És mégis annyira alapvető és természetes a számodra, hogy azonnal felismered annak értékét, ha egyszer megtapasztalod. Természetes számodra, mert a mélyebb természeted és a mélyebb célodat képviseli.

Mindenütt a világegyetemben Isten megváltja a különváltakat a Tudáson keresztül. És az Angyali Jelenlét, amely az összes világot szolgálja, része a Tervnek, hogy ezt a tudatosságot elhozza azoknak, akik különváltak, hogy ösztönözze a szabadságot, a kreativitást, az őszinteséget és az együttérzést.

Ez egyetemes tanítás. Mindenütt folyik. Mindenütt a világegyetemben van egy harc az elnyomás és a szabadság között, a tudatlanság és a bölcsesség között. Ez egy csata, amely mindenhol az emberek elméjében és szívében folytatódik –nem csak ebben a világban, hanem mindenütt.

Természetesen ez kihívást jelent. Természetesen újraértékelésre lesz szükség. Természetesen bizonyos emberek meggyőződései és elvárásai felborulnak. A hosszú távú hagyományokat ennek fényében felül kell vizsgálni. De ez az emberiség számára egészséges. Egészséges, hogy tisztázás van, hogy újraértékeled az értékeidet, hiedelmeidet és ötleteidet. Ez az, ami előrelépést jelent. Ez az, ami megnyithatja az életedet a megváltó erőhöz és jelenléthez, amelyet Isten beléd helyezett.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *