8. Szembenézni a Kinyilatkoztatás Fényével

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2012 Augusztus 18.-án,
Colorado állam, Boulder városában.

Az emberek nem fogják fel, hogy az Üzenethozó mivel áll szemben a világban. Számára ez egy nagyon nehéz dolog és vonakodott ezt elfogadni mert olyan nagyon nehéz ez – sok kockázattal és bizonytalansággal és az elutasítás és tagadás biztosítékával. Ez egy nagyon nehéz dolog, látod.

Ez mindig így volt az Üzenethozókkal. És míg a legfontosabb emberek az egész emberi történelemben, ugyancsak nekik volt a legnehezebb feladatuk – feladatok, melyeket ők maguknak soha nem választottak volna, de ami nagy nyomatékkal adva lett nekik.

Tulajdonképpen a munkájuk csodája az elfogadásuk csodája és a hajlandóságuk, hogy egy olyan mintát és útvonalat kövessenek, amely nem saját gyártású vagy saját tervezésű, hogy kockázatot vállaljanak egy nagy terv illetve program nélkül – anélkül, hogy ismernék a lépéseket és hogy ezek mit fognak megkívánni és mit kell kifejleszteni önmagukban, mit kell elengedni és mit kívánna meg azoktól, akik hívva lettek, hogy segítsék őket és kövessék őket.

Tehát miközben a legnagyobb feladatuk van a világban, ugyancsak a legkevesebb információval kezdenek hozzá. Csak a bizonyosság, hogy meg kell tenni. Csak az Angyali Sereggel való kapcsolat ereje. Csak a meggyőződés, mélyen bennük, hogy ez az. Ez minden, amire készültek. Ez minden, amit meg kell tenniük.

Nincs alternatíva. Nincs más élet, amit választhatnál. Nincs kiút. Nem találhatsz kibúvót, látod, ha eléred ezt a pontot. Fel kell szállnod a hajóra, ami az Új Világ felé vitorlázik, az összes veszéllyel, amit ez maga után vonz és a bizonytalanság, hogy mit fogsz találni és tapasztalni, mikor megérkezel. Az Üzenethozónak a kudarc és a siker is veszélyes. Ha nem ér el elég embert a világban, akkor az Üzenete esetleg nem marad meg itt, esetleg homályba vész és az emberek meg fogják változtatni a céljaik és vágyaik szerint.

De bizonyos módon a siker nagyobb veszélyt hordoz az Üzenethozó számára, mert a sikerrel jön a felismerés és a felismeréssel jön a szerencsétlenség. A felismeréssel jár a nem öszinte elfogadás – az emberek rohannak találkozni az Üzenethozóval, de mind rossz okok miatt, különleges kedvezményeket akarva, csodákat akarva, különleges felmentéseket akarva, az Üzenethozóval akarnak lenni, része lenni a különleges kiséretének, vele utazni, társának lenni és ezért magukénak tudni a jelentőséget és elismerést.

Aztán lesznek emberek, akik azt fogják gondolni, hogy az Üzenethozó a párjuk és partnerük. Aztán lesznek emberek, akik eljönnek, de nem igazán hajlandóak beletenni az erőfeszítést és az önvizsgálatot és a megkívánt munkát, hogy ehhez a nagy alkalomhoz emelkedjenek, minden bizonnyal ezen idők legnagyobb alkalma a világban.

Igen, megfelelő okok miatt jöttek, de nem ismerik magukat eléggé, hogy lássák hol bukhatnak el, hogy lássák, hol gyengék és sebezhetőek, hogy lássák, hol eshetnek más erők meggyőzése alá és léphetnek vissza az árnyékba, amikor az út nehezebbé és kihívóbbá válik.

Egyesek a homályba vesznek. Nem tudják elfogadni a kihívást. Nem tudnak szembenézni az igazsággal, amit ez önmaguktól megkíván, annak ellenére, hogy ehhez a helyzethez lettek hívva, annak ellenére, hogy ez a megfelelő hely és idő számukra.

Azok között, akik el fogják utasítani az Üzenethozót lesznek mindazok, akik védelmezik a poziciójukat, a befektetéseiket, az ideológiájukat, az arroganciájukat, a társadalomban elfoglalt helyüket, az egyetemen elfoglalt helyüket, a teológiai közösségben elfoglalt helyüket.

Lesznek azok, akik el fogják utasítani az Üzenethozót, mert nem hoz nekik ajándékokat és csodákat, és enyhülést az összes problémájuktól – eksztázist, boldogságot és paradicsomot igérve a jövőben. Meg kell őket győzni az igazságról. Önmaguk nem látják tisztán. Az szeretnék, hogy az Üzenethozó bizonyítsa magát nekik, amikor valójában nekik kell önmagukat bizonyítani az Üzenethozónak.

Aztán ott vannak a hamis üzenethozók, akik büszkeségből és arroganciából és bizonytalanságból azt fogják hirdetni, hogy nekik van Istentől egy új üzenetük vagy valami azzal egyenértékű. És lehet, hogy nagyon meggyőzőek lesznek, nagyon agresszívek, nagyon elbűvölőek, karizmatikusak. De az üzenetüknek nincs tartalma. Semmilyen értelemben nem eredeti. Míg esetleg néhány másfajta intellektuális asszociációt hoz létre, ez nem egy Új Kinyilatkoztatás. Nem hoz egy új valóságot a világba. Nem készíti fel az emberiséget a jövőre. Nem foglalja magába az összes életet ebben a világban és ezen túl. A képzeletük, a kiváncsiságuk és a vakmerő asszociációjuk terméke.

És el fogják bukni a tesztet, látod, és ezért az Üzenethozó velük lesz asszociálva – a hamis üzenethozó. „Ó, volt annyi hamis üzenethozó ezelőtt. Mi figyelmeztetve lettünk a hamis üzenethozókról.” Ezért, az igazi Üzenethozó velük lesz asszociálva.

Az emberek azt akarják, hogy az Üzenethozó megfeleljen az elvárásaiknak és definicióiknak. Azt akarják, hogy tiszta, nagylelkű, csodálatos, erőteljes legyen, képes legyen olyan dolgokat csinálni, amit senki más nem tud, hogy bizonyítsa önmagát, amikor valójában nekik kell önmagukat bizonyítani az Üzenethozónak.

Az előző Üzenethozókat annyira felmagasztalták és felékesítették és felnagyobbították, hogy olyanokká váltak, mint az istenek, ha nem egyenesen istenekké. Ezért [az emberek azt hiszik] az új Üzenethozónak rendelkeznie kell minden olyan tulajdonsággal, melyek hozzá lettek adva és kapcsolatba lettek hozva az előző nagy Üzenethozókkal a világban. Így az elvárások irreálisak és semmi közük az Üzenethozó igazi tulajdonságaihoz vagy ami feljogosítja ezt az egyént, hogy ilyen kijelentést tegyen és felválalja ezt a nagyobb szerepet a világban.

Az emberek azt hiszik, hogy nincs jövőbeli Üzenethozó. „A Próféta volt az utolsó Üzenethozó. Krisztus volt az utolsó Üzenethozó. Nincs szükség másra.” De ezzel az van mondva, hogy Istennek semmi más mondanivalója nincs az emberiséghez, hogy az Isten elvesztette az érdeklődését az emberiség iránt és nem fogja felkészíteni az emberiséget az emberi történelem legnagyobb eseményeire, amivel most elkezdett szembenézni: egy hanyatlóban lévő világ, fogyásban lévő világ, csökkenő erőforrások világa, erőszakos időjárás és egyre növekvő gazdasági és politikai instabilitás; egy globális válsággal küzdő világ, nem csupán területi vagy helyi; egy világ, ami beavatkozással áll szemben a körülötted lévő világegyetemből érkező kis, beavatkozó csoportoktól, akik azért vannak itt, hogy az emberi gyengeséget és elvárásokat kihasználják.

Erre Isten korábbi Kinyilatkoztatásai közül egyik sem tud felkészíteni. Isten korábbi Kinyilatkoztatásai közül egyik sem azért lett adva, hogy az egész emberiséghez szóljon. Isten Új Üzenete nem egy csoportra vagy egy régióra vagy egy törzsre vonatkozik. Ez az egész világnak szóló Üzenet, most, mert mindenki szemben áll a változások Nagy Hullámaival, ami a világ felé tart, és mindenkinek szembe kell néznie egy intelligens élettel teli világegyetemmel, egy nem emberi világegyetemmel, amiről az emberiség egyáltalán semmit nem tud.

Vajon az Isten hagyná-e elveszni az emberiséget együttesen és teljesen az egyik vagy mindkettő nagy küszöbbel szemben állva, miközben az emberek harcolnak és gyilkolják egymást azért, hogy ki is a Próféta, vagy mi legyen az igazság vagy mi legyen az Istenről való fogalmuk, mindezt a múltbéli összes ellenségeskedéssel, kegyetlenséggel, nyomorúsággal és bűnbánattal, hogy megerősítse ezeket a hozzáállásokat és hiteket?

Az Új Kinyilatkoztatás nélkül az emebriség az egyik válságból a másikba fog bukni, míg az élelmiszer, a víz és az energia egyre ritkább és nehezebben megtalálható lesz – kétségbeesés háborújához vezetve, olyan mértékű erőszakhoz vezetve, amit a világ még ezelőtt soha sem látott.

Az emberek nem látják ezt, nem azért mert nem egyértelmű, nem azért mert a jelek nem mutatakoznak a világban, hanem azért, mert nincs meg az erejük vagy a bátorságuk vagy a hitük, hogy ilyen nagyságú dolgokkal szembesüljenek. Azt fogják gondolni, hogy itt van a vége: a világvége végül eljött. De ez egy nagy átmeneti szakasz kezdete.

És ennek az átmenetnek a kimenetele a következő húsz-harminc évben fog eldölni – vagy az emberiség egy megfosztott és alárendelt fajjá fog válni, más fajok alá rendelve, akik reményt és megváltást ajánlanak a küszködő emberiségnek ezzel álcázva önmagukat. Vagy az emberiség felemelkedik és egy erős és független fajjá válik a világegyetemben, megalapítva a saját határait és a kapcsolat szabályait az innen túl lévő élettel? Vajon az emberiség megtanul-e egy csökkenő erőforrások világában élni, egy világban, amely nagyobb egyenlőséget, együttműködést, megbocsátást és hozzájárulást igényel?

Csak Isten tudja. Az emberek el vannnak veszve a múltban. Haladnak előre hátrafele nézve. Nem látják, hogy mi közeledik a horizonton túl. Nem látják, mert túlságosan félnek, túlságosan megszállottak, túl elfoglaltak és túlságosan tele vannak a saját ötleteikkel és elképzeléseikkel, túlságosan arrogánsak, túlságosan tudatlanok. Míg az élet adja nekik a jeleket és a figyelmeztetéseket, ők nem látnak. Nem hallanak. Nem reagálnak.

Tehát Istennek egy Új Kinyilatkoztatást kellett a világba küldenie és egy új Üzenethozót kellett a világba küldenie, hogy felkészítse az emberiséget ezekre a legnagyobb eseményekre. És neki szembe kell néznie mindazzal, amivel az előző Üzenethozóknak szembe kellett néznie. De még ennél is többel kell szembe néznie, mert most egy egész világhoz szól – számos országból származó emberekhez egyszerre, számos kultúrából és számos valláshoz tartozó emberekhez egyszerre. Az a nehézség, amellyel szembe kell néznie, minden bizonnyal nagyobb lehet, mint bármi, amivel az előző Üzenethozóknak szembe kellett nézniük a saját idejükben, a saját körülményeik között.

Az Isten Kinyilatkoztatásával szembeni ellenállás sok helyről fog érkezni – kormányoktól, vallási intézményektől, más fontosságért versengő emberektől. A materialisták és a tudosok el fogják utasítani, azt gondolva, „Nos, azt gondolni, hogy Isten újra szól, ez csak egy újabb ostobaság.” Mert ők az ötleteiket és a tudományukat tették vallásukká, és mint a többi vallási személyiség, akik nem nyitottak a Kinyilatkoztatásra, ugyazon okok miatt el fogják utasítani.

Így az Üzenethozónak van egy nagy lehetősége közvetítés által és írott formában egyszerre szólni a világhoz, elérni a világot, nem évszázadok, hanem évtizedek alatt. De a nehézség, amellyel találkozni fog, nagyon jelentős lehet.

És védelmezni kell őt azoknak, akik szeretik őt. És segíteniük kell őt azoknak, akik hívva lettek hozzá. És meg kell érteniük, hogy nem bukhatnak el. Nem hullhatnak el vagy válhatnak köddé. Erősnek kell lenniük. Őszintének kell lenniük. Hajlandónak kell lenniük egy olyan úton haladni, ami próbára teszi őket, felemeli őket, és nagyszerű dolgokat követel meg tőlük, mert így vannak az emberek megváltva, látod.

Isten nem lenget meg egy varázspálcát és nem tünteti el az összes fogyatékosságodat, fusztrációdat és konfliktusaidat. Isten nagyszerű dolgokat ad neked, hogy megtegyél, fontos dolgokat hogy megtegyél, dolgokat, melyeket meg tudsz tenni, dolgokat, melyek szükségesek. És ezen keresztül, ha meg tudod találni és követni tudod ezt a nagyobb tanácsot, fog a megváltásod folyamatba kerülni.

A különváltak a Tudáson keresztül vannak visszakövetelve, a mélyebb intelligencia, amely minden érző lényben bele lett helyezve. A Tudás követése által vannak megmentve, ami egy szolgálattal és hozzájárulással teli élethez vezet.

Isten Új Kinyilatkoztatása részletesen beszél ezekről a dolgokról, sok kérdésre válaszolva ezekre vontakozóan. Mert Isten Kinyilatkoztatása, az Angyali Seregen keresztül, a legterjedelmesebb, ami valaha adva lett – egy olyan világnak van adva most, amely sokkal műveltebb, globális kommunikációval rendelkező világnak, globális kereskedelemmel rendelkező világnak, globális problémákkal és potenciális katasztrófákkal küzdő világnak.

Isten most nem példabeszédekben, nem történetekben, nem [anekdótákban] adja az Üzenetet, hanem a lehető legegyértelműbb szavakban, amely könnyedén és világosan lefordítható más nyelvekre, sok ismétléssel és sok pontosítással adva, saját kommentárral adva, így nem támaszkodik jövőbeli emberi kommentárra, hogy értelmezze a jelentését az emberek számára.

Isten Új Kinyilatkoztatása közelebb hoz Istenhez és amit Isten akar, hogy megtegyél és amiért itt vagy, hogy megtegyél és megmutassa hogyan kövesd azt amiért itt vagy és felismerd az összes többi hang és erő és befolyás közül, ami az elmédben van.

Isten az utadhoz megadta a Lépéseket a Tudáshoz, hogy megtanuld a világi elmédet szolgálatba állítani a benned lévő nagyobb tudatnak, óly módon, hogy az összes készséged felfokozódik és az összes fogyatékosságod csökken.

Csak Isten képes ezt megtenni minden ember számára. Ezt te nem tudod megérteni. Megpróbálsz mindenféle vitát felhozni ellene, de az érveid csak azt bizonyítják, hogy nem tudod megérteni hogyan működik Isten az embereken keresztűl, vagy mit szándékozik Isten tenni.

Mert Isten Igéje nem csupán erre a pillanatra szól, ennek a napnak a válságára, de a 25 év múlva és az 50 év múlva és a 100 év múlva bekövetkező válságra. És ezért adott az Isten egy Kinyilatkoztatást; Élet a Világegyetemben, hogy felkészülhess erre a valóságra. Még soha ehhez hasonló nem lett adva az emberiségnek ezelőtt.

Ezzel szembe nézni, ezt elfogadni, megengedni, hogy hozzákezdjen a megváltás folyamatához az életedben, készen kell állnod az életed átértékelésére, megváltoztatni az életedet, ahol szükséges, bátornak lenni ebben a tekintetben, elszántnak lenni ebben az értelemben, feladni a többi istenséget – az elkötelezettségeid istenét, a rajongásod istenét, a felhalmozásod istenét – a többi istened. Nem azért, hogy lemondóvá válj, de azért hogy eléggé képessé és szabad emberré válj a világ felé való nagyobb munkád és szolgálatod megvalósításához.

Csak Isten tudja, hogy ez mit jelent. Mert nem tudod szolgálni a világot, ha mérges vagy a világra. Nem tudod szolgálni az embereket, ha nem szereted őket. Még az ellenségeiddel sem tudsz szembe nézni, ha teljesen elítéled őket. Isten tudja, hogy ez mit jelent.

A történelem folyamán először láthatod most a Kinyilatkoztatás folyamatát és a tiszta formájában kapod meg, változtatások nélkül vagy rekonstruálva azok által, akik nem ismerték az Üzenethozót.

Ez a legnagyobb pillanat, látod, hogy a technika csodáján keresztűl hallhatod a Kinyilatkoztatás Hangját; a Hangot, ami Jézushoz, Buddhához és a Muhammadhez szólt és más nagy Követhez, akik ismeretlenek maradnak a világ számára.

Így a kihívás rád vár, mert az Üzenethozó nem azért van itt, hogy bizonyítsa magát neked. Neked kell bizonyítanod magad felé és azok felé akik küldték őt. Tagad meg őt és azokat tagadod meg, akik őt küldték. Megtagadod a világegyetem Úrát, hogy megvédjed a vallási eszméidet, a társadalmi eszméidet, a politikai elképzeléseidet, a sérelmeidet, a félelmeidet, a vallási ítélkezéseidet, a büszkeségedet, az arroganciádat, a tudatlanságodat, az ostobaságodat anélkül, hogy egyáltalán megnéznéd, hogy mi is a Kinyilatkoztatás.

Látni fogod a szakértőket ezt csinálni – jól képzett emberek, teológusok, filozófusok, emberek, akikre felnézel – annyira ostobán, annyira vakon cselekednek. Mert a Tudás nem elég erős bennük, hogy az Új Üzenethez hívja őket, hogy lássák és komolyan fontolóra vegyék.

Filozófiai alapon elutasítják. Azt mondják,”Nos, mi már nem gondolunk többé így Istenre.” Nem tudják, hogy miről beszélnek. Azt hiszik tudják, hogy Isten hogyan munkálkodik, mi Isten, hogyan manifesztálodik Isten, hogyan befolyásol Isten, hogyan korrigál Isten? Nem, az ókori isten az ő referenciapontjuk, vagy talán valami közelmúltbéli filozófia. Nem tudják tisztán látni, mert nem tudják tisztán megközelíteni. Azt fogják gondolni, hogy ez valami más.

Az Üzenethozónak mindezzel szembe kell néznie, látod. És ez annyira elszomorító lesz számára. Ő egy szerény ember. Ő erre a célra lett a világba küldve. Vonakodva viszi a világba, ismerve a nagy kockázatokat, veszélyeket és csalódásokat. Még azok is, akiket esetleg csodál ellene fordulnak. Még azok is, akik úgy gondolják ismerik őt – a családtagjai, talán – ellene fordulnak. Mert ki ismeri Isten Üzenethozóját a Kinyilatkoztatás idejében?

Amikor felismered, hogy neki van a legnehezebb feladata a világban és a legnagyobb Üzenete a világnak, segíteni akarsz majd neki. És meg kell nézned és meglátnod a szívedben, mi az amire hajlandó vagy [annak érdekében], hogy ezt megtedd, adva a körülményeidet, az egészségi állapotodat és az igazi képességeidet. A kihívás a fogadóra száll a Kinyilatkoztatás idején, látod.

Az Üzenethozó hozza az Üzenetet. Nem kell cirkuszi trükköket bemutatnia az embereknek. Nem kell neki a kedvükben járnia és kielégítenie őket, és megadni nekik, amit akarnak, és megfelelni az elvárásaiknak és beteljesítenie az ambícióikat, mert nem fogja ezeket a dolgokat megtenni.

Az Üzenethozókat ezelőtt démonizálták és megsemmisítették, mert nem adták meg az embereknek azt, amit akartak. Nem tudták őket erőforrásként használni azok, akik hallották és látták és fogadták őket.

Ezt megint látni fogod. Az emberek igyekeznek a helyzetet kihasználni, mint ahogy minden helyzettet megpróbálnak kihasználni, mintha sáskák lennének a földön. De nem tudsz profitálni az Üzenethozótól, hacsak fogadni tudod a Kinyilatkoztatást és megteszed a Lépéseket a Tudáshoz.

És ne vedd fel azt az álláspontot, hogy nem tudod, mert ez nem igazán őszinte, látod. „Nos, nem tudok erről az Üzenethozóról. csak nem tudom.” Ez nem igazán őszinte. Nem viszed ezt eléggé mélyre. Mert a szívedben láthatod és tudhatod ezt. Ne bújj el a határozatlanságod mögött.

A kihívás a fogadóra száll a Kinyilatkoztatás idején. És az Üzenethozó látni fogja maga előtt és te látni fogod, ha vele haladsz, az öncsalás, az öntagadás, a kitaláció mindenféle formáját, mindenfajta ostobaságot, a kapzsiság mindenféle formáját, mindenféle ambíciót, amit elé lesz hozva a Kinyilatkoztatás Fényében. Mert minden, ami tisztátlan, minden, ami korrupt, minden, ami félrevezető megmutatkozik a Kinyilatkoztatás Fényében, mert ezt tiszta. És feltárja minden körülötte lévő dolog tisztátlanságát.

Ezért szaladnak az emberek a másik irányba. Ezért nem akarnak az emberek látni. Ezért állítanak falakat és dobnak köveket. Nem akarják, hogy a tisztátlanságuk feltáruljon előttük. Nem akarják újra felülvizsgálni az alaphitüket. Nem akarják újra gondolni a vallásukat az Új Kinyilatkoztatás Fényében. Nem akarnak szembesülni magukkal és az élettel, amit élnek és ténylegesen milyen megalkuvás is és megannyi módon becstelen. De ez az ami történik a Kinyilatkoztatás idején. A múltban az emberek az Üzenethozót istenné tették, ellentétben önmagukkal. „Ó, soha nem kell olyanoknak lenni, mint ő, így kibújtunk a horog elöl. Megenyhültünk a Kinyilatkoztatás kihívásától.” Olyan magasra és különlegesre helyezték az Üzenethozót, elérhetetlen pozicióba, hogy így nekik soha nem kell igazán keményen dolgozni, látod.

Az Üzenethozónak szembe kell néznie mindezekkel. Nem tudod elképzelni az elbátortalanítást. Nem tudod elképzelni a nehézséget. Nem tudod elképzelni az emberi kudarc tragédiáját, ami a Kinyilatkoztatás Fényében fel lesz fedve.

De a Kinyilatkoztatás hatalmat, erőt, becsületességet és méltóságot hoz az egyénnek és az kéri tőlük, hogy tegyék meg amit tudják, hogy meg kell tenniük, és legyenek eléggé őszinték ezt meglátni és ezt követni, anélkül, hogy megpróbálnának kompromisszumot kötni vagy valami üzletet kötni.

Az Új Üzenet áldást hoz minden népre, minden vallási hagyományból, minden nemzetből, minden gazdasági szinten lévő emberekből – a gazdag, a szegény, mindenki közötte. Egy belső kinyilatkoztatás áldását hozza a Tudással. Felkészülést hoz egy világra, amivel mindenkinek közösen szembe kell néznie. Kinyilatkoztatást hoz a világegyetemről, amivel mindenkinek közösen szembe kell néznie. Egy belső élet rejtélyét hozza – a Tudás hatalmát és jelenlétét, ami az értelem határán és birodalmán túl létezik.

El sem tudod képzelni, mit tud ez tenni az egyén számára. Még ha kis lépéseket is tesznek, elkezdi erősíteni őket és olyan bátorságot ad nekik, ami nem volt ezelőtt.

Isten megáldja a különváltat, a magányosat, a szerencsétlent – akár gazdag, akár szegény. És a Kinyilatkoztatás nekik szól, és neked szól és mindenkinek a világban, akik fogadni tudja. Mert sokaknak kell fogadnia ezt a Kinyilatkoztatást, hogy meglegyen a nagy hatása az emberi tudatosságra, az emberi együttműködésre, a háború megszüntetésére és a Nagyobb Közösségre való felkészülésre, aminek meg kell kezdődnie.

Ne az Üzenethozót tedd a vitád tárgyává. Az Üzenetre való reakciódat tedd a vita tárgyává. A te vitád a határozatlanságod aközött, vajon igaz és őszinte ember leszel és a befektetésed azokba a dolgokba, amelyek elvisznek ettől és mibe kerül ez neked és mit teszel ezért. Ez a vita. A vita nem az Új Üzenet teológiai kiválósága, aszerint amit az emberi birodalomban idáig igaznak véltek, mintha az emberiség igazán meg tudná érteni ezeket a dolgokat.

Az igazi vita az, hogyan válaszolnak az emberek a Kinyilatkoztatás idején – akár megszállottá válnak az Üzenethozóval és a tőle való elvárásaikkal és követeléseikkel, vagy szívre veszik, amit a Kinyilatkoztatás valójában ad nekik és kommunikál feléjük újra és újra.

Az emberek komolyan, őszintén imátkoznak megváltásért, szabadulásért, a körülményeik javulásáért és az életük minőségének javulásáért, az egészségük javulásáért és a szeretteik egészségéért, a környezetük javulásáért, a világ javulásáért. És Isten végre válaszolt egy Üzenettel mindenki számára – nem csak egy kis üzenet egy törzsnek vagy csoportnak, de egy Üzenet az egész világnak, mert az egész világnak szüksége van most erre az Üzenetre.

Itt nem hagyod el a vallási hited, a vallási hagyományod. Egyszerüen belehozod a Kinyilatkoztatást – hogy felnagyítsd, hogy nagyszerűbbé tegyed, még hatásosabbá, még erősebbé; átitatva az Isten nagy Szeretetével, Szellemével és szándékával.

Az, ami elavult, kiszáradt, lényegtelené vált, hiányzik belőle a szenvedély, az értelem, a szándék és alkalmazás most át van itatva mindennel, ami életre kelti.

Mert még a Keresztényeknek is olyan emberekké kell válnia, akik hajlandóak szembenézni a változások Nagy Hullámaival és az emberiségnek a beleolvadásával az élet Nagyobb Közösségébe. A Muzulmánok, a Zsidók, a Buddhisták – az összes vallási csoport, nagy és kicsi – mind ugyanazokkal a kihívásokkal és csapások kockázatával állnak szemben. Mindannyiuknak szükségük van egy Új Kinyilatkoztatásra Istentől.

Mindannyiuknak hallaniuk kell az Üzenethozót – őszintén, türelmesen figyelembe véve mindazt, amit hoz.

Ez a Kinyilatkoztatás ideje. Egy Üzenethozó van a világban. Egy olyan Kinyilatkoztatást hoz, ami korábban nem volt adva, olyan nagyobb dolgokról szól, ami ezelőtt soha nem lett figyelembe véve vagy nem volt szükséges. A Tudás szintjén hoz spirituális tisztázást. Arról beszél, ami mindig is igaz volt és ami soha nem lett figyelembe véve.

Hallgasd meg őt. Fogadd őt. Legyél őszinte. Nem tudod még, hogy kicsoda ő vagy, hogy mit hoz, amíg ezt objektíven és őszintén fontolóra veszed – hajlandó vagy a kihívásra, hajlandó vagy átgondolni az elképzeléseidet, hajlandó vagy újra gondolni, hogy hol is állsz és mi igaz és mi történik az életedben és a körülötted lévő világban.

Isten és az Angyali Sereg figyelik a világot, hogy lássák, hogyan reagálnak az emberek, ki fog reagálni, hogyan reagálnak, a reakciójuk tisztaságát, a hajlandóságukat, hogy keresztülmenjenek egy mély átalakuláson magukon belül a Kinyilatkoztatás fényében. Ki fog tiltakozni, ki fog ellenállni, ki fog küzdeni ellene, ki fogja megpróbálni elpusztítani Isten Új Üzenetét és Isten Üzenethozóját a világban?

A Mennyek szemei figyelnek. A teszt az emberiségnek szól. Mert ez nem csak egy nagy ajándék, a legnagyobb, amit eltudsz képzelni, hanem egy teszt is. A tanulás mindig egy teszt, és egy nagy tanulás egy nagy teszt. És egy nagy szükség egy nagy teszt. És a fizikai valóságban élni egy nagy teszt. A Mennyek szemei figyelni fognak hogyan és ha az Üzenethozójuk fogadva van itt. Legyen ez a megértésed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *