Belépés a Nagyobb Közösségbe

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summersnek ki lett nyilatkoztatva
2011 Május 27.-én,
Coloradó állam, Boulder városában

Isten Új Kinyilatkoztatása megnyitja az ajtót az intelligens élet világegyeteme felé, ezelőtt soha nem elérhető perspektívát, betekintést és megértést nyújtva.

Az emberi család nem veszi észre a kiszolgáltatottságát e Nagyobb Közösség felé vagy a kapcsolatát ezzel a Nagyobb Közösséggel.

Oly hosszú ideje elszigeteltségben élve, az önmagadról kialakított elképzelésed, a Teremtésről és az Isteniről való elképzelésed, nagyon is csak ehhez az egy világhoz vannak társítva. Mégis a világban ma nagyon sok embernek vannak gyökerei a Nagyobb Közösségben, mivel a korábbi tapasztalataik nagy része ott történt, mielőtt ebbe a világba, ebbe az életbe jöttek.

Ez olyan, mintha egy elszigetelt törzs lennél, aki még soha nem volt felfedezve a külvilág által, nem ismerve azt a nagyobb erőt, ami körülötted létezik és teljesen felkészületlen vagy arra a napra, amikor a létezésedet kívülről felfedezik.

Az emberiség közvetítéssel sugároz az űrbe, természetesen meglehetősen ostobán és így a jelenléted jól ismert a szomszédaid által és más csoportok által, akik nagy érdeklődéssel figyelik a világot.

Vannak akik már nagyon régóta tanulmányoznak titeket. Bár lehet, hogy az igazi mélyebb természetedet érthetetlennek tartják, a külső viselkedésed könnyen megítélhető és meglehetősen kiszámítható.

Egy teljesen más, egy nem-emberi világegyetem valóságnak a küszöbén állsz – egy világegyetem, ahol az emberi értékek és törekvések nem univerzálisan osztozottak, a világegyetem, ahol a létezésednek és annak ami fontos számodra, kevés vagy egyáltalán nincs jelentősége, kivéve azon fajok számára, akik igyekeznek az emberi szabadságot támogatni a világban vagy azoknak a fajoknak, akik igyekeznek ezt elvenni tőled.

A Nagyobb Közösség meg fogja változtatni a meglátásodat önmagadról, ahogy itt a nemzetek kölcsönhatásban vannak egymással és az egész emberiség prioritását. Ennek a hatása rendkívül hasznos lehet, ha ezt helyesen tudod megérteni.

Mert a Nagyobb Közösség lesz az, ami végre meggyőzi a nemzeteket az együttműködéről, hogy egyesüljenek a világ megóvása érdekében és megvédjék az emberi családot.

A Nagyobb Közösség lesz az, ami meg fogja mutatni, hogy nem engedhetitek meg magatoknak a szüntelen konfliktusokat itt a Földön, hogy az itt lévő erőforrásaitok értékesek és az önellátás bír a legnagyobb jelentőséggel.

Ennek tudatában, nem folytatnád a világ pazarlását ilyen szörnyű tempóban, ahogy azt most teszed. Nem gondolnád az ostobán, hogy miután kimeríted e világ gazdagságát a világegyetem azért van ott, hogy elvegyed.

Ez a világ, ez a naprendszer mindened amid van. Ezen túlmenően mások tulajdonában és irányítása alatt lévő régiók területére lépsz és ezt nem tudod elvenni tőlük. Nem ismered a világegyetemben lévő játékszabályokat vagy a nemzetek között lévő kapcsolatokat vagy mi az ami megengedett és mi az ami nem az élet Nagyobb Közösségében.

Olyan vagy, mint egy gyermek, aki belép a metropoliszba – ártatlan, elbizakodott, tudatlan.

Az emberek itt sok mindent szeretnének a látogatóktól. Sok mindent várnak. Az emberek azt hiszik, hogy nagyon fontosak a világegyetemben és mások természetesen segíteni jönnek ide és hogy megadják neked azt, amit akarsz és amire szükséged van. Az emberek azt hiszik, hogy a kapcsolatfelvétel egyfajta izgalmas kaland, egy nyaralás a hétköznapi emberi élettől. Azt akarják gondolni, hogy a kapcsolatfelvétel nagyon is pozitív lesz és hasznos, mert nincs meg az erejük, a bátorságuk vagy a felkészültségük, hogy bármilyen más eshetőséget fontolóra vegyenek.

Isten Kinyilatkoztatása betekintést nyújt a Nagyobb Közösségben lévő élet felé, olyan betekintést, amit csak Isten tud megadni. Mert semmi sincs a világegyetemben, aminek Isten nincs a tudatában. Nincs olyan faj, aki ezt állíthatná. Egyik fajnak sincs megértése még erről az egy galaxisról sem. Egyik fajnak sincs megértése az emberiség mélyebb természetéről. Még az a néhány faj, akik szabadok és önállóak az űr ezen régiójában, még ők sem tudják teljesen megérteni, hogy az emberi természet valójában mit is jelent.

A világegyetemben mindenki keresi az erőforrásokat és a technológailag jobban fejlettebb nemzetek erre nagyon rá vannak utalva. Nem fogsz egy olyan pontra elérkezni, ahol ezek az igények megszűnnek létezni, mert ahogy fejlődsz technológiailag a szükség vele együtt növekszik.

Az emberiség nem tudja, hogy egy nagy fordulópont előtt áll, egy nagy fordulópont, egy fordulópont, ami a múlttól ellentétes jövőt fog teremteni. Hanyatló világban élni, a csökkenő erőforrások világában és beszűkülő lehetőségekkel, nem veszed észre a sebezhetőségedet az űr felé. A határaitok őrizetlenek. Az embereitek nincsenek tudatában. A kormányok az egymással lévő belső nehézségeikkel és problémáikkal vannak elfoglalva.

Ez a világ annyira szép hely, biológiailag annyira gazdag megannyi fontos erőforrással, amit nehéz a világegyetem kopár világaiban találni.

Isten Kinyilatkoztatása fel kell, hogy ébresszen az intelligen élet Nagyobb Közösségébe emelkedés valóságaira, a nehézségeire és a lehetőségeire. Isten korábbi Kinyilatkoztatásainak egyikében sem volt megkívánt, mert a szükség nem volt ott. Az emberiség még nem fejlődött odáig.

De most már van egy globális civilizációtok – elhajlott, ellentmondásos, pusztító, meggondolatlan és felelőtlen, de mégis egy globális közösség. Van globális kommunikációtok. Van globális kereskedelmetek. És sok embernek, növekvő globális tudatossága. Ez az a pont, ahol a beavatkozás meg lesz próbálva. Ez az a pont, ahol az emberiség egy igényelhető nyereménnyé válik.

Azok, akik ide jönnek és már itt vannak nem tudnak egy olyan biológiailag komplex világban élni, amiben ti éltek és amihez ti hozzá vagytok igazodva. Szükségük van az emberi segítségre. Szükségük van az emberi hűségre. Szükségük van az emberi részvételre annak érdekében, hogy megszerezzék itt a szuverinitást és fennhatóságot. Ki fogják használni az elvárásaidat, a vágyaidat, a fantáziáidat és a sérelmeidet, hogy létrehozzák ezt a poziciót a maguk számára.

Nézd meg a beavatkozások történetét a világodban. Nézd meg, hogy az őslakosok milyen egyszerűen megadták magukat az idegen beavatkozás jelenlétének. Nem szabad, hogy ez legyen a sorsod.

Ha elkezdesz az élet ezen nagyobb arénájában gondolkodni, elkezdesz meglátni olyan dolgokat, melyeket ezelőtt nem láttál és látni fogod, hogy az emberi egység és együttműködés nem csupán egy kívánatos jövőbeli cél vagy előnyös választási lehetőség, hanem inkább szükségszerű az emberi család szabadságának és jövőjének biztosításáért.

A Beavatkozás nem elpusztítani akar, hanem használni titeket, használni a saját céljaikra. Ettől a valóságtól nem tudsz elmenekülni és nagyon erős és meggyőző lesz a megtévesztés, ami az emberi családra fog hatni és a rendteremtés, ami az emberi családra lesz rávetítve, hogy behódoljon és belenyugodjon.

Miután már az emberi vezetésben és intézményekben hitüket vesztették, az emberek más erők után fognak nézni a világegyetemben, hogy vezesse őket, bozgón hiszik, hogy egy jótékony erő helyreállítja és megmenti az emberiséget önmagától. Ez az elvárás, ez a vágy, bármennyire is tudattalan is, amit a Beavatkozás ki fog használni a saját céljaira.

A szabadságod nagyon értékes, bármilyen mértékben is lett ez megalapozva a világban. Nagyszerű erőfeszítés és emberáldozat által lett elérve. Ezt nagy éberséggel meg kell védeni.

Ebben a tekintetben csak egymás miatt aggodtok, de most nagyobb dolgok miatt kell aggodni és ezekkel az aggodalmakkal a nagyobb szükség is megjelenik a világegyetemben lévő életről tanulni és felkészülni eme nehéz és veszélyes kapcsolatba lépés jelentésére.

Azok, akik a szövetségesei az emberiségnek, a szabad fajok, ők nem fognak itt beavatkozni, mert számukra a beavatkozás jogsértés. Ők felismerik, hogy mégha képesek is lennének szert tenni a bizalmadra, egy ellenőrző jelenlétet kellene itt fenntartaniuk annak érdekében, hogy vezessenek a Nagypbb Közösségben. Ezt nem tudják megtenni. Felfogják, hogy az emberiségnek meg kell küzdenie és még szenvednie is, hogy elérkezzen a jövőjét és a sorsát illető felismerés és felelősség pontjára.

Csak tanácsot adhatnak. Elküldik a Jelentésüket, az Emeriség Szövetségeseinek a Jelentését. Ezt az Isten Új Kinyilatkoztatás részeként tették meg, mert a Teremtő tudja, hogy fel kell ismerned, hogy nem vagy egyedül a világegyetemben és a szabadság és önrendelkezés létezik és ezt mások már elérték. De ez nem egy könnyű teljesítmény és vannak alapvető követelményei.

Az embereket ledöbbentik ezek a dolgok, nem azért mert nem igazak vagy szenzációsnak tünnek, hanem mert még soha nem gondoltak rá és nem is akarnak erre gondolni, annyira nagy ez és komplex és kihívásokkal teli.

De ez a te világod. Ez az, amiért jöttél. Nem aludni jöttél egy gyönyörű bolygóra, hanem segíteni megőrízni és megvédeni az emberi családot a hanyatlástól és az alárendeltségtől.

Elvesztegeted magad az emberi konfliktusokban. Az emberi konfliktusaid elvesztegetnek, műveletlen, ostoba és tudatan vagy azzal kapcsolatban, hogy mi folyik a határjaidnál.

Itt az ideje, hogy az emberiség éretté és felnőtté váljon, hogy felfogd az élet Nagyobb Közösségében élsz – a Nagyobb Közösségben, amit nem tudsz irányítani, a Nagyobb Közösség, ami meghaladja az erőfeszítéseidet, a technológiádat és még a felfogásodat is.

Ezért van az, hogy a minden élet Teremtője Kinyilatkoztatást hoz a világba a Nagyobb Közösségről. Itt van most az ideje – míg az emberiség a hanyatló világ szélén áll, csökkenő erőforrások és növekvő gazdasági és politikai konfliktusok és instabilitás világában, amikor a világ vallásai partizánokká váltak a folyamatosan zajló konfliktusban és versenyben az emberi elfogadásért és vezetésért, egy olyan idő, amikor a szegényebb nemzetek kifogynak az erőforrásokból és a gazdagabb nemzetek nagy eladósodásba zuhannak.

Ez tökéletes idő a beavatkozásra. Ez a szükséges idő a nagyobb emberi tudatosság kialakulására és vele együtt a világ felé való nagyobb felelősségre – nem csak egy nemzetnek, egy csoportnak vagy egy vallásnak a hovatartozása, de az egész emberiségnek. Mert ha nemzetek összedölnek, az egész világ összedölhet. Ha a beavatkozás sikeres a világnak az egyik részén, az veszélyezteti itt mindenkinek a jövőjét.

Az emberek tele vannak sérelmekkel. Teli vannak igényekkel. Bizonyos esetekben, kétségbeejtő igényekkel vannak tele – szegénység, elnyomás. A világ vezetői vagy vakok vagy nem tudják kommunikálni, ami mondva lett neki, amit látnak és tudnak. Így a nemzetek emberei tudatlanok maradnak az emberi történelem legnagyobb eseményét illetően, az emberi szabadság és önellátás legnagyobb kihívását illetően és az emberi egység és együttműködés legnagyobb lehetőségét illetően.

Mert nem leszel képes rész venni az élet Nagyobb Közösségében úgy, mint egy háborúban álló és ellentmondásos törzsek és nemzetek sokasága. Nem lesz ott erőd és nem lesz hatásosságod és a sebezhetőséged annyira nyilvánvaló lesz mások számára.

Az emberiség elpusztítja a világ vagyonát és ez ösztönözte a beavatkozást.

Annyira sok a tanulnivalód. Ez néhány szóban nem lehet elmondani, hanem a tanítások nagyszerű sorozatában, ami része az Isten Kinyilatkoztatásának.

Itt a Kereszténynek a Nagyobb Közösség tudatosságával kell Kereszténnyé válnia. A Muzulmán, Muzulmánná válik a Nagyobb Közösség tudatosságával. A Buddhista és a Zsidó szert tesz az élet nagyobb panorámájára, ahol a vallási tanításaiknak tárgyhoz tartozónak kell lennie. Ha a vallások a világban azért vannak, hogy tanítsanak és felvilágosítsanak, ennek a nagyobb kapacitásnak és tudatosságnak meg kell lennie.

Nem bolondozhatsz a Nagyobb Közösséggel vagy a változások Nagy Hullámaival szemben, amelyek már történésben vannak a világban. Itt az ideje felnőni.

Az emberiség nagyszerű erősségekkel rendelkezik. Nem vesztetted el azt a mélyebb Tudással való kapcsolatot, ami minden egyes emberben létezik. Nem váltál egy rendszerbe foglalt, világi, technológiai társadalommá, ami annyira gyakori a világegyetemben. Nem vesztetted el a szabadságod és a nagyobb érzékelésedet teljesen, bár ez a veszély napról-napra fenyeget.

Az élet szükségletei alapvetőek mindenhol. A fejlődő technológia nem fog mentesíteni ezeknek a szükségleteitől teljesen, sőt jelentősen megnövelheti ezeket. Azt gondolod, hogy a világegyetemben lévő technológiai társadalmak nincsenek kétségbeesve az erőforrásokért, olyan erőforrásokért, amiket nem tudnak önmaguk előállítani, amiért kereskedniük és egyezkedniük kell nagyon nagyon messziről? Ők elvesztették az önrendelkezésüket. Pontosan azon kereskedelmi hálózatok által vannak irányítva, amitől függenek.

Ahhoz, hogy szabad legyél a világegyetemben, önellátónak kell lenned, egyesültnek kell lenned és nagyon diszkrétnek kell lenned. Ezek a követelmények, amit minden nemzetnek, minden világnak, minden fajnak létre kell hoznia az élet Nagyobb Közösségében.

Itt megláthatod annak a veszélyét és a csábítását, hogy az emberiség technológiát és erőforrásokat kapjon a világon túlról. Milyen nagy vonzereje lenne ennek! Milyen nagy csábítás is ez!

Ha egyszer elveszted az önellátásodat, minden, amit értékelsz elveszik, mert nem leszel képes megalapítani a részvételi feltételeket, hogy hozzáférj azokhoz a dolgokhoz, aminek most már a függőjévé váltál. Más nemzetek fogják meghatározni a viselkedésedet és a részvétedet. Ez az élet velejárója.

Nem tudod a helyi világegyetemet hódítással bevenni. Ez egy egészen más képet ad attól, amit a filmeken és sci-fi-ben látsz, a fantáziádtól, a vágyaidtól és a ki nem mondott elvárásaidtól. Ez egy nagyon eltérő képet formál az emberi egység és együttműködés fontosságáról itt a Földön, az emberi szabadság kiépítése és bebiztosításának fontosságáról és a Tudás erejéről és jelenlétéről, amit Isten helyezett minden egyes emberbe.

Itt a szabadság nem az jelenti, hogy mindenki vagy minden számára egyszerűen engedékennyé és felelőtlenné válsz. Az életben való részvéted lényeges elemévé válik. Itt a nagyobb ajándékaid előhívhatók lesznek, mert rájössz, hogy az emberiség nagy és veszélyeztetett igényeinek a szolgálatára vagy itt. Itt minden, ami valódi és igaz benned aktiválódik és elő van hívva. Itt a nemzetek végtelen konfliktusai meg fognak szünni és megpróbálnak stabilitást létrehozni maguknak és a szomszédaiknak, hogy bebiztosítsák a jövőbeli jólétüket és megvédjék magukat a kívülről érkező beavatkozások ellen.

A világ nem lesz erőszakkal bevéve, mert ez nincs megengedve a világegyetemnek ezen a részén. Csábítás és meggyőzés által lesz bevéve, az emberi gyengeség és konfliktus, az emberi babona és a kielégítettlen emberi szükségletek kihasználása által.

Nyers erő ritkán van használva ezen a részén a világegyetemnek. Nagyszerűbb, sokkal finomabb eszközök vannak alkalmazva a világ erőforrásainak a megvédésére és az előnyszerzésre, meggyőzés, megtévesztés és titokzatosságon keresztűl. Ebben az értelemben az emberiség még mindig egy ügyetlen és erőszakos faj, de még ez is változik itt a Földön.

Azért adjuk meg ezeket a perspektívákat, mert ez jelenti a Teremtő szeretetét. Bár lehet, hogy először ez nyomasztó és ijesztő lesz, de ez a valóság, amit tudatosítani kell és amihez hozzá kell szokni. Most nem csak saját magadra vagy a közösségedre vagy a nemzetedre kell gondolnod, hanem az egész világra, mert ez az ami el fogja dönteni a sorsod és végzeted és a gyermekeid és a világ gyermekeinek a jólétét.

Ez egy nagy tudatváltás, nagy és szükséges váltás most. Az emberek természetesen ellent fognak állni ennek. A vallásaikban fognak menedéket keresni. A politikai ideológiájukban fognak menedéket keresni. Az emberi racionalitásban fognak menedéket keresni. De a világegyetemben az élet nem függ ezektől a dolgoktól. Az élet történik attól függetlenűl, hogy tudatában vagy-e vagy sem, felkészűlt vagy-e vagy sem. Ez nem perspektíva kérdése. Ez nem ideológiai irányultság kérdése. Ez valójában a figyelemről szól, a figyelmességről és objektivításról és az önmagaddal való őszinteségről.

Ez egy nagy megpróbáltatás, de egy szükséges megpróbáltatás és egy megváltó kihívás, ha ez őszinteséggel és becsülettel van kielégítve. Megvannak a látáshoz a szemeid és a halláshoz a füleid, de nem néznek és nem figyelnek. Körülötted mindenki megszállottnak, elfoglaltnak vagy elnyomottnak tűnik. Ki fog beszélni velük? Ki fogja tanítani őket? Lehet, hogy a Mi hangunkat nem fogják meghallani. Ki fog velük beszélni?

Csak a Kinyilatkoztatásra kell mutatnod, mert te magad nem tudod elmagyarázni a világegyetemben lévő életet. Te magad nem tudod elmagyarázni a változások Nagy Hullámait, amik a világ felé jönnek. Te magad nem tudod elmagyarázni, hogy mit jelent az emberi spiritulaitás a Tudás szintjén. Te magad nem tudod elmagyarázni a világegyetemből jövő bölcsességet és Tudást. Te magad nem tudod elmagyarázni az emberiség nagyobb sorsát és mit kell tenni ennek az eléréséhez.

Ehhez a Kinyilatkoztatáshoz kell fordulnod, mert a Kinyilatkoztatás nagyszerűbb annál, mint azt bárki is megértené. Mutass a Kinyilatkoztatásra, mert egyedül ez rendelkezik a felkészüléssel az emberiség sorsát és végzetét illetően egy fejlődő világban.

Isten megadja azt, amit az emberiség nem tud magának megadni. Isten figyelmezteti a veszélyekre és a lehetőségekre az emberiséget, míg az űr küszöbénél áll. Isten figyelmezteti az emberiséget a hanyatló világban élés veszélyeire, lehetőségeire és a szükségleteire. Isten a világba hozza az emberi spiritualitás értelmének és természetének a tisztázását, azt az értelmet és természetet, ami annyira elveszett és elhomályosodott Isten korábbi Kinyilatkoztatásaiban.

A Kinyilatkoztatás hatalmas. Annyira sok dologról szól. Nem tudod kimeríteni és használnod, alkalmaznod kell és meg kell osztanod a valóságát másokkal. Csak akkor fogod látni, hogy mit jelent valójában, miért van rá szükség és miért jelent nagy ígéretet az emberek jövőjére és a szabadságára nézve ebben a világban.

A siker nem garantált. A világegyetemben sok nép eset meggyőzés és leigázás alá. Ez számtalanszor megtörtént. Ez az erkerülhetetlen következménye annak, ha az emberek nincsenek figyelmeztetve és felkészülve arra, hogy rész vegyenek az intelligens élet nagyobb arénájában.

Légy óvatos a saját fantáziáiddal és elvárásaiddal. Vond kérdőre őket. Gondold át őket a természet valóságainak és az emberi történelemnek a fényében.

Ha őszinte vagy magaddal, akkor meg fogod látni, hogy nem tudod mi van e világ határain túl és a reményteli elvárások rendkívűl vakítóak tudnak lenni. Felkészültnek kell lenned bármire és mindenre, csakúgy ahogy felkészültnek kell lenned bármire és mindenre, ami ebben a világban működik az emberi kapcsolatokban és magának az életnek a tevékenységein keresztül.

Ahhoz, hogy szabad légy erősnek kell lenned. Ahhoz, hogy erős légy az elmédnek tisztának kekk lennie. Tisztán kell látnod. Hallanod kell az igazat. Objektívnek kell lenned az életedet és a körülményeidet illetően. A világra nem sérelemmel vagy elkerüléssel kell ránézned, de együttérzéssel, türelemmel és határozottsággal. Ha itt egy új jövő alapjait szeretnéd lefektetni, hogy a saját kicsi, de fontos szerepedet eljátszad, akkor meg kell lennie az efajta megközelítésnek.

Fogadd el a szeretet és a Kinyilatkoztatás ajándékát. Ez nagy felelősséget hoz magával, de nagy erőt és nagy ígéretet is.

Még nem éled azt az életet, ami neked lett szánva, mert az életed nincs kapcsolatban a benned és a körülötted lévő nagyobb valósággal. Mert ez egy nagy fordulópont az emberiségnek. És ez egy nagy fordulópont számodra.

Fel kell ébredniük az embereknek a világban a Nagyobb Közösségre és a világ állapotára, amiben élnek. Tanulnod kell a nagyobb erősségedről és nagyobb bölcsességedről, amit Isten helyezett beléd, hogy segítsen, hogy felkészítsen és, hogy megvédjen.

Isten újra szólt. Ez a legfőbb célért van, ami a legnagyobb szükségek sorát elégíti ki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *