Category Archives: The Pure Religion

A Nagy Hit

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2007 Április 25.-én, Old City,
Jeruzsálem, Izrael.

Most a világban lévő nagy változás fényében szükséges fontolóra venni mi a valódi hit. Az érkező változások [Nagy] Hullámaival, ami keresztül fog söpörni a világon, a Nagyobb Sötétséggel, ami a világban van, a hitről való megértésednek változnia kell. Magasabb szintre, egy biztonságosabb helyzetbe, egy őszintébb megértésre és kifejezésre kell jutnia.

Ennek a hitnek tehát a láthatatlanra kell támaszkodnia, nem pedig a láthatóra. Ennek arra kell alapozódnia, ami ismert és a legmélyebben érzett. Nem alapulhat a megjelenésre. Nem alapulhat a nemzetek vagy vallások megnyilvánulásaira, vagy különben szörnyen szenvedni fog és el fog hagyni a krízis és nagy szükség idején.

A hitednek nagyobb valamiben kell lennie, mint amit az emberiség teremtett. Nagyobb valamiben kell lennie, mint amit a világ intézményei hoztak létre.

Látod, a hited arra hivatott, hogy arra a nagyobb erőre koncentráld az elmédet, amely benned van és mindazok elméjében és szívében, akik itt lakoznak. A benned és a körülötted lévő erő kell, hogy legyen a hited központja és lényege.

Mert vedd figyelembe, ha a hited az élet megnyilvánulásain alapszik – az emberiség alkotásain, amit az emberi intézmények kialakitottak – akkor hogyan tud [a hited] kitartani a jövőben?

Mi fog történni a hiteddel, amikor nemzetek összeütköznek, amikor rettenetes cselekedetek lesznek elkövetve ártatlan emberek ellen Isten és a vallás nevében? Mi fog történni a hiteddel, amikor emberek éhesek maradnak és növekszik az éhezés, ahogy a világ édesvíz és élelmiszerellátottsága csökken a környezeti degradáció és túlhasználat miatt? Mi fog történni a hiteddel, amikor a szent helyeket megszentségtelenítik, amikor emberek által kedvelt helyek zűrzavar, verseny, konfliktus és háború által vannak elpusztítva.

Mi fog történni a hiteddel ilyen eshetőségek között? Ha azt hiszed, hogy Isten az alkotója mindennek ami történik, hogyan fogod ezeket a dolgokat megindokolni? Hogyan fogod Istent szentnek és irgalmasnak és hasznosnak tartani, ha azt gondolod, hogy Isten az emberi viselkedés és az emberi konfliktus szerzője.

Ezt itt tisztázni kell. Egy nagyobb megértésnek kell történnie vagy a hited kudarcot fog vallani, ha ez idáig még nem történt meg.

Sok ember van ma, akinek a hite összetört már. Cinikussá váltak és a félelmeik beigazolódtak. Nem hisznek az emberiség nagyobb ígéretében. És ha vallásosak, azt fogják gondolni, hogy az emberiség szenvedni fog az Isten megtorlása és büntetésének súlya alatt.

Azért gondolják ezeket a dolgokat, mert elvesztették a hitet abban, ami a leglényegesebb az életben. Nem ismerik a Tudás nagyobb adottságát – a nagyobb intelligenciát, ami az emberi családnak lett adva, ami minden emberi szívben ott lakozik potenciaként.

Látták az álmaikat emberi konfliktus, korrupció és degradáció révén összetörni. És most a szívük bezárult és az elméjük sötét. Könnyen megadják magukat a Nagyobb Sötétségnek a világban, ami a félelmükhöz, a haragukhoz és a bizalmatlanságukhoz szólhat.

Nincsenek tudatában a nagy adottságnak a minden élet Teremtőjétől. Ez az adottság – ez a mélyebb intelligencia, ez a titokzatos hatalom, ez a láthatatlan erő – ennek kell a hited forrásának lennie.

Minden megváltozhat körülötted. Körülötted minden pusztulásnak és megsemmisülésnek van kitéve. De, amit Isten helyezett beléd túl van az emberi korrupció és csalás elérhetőségén. Túl van bármilyen erő manipulációjának és csábításának az elérhetőségén, legyen az emberi erő vagy a világon túlról érkező erő.

Ez a benned lévő nagyobb erő azért van itt, hogy vezessen és megvédjen, hogy elvezessen az életed legnagyobb megnyilvánulásához és a nagyobb hozzájárulásodhoz a világhoz és minden élethez itt. Ez veled van ebben a pillanatban. És minden pillanatban veled lesz függetlenül attól, hogy mi történik kívül.

Ha a hited a látható és tapintható dolgokba helyezed, nagy sebezhetőségnek teszed ki magad. Biztosítod magad, hogy a jövőd tele lesz haraggal és csalódással, sokkal és tragédiával.

Nagyon turbulens időkbe léptek a világba. A világ hanyatlásban van. Az erőforrásai csökkenőben vannak. Az emberi populáció azonban tovább növekszik. Nagy kár érte az életfenntartó erőforrásait ennek a világnak. A környezet nagymértékben veszélybe került. És itt vannak a világon túli erők, akik azért vannak itt, hogy kihasználják a gyenge és megosztott emberiséget.

Hol fog a hited állni mindezekkel a nagy vajudásokkal és kihívásokkal szemben? Hogyan fogod a figyelmedet az emberiség nagy ígéretén tartani? Hogyan fogod elkerülni a magadban való hited elvesztését, más emberekben, nemzetekben, kormányokban és Istenben, míg a világ keresztül megy a katasztrófális változáson? Az életed akkor óriási csalódásra és zavarodottságra és kiábrándultságra van szánva, ha a hited olyan dolgokban van, melyek láthatóak, hallhatóak és tapinthatóak.

A Tudás nagy ereje az – a Rejtély, a láthatatlan dolgok bizonyítéka – ami a hited központjának kell hogy legyen; ennek kell a vallásod szívének lennie; ez kell hogy legyen a bátorításod, a bölcsességed és az útmutatásod forrása.

Ez a nagy hit. Ez az a hit, ami megkívánja a megerősítést. Ez az a hit, ami arra kér fel, hogy a bizalmadat egy nagyobb láthatatlan erőbe helyezd – egy erő, amit talán csak időszakosan vagy ritkán tapasztalsz.

Ez a nagyobb erő ismert volt az idők során az igaz vallási gyakorlók által, de ez [ma] ismeretlen szinte minden nép számára függetlenül a nemzettől vagy a hit hagyományuktól.

Ezért van egy Új Üzenet Istentől a világban – egy Üzenet, hogy helyreállítsa ezt a hitet, hogy kihangsúlyozza a jelentőségét, hogy megmuttassa hogyan biztosítja a szabadságot a sebezhetőségtől, szabadságot a haragtól, szabadságot a csalódástól és kiábrándulástól.

Mert elveszítheted a hited minden látható és tapintható dologban, de a Tudásba vetett hit erős marad. Ha ez így tud lenni, akkor képes leszel ellenállni a változások Nagy Hullámainak anélkül, hogy elveszítenéd a háládat az Isteni természeted vagy mások Isteni természetéért, akik itt lakoznak. Képes leszel megbocsátást, toleranciát és visszatartást gyakorolni – olyan dolgokat, melyeket enélkül a nagy hit nélkül elveszítenél.

Ez a nagy hit biztosítja, hogy Isten Ereje ott van, hogy irányítson téged és megvédjen és elvezessen téged a nagy eredményekhez az életben. Ilyen hit nélkül, nem látnád ezt a nagy lehetőséget. Nem ismernéd fel a jeleket magadban. Nem tartanád szem előtt a megadott irányt.

Mert elvesznél a körülötted lévő világba – megingatva a sérelmek és harag által amit látsz és hallasz magad körül. Elvesznél – elsöpörve a változások Nagy Hullámával, legyőzve az emberi szenvedés által, túlterhelve egy világgal, amit nem tudsz megérteni. És az elméd megtelne méreggel, félelemmel és bosszúval.

A sorsod nyilvánvalóvá válik, mert enélkül a nagy hit nélkül sötétségbe zuhansz. El fogod veszíteni a kapcsolatod az Istenivel. Imátkozni fogsz, hogy a dolgok jobbak legyenek. Imátkozni fogsz az életed megmentéséért. De az összes imád félelemmel és félreértéssel lesz tele. Nem a nagy hitre lesznek alapozva, ami neked kell, ha ki akarod bírni a változások Nagy Hullámait és fény akarsz lenni a sötétség világában.

Mert a Tudás nem csupán azért van itt, hogy vezessen és megvédjen. Itt van, hogy képes legyél felfedezni és kifejezni a legnagyobb ajándékot, amit a világba hoztál.

Nagy változás és felfordulás idején jöttél a világba. Ez a nagy változás és felfordulás – ahelyett, hogy legyőzne téged, ahelyett, hogy zavarodottságba és sötétségbe taszítana – fogja valójában belőled előhívni az ajándékot, amit adni jöttél. Mert ez a világ, amit szolgálni jöttél. És a körülményei adják a meghatározását a nagyobb célodnak és jelentésednek itt.

Talán elkezdheted látni, hogy azok a körülmények, amelyek másképp legyőznének lesznek azok a körülmények melyek megvilágítanak, ami előhívja belőled a nagyobb ajándékaidat a világ számára. Ez egy teljesen másfajta reakció, mint a legtöbb ember reakciója körülötted. Ez egy teljesen másfajta reakció mint ami lenne, ha a nagy hit nem lenne szüntelen benned.

Mert az emberiség akár emelkedik, akár esik, a Tudás ereje benned él. És ezt fel tudod erősíteni másokban azzal, hogy megosztod ezt a nagy hitet velük, hogy megosztod Isten Új Üzenetét velük, ami beszél erről a nagy hitről és kihansúlyozza mind a mai és jövőbeli létfontosságú szerepét.

Ez az Isten Ereje benned. Ez a kapcsolatod [Istennel]. Ez az, ami kielégíti a lelked mélyebb szükségletét, ami kielégítetlen marad a világ összes élvezete és izgalma által.

Mert [a léleknek] fel kell ismernie ezt a célt és betöltenie itt a világban. Ez a lelked nagy szüksége. És ezt a szükséget ki lehet elégíteni akkor is, ha a civilizációk összecsapnak, mégha minden remény veszni tűnik a körülötted lévő emberek elméjében és szívében.

Ki fogja vezetni őket, ha nem azok, akiknek megvan ez a nagy hite? Ki fogja visszaállítani őket és erőt, bátorságot és bölcsességet adni nekik, ha nem azok, akiknek megvan ez a nagy hite? Ki lesz fény a világban és ki lesz képes ellensúlyozni a Nagyobb Sötétséget a világban, ha nem azok, akiknek megvan ez a nagy hite?

Ki fog keresztül látni a vallási ideológia megosztásán és a történelmi értelmezésen, és ki lesz képes feloldani a konfliktusokat, amelyek a világ vallásai között vannak, kivéve azok, akiknek megvan ez a nagy hite? Ki lesz a békefenntartó és békecsináló, ki nem fog erőszakhoz fordulni, ki nem fog egy oldal mellé állni és küzdeni, kivéve azok, akiknek megvan ez a nagy hitük?

Tehát, hinned kell abban, amit a minden élet Teremtője helyezett beléd, hogy vezessen és megvédjen és elvezessen a nagyobb kifejezésedhez és teljesítményedhez a világban.

Minden mással szemben a bizalmadnak nagyon tartózkodónak és feltételesnek kell lennie. Mert annyi minden meg fog változni és lehetővé kell tenned, hogy ez a változás megtörténjen. Felszólalhatsz ellene és megpróbálhatod ellensúlyozni a káros következményeit, de engedned kell ezt a változást megtörténni.

Amit adni tudsz az embereknek az élelmiszer, víz, menedék és a nagy hit. Az emberek gondozása, az emberek etetése, az emberek segítése és nagy hitet adni nekik – erre lesz szükség. Mert csak a nagy hit fog egy jövőt adni az emberiségnek. Csak is a nagy hit, ami képessé fog tenni téged és másokat, hogy a közelgő zavaros vizeket navigálni tud. Ez lesz a tutajod a viharos tengeren.

Csak ez a nagy hit fogja megmutatni az emberiségnek, hogy nagy oka van egyesülni a saját védelme és a világ védelme érdekében. Akkor ez az, ami lehetővé fogja tenni az emberiség számára a nagyobb jövőt – egy nagyszerűbb jövőt, mint a múlt volt. De ez a jövő nem politikai mandátumokon vagy vallási ideológiákon fog alapulni. A nagy hitre lesz alapozva és építve.

Mert csak a benned lévő Tudás ereje bírja kiállni az élet hányattatásait és a világ konfliktusait. Egy különleges küldetésen van itt benned és minden egyes egyénben, hogy különleges és egyedülálló módon járuljon hozzá a változó világhoz. A benned lévő Tudás teljesen felkészült megbírkózni az érkező nehézségekkel, annak ellenére, hogy te magad nem vagy felkészülve.

Csak ez a benned lévő nagy Tudás tud tiszta és érintetlen maradni, még akkor is, ha a körülötted lévő emberek feldühültek és rémültek és bizonytalanok. Akkor a Tudásból született bizonyosság lesz az igazi tanácsadód és igazi vezetőd, és bizonyítéka lesz a benned és a világban lévő Nagyobb Erőnek.

A jónak dolgozol. Enyhíteni próbálod a szenvedést. De ezt a Tudás vezetése alatt kell tenned, vagy a világ magával ragad és elvisz. A megosztottságába és a konfliktusaiba fogsz esni. Pártoskodni fogsz, küzdeni fogsz, és harcolni fogsz.

Még az emberiség szolgálatárá irányuló vágyadat is ennek a benned lévő nagyobb erőnek kell vezérelnie. Különben az adásra irányuló vágyad a saját ambiciódra fog épülni, a saját elképzeléseidre, a saját sérelmeidre. Nem lesz tiszta és nem lesz hatékony. A jobb világ iránti vágyad és még az elképzeléseid is, hogy egy jobb világot alapíts meg bármilyen területen, amiben érdeklődésed van, vagy amelyben szaktudásod van, ennek is a Tudás által kell vezérelve lennie, vagy az ötleteid és a cselekedeteid nem lesznek hatásosak.

Mert csak Istennek van válasza a jövőre nézve. Neked nincs válaszod. Az emberiségre érkező változás túl nagy ahhoz, hogy az értelmed megérthetné. Túl nagy ahhoz, hogy az értelmed megoldhatná enélkül a nagy hit és nagy erő nélkül.

Bizonyos értelemben te [mint egyén] és az emberiség [eljutott] a kétségbeesés pontjáig, ahol meg kell találnod a Tudás erejét vagy kudarcot és összeomlást kockáztatsz.

Ezért van egy Új Üzenet Istentől a világban, mert csak ez az Új Üzenet tudja megmenteni az emberiséget. Csak ez az Új Üzenet most, ami átlátja az emberiség megosztottságát – a kultúra megosztottságát, a vallás megosztottságát, a faji és gazdasági erő megosztottságát. Csak ez a nagy hit, amit nem érint a múlt – az emberi család viharos, erőszakos és súlyos története.

Ez a lélek szükséglete: a szükség, hogy megtalálja és beteljesítse a küldetését a világban. Mert nem véletlenül vagy itt. Nem csak egyszerűen partra vetődtél. Egy céllal érkeztél. Egy rászoruló világot jöttél szolgálni és egy egyedi és konkrét hozzájárulást tenni. De csak a benned lévő Tudás tudja, hogy mi is ez.

Az emberek nagyon türelmetlenek és azonnal szeretnének választ kapni, így alkotnak egy olyan választ, amely vonzó számukra ezáltal jól és kényelmesen, biztonságban és biztosítva érzik magukat. De ezeknek a gondolatoknak, ezeknek az ötleteknek és ezeknek a javaslatoknak nincsen erejük a változások Nagy Hullámaival szemben. Az emberi sors súlya alatt össze fognak omlani. Ezek puszta kívánságok. Nincs erejük, nincs bölcsességük, nincs biztonságuk.

Egy nagyobb erőnek kell benned lennie, amire támaszkodsz. Nagy hitednek kell lennie ebben az erőben. Nem szabad olyan dolgokra építeni, amit láthatsz és megfoghatsz, ötletekre és hitrendszerekre, a hitek rendszerére. Alapvetőbbnek kell lennie. Mert a vallás alapjai és a kormányok alapjai mind meg fognak rázkódni és bizonyos esetekben össze is fognak omlani a változások Nagy Hullámaival szemben.

Olyan alapra van szükség, amely nagyobb mint a világ. És erősítened kell ezt az alapot azáltal, hogy megteszed Lépések a Tudáshoz, hogy megtanulod a Tudás Útját, hogy fogadod Isten Új Üzenetét és azáltal, hogy felismered ezt a nagy hitet a világ minden nagy vallási hagyományában.

Mert a nagy hit nem új. Csak feledésbe merült. Csak be lett árnyékolva a rituálé és a történelem és a hit által. El lett felejtve. Az emberek hisznek az intézményekben, a szentélyekben, rituálékban, a történelmi értelmezésekben. Nagyszerű vezetőket, avatárokat, megmentőket vagy szenteket követnek. De elfelejtették a legfontosabb dolgot. És ez a nagy hit.

Amikor a nagy hithez imátkozol, kérjed [a Tudást], hogy váljon erősebbé és vezessen téged – hogy feltárja a hibáidat, hogy megmutassa a gyengeségedet, hogy megmutassa mit kell korrigálnod, mit kell erősítened és mit kell félretenned. Kérd a tanácsát és bölcsességét, de ugyancsak kérjél erőt, hogy követni tudjad azt, bátorságot, hogy kövessd azt és szabadságot, ami minden egyébb kötelességtől megszabadít.

Ha a nagyszerű utat követed, rendelkezned kell ezzel az erővel, ezzel a bátorsággal és ezzel a szabadsággal. Ez nem mind egyszerre történik. Fokozatosan szerzed meg, lépésről lépésre. Kiépíted a kapcsolatot a tudással. Tudatában leszel a Tudásnak és érzékennyé válsz rá. Elkezdesz felfigyelni az üzeneteire és figyelmeztetéseire. Érzed a visszatartást és megengeded, hogy egy bizonyos irányba mozdítsa az életedet.

Idővel megtanulod megkülönböztetni a Tudás erejét az elmédben lévő összes többi erőtől – minden más kényszertől és impulzustól, ötlettől és meggyőzésektől. Időbe telik ezt megtanulni és kifejleszteni.

Ezeket a dolgokat meg kell tanulnod és ezeket a dolgokat ki kell fejlesztened ahhoz, hogy a nagy hit lényegessé és valóságossá váljon számodra és hogy a neked és az emberiség számára tett hatalmas szolgálata felismerhetővé váljon.

Ezért ismerd fel, hogy mi érdemli meg a hitedet és az odaadásodat. Ismerd fel, hogy az, ami láthatatlan rendelkezik minden erővel és az, ami látható az sebezhető és gyenge. Itt látni fogod, hogy Isten nagy és a világ kicsi, hogy a nemzetek és a vallások kiszolgáltatottak és az emberi gyengeség mindenütt jelen van.

És látni fogod, hogy minden, ami az életedben történik, vagy megmutatja a Tudás bizonyítékát vagy a Tudás szükségét, és minden ami történik igazolja a nagy hitedet, a nagyobb hitedet, aminek most meg kell lennie. Mert ez a te jövőd és ez a te ígéreted. Ez a te hívásod és ez a te küldetésed.

Engedd meg Isten Új Üzenetének, hogy ezt kompromisszumok nélkül feltárja neked, a múlt torzítása nélkül. Így akkor képes leszel meglátni a bizonyítékot az összes nagy vallási hagyományban. És egy más fényben fogod látni a nagy tanítókat és a múltbéli nagy Üzenethozókat. És sokkal világosabban fogod érteni a cselekedeteiket és a küldetésüket, mert a te küldetésed lassan kibontakozik benned miközben teszed a Lépéseket a Tudáshoz.

A Tudás ereje és jelenléte legyen veled ma. Hadd csendesedjen el az elméd. Tanulj meg hallgatni és megkülönböztetni a benned lévő nagyobb erő bizonyítékát. Légy vele és add ennek a nagy hitedet, mert a hited itt megtalálja az igazi otthonát és az igazi kifejeződését.

A Tiszta Vallás

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nek ki lett nyilatkoztatva
2013 Március 23-án,
Boulder, Colorado

Nagy szerencsétlenség, hogy az embereket annyira elriasztja a vallás állapota és a vallás történelme ebben a világban – az összes általa előidézett erőszak, a korrupció, a félreértések és a zavarok. Ez azt mutatja, hogy mit csinálnak az emberek Isten Kinyilatkoztatásaival, amikor nem a Tudás hatalma vezeti őket magukban. Itt a vallás az állam eszközévé válik, erőforrás az ambiciózus emberek számára, egy másik megkülönböztetés, amelyet az egyik törzs használ egy másik elnyomásához vagy legyőzéséhez.

Természetesen ez elhajtotta az embereket és traumatizálta az embereket, még a mai időben is, arra a pontra, hogy Isten Új Kinyilatkoztatását egy tiszta formában kell megadni, Isten korábbi Kinyilatkoztatásainak nagy értéke, mélysége és bölcsessége, valamint a világban az emberi civilizáció építésében betöltött fontosságuk ellenére.

Mert Istennek újra beszélnie kell, mert az Üzenetet tisztázni kell. Tisztázni kell a vallás célját. És életed értelmét és célját ki kell emelni és tisztázni kell. Ellenkező esetben a vallás nagy problémává válik a világban, míg a kezdetektől nagyszerű megoldásnak lett szánva az.

Ha ezt elítélés nélkül nézed, látni fogod a Tudás [a mély spirituális elme] nagy szükségességét önmagadban. Mert Tudás nélkül mindennel visszaélsz. Visszaélsz a természettel; visszaélsz az elméddel; helytelenül fogod használni a tested, mert a zavar pozíciójából működsz. Nem tudva, ki vagy, miért vagy itt, és mit csinálsz, idegen hatalmak és külső befolyások fognak irányítani. Ilyen a Különválás tragédiája [a Forrásodtól] ez az egész világegyetemben létező tragédia.

Tehát egy nagy tisztázást kell adni a vallásnak és a vallás minden aspektusának – nagy tisztázásnak kell lennie Istenről; nagy tisztázásnak a megváltásról és arról, hogy ez mit jelent és hogyan érhető el; nagy tisztázás, amely egyesíti a világ összes vallását, mivel közös Forrásuk van.

Mi a vallás? Miért szükséges? Miért lehetetlen teljesen kioltani azt az emberi szívből és elméből? A vallás képviseli a mélyebb természeted kifejezését és a mélyebb természeted szüksége, hogy meglegyen ez a kifejezés az életben, hogy hangot és formát adjon ehhez, ami annyira nélkülözhetetlen és alapvető fontosságú ahhoz, hogy ki vagy, honnan jöttél és mihez fogsz visszatérni, amikor elhagyod ezt a világot. Alapvető fontosságú a mélyebb természetedhez és mindenhez, ami vagy valójában – mindaz, ami látható és nem látható, mind az életed megnyilvánulása és rejtélye.

A vallás nem ideológia. A vallás nem épület vagy szervezet vagy szervezetek hierarchiája. Lényegében ez az Isten mozgása benned, valamint közted és mások ténykedése között a világban. Mert Isten szolgálja a világot, belülről kifelé dolgozva az embereken keresztül.

Isten nem irányítja az időjárást vagy a Föld geológiai erőit. Isten mindezt mozgásba hozta az idő kezdetén. Ez mind önállóan működik. Számodra a kihívás az, hogy alkalmazkodj hozzá, és értelmesen és jótékony módon használd fel saját magad és mások számára. Ez természetesen lehetetlen lenne, ha a Tudás nem lett volna megadva neked – a nagy adomány, amely irányít téged, megvéd téged és felkészít egy nagyobb életre.

Az a tény, hogy a Tudást elfelejtették, vagy olyan nagy mértékben ismeretlen ezen a világon, a vallás dilemmáját hozza létre, mert a Tudás nélkül a vallás szabályokká és előírásokká, felszólításokká válik, és mindig az emberek elnyomásának egyik formájává válik. Ami kezdetben talán arra adott, hogy segítsen nekik gondolkodásuk és életük megszervezésében, szabályozásuk szorítókengyelévé válik és a szellemi fény kialszik életükből.

Ez nem Isten szándéka. Isten szándéka az, hogy az emberek felfedezzék a Tudás nagy adományát, amelyet a világegyetem Ura, a világegyetemben lévő számtalan vallásnak és fajoknak adományozott. De amikor a Tudás elveszik, a félelem és a képzelet veszi át a helyét. A zűrzavar uralkodik. Az emberek munkába vannak hajtva és szolgaságba való életre. Ilyen volt a helyzet az emberi család történelme során.

Így Isten most egy tiszta Üzenetet adott és alapjául biztosította a Lépéseket a Tudáshoz, tehát ez nem csupán egy újabb meggyőződés lesz a meglévő hiedelmekkel való versenyben, egy másik ideológia, amelyet meg kell védeni és megvitatni, és mások túlterhelésére vagy elnyomására kell használni.

Mert Isten nem az egyik fajnak vagy törzsnek vagy csoportnak, nem egyedül egy régiónak, hanem a világ minden népe számára megadta a Lépéseket a Tudáshoz, hogy a világ minden hit hagyományában felhasználható legyen, és elismerhető legyen mint Isten kulcs Üzenete Isten Teremtésének, amely a Különválásban él a fizikai valóságban.

Tehát mi a vallás mint intézmény vagy tanítási test? Alapvetően célja, hogy környezetet teremtsen és ösztönözze az embereket Isten Jelenlétének, Hatalmának és Kegyelmének megtapasztalását önmagukban, életükben, egymással és a világon belül.

Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a vallás célja az emberek eljuttatása a nagy adományhoz, a Tudás adományához, mert így Isten vezet téged és mozgat téged, és visszatart téged – továbbvisz téged, visszatart téged, a szavak és kifejezésen túli nagyobb erő. Az értelem kiterjedésén és birodalmán túl van.

Ez a tiszta vallás. Ez volt a szentek, a nagy alkotók és a humanitáriusok vallása. Megindítva egy nagyobb erő és hatalom hatására, az emberek életét és tapasztalatait meghatározó szokásos dolgokon túl, őket egy nagyobb erő indította, mint egy spirituális gravitáció, és arra készteti őket, hogy rendkívüli dolgokat tegyenek mások javára, túl a puszta kedvességen és szívességtételen vagy szolgálaton az emberek számára, példát mutatva, és ösztönözve és begyújtva a Tudás erejét másokban.

Elfelejtheted a híres tábornokok és nemzetek vezetőinek, híres politikusoknak, híres művészeknek a nevét is, ám a nagy szentek nevei felülkerekednek, mert a hozzájárulásuk volt a legnagyobb, a legtartósabb és legmélyebb. Ma is szolgálnak, nagy ajándékaik folyamatosan visszatükröződnek az emberi szív és elme révén, emlékeztetve az embereket, hogy akik ők, az nagyobb, mint elméjük és testük, emlékeztetve az embereket, hogy egy Nagyobb Valóság részei, azon túl, amiről érzékeik jelentést tehetnek.

Látod, ez a tiszta vallás működése, mert Isten az életedben dolgozó Tudás hatalma és jelenléte révén vált meg téged. Olyan mértékben, ahogy ez fel tudod ismerni, átadni magad és intelligensen követni, ez az, ahogyan Isten megvált téged.

Mert a Tudást nem köti a kultúrád vagy a hiedelmeid. A Tudást a tradíció nem köti. Meghaladja ezeket a dolgokat. Ily módon az emberek rendkívüli és titokzatos dolgokat tehetnek, olyan értéket és hasznokat teremtve, amelyek túlmutatnak az emberi megértésen. A nagy adomány demonstrációjává válnak.

A rituálé és az ideológia azonban értékes a példa vagy az út megteremtésében. Az embereknek szükségük van erre az induláshoz és arra használják, hogy elősegítsék életük kiegyensúlyozását, struktúrát és orientációt adjon nekik. Ez olyan, mint a felkészülés a repülésre, a repülőgép repülésére való felkészülés. Először tanulnod kell. Először orientálódnod kell. A repülőgép kormányának elfoglalása előtt tanulnod kell a fizikáról, a környezetről, a szelekről és a repülésről. Erre szolgálnak a rituálék és az ideológia, hogy tájékoztassanak és felkészítsenek a repülésre.

A repülés tapasztalata azonban más kérdés. Itt túllépsz az intellektuális megértés határain és belépsz a Rejtélybe – a Rejtély, amely tiszta és a világ által nem szennyezett, a Rejtély, amelyet a mágia vagy a romantika és a hatalom keresése nem irányít. Ez a tiszta Rejtély. Ez a tiszta vallás, mert itt közvetlenül kapcsolatba lépsz az Istennel olyan módon, amely létfontosságú és elemi számodra.

Nem használhatod ezt az erőt a magad számára. Nem azért van ott, hogy te kormányozd vagy irányítsd. Valójában azért van ott, hogy téged kormányozzon és irányítson. De ehhez az intelligenciádra van szükség. Ez megköveteli az öntudatosságodat. Felelősségre és korlátozásra, valamint mások iránti való igaz együttérzésre van szükség, különben nem fog megjelenni.

Ezért soha nem választották az ambiciózusokat. Ez az oka annak, hogy a nagy Üzenethozók az idők folyamán vonakodtak és vonakodva fogadták el az előttük álló nagy feladatot. Míg bárki más szeretné a vallást hatalomra vagy haszonra használni, az igaz Üzenethozók vonakodnak. Őszinték. Egyszerűek. Felkészültek a nagyszerű szolgálatra.

Az ideológián és hiten, valamint ezekről a dolgokról folytatott érveléseken és az ezekről a dolgokról folytatott állandó és végtelen vitán túl, hogy megpróbálj az elméddel valami olyat megérteni, ami az elme birodalmán és elérhetőségén kívül létezik, be kell lépned a tiszta vallásba. Akár légy Keresztény, Buddhista, Zsidó, Muzulmán vagy más hagyományhoz tartozó, vagy teljesen hagyomány nélküli, az Istenhez vezető út nyitva áll előtted.

Isten most újra szólt, hogy adjon egy világos utat, hogy világosságot nyújtson minden vallású és nemzetiségű ember számára, és hogy szemléltesse a nagy adomány, a Tudás adományának központi jelentőségét. Mert nem jöhetsz Istenhez kizárólag a hit alapján. Nem igazán javíthatod az életed vagy mások életét csak a hit által, mert nem mindenki osztja ezeket a hiteket.

Isten tudja, hogy nem minden ember fog egy tanítást követni vagy egy tanárhoz csatlakozni, függetlenül attól, hogy milyen nagyok. Isten tudja ezt, de az emberek össze vannak zavarodva.

Ez az ellenszere a vallás minden visszaélésének a világon. Ez a vallás nevében végrehajtott emberi kapzsiság, zavarodottság és elnyomás ellenszere. Itt az Isten meg van gyalázva. Isten Akarata és Célja becsmérelve van. Itt minden, ami szent és mélységes, elveszik és leromlik.

Te, aki meg akarod tudni az életed nagyobb célját és az ittléted jelentését, egy új tapasztalatodnak kell lenni az Isteniről, ha ezen eredmények és következmények miatt szenvedsz.

Ezért szólt Isten újra, nem azért, hogy felváltsa a világ vallásait, hanem felemelje és felkészítse őket a nagy változásra, ami a világra érkezik és az emberiség találkozására az intelligens élet világegyetemével. Mert látod, Isten korábbi Kinyilatkoztatásainak egyik sem képes erre. Ez egy Nagyobb Terv része, amely mindig messze túl fog mutatni az emberi megértésen és felfogáson.

Ez a Rejtély. Isten a Rejtélyben él. Az emberek a megnyilvánulásban élnek. Megpróbálják a Rejtélyt manifesztációvá tenni. De a Rejtély mindig a Rejtély.

Erővel és bátorsággal kell rendelkezned, hogy túllépj a vallás megnyilvánulásain. Nagyon őszintének kell lenned. A motivációidnak világosnak kell lenniük, különben nem leszel képes tovább folytatni. A tiszta vallás világosságot és tisztaságot igényel, ha oda akarsz lépni.

Ne alacsonyítsd le a vallási hagyományokat és szertartásokat, tanításokat és gyakorlatokat, mert ezek a kezdeteknél lévő embereknek vannak. Noha visszaélnek velük és félre lettek értve,eleinte struktúrát nyújtanak, ami sok ember számára nagyon hasznos lehet. De sajnos ezek a dolgok magává a vallássá váltak.

Az emberek azt tanítják, hogy ha nem hiszel egy adott előírásban vagy az antikvitás tanításai szerint, akkor nem leszel befogadva a Mennyországba. Isten mégis számtalan faj és vallás világegyetemetét igazgatja, így nyilvánvalóan, hogy nem a hit vagy az ideológia vezet át téged a küszöbön az Isteni Jelenlétbe.

Isten nem fog büntetni téged a kudarcaid miatt, mert Isten tudja, hogy Tudás nélkül csak zavarban lehetsz és hibákat, akár szörnyű hibákat is elkövethetsz.

Ezért annyira alapvető megtenni a Lépéseket a Tudáshoz, hogy mi a vallás valójában és minek kell lennie, mert az Isten itt vált meg – nem az elmédben, nem a gondolataidban, nem a hiteidben.Mert ha valaha is visszatérsz az Ősi Otthonodba, ahova végül is vissza fogsz, ott mindenféle hitü embert fogsz találni, akik teljesen más hitből jönnek, más világokból jönnek, az egész világegyetemből jönnek. El tudsz képzelni egy ilyen dolgot? Nem tudsz. Nem tudsz.

De a Rejtély az életedben van. A szívedben van. Nem válhatsz el tőle teljesen. Az emberek megpróbálják. Mindig nagyon elfoglaltak. Egy pillanatra sem akarnak nyugalomban ülni. Nem akarják igazán érezni, hogy mit éreznek az életükel kapcsolatban, különben krízisbe kerülnek. Mert a Jelenlét mindig ott van, vár, hív egy természetes vonzerővel.

Ez a tiszta vallás. De ahhoz, hogy ezt akár lehetségesnek, akár hasznosnak tekintsd, bíznod kell az emberi szívben. Ha úgy gondolod, hogy az emberek alapvetően gonoszak és hajlamosak a gonoszra, akkor a vallásra úgy fogsz tekinteni, mint a felhasználásuk és a karámba terelésük módja, az ostor megtörése felettük és kárhozattal és mindenféle kínzással és szenvedéssel való fenyegetés, ha nem követik azt, amit mondasz nekik. Az emberek azt gondolják, hogy ilyen Isten.

Egy teljesen irgalmas Isten teljesen irgalmas. Egy mindentudó Isten mindentudó. Isten tudja, a tudás hatalma és jelenléte nélkül nem tudod igazán vezetni az életed. Így Isten megadja a Lépéseket a Tudáshoz. Az ősi időkben meg lettek adva, de elfelejtették vagy elutasították őket, mert azok, akik a vallás felett uralkodtak, nem bíztak az emberi szívben.

De most az emberiség írástudó. Tudatában van bizonyos mértékben annak a nagyobb világnak, amelyben él. Már nem vagytok elszigeteltek, primitív törzsek. Noha hajlamaitok továbbra is primitívek és önpusztítóak, tudatában vagytok nagyobb dolgoknak.

Istennek fel kell készítenie téged a világra és a világon kívüli életre, valamint az egység mértékére, amelynek természetesen meg kell valósulnia az emberek között, ha az emberiség ezt a világot élhető helyként kívánja megőrizni és a szabadsága és önrendelkezése megőrzéséhez a világegyetemben, ahol a szabadság nagyon ritka.

A legmélyebb szükséged és magának a világnak a szüksége, amely Isten Új Kinyilatkoztatását a világba hozta. Ez az első ilyen fajta Kinyilatkoztatás több mint 1400 éve.

A Kinyilatkoztatás idején élsz. De meg kell értened a vallás különféle szintjeit. Van vallás, hogy gondját viselje az embereknek és táplálja őket. Van vallás a kultúra és a társadalom alapvető megszervezéséhez. Van vallási meggyőződés, amely bizonyos mértékben segíthet az embereknek. De akkor ott van a tiszta vallás, amely elvezeti az embereket a Tudással való kapcsolathoz önmagukban és a világegyetemben lévő Felsőbb Hatalmakkal, amelyet a világegyetem Istene irányít minden nép és nemzet jóléte érdekében.

Amikor belépsz ennek rejtélyébe, hátra kell hagynod a berögzült hiteidet, ideológiádat. Ahhoz, hogy ezt megtedd erővel, hittel és bátorsággal kell rendelkezned, különben a templom belső szentélyén kívül maradsz. Mert a hit nem vezet téged a minden élet Istenéhez. Nagyobb elkötelezettségre, mélyebb elkötelezettségre és egy nagy adomány által vezetett életre van szükség, amely ebben a pillanatban benned él.

Az emberek vitatkoznak ezzel szemben. Azt mondják: „Az emberekben nem lehet megbízni. Gonoszak. Korruptak. Kiestek a kegyelemből.” Ez nevetséges. A Különválás azért lett megteremtve, mert a Mennyország egy része meg akarta tapasztalni, így hát itt vagy. Ez túlságosan nagy és mély ahhoz, hogy valaha is meg lehessen érteni.

Elhagytad Istent, de Isten nem hagyott el téged. El vagy veszve a gondolataidban, félelmeidben, vágyaidban és az elfoglaltságaidban, de a Jelenlét veled jár. Mert van egy részed, amely soha nem hagyta el Istent, és ezt a részedet hívják Tudásnak.

Ezért fog téged Isten végül megváltani és mindenki mást, mert nem tudsz különválni a Forrásodtól. Élhetsz Különválásban. Élhetsz fantáziában. Élheted a degradáció és bűnözés és szegénység és az önbántalmazás életét, de nem tudod megszakítani a kapcsolatot.

Valamikor végül a belső hatalomhoz fogsz fordulni – kimerülten, frusztráltan, túlterhelten. Ehhez a hatalomhoz fogsz fordulni, és egy hosszú megváltási folyamat fog elindulni, másoknak a legegyszerűbb és legszerényebb módon történő szolgálatába állítva, hogy az értéked, a méltóságod és az önbecsülésedet vissza lehessen állítani. Mert nem tudsz visszatérni az Ősi Otthonodba egy nyomorult, bemocskolt lényként. És nem azért küldtek téged a világba, hogy csupán elveszítsd és elpazarold itt az életed.

Az elme fontos eszköz, de nem a végső igazság platformja. A hit és az ideológia hasznos lehet az elején, ám akadály a vége felé. Túl kell lépned a kövezeten a pusztába, mert ott van Isten. Meg kell tanulnod nyugotnak lenni. Meg kell tanulnod magadba hallgatni. Vissza kell fognod a szenvedélyeidet és a sérelmeidet és a dorgálásaidat, hogy megadd magadnak ezt az esélyt.

Ez a világban való létnek egy másfajta módja. Ez egy áldott módja a világban való létnek. És bár össze vagy zavarva és nem tudod, hogy mit csinálsz és a dolgok változnak, befordultál a sarkon. Elkezdted a visszatérést.

Isten tudja az utat Istenhez. Az emberek soha nem tudják az utat Istenhez. De nem kell tudnod az utat Istenhez, mert Isten tudja az utat. Neked csak nagy eltökéltséggel kell kérned és imátkoznod, hogy a kapcsolódás megkezdődhessen számodra, és meg kell tenned az Isten által biztosított Lépéseket a Tudáshoz és megtanítania, hogyan kell a benned lévő mélyebb hangra hallgatni – nem a kultúrád hangjára, a családod, a kapzsiságod vagy a félelemed, vagy a világ kapzsisága vagy félelme, vagy a világ minden olyan ereje, amely szentségtelen, de az igazi hangra. Ennek megtétele lesz a legtermészetesebb dolog számodra.

Ez a tiszta vallás. Gyakorolható a mecsetben, a templomban vagy a kápolnában, vagy bárhol. Várja, hogy válaszolj. Várja, hogy felismerd a nagy szükségedet, mert csak Isten tud betölteni és irányítani téged a világban. Függetlenül attól, hogy vallásos vagy-e, vallást gyakorolsz-e vagy sem, függetlenül attól, hogy hiszel-e a vallásban vagy sem, az Isten Terve meg fog menti, ha tudsz válaszolni.

Itt nincsenek vallási háborúk. Itt nincs vallási elnyomás. Itt minden vallás egymás mellett létezik, mert mindegyik ugyanazt a célt szolgálja. Mindannyian a szív mélyebb vágyát táplálják, ha igazak és hitelesek.

Most elhozunk a tiszta valláshoz, hogy magadba fogadhasd és lásd mennyire fontos ez ésmennyire központi szerepet játszik az életedben és sorsodban, a beteljesedésedben és valódi önkifejezésedben. Ez a Mennyország ajándéka számodra, egy nagyobb Forrásból származó ajándék – most olyan formában van adva, hogy meg tudod érteni és hatékonyan le lehet fordítani különböző nyelvekre; adva most a Menny Akaratával és Szándékával.

Szenvedsz, mert nem tudod miért lettél küldve és ki küldött és mit kell tenned ezt követően, hogy elkezd visszakapni az életed ezen tapasztalatát és megértését. Legyél gazdag vagy szegény, ez a zavar addig fog kísérteni, amíg valódi megoldást keresel.

Ezzel elkezdődik a szent elkötelezettség. Ezzel elkezdődik a szent visszatérés. Isten itt nem vesz el téged a világtól, hanem egy teljesen új módon hoz be a világba. Itt látod magad körül mindenhol a Tudás szükségét, és nem ítéled el az embereket a kudarcaik és a hibáik miatt. Itt a Menny kifejeződésévé válsz, ahogy erősíteni törekszel a Tudást másokban és a legalapvetőbb módon szolgálod az embereket, bárhol ahol szükséges, hogy ezt tedd.

Ha a vallás félrevezetett vagy összezavart, értsd meg ezeket a szavakat. Lásd meg ezt a nagy nyílást és lehetőséget számodra.Mert az Istennel való kapcsolatod a legfontosabb kapcsolat az életben, és amilyen mértékben el tudod fogadni és megtapasztalni azt és annak részese lenni, meghatározza, milyen messzire tudsz menni a kapcsolatban bárkivel. Ha nem tudsz meghitt lenni a benned rejlő hatalommal, hogyan lehetsz igazán intim bárkivel? Hogyan tudsz bízni, ha nem tudsz bízni abban, ami benned van? Hogyan tudsz nyitott lenni és megengedni, hogy valódi szereteted megjelenjen, ha nincs meg a benned lévő Tudás irányítása és hatalma?

Ez helyreállítja a magaddal való igaz kapcsolatodat, ami alapvetően a kapcsolatod a Tudással. Innen elkezded megkapni a támaszt és az alapot azokhoz a nagy kapcsolatokhoz, melyek szánva lettek neked az életben, melyek a felkészültséggel jönni fognak, mihelyt eléggé szabad vagy a múlttól, hogy fogadd őket és megértsd a jelentésüket.

Itt elkezded a tiszta vallást élni abban, amit mondasz és amit cselekszel és még amit gondolsz is. Ez a Hatalom nagyobb a világnál és a világban mindennél – nagyobb, mint a természet, nagyobb, mint a fizikai erők, amelyek mozgatják a világot. Mert most rátalálsz arra a részedre, amely időtlen és változatlan, amely szabadságot fog adni a haláltól és egy nagy állandóság érzetet, még a Földön való utazásod során is.