Category Archives: The Greater Community

Kik az Emberiség Szövetségesei?

Ahogy, ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summers-nak ki lett nyilatkoztatva
2011 Február 3.-án,
Seattle, Washington.

Az emberiség nincs egyedül a világegyetemben, mert a világegyetem amivel találkozni fogsz, tele van intelligens élettel. Egy sűrűn lakott és régóta fennálló térségben élve, a világod magát egy nagyobb szomszédságban fogja találni.

Ezen a szomszédságon belül számos olyan erős nemzet van, amely hatalmas csere és kereskedelmi hálózatokat hozott létre, melyek szorosan szabályozottak. És ezen térség legtöbb nemzete e hálózatokra támaszkodik az alapvető erőforrásokért, amely a technológiájuk támogatásához szükséges és bizonyos esetekben alapvető erőforrásokért, csakhogy az élet alapkövetelményeiről gondoskodjon.

Tehát a világ nem egy távoli és felfedezetlen régiójában van a világegyetemnek. A szomszédságod az élet eme nagyobb szervezetéhez ad bizonyos előnyöket és bizonyos hátrányokat.

Az előnyöd az, hogy a háború és a hódítás ebben a térségben el van nyomva. Elnyomják, hogy fenntartsák a rendet és a biztonságot és hogy stabilitást biztosítsanak a nagyobb nemzetek hálózatainak és az egymással való csere és kereskedelem számára. Miután keresztülmentek a hosszú korszakokon keresztűl tartó háborúkon és megmérettetésen és konfiktuson, létrejöttek ezek a nagyobb hálózatok.

Az űr ezen részén a háború elnyomott és a nyílt hódítás nem megengedett. Tehát, ha egy nemzet előnyt és befolyást szeretne szerezni egy másik világban, például egy olyan beleolvadóban lévő világban ,mint a sajátod, akkor finomabb eszközöket kell használnia és más módokat alkalmaznia egy ilyen beavatkozás végrehajtásához.

Egy olyan nem-emberi világegyetemmel szembesülsz, ahol a szabadság ritka, egy világegyetem, ami idegennek és még ellenségesnek is fog tűnni a jelenlétedhez, ha elhagyod e naprenszer határait.

Itt azt fogod találni, hogy kevés a barátod és a szövetségesed. De a ti előnyötökre , létezik egy szabad nemzetek hálózata ebben a térségben, akik nem vesznek részt ebben a hatalmas csere és kereskedelmi hálózatban. Idővel és nagy erőfeszítéssel megalapították az elszigeteltségüket és a szabadságukat, hogy [külső] beavatkozás nélkül működjenek.

Mert egy szabad nemzetnek mindig nehéz nem szabad nemzetek körül léteznie. Ez egy kényes helyzet és egy folyamatos kihívás azoknak a szabad fajoknak, akiket talán az Emberiség Szövetségeseinek tartasz.

Fontos, hogy egy ilyen nagyobb perspektíva legyen. Egyébként nem fogod megérteni, hogy mi akadályozza a lehetséges szövetségeseidet és miért nem avatkoznak bele a világba ma. Titokban küldtek egy expediciót a Föld közelébe, hogy tanúi legyenek az itt zajló alien beavatkozásnak – egy Beavatkozás, amit több gátlástalan fajok és szervezetek folytatnak, akik szeretnék átvenni a világ és a népei irányítását, árnyalt és meggyőző eszközökkel.

A Szövetségeseid itt vannak, hogy bölcsességet és útmutatást nyújtsanak, amire az emberiségnek szüksége lesz, hogy megértse a szomszédságát az űrben, amelybe beleolvad és milyen előnyeid és hártányaid vannak ott.

Valóban nagy hátrányaitok vannak, mert más világok irigykedve néznek a ti világotokra és látják az emberiséget háborúzós megosztott állapotában elpusztítani a világ gazdagságát és értékét. Ez, jobban mint bármi más, vezetett a ma történésben lévő Beavatkozáshoz.

A [Szövetségesek] expedíciója, ami itt van [a helyibéli világegyetemben] hogy megfigyelje ezt a Beavatkozást és jelentést tegyen annak a tevékenységeiről és szándékairól a szabad nemzetek tudomása nélkül működik itt. Ezt nagyon fontos megérteni. Mert ezeket a kormányokat felelőségre vonhatják azért a tényért, hogy az emberiség hasznot húz ezekből a szabad nemzetekből, ami megsérti a szabad nemzetek által megkötött megállapodásokat – a Nagyobb Közösség ügyeibe való nem-beavatkozás megállapodását.

Ez az ár, amit fizetniük kellett, hogy a Nagyobb Közösséget távol tartsák a környékükről és elkerüljék a folyamatos beavatkozást és a meggyőzés próbálkozásait, ami nagyon sokáig gyötörte őket.

Ez az oka annak, hogy a Szövetségesek nem fogják magukat körülírni vagy a nevüket megadni vagy a saját világukról beszélni. Mert ez az expedíció titokban szolgálja az emberiséget, a nagyobb hatalmak tudomása és jóváhagyása nélkül, hivatalosan mondva, még a saját nemzetük kormányainak a tudomása és jóváhagyása nélkül is.

Ez egy kényes helyzet. Ennek megértéséhez valóban fontolóra kell venned a szabadság megalapításának és fenntartásának a nehézségét a nagyobb hatalmak között, ahol a szabadságot elnyomják és elkerülik. Ez egy olyan probléma, amivel az emberiségnek szembesülnie kell, ahogy halad előre, ahogy az emberi család az intelligens élet Nagyobb Közösségébe olvad.

Hogyan tartja fenn a szabadságát és az önrendelkezését egy olyan faj mint a tiéd, erőteljes és meggyőző erők jelenléte között, akik megpróbálják aláásni a magabiztosságodat, az egységedet és a bátorságodat?

Ez nem a fegyverek csatája. Ez nem a katonai erők csatája. Ez az akarat és a szándék csatája, a csata, ami a mentális környezetben játszódik – egy nagy befolyással rendelkező környezet, ahol az erősebb elmék befolyásolhatják a gyengébbeket, egy környezet, amiről az emberiség nagyon keveset tud.

A szabad nemzetek ezen a részén a világegyetemnek a szabadság elősegítésére törekednek, ahol csak tudnak. Úgy tekintenek a világra, mint ami nagy ígéretet mutat, mert a spiritualitás és a vallás nem lett elpusztítva vagy elfelejtve itt. Látják, hogy a Tudás ereje, a nagyobb spirituális erő, még mindig él az egyénekben, az emberiség súlyos hibái és ostoba tevékenységei ellenére is.

Az Emberiség Szövetségesei számos Jelentést küldtek a világba, hogy tanácsot adjanak és felkészítsék az emberiséget a Nagyobb Közösséggel való kapcsolatára. Ezek a Jelentések olyan információt nyújtanak, melyet senki a Földön nem tudna saját magától létrehozni vagy tudni. Egy olyan perspectívát nyújtanak, a kapcsolat kilátásaira és a kapcsolat következményeire vonatkozóan, amelyel az emberiség jelenleg nem rendelkezik.

A Jelentések korrigálják az emberiség sok hamis feltevését és az információ nélküli hiteit – hitek és feltételezések, amelyek kiszolgáltatottá tesznek az idegen manipulációnak és meggyőzésnek. A Jelentések bátorítják az emberiséget a függetlenségre a világegyetemben és annak a fontosságát, hogy ne engedjék meg az idegen nemzeteknek, hogy megalapítsák az érdekeiket és elősegítsék az idegen technológiájuktól való függőséget itt.

Ez egy nagy szolgálat a meggondolatlan és gyanútlan emberiségnek, aki úgy véli, hogy a világegyetem egy nagy üres tér, amely felderítésre vár vagy hogy jóindulatú etikus fajokból tevődik össze, akik buzgón támogatnák az emberiséget a technológiai megoldások és nagyobb hatalom keresésében.

Ez a naív és ostoba perspectíva persze azt jelenti, hogy tudatlanok és műveletlenek vagytok a határaitokon túl lévő élet valóságáról. Még mindig azt gondoljátok, hogy a technológia képes leküzdeni a természet erejét.

Az Emberiség Szövetségeseinek Jelentései, az Isten Új Kinyilatkoztatása mellett – az Új Üzenet az emberiségnek – sokkal tisztább és pontosabb megértést fog adni neked. Mert szükséged van erre, ha bölcsességgel, óvatossággal és megkülönböztetéssel akarsz előre haladni.

Az Emberiség Szövetségeseinek az első Jelentés sorozatának kiadása után, a Szövetségesek poziciója ebben a naprendszerben fel lett fedezve és kénytelenek voltak elmenekülni. Most egy rejtett helyről, távol a naprendszereteken túlról kell jelenteniük.

Az Emberiség Szövetségeseinek a harmadik Jelentés sorozatában az élet valóságairól beszélnek – a csere és kereskedelem, az űrszomszédságodban meglévő kölcsönhatás – és a szabadság követelményeiről, amelyet az emberiségnek elő kell segítenie és támogatnia, hogyha önellátó és önrendelkező akar maradni az élet Nagyobb Közösségében.

Fontos megértened, hogy a minden élet Teremtője, az Angyali Jelenléten keresztül szólította ezeket a szabad fajokat, hogy segítséget nyújtsanak az emberiségnek. Itt vannak és maga az expedíció Isteni küldetés által vezetett.

A szabad nemzetek kormányai nem fogják ennek az expedíciónak a tudomását állítani, mert nagyon keveset tudnak erről. Ez egy nagyobb erő és Hatalom sora által van irányítva a világegyetemben – Spirituális Erők szolgálják a minden élet Teremtőjét, igyekezve támogatni a szabadságot, ahol ez megalapítható.

Fontos azt is megértened, hogy az Emberiség Szövetségesinek egy adósságot kell megfizetniük, mivel ők egy korábbi időben szolgálva lettek egy expedíció által, ami segítette őket a beavatkozás markolatából való felszabadulásban, megnyitva az utat számukra a saját szabadságuk és autonómiájuk megalapításában a világegyetemben. Most van rá egy lehetőségük, hogy visszafizessék ezt az adósságot azáltal, hogy hasonló szolgáltatást nyújtanak az emberiségnek, ahogyan ti magatok is szembenéztek a beavatkozással és az összes veszéllyel és szerencsétlenséggel, amit ez hozhat.

Az emberiség nem tud az űrben való sebezhetőségéről. Még mindig azt gondolod, hogy a világegyetem a te szolgálatodra van ott, hogy különleges vagy és bárki aki ide jönne, segíteni jönne ide, megvilágosítani téged vagy megmenteni a saját hibáidtól. Ilyen a téveszméje egy elszigetelt fajnak, akiknek soha nem kellett alkalmazkodniuk a Nagyobb Közösség valóságához.

Ezért, nagy segítség van hozva az emberiség számára – nagy segítség, ami bölcsességet és tudást biztosít, melyet az emberiség nem tud magának megadni, nagy segítség, amelyet a Teremtő Akarata sarkalt és amelyet számos különböző világ különböző egyedei hajtanak végre. Ez egy olyan expedíció, amely nagyon veszélyes volt a résztvevők számára és nagyon sok időt vett igénybe.

Ezért, amikor elkezded tanulmányozni az Emberiség Szövetségeseinek a Jelentését, fontos fontolóra venni a felvállalt kockázatokat, ami ezt a bölcsességet nyújtotta és a bölcsesség óriási fontosságát és perspectíváját, amely ezekben a tanításokban adva lett.

Tartsd őket a szívedben és gondolj rájuk mélyen. Tedd fel a kérdéseidet, de értsd meg, hogy csak a kezdetén vagy a Nagyobb Közösségről való tanulmányaidnak és együtt kell élned bizonyos kérdésekkel, amelyekre még nem lehet válaszolni, miközben építed az egyre növekvő és tömör megértésedet az emberiség előnyeiről és hátrányairól.

Sok szem figyeli a világot ezekben az időkben. Ez része a hátrányaidnak. De katonai hódítás nem lesz keresve itt, mert a világ túlságosan értékes, és az idegen fajoknak, akik itt akarják megalapítani magukat szükségük van az emberiségre, mint munkaerőre – engedékeny és hajlandó munkaerőre – mert ezek az idegen fajok nem tudnak ebben a környezetben élni, olyan okok miatt, amit nem sejtenél.

Olyan helyzetről van szó, amelyet helyesen kell értelmezni, ami sok információt és perspektívát igényel és sok olyan elképzelés korrigálását, amely még mindig túlnyomó a világban.

Egy ember lett kiválasztva, hogy fogadja az Emberiség Szövetségeseinek a Jelentését. Ő az az egyén, aki ugyancsak fogadja Isten Új Kinyilatkoztatását, hogy felkészítse az emberiséget a nagy változásra, ami a világ környezetébe érkezik és az emberiség Nagyobb Közösséggel való találkozására. Őt a világegyetem Ura vezeti az Angyali Jelenléten keresztül, és ugyancsak ő az átvevője az Emberiség Szövetségesei Jelentésének, a Jelentések, melyeket a világegyetem Ura, az Angyali Jelenléten keresztül vezetett és ösztönzött.

Látnod kell, hogy ennek egy személyen keresztül kellett jönnie, aki erre a célra lett a világba küldve, hogy ezt a szerepet szolgálja. Ellenkező esetben az üzenet beszennyeződne, és minden bizonnyal elveszne, ha ez több mint egy embernek lett volna adva, sokféle változatban és értelmezéssel.

Évtizedekbe tellett az Üzenethozónak, hogy felkészüljön az Új Üzenet és az Emberiség Szövetségesei Jelentésének a fogadására. Maguk a Jelentések nagyon elhatárolható időpontokban lettek fogadva, közöttük hosszú időperiódusokkal, ahol egyáltalán nem történt kapcsolat.

A Jelentések az Angyali Jelenlét segítségével lettek rendelkezésre bocsátva, olyan spirituális módon lettek kommunikálva, ami nem igényli a technológia használatát, olyan kommunikációs módon, amit maga a Beavatkozás sem tud feltartóztatni vagy értelmezni. Ismételten, ez a Szövetségesek expedíciójának a helyszínének a megvédése érdekében történt, valamint az üzenet tisztaságának és sértetlenségének megvédéséért.

Így ezt a perspektívát és ezt a hátteret azért adjuk, hogy megértsd a kommunikáció jelentőségét és a kommunikáció természetét, ami a világba van küldve ma, azoktól a szabad nemzetektől, melyek a térségedben létéznek.

Ezt nem könnyű fontolóra venni, mert ezekben az időkben más üzenetek is a világba vannak küldve – üzenetek a Beavatkozástól, amelyek beszélnek az itt lévő jelenlétük nemességéről és az emberiség függőségéről az ő vezetésüktől és az ő bölcsességüktől, magasztos lényekről és nagy királyságokról és létesítményekről beszélve, valamint a gazdagság és jólét hálózatáról, melyre az emberiség ösztönözve van, hogy részévé váljon.

Ezek a nem szabad nemzetek csábításai és ösztönzései, melyek az emberiség félelmeihez és ambícióihoz szólnak. Sok ember esett alá ennek a meggyőzésnek. Sok egyén a kormányok és kereskedelmi és vallási vezető pozícióban meg van ingatva ilyen dolgok által, óriási hatalom, hatalmas gazdagság és előny ígéretével.

Az Emberiség Szövetségesei Jelentésében egy teljesen különböző előadást fogsz hallani, olyat ami az emberiség bennerejlő erejéhez, bátorságához és kepességeihez szól. Azt tanácsolja az emberiségnek, hogy ne fogadjon el semmilyen technológiát a Nagyobb Közösségtől, mert csak a függőség – az idegen erőktől és a nagy kereskedelmi hálózatoktól való függöség – kialakításáért van felajánlva. Ha a technológiádért és az alapvető követelményeidért ezeknek a dolgoknak az alárendeltjévé válsz, akkor a szabadságod elveszik és messziről leszel irányítva, hogy teljesítsd az elkötelezettségeid feltételeit.

Ezekkel a dolgokkal szembenézni nagy szívre van szükség, de szembe kell nézned velük, mert ez a te világod. A világegyetemben való elszigeteltségednek vége. Innentől kezdve, meggyőzéssel és beavatkozással fognak próbálkozni. A Szövetségesek nem fognak közbelépni. Nem fognak bázisokat kialakítani a világban vagy megpróbálni manipulálni az emberi érzékelést vagy a kormányok, kereskedelem vagy vallások vezetőit elcsábítani. Tudják, hogy az emberiségnek önmagától kell elérnie a szabadságát, külső irányítás és manipuláció nélkül.

Ez egy veszélyes időszak az emberiség számára, mert az erőforrásaid csökkenőben vannak és az éghajlat egyre instabilabbá válik. A környezet romlásban van. Az emberek egyre nagyobb száma iszik a lassan zsugorodó kútból.

Ez egy veszélyes időszak az emeberiség számára, mert sebezhetőek vagytok a meggyőzésre és a manipulációra és a csalásra, keveset vagy semmit sem tudva a világegyetemben lévő élet valóságáról vagy milyen módon kell fenntartani és megvédeni a szabadságod, ahogy beléptek ebbe a nagyobb élettérbe.

Az Emberiség Szövetségesei nem keresik a kapcsolatot az emberiséggel, mert felismerik, hogy az emberiség nem áll készen a kapcsolatra. Az emberiségnek nincs még meg az érettsége, az egysége vagy a megkülönböztető képessége, hogy megmondja ki a barát és ki az ellenség és megértse az élet bonyolultságát, ahol több ezer faj áll kölcsönhatásban egymással.

Ha egy pillanatra elgondolkozol ezen és elképzeled milyen nehéz megállapodásokat vagy tárgyalásokat létrehozni azokkal a fajokkal, akik másképp gondolkodnak, máshogy néznek ki és mások a fogalmaik, más a történelmük, mások a prioritásuk, ehhez hasonlítva az emberi tárgyalások egyszerűnek és nyilvánvalónak tűnnének.

Ez egy hatalmas és bonyolult helyzet, és neked fel kell nőnöd, hogy részt vegyél eme élet világegyetemében. Nem lehetsz kamasz és pusztító és agresszív, mert egyedül fogod találni magad, nagy ellenzékkel körülötted.

Ahhoz, hogy az emberiség önellátó és egy önrendelkező faj legyen, szabad a külső kormányzástól és irányítástól, követned kell azt, amit a Szövetségesek Jelentése nyújt számodra. A Szövetségesek nem fognak ide jönni és megmenteni az emberiséget a beavatkozástól, erő vagy katonai eszközök használatával, mert ez elpusztítaná az autonómiájukat a világegyetemben, amelyet évszázadok alatt hoztak létre.

Ők megadják a bölcsességet, amit nem tudsz magadnak megadni. Ők megadják a perspektívát, amit nem tudsz magadnak megadni. Ők megadják az információt, amihez magadtól nem tudsz hozzájutni. Most az emberiségtől függ, az emberiség erejétől, az emberiség becsületétől és az emberiség őshonos bölcsességétől, hogy megtanuld hogyan ellensúlyozd a Beavatkozást és hogy kiépítsd a kapacitásod és az erődet, mint egy szabad faj.

Ez a konfliktus megszűnését jelentené a világban és a nemzetek közötti sokkal nagyobb mértékű együttműködését, mint ami jelenleg van vagy amely valaha létezett. Mi más fog ennek lendületett adni, mint annak a veszélye, hogy szembe kell nézni egy olyan világegyetemmel, ahol a szabadság ritka és ahol sokan irigységgel néznek a világra?

Nem fogjátok fel, hogy micsoda nyeremény ez a világ és más nemzetek miért avatkoznának be itt, hogy megpróbálják megmenteni saját maguk számára, az emberiséget csakis erőforrásként használva.

Itt az ideje felnőni és nagyobb dolgokra gondolni – gondolni a bolygó jólétére, gondolni a környezet sabilitására, gondolni most a világ biztonságára és nem csupán a saját nemzeted biztonságára.

Ez egy nagyszerű lehetőség az emberi egységre, talán a legnagyobb, ami valaha is lesz. Mert a szükség a legnagyobb, amivel valaha is szembesülni fogsz, és a kihívás a legnagyobb, amivel valaha találkoztál.

Ez egy olyan helyzet, amely megköveteli a bátorságot és az objektivitást, a hajlandóságot arra, hogy olyan dolgokat tanulj, amiket még soha nem tanultál és a hajlandóságot, hogy felismerd mit tanult az emberiség a hosszú és nehéz történelme során a beavatkozásról és az őshonos népek önrendelkezésére és szabadságára vonatkozó veszélyekről.

Most az egész emberiség az őshonos népe a világnak, amely szemben áll a Beavatkozással – egy olyan Beavatkozás, amely azért van itt, hogy a saját hasznára, a saját jólétére és nyereségére használjon titeket.

Nem fogjátok fel a biológiai gazdagságát ennek a világnak és az erőforrásokat, ami az élet eme összetett hálójában található, ami után sóvárognak és amit értékelnek a kopár bolygók világegyetemében.

Az emberiségnek sok mindent kell tanulnia. Ezért küldte Isten az Új Kinyilatkoztatást a világba és ezért szólította az Emberiség Szövetségeseit, hogy átadják a bölcsességüket és a tanácsukat, hogy segítsék ezt a nagy erőfeszítést az emberiség oktatásában és figyelmeztessék az emberiséget a létező nagy veszélyekre és lehetőségekre, ahogy az űr küszöbénél áll.

Az Új Üzenet Kinyilatkoztatását és az Emberiség Szövetségeseinek Jelentésének a fontosságát nem szabad alábecsülni. Ezek a mai világban a legfontosabb dokumentumokat képviselik és a legnagyobb szükséget, ami az emberiséggel szemben áll, melyek nagyon sokak számára még ismeretlenek.

Szerencsés vagy, hogy ezt megkaphatod. Áldott vagy, hogy ezt átveheted. Most bátor szívvel haladj előre és engedd meg magadnak, hogy átvedd a minden élet Teremtőjének a szeretet ajándékát és a biztositékát annak, hogy vannak más fajok is a világegyetemben, akik támogatják az emberi szabadságot és függetlenséget. Idővel, ez a két nagyszerű vigasz forrás fog a támaszoddá válni, mint még ezelőtt soha.

A Tudás hatalma és jelenléte, amely minden emberben él egy nagyobb intelligencia az egyénen belül. Ez az a nagyobb intelligencia, melyhez az Új Üzenet szól és amiről beszél. Ez az a nagyobb intelligencia, amit az Emberiség Szövetségeseinek az expedíciója próbál benned lángra lobbantani és kommunicálni.

Ez magában foglalja az emberiség lelkiségének a titkait és a nagyobb sorsodnak az ígéretét a világegyetemben – egy sors, mint egy szabad és önrendelkező faj. De a sorsod nincs biztosítva. Az eredmény bizonytalan. Mint egy egyénnek, nagy hitednek kell lennie a benned lévő és a másokban lévő Tudás erejében, hogy a kocka az emberiség javára forduljon.

Az emberiség szabadságának a veszélyeztetettsége a világegyetemben és a hanyatlásban lévő világ, amelyben élsz, a két nagy motiváció az emberi szabadságra és egységre, az emberi bölcsességre és a nagyobb együttműködésre.

De ugyanúgy ez a két fenyegető valóság konfliktusba, háborúba és nélkülözésbe vezetheti az emberiséget, ami biztosan idegen hatalmak alárendeltségéhez vezet. A kockázatok tehát nagyok és a helyes választás jutalma hatalmas, mely kikövezi az utat az emberi család nagyobb jövője felé.

Legyen ez a te megértésed.

Belépés a Nagyobb Közösségbe

Ahogy ez Isten Üzenethozójának,
Marshall Vian Summersnek ki lett nyilatkoztatva
2011 Május 27.-én,
Coloradó állam, Boulder városában

Isten Új Kinyilatkoztatása megnyitja az ajtót az intelligens élet világegyeteme felé, ezelőtt soha nem elérhető perspektívát, betekintést és megértést nyújtva.

Az emberi család nem veszi észre a kiszolgáltatottságát e Nagyobb Közösség felé vagy a kapcsolatát ezzel a Nagyobb Közösséggel.

Oly hosszú ideje elszigeteltségben élve, az önmagadról kialakított elképzelésed, a Teremtésről és az Isteniről való elképzelésed, nagyon is csak ehhez az egy világhoz vannak társítva. Mégis a világban ma nagyon sok embernek vannak gyökerei a Nagyobb Közösségben, mivel a korábbi tapasztalataik nagy része ott történt, mielőtt ebbe a világba, ebbe az életbe jöttek.

Ez olyan, mintha egy elszigetelt törzs lennél, aki még soha nem volt felfedezve a külvilág által, nem ismerve azt a nagyobb erőt, ami körülötted létezik és teljesen felkészületlen vagy arra a napra, amikor a létezésedet kívülről felfedezik.

Az emberiség közvetítéssel sugároz az űrbe, természetesen meglehetősen ostobán és így a jelenléted jól ismert a szomszédaid által és más csoportok által, akik nagy érdeklődéssel figyelik a világot.

Vannak akik már nagyon régóta tanulmányoznak titeket. Bár lehet, hogy az igazi mélyebb természetedet érthetetlennek tartják, a külső viselkedésed könnyen megítélhető és meglehetősen kiszámítható.

Egy teljesen más, egy nem-emberi világegyetem valóságnak a küszöbén állsz – egy világegyetem, ahol az emberi értékek és törekvések nem univerzálisan osztozottak, a világegyetem, ahol a létezésednek és annak ami fontos számodra, kevés vagy egyáltalán nincs jelentősége, kivéve azon fajok számára, akik igyekeznek az emberi szabadságot támogatni a világban vagy azoknak a fajoknak, akik igyekeznek ezt elvenni tőled.

A Nagyobb Közösség meg fogja változtatni a meglátásodat önmagadról, ahogy itt a nemzetek kölcsönhatásban vannak egymással és az egész emberiség prioritását. Ennek a hatása rendkívül hasznos lehet, ha ezt helyesen tudod megérteni.

Mert a Nagyobb Közösség lesz az, ami végre meggyőzi a nemzeteket az együttműködéről, hogy egyesüljenek a világ megóvása érdekében és megvédjék az emberi családot.

A Nagyobb Közösség lesz az, ami meg fogja mutatni, hogy nem engedhetitek meg magatoknak a szüntelen konfliktusokat itt a Földön, hogy az itt lévő erőforrásaitok értékesek és az önellátás bír a legnagyobb jelentőséggel.

Ennek tudatában, nem folytatnád a világ pazarlását ilyen szörnyű tempóban, ahogy azt most teszed. Nem gondolnád az ostobán, hogy miután kimeríted e világ gazdagságát a világegyetem azért van ott, hogy elvegyed.

Ez a világ, ez a naprendszer mindened amid van. Ezen túlmenően mások tulajdonában és irányítása alatt lévő régiók területére lépsz és ezt nem tudod elvenni tőlük. Nem ismered a világegyetemben lévő játékszabályokat vagy a nemzetek között lévő kapcsolatokat vagy mi az ami megengedett és mi az ami nem az élet Nagyobb Közösségében.

Olyan vagy, mint egy gyermek, aki belép a metropoliszba – ártatlan, elbizakodott, tudatlan.

Az emberek itt sok mindent szeretnének a látogatóktól. Sok mindent várnak. Az emberek azt hiszik, hogy nagyon fontosak a világegyetemben és mások természetesen segíteni jönnek ide és hogy megadják neked azt, amit akarsz és amire szükséged van. Az emberek azt hiszik, hogy a kapcsolatfelvétel egyfajta izgalmas kaland, egy nyaralás a hétköznapi emberi élettől. Azt akarják gondolni, hogy a kapcsolatfelvétel nagyon is pozitív lesz és hasznos, mert nincs meg az erejük, a bátorságuk vagy a felkészültségük, hogy bármilyen más eshetőséget fontolóra vegyenek.

Isten Kinyilatkoztatása betekintést nyújt a Nagyobb Közösségben lévő élet felé, olyan betekintést, amit csak Isten tud megadni. Mert semmi sincs a világegyetemben, aminek Isten nincs a tudatában. Nincs olyan faj, aki ezt állíthatná. Egyik fajnak sincs megértése még erről az egy galaxisról sem. Egyik fajnak sincs megértése az emberiség mélyebb természetéről. Még az a néhány faj, akik szabadok és önállóak az űr ezen régiójában, még ők sem tudják teljesen megérteni, hogy az emberi természet valójában mit is jelent.

A világegyetemben mindenki keresi az erőforrásokat és a technológailag jobban fejlettebb nemzetek erre nagyon rá vannak utalva. Nem fogsz egy olyan pontra elérkezni, ahol ezek az igények megszűnnek létezni, mert ahogy fejlődsz technológiailag a szükség vele együtt növekszik.

Az emberiség nem tudja, hogy egy nagy fordulópont előtt áll, egy nagy fordulópont, egy fordulópont, ami a múlttól ellentétes jövőt fog teremteni. Hanyatló világban élni, a csökkenő erőforrások világában és beszűkülő lehetőségekkel, nem veszed észre a sebezhetőségedet az űr felé. A határaitok őrizetlenek. Az embereitek nincsenek tudatában. A kormányok az egymással lévő belső nehézségeikkel és problémáikkal vannak elfoglalva.

Ez a világ annyira szép hely, biológiailag annyira gazdag megannyi fontos erőforrással, amit nehéz a világegyetem kopár világaiban találni.

Isten Kinyilatkoztatása fel kell, hogy ébresszen az intelligen élet Nagyobb Közösségébe emelkedés valóságaira, a nehézségeire és a lehetőségeire. Isten korábbi Kinyilatkoztatásainak egyikében sem volt megkívánt, mert a szükség nem volt ott. Az emberiség még nem fejlődött odáig.

De most már van egy globális civilizációtok – elhajlott, ellentmondásos, pusztító, meggondolatlan és felelőtlen, de mégis egy globális közösség. Van globális kommunikációtok. Van globális kereskedelmetek. És sok embernek, növekvő globális tudatossága. Ez az a pont, ahol a beavatkozás meg lesz próbálva. Ez az a pont, ahol az emberiség egy igényelhető nyereménnyé válik.

Azok, akik ide jönnek és már itt vannak nem tudnak egy olyan biológiailag komplex világban élni, amiben ti éltek és amihez ti hozzá vagytok igazodva. Szükségük van az emberi segítségre. Szükségük van az emberi hűségre. Szükségük van az emberi részvételre annak érdekében, hogy megszerezzék itt a szuverinitást és fennhatóságot. Ki fogják használni az elvárásaidat, a vágyaidat, a fantáziáidat és a sérelmeidet, hogy létrehozzák ezt a poziciót a maguk számára.

Nézd meg a beavatkozások történetét a világodban. Nézd meg, hogy az őslakosok milyen egyszerűen megadták magukat az idegen beavatkozás jelenlétének. Nem szabad, hogy ez legyen a sorsod.

Ha elkezdesz az élet ezen nagyobb arénájában gondolkodni, elkezdesz meglátni olyan dolgokat, melyeket ezelőtt nem láttál és látni fogod, hogy az emberi egység és együttműködés nem csupán egy kívánatos jövőbeli cél vagy előnyös választási lehetőség, hanem inkább szükségszerű az emberi család szabadságának és jövőjének biztosításáért.

A Beavatkozás nem elpusztítani akar, hanem használni titeket, használni a saját céljaikra. Ettől a valóságtól nem tudsz elmenekülni és nagyon erős és meggyőző lesz a megtévesztés, ami az emberi családra fog hatni és a rendteremtés, ami az emberi családra lesz rávetítve, hogy behódoljon és belenyugodjon.

Miután már az emberi vezetésben és intézményekben hitüket vesztették, az emberek más erők után fognak nézni a világegyetemben, hogy vezesse őket, bozgón hiszik, hogy egy jótékony erő helyreállítja és megmenti az emberiséget önmagától. Ez az elvárás, ez a vágy, bármennyire is tudattalan is, amit a Beavatkozás ki fog használni a saját céljaira.

A szabadságod nagyon értékes, bármilyen mértékben is lett ez megalapozva a világban. Nagyszerű erőfeszítés és emberáldozat által lett elérve. Ezt nagy éberséggel meg kell védeni.

Ebben a tekintetben csak egymás miatt aggodtok, de most nagyobb dolgok miatt kell aggodni és ezekkel az aggodalmakkal a nagyobb szükség is megjelenik a világegyetemben lévő életről tanulni és felkészülni eme nehéz és veszélyes kapcsolatba lépés jelentésére.

Azok, akik a szövetségesei az emberiségnek, a szabad fajok, ők nem fognak itt beavatkozni, mert számukra a beavatkozás jogsértés. Ők felismerik, hogy mégha képesek is lennének szert tenni a bizalmadra, egy ellenőrző jelenlétet kellene itt fenntartaniuk annak érdekében, hogy vezessenek a Nagypbb Közösségben. Ezt nem tudják megtenni. Felfogják, hogy az emberiségnek meg kell küzdenie és még szenvednie is, hogy elérkezzen a jövőjét és a sorsát illető felismerés és felelősség pontjára.

Csak tanácsot adhatnak. Elküldik a Jelentésüket, az Emeriség Szövetségeseinek a Jelentését. Ezt az Isten Új Kinyilatkoztatás részeként tették meg, mert a Teremtő tudja, hogy fel kell ismerned, hogy nem vagy egyedül a világegyetemben és a szabadság és önrendelkezés létezik és ezt mások már elérték. De ez nem egy könnyű teljesítmény és vannak alapvető követelményei.

Az embereket ledöbbentik ezek a dolgok, nem azért mert nem igazak vagy szenzációsnak tünnek, hanem mert még soha nem gondoltak rá és nem is akarnak erre gondolni, annyira nagy ez és komplex és kihívásokkal teli.

De ez a te világod. Ez az, amiért jöttél. Nem aludni jöttél egy gyönyörű bolygóra, hanem segíteni megőrízni és megvédeni az emberi családot a hanyatlástól és az alárendeltségtől.

Elvesztegeted magad az emberi konfliktusokban. Az emberi konfliktusaid elvesztegetnek, műveletlen, ostoba és tudatan vagy azzal kapcsolatban, hogy mi folyik a határjaidnál.

Itt az ideje, hogy az emberiség éretté és felnőtté váljon, hogy felfogd az élet Nagyobb Közösségében élsz – a Nagyobb Közösségben, amit nem tudsz irányítani, a Nagyobb Közösség, ami meghaladja az erőfeszítéseidet, a technológiádat és még a felfogásodat is.

Ezért van az, hogy a minden élet Teremtője Kinyilatkoztatást hoz a világba a Nagyobb Közösségről. Itt van most az ideje – míg az emberiség a hanyatló világ szélén áll, csökkenő erőforrások és növekvő gazdasági és politikai konfliktusok és instabilitás világában, amikor a világ vallásai partizánokká váltak a folyamatosan zajló konfliktusban és versenyben az emberi elfogadásért és vezetésért, egy olyan idő, amikor a szegényebb nemzetek kifogynak az erőforrásokból és a gazdagabb nemzetek nagy eladósodásba zuhannak.

Ez tökéletes idő a beavatkozásra. Ez a szükséges idő a nagyobb emberi tudatosság kialakulására és vele együtt a világ felé való nagyobb felelősségre – nem csak egy nemzetnek, egy csoportnak vagy egy vallásnak a hovatartozása, de az egész emberiségnek. Mert ha nemzetek összedölnek, az egész világ összedölhet. Ha a beavatkozás sikeres a világnak az egyik részén, az veszélyezteti itt mindenkinek a jövőjét.

Az emberek tele vannak sérelmekkel. Teli vannak igényekkel. Bizonyos esetekben, kétségbeejtő igényekkel vannak tele – szegénység, elnyomás. A világ vezetői vagy vakok vagy nem tudják kommunikálni, ami mondva lett neki, amit látnak és tudnak. Így a nemzetek emberei tudatlanok maradnak az emberi történelem legnagyobb eseményét illetően, az emberi szabadság és önellátás legnagyobb kihívását illetően és az emberi egység és együttműködés legnagyobb lehetőségét illetően.

Mert nem leszel képes rész venni az élet Nagyobb Közösségében úgy, mint egy háborúban álló és ellentmondásos törzsek és nemzetek sokasága. Nem lesz ott erőd és nem lesz hatásosságod és a sebezhetőséged annyira nyilvánvaló lesz mások számára.

Az emberiség elpusztítja a világ vagyonát és ez ösztönözte a beavatkozást.

Annyira sok a tanulnivalód. Ez néhány szóban nem lehet elmondani, hanem a tanítások nagyszerű sorozatában, ami része az Isten Kinyilatkoztatásának.

Itt a Kereszténynek a Nagyobb Közösség tudatosságával kell Kereszténnyé válnia. A Muzulmán, Muzulmánná válik a Nagyobb Közösség tudatosságával. A Buddhista és a Zsidó szert tesz az élet nagyobb panorámájára, ahol a vallási tanításaiknak tárgyhoz tartozónak kell lennie. Ha a vallások a világban azért vannak, hogy tanítsanak és felvilágosítsanak, ennek a nagyobb kapacitásnak és tudatosságnak meg kell lennie.

Nem bolondozhatsz a Nagyobb Közösséggel vagy a változások Nagy Hullámaival szemben, amelyek már történésben vannak a világban. Itt az ideje felnőni.

Az emberiség nagyszerű erősségekkel rendelkezik. Nem vesztetted el azt a mélyebb Tudással való kapcsolatot, ami minden egyes emberben létezik. Nem váltál egy rendszerbe foglalt, világi, technológiai társadalommá, ami annyira gyakori a világegyetemben. Nem vesztetted el a szabadságod és a nagyobb érzékelésedet teljesen, bár ez a veszély napról-napra fenyeget.

Az élet szükségletei alapvetőek mindenhol. A fejlődő technológia nem fog mentesíteni ezeknek a szükségleteitől teljesen, sőt jelentősen megnövelheti ezeket. Azt gondolod, hogy a világegyetemben lévő technológiai társadalmak nincsenek kétségbeesve az erőforrásokért, olyan erőforrásokért, amiket nem tudnak önmaguk előállítani, amiért kereskedniük és egyezkedniük kell nagyon nagyon messziről? Ők elvesztették az önrendelkezésüket. Pontosan azon kereskedelmi hálózatok által vannak irányítva, amitől függenek.

Ahhoz, hogy szabad legyél a világegyetemben, önellátónak kell lenned, egyesültnek kell lenned és nagyon diszkrétnek kell lenned. Ezek a követelmények, amit minden nemzetnek, minden világnak, minden fajnak létre kell hoznia az élet Nagyobb Közösségében.

Itt megláthatod annak a veszélyét és a csábítását, hogy az emberiség technológiát és erőforrásokat kapjon a világon túlról. Milyen nagy vonzereje lenne ennek! Milyen nagy csábítás is ez!

Ha egyszer elveszted az önellátásodat, minden, amit értékelsz elveszik, mert nem leszel képes megalapítani a részvételi feltételeket, hogy hozzáférj azokhoz a dolgokhoz, aminek most már a függőjévé váltál. Más nemzetek fogják meghatározni a viselkedésedet és a részvétedet. Ez az élet velejárója.

Nem tudod a helyi világegyetemet hódítással bevenni. Ez egy egészen más képet ad attól, amit a filmeken és sci-fi-ben látsz, a fantáziádtól, a vágyaidtól és a ki nem mondott elvárásaidtól. Ez egy nagyon eltérő képet formál az emberi egység és együttműködés fontosságáról itt a Földön, az emberi szabadság kiépítése és bebiztosításának fontosságáról és a Tudás erejéről és jelenlétéről, amit Isten helyezett minden egyes emberbe.

Itt a szabadság nem az jelenti, hogy mindenki vagy minden számára egyszerűen engedékennyé és felelőtlenné válsz. Az életben való részvéted lényeges elemévé válik. Itt a nagyobb ajándékaid előhívhatók lesznek, mert rájössz, hogy az emberiség nagy és veszélyeztetett igényeinek a szolgálatára vagy itt. Itt minden, ami valódi és igaz benned aktiválódik és elő van hívva. Itt a nemzetek végtelen konfliktusai meg fognak szünni és megpróbálnak stabilitást létrehozni maguknak és a szomszédaiknak, hogy bebiztosítsák a jövőbeli jólétüket és megvédjék magukat a kívülről érkező beavatkozások ellen.

A világ nem lesz erőszakkal bevéve, mert ez nincs megengedve a világegyetemnek ezen a részén. Csábítás és meggyőzés által lesz bevéve, az emberi gyengeség és konfliktus, az emberi babona és a kielégítettlen emberi szükségletek kihasználása által.

Nyers erő ritkán van használva ezen a részén a világegyetemnek. Nagyszerűbb, sokkal finomabb eszközök vannak alkalmazva a világ erőforrásainak a megvédésére és az előnyszerzésre, meggyőzés, megtévesztés és titokzatosságon keresztűl. Ebben az értelemben az emberiség még mindig egy ügyetlen és erőszakos faj, de még ez is változik itt a Földön.

Azért adjuk meg ezeket a perspektívákat, mert ez jelenti a Teremtő szeretetét. Bár lehet, hogy először ez nyomasztó és ijesztő lesz, de ez a valóság, amit tudatosítani kell és amihez hozzá kell szokni. Most nem csak saját magadra vagy a közösségedre vagy a nemzetedre kell gondolnod, hanem az egész világra, mert ez az ami el fogja dönteni a sorsod és végzeted és a gyermekeid és a világ gyermekeinek a jólétét.

Ez egy nagy tudatváltás, nagy és szükséges váltás most. Az emberek természetesen ellent fognak állni ennek. A vallásaikban fognak menedéket keresni. A politikai ideológiájukban fognak menedéket keresni. Az emberi racionalitásban fognak menedéket keresni. De a világegyetemben az élet nem függ ezektől a dolgoktól. Az élet történik attól függetlenűl, hogy tudatában vagy-e vagy sem, felkészűlt vagy-e vagy sem. Ez nem perspektíva kérdése. Ez nem ideológiai irányultság kérdése. Ez valójában a figyelemről szól, a figyelmességről és objektivításról és az önmagaddal való őszinteségről.

Ez egy nagy megpróbáltatás, de egy szükséges megpróbáltatás és egy megváltó kihívás, ha ez őszinteséggel és becsülettel van kielégítve. Megvannak a látáshoz a szemeid és a halláshoz a füleid, de nem néznek és nem figyelnek. Körülötted mindenki megszállottnak, elfoglaltnak vagy elnyomottnak tűnik. Ki fog beszélni velük? Ki fogja tanítani őket? Lehet, hogy a Mi hangunkat nem fogják meghallani. Ki fog velük beszélni?

Csak a Kinyilatkoztatásra kell mutatnod, mert te magad nem tudod elmagyarázni a világegyetemben lévő életet. Te magad nem tudod elmagyarázni a változások Nagy Hullámait, amik a világ felé jönnek. Te magad nem tudod elmagyarázni, hogy mit jelent az emberi spiritulaitás a Tudás szintjén. Te magad nem tudod elmagyarázni a világegyetemből jövő bölcsességet és Tudást. Te magad nem tudod elmagyarázni az emberiség nagyobb sorsát és mit kell tenni ennek az eléréséhez.

Ehhez a Kinyilatkoztatáshoz kell fordulnod, mert a Kinyilatkoztatás nagyszerűbb annál, mint azt bárki is megértené. Mutass a Kinyilatkoztatásra, mert egyedül ez rendelkezik a felkészüléssel az emberiség sorsát és végzetét illetően egy fejlődő világban.

Isten megadja azt, amit az emberiség nem tud magának megadni. Isten figyelmezteti a veszélyekre és a lehetőségekre az emberiséget, míg az űr küszöbénél áll. Isten figyelmezteti az emberiséget a hanyatló világban élés veszélyeire, lehetőségeire és a szükségleteire. Isten a világba hozza az emberi spiritualitás értelmének és természetének a tisztázását, azt az értelmet és természetet, ami annyira elveszett és elhomályosodott Isten korábbi Kinyilatkoztatásaiban.

A Kinyilatkoztatás hatalmas. Annyira sok dologról szól. Nem tudod kimeríteni és használnod, alkalmaznod kell és meg kell osztanod a valóságát másokkal. Csak akkor fogod látni, hogy mit jelent valójában, miért van rá szükség és miért jelent nagy ígéretet az emberek jövőjére és a szabadságára nézve ebben a világban.

A siker nem garantált. A világegyetemben sok nép eset meggyőzés és leigázás alá. Ez számtalanszor megtörtént. Ez az erkerülhetetlen következménye annak, ha az emberek nincsenek figyelmeztetve és felkészülve arra, hogy rész vegyenek az intelligens élet nagyobb arénájában.

Légy óvatos a saját fantáziáiddal és elvárásaiddal. Vond kérdőre őket. Gondold át őket a természet valóságainak és az emberi történelemnek a fényében.

Ha őszinte vagy magaddal, akkor meg fogod látni, hogy nem tudod mi van e világ határain túl és a reményteli elvárások rendkívűl vakítóak tudnak lenni. Felkészültnek kell lenned bármire és mindenre, csakúgy ahogy felkészültnek kell lenned bármire és mindenre, ami ebben a világban működik az emberi kapcsolatokban és magának az életnek a tevékenységein keresztül.

Ahhoz, hogy szabad légy erősnek kell lenned. Ahhoz, hogy erős légy az elmédnek tisztának kekk lennie. Tisztán kell látnod. Hallanod kell az igazat. Objektívnek kell lenned az életedet és a körülményeidet illetően. A világra nem sérelemmel vagy elkerüléssel kell ránézned, de együttérzéssel, türelemmel és határozottsággal. Ha itt egy új jövő alapjait szeretnéd lefektetni, hogy a saját kicsi, de fontos szerepedet eljátszad, akkor meg kell lennie az efajta megközelítésnek.

Fogadd el a szeretet és a Kinyilatkoztatás ajándékát. Ez nagy felelősséget hoz magával, de nagy erőt és nagy ígéretet is.

Még nem éled azt az életet, ami neked lett szánva, mert az életed nincs kapcsolatban a benned és a körülötted lévő nagyobb valósággal. Mert ez egy nagy fordulópont az emberiségnek. És ez egy nagy fordulópont számodra.

Fel kell ébredniük az embereknek a világban a Nagyobb Közösségre és a világ állapotára, amiben élnek. Tanulnod kell a nagyobb erősségedről és nagyobb bölcsességedről, amit Isten helyezett beléd, hogy segítsen, hogy felkészítsen és, hogy megvédjen.

Isten újra szólt. Ez a legfőbb célért van, ami a legnagyobb szükségek sorát elégíti ki.